Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 187 din  8 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 409 din 11 iunie 2003


SmartCity3


    Costica Bulai         - presedinte
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Nicoleta Grigorescu   - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala in Dosarul nr. 128/2003.
    La apelul nominal se prezinta, personal, partea Gabriel Dorel Mincu, procedura de citare fiind legal indeplinita.
    Curtea dispune apelul si in dosarele nr. 42C/2003 si nr. 43C/2003, constatandu-se lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor nr. 42C/2003 si nr. 43C/2003 la Dosarul nr. 41C/2003, avand in vedere ca au acelasi obiect si aceeasi cauza. Partea prezenta si Ministerul Public sunt de acord cu masura conexarii. Fata de aceste sustineri, pentru o mai buna administrare a justitiei, Curtea, in temeiul art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 42C/2003 si nr. 43C/2003 la Dosarul nr. 41C/2003.
    Cauza fiind in stare de judecata, se da cuvantul partii prezente Gabriel Dorel Mincu, care arata ca lasa la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, aratand ca sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 24. In ceea ce priveste dispozitiile art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, fiind vorba de o omisiune, ce nu intra in competenta Curtii.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 22 ianuarie 2003, pronuntate in dosarele nr. 128/2003, nr. 160/2003 si nr. 161/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta arata ca din examinarea dispozitiilor legale referitoare la situatia inculpatului aflat in stare de arest rezulta ca legiuitorul a prevazut garantii suplimentare ale dreptului la aparare in favoarea acestuia, tinand seama de starea de privare de libertate in care se afla si care ii restrange posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare. De aceea, legiuitorul a impus regula ca judecata sa se desfasoare numai in prezenta inculpatului, regula instituita sub sanctiunea nulitatii absolute (art. 197 alin. 2 din Codul de procedura penala). Or, cata vreme in faza punerii in executare a hotararilor penale condamnatii se afla, de regula, in executarea pedepsei, deci in stare de privatiune de libertate, este firesc ca acestora sa le fie recunoscute aceleasi garantii ale dreptului la aparare ca si in cazul inculpatilor judecati in stare de arest. Altfel exprimat, o persoana aflata in stare de privatiune de libertate trebuie sa se bucure in egala masura de exercitarea dreptului la aparare, nefiind justificata o discriminare a persoanelor private de libertate in baza unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, in raport cu persoanele aflate in stare de arest preventiv. O astfel de discriminare aduce atingere egalitatii cetatenilor in fata legii, principiu inscris in art. 16 din Constitutie.
    Cu privire la dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanta apreciaza ca dispozitia privind aducerea condamnatului la judecata "numai in cazul cand i s-a agravat situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia" este contrara prevederilor art. 24 din Constitutie, chiar daca, potrivit art. 460 alin. 1 din Codul de procedura penala, instanta de executare sau instanta corespunzatoare acesteia este obligata sa desemneze un aparator din oficiu pentru condamnatul in stare de detinere. Se mai arata ca, in absenta persoanei arestate de la judecata, exercitarea dreptului la aparare nu este garantata, deoarece absenta condamnatului il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si formula si sustine cererile si apararile, de a solicita si administra probele in apararea sa. Rezulta ca, pentru ca dreptul la aparare sa fie efectiv garantat, este necesar ca si in cazul condamnatului aflat in stare de detinere aducerea sa la judecata sa fie obligatorie, iar nu conditionata de aprecierea instantei. In acest sens se invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 348 din 18 decembrie 2001, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala si s-a constatat ca dispozitia "numai daca instanta considera necesar", cuprinsa in acest text, este neconstitutionala, fiind contrara art. 24 din Constitutie referitor la dreptul la aparare. Or, cata vreme este vorba tot despre situatia unui condamnat aflat in stare de detinere, iar formularea legii este, cel putin in parte, identica, se apreciaza ca este firesc ca si concluzia referitoare la constitutionalitatea art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala sa fie aceeasi cu cea la care Curtea Constitutionala a ajuns in privinta art. 402 alin. 2 din Codul de procedura penala. In concluzie, instanta apreciaza ca dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale, fiind contrare atat art. 16 din Constitutie (intrucat se creeaza discriminarea, in ceea ce priveste obligativitatea aducerii la judecata, intre persoana arestata preventiv si persoana condamnata definitiv, aflata in executarea unei pedepse), cat si art. 24 din Constitutie (intrucat exercitarea dreptului la aparare de catre o persoana privata de libertate presupune obligativitatea aducerii sale la judecata, indiferent de faza in care se afla procesul penal).
    Cu privire la dispozitiile art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, instanta arata ca si acestea sunt neconstitutionale, fiind contrare, de asemenea, prevederilor art. 16 din Constitutie; de vreme ce judecata ce a avut loc in lipsa inculpatului arestat preventiv atrage nulitatea hotararii si deci casarea ei, aceeasi trebuie sa fie solutia si in situatia condamnatului aflat in stare de detinere. De aceea, arata instanta, cazul de casare prevazut trebuie sa fie aplicabil deopotriva si in situatia condamnatului privat de libertate, iar nu numai in situatia inculpatului arestat preventiv. In caz contrar s-ar crea, in opinia sa, o discriminare intre persoane aflate in aceeasi situatie, ceea ce ar aduce atingere principiului egalitatii in drepturi, consacrata prin art. 16 din Constitutie.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 si ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, in raport cu prevederile art. 16 si 24 din Constitutie, este neintemeiata. Se arata in acest sens ca sustinerile conform carora atat art. 385^9 alin. 1 pct. 5, cat si art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala ar incalca prevederile art. 16 si 24 din Constitutie nu pot fi retinute, deoarece in ambele situatii cauza a trecut de "controlul" fondului si al apelului, fiind respectate, sub toate aspectele, exigentele impuse de un dublu grad de jurisdictie. Mai mult, in cazul art. 460 din Codul de procedura penala, tocmai pentru a oferi garantii suplimentare in vederea respectarii dreptului la aparare, legiuitorul a prevazut obligativitatea desemnarii unui aparator din oficiu, in cazurile prevazute in art. 171 din Codul de procedura penala, respectiv obligativitatea prezentei condamnatului in cazul cand acestuia i s-ar putea agrava situatia sau atunci cand instanta considera necesara prezenta lui. Se arata ca nu sunt incalcate nici prevederile art. 16 din Constitutie, deoarece legiuitorul a adoptat solutii diferite pentru situatii diferite, in speta fiind vorba despre o persoana impotriva careia s-a pronuntat o hotarare ramasa definitiva, iar in cealalta situatie despre o persoana impotriva careia nu s-a pronuntat o hotarare ramasa definitiva. In ceea ce priveste garantarea dreptului la aparare in cazul recursului, Guvernul invoca dispozitiile art. 385^6 din Codul de procedura penala, care prevad posibilitatea examinarii cauzei in recurs sub toate aspectele. Se arata, totodata, ca omisiunile nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata. Potrivit dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, exista posibilitatea ca inculpatul sa nu fie prezent la judecata, pentru ca participarea sa nu este obligatorie, potrivit legii. Totodata, din analiza dispozitiilor art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala reiese ca un condamnat arestat poate sa nu fie adus la judecata daca instanta apreciaza in acest sens. De aici se desprinde concluzia ca se creeaza o discriminare intre condamnatul arestat, pentru care instanta de executare considera necesara aducerea la judecata, si cel pentru care instanta nu considera necesara aducerea la judecata.
    Cu privire la dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, se arata ca acestea sunt neconstitutionale, deoarece prevad ca condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul cand i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia, ceea ce contravine prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie, care prevad ca dreptul la aparare este garantat. Se considera, totodata, ca dispozitia criticata contravine si prevederilor art. 49 din Constitutie, deoarece instituie o restrangere nejustificata a exercitiului dreptului la aparare. Se invoca, in acelasi sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 348/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Dispozitiile legale din Codul de procedura penala criticate ca fiind neconstitutionale sunt:
    - Art. 385^9 (Cazurile in care se poate face recurs) alin. 1 pct. 5: "Hotararile sunt supuse casarii in urmatoarele cazuri: [...] judecata a avut loc fara participarea procurorului sau inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii.";
    - Art. 460 alin. 2 (Procedura la instanta de executare): "Condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul cand i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia."
    Exceptia a fost ridicata din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala.
    In motivarea exceptiei privitoare la dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanta arata ca acestea sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul de aparare, deoarece prevad ca la instanta de executare condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul in care s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia. Or, admitand ca judecata ar putea avea loc si in lipsa condamnatului arestat, dispozitia legala respectiva incalca dreptul la aparare al condamnatului lipsa, deoarece acesta, chiar daca este reprezentat de un aparator din oficiu, nu isi poate exercita pe deplin dreptul la aparare. Se mai sustine ca dispozitiile legale criticate sunt contrare si prevederilor art. 16 din Constitutie, referitoare la egalitatea in fata legii, deoarece il discrimineaza pe condamnatul care nu este adus la judecata, pentru ca se considera ca nu i se va agrava situatia sau pentru ca instanta apreciaza ca nu este necesara prezenta lui, in raport cu acela care este adus la judecata.
    Cu privire la dispozitiile art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, instanta afirma ca si acestea ar fi contrare prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece "cazul de casare invocat trebuie sa fie deopotriva aplicabil si in situatia condamnatului privat de libertate".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
    I. In ceea ce priveste dispozitiile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala, Curtea constata ca acestea sunt contrare celor ale art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul de aparare, deoarece prevad ca la instanta de executare competenta sa rezolve diferite situatii privind executarea hotararilor penale, intre care si solutionarea unei cereri de liberare conditionata, ca in speta, condamnatul arestat nu este adus, in mod obligatoriu, la judecata. Intr-adevar, textul prevede ca cel condamnat, aflat in stare de arest, este adus la judecata numai in cazul in care i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia. Or, lipsa condamnatului de la judecata, chiar in cazurile in care nu i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta apreciaza ca prezenta sa nu este necesara, il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si exercita personal dreptul la aparare, iar nu numai prin aparatorul numit din oficiu.
    De altfel, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii ale Codului de procedura penala care lasau la aprecierea organelor judiciare aducerea invinuitului sau inculpatului in fata acestora, desi exercitarea deplina a dreptului la aparare reclama prezenta obligatorie a acestuia. Astfel, prin Decizia nr. 348 din 18 decembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitia "numai daca instanta considera necesar", cuprinsa in art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, este neconstitutionala, fiind contrara art. 24 din Constitutie. Solutia si considerentele din aceasta decizie sunt valabile, in principiu, si in cauza de fata.
    De asemenea, Curtea observa ca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, nu au incidenta in cauza si, prin urmare, nu se pune problema incalcarii acestora prin dispozitia legala criticata, deoarece nu exista o similitudine de situatie intre partea aflata in stare de libertate, care poate sa se prezinte singura la proces, si partea care se afla in stare de detinere, care pentru a fi prezenta trebuie adusa la judecata din dispozitia instantei.
    II. Referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, Curtea constata ca aceasta nu poate fi primita, deoarece aceste dispozitii nu au un continut neconstitutional, iar sustinerea ca dispozitiile nu se refera si la condamnat este inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata din oficiu de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala in dosarele nr. 128/2003, nr. 160/2003 si nr. 161/2003 ale acelei instante si constata ca prevederile art. 460 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^9 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de aceeasi instanta in aceleasi dosare.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 mai 2003.

                      PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 187/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 187 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 187/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu