Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 280 din  1 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 565 din  6 august 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa              - presedinte
    Costica Bulai             - judecator
    Nicolae Cochinescu        - judecator
    Constantin Doldur         - judecator
    Kozsokar Gabor            - judecator
    Petre Ninosu              - judecator
    Serban Viorel Stanoiu     - judecator
    Lucian Stangu             - judecator
    Ioan Vida                 - judecator
    Florentina Balta          - procuror
    Madalina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "European Cargo Romania" - S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 18.478/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala.
    La apelul nominal raspunde partea Societatea Comerciala "Bravalis Transport" - S.R.L. din Brasov, prin avocat, lipsind autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Presedintele dispune sa se faca apelul si in Dosarul nr. 194C/2003. La apelul nominal in acest dosar raspunde partea Societatea Comerciala "Carom" - S.A. din Onesti, prin consilier juridic, fiind lipsa autorul exceptiei, Societatea Comerciala "Baril" - S.A. din Craiova, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Din oficiu, Curtea pune in discutie problema conexarii celor doua dosare, avand in vedere identitatea de obiect a acestora.
    Reprezentantii Societatii Comerciale "Bravalis Transport" - S.R.L. din Brasov si Societatii Comerciale "Carom" - S.A. din Onesti, precum si reprezentantul Ministerului Public arata ca sunt de acord cu conexarea.
    Curtea, in temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, coroborat cu art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 194C/2003 la Dosarul nr. 192C/2003, care a fost primul inregistrat.
    Avand cuvantul, reprezentantul partii Societatea Comerciala "Bravalis Transport" - S.R.L. din Brasov pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, aratand in acest sens ca scopul Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 este acela de a da eficienta procesului de recuperare a creditului printr-o procedura de urgenta, lipsita de formalism si care respecta principiile celeritatii si sigurantei creditului.
    Reprezentantul partii Societatea Comerciala "Carom" - S.A. din Onesti solicita, de asemenea, respingerea exceptiei ridicate, aratand ca exista o bogata jurisprudenta a Curtii Constitutionale, prin care s-a constatat ca procedura somatiei de plata este in deplina conformitate cu dispozitiile Legii fundamentale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, invocand in acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 317/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 26 februarie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 18.478/2002, respectiv din 4 decembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 1.082/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala, respectiv Tribunalul Bacau - Sectia comerciala si de contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "European Cargo Romania" - S.R.L. din Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect o cerere in anulare, respectiv de Societatea Comerciala "Baril" - S.A. din Craiova intr-o cauza avand ca obiect o cerere pentru emiterea ordonantei cu somatia de plata.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin ca dispozitiile din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, criticate prin exceptie, sunt contrare prevederilor art. 16 si 24 din Constitutie, deoarece "permit instantei de judecata sa solutioneze o cauza fara a-si exercita obligatia de aflare a adevarului, doar pe baza sustinerilor subiective ale creditoarei, fara ca debitoarea sa poata administra probe in aparare". Se apreciaza ca apararea exercitata pe calea actiunii in anulare, o cale de atac in realitate, nu poate fi destul de eficienta. De asemenea, ordonanta incalca prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, fiind in neconcordanta cu art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, intrucat nu asigura un proces echitabil pentru toate partile.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala apreciaza ca exceptia ridicata nu este intemeiata, intrucat procedura somatiei de plata este instituita in vederea recuperarii cu celeritate a creantelor care indeplinesc cumulativ conditiile privind caracterul cert, lichid si exigibil, potrivit art. 379 din Codul de procedura civila. In cadrul acestei proceduri speciale este respectat dreptul la aparare al ambelor parti, iar cererea in anulare este o cale speciala, instituita doar in favoarea debitorului, in cadrul careia el isi poate exercita fara ingradiri dreptul la aparare, inclusiv calea de atac a recursului.
    Tribunalul Bacau - Sectia comerciala si de contencios administrativ considera ca dispozitiile legale criticate "nu sunt constitutionale, deoarece judecata intre parti se asigura pe baza inscrisurilor depuse la dosar, care trebuie sa indeplineasca conditiile cumulativ prevazute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, in caz contrar urmand ca speta sa fie solutionata pe calea dreptului comun".
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.
    Presedintele Camerei Deputatilor apreciaza ca dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate sunt constitutionale. "Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 ofera debitorului suficiente cai de a se apara, in toate fazele judecatii, in deplina concordanta cu prevederile art. 24 din Constitutie." In acelasi sens s-a pronuntat in mod constant si Curtea Constitutionala, spre exemplu prin deciziile nr. 72/2002 si nr. 317/2002.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Arata in acest sens ca reglementarea criticata a fost elaborata pentru a oferi creditorilor o procedura rapida si mai putin costisitoare in vederea obtinerii titlurilor executorii, iar scopul acestei reglementari "este de a simplifica demersul jurisdictional si de a asigura celeritatea solutionarii litigiilor si nicidecum acela de a complica procedura sau de a incalca anumite drepturi consacrate constitutional". Constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost constatata si prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 317/2002. De altfel, alin. (1) al art. 4 din ordonanta a fost abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2002.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 295/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Aceste dispozitii au urmatorul continut:
    - Art. 1 alin. (1): "Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.";
    - Art. 4 alin. (1): abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002;
    - Art. 4 alin. (2): "In toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.";
    - Art. 8 alin. (3): "Cererea in anulare se depune la instanta unde functioneaza judecatorul care a dat ordonanta. Aceasta, daca nu constata propria competenta, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2)."
    Potrivit sustinerilor autorilor exceptiei, dispozitiile legale criticate incalca prevederile art. 16 si ale art. 24 din Constitutie, conform carora:
    - Art. 16 alin. (2): "Nimeni nu este mai presus de lege.";
    - Art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat.
    (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."
    De asemenea, s-a invocat de catre partea Societatea Comerciala "Baril" - S.A. din Craiova si incalcarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit cu care "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. [...]"
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constata urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost sesizata cu numeroase exceptii privind neconstitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, dar a respins toate acele exceptii, constatand ca atat ordonanta criticata, in ansamblul ei, cat si diferitele dispozitii ale sale sunt constitutionale (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002).
    Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementeaza o procedura speciala, simplificata si accelerata pentru recuperarea creantelor al caror caracter cert, lichid si exigibil rezulta din inscrisuri, singurele dovezi care se administreaza in cadrul acestei proceduri, in afara de lamuririle si explicatiile date de catre parti. Ordonanta privind somatia de plata nu are autoritate de lucru judecat, cu privire la fondul raporturilor juridice dintre parti.
    Abrogarea alin. (1) al art. 4, care prevedea posibilitatea solutionarii cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plata si fara citarea partilor, si reglementarea in alin. (2) al aceluiasi articol a obligativitatii citarii au drept scop asigurarea pentru ambele parti a exercitiului dreptului la aparare in conditii identice.
    Mijloacele procedurale puse la indemana partilor difera tocmai datorita caracterului special al procedurii, fara ca prin aceasta sa se instituie vreo discriminare, fara ca una dintre parti sa fie privilegiata, iar cealalta dezavantajata.
    Exercitarea dreptului la aparare de catre debitor este asigurat si prin reglementarea in art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a posibilitatii de a formula cerere in anulare impotriva ordonantei prin care judecatorul a admis, integral sau in parte, cererea creditorului.
    De altfel, toate reglementarile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedura, iar, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege".

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "European Cargo Romania" - S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 18.478/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala, respectiv de Societatea Comerciala "Baril" - S.A. din Craiova in Dosarul nr. 1.082/2002 al Tribunalului Bacau - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iulie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Madalina Stefania DiaconuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 280/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 280 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 280/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu