Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 105*) din  7 mai 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si ale art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, precum si ale Decretului nr. 219/1960 privind obligatiile organizatiilor socialiste debitoare ca urmare a prescriptiei extinctive

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din 24 februarie 1998


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 715 din 19 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 24 februarie 1998.

    Costica Bulai - presedinte
    Nicolae Popa  - judecator
    Lucian Stangu - judecator
    Raul Petrescu - procuror
    Doina Suliman - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si ale art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, precum si ale Decretului nr. 219/1960 privind obligatiile organizatiilor socialiste debitoare ca urmare a prescriptiei extinctive, invocata de Societatea Comerciala "Rifil" - S.R.L. Savinesti, reclamanta in Dosarul nr. 215/1996 al Curtii de Apel Bacau - Sectia contencios administrativ.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 30 aprilie 1997 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 7 mai 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 5 martie 1996, pronuntata in Dosarul nr. 215/1996, Curtea de Apel Bacau - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 24 si a art. 33 din Legea nr. 21/1993, precum si a Decretului nr. 219/1960, ridicata de Societatea Comerciala "Rifil" - S.R.L. Savinesti, reclamanta intr-un proces in contencios administrativ cu Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat - Neamt si cu Ministerul Finantelor.
    Din incheierea de sesizare reiese ca reclamanta a invocat exceptia de neconstitutionalitate a art. 23 si a art. 24 din Legea nr. 21/1993, precum si a Decretului nr. 219/1960, considerand ca aceste texte incalca prevederile constitutionale ale art. 137, art. 138 si ale art. 156. Indicarea art. 156 este evident eronata, Constitutia avand numai 152 de articole, insa din examinarea concluziilor scrise, depuse in sustinerea exceptiei, rezulta ca aceasta priveste, de fapt, dispozitiile art. 24 si ale art. 33 din Legea nr. 21/1993, deoarece contravin prevederilor art. 53 si art. 137 din Constitutie, precum si ale Decretului nr. 219/1960, care ar contraveni art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie.
    Fata de cele aratate si avand in vedere ca instanta de judecata, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, are obligatia sa sesizeze Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate a unei prevederi legale de care depinde judecata cauzei, astfel cum a fost ridicata de parti, instanta constitutionala urmeaza sa se pronunte cu privire la neconstitutionalitatea art. 24 si art. 33 din Legea nr. 21/1993, precum si a Decretului nr. 219/1960, art. 23 din Legea nr. 21/1993 neavand aici o incidenta in cauza supusa judecatii.
    Exprimandu-si opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanta de judecata apreciaza ca textele atacate sunt constitutionale.
    In temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 au fost solicitate puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului asupra exceptiei invocate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, arata, in esenta, ca din analiza dispozitiilor art. 24 si 33 din Legea nr. 21/1993, rezulta nu numai ca ele nu contravin, ci, dimpotriva, ca sunt in stricta concordanta cu prevederile art. 137 si 138 din Constitutia Romaniei. In ceea ce priveste dispozitiile Decretului nr. 219/1960, considera ca "urmeaza a li se aplica prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutia Romaniei", deoarece reglementarile referitoare la "organizatiile socialiste" nu-si mai pot gasi aplicarea "din moment ce aceste subiecte de drept au disparut din sfera raporturilor juridice".
    Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise ale partilor, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie, art. 3 si art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia privind art. 24 si 33 din Legea nr. 21/1993.
    In legatura cu competenta Curtii de a solutiona exceptia de neconstitutionalitate privind Decretul nr. 219/1960, care a fost adoptat inainte de intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, se retine, pe de o parte, ca, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale, conform art. 144 din Constitutie, iar pe de alta parte, ca, potrivit art. 3 alin. (1) din aceeasi lege, competenta Curtii nu poate fi contestata de nici o autoritate publica. Deci Curtea Constitutionala se considera competenta sa solutioneze problema abrogarii implicite prin Constitutie a Decretului nr. 219/1960, fiind in mod legal sesizata, in conditiile precizate.
    Aceasta nu inseamna, desigur, ca instanta de judecata ordinara nu trebuia sa verifice daca textul de lege pe care urmeaza sa il aplice este in vigoare sau nu, deci daca a fost abrogat, explicit sau implicit.
    Asa dupa cum rezulta din motivele exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 24 si ale art. 33 din Legea nr. 21/1993, care reglementeaza constituirea veniturilor fondului special pentru cercetare-dezvoltare si, respectiv, constituirea veniturilor fondului special pentru agricultura, incalca prevederile constitutionale ale art. 137 alin. (1), care arata ca "bugetul public national cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale ale comunelor, ale oraselor si ale judetelor", precum si ale art. 138 alin. (1), potrivit carora "impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege".
    Cercetarea temeiurilor de neconstitutionalitate, invocate de autoarea exceptiei, conduce la concluzia ca aceasta nu se justifica. Datorita anualitatii bugetului de stat, Legea nr. 21/1993 a fost o reglementare temporara a carei aplicare a incetat la sfarsitul anului 1993, prelungindu-se cel mult pana la adoptarea legii bugetului de stat pe anul 1994, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutie. Rezulta ca dispozitiile atacate nu mai erau in vigoare la data formularii exceptiei cu care a fost sesizata Curtea Constitutionala. Or, astfel cum a decis in mod constant Curtea, controlul constitutionalitatii nu se poate exercita decat asupra legilor sau ordonantelor in vigoare, scopul sau fiind acela de a impiedica aplicarea lor, daca sunt contrare Constitutiei.
    Pe de alta parte, se constata ca, potrivit art. 3 din Legea nr. 21/1993, cuantumul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, precum si cota de contributie a agentilor economici se stabilesc anual prin legea bugetului de stat. De altfel, chiar art. 24 din legea criticata limiteaza aplicarea dispozitiilor privind constituirea si cuantumul fondului respectiv doar pana la 31 decembrie 1993.
    In fine, este de retinut ca atat Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, cat si Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 nu mai cuprind reglementari referitoare la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare sau la fondul pentru agricultura, ci doar dispozitii care vizeaza alocarea nemijlocita din buget a unor sume pentru aceste domenii.
    In prezent, constituirea si utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare fac obiectul Legii nr. 67/1993, iar in ceea ce priveste fondul pentru agricultura, nu a fost adoptata o reglementare asemanatoare.
    Deci argumentele invocate in sustinerea exceptiei privind inexistenta unor legi speciale privind constituirea fondurilor bugetare in discutie, asa cum prevede art. 43 din Legea nr. 21/1993, nu au relevanta, deoarece, pe de o parte, nu Constitutia, ci o lege prevede adoptarea legilor speciale, iar pe de alta parte, inexistenta legilor speciale nu putea paraliza aplicarea dispozitiilor Legii nr. 21/1993.
    Nici invocarea legii finantelor nu poate fi considerata relevanta, intrucat ne aflam in fata unei exceptii de neconstitutionalitate, iar nu de nelegalitate.
    Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si ale art. 33 din Legea nr. 21/1993 urmeaza sa fie respinsa.
    Cat priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului nr. 219/1960, se constata ca raportarea acestora la prevederile art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie nu poate fi retinuta, deoarece acest decret, care a reglementat obligatiile organizatiilor socialiste debitoare ca urmare a prescriptiei extinctive, a fost abrogat implicit in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie. Categoria subiectelor de drepturi si obligatii care au fost organizatiile socialiste a disparut din viata economica si sociala a tarii. Ca urmare, acest act normativ, ramas fara obiect, nu mai este in vigoare intrucat contravine Constitutiei.
    Pentru motivele aratate, exceptia de neconstitutionalitate a Decretului nr. 219/1960, abrogat potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie, urmeaza sa fie admisa.

    Avand in vedere prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 24 si ale art. 25 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si ale art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, invocata de Societatea Comerciala "Rifil" - S.R.L. Savinesti in Dosarul nr. 215/1996 al Curtii de Apel Bacau - Sectia contencios administrativ.
    2. Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Societatea Comerciala "Rifil" - S.R.L. Savinesti in Dosarul nr. 215/1996 al Curtii de Apel Bacau - Sectia contencios administrativ, si constata ca dispozitiile Decretului nr. 219/1960 privind obligatiile organizatiilor socialiste debitoare ca urmare a prescriptiei extinctive sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 7 mai 1997.

                PRESEDINTE,
                prof. univ. dr. Costica Bulai

                                Magistrat asistent,
                                Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 105/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 105 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu