Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 229 din 10 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998 si modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 740 din 10 octombrie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Mihai Paul Cotta      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998 si modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Romarta" - S.A. Bucuresti (in calitate de succesor universal al Societatii Comerciale "Optimex" - S.A.) in Dosarul nr. 1.830/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata. Se arata ca dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 186/2001 Curtea Constitutionala a statuat ca prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 41 si de art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 28 februarie 2002 Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Romarta" - S.A. Bucuresti (in calitate de succesor universal al Societatii Comerciale "Optimex" - S.A.) in Dosarul nr. 1.830/2001.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textul criticat prevede posibilitatea instrainarii unui bun impotriva vointei proprietarului, desi, potrivit Constitutiei, singurul caz in care acest lucru este posibil este exproprierea pentru utilitate publica. Se considera de catre autorul exceptiei ca sunt astfel incalcate dispozitiile art. 41 alin. (1) si (3), precum si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie.
    Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, "deoarece dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale nu stabilesc o obligatie in sarcina societatilor comerciale la care statul este actionar de a vinde activele catre cei care au efectuat investitii, prevazand doar posibilitatea acestora de a le vinde catre investitori", astfel ca nu se poate "retine ca au fost incalcate dispozitiile art. 41 alin. (1) si (3) si ale art. 135 din Constitutia Romaniei".
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
    Presedintele Camerei Deputatilor considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale.
    Guvernul considera, de asemenea, ca exceptia este neintemeiata. In fundamentarea acestui punct de vedere se arata ca textul criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutionala stabilind prin mai multe decizii ca acesta nu contravine dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2), precum si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, si modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, text care are urmatorul cuprins:
    "(1) Societatile comerciale si regiile autonome, care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune, pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
    (2) Vanzarea se desfasoara cu acordul institutiei publice implicate."
    Critica de neconstitutionalitate se bazeaza pe sustinerea potrivit careia textul in cauza contravine dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (3), precum si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie, intrucat stabileste instrainarea unui bun impotriva vointei proprietarului sau.
    Textele constitutionale invocate au urmatorul cuprins:
    - Art. 41 alin. (1) si (3): "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. [...]
    (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.";
    - Art. 135 alin. (1): "Statul ocroteste proprietatea."
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 186 din 19 iunie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001, s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998 si modificata prin Legea nr. 99/1999. Pentru a pronunta aceasta solutie Curtea, referindu-se si la solutia pronuntata prin Decizia nr. 8 din 9 februarie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999, a retinut, in esenta, ca textul in cauza "reglementeaza un segment din procesul de privatizare, component esential al reformei economice si inevitabil in crearea unei adevarate economii de piata". S-a mai retinut ca "este firesc ca statul sa stabileasca prin acte normative situatia partii sale din patrimoniu si sa dea mandat in acest sens institutiei care il reprezinta, pentru apararea intereselor sociale si economice generale, fara ca prin acestea sa se aduca atingere dreptului de proprietate al altor persoane". Curtea a retinut, de asemenea, ca "utilizarea de catre legiuitor in continutul art. 27 a cuvantului <<pot>>, atunci cand se refera la vanzarea unor active sau la incheierea contractelor de leasing imobiliar, creeaza o posibilitate, iar nu o obligatie ferma, de natura sa aduca atingere prerogativelor dreptului de proprietate al societatilor comerciale la care se refera textul".
    Intrucat in cauza de fata nu se invoca elemente noi, de natura sa conduca la reconsiderarea jurisprudentei in materie a Curtii Constitutionale, solutia de respingere a exceptiei urmeaza a fi mentinuta de Curte.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998 si modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Romarta" - S.A. Bucuresti (in calitate de succesor universal al Societatii Comerciale "Optimex" - S.A.) in Dosarul nr. 1.830/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 septembrie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 229/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 229 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 229/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu