Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 187 din  8 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 409 din 11 iunie 2003


SmartCity3


    Costica Bulai         - presedinte
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Nicoleta Grigorescu   - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala in Dosarul nr. 128/2003.
    La apelul nominal se prezinta, personal, partea Gabriel Dorel Mincu, procedura de citare fiind legal indeplinita.
    Curtea dispune apelul si in dosarele nr. 42C/2003 si nr. 43C/2003, constatandu-se lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor nr. 42C/2003 si nr. 43C/2003 la Dosarul nr. 41C/2003, avand in vedere ca au acelasi obiect si aceeasi cauza. Partea prezenta si Ministerul Public sunt de acord cu masura conexarii. Fata de aceste sustineri, pentru o mai buna administrare a justitiei, Curtea, in temeiul art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 42C/2003 si nr. 43C/2003 la Dosarul nr. 41C/2003.
    Cauza fiind in stare de judecata, se da cuvantul partii prezente Gabriel Dorel Mincu, care arata ca lasa la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, aratand ca sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 24. In ceea ce priveste dispozitiile art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, fiind vorba de o omisiune, ce nu intra in competenta Curtii.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 22 ianuarie 2003, pronuntate in dosarele nr. 128/2003, nr. 160/2003 si nr. 161/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta arata ca din examinarea dispozitiilor legale referitoare la situatia inculpatului aflat in stare de arest rezulta ca legiuitorul a prevazut garantii suplimentare ale dreptului la aparare in favoarea acestuia, tinand seama de starea de privare de libertate in care se afla si care ii restrange posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare. De aceea, legiuitorul a impus regula ca judecata sa se desfasoare numai in prezenta inculpatului, regula instituita sub sanctiunea nulitatii absolute (art. 197 alin. 2 din Codul de procedura penala). Or, cata vreme in faza punerii in executare a hotararilor penale condamnatii se afla, de regula, in executarea pedepsei, deci in stare de privatiune de libertate, este firesc ca acestora sa le fie recunoscute aceleasi garantii ale dreptului la aparare ca si in cazul inculpatilor judecati in stare de arest. Altfel exprimat, o persoana aflata in stare de privatiune de libertate trebuie sa se bucure in egala masura de exercitarea dreptului la aparare, nefiind justificata o discriminare a persoanelor private de libertate in baza unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, in raport cu persoanele aflate in stare de arest preventiv. O astfel de discriminare aduce atingere egalitatii cetatenilor in fata legii, principiu inscris in art. 16 din Constitutie.
    Cu privire la dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanta apreciaza ca dispozitia privind aducerea condamnatului la judecata "numai in cazul cand i s-a agravat situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia" este contrara prevederilor art. 24 din Constitutie, chiar daca, potrivit art. 460 alin. 1 din Codul de procedura penala, instanta de executare sau instanta corespunzatoare acesteia este obligata sa desemneze un aparator din oficiu pentru condamnatul in stare de detinere. Se mai arata ca, in absenta persoanei arestate de la judecata, exercitarea dreptului la aparare nu este garantata, deoarece absenta condamnatului il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si formula si sustine cererile si apararile, de a solicita si administra probele in apararea sa. Rezulta ca, pentru ca dreptul la aparare sa fie efectiv garantat, este necesar ca si in cazul condamnatului aflat in stare de detinere aducerea sa la judecata sa fie obligatorie, iar nu conditionata de aprecierea instantei. In acest sens se invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 348 din 18 decembrie 2001, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala si s-a constatat ca dispozitia "numai daca instanta considera necesar", cuprinsa in acest text, este neconstitutionala, fiind contrara art. 24 din Constitutie referitor la dreptul la aparare. Or, cata vreme este vorba tot despre situatia unui condamnat aflat in stare de detinere, iar formularea legii este, cel putin in parte, identica, se apreciaza ca este firesc ca si concluzia referitoare la constitutionalitatea art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala sa fie aceeasi cu cea la care Curtea Constitutionala a ajuns in privinta art. 402 alin. 2 din Codul de procedura penala. In concluzie, instanta apreciaza ca dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale, fiind contrare atat art. 16 din Constitutie (intrucat se creeaza discriminarea, in ceea ce priveste obligativitatea aducerii la judecata, intre persoana arestata preventiv si persoana condamnata definitiv, aflata in executarea unei pedepse), cat si art. 24 din Constitutie (intrucat exercitarea dreptului la aparare de catre o persoana privata de libertate presupune obligativitatea aducerii sale la judecata, indiferent de faza in care se afla procesul penal).
    Cu privire la dispozitiile art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, instanta arata ca si acestea sunt neconstitutionale, fiind contrare, de asemenea, prevederilor art. 16 din Constitutie; de vreme ce judecata ce a avut loc in lipsa inculpatului arestat preventiv atrage nulitatea hotararii si deci casarea ei, aceeasi trebuie sa fie solutia si in situatia condamnatului aflat in stare de detinere. De aceea, arata instanta, cazul de casare prevazut trebuie sa fie aplicabil deopotriva si in situatia condamnatului privat de libertate, iar nu numai in situatia inculpatului arestat preventiv. In caz contrar s-ar crea, in opinia sa, o discriminare intre persoane aflate in aceeasi situatie, ceea ce ar aduce atingere principiului egalitatii in drepturi, consacrata prin art. 16 din Constitutie.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, in raport cu prevederile art. 16 si 24 din Constitutie, este neintemeiata. Se arata in acest sens ca sustinerile conform carora atat art. 385^9 alin. 1 pct. 5, cat si art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala ar incalca prevederile art. 16 si 24 din Constitutie nu pot fi retinute, deoarece in ambele situatii cauza a trecut de "controlul" fondului si al apelului, fiind respectate, sub toate aspectele, exigentele impuse de un dublu grad de jurisdictie. Mai mult, in cazul art. 460 din Codul de procedura penala, tocmai pentru a oferi garantii suplimentare in vederea respectarii dreptului la aparare, legiuitorul a prevazut obligativitatea desemnarii unui aparator din oficiu, in cazurile prevazute in art. 171 din Codul de procedura penala, respectiv obligativitatea prezentei condamnatului in cazul cand acestuia i s-ar putea agrava situatia sau atunci cand instanta considera necesara prezenta lui. Se arata ca nu sunt incalcate nici prevederile art. 16 din Constitutie, deoarece legiuitorul a adoptat solutii diferite pentru situatii diferite, in speta fiind vorba despre o persoana impotriva careia s-a pronuntat o hotarare ramasa definitiva, iar in cealalta situatie despre o persoana impotriva careia nu s-a pronuntat o hotarare ramasa definitiva. In ceea ce priveste garantarea dreptului la aparare in cazul recursului, Guvernul invoca dispozitiile art. 385^6 din Codul de procedura penala, care prevad posibilitatea examinarii cauzei in recurs sub toate aspectele. Se arata, totodata, ca omisiunile nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata. Potrivit dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, exista posibilitatea ca inculpatul sa nu fie prezent la judecata, pentru ca participarea sa nu este obligatorie, potrivit legii. Totodata, din analiza dispozitiilor art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala reiese ca un condamnat arestat poate sa nu fie adus la judecata daca instanta apreciaza in acest sens. De aici se desprinde concluzia ca se creeaza o discriminare intre condamnatul arestat, pentru care instanta de executare considera necesara aducerea la judecata, si cel pentru care instanta nu considera necesara aducerea la judecata.
    Cu privire la dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, se arata ca acestea sunt neconstitutionale, deoarece prevad ca condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul cand i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia, ceea ce contravine prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie, care prevad ca dreptul la aparare este garantat. Se considera, totodata, ca dispozitia criticata contravine si prevederilor art. 49 din Constitutie, deoarece instituie o restrangere nejustificata a exercitiului dreptului la aparare. Se invoca, in acelasi sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 348/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Dispozitiile legale din Codul de procedura penala criticate ca fiind neconstitutionale sunt:
    - Art. 385^9 (Cazurile in care se poate face recurs) alin. 1 pct. 5: "Hotararile sunt supuse casarii in urmatoarele cazuri: [...] judecata a avut loc fara participarea procurorului sau inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii.";
    - Art. 460 alin. 2 (Procedura la instanta de executare): "Condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul cand i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia."
    Exceptia a fost ridicata din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala.
    In motivarea exceptiei privitoare la dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanta arata ca acestea sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul de aparare, deoarece prevad ca la instanta de executare condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul in care s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia. Or, admitand ca judecata ar putea avea loc si in lipsa condamnatului arestat, dispozitia legala respectiva incalca dreptul la aparare al condamnatului lipsa, deoarece acesta, chiar daca este reprezentat de un aparator din oficiu, nu isi poate exercita pe deplin dreptul la aparare. Se mai sustine ca dispozitiile legale criticate sunt contrare si prevederilor art. 16 din Constitutie, referitoare la egalitatea in fata legii, deoarece il discrimineaza pe condamnatul care nu este adus la judecata, pentru ca se considera ca nu i se va agrava situatia sau pentru ca instanta apreciaza ca nu este necesara prezenta lui, in raport cu acela care este adus la judecata.
    Cu privire la dispozitiile art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, instanta afirma ca si acestea ar fi contrare prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece "cazul de casare invocat trebuie sa fie deopotriva aplicabil si in situatia condamnatului privat de libertate".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
    I. In ceea ce priveste dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, Curtea constata ca acestea sunt contrare celor ale art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul de aparare, deoarece prevad ca la instanta de executare competenta sa rezolve diferite situatii privind executarea hotararilor penale, intre care si solutionarea unei cereri de liberare conditionata, ca in speta, condamnatul arestat nu este adus, in mod obligatoriu, la judecata. Intr-adevar, textul prevede ca cel condamnat, aflat in stare de arest, este adus la judecata numai in cazul in care i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia. Or, lipsa condamnatului de la judecata, chiar in cazurile in care nu i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta apreciaza ca prezenta sa nu este necesara, il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si exercita personal dreptul la aparare, iar nu numai prin aparatorul numit din oficiu.
    De altfel, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii ale Codului de procedura penala care lasau la aprecierea organelor judiciare aducerea invinuitului sau inculpatului in fata acestora, desi exercitarea deplina a dreptului la aparare reclama prezenta obligatorie a acestuia. Astfel, prin Decizia nr. 348 din 18 decembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitia "numai daca instanta considera necesar", cuprinsa in art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, este neconstitutionala, fiind contrara art. 24 din Constitutie. Solutia si considerentele din aceasta decizie sunt valabile, in principiu, si in cauza de fata.
    De asemenea, Curtea observa ca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, nu au incidenta in cauza si, prin urmare, nu se pune problema incalcarii acestora prin dispozitia legala criticata, deoarece nu exista o similitudine de situatie intre partea aflata in stare de libertate, care poate sa se prezinte singura la proces, si partea care se afla in stare de detinere, care pentru a fi prezenta trebuie adusa la judecata din dispozitia instantei.
    II. Referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, Curtea constata ca aceasta nu poate fi primita, deoarece aceste dispozitii nu au un continut neconstitutional, iar sustinerea ca dispozitiile nu se refera si la condamnat este inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala in dosarele nr. 128/2003, nr. 160/2003 si nr. 161/2003 ale acelei instante si constata ca prevederile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de aceeasi instanta in aceleasi dosare.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 mai 2003.

                      PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 187/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 187 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 187/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu