Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.7 din 29.06.2018

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09 iulie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26.06.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 5-aDirecţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită 2. Articolul 1622 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1622 Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea şi controlul brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurătorilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate, precum şi activitatea desfăşurată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare B.A.A.R. 3. La articolul 1623, partea introductivă şi punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1623 Obiectivele Direcţiei supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 2. asigurarea unui tratament corect şi protejarea intereselor clienţilor prin supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită, conflictelor de interese, respectarea cerinţelor privind cunoştinţele şi abilităţile în domeniu, a comunicării şi transparenţei în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, inclusiv de către societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, aşa cum rezultă din legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 4. asigurarea protecţiei asiguraţilor sau beneficiarilor de produse şi servicii de asigurări împotriva practicilor incorecte sau frauduloase, prin acţiuni de monitorizare şi supraveghere, emitere de recomandări pentru corectarea şi eliminarea deficienţelor, a practicilor neconforme, incorecte, potenţial abuzive sau neautorizate, în conformitate cu prevederile legale incidente; 4. Articolul 1625 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1625 Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie; 2. Serviciul supraveghere şi control reguli de conduită 5. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie 6. La articolul 1626, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1626 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie sunt: 7. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul supraveghere şi control reguli de conduită 8. La articolul 1627, partea introductivă şi punctul 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1627 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi control reguli de conduită sunt: 1. participă la elaborarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor de asigurări (asiguraţi, contractanţi, beneficiari, păgubiţi) şi verifică implementarea acesteia, elaborează şi verifică aplicarea recomandărilor şi ghidurilor de conduită pentru asigurători şi intermediari; 9. La articolul 1627, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 11. monitorizează piaţa produselor de asigurare comercializate, distribuite sau vândute în şi din România; 10. La articolul 1627, punctele 2, 5, 6, 12, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. supraveghează respectarea de către distribuitorii de asigurări a regulilor de conduită în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activităţi de asigurare/reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, în conformitate cu legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 5. analizează compatibilitatea metodelor de remunerare şi de evaluare a performanţelor distribuitorilor de asigurări şi angajaţilor acestora, cu cele mai bune interese ale clienţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 6. elaborează şi implementează în scopul supravegherii, controlului şi monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a intermediarilor de asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 12. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care B.A.A.R. îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, atunci când este cazul; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 15. monitorizează modul în care entităţile supravegheate se conformează recomandărilor şi remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi sancţiuni, întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. cu privire la acestea; 16. analizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., şi înaintează spre aprobare Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. în procedura de faliment a societăţilor de asigurare/reasigurare potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 11. La articolul 1627, punctul 17 se abrogă . 12. La articolul 1627, punctele 19 şi 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 19. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. adoptarea de recomandări, măsuri şi sancţiuni prevăzute de prevederile legale aplicabile; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 22. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele sesizate care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control prudenţial; Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Ovidiu Răzvan WlassopolSmartCity5

COMENTARII la Regulament 7/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 7 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 183 2014
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Economisi?i bani în cautarea unui împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investi?ii, împrumut ipotecar, împrumut auto, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumut negarantat ?i capital de risc? Aplica?i pentru un împrumut rapid ?i convenabil pentru a plati facturile ?i a cauta finan?are pentru a va crea propriile proiecte de afaceri la cea mai mica rata a dobânzii de 2%. contacta?i-ne astazi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numarul aplica?iei +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Legea 60 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below Email: heywoodfinanceltd@gmail.com Skype: heywoodfinanceltd Leasing Price: 4%+1% Buying Price: 32%+2% Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Regards, Henry Neville Moser HEYWOOD FINANCE LTD
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Buna, Privind pentru un împrumut de consolidare a datoriei, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, credite ipotecare, împrumuturi auto, credite pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc, etc! Sunt creditor privat, acord credite companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi scăzute și rate rezonabile de 2%. E-mail la: carlosellisonfinance@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 7/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu