Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1163 din 28 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din 17 noiembrie 2010Augustin Zegrean                            - presedinte

Aspazia Cojocaru                            -judecator

Acsinte Gaspar                                -judecator

Petre Lazaroiu                                 -judecator

Mircea Stefan Minea                        -judecator

Iulia Antoanella Motoc                     -judecator

Ion Predescu                                    -judecator

Puskas Valentin Zoltan                    -judecator

Tudorel Toader                                -judecator

Valentina Barbateanu                      - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice", exceptie ridicata de Silviu Cornel Negut în Dosarul nr. 3.008/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti -Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 3 februarie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 3.008/109/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice". Exceptia a fost ridicata de Silviu Cornel Negut într-o cauza având ca obiect suspendarea executarii unui act administrativ.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca ordonanta de urgenta criticata îi produce „grave si iremediabile limitari ale vietii sale publice si private, în conditiile în care nu a fost produsa nicio dovada din care sa reiasa ca ar fi savârsit o fapta sanctionata de legea penala". Arata ca masura luata de Institutia Prefectului Judetului Arges, de a-l soma sa predea permisul de conducere, este abuziva, fiindu-i încalcat un drept fundamental si fiindu-i create prejudicii în plan social si financiar. Arata ca nu poate fi privat de dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice, profesia de conducator auto fiind pentru acesta singura sursa de venit.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Precizeaza ca textul de lege criticat apara interesul public al cetatenilor, acela de a nu fi expusi riscului pe care îl presupune exercitarea dreptului de a conduce de catre o persoana asupra careia planeaza suspiciuni referitoare la stapânirea abilitatilor si cunostintelor necesare unei astfel de activitati.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009. Ordonanta de urgenta criticata are un articol unic prin care, dupa alineatul (7) al art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins: „In situatia în care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesizat instanta de judecata potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pâna la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere." Având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit carora „Dispozitiile de modificare si de completare se încorporeaza, de la data intrarii lor în vigoare, în actul de baza, identificându-se cu acesta. Interventiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de baza", rezulta ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, având continutul mai sus redat.

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, ordonanta de urgenta criticata contravine dispozitiilor art. 20 „Tratatele internationale privind drepturile omului" si art. 53 „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati". De asemenea, invoca si art. 6 „Dreptul la un proces echitabil" si art. 7 „Nicio pedeapsa fara lege"din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, prin mai multe decizii, s-a pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2009, din perspectiva unor critici similare si prin raportare la prevederile art. 20 si 53 din Legea fundamentala. Ilustrativa în acest sens este Decizia nr. 329 din 23 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010, prin care Curtea a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate, retinând, în esenta, ca domeniul de aplicare al dispozitiilor art. 53 din Constitutie este circumscris restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati prevazute de Legea fundamentala, iar nu restrângerii exercitiului oricarui drept subiectiv, chiar daca el izvoraste dintr-un act normativ. Cu acel prilej, Curtea a constatat ca dispozitiile art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 nu restrâng drepturi sau libertati constitutionale, ci stabilesc posibilitatea autoritatii emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, atunci când aceasta autoritate a sesizat instanta de judecata în vederea anularii permisului de conducere obtinut cu nerespectarea prevederilor legale. Totodata, Curtea a observat ca între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule de catre unele persoane pentru care exista indicii privind dobândirea permisului de conducere fara a fi absolvit un curs de pregatire sau fara parcurgerea etapelor de examinare teoretica si practica ori prin sustinerea formala a acestora si ocrotirea interesului general, care se identifica în acest caz cu necesitatea mentinerii sigurantei circulatiei pe drumurile publice, legiuitorul a înteles sa dea prioritate celui din urma.

Intrucât nu au intervenit elemente noi, care sa justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia deciziei mentionate, cât si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fata.

Cât priveste invocarea dispozitiilor art. 6 si 7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea constata ca nu poate retine critica prin raportare la acestea, întrucât autorul exceptiei nu argumenteaza în niciun fel contrarietatea textelor de lege ce constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate cu prevederile conventionale mentionate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Silviu Cornel Negut în Dosarul nr. 3.008/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 28 septembrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Barbateanu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1163/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1163 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1163/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu