Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 92 din 26 august 1998

pentru acceptarea de catre Romania a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International, aprobat prin Rezolutia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 318 din 28 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 1 lit. o) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se accepta Proiectul celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International, aprobat prin Rezolutia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997 privind alocarea speciala unica de drepturi speciale de tragere.
    Art. 2
    Guvernul Romaniei este autorizat sa notifice secretarului Fondului Monetar International acceptarea de catre Romania a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       p. Guvernatorul Bancii Nationale
                       a Romaniei,
                       Emil Ghizari

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Ungureanu,
                       secretar de stat

                             PROIECTUL*)
celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International

    *) Traducere.

    Guvernele, in numele carora prezentul statut este semnat, convin cele ce urmeaza:
    1. Textul articolului XV, sectiunea 1, se va modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) Pentru a raspunde necesitatii, daca si atunci cand este cazul, de a se suplimenta activele de rezerva existente, Fondul este autorizat sa aloce drepturi speciale de tragere, in conformitate cu prevederile art. XVIII, membrilor care sunt participanti la Departamentul drepturilor speciale de tragere.
    b) In plus, Fondul va aloca drepturi speciale de tragere membrilor care sunt participanti la Departamentul drepturilor speciale de tragere in conformitate cu prevederile anexei M."

    ANEXA M

            ALOCARE UNICA SPECIALA DE DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE

    1. Sub rezerva prevederilor de la pct. 4 de mai jos, fiecare membru care la data de 19 septembrie 1997 era participant la Departamentul drepturilor speciale de tragere va primi - in cea de-a 30-a zi urmatoare datei intrarii in vigoare a celui de-al 4-lea amendament al acestui statut - o alocare de drepturi speciale de tragere intr-o suma care va face ca alocarea cumulata neta de drepturi speciale sa fie egala cu 29,315788813% din cota existenta la 19 septembrie 1997, cu conditia ca pentru participantii ale caror cote nu au fost ajustate - asa cum s-a propus in Rezolutia nr. 45-2 a Consiliului Guvernatorilor - calculele se vor face pe baza cotelor propuse in acea rezolutie.
    2. a) Sub rezerva prevederilor de la pct. 4 de mai jos, fiecare tara care a devenit (devine) participant la Departamentul drepturilor speciale de tragere dupa data de 19 septembrie 1997, dar in decurs de 3 luni de la data de cand a devenit membra a Fondului, va primi o alocatie de drepturi speciale de tragere intr-o suma calculata in conformitate cu prevederile lit. b) si c) de mai jos, in cea de-a 30-a zi de la cea mai tarzie din urmatoarele date:
    (i) data la care noua tara membra a devenit participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, sau (ii) data intrarii in vigoare a celui de-al 4-lea amendament al acestui statut.
    b) In scopurile prevazute la lit. a) de mai sus, fiecare participant va primi o suma de drepturi speciale de tragere, care va face ca alocarea cumulata neta a participantului sa fie egala cu 29,315788813% din cota sa existenta la data la care membrul a devenit participant la Departamentul drepturilor speciale de tragere, procent ajustat astfel:
    (i) in primul rand, prin multiplicarea lui 29,315788813% cu raportul dintre totalul cotelor participantilor descrisi la lit. c) de mai jos, calculat in conformitate cu prevederile pct. 1 de mai sus, si totalul cotelor participantilor respectivi la data la care tara membra devine participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, si
    (ii) in al doilea rand, prin multiplicarea produsului de la pct. (i) de mai sus cu raportul dintre totalul sumei alocarilor cumulate nete de drepturi speciale de tragere primite in baza art. XVIII de catre participantii descrisi la lit. c) de mai jos la data la care tara membra devine participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, la care se adauga alocarile primite de participantii respectivi in baza pct. 1 de mai sus, si totalul sumei alocarilor cumulate nete de drepturi speciale de tragere primite in baza art. XVIII de catre participantii respectivi la data de 19 septembrie 1997, la care se adauga alocarile primite de participantii respectivi in baza pct. 1 de mai sus.
    c) Pentru scopurile ajustarilor care urmeaza a fi facute in conformitate cu prevederile lit. b) de mai sus, participantii la Departamentul drepturilor speciale de tragere vor fi membrii care la data de 19 septembrie 1997 sunt participanti si: (i) continua sa fie participanti la Departamentul drepturilor speciale de tragere la data la care tara membra devine participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere, si (ii) au primit toate alocarile facute de Fond dupa data de 19 septembrie 1997.
    3. a) Sub rezerva prevederilor pct. 4 de mai jos, daca Republica Federala a Iugoslaviei (Serbia si Muntenegru) succede in a fi membra a Fondului si participanta la Departamentul drepturilor speciale de tragere al fostei Republici Socialiste Federative a Iugoslaviei, in conformitate cu termenii si conditiile Deciziei Consiliului Executiv nr. 10.237 - (92/150), adoptata la 14 decembrie 1992, ea va primi o alocare de drepturi speciale de tragere intr-o suma calculata in conformitate cu prevederile lit. b) de mai jos, in cea de-a 30-a zi urmatoare celei mai intarziate date, si anume: (i) data la care Republica Federala a Iugoslaviei (Serbia si Muntenegru) devine succesoare a calitatii de membru la Fond si in participarea la Departamentul drepturilor speciale de tragere, in conformitate cu termenii si conditiile Deciziei Consiliului Executiv nr. 10.237 - (92/150), sau (ii) data intrarii in vigoare a celui de-al 4-lea amendament al acestui statut.
    b) Pentru scopurile de la lit. a) de mai sus, Republica Federala a Iugoslaviei va primi o suma de drepturi speciale de tragere care va face ca alocarea sa cumulata neta sa fie egala cu 29,315788813% din cota propusa si, in baza paragrafului 3 c) al Deciziei Consiliului Executiv nr. 10.237 - (92/150), ajustata in conformitate cu prevederile pct. 2b) (ii) si, respectiv, lit. c) de mai sus, la data la care Republica Federala a Iugoslaviei (Serbia si Muntenegru) va fi indreptatita la o alocare in baza prevederilor lit. a) de mai sus.
    4. Fondul nu va aloca drepturi speciale de tragere in baza acestei anexe acelor participanti care notifica Fondului, in scris, inainte de data alocarii, dorinta lor de a nu primi alocarea.
    5. a) Daca, la data la care unui participant i se face o alocare in baza prevederilor pct. 1, 2 sau 3, participantul are obligatii restante fata de Fond, drepturile speciale de tragere astfel alocate vor fi depozitate si pastrate intr-un cont de garantie blocat din cadrul Departamentului drepturilor speciale de tragere si vor fi eliberate participantului la data achitarii tuturor obligatiilor sale restante fata de Fond.
    b) Drepturile speciale de tragere detinute in contul de garantie blocat nu sunt disponibile pentru nici un fel de utilizare si nu vor fi incluse in nici un calcul al alocarilor sau disponibilitatilor de drepturi speciale de tragere pentru scopurile statutului, cu exceptia calculelor efectuate in baza acestei anexe. Daca drepturile speciale de tragere alocate unui participant sunt detinute intr-un cont de garantie blocat, atunci cand participantul inceteaza participarea sa la Departamentul drepturilor speciale de tragere sau cand se hotaraste sa se lichideze Departamentul drepturilor speciale de tragere, aceste drepturi speciale de tragere vor fi anulate.
    c) Pentru scopurile acestui paragraf, obligatiile restante catre Fond constau din rascumparari si dobanzi restante in contul de resurse generale, rate si dobanzi restante privind imprumuturile din contul special de plati, dobanzi si taxe de administrare restante in Departamentul drepturilor speciale de tragere si angajamente restante fata de Fond, in calitatea acestuia de mandatar.
    d) Cu exceptia prevederilor acestui paragraf, principiul separarii intre Departamentul general si Departamentul drepturilor speciale de tragere si caracterul neconditionat al drepturilor speciale de tragere ca active de rezerva va fi mentinut.

              REZOLUTIA F.M.I. Nr. 52-4 din 23 septembrie 1997
privind alocarea speciala unica de DST - Proiectul celui de-al 4-lea amendament la statut

    Avand in vedere initiativa adresata Consiliului directorilor executivi, de catre Comitetul Interimar al Consiliului Guvernatorilor, de a propune un amendament la Statutul F.M.I., care sa prevada o alocare speciala unica de DST pentru a permite tuturor participantilor la Departamentul drepturilor speciale de tragere primirea unei parti echitabile de alocari cumulate de DST, si
    avand in vedere propunerea facuta de Consiliul Executiv pentru un astfel de amendament, precum si raportul, in aceasta privinta, pregatit de consiliu,
    Consiliul Guvernatorilor, luand nota de numitul raport al Consiliului Executiv, hotaraste, prin prezenta, ca urmare, ca:
    1. Propunerile pentru modificari (Proiectul celui de-al 4-lea amendament), care sunt anexate la aceasta rezolutie si urmeaza a fi incorporate in statut, sunt aprobate.
    2. Secretarul Fondului este indrumat de a intreba, prin scrisoare circulara, telegrama sau alte mijloace rapide de comunicare, pe toti membrii Fondului, daca ei accepta in conformitate cu prevederile art. XXVIII din statut Proiectul celui de al 4 lea amendament.
    3. Scrisoarea circulara, telegrama sau alt mijloc de comunicare ce urmeaza a se transmite tuturor membrilor, conform pct. 2 de mai sus, va specifica faptul ca Proiectul celui de al 4 lea amendament va intra in vigoare pentru toti membrii, la data la care Fondul va certifica, printr o comunicare oficiala adresata tuturor membrilor, ca trei cincimi din numarul total al membrilor, avand 85% din totalul puterii de vot, au acceptat modificarile.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 92/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 92 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu