Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 13 din 10 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278-1 alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 134 din 13 februarie 2006     Ioan Vida          - presedinte

     Nicolae Cochinescu - judecator

     Aspazia Cojocaru   - judecator

     Constantin Doldur  - judecator

     Acsinte Gaspar     - judecator

     Kozsokar Gabor     - judecator

     Petre Ninosu       - judecator

     Ion Predescu       - judecator

     Iuliana Nedelcu    - procuror

     Marieta Safta      - magistrat-asistent

     Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278-1 alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ileana Pecingine in Dosarul nr. 866/2005 al Tribunalului Constanta - Sectia penala.

     La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Sonia Geagiu, lipsa fiind partea Jean Pecingine, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

     Avand cuvantul, reprezentanta autorului exceptiei solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

     Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

     CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

     Prin Incheierea din 7 octombrie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 866/2005, Tribunalul Constanta - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278-1 alin. 10 din Codul de procedura penala, "in referire" la art. 278-1 alin. 9 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ileana Pecingine in dosarul mentionat.

     In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca art. 278-1 alin. 9 din Codul de procedura penala incalca principiul constitutional care consacra legalitatea pedepsei, precum si dreptul la aparare, prin aceea ca "cedeaza" unei persoane "particulare" dreptul de sesizare a instantei, pentru o fapta penala la care aceasta sesizare nu se poate face decat prin rechizitoriul procurorului. In ceea ce priveste art. 278-1 alin. 10 din Codul de procedura penala, se sustine ca incalca liberul acces la justitie, intrucat exclude posibilitatea atacarii cu recurs a solutiei de admitere a plangerii formulate impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata, cu retinerea cauzei spre judecare. Textele de lege criticate contravin - in opinia autorului exceptiei - si prevederilor art. 53 din Constitutie, intrucat restrangerea, prin aceste dispozitii, a dreptului de acces liber la justitie, a dreptului la aparare si la utilizarea cailor de atac nu se incadreaza in cazurile de restrangere a exercitiului unor drepturi sau libertati, limitativ prevazute de acest text constitutional.

     Tribunalul Constanta - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

     In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

     Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate nu contravin normelor constitutionale invocate, astfel incat exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

     Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

     CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

     Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

     Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 278-1 alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala, care prevad: "In cazul prevazut la alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instantei, ca prima instanta, il constituie plangerea persoanei la care se refera alin. 1.

     Hotararea instantei pronuntata potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacata cu recurs de procuror, de persoana care a facut plangerea, de persoana fata de care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale, precum si de orice persoane ale caror interese legitime sunt vatamate."

     Dispozitiile constitutionale pretins a fi incalcate sunt cuprinse in art. 21, privind accesul liber la justitie, in art. 23 alin. (12), privind legalitatea pedepsei, in art. 24, privind dreptul la aparare, in art. 53, privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, si in art. 129, referitoare la folosirea cailor de atac.

     Se invoca, de asemenea, incalcarea art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

     Examinand exceptia astfel cum a fost formulata, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata.

     Asa cum a statuat Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa, de exemplu in Decizia nr. 405 din 14 iulie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 4 august 2005, plangerea reglementata de dispozitiile art. 278-1 din Codul de procedura penala reprezinta un raspuns la necesitatea consacrarii legale exprese a dreptului persoanei de a se adresa instantei de judecata competente, atunci cand este nemultumita de solutia data plangerii sale contra actelor procurorului, asadar o concretizare a dispozitiilor art. 21 din Legea fundamentala, care consacra dreptul de acces liber la justitie.

     Solutiile pe care le poate pronunta instanta investita cu o asemenea plangere sunt prevazute de alin. 8 al art. 278-1 din Codul de procedura penala, dupa cum urmeaza: "a) respinge plangerea, prin sentinta, mentinand solutia din rezolutia sau ordonanta atacata;

     b) admite plangerea, prin sentinta, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si trimite cauza procurorului in vederea inceperii sau a redeschiderii urmaririi penale, dupa caz. Dispozitiile art. 333 alin. 2 se aplica in mod corespunzator;

     c) admite plangerea, prin incheiere, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si, cand probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, retine cauza spre judecare, dispozitiile privind judecarea in prima instanta si caile de atac, aplicandu-se in mod corespunzator."

     Stabilirea de catre legiuitor, prin dispozitiile alin. 10 al art. 278-1 din Codul de procedura penala, a regulii potrivit careia sunt susceptibile de recurs numai hotararile instantei pronuntate potrivit alin. 8 lit. a) si b) al art. 278-1 din Codul de procedura penala, iar nu si hotararea pronuntata in temeiul alin. 8 lit. c) al aceluiasi articol, nu este de natura sa aduca atingere dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Aceasta intrucat, in situatia admiterii plangerii cu retinerea cauzei spre judecare, dispozitiile privind judecarea in prima instanta si caile de atac se aplica in mod corespunzator si, prin urmare, nu este restrans in nici un fel dreptul partii de a se adresa instantei, de a formula aparari si de a se prevala de toate garantiile ce caracterizeaza un proces echitabil. Mai mult, dupa pronuntarea unei hotarari de catre instanta de fond, care a retinut cauza pentru judecata in prima instanta, se pot exercita caile de atac prevazute de lege, partea avand posibilitatea sa isi exercite neingradita dreptul de acces liber la justitie.

     De asemenea, faptul ca, in conformitate cu dispozitiile alin. 9 al art. 278-1 din Codul de procedura penala, in situatia admiterii plangerii cu retinerea cauzei spre judecare, actul de sesizare al instantei il constituie plangerea persoanei, iar nu rechizitoriul procurorului, este determinat de specificul acestei cai de atac, care vizeaza chiar actele procurorului de netrimitere in judecata si nu incalca principiul constitutional ce consacra legalitatea pedepsei, prevederile constitutionale invocate in acest sens neavand incidenta in cauza. Nu se aduce atingere, prin aceasta reglementare, nici dreptului la aparare, partea avand deplina libertate de a uza, in fata instantei investite cu solutionarea plangerii formulate in temeiul art. 278-1 din Codul de procedura penala, de toate mijloacele procedurale pe care le implica exercitarea acestui drept.

     Intrucat art. 278-1 alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala nu reglementeaza nici o restrangere a exercitiului vreunui drept ori al vreunei libertati, nu se poate retine incalcarea prevederilor art. 53 din Constitutie, invocate, de asemenea, in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate.

     Pentru cele aratate mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

     CURTEA CONSTITUTIONALA

     In numele legii

     DECIDE:

     Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278-1 alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ileana Pecingine in Dosarul nr. 866/2005 al Tribunalului Constanta - Sectia penala.

     Definitiva si general obligatorie.

     Pronuntata in sedinta publica din data de 10 ianuarie 2006.

     PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

     prof. univ. dr. IOAN VIDA

     Magistrat-asistent,

     Marieta Safta


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 13/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 13 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 13/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu