Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 28 decembrie 2007

intre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutatul), pentru 21.000.000 EUR

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 755 din 10 noiembrie 2008- Programul privind infrastructura municipală -

Preambul

La baza prezentului acord stau Acordul, semnat la data de 19 decembrie 2005 şi ratificat la 29 mai 2006, încheiat între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind cooperarea financiară (Acord guvernamental) şi memorandumurile de finanţare (memorandumuri de finanţare), semnate la 10 martie 2006, între Comisia Europeană şi Guvernul României pentru proiectul Suceava, proiectul Deva-Hunedoara şi pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului".

KfW va acorda împrumutul, conform prevederilor acestui acord, din propriile sale resurse, precum şi din fondurile bugetare cu dobândă redusă asigurate de Guvernul Republicii Federale Germania pentru proiectele care îndeplinesc standardele politicii de dezvoltare pentru proiecte eligibile.

1. Imprumutul

1.1.  KfW va acorda Imprumutatului un împrumut care nu va depăşi valoarea totală de 21.000.000 EUR.

1.2. Scop: Imprumutatul va utiliza împrumutul numai pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală (Programul). Programul va fi realizat prin municipiul Suceava, Apa Prod - S.A. şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (denumiţi în continuare beneficiari finali ai împrumutului). Agenţia de implementare a proiectului este Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP), care a fost înfiinţată de Imprumutat în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru procedurile de monitorizare, raportare şi tragere legate de împrumut. OPCP, beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW vor defini în acordurile separate detaliile fiecărui proiect individual care va fi finanţat din Program (proiectele), precum şi bunurile, lucrările şi serviciile care vor fi finanţate din împrumut.

1.3.  Taxe, speze, taxe vamale. Taxele şi alte cheltuieli publice datorate de Imprumutat, precum şi taxele vamale nu pot fi finanţate din împrumut.

2.    Direcţionarea împrumutului către Agenţia de implementare a proiectului

2.1. Imprumutatul va direcţiona împrumutul, prin Agenţia de implementare a proiectului (OPCP) către beneficiarii finali în cadrul acordurilor de împrumut subsidiare, conform părţii finanţate din împrumut, în termenii şi condiţiile stabilite la articolele 4, 5 şi 6.

2.2.   Anterior efectuării primei trageri din împrumut, Imprumutatul va trimite la KfW o copie şi o traducere certificată a acordurilor subsidiare de împrumut specificate la articolul 2.1.

2.3. Direcţionarea împrumutului nu va constitui o obligaţie în plus a beneficiarilor finali către KfW faţă de obligaţiile de plată asumate în cadrul acestui acord.

3. Tragerea

3.1. Cererea de tragere. Imediat ce vor fi indeplinite toate condiţiile precedente de tragere, conform clauzei 3.4, precum şi celor specificate în memorandumurile de finanţare, KfW va disponibiliza împrumutul în conformitate cu progresul proiectelor, la solicitarea Imprumutatului.

*) Traducere oficială.

3.2. Acordul separat. Intr-un acord separat, Imprumutatul, prin Agenţia de implementare a proiectului (OPCP), împreună cu beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW vor defini procedurile de tragere, în special dovada care va fi furnizată de Imprumutat că sumele împrumutului solicitate sunt utilizate în scopurile stipulate în acest acord.

3.3.  Data-limită de solicitare a disponibilizării. KfW are dreptul să refuze solicitări de disponibilizare după data de 30 noiembrie 2012.

3.4.   Condiţii precedente de tragere. KfW va efectua disponibilizări în cadrul acestui acord numai dacă:

a) Imprumutatul a transmis un aviz juridic în formă şi conţinut acceptabile KfW pentru a furniza o dovadă satisfăcătoare pentru KfW că au fost îndeplinite toate cerinţele, conform Constituţiei şi altor prevederi legale, pentru asumarea pe deplin de către Imprumutat a obligaţiilor rezultate din acest acord;

b)  specimenele de semnături, menţionate în clauza 13.1 (Reprezentarea Imprumutatului) au fost transmise la KfW;

c) acordurile subsidiare de împrumut, menţionate la clauza 2 (Direcţionarea) au fost transmise la KfW;

d) Imprumutatul a plătit comisionul iniţial, specificat la clauza 4.2;

e)   nu au fost înregistrate evenimente de încălcare a obligaţiilor;

f)   nu au apărut circumstanţe extraordinare care să influenţeze sau să pericliteze serios implementarea, funcţionarea sau scopul Programului ori îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate de Imprumutat în cadrul acestui acord;

g) acordurile separate pentru proiecte au fost semnate; şi h) garanţia Republicii Federale Germania menţionată în clauza 8 este în vigoare şi efect fără nicio restricţie.

Inaintea disponibilizării împrumutului, KfW are dreptul de a solicita orice documente sau dovezi pe care le poate considera rezonabil necesare.

3.5.  Amânarea disponibilizării. Cu condiţia îndeplinirii obigaţiilor asumate conform clauzei 11, Imprumutatul poate amâna disponibilizarea sumelor din împrumut, cu acceptul KfW şi cu plata unei compensaţii conform clauzei 3.6.

3.6. Compensaţia. Dacă Imprumutatul amână disponibilizarea unei sume din împrumut (cu excepţia fondurilor rămase sau a economiilor rămase specificate în clauza 6.2) sau dacă suma împrumutului nu este trasă în întregime ori nu este trasă până la data-limită precizată în clauza 3.3, pentru alte motive pentru care KfW nu poate fi ţinut răspunzător, Imprumutatul va plăti imediat, la cererea KfW, acea sumă care este necesară pentru compensarea KfW în privinţa oricăror pierderi, cheltuieli sau costuri efectuate de KfW ca urmare a amânării respectivei disponibilizări a împrumutului. KfW va calcula suma compensaţiei şi o va comunica Imprumutatului.

4.  Comisioane

4.1.  Comision de angajament. Imprumutatul va plăti un comision de angajament nerecuperabil de 0,25% pe an, aplicat asupra sumelor neutilizate din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru perioada care începe la 3 luni de la intrarea în efectivitate a acestui acord şi care se încheie la data la care împrumutul este tras în întregime. El este datorat la plată semianual şi în rate la 30 mai şi 30 noiembrie în fiecare an (fiecare dată fiind denumită dată de plată).

4.2.  Comision iniţial. Imprumutatul va plăti KfW o singură dată, într-o singură tranşă, un comision iniţial nereturnabil egal cu 0,5% din suma împrumutului, precizată în clauza 1.1, plătibil în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare şi efect a acestui acord şi în orice caz înaintea disponibilizării oricărei sume din împrumut.

5.  Dobânda

5.1. Rata dobânzii. Imprumutatul va plăti KfW o rată de dobândă fixă, care va fi notificată de KfW Imprumutatului în două zile bancare după notificarea primită de la Imprumutat că acest acord de împrumut a intrat în vigoare. Acordul de împrumut va intra în vigoare şi efect după ratificarea lui de Parlamentul României şi la 3 zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României. Rata dobânzii va fi determinată pe baza condiţiilor de pe piaţa de capital care prevalează atunci în Uniunea Monetară Europeană pentru împrumuturile pe termen lung, luând în considerare cheltuielile pe care le efectuează KfW. Ratele de referinţă pe baza cărora se stabileşte rata de dobândă sunt cotate pe pagina Reuters pagina EURIBORo1 şi ICAPEUR. Rata fixă a dobânzii nu va depăşi rata swap percepută pentru o perioadă de acordare de 10 ani, publicată pe pagina Reuters „ICAPEURO" plus 0,5%. Rata de dobândă astfel fixată va fi valabilă pentru întregul împrumut şi pentru întreaga perioadă de acordare a acestuia.

5.2.  Notificarea ratei de dobândă. KfW va notifica prompt Imprumutatul asupra ratei de dobândă determinate conform clauzei. 5.1.

5.3.  Calculul dobânzii şi al datelor de plată a dobânzii. Dobânda pentru o sumă disponibilizată din împrumut se va calcula de la data (exclusiv) la care respectiva sumă din împrumut este disponibilizată din contul de împrumut ţinut de KfW pe numele Imprumutatului până la data (inclusiv) la care respectiva rambursare este creditată în contul KfW, conform clauzei 7.3. Dobânda va fi calculată conform clauzei 7.1 (calcularea). Dobânda va fi plătită în rate la datele de plată.

6. Rambursare şi rambursare anticipată 6.1. Grafic de rambursare. Imprumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

Rată

Dată

Sumă

1.

30 mai

2013

700.000,00 EUR

2.

30 noiembrie

2013

700.000,00 EUR

3.

30 mai

2014

700.000,00 EUR

4.

30 noiembrie

2014

700.000,00 EUR

5.

30 mai

2015

700.000,00 EUR

6.

30 noiembrie

2015

700.000,00 EUR

7.

30 mai

2016

700.000,00 EUR

8.

30 noiembrie

2016

700.000,00 EUR

9.

30 mai

2017

700.000,00 EUR

10.

30 noiembrie

2017

700.000,00 EUR

11.

30 mai

2018

700.000,00 EUR

12.

30 noiembrie

2018

700.000,00 EUR

13.

30 mai

2019

700.000,00 EUR

14.

30 noiembrie

2019

700.000,00 EUR

15.

30 mai

2020

700.000,00 EUR

16.

30 noiembrie

2020

700.000,00 EUR

17.

30 mai

2021

700.000,00 EUR

18.

30 noiembrie

2021

700.000,00 EUR

19.

30 mai

2022

700.000,00 EUR

20.

30 noiembrie

2022

700.000,00 EUR

21.

30 mai

2023

700.000,00 EUR

22.

30 noiembrie

2023

700.000,00 EUR

23.

30 mai

2024

700.000,00 EUR

24.

30 noiembrie

2024

700.000,00 EUR

25.

30 mai

2025

700.000,00 EUR

26.

30 noiembrie

2025

700.000,00 EUR

27.

30 mai

2026

700.000,00 EUR

28.

30 noiembrie

2026

700.000,00 EUR

29.

30 mai

2027

700.000,00 EUR

30.

30 noiembrie

2027

700.000,00 EUR

6.2.  Sumele netrase din împrumut. Sumele netrase din împrumut vor fi regularizate începând cu data de plată a ultimei rate de capital, conform graficului de rambursare, dacă KfW împreună cu Imprumutatul stabilesc o altă alternativă de regularizare pentru cazuri individuale.

6.3.  Disponibilizarea după începerea rambursării. Dacă sumele împrumutului sunt disponibilizate după începerea rambursării, graficul de rambursare precizat în clauza 6.1 va rămâne neschimbat atât timp cât respectiva rată de capital datorată, conform graficului de rambursare, este mai mică decât suma nerambursată a împrumutului. Dacă rata de capital datorată este mai mare decât valoarea împrumutului nerambursat, KfW va scădea suma egală cu diferenţa dintre rata de capital datorată, împărţită la restul ratelor de capital încă neachitate, şi va adăuga această sumă fiecărei rate de capital neachitate. KfW îşi rezervă dreptul să amâne luarea în considerare, pentru determinarea sumei nerambursate din împrumut, a tragerilor efectuate cu 45 de zile înainte de respectiva dată de plată, pe care le va lua în calcul pentru următoarea dată de plată.

6.4. Rambursarea anticipată. Rambursărilor anticipate li se vor aplica următoarele:

a)  Dreptul la rambursarea anticipată. La oricare dată de plată Imprumutatul poate rambursa anticipat, în totalitate sau parţial, dar cu cel puţin o lună înaintea plăţii ratei de capital stabilite conform clauzei 6.1 (Grafic de rambursare). Dacă Imprumutatul efectuează o astfel de plată anticipată, trebuie să achite o compensaţie de plată anticipată, conform clauzei 6.4 lit. e).

b)  Notificare. O rambursare anticipată a împrumutului, conform clauzei 6.4 lit. a) va face obiectul unei notificări privind plata anticipată efectuată de Imprumutat către KfW, cu cel puţin 15 zile bancare lucrătoare în Frankfurt am Main înainte de data la care se intenţionează a fi făcută plata anticipată. O astfel de notificare este irevocabilă; ea trebuie să specifice data la care plata anticipată va fi efectuată şi suma şi obligă Imprumutatul să plătească către KfW suma respectivă la data indicată.

c)   Rambursare obligatorie. Imprumutatul trebuie să ramburseze imediat KfW, la cererea acestuia din urmă, parţial sau total, împrumutul, dacă Imprumutatul nu poate dovedi că acesta a fost utilizat în scopurile convenite.

d)  Sume datorate. Impreună cu rambursarea anticipată Imprumutatul va achita şi următoarele sume:

aa) orice compensaţie de plată anticipată, conform clauzei 6.4 lit. e), datorată ca urmare a plăţii anticipate; şi

bb) întreaga dobândă acumulată la suma împrumutului rambursată anticipat până la rambursarea anticipată.

e)     Compensaţia pentru plata anticipată. Dacă Imprumutatul achită împrumutul înaintea maturităţii, Imprumutatul trebuie să plătească imediat KfW, la cererea celui din urmă, acea sumă care este necesară pentru compensarea oricăror pierderi, cheltuieli sau costuri efectuate de KfW ca urmare a rambursării anticipate. KfW va stabili valoarea compensaţiei de plată anticipată şi o va comunica Imprumutatului. Imprumutatul poate solicita indicarea nivelului compensaţiei pentru plată anticipată, fără a avea vreo obligaţie de plată, şi poate primi o indicaţie neangajanta din clauza KfW.

f) Compensarea. Clauza 6.2 (Sume netrase din împrumut) se va aplica mutatis mutandis la compensarea rambursărilor anticipate.

6.5. Graficul de rambursare revizuit. In cazul în care se aplică clauza 6.3

(Disponibilizarea după începerea rambursării) sau clauza 6.4 (Rambursare anticipată), KfW va transmite Imprumutatului un grafic de rambursare revizuit, care va deveni parte integrantă a acestui acord şi va înlocui graficul de rambursare valabil până la acea dată.

7. Calcularea şi plăţile în general

7.1.   Calcularea. Dobânda, comisionul de angajament, dobânda pentru neachitarea la termen conform clauzei 7.5 (Dobânda de neachitare la termen), compensaţia globală pentru sumele datorate şi neachitate la termen, conform clauzei 7.6

(Compensaţia globală), compensaţia conform clauzei 3.6 (Compensaţia) şi compensaţia pentru rambursarea anticipată conform clauzei 6.4 lit. e), toate vor fi calculate pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.

7.2.  Data scadenţei. Dacă o plată care trebuie efectuată în legătură cu acest acord cade într-o zi care nu este zi lucrătoare bancară, Imprumutatul va trebui să efectueze această plată în următoarea zi lucrătoare bancară. Dacă următoarea zi lucrătoare bancară cade în următoarea lună calendaristică, această plată va fi efectuată în ziua precedentă care este zi lucrătoare bancară.

7.3. Numărul contului, momentul plăţii. Imprumutatul va fi eliberat de toate obligaţiile de plată legate de acest acord, de îndată ce respectivele sume vor fi achitate la KfW, fără nicio deducere, în euro, şi nu mai târziu de ora 16,00 p.m, în contul KfW nr. 3108434492, deschis de KfW Frankfurt am Main (cod bancar 500.204.00, BIC KFWIDEFF, cu referinţa suplimentară „Ref YYYYMMDD) sau într-un alt cont notificat de KfW.

7.4.  Contrareclamaţiile Imprumutatului. Imprumutatul nu este îndreptăţit să îşi aroge vreun drept legat de reţinere sau sechestru ori alte drepturi similare legate de plata obligaţiilor asumate prin prezentul acord decât dacă un astfel de drept este recunoscut printr-o sentinţă judecătorească sau nu a fost contestat de KfW.

7.5. Dobânda pentru neachitarea la scadenţă. Dacă orice rată de capital sau orice plată anticipată, în conformitate cu clauza 6.4 (Rambursare anticipată) nu este la dispoziţia KfW la data scadenţei, KfW poate, fără o notificare prealabilă, să perceapă o dobândă pentru neplata la scadenţă egală cu dobânda de bază plus 1% pe an, aplicată pentru perioada care începe de la data scadenţei şi care se încheie la data la care sumele sunt virate în contul KfW specificat la clauza 7.3 (Numărul contului, momentul plăţii). Această rată trebuie să fie cel puţin egală cu rata de dobândă menţionată la clauza 5.1 (dobândă). Rata de bază este rata de dobândă anunţată de Banca Germană Centrală (Deutsche Bundesbank) care prevalează la acea dată scadentă. Această dobândă pentru neachitarea la scadenţă trebuie achitată imediat, la prima solicitare a KfW.

7.6.  Compensaţia globală. Pentru sumele neachitate la scadenţă (cu excepţia rambursării ratelor de capital sau a rambursărilor anticipate menţionate în clauza 7.5 (Dobânda pentru neplata la scadenţă), KfW poate, fără o notificare prealabilă, să solicite o compensaţie globală de 1% pe an peste rata de bază aplicabilă datei scadenţei, aplicabilă pentru perioada care începe cu data scadenţei şi se încheie la data efectuării plăţii acelor sume neachitate la scadenţă. Compensaţia globală trebuie achitată imediat, la prima solicitare aKfW.

7.7. Compensarea. KfW are dreptul să compenseze sumele primite cu plăţile datorate confor acestui acord. Aplicarea se va efectua, în fiecare caz în parte, în ordinea strictă a maturităţii, cu excepţia celor prevăzute în clauza 6.4 lit. f).

8.  Garanţia din partea Republicii Federale a Germaniei Inaintea  efectuării  primei  disponibilizări,   KfW va  avea garantate reclamaţiile de plată de către Republica Federală a Germaniei.

9.  Gajul negativ şi pari passu

9.1 Activele proiectului. Imprumutatul nu poate gaja, ipoteca, crea alte obligaţii sau vinde activele proiectului înainte de achitarea în întregime a împrumutului, fără consimţământul prealabil al KfW, şi Imprumutatul se va asigura că oricare subîmprumutat nu poate gaja, ipoteca, crea alte obligaţii sau vinde activele proiectului înainte de achitarea în întregime a împrumutului, fără consimţământul prealabil al KfW.

9.2. Pari passu. In limita permisă de lege, Imprumutatul se angajează să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin acest acord pari passu cu alte obligaţii de plată prezente şi viitoare negarantate şi nesubordonate.

10. Costuri şi taxe

10.1. Nicio reducere sau reţinere. Imprumutatul va efectua toate plăţile din cadrul acestui acord fără deducerea niciunei taxe, altor impozite sau altor costuri. In eventualitatea în care Imprumutatul este obligat prin lege sau din alte motive să efectueze deduceri ori reţineri din plăţi, plăţile efectuate de Imprumutat vor fi majorate cu acea sumă care este necesară astfel încât KfW să primească în totalitate sumele datorate conform acestui acord după deducerea taxelor şi impozitelor.

10.2.  Costuri. Imprumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de tragerea sumelor împrumutului, în special costurile de remitere şi transfer (inclusiv comisionul de conversie), precum şi toate costurile şi cheltuielile legate de menţinerea sau punerea în aplicare a acestui acord ori a tututror documentelor legate de acest acord, precum şi a tuturor drepturilor care rezultă din acest acord.

10.3.  Taxe şi impozite. Imprumutatul va suporta taxele şi impozitele plătibile în afara Republicii Federale a Germaniei legate de încheierea şi semnarea acestui acord. Dacă aceste taxe şi impozite vor fi datorate în Republica Federală a Germaniei, Imprumutatul le va achita numai dacă ele sunt datorate ca urmare a iniţiativei Imprumutatului.

11. Obligaţii speciale

11.1. Implementarea Programului şi informaţii speciale. Imprumutatul:

a) va implemnta Programul prin OPCP şi beneficiarii finali ai împrumutului, în conformitate cu bunele practici financiare şi tehnice şi cu respectarea întocmai a concepţiei proiectelor, agreată de Imprumutat, beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW, care este reflectată în memorandumurile de finanţare încheiate cu Comisia Europeană;

b) va atribui pregătirea şi supravegherea lucrărilor proiectelor unor ingineri consultanţi calificaţi, independenţi, şi execuţia lucrărilor proiectelor unor firme calificate;

c) va adjudeca contractele de bunuri, lucrări şi servicii care vor fi finanţate din împrumut conform reglementărilor Uniunii Europene precizate în „Ghidul practic al procedurilor de contractare pentru acţiunile externe ale Comisiei Europene" şi conform legislaţiei române aplicabile şi în vigoare la data de 1 ianuarie 2007;

d)  va asigura întreaga finanţare a proiectelor şi va furniza KfW, prin OPCP, la solicitarea KfW, dovezi care să probeze că acele costuri care nu sunt acoperite din împrumut sunt acoperite;

e) se va asigura că OPCP şi beneficiarii finali ţin registre sau înregistrări ori deleagă unei terţe părţi acest lucru, care să demonstreze irevocabil toate costurile legate de bunuri, lucrări şi servicii necesare proiectului şi să identifice clar bunurile, lucrările şi serviciile finanţate;

f)  va permite reprezentanţilor KfW să inspecteze în orice moment acele registre ori înregistrări sau orice alte documente relevante pentru implementarea şi funcţionarea proiectelor şi să viziteze proiectele şi toate instalaţiile legate de acestea;

g) va furniza KfW orice informaţie sau înregistrare legată de proiecte şi de stadiul acestora pe care KfW o poate solicita;

h) la iniţiativa sa şi fără întârziere:

aa) va transmite la KfW orice solicitare pe care a primit-o de la OECD sau membrii acesteia în cadrul aşa-numitului „Acord privind transparenţa creditelor ODA independente", referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care vor fi finanţate din împrumut, şi va colabora cu KfW în transmiterea răspunsului la astfel de solicitări; şi

bb) va informa KfW asupra oricărei şi tuturor circumstanţelor care exclud sau impietează serios implementarea, funcţionarea sau scopul proiectelor.

11.2.  Acorduri separate. Imprumutatul, prin Agenţia de implementare a proiectului (OPCP), împreună cu beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW vor stabili detaliile clauzei 11.1 (Implemntarea Programului şi informaţii speciale) în acorduri separate.

11.3.    Conformarea. Imprumutatul se va asigura ca persoanele pe care Ie-a desemnat pentru pregătirea şi implementarea proiectelor, pentru adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii şi cu solicitarea sumelor împrumutului nu vor solicita, accepta, efectua, acorda, promite sau accepta să fie promise plăţi ilegale ori alte avantaje legate de aceste sarcini.

11.4.   Transportul bunurilor. In privinţa transportului pasagerilor sau al bunurilor pe cale maritimă sau aeriană, care poate fi efectuat în cadrul împrumutului, Guvernul României va permite pasagerilor şi bunurilor să fie transportate de o companie de transport aleasă conform dorinţei lor şi nu va lua nicio măsură care fie ar exclude participarea companiilor de transport domiciliate în Uniunea Europeană, fie ar face dificilă participarea acestora. In plus, dacă se va solicita, Guvernul României îşi va da acceptul privind participarea acestor companii.

12. Situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor

12.1.  Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor. KfW poate termina acest acord, în totalitate sau parţial, dacă:

a) Imprumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de KfW în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor la scadenţă;

b)  sunt încălcate obligaţiile asumate în acest acord şi în acordurile separate legate de acest acord;

c)  acest acord încetează de a avea un efect obligatoriu pentru Imprumutat sau încetează să mai fie aplicabil Imprumutatului; sau

d) Comisia Europeană reduce sau anulează disponibilizările din contribuţia sa financiară ori solicită returnarea imediată a (unei părţi a) contribuţiei sale financiare.

12.2. Consecinţe legale ale unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de neplată. Dacă apare oricare dintre situaţiile specificate în clauza 12.1 (Situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor) şi nu a fost rezolvată într-o perioadă stabilită de KfW, care poate fi de cel puţin 30 de zile, KfW poate termina acest acord sau oricare parte a acestuia, cu următoarele consecinţe:

a) vor fi terminate obligaţiile sale asumate în cadrul acestui acord; şi

b)  KfW poate solicita rambursarea în întregime sau parţială a sumei nerambursate din împrumut împreună cu dobânda acumulată la una ori toate sumele împrumutului, datorată conform acestui acord şi a clauzelor 7.5 (Dobânda pentru neplata la scadenţă) şi 7.6 (Compensarea globală), care se va aplica mutatis mutandis pentru sumele care se vor plăti accelerat.

13.  Reprezentări şi declaraţii

13.1. Reprezentarea Imprumutatului. Ministerul Economiei şi Finanţelor va fi reprezentantul Imprumutatului pentru semnarea acestui acord şi va certifica specimenele de semnătură. Certificarea va expira doar în cazul revocării exprese a acesteia de către reprezentantul autorizat al Imprumutatului. KfW va trebui să primească în scris această revocare.

Ministerul Economiei şi Finanţelor va autoriza persoanele să semneze aplicaţii de tragere în numele Imprumutatului, prin transmiterea semnăturilor autentice autorizate. Autorizările nu vor expira decât în situaţia primirii de către KfW a unei revocări exprese de la reprezentanţii Imprumutatului de la acel moment.

13.2.  Adrese. Notificările sau declaraţiile legate de acest acord şi de amendamentele la acesta trebuie să fie efectuate în scris. Ele trebuie trimise în original sau, cu excepţia cererilor de tragere, prin fax. Oricare şi toate notificările sau declaraţiile efectuate în legătură cu acest acord trebuie trimise la următoarele adrese:

Pentru KfW: KfW

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

Germania

Fax: + 49.69.7431-2944

Pentru Imprumutat: Ministerul Economiei şi Finanţelor

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

România

Fax nr: 004021 312.16.30

14. Prevederi generale

14.1. Zi bancară. Oriunde se face referire în acest acord la zi bancară, aceasta semnifică o zi, alta decât sâmbătă sau duminică, în care sunt deschise pentru activităţi generale băncile comerciale din Frankfurt am Main.

14.2.  Locul îndeplinirii. Locul îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin acest acord este Frankfurt am Main.

14.3.  Nevalabilitate parţială şi prevederi care lipsesc. Dacă oricare dintre prevederile acestui acord este sau devine nevalabilă sau acolo unde lipsesc prevederi exprese în oricare dintre clauzele acestui împrumut, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului acord. Părţile la acest acord vor înlocui oricare prevedere care nu este validă cu una legal validă care este pe cât posibil în spiritul şi scopul prevederii care nu este validă. Părţile vor completa orice lipsă a oricărei prevederi cu o prevedere legal valabilă care să fie pe cât posibil cât mai aproape de spiritul şi scopul acestui acord.

14.4. Formă scrisă. Amendamentele şi completările la acest acord trebuie să fie efectuate în scris pentru a deveni efective. Orice renunţare la cerinţa unei forme scrise trebuie să fie declarată în scris de către părţi.

14.5. Transferul pretenţiilor. Imprumutatul nu va atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio pretenţie legată de acest acord.

14.6.  Legea aplicabilă. Acest acord este guvernat de legea germană.

14.7.  Arbitraj. Neînţelegerile care nu pot fi rezolvate între părţi pe cale amiabilă vor fi rezolvate exclusive şi definitive prin arbitrajul tribunalului. In această privinţă, se vor aplica următoarele:

a) tribunalul de arbitraj va consta în unul sau 3 arbitri care vor fi numiţi şi vor acţiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC), aşa cum pot fie ele modificate periodic;

b)  procedurile de arbitraj se vor desfăşura la Frankfurt am Main. Procedurile se vor desfăşura în limba engleză.

14.8.  Transmiterea informaţiilor. KfW este îndreptăţit să disemineze în Republica Federală Germania informaţiile legate de încheierea şi semnarea acestui acord. KfW şi Republica Federală Germania sunt îndreptăţite să transmită informaţii legate de împrumut sau proiecte organizaţiilor internaţionale care colectează date statistice, în special legate de aspectele privind datoria publică.

14.9.  Intrarea în vigoare şi efect. Acest acord va intra în vigoare şi efect după ratificarea sa de Parlamentul României şi la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a legii prin care a fost aprobat.

Acest acord a fost semnat în două exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre ele fiind egal autentice.

Frankfurt am Main, astăzi, 26 septembrie 2007 KfW                                                          

Doris Koln,

senior vicepreşedinte

Roland Siller,

prim-vicepreşedinte

Bucureşti, astăzi, 26 decembrie 2007

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor

Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2007

 
06.04.2023 05:16:56  Anonim  a scris :
Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord 0/2007
Hotărârea 1363 2010
pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 1 iunie 2010 si la Bucuresti la 25 iunie 2010, la acordurile de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare aflate in implementare
Legea 14 2009
pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007
OUG 138 2008
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu