Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr.- din 24.03.2011

între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 25 august 2011SmartCity1

Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,recunoscând că traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, denumite în continuare droguri, constituie o ameninţare serioasă pentru sănătatea şi bunăstarea persoanelor,având în vedere prevederile Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961, întocmită la New York la 30 martie 1961, ale Protocolului privind modificarea Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961, încheiat la Geneva la 25 martie 1972, ale Convenţiei asupra substanţelor psihotrope, întocmită la Viena la 21 februarie 1971, ale Convenţiei contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988, precum şi ale Acordului de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, şi ale Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999,luând în considerare interesul reciproc în iniţierea şi aplicarea unor măsuri efective în scopul de a împiedica şi a combate traficul ilicit de droguri şi precursori,au convenit următoarele: Articolul 1În conformitate cu prevederile legislaţiilor naţionale ale statelor cărora le aparţin, părţile vor coopera în următoarele domenii: 1. măsuri de prevenire şi aplicare a legii în lupta împotriva traficului ilegal de droguri şi a deturnării şi utilizării ilicite a precursorilor; 2. măsuri de control al drogurilor şi precursorilor; 3. măsuri de reducere a cererii de droguri, inclusiv de tratament şi reabilitare; 4. schimb de informaţii privind legile şi reglementările existente referitoare la controlul drogurilor şi al precursorilor; 5. schimb de experienţă privind folosirea noilor metode şi mijloace ştiinţifice şi tehnologice pentru cercetarea criminologică şi criminalistică în domeniul investigării, descoperirii şi controlului drogurilor şi precursorilor acestora; 6. schimb de date şi informaţii cu privire la metodele utilizate de către făptuitori pentru transportul, disimularea şi distribuirea drogurilor, precum şi cu privire la măsurile legale, administrative şi de securitate luate în interiorul ţării şi la frontierele naţionale pentru a preveni traficul de droguri; 7. schimb de date şi informaţii cu privire la noile tipuri de droguri utilizate în scop legal, precum şi la noile metode de cercetare folosite în analiza şi identificarea drogurilor; 8. schimb de informaţii şi de experienţă în domeniile prevenirii consumului ilicit, asistenţei, reinserţiei sociale a consumatorilor de droguri şi altor activităţi care permit controlul utilizării ilicite a drogurilor; 9. schimb de experienţă privind activitatea serviciilor de prevenire a consumului ilicit de droguri şi de consiliere a consumatorilor sau a persoanelor pretabile la consum ilicit; 10. schimb de publicaţii ştiinţifice privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri şi de consiliere a consumatorilor sau a persoanelor pretabile la consumul de droguri; 11. schimb de experienţă în domeniul prevenirii consumului ilicit de droguri, al dezintoxicării şi al reabilitării persoanelor farmacodependente; 12. schimb de date şi informaţii asupra modalităţilor de monitorizare şi control al operaţiilor cu precursori care pot fi utilizaţi la fabricarea ilicită a drogurilor; 13. schimb de date statistice privind evoluţia fenomenului drogurilor în statele părţilor, în conformitate cu modelele statistice agreate de organismele internaţionale - Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL, Oficiul ONU pentru Droguri şi Criminalitate - UNODC, Organizaţia Mondială a Vămilor - WCO, Oficiul European de Poliţie - EUROPOL, Centrul european pentru monitorizarea drogurilor şi dependenţei de droguri - EMCDA. Articolul 21. Ministerul Administraţiei şi Internelor din România desemnează Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciul Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române să acţioneze ca agenţii de aplicare în scopurile acestui protocol de cooperare. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova desemnează Direcţia antidrog din cadrul Departamentului Poliţie să acţioneze ca agenţie de aplicare în scopurile acestui protocol de cooperare. 2. Reprezentanţii agenţiilor de aplicare se vor întâlni anual, alternativ în cele două ţări, pentru discuţii referitoare la problematica drogurilor. În caz de urgenţă, se pot organiza şi alte întâlniri, ale căror dată şi loc vor fi discutate şi convenite de către părţi. 3. Schimbul de informaţii între părţi se va desfăşura într-o manieră strict profesională şi confidenţială. Informaţia schimbată nu poate fi dată publicităţii sau distribuită unei terţe părţi fără aprobarea părţii care a furnizat-o, inclusiv după încetarea efectelor prezentului protocol. Articolul 31. Părţile vor suporta cheltuielile legate de realizarea activităţilor prevăzute în prezentul protocol pe teritoriul statelor lor. 2. Cheltuielile de transport internaţional pentru delegaţiile care efectuează vizite de lucru vor fi suportate de către partea trimiţătoare, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 3. Agenţia de aplicare a părţii care primeşte va suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă pentru delegaţie pe întreaga perioadă a vizitei de lucru în ţara-gazdă, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, dacă nu se convine altfel printrun acord scris. Articolul 4Prezentul protocol poate fi modificat sau completat cu acordul ambelor părţi. Modificările sau completările intră în vigoare conform prevederilor art. 6 alin. 1. Articolul 5Orice diferend rezultat în timpul procesului de aplicare a acestui protocol va fi rezolvat pe cale amiabilă, prin negocieri între părţi. Articolul 61. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. 2. Oricare dintre părţi poate denunţa în orice moment prezentul protocol, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Denunţarea produce efecte după 3 luni de la data primirii notificării. Semnat la Bucureşti la 24 martie 2011, în două exemplare originale. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, Constantin-Traian Igaş, ministrul administraţiei şi internelor Pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Alexei Roibu, ministrul afacerilor interne


SmartCity5

COMENTARII la Protocol -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu