Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 276 din 24 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 145 si 147 din Codul penal

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 832 din 19 noiembrie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Cristina Nicoara      - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, exceptie ridicata de Dumitru-Octavian Radulescu in Dosarul nr. 582/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penala.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Magistratul-asistent informeaza completul de judecata ca la dosarul cauzei s-a depus o cerere din partea aparatorului autorului exceptiei, prin care se solicita amanarea judecarii cauzei, deoarece se afla in imposibilitate de a se prezenta, fiind bolnav.
    Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii formulate.
    Curtea, cu majoritate de voturi, respinge cererea de amanare a judecarii cauzei, intrucat la data de 12 septembrie 2002 s-a acordat deja termen pentru pregatirea apararii.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, invocand in acest sens jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 17 mai 2002, pronuntata in Dosarul nr. 582/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, exceptie ridicata de Dumitru-Octavian Radulescu, inculpat in dosarul mentionat pentru savarsirea in concurs a infractiunilor de fals intelectual si de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca notarii publici, ca de altfel si alti profesionisti (avocati, doctori, arhitecti) nu pot fi calificati ca functionari publici, intrucat, potrivit art. 3 din Legea nr. 36/1995, notarul exercita o functie autonoma si nu este in serviciul vreunei organizatii dintre cele mentionate in art. 145 din Codul penal. Autorul exceptiei mai arata ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile Legii fundamentale, care reglementeaza in titlul III Autoritatile publice (art. 58 - 133), iar notarii publici nu sunt mentionati.
    Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind nefondata. In acest sens se arata ca notiunile de functionar public si functionar sunt de domeniul legii. Ele sunt definite in art. 147 din Codul penal si in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, deosebirile dintre cele doua reglementari nu constituie o problema de contencios constitutional, ci una de aplicare a legii, fiind de competenta instantelor judecatoresti. Numai judecatorul poate stabili conditiile in care se poate angaja raspunderea penala pentru infractiunile de serviciu, atat a functionarilor publici, cat si a altor functionari. Ca urmare, si notarul public poate fi subiect al infractiunilor de serviciu. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 din Codul penal, instanta arata ca legiuitorul nu si-a propus o explicare a notiunii de proprietate publica si a termenului "public" raportat numai la notiunea de proprietate, ci si la tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice de interes public, serviciile de interes "public". In categoria de persoana juridica, in sensul aratat, se inscrie si notarul public.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Presedintele Camerei Deputatilor considera ca prevederile legale criticate sunt constitutionale. Se arata ca, din continutul Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, rezulta ca notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, iar actul notarial are forta probanta si caracterul unui act de autoritate publica. Termenul "public" definit in art. 145 din Codul penal are o cuprindere mai mare decat acela de "proprietate publica". Termenul nu se raporteaza numai la notiunea de proprietate, ci si la alte institutii si servicii de interes public, care pot avea la baza proprietatea privata. In sprijinul ideii ca activitatea notariala implica exercitarea unei functii publice se invoca dispozitiile art. 5, 12 si 13 din Legea nr. 36/1995, care prevad ca activitatea notariala este desfasurata si de alte organe si institutii, cum sunt secretarii consiliilor locale, misiunile diplomatice si oficiile consulare din strainatate, unele institutii si agenti economici. In baza art. 4 din Legea nr. 36/1995, actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Denumirea de notar public evoca sugestiv continutul functiei publice pe care o exercita.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal este neintemeiata. Notiunile de functionar public si functionar, asa cum sunt definite in Codul penal, nu incalca o prevedere expresa a Constitutiei, intrucat aceste notiuni nu au primit o definitie constitutionala. Atat Codul penal, cat si Legea nr. 188/1999 sunt legi organice, iar neconcordanta dintre art. 147 din Codul penal si dispozitiile Legii nr. 188/1999, invocata de autorul exceptiei, nu ridica o problema de ordin constitutional, ci una de interpretare juridica. De altfel, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in sensul ca dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal sunt conforme cu prevederile Constitutiei.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal nu contravin Constitutiei, deoarece, potrivit art. 3 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, "Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome." Totodata, art. 4 din aceeasi lege prevede ca "Actul indeplinit de notarul "public", purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege."
    Prin art. 145 din Codul penal, legiuitorul si-a propus sa explice intelesul termenului "public", raportat atat la notiunea de proprietate, cat si la tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Din aceste prevederi rezulta ca legiuitorul stabileste intelesul termenului "public" si in raport cu serviciile de interes public. Intrucat Constitutia Romaniei nu defineste notiunile de functionar public si de functionar, ramane in sarcina exclusiva a legiuitorului sa le defineasca. Este ceea ce face Codul penal, ca lege organica [art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie]. Tot de competenta exclusiva a legiuitorului tine si stabilirea infractiunilor savarsite de functionari publici si functionari, asa cum este cazul infractiunilor de serviciu.
    Intelesul notiunilor de functionar public si functionar este stabilit, pe de o parte, de art. 147 din Codul penal, iar pe de alta parte, de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Deosebirile dintre cele doua reglementari nu reprezinta o problema de constitutionalitate, ci una de interpretare si de aplicare a legilor, care excede competentei Curtii Constitutionale, deoarece Curtea nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei.
    Curtea Constitutionala a solutionat numeroase exceptii de neconstitutionalitate avand ca obiect dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal. Solutionarea acestor exceptii se bazeaza pe teza ca notiunile de functionar public si functionar sunt de nivelul legii, astfel incat intra in competenta exclusiva a legiuitorului atat definirea acestor notiuni, cat si stabilirea raspunderii penale pentru infractiunile savarsite de persoanele avand aceasta calitate.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal, care au urmatorul cuprins:
    - Art. 145: "Prin termenul <<public>> se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.";
    - Art. 147: "Prin <<functionar public>> se intelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145.
    Prin <<functionar>> se intelege persoana mentionata in alin. 1, precum si orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute in acel alineat."
    Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, fara sa indice vreo dispozitie sau un principiu al Constitutiei care sa fie incalcat prin aceste dispozitii legale. Se afirma ca dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 58 - 133 din Constitutie, care, referindu-se la autoritatile publice, nu mentioneaza printre acestea si notarii publici. Referirea este insa nesemnificativa, pe de o parte, pentru ca se are in vedere o omisiune presupusa a Legii fundamentale, iar pe de alta parte, pentru ca aceasta inseamna ca notiunile de functionar public, notar public si altele nu sunt de domeniul Constitutiei, reglementarea lor fiind de competenta exclusiva a legiuitorului. In esenta, autorul exceptiei, care a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si de fals intelectual, savarsite in calitate de notar public, sustine ca notarii publici nu pot fi asimilati cu functionarii publici sau cu functionarii si ca raspunderea penala a liber-profesionistilor, cum sunt, in opinia sa, si notarii publici, ar trebui sa fie reglementata special, fara sa se recurga la asimilari fortate cu functionarii publici.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, deoarece dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal nu aduc atingere nici unei dispozitii si nici unui principiu din Constitutie. Potrivit art. 3 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome, iar art. 4 din aceeasi lege prevede ca actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Din cuprinsul dispozitiilor art. 145 din Codul penal rezulta ca legiuitorul stabileste intelesul termenului "public" si in raport cu "serviciile de interes public". Intrucat Constitutia nu defineste notiunile de functionar public si de functionar, ramane in sarcina legiuitorului sa le defineasca, ceea ce Codul penal, care este o lege organica, face prin dispozitiile art. 147. Tot legiuitorul stabileste si infractiunile savarsite de functionari publici si functionari, cum sunt infractiunile de serviciu sau falsul intelectual, savarsite de notarul public cu prilejul intocmirii inscrisului oficial.
    Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin mai multe decizii, dintre care mentionam, cu privire la art. 145 din Codul penal, Decizia nr. 139 din 5 octombrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 4 noiembrie 1999, iar cu privire la art. 147 din Codul penal, Decizia nr. 257 din 20 septembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 din 28 decembrie 2001. Prin toate aceste decizii Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, pornind de la teza ca notiunile de functionar public si functionar sunt de nivelul legii. In consecinta, legiuitorul este singurul competent sa defineasca aceste notiuni si sa stabileasca infractiunile care pot fi savarsite de functionari publici sau functionari.
    Considerentele si solutiile adoptate prin deciziile citate isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza, neexistand elemente noi care sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, exceptie ridicata de Dumitru-Octavian Radulescu in Dosarul nr. 582/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 24 octombrie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 276/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 276 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 276/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu