Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 92 din 26 august 1998

pentru acceptarea de catre Romania a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International, aprobat prin Rezolutia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 318 din 28 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 1 lit. o) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se accepta Proiectul celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International, aprobat prin Rezolutia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997 privind alocarea speciala unica de drepturi speciale de tragere.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei este autorizat sa notifice secretarului Fondului Monetar International acceptarea de catre Romania a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       p. Guvernatorul Bancii Nationale
                       a Romaniei,
                       Emil Ghizari

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Ungureanu,
                       secretar de stat

                             PROIECTUL*)
celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International

    *) Traducere.

    Guvernele, in numele carora prezentul statut este semnat, convin cele ce urmeaza:
    1. Textul articolului XV, sectiunea 1, se va modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) Pentru a raspunde necesitatii, daca si atunci cand este cazul, de a se suplimenta activele de rezerva existente, Fondul este autorizat sa aloce drepturi speciale de tragere, in conformitate cu prevederile art. XVIII, membrilor care sunt participanti la Departamentul drepturilor speciale de tragere.
    b) In plus, Fondul va aloca drepturi speciale de tragere membrilor care sunt participanti la Departamentul drepturilor speciale de tragere in conformitate cu prevederile anexei M."

    ANEXA M

            ALOCARE UNICA SPECIALA DE DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE

    1. Sub rezerva prevederilor de la pct. 4 de mai jos, fiecare membru care la data de 19 septembrie 1997 era participant la Departamentul drepturilor speciale de tragere va primi - in cea de-a 30-a zi urmatoare datei intrarii in vigoare a celui de-al 4-lea amendament al acestui statut - o alocare de drepturi speciale de tragere intr-o suma care va face ca alocarea cumulata neta de drepturi speciale sa fie egala cu 29,315788813% din cota existenta la 19 septembrie 1997, cu conditia ca pentru participantii ale caror cote nu au fost ajustate - asa cum s-a propus in Rezolutia nr. 45-2 a Consiliului Guvernatorilor - calculele se vor face pe baza cotelor propuse in acea rezolutie.
    2. a) Sub rezerva prevederilor de la pct. 4 de mai jos, fiecare tara care a devenit (devine) participant la Departamentul drepturilor speciale de tragere dupa data de 19 septembrie 1997, dar in decurs de 3 luni de la data de cand a devenit membra a Fondului, va primi o alocatie de drepturi speciale de tragere intr-o suma calculata in conformitate cu prevederile lit. b) si c) de mai jos, in cea de-a 30-a zi de la cea mai tarzie din urmatoarele date:
    (i) data la care noua tara membra a devenit participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, sau (ii) data intrarii in vigoare a celui de-al 4-lea amendament al acestui statut.
    b) In scopurile prevazute la lit. a) de mai sus, fiecare participant va primi o suma de drepturi speciale de tragere, care va face ca alocarea cumulata neta a participantului sa fie egala cu 29,315788813% din cota sa existenta la data la care membrul a devenit participant la Departamentul drepturilor speciale de tragere, procent ajustat astfel:
    (i) in primul rand, prin multiplicarea lui 29,315788813% cu raportul dintre totalul cotelor participantilor descrisi la lit. c) de mai jos, calculat in conformitate cu prevederile pct. 1 de mai sus, si totalul cotelor participantilor respectivi la data la care tara membra devine participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, si
    (ii) in al doilea rand, prin multiplicarea produsului de la pct. (i) de mai sus cu raportul dintre totalul sumei alocarilor cumulate nete de drepturi speciale de tragere primite in baza art. XVIII de catre participantii descrisi la lit. c) de mai jos la data la care tara membra devine participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, la care se adauga alocarile primite de participantii respectivi in baza pct. 1 de mai sus, si totalul sumei alocarilor cumulate nete de drepturi speciale de tragere primite in baza art. XVIII de catre participantii respectivi la data de 19 septembrie 1997, la care se adauga alocarile primite de participantii respectivi in baza pct. 1 de mai sus.
    c) Pentru scopurile ajustarilor care urmeaza a fi facute in conformitate cu prevederile lit. b) de mai sus, participantii la Departamentul drepturilor speciale de tragere vor fi membrii care la data de 19 septembrie 1997 sunt participanti si: (i) continua sa fie participanti la Departamentul drepturilor speciale de tragere la data la care tara membra devine participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, si (ii) au primit toate alocarile facute de Fond dupa data de 19 septembrie 1997.
    3. a) Sub rezerva prevederilor pct. 4 de mai jos, daca Republica Federala a Iugoslaviei (Serbia si Muntenegru) succede in a fi membra a Fondului si participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere al fostei Republici Socialiste Federative a Iugoslaviei, in conformitate cu termenii si conditiile Deciziei Consiliului Executiv nr. 10.237 - (92/150), adoptata la 14 decembrie 1992, ea va primi o alocare de drepturi speciale de tragere intr-o suma calculata in conformitate cu prevederile lit. b) de mai jos, in cea de-a 30-a zi urmatoare celei mai intarziate date, si anume: (i) data la care Republica Federala a Iugoslaviei (Serbia si Muntenegru) devine succesoare a calitatii de membru la Fond si in participarea la Departamentul drepturilor speciale de tragere, in conformitate cu termenii si conditiile Deciziei Consiliului Executiv nr. 10.237 - (92/150), sau (ii) data intrarii in vigoare a celui de-al 4-lea amendament al acestui statut.
    b) Pentru scopurile de la lit. a) de mai sus, Republica Federala a Iugoslaviei va primi o suma de drepturi speciale de tragere care va face ca alocarea sa cumulata neta sa fie egala cu 29,315788813% din cota propusa si, in baza paragrafului 3 c) al Deciziei Consiliului Executiv nr. 10.237 - (92/150), ajustata in conformitate cu prevederile pct. 2b) (ii) si, respectiv, lit. c) de mai sus, la data la care Republica Federala a Iugoslaviei (Serbia si Muntenegru) va fi indreptatita la o alocare in baza prevederilor lit. a) de mai sus.
    4. Fondul nu va aloca drepturi speciale de tragere in baza acestei anexe acelor participanti care notifica Fondului, in scris, inainte de data alocarii, dorinta lor de a nu primi alocarea.
    5. a) Daca, la data la care unui participant i se face o alocare in baza prevederilor pct. 1, 2 sau 3, participantul are obligatii restante fata de Fond, drepturile speciale de tragere astfel alocate vor fi depozitate si pastrate intr-un cont de garantie blocat din cadrul Departamentului drepturilor speciale de tragere si vor fi eliberate participantului la data achitarii tuturor obligatiilor sale restante fata de Fond.
    b) Drepturile speciale de tragere detinute in contul de garantie blocat nu sunt disponibile pentru nici un fel de utilizare si nu vor fi incluse in nici un calcul al alocarilor sau disponibilitatilor de drepturi speciale de tragere pentru scopurile statutului, cu exceptia calculelor efectuate in baza acestei anexe. Daca drepturile speciale de tragere alocate unui participant sunt detinute intr-un cont de garantie blocat, atunci cand participantul inceteaza participarea sa la Departamentul drepturilor speciale de tragere sau cand se hotaraste sa se lichideze Departamentul drepturilor speciale de tragere, aceste drepturi speciale de tragere vor fi anulate.
    c) Pentru scopurile acestui paragraf, obligatiile restante catre Fond constau din rascumparari si dobanzi restante in contul de resurse generale, rate si dobanzi restante privind imprumuturile din contul special de plati, dobanzi si taxe de administrare restante in Departamentul drepturilor speciale de tragere si angajamente restante fata de Fond, in calitatea acestuia de mandatar.
    d) Cu exceptia prevederilor acestui paragraf, principiul separarii intre Departamentul general si Departamentul drepturilor speciale de tragere si caracterul neconditionat al drepturilor speciale de tragere ca active de rezerva va fi mentinut.

              REZOLUTIA F.M.I. Nr. 52-4 din 23 septembrie 1997
privind alocarea speciala unica de DST - Proiectul celui de-al 4-lea amendament la statut

    Avand in vedere initiativa adresata Consiliului directorilor executivi, de catre Comitetul Interimar al Consiliului Guvernatorilor, de a propune un amendament la Statutul F.M.I., care sa prevada o alocare speciala unica de DST pentru a permite tuturor participantilor la Departamentul drepturilor speciale de tragere primirea unei parti echitabile de alocari cumulate de DST, si
    avand in vedere propunerea facuta de Consiliul Executiv pentru un astfel de amendament, precum si raportul, in aceasta privinta, pregatit de consiliu,
    Consiliul Guvernatorilor, luand nota de numitul raport al Consiliului Executiv, hotaraste, prin prezenta, ca urmare, ca:
    1. Propunerile pentru modificari (Proiectul celui de-al 4-lea amendament), care sunt anexate la aceasta rezolutie si urmeaza a fi incorporate in statut, sunt aprobate.
    2. Secretarul Fondului este indrumat de a intreba, prin scrisoare circulara, telegrama sau alte mijloace rapide de comunicare, pe toti membrii Fondului, daca ei accepta in conformitate cu prevederile art. XXVIII din statut Proiectul celui de al 4 lea amendament.
    3. Scrisoarea circulara, telegrama sau alt mijloc de comunicare ce urmeaza a se transmite tuturor membrilor, conform pct. 2 de mai sus, va specifica faptul ca Proiectul celui de al 4 lea amendament va intra in vigoare pentru toti membrii, la data la care Fondul va certifica, printr o comunicare oficiala adresata tuturor membrilor, ca trei cincimi din numarul total al membrilor, avand 85% din totalul puterii de vot, au acceptat modificarile.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 92/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 92 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu