Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 11 din 28 octombrie 1999

privind tranzactionarea instrumentelor financiare cu venit fix pe piata RASDAQ

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 27 ianuarie 2000


SmartCity3


    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la tranzactionarea instrumentelor financiare cu venit fix pe piata RASDAQ.
    In cazul in care nu se precizeaza altfel, termenii folositi in acest regulament au aceeasi semnificatie cu a celor definiti in regulamentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale pietei RASDAQ.
    Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. C.N.V.M. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, infiintata in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori;
    2. piata RASDAQ - piata organizata, reglementata si autorizata de C.N.V.M., care asigura publicului, prin activitatea societatilor de valori mobiliare autorizate, sisteme, mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua si ordonata, transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare si care ofera economiilor investite in ele garantii morale si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare;
    3. C.C.P.R.V.M. - Consiliul de Coordonare a Pietelor Reglementate de Valori Mobiliare;
    4. instrumente financiare cu venit fix (I.F.V.F.) - instrumente negociabile emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont, care confera detinatorilor lor drepturi de creanta asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune ale acestora. Acestea pot fi instrumente financiare cu venit fix pe termen scurt, cu perioada de pana la scadenta sub un an, pe termen mediu sau lung, cu scadenta peste un an, calificate ca valori mobiliare de catre C.N.V.M.;
    5. Departamentul de autorizare si monitorizare a instrumentelor financiare cu venit fix (DAM) - structura organizatorica din subordinea Societatii de Bursa RASDAQ, care administreaza prezentul regulament;
    6. S.N.C.D.D. - Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare;
    7. regulament - prezentul regulament, astfel cum a fost adoptat de C.N.V.M.;
    8. tranzactie Cross - tranzactie a unei societati de valori mobiliare, executata in numele a doua parti, la un pret situat intre cea mai buna cerere si oferta, afisate in sistemul de tranzactionare a I.F.V.F.;
    9. broker in sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice membru al Asociatiei Nationale a Societatilor de Valori Mobiliare (A.N.S.V.M.) care este implicat, in mod regulat, in efectuarea de tranzactii cu I.F.V.F. in contul altora;
    10. dealer in sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice membru al Asociatiei Nationale a Dealerilor si Participantilor la Piata, implicat in cumpararea si vanzarea de I.F.V.F. pe cont propriu, care isi mentine intentia de a cumpara si de a vinde astfel de titluri in mod regulat;
    11. participant in sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice societate de valori mobiliare, membra a A.N.S.V.M., respectiv a A.N.D.P.P.C., inregistrata ca broker, respectiv ca dealer in sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix, astfel cum este reglementat in continuare;
    12. cotatie in sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice cerere si/sau oferta pentru un I.F.V.F., comunicata de un participant sistemului; marimea cotatiei este numarul de I.F.V.F. asociate fiecarei cotatii in sistem (zero in cazul cotatiilor indicative), care poate fi agregat in sistem astfel incat sa reprezinte cererea si oferta totala pentru un anumit pret/rata discontului; cotatie interna este cel mai ridicat bid (cerere) si cel mai scazut ask (oferta) pentru fiecare I.F.V.F. comunicat de toti participantii sistemului, cand cotatia se refera la pret, si invers, cand cotatia se refera la dobanda/rata discontului;
    13. cotatie ferma - o cotatie continua, afisata in timpul orarului de functionare a pietei, constand intr-o cerere ferma si o oferta ferma la valori actualizabile, pentru un lot standard/disparat, care reprezinta un angajament ferm de acceptare a oricarei oferte de vanzare sau de cumparare pentru emisiunea respectiva, care este conforma cotatiei ferme afisate de sistemul de tranzactionare a I.F.V.F.;
    14. cotatie indicativa referitoare la o cerere/oferta pentru un I.F.V.F. - un anunt al unui membru privind posibilitatea unei tranzactii cu un alt membru, in conditii negociabile;
    15. piata inchisa - situatia in care pretul unei cereri ferme egaleaza pretul unei oferte ferme afisate in mod curent pentru acelasi I.F.V.F.;
    16. piata incrucisata - situatia in care pretul unei cereri ferme depaseste pretul unei oferte ferme afisate in mod curent pentru acelasi I.F.V.F.;
    17. elementul negociat in cazul instrumentelor financiare cu venit fix pe termen scurt (cu scadenta sub un an) - rata discontului exprimata in puncte procentuale, denumite in continuare puncte;
    18. elementul negociat in cazul instrumentelor financiare cu venit fix cu data scadentei peste un an sau cu cupon - pretul;
    19. terminalul sistemului de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - aplicatia software si dispozitivul sau terminalul aflate la dispozitia membrilor, care asigura transmiterea de cotatii si informatii privind tranzactiile intre participantii in sistemul de tranzactionare a I.F.V.F. si permit executarea tranzactiilor cu I.F.V.F.;
    20. sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix sau STVF - sistemul cu afisare pe ecran care permite colectarea, procesarea si afisarea informatiilor privind cotatiile si sumarele tranzactiilor pentru I.F.V.F. catre participantii la sistem si asigura transmiterea rapoartelor de tranzactionare cu toate I.F.V.F. efectuate pe piata RASDAQ catre asociatie, in scopul supravegherii;
    21. tranzactie STVF raportabila - toate tranzactiile cu I.F.V.F.;
    22. parte care raporteaza - membrul care are obligatia de a introduce informatiile privind o tranzactie, conform cerintelor Regulamentului de practica onesta al pietei RASDAQ;
    23. lot standard referitor la un I.F.V.F - lotul in valoare nominala de 100 milioane lei;
    24. lot disparat referitor la un I.F.V.F - lotul in valoare nominala de 10 milioane lei;
    25. emitent de instrumente financiare cu venit fix, denumit in continuare emitent - o entitate care, in conditiile legii, a emis I.F.V.F. si care se obliga la recunoasterea si onorarea drepturilor evidentiate de acestea;
    26. emisiune de instrumente financiare cu venit fix, denumita in continuare emisiune - totalitatea I.F.V.F. de acelasi tip, clasa si scadenta, emise de un emitent la o anumita data;
    27. oferta publica de instrumente financiare cu venit fix - oferta prin care emitentul ofera public, spre subscriere, I.F.V.F. de un anumit tip, clasa si scadenta;
    28. prospect de oferta publica, denumit in continuare prospect - documentul ce contine informatii despre emitent, in conformitate cu reglementarile specifice ale C.N.V.M.
    Art. 2
    Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea DAM, dupa care va fi inaintat pentru avizare Consiliului de directie al Societatii de Bursa RASDAQ si va fi transmis pentru autorizare la C.N.V.M.
    Art. 3
    Prospectul de oferta publica primara pentru I.F.V.F. va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
    - numele si prenumele clientului;
    - numele si prenumele intermediarului sau intermediarilor, in cazul sindicatului de intermediere;
    - discontul si rata discontului (sau rata dobanzii), daca sunt prestabilite;
    - data scadentei;
    - valoarea nominala;
    - marimea emisiunii (totalitatea I.F.V.F. de acelasi tip si clasa, emise de un emitent la o anumita data);
    - perioada de subscriere - maximum 3 zile de la data emisiunii;
    - normele privind tranzactionarea secundara;
    - regimul dezinvestirii;
    - normele de publicitate.
    Art. 4
    Dobanda/rata discontului I.F.V.F. ce urmeaza sa fie emisa va fi stabilita de catre emitent sau, la optiunea emitentului si in limitele impuse de acesta, direct de piata.
    Art. 5
    Distributia I.F.V.F. poate fi realizata direct de emitent sau intermediata de o societate de valori mobiliare, conform reglementarilor C.N.V.M.
    Responsabilitatea consolidarii registrului revine emitentului sau, dupa caz, intermediarului emisiunii de I.F.V.F., care raspunde de consolidarea si corectitudinea inregistrarilor in registru si de transmiterea acestora in format electronic la S.N.C.D.D.
    Art. 6
    Perioada de subscriere in cadrul ofertei publice primare va fi de maximum 3 zile. Tranzactiile respectivei emisiuni de I.F.V.F. prin intermediul sistemului electronic administrat de Societatea de Bursa RASDAQ, de societatile de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M. vor incepe in ziua a opta de la data initierii perioadei de subscriere in cadrul ofertei publice.
    Art. 7
    Cererea de admitere la tranzactionare pe piata secundara a unui I.F.V.F. va fi promovata de o societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M., aleasa de emitent, dupa autorizarea emisiunii primare de catre C.N.V.M. cu minimum 3 zile lucratoare inainte de lansarea ofertei publice primare.
    Art. 8
    In vederea tranzactionarii, in cea de-a cincea zi de la initierea ofertei primare entitatea care a gestionat oferta publica initiala va prezenta datele privind caracteristicile emisiunii si rezultatul ofertei primare la Societatea de Bursa RASDAQ si la S.N.C.D.D. Dupa incarcarea/consolidarea registrului, S.N.C.D.D. va aloca un simbol emisiunii respective si va transmite pietei RASDAQ datele aferente I.F.V.F. Societatea de Bursa RASDAQ, la randul sau, va comunica membrilor toate informatiile aferente derularii tranzactionarii pe piata secundara si va efectua setarea emisiunii, folosind simbolul alocat de S.N.C.D.D.
    Art. 9
    Societatile de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M. pot actiona atat ca broker, cat si ca dealer de I.F.V.F. O societate de valori mobiliare poate cere autorizatia de a functiona ca formator de piata pentru un I.F.V.F., cu respectarea conditiilor cerute de normele C.N.V.M. Pentru a functiona ca formator de piata pentru un anumit I.F.V.F. o societate de valori mobiliare va fi autorizata de C.N.V.M., cu respectarea reglementarilor acesteia si ale pietei RASDAQ.
    Art. 10
    Tranzactionarea I.F.V.F. se va desfasura in mod distinct de sistemul de tranzactionare a actiunilor. Orarul de functionare este in zilele de luni - vineri inclusiv, orele 10,00 - 14,00, cu exceptia zilelor declarate sarbatori legale. DAM va putea modifica acest orar, daca va considera necesar.
    Art. 11
    Accesul sau participarea directa in sistem este limitata la membrii autorizati de C.N.V.M. pentru intermedierea I.F.V.F. conform autorizatiei. Participantii la tranzactionarea I.F.V.F. trebuie sa indeplineasca, in mod necesar, conditia de capital social minim stabilita de C.N.V.M.
    Art. 12
    Societatile de valori mobiliare, care satisfac toate conditiile impuse de C.N.V.M. si de Societatea de Bursa RASDAQ, se pot inregistra ca formatori de piata in STVF. Prin inregistrarea in calitate de formator de piata pentru I.F.V.F. societatea de valori mobiliare se angajeaza sa isi onoreze toate obligatiile de reglementare si contractuale, izvorate din participarea sa in STVF in calitate de formator de piata.
    Art. 13
    Societatile de valori mobiliare care participa la STVF trebuie sa mentina nivelurile minime de capital net stabilite de C.N.V.M.
    Art. 14
    Autorizarea ca formator de piata obliga societatea de valori mobiliare sa introduca in STVF cotatii ferme. In prima saptamana de tranzactionare a fiecarui I.F.V.F. inregistrarea se poate face pentru cerere (bid) si/sau pentru oferta (ask), urmand ca, incepand cu cea de-a doua saptamana de tranzactionare inregistrarea sa fie facuta atat pentru cerere (bid), cat si pentru oferta (ask), pentru fiecare I.F.V.F. pentru care este inregistrata.
    Art. 15
    In cazul I.F.V.F. cu data scadentei sub 3 luni, un formator de piata trebuie sa mentina o cotatie ferma de la momentul inregistrarii pana in ultima zi de tranzactionare a respectivului I.F.V.F.
    Art. 16
    Participantii in STVF au obligatia de a introduce in sistem cotatii ferme pentru toate I.F.V.F. pentru care sunt inregistrati ca formatori de piata de catre Societatea de Bursa RASDAQ; aceasta le va conferi conditii preferentiale, toti cei interesati sa vanda/sa cumpere respectivul I.F.V.F. avand obligatia de a contacta cu prioritate formatorii de piata cu cele mai bune cotatii ferme.
    Art. 17
    Obligatia formatorului de piata de a afisa cotatii ferme poate fi indeplinita prin:
    - introducerea de cereri/oferte din contul propriu;
    - introducerea de cereri/oferte reprezentand ordinele de cumparare/vanzare ale clientilor, incredintate societatii de valori mobiliare de la un anumit pret sau la un pret mai bun (de exemplu, ordinele limita); sau
    - combinatia acestor doua posibilitati.
    Art. 18
    DAM poate stabili/modifica dimensiunea/valoarea unui lot standard/disparat pentru orice I.F.V.F., daca aceasta actiune este necesara sau potrivita pentru buna desfasurare a tranzactiilor prin STVF, in interesul emitentului si al investitorului.
    Art. 19
    Nivelul fiecarei cereri ferme si al fiecarei oferte ferme pe care un formator de piata o introduce in STVF trebuie sa fie in mod rezonabil legat de piata preponderenta pentru I.F.V.F. in cauza. In acest scop, in cazul I.F.V.F. cu scadenta sub un an, o cerere ferma nu poate fi cu peste 10 puncte mai mare decat valoarea celei mai mici cereri ferme, respectiv o oferta ferma nu poate fi cu peste 10 puncte mai mica decat valoarea celei mai mari oferte ferme. La deschiderea zilnica a pietei valoarea de referinta pentru determinarea deviatiei maxime de 10 puncte va fi cea mai mica cerere ferma (cea mai mare oferta ferma), afisata in STVF pentru I.F.V.F. in cauza, la inchiderea pietei din ziua precedenta. In cazul unui I.F.V.F. care are un singur formator de piata, cotatiile ferme trebuie sa fie introduse in limita de +/- 15 puncte fata de ultima tranzactie.
    Art. 20
    DAM va putea reevalua acesti parametri periodic, in functie de evolutia pietei, daca aceasta actiune va fi necesara sau potrivita pentru protectia intereselor investitorilor sau pentru mentinerea increderii publice in integritatea pietei operate de STVF.
    Art. 21
    DAM poate aproba, in cazuri individuale, exceptari de la aceste reguli stabilite prin proceduri, in situatia aparitiei unor stiri sau a altor factori care ar putea antrena o modificare mai mare a valorii bursiere a unui I.F.V.F. eligibil.
    Art. 22
    Formatorul de piata isi poate actualiza cotatia pentru un I.F.V.F. in orice moment in timpul orarului de functionare a pietei. Obligatia formatorului de piata de a onora o cerere sau o oferta ferma dureaza atata timp cat acesta nu si-a actualizat cotatia. Dupa ce a raportat o tranzactie, formatorul de piata va avea la dispozitie un minut in care sa procedeze la actualizarea cotatiei sale afisate in STFV. In aceasta perioada formatorul de piata este scutit temporar de obligatia de a onora cotatia afisata pentru respectivul I.F.V.F., in conditiile in care el isi actualizeaza realmente cotatia afisata. In toate celelalte situatii formatorul de piata trebuie sa isi onoreze cotatiile afisate in timpul orarului de functionare a pietei.
    Art. 23
    DAM poate reevalua si modifica periodic scutirea susmentionata, daca o asemenea actiune va fi necesara sau potrivita pentru protectia investitorilor sau pentru mentinerea increderii publicului in piata operata de STVF.
    Art. 24
    La introducerea sau actualizarea unei cereri ferme sau oferte in STVF formatorul de piata trebuie sa respecte standardele referitoare la diferenta minima de pret, precizate in prezentul regulament.
    Art. 25
    In cazul in care capacitatea unei societati de valori mobiliare de a-si introduce sau actualiza cotatiile ferme este afectata, oricare ar fi motivul, aceasta are obligatia de a notifica DAM imposibilitatea indeplinirii temporare a indatoririlor care ii revin ca formator de piata. DAM va notifica imediat presedintelui - directorului general al Societatii de Bursa RASDAQ acest lucru, care decide retragerea cotatiilor ferme din STVF. In cazul in care i-au fost retrase cotatiile ferme din STVF, societatii de valori mobiliare ii revine obligatia de a se inregistra pentru un I.F.V.F. de pe care a fost retras. Societatea de valori mobiliare autorizata ca formator de piata nu trebuie sa introduca sau sa mentina in STVF cotatii care sa provoace aparitia unor piete "inchise" sau "incrucisate" asa cum sunt ele definite.

    II. Participarea societatilor de valori mobiliare care nu sunt formatori de piata

    Art. 26
    Societatile de valori mobiliare care nu sunt formatori de piata pot utiliza orice informatie sau date despre piata care sunt disponibile prin STVF, inclusiv totalitatea informatiilor despre cotatiile si tranzactiile colectate, validate si distribuite de Societatea de Bursa RASDAQ in timpul orarului de functionare a pietei. Aceasta categorie de participanti poate introduce cotatii indicative pentru orice I.F.V.F. considerat eligibil pentru STVF si va raporta tranzactiile incheiate conform regulamentului.
    Art. 27
    Introducerea de cereri indicative sau de oferte indicative reprezinta un simplu anunt ca societatea de valori mobiliare este dispusa sa negocieze o posibila tranzactie cu acel I.F.V.F. Societatea de valori mobiliare poate modifica sau retrage o cotatie indicativa in orice moment in timpul orarului de functionare al pietei. In momentul introducerii unei cereri indicative sau a unei oferte indicative societatea de valori mobiliare trebuie sa respecte standardele referitoare la variatia cotatiilor, stabilite de prezentul regulament, si procedurile aferente.
    Art. 28
    Societatile de valori mobiliare care participa in STVF in calitate de formatori de piata pot introduce cotatii indicative pentru orice I.F.V.F. eligibil pentru care nu sunt inregistrate ca formatori de piata.

    III. Accesul nemembrilor

    Art. 29
    Persoanele, altele decat societatile de valori mobiliare, pot avea numai un "acces vizual" in STVF. La acest nivel de acces persoana in cauza poate utiliza toate informatiile sau datele despre piata, care sunt in general disponibile prin intermediul STVF, inclusiv totalitatea informatiilor despre cotatiile si tranzactiile colectate, validate si distribuite de Societatea de Bursa RASDAQ in timpul orarului de functionare a pietei, precum si alte servicii dezvoltate de aceasta societate si distribuite clientilor sai.
    Art. 30
    Pentru a obtine accesul vizual persoana interesata trebuie sa incheie un contract de servicii si sa plateasca toate taxele stabilite de Societatea de Bursa RASDAQ.

    IV. Pretul de tranzactionare

    Art. 31
    Pretul la care poate fi raportata o tranzactie cu un I.F.V.F., in cazul in care exista mai mult de 2 formatori de piata inregistrati pe respectivul IFVF, trebuie sa fie cuprins in intervalul determinat de cea mai buna oferta ferma - cea mai buna cerere ferma. Fac exceptie de la aceasta regula urmatoarele tipuri de tranzactii:
    - tranzactii speciale;
    - tranzactii executate cu clientul in contul portofoliului formatorului de piata;
    - tranzactii REPO, rezolvate de o procedura speciala.
    Art. 32
    Tranzactia speciala nu poate avea o valoare mai mica de un miliard lei. Tranzactiile speciale pot fi executate de o societate de valori mobiliare care fie tranzactioneaza ca dealer cu un client, fie executa ordinele a doi sau mai multi clienti, in afara intervalului cuprins intre cea mai buna cerere ferma si cea mai buna oferta ferma, afisate in mod curent in sistem.

    V. Raportarea/confirmarea tranzactiilor pentru difuzare publica

    Art. 33
    Activitatea de raportare/confirmare a tranzactiilor incheiate cu I.F.V.F. se inscrie in cadrul general creat de reglementarile pietei RASDAQ referitoare la raportarea tranzactiilor.
    Art. 34
    Negocierea si raportarea unor tranzactii cu un numar de titluri mai mare decat dimensiunea lotului standard corespunzator respectivului I.F.V.F. poate sa ignore cotatiile existente pentru loturi disparate.
    Art. 35
    Societatea de valori mobiliare are dreptul de a refuza un ordin de cumparare, daca investitorul nu vireaza in prealabil suma necesara in contul indicat de aceasta.
    Art. 36
    Tranzactiile cu I.F.V.F. vor avea setat caracterul SPECIAL cu caracterul alocat tipului de instrument precizat in procedurile aferente prezentului regulament.
    Art. 37
    Societatea de valori mobiliare are datoria de a asigura clientului cea mai buna executie posibila a ordinului de tranzactionare si de a face dovada acestui fapt la un control al C.N.V.M. si/sau al C.C.P.R.V.M.

    VI. Decontarea

    Art. 38
    Decontarea tranzactiilor cu I.F.V.F. se va face in conformitate cu regulamentele S.N.C.D.D.
    Art. 39
    Decontarea tranzactiilor cu I.F.V.F. se va face de regula in ziua T + 1, daca nu este altfel precizat in prospectul autorizat de C.N.V.M.

    VII. Oprirea de la tranzactionare

    Art. 40
    Ultima zi de tranzactionare a I.F.V.F. este T - 4, daca T este ziua scadentei.
    Art. 41
    La sfarsitul zilei T - 4 toate societatile de valori mobiliare si bancile custode sunt obligate sa comunice S.N.C.D.D. pozitiile clientilor proprii cu privire la I.F.V.F. In ziua T - 3, S.N.C.D.D. va comunica emitentului registrul final al I.F.V.F., care va fi transmis in teritoriu pana cel mai tarziu in ziua T - 1.
    Art. 42
    Societatile de valori mobiliare pot fi mandatate de clientii lor sa realizeze rascumpararea, situatie in care ei vor prezenta la S.N.C.D.D. procurile speciale de reprezentare pentru a fi transmise emitentului.
    Art. 43
    Rascumpararea I.F.V.F. se va face incepand cu data scadentei.
    Art. 44
    Locul si modalitatea realizarii rascumpararii sunt cele prevazute in prospectul emisiunii.

    VIII. Departamentul de autorizare si monitorizare a tranzactionarii instrumentelor financiare cu venit fix

    Art. 45
    Prezentul regulament va fi administrat de DAM.
    Art. 46
    DAM va emite proceduri tehnice ce vor fi avizate de C.C.P.R.V.M. si aprobate de C.N.V.M., in aplicarea prezentului regulament.
    Art. 47
    DAM va propune A.N.S.V.M., RASDAQ si S.N.C.D.D. modificari ale prezentului regulament, proceduri tehnice si cai de rezolvare a eventualelor litigii si probleme ivite cu ocazia tranzactionarii I.F.V.F.
    Art. 48
    DAM este indrituit sa modifice parametrii tehnici specifici tranzactionarii I.F.V.F., ca de exemplu: marimea loturilor, parametrii unei tranzactii speciale etc., cu avizul C.C.P.R.V.M.
    Art. 49
    DAM poate declara eligibile pentru tranzactionare, conform prezentului regulament, toate produsele financiare cu venit fix, calificate de C.N.V.M. drept valori mobiliare, sau alte produse tranzactionabile pe piata de capital, cu notificarea C.C.P.R.V.M. si C.N.V.M.
    Art. 50
    Deciziile se iau cu votul majoritatii celor prezenti, daca se intrunesc cel putin trei membri. La vot egal presedintele are votul hotarator.
    Art. 51
    In cursul primei luni de la organizare DAM va redacta propriile proceduri de lucru, avizate de Consiliul de directie al Societatii de Bursa RASDAQ, care vor fi supuse aprobarii C.N.V.M.

    IX. Dispozitii finale

    Art. 52
    Prezentul regulament va intra in vigoare in termen de 5 zile de la aprobarea sa de catre C.N.V.M. El se completeaza cu norme de aplicare si cu proceduri tehnice emise de piata RASDAQ, S.N.C.D.D. si de DAM.
    Art. 53
    In termen de 30 de zile se vor elabora si se vor pune in aplicare procedurile tehnice.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 11/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 11 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu