E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 118 din 19 martie 2003

privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 din  1 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 15 alin. (4) si ale art. 16 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Prezenta decizie reglementeaza procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale prin acordarea dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala sau a licentei individuale, astfel cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, denumita in continuare Ordonanta privind serviciile postale.
    Art. 2
    Pot fi autorizati pentru furnizarea serviciilor postale numai comerciantii persoane juridice care au inclusa in obiectul de activitate prestarea unor asemenea servicii.
    Art. 3
    (1) Regimul de autorizare generala este regimul juridic care permite furnizarea de servicii postale care nu sunt incluse in sfera serviciului universal fara obtinerea unei decizii explicite din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC.
    (2) Drepturile si obligatiile persoanelor care furnizeaza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Orice comerciant persoana juridica ce intentioneaza sa furnizeze servicii postale pe baza regimului de autorizare generala este obligat sa transmita ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial in a carui raza isi are sediul, o notificare cu privire la aceasta intentie.
    (2) Notificarea se realizeaza in mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Formularul-tip al notificarii se poate obtine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.
    (4) Notificarea se depune impreuna cu celelalte documente necesare, personal de catre reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (5) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala se naste la data inregistrarii solicitantului in Registrul public al furnizorilor de servicii postale, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data primirii notificarii de catre ANRC.
    (6) In termenul prevazut la alin. (5) ANRC va inregistra solicitantul in Registrul public al furnizorilor de servicii postale sau va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala.
    (7) In cazul in care solicitantului ii sunt cerute de catre ANRC documente, informatii suplimentare sau clarificari, termenul prevazut la alin. (5) se suspenda pana la primirea acestora.
    (8) In cazul in care solicitantul nu a depus documentele, informatiile suplimentare sau clarificarile in termenul indicat, ANRC va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale in baza regimului de autorizare generala.
    (9) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala se constata printr-un certificat-tip emis de ANRC la cererea solicitantului.
    (10) Certificatul-tip este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 5
    (1) Licenta individuala se acorda de catre ANRC pe o perioada de 10 ani comerciantilor persoane juridice care intentioneaza sa furnizeze servicii postale incluse in sfera serviciului universal, conferind acestora drepturi si obligatii specifice, suplimentare fata de cele conferite prin regimul de autorizare generala.
    (2) In vederea obtinerii licentei individuale, orice comerciant persoana juridica ce intentioneaza sa furnizeze servicii postale din sfera serviciului universal va transmite ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial in a carui raza isi are sediul, o cerere de acordare a licentei individuale, conform formatului-tip prevazut in anexa nr. 4.
    (3) Cererea de acordare a licentei individuale se poate obtine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.
    (4) Cererea de acordare a licentei individuale se depune impreuna cu celelalte documente necesare, personal de catre reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (5) In licenta individuala sunt incluse obligatii specifice, care pot privi:
    a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
    b) calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licentei;
    c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, in conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanta privind serviciile postale;
    d) eventualele contributii datorate de titular in temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.
    (6) Termenul de acordare a licentei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a acesteia este de 90 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (7) In cazul in care solicitantului ii sunt cerute de catre ANRC documente, informatii suplimentare sau clarificari, termenul prevazut la alin. (6) se suspenda pana la primirea acestora.
    (8) In cazul in care solicitantul nu a depus documentele, informatiile suplimentare sau clarificarile in termenul indicat, ANRC va emite o decizie de neacordare a licentei individuale.
    (9) Licenta individuala are efect constitutiv; dreptul de a furniza serviciile postale prevazute in cuprinsul licentei individuale se naste la data emiterii acesteia de catre ANRC.
    Art. 6
    In vederea autorizarii, pe baza regimului de autorizare generala sau a licentei individuale, persoanele juridice solicitante vor prezenta urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in copie;
    b) actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, insotite de certificate de inscriere de mentiuni, in copie;
    c) mecanismul de solutionare a reclamatiilor venite din partea utilizatorilor;
    d) angajamentul de a respecta cerintele esentiale definite in Ordonanta privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale;
    e) lista cu toate punctele de acces in reteaua postala;
    f) lista cu toate judetele pe aria carora intentioneaza sa furnizeze serviciile postale pentru care solicita autorizarea.
    Art. 7
    (1) In vederea furnizarii serviciilor postale in conditii care sa asigure satisfacerea necesitatilor utilizatorilor, furnizorii sunt obligati sa respecte cerintele esentiale prevazute la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte.
    (2) Furnizorii de servicii postale sunt obligati in special:
    a) sa asigure secretul trimiterilor postale in conditiile legii;
    b) sa asigure securitatea retelei postale in ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, prin respectarea dispozitiilor privind transportul acestor bunuri, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicata, in Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, in Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002, in Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 122/2002, si in Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 788/2001;
    c) sa respecte dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private, cuprinse in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in legislatia secundara emisa pe baza acesteia, precum si in celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal si a vietii private;
    d) sa respecte dispozitiile privind protectia mediului, cuprinse in Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in legislatia secundara emisa pe baza acesteia, precum si in celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia mediului;
    e) sa respecte dispozitiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cuprinse in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in legislatia secundara emisa pe baza acesteia, precum si in celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la amenajarea teritoriului si la urbanism.
    Art. 8
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 7 poate fi sanctionata de ANRC, in functie de gravitatea acesteia, cu retragerea dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala sau a licentei individuale.
    Art. 9
    (1) In afara obligatiilor prevazute la art. 7, furnizorii de servicii postale incluse in sfera serviciului universal au si anumite obligatii specifice prevazute in licenta.
    (2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) poate fi sanctionata de ANRC, in functie de gravitatea acesteia, cu retragerea dreptului de a furniza servicii postale pe baza licentei individuale.
    Art. 10
    Furnizorii de servicii postale sunt obligati sa afiseze la sediul acestora si la fiecare punct de lucru mecanismul de solutionare a reclamatiilor.
    Art. 11
    (1) ANRC intocmeste si actualizeaza Registrul public al furnizorilor de servicii postale.
    (2) In Registrul public al furnizorilor de servicii postale sunt inscrise urmatoarele informatii:
    a) tipul de autorizare;
    b) numarul de ordine atribuit furnizorului autorizat;
    c) datele de identificare a furnizorului;
    d) numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de inregistrare;
    e) zona geografica pentru care este valabila autorizarea (judet/judete);
    f) serviciul/serviciile postal/postale pentru care furnizorul a fost autorizat;
    g) data nasterii dreptului de a furniza serviciul/serviciile postal/postale pentru care furnizorul a fost autorizat;
    h) mentiuni privind suspendarea sau incetarea dreptului de a furniza servicii postale, precum si motivul acestora.
    (3) Registrul public al furnizorilor de servicii postale este disponibil pe pagina de Internet a ANRC.
    Art. 12
    (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia de a comunica ANRC orice modificari ale datelor inscrise in Registrul public al furnizorilor de servicii postale, in termen de 30 de zile de la data aparitiei acestora, in vederea actualizarii inscrierii lor in registru.
    (2) Cererea de inscriere a modificarilor prevazute la alin. (1) are forma si continutul prevazute in anexa nr. 5 si va fi insotita de documentele care atesta modificarile.
    (3) In cazul in care cererea de inscriere a modificarilor este incompleta ori se considera ca acest lucru este necesar in raport cu obiectul cererii sau cu datele si informatiile prezentate de solicitant, ANRC poate cere solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificari, acordandu-i acestuia un termen de cel putin 15 zile pentru depunerea actelor, informatiilor sau clarificarilor cerute. In acest caz termenul prevazut la alin. (5) se suspenda pana la primirea acestora.
    (4) Cererea de inscriere a modificarilor in Registrul public al furnizorilor de servicii postale se poate obtine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC si se depune impreuna cu celelalte documente necesare la sediul central sau la oficiul teritorial al ANRC in a carui raza isi are sediul furnizorul, personal de catre reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (5) Actualizarea inregistrarilor in Registrul public al furnizorilor de servicii postale se realizeaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de inscriere a modificarilor.
    (6) La cererea furnizorului, ANRC va emite in termenul mentionat la alin. (5) un nou certificat-tip sau o noua licenta individuala, dupa caz, care constata sau confera dreptul de a furniza servicii postale in noile conditii si revoca inscrisul corespunzator emis anterior. Data prevazuta in licenta individuala anterioara se mentine.
    (7) Procedura prevazuta de prezentul articol nu se aplica in cazul in care furnizorul de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala intentioneaza sa furnizeze servicii incluse in sfera serviciului universal, precum si in cazul in care titularul licentei individuale doreste sa furnizeze servicii postale pe baza regimului de autorizare generala. In aceste cazuri este necesara depunerea unei notificari sau a unei cereri de acordare a licentei individuale, dupa caz.
    Art. 13
    Furnizorii de servicii postale sunt obligati sa comunice ANRC modificarile intervenite in ceea ce priveste mecanismul de solutionare a reclamatiilor, in termen de 30 de zile de la aparitia acestora.
    Art. 14
    (1) In cazul nerespectarii prevederilor art. 12 si 13 de catre furnizorul de servicii postale, precum si in cazul incalcarii altor reglementari legale in vigoare sau a obligatiilor asumate de catre acesta, ANRC poate emite o decizie de suspendare, pe o perioada determinata, a dreptului de a furniza servicii postale.
    (2) Suspendarea se inscrie de catre ANRC in Registrul public al furnizorilor de servicii postale in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei.
    Art. 15
    (1) Dreptul de a furniza servicii postale inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) dizolvarea titularului;
    b) emiterea de catre ANRC a unei decizii de retragere a acestui drept;
    c) renuntarea din partea titularului;
    d) expirarea termenului, in cazul licentei individuale.
    (2) ANRC poate emite o decizie de retragere a dreptului de a furniza servicii postale in cazul unor incalcari grave si repetate de catre furnizorul de servicii postale ale reglementarilor legale in vigoare sau ale obligatiilor asumate.
    (3) Renuntarea la dreptul de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala sau a licentei individuale produce efecte de la data comunicarii acestui fapt catre ANRC.
    (4) Incetarea dreptului de a furniza servicii postale se inscrie de catre ANRC in Registrul public al furnizorilor de servicii postale in termen de 30 de zile de la intervenirea acestui eveniment.
    Art. 16
    (1) Decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala sau a licentei individuale trebuie motivata si se comunica solicitantului in termen de 45 de zile, respectiv 90 de zile, putand fi contestata in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    (2) Decizia de suspendare sau de retragere a dreptului de a furniza servicii postale trebuie motivata si se comunica furnizorului de servicii postale in termen de 30 de zile, putand fi contestata in conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 17
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, furnizorii de servicii postale autorizati inaintea acestei date sunt obligati sa transmita ANRC notificarea sau cererea de acordare a licentei individuale, in functie de serviciile postale pe care intentioneaza sa le furnizeze in continuare, in vederea uniformizarii Registrului public al furnizorilor de servicii postale.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 19
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                       de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                                   REGIMUL
    de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale

    1. Dispozitii generale
    1.1. Regimul de autorizare generala stabileste conditiile in care comerciantii persoane juridice isi pot exercita dreptul de a furniza servicii postale care nu sunt incluse in sfera serviciului universal, pentru o perioada nedeterminata.
    1.2. - 1.2.1. Interpretarea termenilor utilizati in prezenta anexa se va realiza in concordanta cu definitiile prevazute in Ordonanta privind serviciile postale.
    1.2.2. In intelesul prezentei anexe, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) distribuire - procesul care incepe cu sortarea trimiterilor postale si se incheie cu predarea/depunerea acestora la destinatar. Predarea/depunerea trimiterii postale se efectueaza la: sediul/locuinta persoanei careia ii este adresata, aflat/aflata in interiorul vetrei localitatii; la orice cutie sau recipient in care ocupantul locuintei/sediului a fost de acord sa ii fie distribuite trimiterile postale care ii sunt adresate; sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;
    b) furnizor de servicii postale - persoana juridica autorizata care presteaza servicii postale;
    c) furnizor de servicii postale incluse in sfera serviciului universal - persoana juridica autorizata pe baza de licenta individuala sa presteze servicii postale din sfera serviciului universal;
    d) furnizor de serviciu universal - furnizor de servicii postale desemnat in acest sens prin decizie a presedintelui ANRC;
    e) prezentarea trimiterii postale - operatiunea de introducere in reteaua postala a unei trimiteri postale, prin prezentarea acesteia de catre expeditor la un punct de acces al retelei in cauza;
    f) serviciul postal prioritar - serviciul postal cel mai rapid prevazut in oferta de prestatii a furnizorului de serviciu universal, al carui tarif este considerat baza de referinta pentru serviciile sale rezervate;
    g) serviciul postal standard - serviciul postal prevazut in oferta de prestatii a furnizorului de servicii postale, in conditiile in care expeditorul unei trimiteri postale nu solicita nici un tratament special pentru aceasta, cum ar fi: inregistrarea ca recomandata, asigurarea valorii sau alte valori adaugate;
    h) trimitere de corespondenta standard - trimitere postala sub forma de: plicuri dreptunghiulare sau carti postale/cartoane adresate, dreptunghiulare, dintr-o singura bucata, avand urmatoarele limite de dimensiuni si greutate: dimensiuni minime 90 x 140 mm, cu o toleranta de 2 mm; dimensiuni maxime 120 x 235 mm, cu o toleranta de 2 mm; greutate maxima 20 g; grosime maxima 5 mm; categoria "corespondenta standard" este categoria postala de referinta pentru stabilirea drepturilor rezervate ale furnizorului de serviciu universal desemnat;
    i) tarif de referinta - tariful corespunzator serviciului postal prioritar privind trimiterile de corespondenta cu limita maxima de greutate 350 g din sfera serviciului rezervat;
    j) serviciul de curierat - activitate care consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondenta, a imprimatelor (carti, cataloage, ziare, periodice etc.) si a coletelor postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala;
    k) servicii postale Express - servicii postale care includ cel putin urmatoarele trei valori adaugate: colectarea trimiterilor postale de la o adresa desemnata de catre expeditor, garantarea timpului de distribuire si monitorizarea electronica a trimiterilor pe parcursul transportului catre destinatar;
    l) servicii cu valoare adaugata - servicii postale ale caror caracteristici raspund unor cerinte speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: colectarea trimiterilor de la o adresa desemnata de catre expeditor, livrarea trimiterii postale, pe baza de semnatura, personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o data si o ora anume stabilite, garantarea livrarii la o data si o ora anume stabilite, incercari multiple de livrare, livrarea potrivit prioritatii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea catre expeditor a efectuarii livrarii, posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului in timpul transportului sau, daca livrarea la destinatia initiala nu este posibila, monitorizarea electronica a traseului trimiterii postale pe toata durata transportului si altele asemenea. In sensul prezentei definitii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerata (prioritate in prelucrare si transport) a trimiterii postale ori transmiterea sau primirea continutului unei trimiteri postale prin mijloace electronice catre/de catre un furnizor de servicii postale in vederea sortarii, tiparirii sau pregatirii trimiterii postale;
    m) drepturi rezervate - drepturi rezervate prin lege unui furnizor de serviciu universal;
    n) publicitate prin posta - trimiteri postale depuse in numar minim de 1.000 de bucati in acelasi punct de acces, de catre acelasi expeditor, prin aceeasi expeditie, constand exclusiv in materiale de reclama, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numarului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificari care nu altereaza natura mesajului. Pe fata trimiterii postale care contine publicitate prin posta trebuie sa fie inscriptionata mentiunea "Publicitate". Nu constituie publicitate prin posta chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje avand un continut diferit, precum si trimiterile care contin, in afara de publicitate prin posta, si alte bunuri in acelasi ambalaj. Trimiterile postale avand mentiunea "Publicitate" nu sunt considerate trimiteri de corespondenta si nu pot face obiectul dreptului rezervat unui furnizor de serviciu universal desemnat de ANRC in acest sens;
    o) servicii financiar-postale - ansamblul de servicii de incasari, de plati si transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii postale prin intermediul retelei postale publice, asa cum sunt reglementate prin actele Uniunii Postale Universale.
    1.3. Serviciile postale ce intra sub incidenta regimului de autorizare generala sunt:
    1.3.1. Servicii postale fara valoare adaugata:
    a) servicii de posta nationala (cod CAEN: 6411) - cu limite de greutate a trimiterilor postale interne si internationale de 10 - 50 kg;
    b) servicii de curierat (cod CAEN: 6412) - cu limite de greutate a trimiterilor postale interne si internationale de 10 - 50 kg;
    c) servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);
    d) servicii de publicitate prin posta.
    1.3.2. Servicii postale cu valoare adaugata:
    a) servicii de posta nationala (cod CAEN: 6411):
    - a1) cu limita maxima de greutate a trimiterilor postale de 50 kg;
    - a2) servicii Express;
    b) servicii de curierat (cod CAEN: 6412):
    - b1) cu limita maxima de greutate a trimiterilor postale de 50 kg;
    - b2) servicii Express;
    c) servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);
    d) servicii de publicitate prin posta.
    2. Drepturile furnizorului de servicii postale
    2.1. Furnizorul de servicii postale are dreptul sa-si puna reteaua postala la dispozitie, pe baza contractuala, numai unui tert autorizat de ANRC sa furnizeze servicii postale.
    2.2. Furnizorul de servicii postale are dreptul sa-si utilizeze reteaua pentru a presta si alte servicii care nu intra sub incidenta regimului de autorizare generala, sub rezerva autorizatiilor sau aprobarilor necesare.
    2.3. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate motivat destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului legal de pastrare, de 18 luni, calculat de la data depunerii trimiterii postale in reteaua postala a acestuia.
    3. Obligatiile furnizorului de servicii postale
    3.1. Furnizorul de servicii postale are obligatia sa marcheze cu denumirea sau marca comerciala proprie toate trimiterile postale pe care le distribuie, precum si toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postala publica pe care o opereaza.
    3.2. In toate documentele furnizorului de servicii postale in care se va face referire la serviciile Express se va folosi denumirea "serviciul Express", la care se va adauga denumirea comerciala a serviciului in cauza.
    3.3. - 3.3.1. Furnizorul de servicii postale are obligatia sa stabileasca un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala ori totala sau deteriorarea trimiterilor postale.
    3.3.2. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori va fi supus spre aprobare ANRC o data cu notificarea privind intentia de a furniza servicii postale.
    3.3.3. Mecanismul de solutionare trebuie sa prevada procedura pentru determinarea furnizorului de servicii postale caruia ii revine raspunderea in cazul in care sunt implicati doi sau mai multi asemenea furnizori, procedura pentru rezolvarea echitabila si prompta a reclamatiilor si un sistem de rambursare sau compensare.
    3.4. Furnizorul de servicii postale este raspunzator fata de utilizatori pentru furnizarea serviciilor pentru care este autorizat si are obligatia de a acorda despagubiri conform contractului incheiat cu expeditorul, dar nu mai mici decat cele prevazute in Ordonanta privind serviciile postale.
    3.5. - 3.5.1. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a respecta drepturile rezervate furnizorului de serviciu universal, prevazute la art. 12 din Ordonanta privind serviciile postale.
    3.5.2. In vederea respectarii drepturilor rezervate, furnizorul de servicii postale are obligatia ca, in cazul in care furnizeaza servicii postale avand ca obiect trimiteri de corespondenta cu limita maxima de greutate de 350 g, interne sau internationale, indiferent daca livrarea acestora este accelerata sau nu, sa stabileasca tariful corespunzator acestor servicii la o valoare mai mare decat de cinci ori tariful public corespunzator unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a serviciului postal standard, prioritar, prevazut in oferta de servicii a furnizorului de serviciu universal.
    3.6. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare referitoare la obiectele interzise a fi transportate prin reteaua postala.
    3.7. - 3.7.1. In afara dispozitiilor din reglementari speciale si din Ordonanta privind serviciile postale, este interzisa introducerea in orice categorie de trimiteri postale a:
    a) stupefiantelor si substantelor psihotrope;
    b) substantelor explozive, inflamabile sau a substantelor periculoase, precum si a substantelor radioactive;
    c) obiectelor obscene sau imorale;
    d) animalelor vii (cu exceptia cazului in care titularul a facut publica o lista cu obiecte admise pe riscul expeditorului, iar animalul respectiv se afla pe aceasta);
    e) armelor, munitiilor, partilor si accesoriilor acestora;
    f) trimiterilor postale pentru diversi destinatari.
    3.7.2. Nu sunt admise la prezentare in reteaua postala publica trimiterile care nu indeplinesc conditiile cerute de legislatia speciala in domeniul serviciilor postale.
    3.7.3. In cazul in care sunt admise in mod eronat la prezentare trimiteri care nu indeplinesc conditiile de adresare sau ambalare, transportul acestora se efectueaza pe riscul expeditorului.
    3.7.4. In cazul in care sunt admise in mod eronat la prezentare trimiteri care contin obiecte interzise, cu exceptia animalelor vii, trimiterile nu sunt indrumate la destinatie, nici distribuite destinatarilor si nici returnate expeditorului. In acest caz furnizorul de servicii postale este obligat sa informeze expeditorul trimiterii postale despre tratamentul aplicat acelei trimiteri, precizand interdictia sub incidenta careia intra aceasta.
    3.8. In cazul in care furnizorul de servicii postale intentioneaza sa foloseasca reteaua postala publica a unui alt furnizor, are obligatia de a incheia un contract cu acesta.
    3.9. Furnizorul de servicii postale care furnizeaza servicii postale internationale poate face acest lucru numai in baza unui contract incheiat cu un furnizor de servicii postale autorizat in tara respectiva.
    3.10. Furnizorul de servicii postale are obligatia sa asigure continuitatea furnizarii serviciilor postale pentru care a fost autorizat, prin furnizarea acestora in urmatoarele conditii minime:
    a) sa detina punct/puncte de acces sedentar/sedentare sau mobil/mobile, propriu/proprii si/sau al/ale unui/unor tert/terti in judetul/judetele in care furnizeaza servicii postale;
    b) sa afiseze oferta de servicii postale si tarifele corespunzatoare in fiecare punct de acces al retelei sale postale publice;
    c) programul cu publicul sa fie de minimum o zi lucratoare pe saptamana si sa fie afisat in toate punctele de acces la reteaua postala publica;
    d) sa detina o retea permanenta de transport, proprie sau contractata.
    3.11. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale, o data cu depunerea acestora la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul prevazut de lege, in vederea determinarii cifrei sale de afaceri.
    3.12. Furnizorul de servicii postale are obligatia sa achite anual catre ANRC tariful de monitorizare, in cuantum de 0,1% din cifra sa de afaceri pe anul anterior.
    3.13. In cazul incetarii activitatii, furnizorul de servicii postale are obligatia, indiferent de forma acestei incetari, de a achita ANRC, in momentul determinarii in conditiile legii a cifrei sale de afaceri, tariful de monitorizare prevazut in Ordonanta privind serviciile postale.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                NOTIFICARE
privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala

    A. Date necesare identificarii solicitantului si comunicarii eficiente cu acesta (astfel cum reiese din documentele anexate in copie):

 ______________________________________________________________________________
|  Denumirea solicitantului:                                                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Sediul solicitantului:                                                      |
|  Strada:                                     Nr.       Bl.     Sc.   Apt.    |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Localitatea:                                                    Cod postal: |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Judet/Sector:                   Telefon:              Fax:                  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  E-mail:                           Pagina de Internet:                       |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Solicitantul este inregistrat in registrul comertului:                      |
|  Judetul/Municipiul:               Numarul:                  Din:            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Cod fiscal:             Cod unic de inregistrare:                           |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Persoana de contact:                                                        |
|  Nume:                                   Prenume:                            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  CNP:                                                                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                      |
|                                                                              |
|  Strada:                                     Nr.       Bl.     Sc.   Apt.    |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Localitatea:                                                    Cod postal: |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Judet/Sector:                   Telefon:              Fax:                  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  E-mail:                                                                     |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
|______________________________________________________________________________|

    B. Descrierea serviciilor postale pe care solicitantul intentioneaza sa le furnizeze:
     _
    |_| 1. Servicii fara valoare adaugata:
     _
    |_| 1.1. Servicii de posta nationala (cod CAEN: 6411) cu limite de greutate a trimiterilor postale, interne si internationale, 10 - 50 kg;
     _
    |_| 1.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412) cu limite de greutate a trimiterilor postale, interne si internationale, 10 - 50 kg;
     _
    |_| 1.3. Servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);
                          _
                         |_| interne;
                          _
                         |_| internationale.
     _
    |_| 1.4. Servicii de Publicitate prin posta;
                          _
                         |_| interne;
                          _
                         |_| internationale.
     _
    |_| 2. Servicii postale cu valoare adaugata:
     _
    |_| 2.1. Servicii de posta nationala (cod CAEN: 6411)
              _
             |_| 2.1.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor postale interne 10 kg, respectiv 20 kg, pentru distribuirea coletelor postale expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe acest teritoriu.
              _
             |_| 2.1.2. - cu limite de greutate a trimiterilor postale, interne si internationale, 10 - 50 kg;
              _
             |_| 2.1.3. - servicii Express
                          _
                         |_| interne;
                          _
                         |_| internationale.
     _
    |_| 2.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412)
              _
             |_| 2.2.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor postale 10 kg, respectiv 20 kg, pentru distribuirea coletelor postale expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe acest teritoriu.
              _
             |_| 2.2.2. - cu limite de greutate a trimiterilor postale, interne si internationale, 10 - 50 kg;
              _
             |_| 2.2.3. - servicii Express
                          _
                         |_| interne;
                          _
                         |_| internationale.
     _
    |_| 2.3. Servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);
                          _
                         |_| interne;
                          _
                         |_| internationale.
     _
    |_| 2.4. Servicii de Publicitate prin posta;
                          _
                         |_| interne;
                          _
                         |_| internationale.

    C. Valori adaugate serviciilor postale furnizate:
     _
    |_| 1. Servicii speciale privind modul de transmitere a trimiterii postale:
           _
          |_| 1.1. Serviciul "ramburs";
           _
          |_| 1.2. Serviciul de transmitere inregistrata a trimiterii postale si eliberarea dovezii privind introducerea acesteia in reteaua postala;
           _
          |_| 1.3. Serviciul de asigurare a continutului pentru valoarea declarata de catre expeditor;
           _
          |_| 1.4. Alte servicii speciale;
     _
    |_| 2. Servicii speciale privind modul de transport al trimiterii postale:
           _
          |_| 2.1. Monitorizarea electronica a traseului trimiterii postale pe toata durata transportului;
           _
          |_| 2.2. Posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului in timpul transportului, daca livrarea la destinatia initiala nu a fost posibila;
           _
          |_| 2.3. Colectarea trimiterilor postale de la o adresa desemnata de catre expeditor;
           _
          |_| 2.4. Alte servicii speciale.
     _
    |_| 3. Servicii speciale privind modul de livrare a trimiterii postale:
           _
          |_| 3.1. Livrarea trimiterii postale cu greutate de peste 500 g la domiciliul/sediul utilizatorului;
           _
          |_| 3.2. Livrarea trimiterii postale prin curier special;
           _
          |_| 3.3. Livrarea trimiterii postale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia;
           _
          |_| 3.4. Livrarea trimiterii postale la o data si o ora anume stabilite;
           _
          |_| 3.5. Garantarea livrarii trimiterii postale la o data si o ora anume stabilite;
           _
          |_| 3.6. Incercari multiple de livrare;
           _
          |_| 3.7. Livrarea trimiterilor postale potrivit prioritatii sau ordinii specificate de expeditor;
           _
          |_| 3.8. Confirmarea catre expeditor a efectuarii livrarii;
           _
          |_| 3.9. Depozitarea si pastrarea trimiterilor postale la dispozitia destinatarilor;
           _
          |_| 3.10. Eliberarea dovezii privind distribuirea trimiterii postale;
           _
          |_| 3.11. Garantarea timpului de distribuire;
           _
          |_| 3.12. Alte servicii speciale.

    D. Detalii privind reteaua postala utilizata in furnizarea serviciilor postale:
     _
    |_| 1. Solicitantul va furniza servicii postale prin:
           _
          |_| 1.1. reteaua postala proprie;
           _
          |_| 1.2. reteaua postala a unui tert;
     _
    |_| 2. Conditii de acces in reteaua solicitantului: lista punctelor de acces cu adresele corespunzatoare a fost efectuata dupa modelul urmator si a fost depusa anexata prezentei.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Felul punctului de    |Adresa completa a |Telefon|Fax|E-mail|Program de  |
|crt.|acces (sedentar/mobil)|punctului de acces|       |   |      |lucru cu    |
|    |                      |                  |       |   |      |publicul    |
|    |                      |                  |       |   |      |(zile/ore)  |
|____|______________________|__________________|_______|___|______|____________|
|____|______________________|__________________|_______|___|______|____________|
|____|______________________|__________________|_______|___|______|____________|

    E. Aria geografica in care se vor furniza serviciile pentru care se solicita autorizarea:
     _
    |_| Judet/Judete (daca sunt mai multe se va anexa prezentei o lista cu acestea);
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    F. Marca comerciala inregistrata a solicitantului (unde este cazul):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    G. Denumirea/denumirile comerciale ale serviciilor postale pentru care se solicita autorizarea (enumerare in ordinea in care au fost bifate in prezenta notificare):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    H. Solicitantul doreste eliberarea certificatului-tip care constituie dovada dreptului de a furniza servicii postale pe baza de autorizare generala:
     _
    |_| Da: "Doresc eliberarea certificatului-tip care constituie dovada dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala si solicit transmiterea acestuia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, la urmatoarea adresa:
    ............................................................................
    .........................................................................."
     _
    |_| Nu.

    I. Urmatoarele documente sunt anexate notificarii:
     _
    |_| Certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare;
     _
    |_| Actul constitutiv cu toate modificarile si completarile ulterioare, insotite de certificatele de inscriere mentiuni;
     _
    |_| Mecanismul de solutionare a reclamatiilor venite de la utilizatori;
     _
    |_| Angajamentul de a respecta cerintele esentiale definite in Ordonanta privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale;
     _
    |_| Lista cu toate punctele de acces in reteaua postala (dupa modelul prezentat mai sus);
     _
    |_| Lista cu toate judetele pe aria carora intentioneaza sa furnizeze serviciile postale pentru care se solicita autorizarea.
     _
    |_| Imputernicire de a depune prezenta, daca este cazul.

    J. Subsemnatul, ............................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind infractiunea de fals in declaratii, ca toate datele si informatiile cuprinse in prezenta cerere si in documentele anexate sunt corecte si complete.

    Data completarii:

    Stampila solicitantului:

    Semnatura reprezentantului solicitantului:

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|            ROMANIA                                                           |
|    ANRC    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII              |
|            Bd. Libertatii 14, Sector 5, 70060 Bucuresti          www.anrc.ro |
|            Tel.: +40 21 312 49 39 | +40 21 312 49 09 | Fax: +40 21 312 56 96 |
|            e-mail: anrc@anrc.ro                                              |
|                                                                              |
|                                CERTIFICAT-TIP                                |
|      de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza        |
|                     regimului de autorizare generala                         |
|    eliberat in temeiul art. 4 alin. (9) din Decizia nr. 118/2003 privind     |
|        procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|    Titularul ..............................................................  |
|    Cu sediul in: Localitatea .......................... Str. .............,  |
| Nr. ..., Bl. ..., Sc. .., Et. .., Ap. ... Judetul/Sectorul ................  |
|    Inregistrat in registrul comertului al judetului/municipiului ..........  |
| cu nr. ........... din ..............., codul fiscal ......................  |
| sau codul unic de inregistrare ...........................................,  |
|    beneficiaza de dreptul de a furniza urmatoarele servicii postale in baza  |
| regimului de autorizare generala:                                            |
|                                                                              |
| 1. Servicii postale fara valoare adaugata                                    |
| 1.1. Servicii de posta nationala (cod CAEN: 6411) cu limite de greutate a    |
| trimiterilor postale, interne si internationale, 10 - 50 kg.                 |
| 1.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412) cu limite de greutate a           |
| trimiterilor postale, interne si internationale, 10 - 50 kg.                 |
| 1.3. Servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);                            |
| 1.4. Servicii de Publicitate prin posta.                                     |
|                                                                              |
| 2. Servicii postale cu valoare adaugata:                                     |
| 2.1. Servicii de posta nationala (cod CAEN: 6411)                            |
|      2.1.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor postale 10 kg,     |
| respectiv 20 kg, pentru distribuirea coletelor postale expediate din afara   |
| teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe acest teritoriu.              |
|      2.1.2. - cu limite de greutate a trimiterilor postale 10 - 50 kg.       |
|      2.1.3. - servicii Express.                                              |
| 2.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412)                                   |
|      2.2.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor postale 10 kg,     |
| respectiv 20 kg, pentru distribuirea coletelor postale expediate din afara   |
| teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe acest teritoriu.              |
|      2.2.2. - cu limite de greutate a trimiterilor postale 10 - 50 kg.       |
|      2.2.3. - servicii Express.                                              |
| 2.3. Servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);                            |
| 2.4. Servicii de Publicitate prin posta.                                     |
|                                                                              |
|          Certificatul a fost eliberat in urma realizarii notificarii         |
|          inregistrate cu nr. .......................................         |
|                                                                              |
|                               PRESEDINTE                                     |
|                                  L.S.                                        |
|                                                                              |
|              Director,                                Vizat,                 |
|         DIRECTIA OPERATIVA                      DIRECTIA JURIDICA            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                  CERERE DE ACORDARE A LICENTEI INDIVIDUALE
privind furnizarea de servicii postale incluse in sfera serviciului universal

    A. Date necesare identificarii solicitantului si comunicarii eficiente cu acesta (astfel cum reiese din actul constitutiv si din certificatele anexate in copie)
 ______________________________________________________________________________
|  Denumirea solicitantului:                                                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Sediul solicitantului:                                                      |
|  Strada:                                     Nr.       Bl.     Sc.   Apt.    |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Localitatea:                                                    Cod postal: |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Judet/Sector:                   Telefon:              Fax:                  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  E-mail:                           Pagina de Internet:                       |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Solicitantul este inregistrat in registrul comertului:                      |
|  Judetul/Municipiul:               Numarul:                  Din:            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Cod fiscal:             Cod unic de inregistrare:                           |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Persoana de contact:                                                        |
|  Nume:                                   Prenume:                            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  CNP:                                                                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                      |
|                                                                              |
|  Strada:                                     Nr.       Bl.     Sc.   Apt.    |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Localitatea:                                                    Cod postal: |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Judet/Sector:                   Telefon:              Fax:                  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  E-mail:                                                                     |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
|______________________________________________________________________________|

    B. Descrierea serviciilor pe care solicitantul intentioneaza sa le furnizeze:
     _
    |_| 1. colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale, interne si internationale, in greutate de pana la 2 kg;
         _
        |_| 1.1. trimiteri de corespondenta;
         _
        |_| 1.2. trimiteri postale constand in imprimate;
     _
    |_| 2. colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale, interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg;
     _
    |_| 3. distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
     _
    |_| 4. serviciul de trimitere recomandata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
     _
    |_| 5. serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;

    C. Detalii privind reteaua postala utilizata pentru furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal:
     _
    |_| 1. Solicitantul va furniza servicii postale prin:
         _
        |_| 1.1. reteaua postala proprie;
         _
        |_| 1.2. reteaua postala a unui tert;
     _
    |_| 2. Conditii de acces in reteaua solicitantului: lista punctelor de acces cu adresele corespunzatoare a fost efectuata dupa modelul urmator si a fost depusa anexata prezentei.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Felul punctului de    |Program de  |Adresa completa a |Telefon|Fax|E-mail|
|crt.|acces (sedentar/mobil)|lucru cu    |punctului de acces|       |   |      |
|    |                      |publicul    |                  |       |   |      |
|____|______________________|____________|__________________|_______|___|______|
|    |                      |            |                  |       |   |      |
|____|______________________|____________|__________________|_______|___|______|
|    |                      |            |                  |       |   |      |
|____|______________________|____________|__________________|_______|___|______|

    D. Marca comerciala inregistrata a solicitantului (unde este cazul):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    E. Denumirea/denumirile comerciale ale serviciilor postale pentru care se solicita autorizarea (enumerare in ordinea in care au fost bifate in prezenta cerere):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    F. Urmatoarele documente sunt anexate cererii:
     _
    |_| Certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare;
     _
    |_| Actul constitutiv cu toate modificarile si completarile ulterioare, insotite de certificatele de inscriere mentiuni;
     _
    |_| Mecanismul de solutionare a reclamatiilor venite de la utilizatori;
     _
    |_| Angajamentul de a respecta cerintele esentiale definite in Ordonanta privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale;
     _
    |_| Lista cu toate punctele de acces in reteaua postala (dupa modelul prezentat mai sus);

    G. Subsemnatul, .............................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind infractiunea de fals in declaratii, ca toate datele si informatiile cuprinse in prezenta cerere si in documentele anexate sunt corecte si complete.

    Data completarii:

    Stampila solicitantului:

    Semnatura reprezentantului solicitantului:

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                 CERERE
    de inscriere a modificarilor privind furnizarea serviciilor postale

    A. Date necesare identificarii solicitantului si comunicarii eficiente cu acesta (astfel cum reiese din documentele anexate in copie):
 ______________________________________________________________________________
|  Denumirea solicitantului:                                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Sediul solicitantului:                                                      |
|  Strada:                                     Nr.       Bl.     Sc.   Apt.    |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Localitatea:                                                    Cod postal: |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Judet/Sector:                   Telefon:              Fax:                  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  E-mail:                           Pagina de Internet:                       |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Solicitantul este inregistrat in registrul comertului:                      |
|  Judetul/Municipiul:               Numarul:                  Din:            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Cod fiscal:             Cod unic de inregistrare:                           |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
|  Persoana de contact:                                                        |
|  Nume:                                   Prenume:                            |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  CNP:                                                                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                      |
|                                                                              |
|  Strada:                                     Nr.       Bl.     Sc.   Apt.    |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Localitatea:                                                    Cod postal: |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  Judet/Sector:                   Telefon:              Fax:       |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
|  E-mail:                                                                     |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
|______________________________________________________________________________|

    B. In temeiul prevederilor Ordonantei privind serviciile postale si ale Deciziei privind procedura de autorizare a activitatii de furnizare a serviciilor postale, solicit inscrierea modificarilor privind:
     _
    |_| certificatul-tip nr. ......... din .......................;
     _
    |_| licenta individuala nr. ................ din .....................;

    C. Modificarile pentru care solicit inscrierea se refera la:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    D. Solicitantul doreste eliberarea certificatului-tip care constituie dovada inscrierii modificarilor:
     _
    |_| Da: "Doresc eliberarea certificatului-tip care constituie dovada dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala in noile conditii si solicit transmiterea acestuia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, la urmatoarea adresa:
    ............................................................................
    ............................................................................
    .........................................................................."
     _
    |_| Nu.

    E. Subsemnatul, .............................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals in declaratii, ca toate datele si informatiile cuprinse in prezenta cerere si in documentele anexate sunt corecte si complete.

    Data completarii: ...../.../..........

    Stampila solicitantului

    Semnatura reprezentantului solicitantuluiSmartCity5

COMENTARII la Decizia 118/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 118 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu