Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1 din 25 iunie 2005

privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist si a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 767 din 23 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 50, 51 si 74 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cu modificarile ulterioare,

    Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, intrunita in sedinta din data de 25 iunie 2005, hotaraste:

    Art. 1
    Se adopta Codul deontologic al medicului dentist, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Se adopta Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 3
    Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Colegiului Medicilor
                              Dentisti din Romania,
                                 Mihai Augustin

    ANEXA 1

                                CODUL DEONTOLOGIC
                               al medicului dentist

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala obligatorii, in legatura cu exercitarea drepturilor si indatoririlor medicului ca profesionist, atat in legatura cu pacientii, cat si cu comportarea fata de confrati.
    Art. 2
    Prezentul cod deontologic are rolul:
    a) de a promova o relatie de incredere intre medicul dentist si pacient;
    b) de a garanta calitatea pregatirii profesionale si a manoperelor medicale ale medicilor dentisti;
    c) de a promova un comportament profesional-deontologic intre membrii echipei medicale;
    d) de a defini, preveni si sanctiona eventualele abateri;
    e) de a apara reputatia corpului medicilor dentisti si libera practica a profesiei de medic dentist;
    f) de a garanta secretul profesional.
    Art. 3
    Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 4
    Toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au drepturi egale.
    Art. 5
    Medicul dentist are obligatia de a apara drepturile fundamentale ale profesiei - libertatea alegerii manoperelor diagnostice si terapeutice, a prescriptiilor medicale -, cat si prestigiul acesteia.
    Art. 6
    Medicul dentist trebuie sa-si perfectioneze cunostintele profesionale prin forme de educatie medicala continua pe tot parcursul activitatii sale profesionale.
    Art. 7
    Medicul dentist nu trebuie sa accepte exercitarea profesiei in conditii susceptibile de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului.
    Art. 8
    Un medic dentist salariat al unei institutii medicale nu trebuie sa accepte un contract care prevede retribuirea bazata pe norme de productivitate sau alte dispozitii, care au drept consecinta afectarea calitatii tratamentelor.
    Art. 9
    Medicul dentist nu trebuie sa efectueze tratamente si/sau sa formuleze prescriptii medicale in domenii care depasesc competenta sa profesionala.
    Art. 10
    Medicul dentist are datoria de a-si trata pacientii dupa normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si incluse in ghidurile de practica medicala.
    Art. 11
    Medicul dentist care din diverse motive nu mai profeseaza sau paraseste tara este obligat sa anunte, dupa caz, colegiul medicilor dentisti judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care, la randul sau, va informa Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 12
    Pentru orice manopera de diagnostic si tratament se va cere consimtamantul pacientului. Daca aceasta comporta un risc crescut, se va cere consimtamantul in scris pe documentul de evidenta primara.

    CAP. 2
    Relatia dintre medicul dentist si pacienti

    Art. 13
    Medicul dentist nu va aplica decat metodele de diagnostic si tratament pentru care are competenta. In caz contrar, va colabora cu un coleg care are competenta necesara sau va dirija pacientul catre un alt specialist.
    Art. 14
    Medicul dentist trebuie sa asculte, sa examineze si sa trateze fara discriminare toate persoanele.
    Art. 15
    Medicul dentist trebuie sa aiba intotdeauna o atitudine corecta si atenta fata de pacient.
    Art. 16
    (1) Cu exceptia unor cazuri de urgenta, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale.
    (2) Se considera urgenta medico-dentara daca pacientul are nevoie de ingrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sangerarii.
    Art. 17
    Medicul dentist nu poate, fara un motiv legitim, sa intrerupa un tratament in curs fara a lua masurile necesare asigurarii continuitatii tratamentului de catre un coleg avand competentele necesare.
    Art. 18
    Medicul dentist trebuie sa discute pe larg cu pacientul planul de tratament si costul acestuia.
    Art. 19
    (1) Onorariile trebuie fixate cu tact si masura. Este indicat ca medicul dentist sa prezinte pacientului in prealabil costurile estimative.
    (2) Este interzisa reducerea onorariilor in scopul atragerii clientelei.
    (3) Medicul dentist poate acorda si ingrijiri medicale gratuite.
    Art. 20
    In situatia in care se impune o consultare interdisciplinara intre medicul dentist curant si alt medic sunt admisibile tarife distincte.
    Art. 21
    (1) In situatia in care ii este imposibil de a obtine in timp util consimtamantul pacientului ori al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist trebuie sa acorde ingrijirile medico-dentare de urgenta.
    (2) Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
    (3) Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
    (4) Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
    Art. 22
    (1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
    (2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
    Art. 23
    (1) Medicul dentist si persoanele care il asista vor respecta cu strictete secretul profesional. Daca va utiliza fotografiile medicale in publicatiile stiintifice, medicul dentist va avea grija ca identificarea pacientului sa nu fie posibila.
    (2) Secretul profesional, instituit in interesul pacientului, este impus tuturor medicilor, in conditiile legii.
    (3) Secretul reprezinta tot ceea ce medicului i se aduce la cunostinta prin exercitarea profesiunii, si anume nu numai ceea ce i s-a spus, ci si ceea ce a vazut, auzit sau a inteles.
    (4) Medicul dentist trebuie sa vegheze ca persoanele care il asista in exercitiul profesiei sa fie instruite si sa se conformeze in ceea ce priveste secretul profesional. De asemenea, trebuie sa aiba grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului profesional sau asociat corespondentei medicale.
    Art. 24
    Mass-media are dreptul sa intre in cabinetul de medicina dentara doar cu acceptul medicului coordonator, al medicului curant si al pacientului.
    Art. 25
    Medicul dentist este obligat sa respecte dreptul pacientului de a-si alege liber medicul dentist.
    Art. 26
    Medicul dentist are datoria de a-si asuma responsabilitatea tratamentelor efectuate. El nu trebuie sa garanteze direct sau indirect reusita tratamentelor.
    Art. 27
    (1) Medicul dentist nu poate participa la cercetari biomedicale asupra persoanelor decat in conditiile legii. El trebuie sa se asigure de pertinenta cercetarilor respective si de obiectivitatea concluziilor studiului.
    (2) Medicul dentist care participa la cercetari biomedicale trebuie sa vegheze ca studiul sa nu lezeze increderea pacientului si nici continuitatea tratamentului.
    Art. 28
    (1) Medicul dentist trebuie sa intocmeasca pentru fiecare pacient un document de evidenta primara - fisa, registru de consultatii, document in format electronic - cu antecedentele medicale si dentare, constatarile clinice, diagnosticul si tratamentul.
    (2) Acesta trebuie pastrat in arhiva timp de 5 ani. O copie a acestui document de evidenta primara poate fi inmanata la cerere pacientului, reprezentantilor legali sau instantelor de judecata.
    Art. 29
    Medicul dentist trebuie sa informeze periodic pacientul asupra derularii tratamentului.
    Art. 30
    (1) Medicul dentist trebuie sa se abtina sa expuna pacientul unui risc nejustificat in investigatiile, interventiile sau actele terapeutice pe care le prescrie.
    (2) Nici o interventie mutilanta nu poate fi practicata fara un motiv medical foarte serios, fara a informa si a cere consimtamantul pacientului. Exceptie fac cazurile de urgenta sau cand medicul este in imposibilitate de a lua consimtamantul pacientului ori al reprezentantului sau legal.
    Art. 31
    Un prognostic neplacut, fatal, trebuie comunicat cu prudenta. Familia sau apartinatorii trebuie sa cunoasca realitatea.
    Art. 32
    Un medic dentist trimis sa examineze sau sa trateze o persoana privata de libertate nu va influenta in nici un mod, direct ori indirect, nici macar prin propria sa prezenta, integritatea fizica sau mentala a acelei persoane ori demnitatea acesteia. Daca medicul dentist constata ca acelei persoane i s-au aplicat rele tratamente, acesta trebuie sa informeze autoritatile judiciare, sub rezerva acordului celui interesat.

    CAP. 3
    Relatiile dintre medici

    Art. 33
    (1) In relatiile intercolegiale medicul dentist trebuie sa-si trateze confratii asa cum ar dori el insusi sa fie tratat de ceilalti.
    (2) Medicii dentisti trebuie sa intretina intre ei relatii cordiale. Ei au datoria de a lua apararea unui coleg acuzat pe nedrept.
    Art. 34
    In cazul unor divergente profesionale cu un coleg, medicul dentist va face eforturi pentru reconciliere. Daca divergentele nu se rezolva, se face apel la organizatia profesionala in vederea medierii divergentelor.
    Art. 35
    (1) Medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui coleg.
    (2) Daca sanatatea pacientului este pusa in pericol, este obligatia medicului dentist sa avertizeze pacientul.
    Art. 36
    Deturnarea pacientilor sau tentativa este interzisa.
    Art. 37
    (1) Cand mai multi medici dentisti colaboreaza la examinarea sau tratamentul unui pacient, acestia trebuie sa se informeze reciproc.
    (2) Fiecare medic dentist isi asuma responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.
    Art. 38
    Medicul dentist trebuie sa-si incurajeze colegii mai tineri, sustinandu-i in special la debutul lor in activitatea profesionala.
    Art. 39
    Medicii dentisti, in cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialitati, trebuie sa respecte independenta profesionala a acestora.

    CAP. 4
    Reclama si publicitatea

    Art. 40
    (1) Reputatia medicului dentist trebuie sa se sprijine doar pe competenta si demnitate, fara contributia reclamei de orice fel.
    (2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala.
    Art. 41
    (1) Intr-un anuar sau alte publicatii sunt autorizate sa apara numai urmatoarele indicatii;
    a) numele, prenumele, adresa, numarul de telefon, de fax, programul de consultatii;
    b) specialitatea/competenta, gradul profesional.
    (2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise.
    Art. 42
    (1) Firma cabinetului de la intrarea in imobil sau in cabinet este obligatorie si contine urmatoarele elemente:
    a) numele, prenumele, societatea;
    b) gradul profesional, specialitatea/competenta;
    c) programul de consultatii, numarul de telefon.
    (2) Pot fi mentionate, de asemenea, originea diplomei si asociatiile profesionale din care face parte titularul cabinetului medical.
    (3) Dimensiunile firmei si aspectul vor fi unice pe tara.
    Art. 43
    (1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare in legatura cu activitatea profesionala.
    (2) Sunt interzise reclama comerciala, publicitatea personala, inclusiv in interesul unor terti.
    Art. 44
    Orice consultatie efectuata in afara cabinetului de medicina dentara legal autorizat este interzisa.
    Art. 45
    Medicul dentist trebuie sa participe la educatia sanitara a populatiei, sustinand punerea in aplicare a programelor profilactice de sanatate. Medicul dentist care participa la astfel de actiuni va evita orice activitate de reclama personala in scopul atragerii pacientilor.
    Art. 46
    (1) Este interzisa perceperea unei sume de bani de la un alt medic in vederea obtinerii de pacienti.
    (2) Orice acord neprincipial cu alti medici, farmacisti, personal auxiliar in scopul cresterii numarului de pacienti este interzis.
    Art. 47
    Medicul dentist care participa la actiuni de informare a publicului cu caracter educativ sanitar nu va utiliza decat date confirmate stiintific. El va evita cu aceasta ocazie orice atitudine publicitara, fie in scop personal, fie in favoarea institutiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
    Art. 48
    Atunci cand un medic dentist participa la actiuni de informare a publicului si de educatie sanitara, va face uz numai de date medicale confirmate, cu prudenta in ceea ce priveste repercusiunile afirmatiilor sale asupra publicului. El trebuie sa se abtina de la orice atitudine publicitara, atat personala, cat si in favoarea unor institutii unde isi desfasoara activitatea sau in favoarea unei cauze care nu este de interes general.
    Art. 49
    Medicul dentist nu trebuie sa prezinte in mediile medicale si mai ales nemedicale procedee diagnostice sau terapeutice noi insuficient testate, fara comunicarea rezervelor pe care acesta le are fata de noul procedeu.
    Art. 50
    Medicului dentist care indeplineste o functie administrativa ii este interzis sa uzeze de aceasta pentru a-si spori numarul de pacienti.
    Art. 51
    La eliberarea de documente medicale, orice act va oglindi realitatea obiectiva, fiind interzisa eliberarea de certificate de complezenta, care ar duce la obtinerea ilegala de catre pacient a unor avantaje materiale sau sociale.
    Art. 52
    Colaborarea cu presa scrisa si audiovizuala trebuie facuta doar in scopul informarii publicului in legatura cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acorda subiectelor de interes public si nu persoanei medicului dentist.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 53
    Toti medicii dentisti au obligatia de a informa consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, despre modificarile survenite in situatia lor profesionala. Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va informa Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la aceste modificari.
    Art. 54
    Deciziile luate de consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la incalcarea prevederilor prezentului cod deontologic pot fi modificate sau anulate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania fie din oficiu, fie la cererea celor interesati.
    Art. 55
    Consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la cunostinta tuturor membrilor prezentul cod deontologic.
    Art. 56
    Completarea sau modificarea prezentului cod deontologic se va face de catre Adunarea generala nationala la propunerea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 57
    Prezentul cod deontologic va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 2

                                  REGULAMENT
    de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se constituie in baza Legii nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cu modificarile ulterioare, ca persoana juridica de drept public, avand ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic dentist, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
    (2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
    Art. 2
    (1) Sediul central al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este in municipiul Bucuresti.
    (2) Emblema cu sigla Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este prevazuta in anexa la prezentul statut.
    Art. 3
    Ca autoritate publica in domeniu, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania participa la elaborarea programelor de sanatate si a actelor normative care reglementeaza domeniul medicinei dentare si realizeaza atributiile conferite de Legea nr. 308/2004 sau de alte legi speciale.
    Art. 4
    Ca organizatie profesionala, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului dentist in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.
    Art. 5
    Colegiul Medicilor Dentisti din Romania reprezinta interesele profesiei de medic dentist si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
    Art. 6
    (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medicilor dentisti din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile statului.
    (2) La nivel teritorial, atributiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 308/2004, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Colegiul Medicilor Dentisti din Romania isi exercita atributiile de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si de prezentul regulament, in 7 domenii principale de activitate:
    a) profesional-stiintific, invatamant si educatie medicala continua;
    b) studii si strategii de dezvoltare;
    c) jurisdictie, litigii si deontologie medicala;
    d) probleme economico-sociale, legislatie si asigurari de sanatate;
    e) acreditari, avizari;
    f) secretariat, financiar-contabil si administrativ;
    g) imagine, relatii interne si internationale.
    Art. 8
    (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Intre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, exista raporturi de autonomie organizatorica, financiara si patrimoniala, cu respectarea principiului subsidiaritatii.
    (3) Aplicarea principiului subsidiaritatii implica din punct de vedere functional atribuirea competentelor si responsabilitatilor cu prioritate structurilor judetene, iar in cazuri exceptionale si numai atunci cand anumite atributii nu pot fi exercitate intr-o maniera optima decat la nivel central, repartizarea competentelor se va face de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in favoarea structurilor nationale.
    (4) Principiul de mai sus nu se aplica competentelor stabilite expres prin lege.
    Art. 9
    Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se va face direct, de jos in sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor, indiferent de specialitate sau de grad profesional.

    CAP. 2
    Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

    SECTIUNEA 1
    Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

    Art. 10
    Sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania toti medicii, cetateni romani, domiciliati in Romania, autorizati sa practice profesia de medic dentist, precum si, la cerere, medicii dentisti pensionari care nu mai desfasoara activitate medicala.
    Art. 11
    (1) In vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
    (2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.
    (3) Inscrierea in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si eliberarea certificatului de membru se pot face numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
    (4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (5) Devin la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care presteaza temporar servicii medico-dentare in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (6) Persoanele prevazute la alin. (5) vor fi inregistrate temporar ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si vor primi un certificat de membru pe o durata determinata, potrivit deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Certificatul va avea un model unic pe tara si va fi emis si semnat de presedintele colegiului judetean sau al municipiului Bucuresti.
    (7) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt inscrisi in Registrul unic al medicilor dentisti, care se intocmeste la nivel national si la nivel teritorial. Registrul unic al medicilor dentisti este public.
    (8) La data intrarii in vigoare a Legii nr. 308/2004, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania toti medicii dentisti inscrisi pana la aceasta data in Colegiul Medicilor din Romania si care au datele de inregistrare valabile si corecte. Acestia vor primi automat certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in format unic pe tara, din partea colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Certificatul se emite de colegiul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si se semneaza de presedintele acestuia.
    Art. 12
    (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
    (2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezentul regulament.
    (3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic dentist pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (4) Medicii dentisti care si-au intrerupt activitatea mai mult de 5 ani sunt obligati sa urmeze un curs de pregatire de 6 luni intr-un centru judetean, in cabinetul unui medic dentist primar, finalizat cu o testare. Testarea se realizeaza de catre o comisie stabilita si aprobata de Comisia profesionala din cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 13
    (1) Medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, care doresc sa exercite profesia in Romania se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la colegiul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in a carui raza se afla localitatea de domiciliu sau unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea.
    (2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, pentru a putea fi inscrisi in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, vor sustine o testare, organizata de colegiul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la cunoasterea limbii romane si a legislatiei medicale in domeniu, precum si un examen profesional organizat de Comisia profesionala din cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (3) Inscrierea se va face in baza documentelor prevazute de legislatia in vigoare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

    Art. 14
    Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au urmatoarele drepturi:
    a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa primeasca informatiile solicitate;
    c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa fie informati in timp util despre aceasta;
    d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si ale colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
    e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
    g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite atat personal, cat si prin membrii lor de familie;
    h) dreptul de a-si exprima in mod liber opiniile in toate structurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    i) dreptul de a participa in mod personal la toate deciziile care se iau referitoare la activitatea proprie.
    Art. 15
    Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
    a) sa cunoasca normele de deontologie profesionala si pe cele care reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional;
    b) sa respecte dispozitiile prezentului regulament, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate de organele de conducere, in calitatea lor de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional;
    d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale sau de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;
    e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati in scris cu semnatura de luare la cunostinta;
    f) sa execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
    h) sa pastreze secretul profesional;
    i) sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;
    j) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicinei dentare;
    k) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    l) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    m) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si in colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 16
    Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti sunt:
    a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;
    b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    c) sa acorde cu promptitudine ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
    d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;
    e) sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza;
    f) sa respecte drepturile pacientilor.
    Art. 17
    (1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati sa efectueze diverse forme de educatie medico-dentara continua si informare in domeniul medicinei dentare, pentru cumularea numarului de credite de educatie medicala continua stabilit in acest sens de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (2) Medicilor dentisti care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medico-dentara continua stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.
    Art. 18
    Incalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si a celei de corp profesional.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 19
    Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este reprezentat la nivelul colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre organismele de conducere judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
    (2) Intre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.
    (3) Un medic dentist poate fi membru intr-un singur colegiu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 21
    Raporturile dintre organele de conducere centrale si cele judetene, respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti, vor avea la baza raporturi de coordonare functionala si organizatorica conform legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organele de conducere

    Art. 22
    Organele de conducere, la nivel national, ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt:
    a) Adunarea generala nationala;
    b) Consiliul national;
    c) Biroul executiv.

    Adunarea generala nationala
    Art. 23
    Adunarea generala nationala este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.
    (1) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de:
    a) 2 reprezentanti pentru colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care au sub 50 de membri inscrisi;
    b) 4 reprezentanti pentru colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care au sub 120 de membri inscrisi;
    c) 6 reprezentanti pentru colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care au sub 200 de membri inscrisi;
    d) 8 reprezentanti pentru colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care au sub 300 de membri inscrisi;
    e) 10 reprezentanti pentru colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu peste 300 de membri inscrisi;
    f) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti.
    (2) Adunarea generala nationala se intruneste anual.
    Art. 24
    (1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi.
    (2) Toate deciziile Adunarii generale nationale se adopta cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi. Daca la prima sedinta cvorumul nu este intrunit, se va convoca o a doua sedinta la un interval de cel putin doua saptamani, cand deciziile se pot lua indiferent de numarul de participanti.
    Art. 25
    Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:
    a) adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si modificarile lor ulterioare;
    b) alege membrii Biroului executiv pentru mandatul respectiv;
    c) dezbate si voteaza raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv si de comisiile de lucru ale Consiliului national privind activitatea desfasurata intre sesiunile Adunarii generale nationale;
    d) revoca din functie membrii alesi in cazul in care, in urma prezentarii rapoartelor, nu se obtine, prin votul delegatilor prezenti, majoritatea simpla pozitiva;
    e) alege comisia centrala de cenzori;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual central al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    g) dezbate si voteaza raportul comisiei centrale de cenzori;
    h) stabileste valoarea cotizatiei anuale si raportul dintre cotizatia centrala si teritoriala;
    i) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe termen scurt, mediu si lung.
    Art. 26
    Lucrarile Adunarii generale nationale sunt conduse de membrii Biroului executiv, cu exceptia Adunarii generale nationale de alegeri, care va fi condusa in conformitate cu dispozitiile Regulamentului electoral realizat si votat de Consiliul national.
    Art. 27
    (1) Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre:
    a) presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    b) 3 dintre membrii Biroului executiv;
    c) o treime dintre membrii Consiliului national;
    (2) Poate fi convocata in acelasi mod, in situatii exceptionale, Adunarea generala nationala extraordinara.
    Art. 28
    (1) Adunarea generala nationala se intruneste anual in trimestrul intai al anului in curs, in zile de sambata.
    (2) Lucrarile si deciziile Adunarii generale nationale vor fi consemnate intr-un proces-verbal ce va fi realizat si distribuit tuturor participantilor in termen de o luna de la data desfasurarii lucrarilor.
    (3) Convocarea membrilor Adunarii generale nationale se va face in scris, cu scrisoare recomandata, cu 30 de zile inaintea datei organizarii sedintei.

    Consiliul national
    Art. 29
    (1) Intre sesiunile Adunarii generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este condus de Consiliul national.
    (2) Consiliul national este alcatuit din: membrii Biroului executiv, un reprezentant al fiecarui colegiu judetean, 3 reprezentanti ai colegiului municipiului Bucuresti si cate un reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister si institutie centrala de retea sanitara proprie.
    (3) Consiliul national se intruneste legal in prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (2).
    Art. 30
    (1) Reprezentantii in Consiliul national primesc, cu aprobarea consiliilor judetene sau a municipiului Bucuresti, o indemnizatie de sedinta, suportata din fondurile locale.
    (2) Membrii Biroului executiv primesc indemnizatia din fondurile centrale.
    (3) Cheltuielile cu deplasarea, cazarea si diurna reprezentantilor in Consiliul national vor fi suportate de catre colegiile judetene ai caror reprezentanti sunt.
    Art. 31
    (1) Consiliul national se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, cu exceptia lunilor iulie si august, sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
    (2) Sedintele ordinare sunt convocate de presedintele Biroului executiv sau de 3 dintre membrii Biroului executiv. Toate sedintele au loc in zilele de sambata.
    (3) Lucrarile si deciziile Consiliului national vor fi consemnate intr-un proces-verbal ce va fi distribuit tuturor participantilor in termen de o luna de la data desfasurarii lucrarilor.
    Art. 32
    Convocarea membrilor Consiliului national se va face, dupa caz, prin:
    a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
    b) fax la sediul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, al carui membru este respectivul reprezentant.
    Art. 33
    (1) Convocarea in una dintre modalitatile prevazute la art. 32 se va face cu cel putin 14 zile inaintea datei intrunirii Consiliului national si va fi insotita de ordinea de zi si de toate materialele, proiectele de decizii, actele normative etc., ce urmeaza a fi analizate, dezbatute si votate.
    (2) Materialele ce vor urma a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin intermediul faxului sau al postei electronice.
    Art. 34
    (1) Sedintele extraordinare ale Consiliului national pot fi convocate de catre:
    a) presedintele Biroului executiv;
    b) 3 dintre membrii Biroului executiv;
    c) oricare alt membru al Consiliului national, la cererea a cel putin unei treimi dintre membrii Consiliului national.
    (2) Procedura de convocare a sedintelor extraordinare este cea prevazuta de art. 32 si 33.
    Art. 35
    Consiliul national lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate simpla din numarul reprezentantilor prezenti.
    Art. 36
    (1) Deciziile Consiliului national sunt obligatorii pentru colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si pentru toti medicii dentisti care practica medicina dentara in Romania.
    (2) Nerespectarea deciziilor Consiliului national care reglementeaza organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania constituie abatere de la disciplina de corp profesional si se sanctioneaza conform dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 37
    Consiliul national are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 6 luni de la constituirea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic dentist consiliului colegiului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul national;
    c) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea de medic dentist, actiuni de intrajutorare;
    d) controleaza si coordoneaza activitatea consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si controleaza gestiunea acestora;
    e) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii;
    f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
    g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
    h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;
    i) stabileste sistemul de credite de educatie medico-dentara continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti;
    j) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medico-dentare a publicitatii si aproba continutul materialului publicitar;
    k) stabileste durata temporara maxima permisa a prestarii temporare de servicii medico-dentare de catre cetatenii Uniunii Europene sau ai statelor membre ale Spatiului Economic European ori cetateni ai Confederatiei Elvetiene in Romania;
    l) stabileste necesarul national unic pe tara de medici dentisti in teritoriu, reprezentat de numarul de cetateni/medic dentist, in vederea aprobarii sau respingerii avizarii instalarii de noi cabinete publice ori private, procedura ce revine consiliilor colegiilor teritoriale;
    m) coordoneaza prin comisiile de lucru activitatea consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
    n) adopta motiuni in care prezinta pozitia Colegiului Medicilor Dentisti din Romania fata de probleme ce intereseaza sau au legatura cu activitatea medicinei dentare, cu rolul sau statutul medicului dentist, precum si in orice alte probleme de interes general;
    o) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    p) aplica prin Comisia superioara de deontologie si disciplina sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
    q) aproba comisiile de lucru si de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    r) stabileste numarul comisiilor de specialitate, competentele acestora si un regulament comun de functionare;
    s) avizeaza toate programele de sanatate si toate actele normative avand legatura cu medicina dentara, elaborate de Ministerul Sanatatii;
    t) indeplineste orice alte atributii pe care legea speciala sau legile generale le stabilesc in sarcina Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 38
    In cadrul Consiliului national functioneaza comisii de lucru ale caror competente sunt stabilite in prezentul regulament.
    Art. 39
    (1) Consiliul national participa prin comisiile de lucru, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, la elaborarea tuturor programelor de sanatate si a actelor normative cu efect asupra medicinei dentare.
    (2) La negocierea anuala a contractului-cadru, pentru specialitatea medicina dentara, Consiliul national reprezinta, prin comisia competenta, medicii dentisti aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 40
    In cadrul Consiliului national, pentru realizarea atributiilor legale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza minimum urmatoarele comisii:
    a) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua;
    b) Comisia studii si strategii de dezvoltare;
    c) Comisia superioara de deontologie si disciplina;
    d) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurari sociale de sanatate;
    e) Comisia pentru acreditari, avizari si secretariat;
    f) Comisia financiar-contabila si administrativa;
    g) Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale.
    Art. 41
    (1) In functie de necesitatile concrete, Consiliul national poate aproba infiintarea si a altor comisii de lucru. Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara. La nivel local se adopta o organizare specifica.
    (2) Fiecare comisie va fi condusa de un presedinte de comisie, membru in Biroul executiv. Aceste comisii vor fi formate din membri ai Consiliului national sau alti membri propusi si votati de Consiliul national. Comisiile pot desemna in cazuri speciale, prin vot majoritar, experti temporari pentru un domeniu.
    (3) La nivel local comisiile echivalente pot fi formate si prin numirea de catre consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si a unor medici dentisti, inscrisi la acel colegiu, dar care nu fac parte din consiliul colegiului respectiv.
    Art. 42
    Materialele supuse spre aprobare Consiliului national vor fi realizate si fundamentate de catre comisia competenta.
    Art. 43
    (1) Corespunzator acestor comisii de lucru ale Consiliului national, in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se vor infiinta departamente.
    (2) Departamentele vor fi coordonate de membrii Biroului executiv si, in functie de schema de personal aprobata de Consiliul national, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.

    Biroul executiv
    Art. 44
    (1) Biroul executiv este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general si un trezorier, alesi in mod individual de catre Adunarea generala nationala dintre membrii acesteia.
    (2) Membrii Biroului executiv fac parte din Consiliul national si conduc in mod curent lucrarile acestuia.
    Art. 45
    Indemnizatia membrilor Biroului executiv si ai birourilor consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, este stabilita, dupa caz, de catre Consiliul national, respectiv de catre consiliul colegiului judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 46
    (1) Biroul executiv lucreaza legal in prezenta a 4 dintre membrii sai si ia decizii valabile cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
    (2) Biroul executiv se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 dintre membrii sai.
    Art. 47
    Biroul executiv are urmatoarele atributii:
    a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si conduce sedintele Adunarii generale nationale;
    b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;
    c) intocmeste rapoartele anuale de activitate ale departamentelor, pe care le supune votului Adunarii generale nationale;
    d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    e) executa hotararile Adunarii generale nationale si ale Consiliului national;
    f) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului national proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
    g) elaboreaza si propune pentru discutii, votare si aprobare toate proiectele in plenul Adunarii generale nationale si Consiliului national;
    h) fiecare membru al Biroului executiv coordoneaza si raspunde de activitatea unui numar de judete, cu acceptul conducerii acestora, astfel incat sa fie acoperit intregul teritoriu;
    i) membrii Biroului executiv constituie prezidiul Consiliului national si Adunarii generale nationale;
    j) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Adunarea generala nationala si Consiliul national.
    Art. 48
    (1) Biroul executiv, prin responsabilii de departamente, coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national.
    (2) Presedintele coordoneaza urmatoarele comisii:
    a) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua;
    b) Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale.
    (3) Vicepresedintii coordoneaza urmatoarele comisii:
    a) Comisia studii si strategii de dezvoltare;
    b) Comisia jurisdictie, litigii si deontologie medicala;
    c) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurari sociale de sanatate;
    d) Comisia superioara de deontologie si disciplina.
    (4) Secretarul general coordoneaza Comisia de acreditari, avizari si de secretariat, care pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a sedintelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (5) Trezorierul coordoneaza Comisia financiar-contabila si administrativa.
    Art. 49
    Presedintele Biroului executiv este presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania emite decizii.
    Art. 50
    Deciziile emise de catre presedinte in aplicarea hotararilor Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si/sau ale Biroului executiv sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 51
    Atributiile presedintelui sunt urmatoarele:
    a) reprezinta Colegiul Medicilor Dentisti din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;
    b) incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, aprobate in prealabil de Biroul executiv;
    c) aduce la cunostinta Consiliului national si Biroului executiv toate contractele si legaturile stabilite si, de comun acord, stabileste modalitatile de aplicare si urmarire a executarii acestora;
    d) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si ale Biroului executiv;
    e) duce la indeplinire hotararile Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si ale Biroului executiv, date in sarcina sa;
    f) urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) conduce, controleaza si indruma activitatea vicepresedintilor, secretarului general, trezorierului si personalului angajat;
    h) indeplineste orice alte atributii date in sarcina sa de Adunarea generala nationala, de Consiliul national ori de Biroul executiv.
    Art. 52
    (1) Presedintele pastreaza si foloseste stampila Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si are drept de semnatura in banca.
    (2) Presedintele poate mandata in scris pe oricare dintre membrii Biroului executiv pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea.

    SECTIUNEA a 3-a
    Comisiile de lucru ale Consiliului national

    Art. 53
    Comisiile de lucru ale Consiliului national sunt competente in probleme integrative si de strategie si indeplinesc atributiile stabilite prin prezentul regulament sau prin hotarare a Consiliului national.
    Art. 54
    Comisia studii si strategii de dezvoltare exercita urmatoarele atributii principale:
    a) colaboreaza si colecteaza datele statistice de la celelalte comisii, precum si de la consiliile colegiilor judetene si al municipiului Bucuresti, in vederea stabilirii unor strategii si a unor programe de dezvoltare;
    b) analizeaza, in functie de nevoile Romaniei, situatia statistica a personalului medico-dentar si a serviciilor de sanatate buco-dentara;
    c) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare;
    d) planifica realizarea programelor;
    e) monitorizeaza si realizeaza proiecte;
    f) elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul national;
    g) realizeaza, pe baza documentatiei primite, Buletinul informativ national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 55
    Comisia studii si strategii de dezvoltare realizeaza sinteze in legatura cu aplicarea sistemului normativ avand legatura cu profesia si propune Consiliului national si Biroului executiv adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative in beneficiul corpului medical dentar din Romania.
    Art. 56
    (1) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor dentisti din Romania prin programe de educatie continua, actualizarea permanenta a cunostintelor profesionale pentru ridicarea si mentinerea standardelor de calitate ale actului medical.
    (2) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii:
    a) educatie medicala continua;
    b) examene si concursuri;
    c) invatamant medical si alte forme de pregatire medicala;
    d) stiinte ale medicinei dentare;
    e) practica independenta a profesiei de medic.
    (3) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor medico-dentare la standarde corespunzatoare.
    (4) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua studiaza raporturile de competenta intre diferitele specialitati medico-dentare si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.
    Art. 57
    In realizarea competentelor sale Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua indeplineste si urmatoarele activitati:
    a) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor dentisti la programe de perfectionare profesionala din tara sau din strainatate;
    b) sprijina procurarea de material documentar de specialitate, precum si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
    c) elaboreaza programul national de educatie medicala continua, realizand grila de creditare a manifestarilor profesional-stiintifice si stabilind perioada unui ciclu de educatie medicala continua, precum si totalul de credite necesare fiecarui medic dentist pentru reavizarea periodica a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 58
    (1) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua are ca obiect de activitate colaborarea cu Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru stabilirea si organizarea specializarilor din medicina dentara, a supraspecializarilor, a atestatelor si a cursurilor de perfectionare postuniversitara.
    (2) Un obiectiv fundamental al Comisiei profesional-stiintifice, invatamant si educatie medicala continua consta in stabilirea, aplicarea si verificarea respectarii cifrei de scolarizare in stomatologie (numerus clausus), prin corelarea numarului anual de absolventi cu necesitatile populatiei.
    (3) Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua se implica, in conditiile legii, in pregatirea profesionala a asistentelor medicale care lucreaza in reteaua medicinei dentare si a tehnicienilor dentari.
    Art. 59
    (1) Reprezentarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in organizarea concursurilor si a examenelor pe teritoriul Romaniei, prin intocmirea metodologiei de concurs si a tematicii, la nivel local si central, este de competenta Comisiei profesional-stiintifice, invatamant si educatie medicala continua. In cadrul acestei activitati aceasta va colabora cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu facultatile de medicina dentara.
    (2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se implica in aplicarea corecta a regulamentelor de concurs si examene.
    Art. 60
    (1) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurari sociale de sanatate este formata din 3 departamente:
    a) Departamentul social-economic;
    b) Departamentul asigurari sociale de sanatate;
    c) Departamentul legislativ.
    (2) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurari sociale de sanatate sustine obiectivele economice, sociale si juridice ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, readaptandu-le in permanenta la conditiile existente pe plan national si european.
    (3) Comisia pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurari sociale de sanatate supravegheaza modul de aplicare a legilor in judete si in municipiul Bucuresti. In momentul aparitiei de proiecte de legi sau acte normative importante comisia isi desfasoara activitatea in plenul tuturor celor 3 departamente.
    Art. 61
    Departamentul social-economic are urmatoarele atributii:
    a) asista si coordoneaza negocierile contractelor de munca la nivel de stat, patronat si case de asigurari;
    b) cauta sa obtina contracte de munca cat mai bune pentru membrii sai in ceea ce priveste conditiile de munca si de odihna;
    c) urmareste ca salariul sau venitul membrilor sai sa reflecte calitatea profesionala individuala, competenta persoanei respective si dificultatile locului de activitate;
    d) urmareste mentinerea unui raport cat mai bun posibil intre nivelul veniturilor profesionale, al costurilor, al tarifelor, al onorariilor si taxelor, precum si a unui raport corespunzator comparativ cu veniturile altor categorii profesionale;
    e) sustine posibilitatea membrilor sai de a munci cat mai mult, daca o doresc, cu asigurarea veniturilor corespunzatoare muncii depuse;
    f) propune si negociaza norme de protectie a muncii;
    g) stabileste impreuna cu conducerile administrative de la diferite niveluri sectoarele cu conditii de munca deosebite;
    h) mediaza rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor dintre medicii contractanti si societatile de asigurari medicale;
    i) prin intermediul comisiilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, participa la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine interioara;
    j) organizeaza si incurajeaza activitatile cultural-artistice si sportiv-turistice ale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si familiilor lor;
    k) dezvolta si gospodareste baza proprie de sport si contribuie la protejarea membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si familiilor lor prin acordarea, in limita bugetului aprobat, de ajutoare materiale.
    Art. 62
    Departamentul asigurari sociale de sanatate are urmatoarele atributii:
    a) apara demnitatea, drepturile si interesele civile, sociale, materiale si culturale ale tuturor membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    b) sustine si introduce un sistem de asigurari pentru practica medicala dentara pentru medicii dentisti din Romania;
    c) studiaza structura si valoarea veniturilor corpului medical pentru a defini statutul economic si actioneaza pentru introducerea unor sisteme de asigurari medicale publice si private care sa armonizeze interesele corpului medical cu cele ale societatii;
    d) participa in comisiile de acreditare a cabinetelor medicale dentare;
    e) reprezinta Colegiul Medicilor Dentisti din Romania la negocierile centrale, incheierea si executarea contractelor colective sau individuale de munca cu cei ce cumpara servicii dentare.
    Art. 63
    (1) Presedintele Comisiei pentru probleme economico-sociale, legislatie si asigurari sociale de sanatate reprezinta Colegiul Medicilor Dentisti din Romania in organismele specializate ale caselor de asigurari la nivel central.
    (2) La nivel local, departamentele similare vor rezolva reprezentarea in cazul aparitiei de probleme privind contracte si relatii de munca cu membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    Art. 64
    Departamentul legislativ are urmatoarele atributii:
    a) asigura asistenta juridica curenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, alta decat cea legata de exercitarea profesiei de medic dentist;
    b) asigura fundamentarea juridica a hotararilor luate in cadrul Biroului executiv, Consiliului national si Adunarii generale nationale;
    c) sintetizeaza si analizeaza proiectele de modificare a legilor profesiei;
    d) intervine in judete si in municipiul Bucuresti pentru aplicarea deciziilor si a legilor in vigoare;
    e) analizeaza si propune modificarea corespunzatoare a legislatiei medicale referitoare la profesia de medic dentist;
    f) colaboreaza direct cu presedintele si directorul executiv ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    g) reprezinta si sustine impreuna cu presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in fata organelor de stat, hotararile organelor de conducere.
    Art. 65
    (1) Comisia superioara de deontologie si disciplina realizeaza atributiile Consiliului national cu privire la aplicarea si respectarea Codului deontologic al medicului dentist, la solutionarea litigiilor si aplicarea sanctiunilor disciplinare.
    (2) La nivelul consiliilor colegiilor judetene si al municipiului Bucuresti vor functiona comisii judetene si a municipiului Bucuresti echivalente.
    Art. 66
    Comisia superioara de deontologie si disciplina solutioneaza ca instanta de al doilea grad de jurisdictie contestatiile introduse la deciziile comisiilor de deontologie si disciplina judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 67
    Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, al prezentului regulament, al Codului deontologic al medicului dentist, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului medical.
    Art. 68
    (1) Sanctiunile pe care Consiliul national le poate dispune prin Comisia superioara de deontologie si disciplina sunt suspendarea temporara, pe un interval de 6 - 12 luni, a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, insotita de inaintarea catre Ministerul Sanatatii a propunerii de retragere a autorizatiei de libera practica.
    (2) Suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania implica in mod direct suspendarea dreptului de libera practica pe durata suspendarii.
    Art. 69
    Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania implica retragerea autorizatiei de libera practica. Ca urmare a acestei masuri, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania vor inceta orice relatii profesionale cu persoana in cauza, masura urmand a fi facuta publica.
    Art. 70
    (1) Comisia de deontologie si disciplina judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aproba cererea unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania de a fi aparat in fata instantelor judecatoresti, prin asigurarea asistentei juridice gratuite in litigii nascute in domeniul etic si de practica profesionala.
    (2) Comisia superioara de deontologie si disciplina va realiza expertiza medico-legala profesionala solicitata de instanta, sub coordonarea unui medic legist.
    (3) Comisia superioara de deontologie si disciplina poate aproba folosirea de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania a mijloacelor procesual civile de interventie in favoarea medicului a carui raspundere disciplinara a fost exclusa de catre comisie.
    Art. 71
    (1) In cazul unor actiuni ale unor terti care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si/sau a corpului medico-dentar in ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia superioara de deontologie si disciplina va uza de dreptul la replica, solicitand ferm autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.
    (2) La nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, astfel de atributii se realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.
    Art. 72
    (1) Comisia de deontologie si disciplina judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, primeste si analizeaza sesizarile despre practica ilegala a profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei.
    (2) Dreptul de a sustine actiunea in justitie revine presedintelui consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 73
    Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale are urmatoarele obiective:
    a) asigura realizarea legaturilor dintre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si structuri guvernamentale, neguvernamentale, judetene, nationale si internationale;
    b) relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvant sau a presedintelui acestei comisii, la nivel central sau local.
    Art. 74
    Comisia de acreditari si avizari are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului medico-dentar pe teritoriul Romaniei. In acest sens comisia indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura impreuna cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Sanatatii verificarea, validarea si echivalarea calificarii membrilor sai;
    b) participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
    c) elaboreaza si propune criteriile si metodologia pentru acordarea si revocarea autorizatiei de libera practica, a avizului de infiintare si functionare a cabinetelor medicale dentare si a unitatilor medico-dentare, cu respectarea necesarului de medici dentisti in teritoriu, indiferent de forma de organizare a cabinetului;
    d) propune metodologia de privatizare a unitatilor medico-dentare publice;
    e) supravegheaza desfasurarea licitatiilor si a altor modalitati de privatizare a unitatilor medico-dentare publice.
    Art. 75
    Prin comisiile judetene echivalente, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia de acreditari si avizari realizeaza urmatoarele atributii:
    a) elibereaza certificatele de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    b) elibereaza avizele de infiintare si functionare a cabinetelor medico-dentare;
    c) participa la acreditarea furnizorilor de servicii medico-dentare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    d) tine evidenta medicilor dentisti cu drept de libera practica, a cabinetelor si unitatilor medico-dentare;
    e) analizeaza si face publica competenta unitatilor medico-dentare private sau de stat din teritoriu, in functie de specialitatea, supraspecializarile si de competentele medicului dentist titular;
    f) elaboreaza, controleaza si avizeaza conditiile tehnice si de dotare ale cabinetelor si unitatilor medico-dentare.
    Art. 76
    Comisia financiar-contabila si administrativa are urmatoarele atributii:
    a) gestioneaza patrimoniul si pastreaza evidenta financiar-contabila;
    b) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri ale sediului central;
    c) asigura activitatea administrativa;
    d) fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
    e) fundamenteaza si propune Biroului executiv necesarul de personal de executie;
    f) controleaza bilanturile anuale ale colegiilor teritoriale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Personalul

    Art. 77
    In limita numarului de posturi aprobat de catre Consiliul national si a schemei de organizare si functionare, Biroul executiv, in functie de necesitatile concrete si in baza notei de fundamentare a Comisiei financiar-contabile si administrative, poate angaja personal de specialitate, tehnic si administrativ.
    Art. 78
    Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activitate continua sau pentru consultatii de specialitate in anumite domenii Biroul executiv poate contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect cu specialisti in domeniu.
    Art. 79
    Activitatea administrativa curenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este coordonata de un director executiv angajat cu norma intreaga.

    CAP. 4
    Organele de conducere la nivel local

    Art. 80
    Organismele de conducere la nivelul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt:
    1. adunarea generala;
    2. consiliul;
    3. biroul consiliului.
    Art. 81
    (1) Adunarea generala locala este formata din toti medicii dentisti cu drept de libera practica care isi desfasoara activitatea de baza in raza colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Adunarea generala locala alege reprezentantii in consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, reprezentantii in Adunarea generala nationala si in comisia locala de cenzori.
    Art. 82
    Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, are un numar de membri proportional cu numarul medicilor dentisti inscrisi in evidenta, alesi de adunarea generala conform proportiilor stabilite de lege.
    Art. 83
    Principalele atributii ale consiliilor colegiilor locale sunt urmatoarele:
    a) asigura aplicarea in teritoriu a prezentului regulament;
    b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli la nivel local;
    c) apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor, inclusiv in fata instantelor judecatoresti locale si a altor autoritati publice locale, dupa necesitati.
    Art. 84
    (1) Dispozitiile referitoare la Biroul executiv se aplica in mod corespunzator si biroului consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Activitatile si atributiile specifice consiliilor se desfasoara prin comisiile de lucru locale echivalente comisiilor nationale.
    Art. 85
    Atributiile si functionarea locala se vor desfasura in baza legii si a prezentului regulament.

    CAP. 5
    Venituri si cheltuieli

    Art. 86
    (1) Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:
    a) taxa de inscriere;
    b) cotizatiile lunare ale membrilor;
    c) taxe pentru serviciile prestate membrilor;
    d) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
    e) legate;
    f) drepturi editoriale;
    g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
    h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
    i) alte surse.
    (2) Taxele pentru serviciile prestate membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania vor fi stabilite de catre Consiliul national sau de consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 87
    (1) Taxa de inscriere in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este de 10% din salariul minim pe economie.
    (2) Pentru cetatenii straini taxa de inscriere se stabileste de catre consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 88
    (1) Cotizatiile datorate si neplatite la termen de catre membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania determina plata unor penalitati echivalente cu cele datorate de contribuabili pentru restantele catre bugetul de stat.
    (2) Aceeasi penalitate se aplica si colegiilor teritoriale care nu vireaza trimestrial catre organele nationale partea de cotizatie stabilita de Consiliul national.
    Art. 89
    (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa din partea consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente.
    (2) Sanctiunea se aplica de catre Comisia superioara de deontologie si disciplina la sesizarea Comisiei financiar-contabile si administrative a colegiului teritorial.
    Art. 90
    Pentru eliberarea certificatului de membru, a avizului de infiintare a cabinetului medico-dentar individual sau a formelor asociative ori pentru avizarea functionarii unitatilor medico-dentare cu personalitate juridica consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pot percepe anumite taxe.
    Art. 91
    (1) Partea din cotizatie care trebuie varsata de colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este de 20% din cotizatiile datorate de membrii inscrisi in evidenta colegiului respectiv.
    (2) Partea din cotizatie aferenta functionarii sediului central se vireaza pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care a fost perceputa cotizatia.
    Art. 92
    (1) Partea din cotizatie datorata de colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, nefiind venit al colegiilor, se vireaza catre acesta inaintea oricaror alte plati.
    (2) Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente Colegiului Medicilor Dentisti din Romania revine presedintelui consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 93
    Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare, plata personal, procurare mijloace fixe sau de inventar etc.), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si familiilor lor, alte cheltuieli aprobate de Consiliul national, iar la nivel local, de catre consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 94
    (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, la nivel central si local, va avea cont bancar.
    (2) Dreptul de semnatura in banca apartine presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Acesta poate imputernici o alta persoana cu dreptul de semnatura in banca.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 95
    (1) Presedintii consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor trimite pana la sfarsitul lunii martie a anului in curs copii de pe proiectul de buget pentru anul respectiv, aprobat de consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli ale anului anterior.
    (2) Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de catre presedintele consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 96
    Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care pierd calitatea de membru nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului si nici dreptul de a ridica pretentii asupra taxelor de inscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti ori materiale realizate catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pana la data incetarii calitatii de membru.

    CAP. 6
    Sanctiuni si proceduri disciplinare

    SECTIUNEA 1
    Abaterile disciplinare

    Art. 97
    Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinovatie prin care se incalca juramantul depus, legile profesiei, codul deontologic sau prevederile prezentului regulament.
    Art. 98
    Raspunderea disciplinara a medicului dentist nu exclude raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.
    Art. 99
    Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult un an de la data savarsirii faptei sau a cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
    Art. 100
    (1) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea sanctiunii.
    (2) Sanctiunile aplicate se radiaza in termen de un an de la data finalizarii aplicarii lor.
    Art. 101
    Consiliile colegiilor teritoriale si Consiliul national, pentru sanctiunile aplicate de catre acestea, sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa comunice situatia disciplinara la cererea organismelor profesiei.
    Art. 102
    (1) La nivelul fiecarui colegiu judetean se va organiza si va functiona o comisie de deontologie, jurisdictie si litigii alcatuita din 3 pana la 5 membri, alesi de catre consiliul colegiului judetean respectiv dintre membrii sai sau si din alti medici dentisti inscrisi in colegiul respectiv.
    (2) La nivelul Consiliului national se va organiza si va functiona Comisia superioara de deontologie si disciplina alcatuita din 5 - 7 membri.
    (3) Membrii comisiei se aleg dintre medicii dentisti cu o vechime de peste 7 ani in profesie si, de preferat, cu un grad profesional cel putin egal cu al persoanei supuse cercetarii disciplinare.
    Art. 103
    Abaterile disciplinare de la prezentul regulament ale membrilor organelor de conducere teritoriale sau nationale sunt cercetate de catre Comisia superioara de deontologie si disciplina, iar aplicarea sanctiunii se va face de catre plenul Consiliului national.
    Art. 104
    Abaterea disciplinara de la normele privind exercitarea profesiei angajeaza raspunderea disciplinara a faptuitorului, caruia i se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) vot de blam;
    d) suspendarea temporara, pe un interval de 6 - 12 luni, a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si, implicit, suspendarea autorizatiei de libera practica a medicinei dentare;
    e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii pentru retragerea autorizatiei de libera practica.
    Art. 105
    Abaterea disciplinara de la prezentul regulament angajeaza raspunderea disciplinara a celui vinovat, caruia i se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) vot de blam;
    d) decaderea din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si inlocuirea lui cu primul membru supleant.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli procedurale

    Art. 106
    (1) Plangerea impotriva unui medic dentist se adreseaza colegiului al carui membru este medicul dentist. Aceasta va fi inregistrata numai daca contine elemente de identificare (numele, prenumele, locul de munca) a medicului dentist impotriva caruia se face reclamatia, precum si numele, prenumele, adresa si semnatura in original ale petentului.
    (2) Plangerea se va depune personal sau poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Nu se vor inregistra plangerile trimise prin fax, e-mail.
    Art. 107
    (1) Plangerea va fi inaintata biroului consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care, dupa o prima analiza, va hotari:
    a) respingerea plangerii ca vadit nefondata;
    b) declansarea procedurii disciplinare.
    (2) Plangerea impreuna cu decizia biroului consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de incepere a anchetei disciplinare se inainteaza Comisiei de deontologie si disciplina.
    Art. 108
    Biroul consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate sesiza si poate dispune inceperea anchetei disciplinare si din oficiu, autosesizandu-se.
    Art. 109
    (1) Anchetarea abaterii disciplinare se face cu impartialitate.
    (2) Cercetarile se efectueaza dupa incunostintarea medicului dentist cu privire la obiectul anchetei disciplinare, prin luarea la cunostinta a continutului plangerii ori al sesizarii si dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a medicului dentist cercetat, trimisa la sediul profesional al acestuia ori la domiciliu.
    (3) Medicul dentist cercetat va da explicatii scrise. Refuzul de a da curs convocarii in fata comisiei nu impiedica desfasurarea anchetei.
    (4) Cu cel putin 7 zile inaintea datei fixate pentru convocare medicul dentist poate stabili de comun acord cu comisia o alta data pentru convocarea sa.
    Art. 110
    (1) Ancheta disciplinara va fi efectuata direct de catre Comisia de deontologie si disciplina sau prin intermediul unui referent imputernicit dintre membrii comisiei sau un alt medic dentist in specialitatea medicului in cauza.
    (2) Imputernicirea va preciza masurile pe care trebuie sa le duca la indeplinire referentul si va fi semnata de presedintele Comisiei de deontologie si disciplina.
    (3) Fata de natura cauzei, Comisia de deontologie si disciplina poate consulta o comisie de specialitate formata din 3 personalitati in domeniu, propuse de catre Comisia profesional-stiintifica, invatamant si educatie medicala continua si acceptate de cel acuzat.
    (4) Persoana care a facut sesizarea va fi audiata in cauza respectiva.
    (5) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilita de comisie duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicata si petentului.
    Art. 111
    (1) In cursul cercetarilor comisia sau referentul va lua declaratii persoanei care a facut plangerea, precum si oricaror alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si copii ale documentelor ce au legatura cu cauza si va culege informatiile necesare.
    (2) In realizarea atributiilor sale referentul poate lua declaratii scrise.
    Art. 112
    Unitatile sanitare cu care medicul cercetat se afla in raporturi contractuale de munca vor pune la dispozitie Comisiei de deontologie si disciplina sau referentului datele si informatiile solicitate cu privire la cauza.
    Art. 113
    Referentul va realiza toate masurile stabilite de catre Comisia de deontologie si disciplina in procesul-verbal al sedintei in care s-a stabilit declansarea procedurii disciplinare si mentionate in imputernicire, dupa care va intocmi un referat scris cuprinzand cele constatate, insotit, daca este cazul, de documente justificative, si il va depune la comisie.
    Art. 114
    Dupa ascultarea medicului impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a martorilor si persoanei care a facut plangerea, comisia stabileste printr-o decizie una dintre urmatoarele solutii:
    a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara;
    b) aplica una dintre sanctiunile prevazute de lege;
    c) trimite cauza spre solutionare la Comisia superioara de deontologie si disciplina daca se apreciaza cu majoritate de doua treimi ca sanctiunea care se impune in cauza este dintre cele care sunt in competenta Consiliului national.
    Art. 115
    Decizia adoptata in solutionarea cauzei va trebui sa cuprinda:
    a) numarul deciziei si data pronuntarii;
    b) componenta Comisiei de deontologie si disciplina;
    c) descrierea pe scurt a faptei;
    d) prezentarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, inscrisurile, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei etc.);
    e) sanctiunea aplicata;
    f) temeiul legal al adoptarii ei;
    g) termenul de contestare si instanta competenta;
    h) semnatura presedintelui comisiei si stampila colegiului.
    Art. 116
    (1) Decizia adoptata de catre Comisia de deontologie si disciplina de la nivel teritorial se comunica, prin scrisoare recomandata, medicului cercetat si persoanei care a facut sesizarea dupa validarea acesteia de catre consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) In decizia de sanctionare se vor mentiona validarea acesteia de catre consiliul colegiului judetean sau al municipiului Bucuresti si data in care a avut loc sedinta de validare.
    (3) Decizia de sanctionare se va semna si de catre presedintele consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 117
    (1) Impotriva deciziei de sanctionare de la nivel teritorial cel sanctionat sau persoana care a facut reclamatia poate face contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii ei.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare nu se depune contestatie, decizia de sanctionare se comunica in termen de 24 de ore unitatii medicale cu care medicul sanctionat se afla in raporturi de munca, precum si Ministerului Sanatatii.
    Art. 118
    (1) Contestatia se depune la Comisia de deontologie si disciplina care, in termen de 3 zile, este obligata ca impreuna cu dosarul cauzei sa o trimita Comisiei superioare de deontologie si disciplina.
    (2) Contestatia este suspensiva de executare.
    (3) Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia superioara de deontologie si disciplina.
    Art. 119
    (1) Daca, dupa ascultarea medicului dentist cercetat si consultarea petentului si fata de natura faptei, de modul ei de savarsire, de gravitatea acesteia, de imprejurarile in care a fost savarsita, Comisia superioara de deontologie si disciplina apreciaza ca intemeiata propunerea comisiei locale de deontologie si disciplina, numeste, la propunerea Comisiei profesional-stiintifice, invatamant si educatie medicala continua, o comisie formata din cel putin 5 specialisti din specialitatea medicului dentist cercetat pentru a efectua o expertiza de specialitate in cauza.
    (2) Comisia de expertiza se numeste prin decizia Comisiei superioare de deontologie si disciplina, stabilindu-se totodata si obiectivele expertizei.
    Art. 120
    (1) Dupa efectuarea expertizei, reascultarea medicului dentist cercetat si ascultarea petentului, eventual completarea dovezilor existente la dosarul cauzei, inclusiv audierea de martori si acordul comisiei de expertiza, Comisia superioara de deontologie si disciplina, printr-o decizie, aplica una dintre sanctiunile date in competenta ei de lege.
    (2) Decizia de sanctionare se supune aprobarii Consiliului national.
    (3) Daca fata de cele precizate la alin. (1) Comisia superioara de deontologie si disciplina constata ca fiind neintemeiata propunerea comisiei locale de deontologie si disciplina, retrimite cauza spre solutionare la comisia teritoriala.
    Art. 121
    (1) Decizia Comisiei superioare de deontologie si disciplina va contine elementele prevazute pentru decizia comisiei locale si mentiunea "Prezenta decizie a fost validata de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in sedinta din data de .........", iar dupa validare va fi semnata si de presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
    (2) Dupa validarea ei de catre Consiliul national aceasta va fi comunicata in scris celor interesati.
    (3) Fac exceptie de la procedura supunerii validarii Consiliului national deciziile Comisiei superioare de deontologie si disciplina prin care se mentin solutiile pronuntate de catre comisiile teritoriale de deontologie si disciplina. In aceste situatii deciziile Comisiei superioare de deontologie si disciplina raman definitive.

    CAP. 7
    Solutionarea litigiilor dintre membri

    Art. 122
    (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt obligati ca, atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei, cu alt membru al colegiului, inainte de a apela la instantele de judecata, la mass-media sau la interventia altor autoritati, sa apeleze la Comisia de deontologie si disciplina a consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie abatere disciplinara.
    Art. 123
    Comisia de deontologie si disciplina va convoca partile in litigiu si, pe baza probelor administrate de parti si a celor pe care, considerandu-le necesare, le va solicita si va incerca solutionarea amiabila a litigiului.
    Art. 124
    La terminarea procedurilor de impacare a partilor Comisia de deontologie si disciplina va incheia un proces-verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre parti.

    CAP. 8
    Alegerea membrilor consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a membrilor comisiei de cenzori locale sau centrale, a reprezentantilor in Adunarea generala nationala, precum si a membrilor birourilor executive central sau locale

    SECTIUNEA 1
    Alegerea reprezentantilor

    Art. 125
    Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot fi alesi in structurile locale si/sau nationale pentru maximum 3 mandate consecutive.
    Art. 126
    Un mandat are durata de 3 ani.
    Art. 127
    Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar, atat de la nivel teritorial, cat si central, sunt incompatibile cu situatiile prevazute de Legea nr. 308/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ori al caselor de asigurari de sanatate judetene.
    Art. 128
    (1) Membrii in toate functiile de conducere se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de catre membrii adunarilor generale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai Adunarii generale nationale.
    (2) Reprezentantii consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in Consiliul national se aleg de catre reprezentantii in consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dintre membrii lor.
    Art. 129
    Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere il au numai medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care au platita la zi cotizatia.
    Art. 130
    (1) Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv.
    (2) Dovada calitatii de membru al colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.
    Art. 131
    In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de catre consiliile colegiilor judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv o comisie electorala centrala organizata de Biroul executiv si aprobata de Consiliul national.
    Art. 132
    Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in legislatura pentru care se organizeaza alegerile. Inaintea alegerii in aceasta functie ei se vor angaja in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.
    Art. 133
    Membrii birourilor executive central si locale sunt alesi in mod individual cu majoritate simpla de voturi de catre Adunarea generala nationala, respectiv de catre consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 134
    (1) Alegerile se vor desfasura in baza unui regulament electoral realizat si aprobat de catre Consiliul national.
    (2) Regulamentul se va distribui in teritoriu cu doua luni inainte de data alegerilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Incetarea calitatii de reprezentant sau membru in organele de conducere

    Art. 135
    (1) Incetarea calitatii de membru al organelor de conducere sau de reprezentant in organele de conducere intervine in urmatoarele situatii:
    a) demisie personala;
    b) incompatibilitate aparuta ulterior alegerii;
    c) deces;
    d) pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
    e) revocare;
    f) imposibilitatea exercitarii calitatii.
    (2) Locul ramas vacant din cadrul Adunarii generale nationale ori al consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va fi ocupat de primul membru supleant.
    (3) In cazul Biroului executiv si biroului executiv al consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se organizeaza noi alegeri pentru locul vacant.
    Art. 136
    (1) Revocarea din functie sau din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, atat la nivel national, cat si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se face cu majoritatea simpla a forului care l-a ales pe cel in cauza.
    (2) Revocarea se poate face in cazul incalcarii grave a legii, a prezentului regulament sau a Codului deontologic al medicului dentist.
    Art. 137
    (1) Membrii Consiliului national sau ai consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care lipsesc nemotivat la 3 sedinte intr-un an sunt revocati de drept.
    (2) Constatarea revocarii se face prin decizie a presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la sesizarea biroului executiv al consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 138
    Completarea sau modificarea prezentului regulament se va face de catre Adunarea generala nationala la propunerea Consiliului national.
    Art. 139
    Consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la cunostinta tuturor membrilor prezentul regulament.
    Art. 140
    Prezentul regulament va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1*)
    la regulament

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  SIGLA
                  Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

                        _____________________________
                       |                             |
                       |                             |
                       |            CMDR             |
                       |                             |
                       | COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI |
                       |          DIN ROMANIA        |
                       |_____________________________|

    Figura 1, reprezentand Sigla Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 23 august 2005, la pagina 16.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu