Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1344 din 9 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din 22 decembrie 2008Ioan Vida                         - preşedinte

Nicolae Cochinescu         -judecător

Aspazia Cojocaru            -judecător

Acsinte Gaspar                -judecător

Petre Lăzăroiu                 -judecător

Ion Predescu                   -judecător

Tudorel Toader                -judecător

Puskas Valentin Zoltan    -judecător

Augustin Zegrean            -judecător

Simona Ricu                    - procuror

Mihaela Ionescu              - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Ionel Tebuie în Dosarul nr. 2.731/108/2008 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, din oficiu în dosarele nr. 1.666/90/2008, nr. 1.943/90/2008, nr. 1.992/90/2008, nr. 2.115/90/2008, nr. 2.116/90/2008, nr. 2.033/90/2008, nr. 2.034/90/2008 şi nr. 2.853/90/2008 ale Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi contencios administrativ fiscal, din oficiu în dosarele nr. 1.866/98/2008 (nr. în format vechi 1.351/2008) şi nr. 2.008/98/2008 (nr. în format vechi 1.435/2008) ale Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă, de Societatea Comercială „Adriana Distribution" - S.R.L., din judeţul Timiş, în Dosarul nr. 3.209/30/2008 al Tribunalului Timiş - Secţia comercială şi de contencios administrativ, de Raul'Flavius tătar în Dosarul nr. 2.562/108/2008 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă si asigurări sociale, din oficiu în dosarele nr. 1.262/108/2008, nr. 2.589/108/2008, nr. 2.668/108/2008, nr. 3.253/108/2008, nr. 3.113/108/2008 şi nr. 2.757/108/2008 ale Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei. In acest sens, arată că domnul Claudin Ştefan, parte în Dosarul nr. 2.053D/2008, Administraţia Finanţelor Publice Lugoj şi Trezoreria Municipiului Lugoj, părţi în Dosarul nr. 2.151 D/2008, au comunicat la dosar adrese prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Totodată, referă şi cu privire la adresele comunicate în dosarele nr. 2.056D/2008 şi nr. 2.057D/2008 de către părţile Cătălin Eugen Răducu, respectiv Valentin Petre Cotoi, prin care se solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de către instanţa de judecată, din oficiu, în dosarele menţionate.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării dosarelor nr. 1.989D/2008, nr. 2.051 D/2008, nr. 2.052D/2008, nr. 2.053D/2008, nr. 2.054D/2008, nr. 2.055D/2008, nr. 2.056D/2008, nr. 2.057D/2008, nr. 2.058D/2008, nr. 2.059D/2008, nr. 2.060D/2008, nr. 2.151D/2008, nr. 2.154D/2008, nr. 2.155D/2008, nr. 2.156D/2008, nr. 2.157D/2008, nr. 2.158D/2008, nr. 2.159D/2008 şi nr. 2.160D/2008, înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.

Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 2.051 D/2008, nr. 2.052D/2008, nr. 2.053D/2008, nr. 2.054D/2008, nr. 2.055D/2008, nr. 2.056D/2008, nr. 2.057D/2008, nr. 2.058D/2008, nr. 2.059D/2008, nr. 2.060D/2008, nr. 2.151D/2008, nr. 2.154D/2008, nr. 2.155D/2008, nr. 2.156D/2008, nr. 2.157D/2008, nr. 2.158D/2008, nr. 2.159D/2008 şi nr. 2.160D/2008 la Dosarul nr. 1.989D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca fiind inadmisibilă, deoarece critica priveşte aspecte de aplicare şi interpretare a textului de lege criticat care excedează competenţei Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 17 septembrie 2008 şi 15 octombrie 2008, pronunţate în dosarele nr. 2.731/108/2008^ nr. 1.262/108/2008, nr. 2.562/108/2008, nr. 2.589/108/2008, nr. 2.668/108/2008, nr. 3.253/108/2008, nr. 3.113/108/2008 şi nr. 2.757/108/2008, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Ionel Tebuie, de Râul Flavius Tătar şi de instanţă, din oficiu, în cauze de contencios administrativ privind cereri pentru anulare act administrativ şi restituirea taxei de primă înmatriculare.

Prin încheierile din 23 septembrie 2008 şi 7 octombrie 2008, pronunţate în dosarele nr. 1.666/90/2008,'nr. 1.943/90/2008, nr. 1.992/90/2008, nr. 2.115/90/2008, nr. 2.116/90/2008, nr. 2.033/90/2008, nr. 2.034/90/2008 şi nr. 2.853/90/2008, Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată din oficiu în cauze de contencios administrativ privind cereri pentru anulare act administrativ şi restituirea taxei de primă înmatriculare.

Prin încheierile din 13 octombrie 2008, pronunţate în dosarele nr. 1.866/98/2008 (nr. în format vechi 1.351/2008) şi nr. 2.008/98/2008 (nr. în format vechi 1.435/2008), Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată din oficiu în cauze de contencios administrativ privind cereri pentru anulare act administrativ şi restituirea taxei de primă înmatriculare.

Prin Incheierea din 22 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 3.209/30/2008, Tribunalul Timiş - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Adriana Distribution" - S.R.L, din judeţul Timiş într-o cauză având ca obiect o cerere de restituire a taxei de primă înmatriculare.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât se aplică şi autovehiculelor a căror primă înmatriculare s-a făcut anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. Arată că încasarea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule s-a făcut fără temei legal, în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, deoarece prevederile art. 2141-2143 din Codul fiscal erau contrare normelor de drept comunitar, principiul rangului prioritar al dreptului comunitar asigurând prevalenta acestuia din urmă. Astfel, statul român nu este îndreptăţit să păstreze sumele încasate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi nici nu este posibilă o compensare între sumele deja achitate şi cele ipotetic datorate, deoarece o normă juridică nu poate fi aplicată retroactiv. Sumele încasate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu încălcarea dreptului comunitar trebuie restituite, actualizate cu 0,1% pentru fiecare zi în care s-au aflat la dispoziţia statului.

Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale apreciază că art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 nu corespunde exigenţelor principiului constituţional al neretroactivităţii legii, deoarece, pe de o parte, dispune restituirea unei taxe încasate anterior intrării ei în vigoare, iar pe de altă parte, instituie taxa pe poluare pentru autovehiculele înmatriculate în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, perioadă anterioară intrării în vigoare a acestui act normativ.

Tribunalul Timiş - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate. In acest sens, arată că prevederile criticate dau naştere unor raporturi juridice noi, ce conţin dreptul contribuabilului la restituirea unei sume de bani cu titlu de diferenţă între cuantumul taxei de primă înmatriculare şi taxa pe poluare, precum şi obligaţia corelativă a organelor financiare de a proceda la achitarea acestei sume.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt neconstituţionale. In acest sens, arată că acestea dispun pentru trecut, instituind o compensare între taxa de primă înmatriculare deja plătită şi taxa pe poluare care a fost ulterior introdusă, astfel încât se aduce atingere principiului constituţional al neretroactivităţii legii.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, care au următorul conţinut: „Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii şi ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin art. I din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, s-a introdus în Codul fiscal capitolul II1 „Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule", cu articolele 2141-2143. Prin art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, ordonanţă ce a intrat în vigoare la 1 iulie 2008, dispoziţiile art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate în mod expres. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în scopul asigurării protecţiei mediului, pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu. Textul de lege criticat reglementează posibilitatea de restituire a diferenţei rezultate în urma compensării sumei achitate de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iulie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, cu suma reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.

Analizând motivarea de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta relevă aspecte ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii de instanţele de judecată, fiind vorba de stingerea a două obligaţii fiscale, prin compensare, problemă ce nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea acesteia, asigură controlul de constituţionalitate prin raportare la prevederile Legii fundamentale.

De altfel, instanţelor judecătoreşti le revine sarcina de aplicare directă a legislaţiei comunitare atunci când legislaţia naţională este în contradicţie cu aceasta.

Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de instanţele de judecată, controlul judecătoresc realizându-se, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, „...prin Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege".

In consecinţă, prevederile legale criticate nu pot fi supuse controlului de constituţionalitate, sub aspectele invocate, excepţia fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Ionel Tebuie în Dosarul nr. 2.731/108/2008 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă si asigurări sociale, din oficiu în dosarele nr. 1.666/90/2008, nr. 1.943/90/2008, nr. 1.992/90/2008, nr. 2.115/90/2008, nr. 2.116/90/2008, nr. 2.033/90/2008, nr. 2.034/90/2008 şi nr. 2.853/90/2008 ale Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi contencios administrativ fiscal, din oficiu în dosarele nr. 1.866/98/2008 (nr. în format vechi 1.351/2008) şi nr. 2.008/98/2008 (nr.'în format vechi 1.435/2008) ale Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă, de Societatea Comercială „Adriana Distribution" - S.R.L., din judeţul Timiş, în Dosarul nr. 3.209/30/2008 al Tribunalului Timiş - Secţia comercială şi de contencios administrativ, de Râul Flavius Tătar în Dosarul nr. 2.562/108/2008 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă si asigurări sociale, din oficiu în dosarele nr. 1.262/108/2008, nr. 2.589/108/2008, nr. 2.668/108/2008, nr. 3.253/108/2008, nr.'3.113/108/2008 şi nr. 2.757/108/2008 ale Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 decembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1344/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1344 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1344/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu