Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.7 din 29.06.2018

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09 iulie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26.06.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 5-aDirecţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită 2. Articolul 1622 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1622 Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea şi controlul brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurătorilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate, precum şi activitatea desfăşurată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare B.A.A.R. 3. La articolul 1623, partea introductivă şi punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1623 Obiectivele Direcţiei supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 2. asigurarea unui tratament corect şi protejarea intereselor clienţilor prin supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită, conflictelor de interese, respectarea cerinţelor privind cunoştinţele şi abilităţile în domeniu, a comunicării şi transparenţei în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, inclusiv de către societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, aşa cum rezultă din legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 4. asigurarea protecţiei asiguraţilor sau beneficiarilor de produse şi servicii de asigurări împotriva practicilor incorecte sau frauduloase, prin acţiuni de monitorizare şi supraveghere, emitere de recomandări pentru corectarea şi eliminarea deficienţelor, a practicilor neconforme, incorecte, potenţial abuzive sau neautorizate, în conformitate cu prevederile legale incidente; 4. Articolul 1625 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1625 Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie; 2. Serviciul supraveghere şi control reguli de conduită 5. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie 6. La articolul 1626, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1626 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie sunt: 7. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul supraveghere şi control reguli de conduită 8. La articolul 1627, partea introductivă şi punctul 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1627 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi control reguli de conduită sunt: 1. participă la elaborarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor de asigurări (asiguraţi, contractanţi, beneficiari, păgubiţi) şi verifică implementarea acesteia, elaborează şi verifică aplicarea recomandărilor şi ghidurilor de conduită pentru asigurători şi intermediari; 9. La articolul 1627, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 11. monitorizează piaţa produselor de asigurare comercializate, distribuite sau vândute în şi din România; 10. La articolul 1627, punctele 2, 5, 6, 12, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. supraveghează respectarea de către distribuitorii de asigurări a regulilor de conduită în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activităţi de asigurare/reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, în conformitate cu legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 5. analizează compatibilitatea metodelor de remunerare şi de evaluare a performanţelor distribuitorilor de asigurări şi angajaţilor acestora, cu cele mai bune interese ale clienţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 6. elaborează şi implementează în scopul supravegherii, controlului şi monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a intermediarilor de asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 12. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care B.A.A.R. îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, atunci când este cazul; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 15. monitorizează modul în care entităţile supravegheate se conformează recomandărilor şi remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi sancţiuni, întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. cu privire la acestea; 16. analizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., şi înaintează spre aprobare Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. în procedura de faliment a societăţilor de asigurare/reasigurare potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 11. La articolul 1627, punctul 17 se abrogă . 12. La articolul 1627, punctele 19 şi 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 19. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. adoptarea de recomandări, măsuri şi sancţiuni prevăzute de prevederile legale aplicabile; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 22. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele sesizate care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control prudenţial; Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Ovidiu Răzvan WlassopolSmartCity5

COMENTARII la Regulament 7/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 7 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 14 2018
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Whatsapp: +447441393450 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 7/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu