Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 294 din  7 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 10 decembrie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa             - presedinte
    Costica Bulai            - judecator
    Nicolae Cochinescu       - judecator
    Constantin Doldur        - judecator
    Kozsokar Gabor           - judecator
    Petre Ninosu             - judecator
    Serban Viorel Stanoiu    - judecator
    Lucian Stangu            - judecator
    Ioan Vida                - judecator
    Iuliana Nedelcu          - procuror
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Richard Mark Beesley si Viorel Preda in Dosarul nr. 707/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penala.
    La apelul nominal se prezinta avocat Mircea Stanculescu si avocat Ion Ionescu, aparatorii celor doi autori ai exceptiei, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia apreciaza ca sintagma "sau nu locuieste in tara" din cuprinsul art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala este neconstitutionala, intrucat exonereaza organul de cercetare penala de obligatia de a prezenta materialul de urmarire penala inculpatului care locuieste in strainatate, asimilandu-l cu inculpatul care nu poate fi gasit sau se sustrage de la chemarea inaintea organului de cercetare penala. Se creeaza astfel o discriminare, prin aplicarea unui tratament egal inculpatilor in persoana carora se retine o culpa, fiind disparuti sau se sustrag de la chemarea inaintea organului de cercetare penala, si inculpatilor carora nu li se poate retine vreo culpa, dar care nu locuiesc in tara.
    Reprezentantul Ministerului Public arata ca principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor presupune reglementarea unor tratamente juridice diferite pentru situatii diferite. In ceea ce priveste cazurile de neprezentare a materialului de urmarire penala, se considera ca nu exista situatii diferite intre persoanele care locuiesc in Romania si cele care locuiesc in strainatate, situatii care sa justifice un tratament diferentiat. Intrucat dreptul la aparare implica dreptul la cunoasterea materialului de urmarire penala, art. 254 alin. 1 este neconstitutional in masura in care organul de urmarire este exonerat de obligatia prezentarii materialului catre inculpatul care nu locuieste in tara.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 8 martie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 707/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Richard Mark Beesley si Viorel Preda in dosarul acelei instante.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile legale mentionate sunt neconstitutionale, intrucat lasa la latitudinea organului de urmarire penala sau a procurorului prezentarea materialului de urmarire penala inculpatilor care nu locuiesc in Romania, aflandu-se permanent sau temporar in strainatate. In acest mod sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 15, privind universalitatea drepturilor si libertatilor fundamentale, ale art. 16, referitoare la egalitatea in drepturi, ale art. 18, privitor la cetatenii straini si la apatrizi, ale art. 24, care consacra dreptul la aparare, precum si ale art. 25, referitoare la libera circulatie.
    In opinia Tribunalului Bucuresti sintagma "sau nu locuieste in tara" din cuprinsul art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala este neconstitutionala in masura in care textul legal este interpretat ca reprezentand o exonerare a organului de cercetare penala sau a procurorului de la obligatia chemarii invinuitului sau inculpatului in vederea prezentarii materialului de urmarire penala. Se precizeaza ca, daca art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala este interpretat in sensul ca si persoana care locuieste in strainatate este citata pentru prezentarea materialului de urmarire penala, sintagma "sau nu locuieste in tara" apare ca fiind inutila, deoarece organul de urmarire penala sau procurorul nu poate fi obligat sa prezinte materialul in cazul in care, desi citata, persoana, in mod nejustificat, nu raspunde chemarii, astfel incat cauza de neprezentare a materialului va fi sustragerea persoanei respective de la chemarea inaintea organului de cercetare penala. Concluzia instantei este ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a transmite punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate in cauza.
    Guvernul arata ca dispozitiile art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala trebuie sa fie coroborate cu dispozitiile art. 250 din acelasi cod, care prevad ca dupa punerea in miscare a actiunii penale, daca au fost efectuate toate actele de urmarire penala, organul de cercetare penala cheama pe inculpat in fata sa. Este evident ca organul de cercetare penala are obligatia de a face toate demersurile necesare pentru asigurarea prezentei invinuitului sau inculpatului in fata sa, in vederea prezentarii materialului de urmarire penala. O interpretare contrara a textului art. 254 alin. 1 raportat la art. 250 din Codul de procedura penala ar fi lipsita de suport legal. Mai mult, dispozitiile art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala trebuie coroborate cu cele ale art. 6 alin. 3 din acelasi cod, potrivit carora organele judiciare au obligatia sa-i asigure inculpatului posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii, implicit prezentarea materialului de urmarire penala. De aceea, in opinia Guvernului, nu se poate afirma ca dispozitiile criticate ar contraveni prevederilor art. 24 din Constitutie referitoare la dreptul la aparare. De asemenea, avand in vedere obligatia organelor de cercetare penala de a chema in fata lor pe invinuit sau inculpat, in vederea prezentarii materialului de urmarire penala, indiferent daca locuieste sau nu in tara, nu poate fi retinuta incalcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 17 din Constitutie. In fine, avand in vedere ca invinuitul sau inculpatul este chemat pentru a i se prezenta materialul de urmarire penala, indiferent daca locuieste sau nu in tara, nu poate fi retinuta incalcarea prevederilor art. 25 din Constitutie. In concluzie, Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala este neintemeiata.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala, care prevad:
    - Art. 254 alin. 1: "Cand prezentarea materialului nu a fost posibila din cauza ca inculpatul este disparut, s-a sustras de la chemarea inaintea organului de cercetare penala sau nu locuieste in tara, in referatul care se intocmeste potrivit art. 259 se arata imprejurarile concrete din care rezulta cauza impiedicarii."
    Dispozitiile din Constitutia Romaniei, considerate a fi incalcate de catre autorul exceptiei, au urmatorul continut:
    - Art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege.";
    - Art. 17: "Cetatenii romani se bucura in strainatate de protectia statului roman si trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, cu exceptia acelora ce nu sunt compatibile cu absenta lor din tara.";
    - Art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat.
    (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.";
    - Art. 25: "(1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.
    (2) Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara, de a emigra, precum si de a reveni in tara."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala enumera cazurile de neprezentare a materialului de urmarire penala atunci cand inculpatul este disparut, s-a sustras de la chemarea inaintea organului de cercetare penala sau nu locuieste in tara. In acest ultim caz, inculpatul care nu locuieste in tara, indiferent daca a fost sau nu chemat in fata organului de cercetare penala, doar prin simplul fapt ca locuieste in strainatate, poate fi trimis in judecata fara a i se prezenta materialul de urmarire penala.
    Curtea retine ca dreptul la aparare al inculpatului in tot cursul procesului penal, precum si obligatia organelor judiciare de a-l incunostinta pe acesta despre fapta pentru care este invinuit, incadrarea juridica a acesteia si de a-i asigura posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii sunt garantate de Constitutie. In cadrul procedurii de prezentare a materialului de urmarire penala, organele de cercetare penala au obligatia sa il informeze pe inculpat, dupa punerea in miscare a actiunii penale, despre dreptul de a lua cunostinta de materialul de urmarire penala, consemnandu-se indeplinirea acestei obligatii intr-un proces-verbal. Astfel, in conditiile prevazute de lege, organele judiciare sunt obligate sa ia toate masurile pentru asigurarea dreptului de aparare al inculpatului. Or, conditionarea prezentarii materialului de urmarire penala de imprejurarea de fapt a locuirii in tara exonereaza organele de cercetare penala de obligatia de a aduce la cunostinta inculpatului aflat intr-o astfel de situatie a materialului de urmarire penala.
    Prin urmare, este evident ca sintagma "sau nu locuieste in tara" din cuprinsul dispozitiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala aduce atingere dreptului la aparare garantat de Constitutia Romaniei prin prevederile art. 24, interpretate si aplicate in concordanta cu prevederile pct. 3 al art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, potrivit carora orice persoana acuzata de comiterea unei infractiuni are dreptul la toate garantiile procesuale, printre care si aceea de a fi informata despre natura si motivele acuzatiei ce i se aduce.
    De altfel, intr-o imprejurare asemanatoare, Curtea Constitutionala a considerat ca fiind neconstitutionale acele dispozitii care, intr-un fel sau altul, impiedica realizarea deplina a dreptului la aparare al invinuitului sau inculpatului, in special prin neprezentarea materialului de urmarire penala. Astfel, prin Decizia nr. 24 din 23 februarie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 din Codul de procedura penala, constatand ca sintagma "daca socoteste necesar" este neconstitutionala, deoarece face posibila punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a unui invinuit caruia nu i s-a prezentat materialul de urmarire penala, pentru ca procurorul n-a considerat necesar sa-l cheme si sa-i prezinte acest material.
    Dispozitia cuprinsa in art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala contravine si art. 16 din Constitutie, care consacra egalitatea in drepturi a cetatenilor, intrucat creeaza o discriminare intre persoanele care locuiesc in tara si cele care locuiesc in strainatate sau se afla temporar peste granitele tarii, dar sunt cercetate in Romania pentru savarsirea unor infractiuni, acestea din urma neputand beneficia de toate garantiile procesuale prevazute de lege. In jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a decis, in mod constant, ca principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite. Curtea considera ca persoanele care locuiesc in Romania si cele care locuiesc in strainatate nu se afla in situatii diferite care sa justifice un tratament diferentiat, astfel incat textul de lege criticat incalca prevederile constitutionale ale art. 16.
    In consecinta, Curtea retine ca organul de cercetare penala, dupa punerea in miscare a actiunii penale, daca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare, are obligatia de a-l chema pe inculpatul care nu locuieste in tara spre a-i prezenta materialul de urmarire penala, urmand a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 250 - 254 din Codul de procedura penala.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum si al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate formulata de Richard Mark Beesley si Viorel Preda in Dosarul nr. 707/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penala si constata ca dispozitia "sau nu locuieste in tara" din art. 254 alin. 1 din Codul de procedura penala este neconstitutionala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 7 noiembrie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Mihaela Senia CostinescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 294/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 294 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 294/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu