Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.7 din 29.06.2018

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09 iulie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26.06.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 5-aDirecţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită 2. Articolul 1622 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1622 Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea şi controlul brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurătorilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate, precum şi activitatea desfăşurată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare B.A.A.R. 3. La articolul 1623, partea introductivă şi punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1623 Obiectivele Direcţiei supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 2. asigurarea unui tratament corect şi protejarea intereselor clienţilor prin supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită, conflictelor de interese, respectarea cerinţelor privind cunoştinţele şi abilităţile în domeniu, a comunicării şi transparenţei în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, inclusiv de către societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, aşa cum rezultă din legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 4. asigurarea protecţiei asiguraţilor sau beneficiarilor de produse şi servicii de asigurări împotriva practicilor incorecte sau frauduloase, prin acţiuni de monitorizare şi supraveghere, emitere de recomandări pentru corectarea şi eliminarea deficienţelor, a practicilor neconforme, incorecte, potenţial abuzive sau neautorizate, în conformitate cu prevederile legale incidente; 4. Articolul 1625 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1625 Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie; 2. Serviciul supraveghere şi control reguli de conduită 5. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie 6. La articolul 1626, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1626 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie sunt: 7. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul supraveghere şi control reguli de conduită 8. La articolul 1627, partea introductivă şi punctul 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1627 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi control reguli de conduită sunt: 1. participă la elaborarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor de asigurări (asiguraţi, contractanţi, beneficiari, păgubiţi) şi verifică implementarea acesteia, elaborează şi verifică aplicarea recomandărilor şi ghidurilor de conduită pentru asigurători şi intermediari; 9. La articolul 1627, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 11. monitorizează piaţa produselor de asigurare comercializate, distribuite sau vândute în şi din România; 10. La articolul 1627, punctele 2, 5, 6, 12, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. supraveghează respectarea de către distribuitorii de asigurări a regulilor de conduită în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activităţi de asigurare/reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, în conformitate cu legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 5. analizează compatibilitatea metodelor de remunerare şi de evaluare a performanţelor distribuitorilor de asigurări şi angajaţilor acestora, cu cele mai bune interese ale clienţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 6. elaborează şi implementează în scopul supravegherii, controlului şi monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a intermediarilor de asigurări; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 12. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care B.A.A.R. îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, atunci când este cazul; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 15. monitorizează modul în care entităţile supravegheate se conformează recomandărilor şi remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi sancţiuni, întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. cu privire la acestea; 16. analizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., şi înaintează spre aprobare Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. în procedura de faliment a societăţilor de asigurare/reasigurare potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 11. La articolul 1627, punctul 17 se abrogă . 12. La articolul 1627, punctele 19 şi 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 19. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. adoptarea de recomandări, măsuri şi sancţiuni prevăzute de prevederile legale aplicabile; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 22. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele sesizate care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control prudenţial; Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Ovidiu Răzvan WlassopolSmartCity5

COMENTARII la Regulament 7/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 7 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 7/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu