Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 10*) din 24 ianuarie 1995

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din 25 aprilie 1995


SmartCity3


    *) Definitiva prin nerecurare.

    Florin Bucur Vasilescu         - presedinte
    Mihai Constantinescu           - judecator
    Victor Dan Zlatescu            - judecator
    Raul Petrescu                  - procuror
    Gabriela Dragomirescu          - magistrat-asistent

    Pe rol solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata, ridicata de Societatea Comerciala "Rom-Vial" - S.A. Bucuresti in Dosarul nr. 794/1993 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta din 11 ianuarie 1995 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea Constitutionala, avand nevoie de timp pentru a delibera, a aminat pronuntarea pentru data de 18 ianuarie 1995 si apoi pentru data de 24 ianuarie 1995.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 16 februarie 1994 pronuntata in Dosarul nr. 794/1993, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata, ridicata de Societatea Comerciala "Rom-Vial" - S.A. Bucuresti. In sustinerea exceptiei se arata ca, in actualele conditii de aplicare a principiilor economiei de piata, legiuitorul nu intelege sa reglementeze in mod definitiv clauzele contractuale dintre proprietari si chiriasi referitoare la cuantumul chiriei pentru spatiile comerciale. Prin Hotararea Guvernului nr. 85/1991, pentru spatiile comerciale s-au stabilit tarife noi, asa incat, sub acest aspect, dispozitiile art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata, au cazut in desuetudine.
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca, potrivit Constitutiei, protectia proprietatii este garantata in mod egal, indiferent de titular, si, ca atare, prin limitarea chiriilor se ingradeste unul dintre atributele dreptului de proprietate - dreptul de a culege fructele. O astfel de limitare nu-si gaseste justificare in cazul societatilor comerciale.
    In temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Incheierea de sesizare din 16 februarie 1994, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, a fost inaintata celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru comunicarea punctelor lor de vedere.
    Guvernul apreciaza, in punctul sau de vedere, ca in speta nu exista elemente care sa motiveze ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata. Se sustine ca Hotararea Guvernului nr. 85/1991, invocata ca temei al actiunii, exprima preocuparea executivului de a reactualiza nivelul chiriilor in raport cu consecintele fenomenului inflatiei, locatorul avand dreptul sa realizeze aceasta operatiune prin indexarea chiriei din momentul incheierii contractului de locatiune.
    Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.
                   CURTEA CONSTITUTIONALA,
avand in vedere incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, sustinerile partilor si concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate ca neconstitutionale, raportate la prevederile Constitutiei, ale Legii nr. 47/1992 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, retine:
    Art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata, privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, atacat ca neconstitutional, prevede:
    "Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafata locativa folosita in alte scopuri decat pentru birouri este:
    a) pentru suprafata locativa folosita pentru activitati social-culturale, precum si pentru cazarea unor specialisti, 2,50 lei/mp;
    b) pentru suprafata locativa folosita pentru ateliere de catre artistii plastici si meseriasi autorizati, 3 lei/mp;
    c) pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale, industriale si prestari de servicii in municipiul Bucuresti, 8 lei/mp, iar pentru depozite, 7 lei/mp.
    La celelalte municipii, pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale, industriale si prestari de servicii, tariful de baza este de 6 lei/mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp.
    In orase, pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale, industriale si prestari de servicii, tariful de baza este de 5 lei/mp, iar pentru depozite este de 4 lei/mp.
    In localitatile rurale tariful de baza prevazut pentru suprafetele locative cu alta destinatie situate in orase se reduce cu 30%;
    d) pentru suprafata locativa a garajelor folosite de organizatiile socialiste, de alte persoane juridice si de persoanele fizice, 3 lei/mp.
    Plata chiriei pentru garaje inchiriate personalului muncitor se face in conditiile prevazute de art. 37."
    Potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, "obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il poate constitui numai o prevedere dintr-o lege sau ordonanta de care depinde judecarea cauzei". In speta, obiectul litigiului il constituie tariful chiriei pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale. In consecinta, Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte numai cu privire la prevederile art. 43 alin. 1 lit. c) si alin. 2 si 3 din Legea nr. 5/1973, republicata, celelalte prevederi ale acestei dispozitii nefiind relevante in solutionarea litigiului dedus judecarii.
    Conform art. 134 alin. (1) din Constitutie, economia Romaniei este economie de piata. Pe cale de consecinta, dispozitiile legale privind desfasurarea activitatii economice presupun nu numai respectarea autonomiei agentilor economici, ci si stabilirea unui cadru concurential, ce exclude orice forma de privilegiu de natura sa impiedice concurenta loiala pe piata. Limitarea chiriei pentru suprafata locativa utilizata in activitati economice, potrivit art. 43 alin. 1 lit. c) si alin. 2 si 3 din Legea nr. 5/1973, republicata, este in contradictie cu aceste exigente, ce rezulta din prevederile art. 134 alin. (1) din Constitutie, intrucat reprezinta un privilegiu pentru locatar, in conditiile in care fenomenele inflationiste produse in economie au rupt echilibrul existent anterior, la data adoptarii legii respective, intre cuantumul chiriei si valoarea comerciala a spatiului inchiriat. In masura in care locatarul nu-si poate recupera prin chirie valoarea spatiului inchiriat, rezulta ca locatorul este beneficiarul unui venit ce nu rezulta din valorificarea activitatii sale, ci pe seama si in dauna locatarului, ceea ce este contrar economiei de piata si concurentei loiale pe care o asemenea economie o presupune. Privilegiul pe care un asemenea locatar l-ar avea este nu numai in relatia cu locatorul, dar si cu ceilalti competitori ce ar utiliza spatii comerciale proprii. Pe cale de consecinta, tinand seama de prevederile art. 134 alin. (1) din Constitutie, rezulta ca dispozitiile art. 43 alin. 1 lit. c) si alin. 2 si 3 din Legea nr. 5/1973, republicata, sunt, in temeiul art. 150 alin. (1) al legii fundamentale, abrogate. Aceste prevederi sunt implicit abrogate si tinand seama de dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 69/1991. In conformitate cu art. 21 alin. 2 lit. g) al acestei legi, consiliul local administreaza domeniul public si privat al comunei ori orasului, acestea constituind, asa cum dispune art. 71, impreuna cu drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale. Consiliile locale si cele judetene - prevede art. 76 din Legea nr. 69/1991 - hotarasc cu privire la concesionarea, inchirierea, locatia de gestiune a bunurilor apartinand domeniului public sau privat, precum si cu privire la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat. Evident ca acest drept se exercita in conditii de concurenta, nefiind de conceput ca patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale sa fie valorificat altfel decat in folosul unitatii administrativ-teritoriale care il detine.
    In consecinta, fata de dispozitiile constitutionale si legale mentionate, se constata ca prevederile art. 43 alin. 1 lit. c), alin. 2 si 3 din Legea nr. 5/1973, republicata, sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie si, ca atare, pentru motivele aratate, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Rom-Vial" - S.A. Bucuresti urmeaza a fi admisa in parte.
    In temeiul art. 144 lit. c) si al art. 150 alin. (1)  din Constitutie, precum si al art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) si art. 25 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite in parte exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Rom-Vial" - S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Frumoasa nr. 39, sectorul 1, si constata ca prevederile art. 43 alin. 1 lit. c), alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 5/1973, republicata, sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta din 24 ianuarie 1995.

                PRESEDINTE,
                conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu

                                   Magistrat asistent,
                                   Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 10/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 10 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu