Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Cuantum Nr. din 20.05.2019

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 20 mai 2019SmartCity1

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018I. Forumul Democrat al Germanilor din România (organizaţia pe ţară)Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
1 Forumul Democrat al Germanilor din Banat - - 100 - - - - - - - - 1.680
2 Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina - - - - - - - - - - - 800
3 F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică - - - - - - - - - - - 965
4 Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania - 1.452 - - - - - - - - - 1.574
5 Forumul Democrat al Germanilor, judeţul Satu Mare - - - - - - - - 700 - - -
Cuantumul total 7.271 lei
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2018 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia1 Denumirea donatorului Sediul donatorului Naţionalitatea donatorului Codul unic de înregistrare Valoarea donaţiei Felul donaţiei Data primirii donaţiei
1 Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) Asociaţia culturală Sathmarense Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 9 română 26341990 17.000 lei 22.10.2018
6.000 lei 19.12.2018
2 Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) Fundaţia Saxonia Râşnov, str. Caraiman nr. 32, judeţul Braşov română 4522767 18.601,65* lei 4.12.2018
Cuantumul total 41.601,65
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Nr. crt. Organizaţia/ Filiala judeţeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual
1. F.D.G.R Editare, realizare şi difuzare ziar/publicaţii proprii (ADZ) venituri proprii 283.788
2. F.D.G.R. Dobânzi bancare venituri proprii 5.856
3. F.D.G.R. Alte venituri: venituri din subvenţii pentru investiţii (reluare amortizare pe venit) venituri din diferenţe curs alte venituri din exploatare (venituri din despăgubiri) venituri proprii 7.827 30 10.648
Cuantumul total 308.149 lei
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

II. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţieiForumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) - Regiunea Extracarpatică şi ale filialelor saleSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018Denumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea ExtracarpaticăSediul organizaţiei: Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
1 F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 F.D.G. Bacău 360 0 0 276 180 0 0 0 0 204 0 262
3 F.D.G. Bucureşti 285 355 335 90 175 110 115 0 600 702 50 2.535
4 F.D.G. Buhuşi 96 0 0 0 504 0 0 0 0 208 0 0
5 F.D.G. Constanţa 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 714 680
6 F.D.G. Craiova 1.410 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 450
7 F.D.G. Galaţi 0 0 0 0 198 0 0 0 30 0 54 727
8 F.D.G. Iaşi 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
9 F.D.G. Piatra-Neamţ 435 150 0 0 1.034 0 554 0 0 159 444 1.458
10 F.D.G. Ploieşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
11 F.D.G. Tulcea 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528
Cuantumul total 18.514
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea ExtracarpaticăSediul organizaţiei: Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual
1 F.D.G. Bacău Alte venituri: redirecţionare 2% din impozitul pe venit venituri proprii 2.210,47
F.D.G. Buhuşi venituri proprii 652,98
F.D.G. Craiova venituri proprii 637,98
F.D.G. Galaţi venituri proprii 7.580,96
F.D.G. Piatra-Neamţ venituri proprii 4.189,00
FDGR - Regiunea Extracarpatică venituri proprii 3.973,33
2 F.D.G. Craiova Dobânzi bancare venituri proprii 93,58
F.D.G. Galaţi venituri proprii 2,58
3 F.D.G. Bacău Alte venituri conform statutului venituri proprii 1.664,10
F.D.G. Constanţa venituri proprii 809,00
FDGR - Regiunea Extracarpatică venituri proprii 9.000,00
Cuantumul total 30.813,98 lei
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

III. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi ale filialelor saleSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Banat (F.D.G. Banat)Sediul organizaţiei: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12

Nr. crt. Organizaţia/ Filiala judeţeană Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
1 Forumul Democrat al Germanilor din Banat 473 1.596 434 985 130 12 3.092 255 341 312 130 7.642
2 Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara 5.536 3.409 1.893 1.555 1.673 550 740 430 700 645 750 335
3 Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj 315 37,5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 195
4 Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia 445 120 50 90 0 0 20 120 0 0 70 0
5 Forumul German Tineretul Bănăţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0
6 Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin 0 2.265 1.032 2.058 1.512 0 0 0 768 0 2.370 1.113
7 Forumul Democrat al Germanilor din Anina 220 154 102 188 180 0 20 78 46 76 76 42
8 Forumul Democrat al Germanilor din Oţelu Roşu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
9 Forumul Democrat al Germanilor din Orşova 24 24 36 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10 Forumul Democrat al Germanilor din Arad 0 270 120 465 0 0 0 0 0 0 0 1.700
Cuantumul total 50.639,50 lei
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Banat Sediul organizaţiei: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual
1 F.D.G. judeţul Caraş-Severin F.D.G. Anina Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale venituri proprii 16.800,00 6.188,86
2 F.D.G. judeţul Caraş-Severin Alte venituri conform statutului donaţii 57.719,62
F.D.G. Jimbolia donaţii 1.858,00
F.D.G. Timişoara donaţii 6.320,00
F.D.G Banat donaţii 15.460,00
Forumul German Tineretul Bănăţean donaţii 5.625,00
Forumul German Tineretul Bănăţean alte venituri 3.182,20
F.D.G. Banat alte venituri 100.774,51
Cuantumul total 213.928,19 lei
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

IV. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Regională „BUCOVINA" şi ale filialelor saleSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) - regionala „Bucovina"Sediul organizaţiei: Suceava, Str. Armenească nr. 16A, cod poştal 720009

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
1 F.D.G.R. - regionala „Bucovina" 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 600 0
2 F.D.G.R. Organizaţia Locală Suceava 181 213 115 0 169 196 125 287 46 98 44 580
3 F.D.G. Câmpulung Moldovenesc 180 105 15 0 105 30 97,5 100 105 164,5 0 742,5
4 F.D.G. Vatra Dornei 308 44 1.100 110 132 110 154 396 0 44 0 22
Cuantumul total 7.518,50 lei
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

V. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor (F.D.G.) din Transilvania şi ale filialelor saleSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018Denumirea organizaţiei: F.D.G. din TransilvaniaSediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Nrt. crt. Organizaţia/ Filiala Judeţeană Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
1 Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania 358 54 50 0 0 836 0 0 256 0 242 736
2 Forumul Democrat al Germanilor Bistriţa 1.680 840 1.680 0 0 0 1.680 0 840 0 0 1.320
3 Forumul Democrat al Germanilor din Brad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 160
4 Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu 1.050 860 8.430 180 370 190 180 80 170 130 110 290
5 Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu 1.890,6 464,6 1.952 3.778 762 1.268 1.125 100 2.170 1.782 1.100 1.000
6 Forumul Democrat al Germanilor din Călan 537 111 0 64 372 0 378 0 0 39 0 237
7 Forumul Democrat al Germanilor din România - filiala Cluj 40 80 280 200 600 0 100 0 120 140 220 300
8 Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov 1.528 1.068 684 1.308 216 84 408 312 5.021 144 260 1.853
9 Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Deva 140 120 110 110 30 10 30 260 0 120 460 240
10 Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni 93,5 0 105 275,59 193,5 0 360 0 1.602,2 1.096,5 193,5 1.279,72
11 Forumul Democrat German Mediaş 741 165 64 49 100 120 40,2 55 110 41,4 124 153
12 Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş 30 0 30 0 0 60 195 360 0 0 0 180
13 F.D.G.R. - Organizaţia Judeţeană Mureş 126 210 36 18 36 0 180 0 36 90 366 432
14 Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani 240 309 48 90 78 66 520 312 180 30 45 30
15 Forumul Germanilor din Reghin 230 290 505 0 0 0 0 0 130 0 100 850
16 Forumul Democrat al Germanilor Sighişoara 380 240 220 40 60 0 0 80 150 40 60 100
Cuantumul total 73.568,31
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2018 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăOrganizaţia: Forumul Democrat al Germanilor din TransilvaniaSediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia1 Denumirea donatorului Sediul donatorului Naţionalitatea donatorului Codul unic de înregistrare Valoarea donaţiei Felul donaţiei Data primirii donaţiei
1 Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania Fundaţia de Cooperare Internaţională Saxonia Transilvania Râşnov, str. Caraiman nr. 34, judeţul Braşov română 23930886 20.700,00 lei 17.10.2018
2 Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania Fundaţia de Cooperare Internaţională Saxonia Transilvania Râşnov, str. Caraiman nr. 34, judeţul Braşov română 23930886 10.933,88 lei 17.10.2018
3 Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu Fundaţia Saxonia Râşnov, str. Caraiman nr. 32, judeţul Braşov română 4522767 18.875,00* lei 10.12.2018
Cuantumul total 50.508,88
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareOrganizaţia: Forumul Democrat al Germanilor din TransilvaniaSediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual
1 F.D.G. Mediaş Alte venituri : înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu venituri proprii 9.200,00
2 F.D.G. Transilvania Dobânzi bancare venituri proprii 1.763,17
F.D.G. Mediaş venituri proprii 631,21
3 F.D.G Mediaş Alte venituri conform statutului venituri proprii 54.730,00
F.D.G. Braşov venituri proprii 133.574,00
F.D.G. Sibiu venituri proprii 1.572.740,00
Cuantumul total 1.772.638,38
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

VI. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private în anul 2018 ale asociaţiei - Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi ale filialelor saleSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor (F.D.G.) din Transilvania de NordSediul organizaţiei: Satu Mare, str. Horea nr. 10

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
1 F.D.G. judeţul Satu Mare 1.444 1.703 1.979 15 424 417 399 1.290 300 157 1.604 545
2 F.D.G. Vişeu de Sus 1.070 30 0 0 30 0 50 0 0 150 0 0
3 F.D.G. Bihor 1.110 1.182 804 312 132 150 128 0 300 270 593 1.860
4 F.D.G. Sălaj 70 50 60 40 80 35 50 65 55 50 70 40
5 F.D.G. Baia Mare 920 1.980 1.245 300 0 100 340 490 1.190 780 480 300
Cuantumul total 27.238
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2018 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţarăDenumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de NordSediul organizaţiei: Satu Mare, str. Horea nr. 10

Nr crt. Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia Denumirea donatorului Sediul donatorului Naţionalitatea donatorului Codul unic de înregistrare Valoarea donaţiei Felul donaţiei Data primirii donaţiei
1. F.D.G. judeţul Satu Mare Fundaţia Sătmăreană şi Transilvania de Nord de cooperare internaţională Satu Mare (F.S.T.N.C.I.) Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 3.000 lei 23.02.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 3.000 lei 19.04.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 3.000 lei 21.05.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 2.000 lei 07.06.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 4.500 lei 25.06.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 9.500 lei 02.07.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 2.000 lei 23.07.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 2.500 lei 03.09.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 3.000 lei 20.09.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 6.300 lei 21.09.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 1.000 lei 04.10.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 3.500 lei 05.10.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 1.500 lei 19.10.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 1.750 lei 02.11.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 10.500 lei 14.11.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 6.910 lei 14.11.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 5.250 lei 20.11.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 3.700 lei 18.12.2018
Satu Mare, str. Fragilor nr. 1 română 4960996 937 lei 18.12.2018

Cuantumul total 73.847
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de NordSediul organizaţiei: Satu Mare, str. Horea nr. 10

Nr. crt. Organizaţia/Filiala judeţeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual
1 F.D.G. judeţul Satu Mare Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare Chirie încasată de la Asociaţia culturală Sathmarense 30.595
2 F.D.G. Bihor Dobânzi bancare venituri proprii 742
3 F.D.G. Bihor Alte venituri conform statutului organizare cursuri de limba germană redirecţionare 2% din impozitul pe venit ajutoare umanitare din ţară ajutoare umanitare din străinătate (bunuri folosite) venituri proprii 51.450 1.036 5.918 45.639 264
Cuantumul total 135.644
Numele şi prenumele reprezentantului legal Porr Paul-Jürgen
Semnătura
Data întocmirii 18.04.2019


SmartCity5

COMENTARII la Cuantum /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Cuantum din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Cuantum /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu