E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 completeaza articolul 29 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 31 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 35 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 2 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 adauga dupa articolul 3 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 4 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 6 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 7 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 8 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 9 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 10 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 44 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 completeaza articolul 45 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 50 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 adauga dupa articolul 50 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 52 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 53 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 adauga dupa articolul 53 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 55 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 58 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 adauga dupa articolul 59 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 adauga dupa articolul 12 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 abrogă articolul 22 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 68 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2004 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 68 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 86 din 19 august 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 799 din 30 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Serviciile sociale, in sensul prezentei ordonante, reprezinta ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.
    (2) Serviciile sociale sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (3) In functie de complexitatea situatiei, serviciile sociale pot sa fie furnizate in sistem integrat, prin asocierea serviciilor medicale, educationale, de locuire si de ocupare in munca la serviciile sociale."
    2. Articolul 2 se abroga.
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:
    a) solidaritatea sociala;
    b) unicitatea persoanei;
    c) libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala;
    d) egalitatea de sanse si nediscriminarea in accesul la servicii sociale si in furnizarea serviciilor sociale;
    e) participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale;
    f) transparenta si responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale;
    g) proximitate in furnizarea serviciilor sociale;
    h) complementaritate si abordare integrata in furnizarea serviciilor sociale;
    j) concurenta si competitivitate in furnizarea serviciilor sociale;
    i) confidentialitate;
    k) parteneriat intre partile implicate in procesul de furnizare a serviciilor sociale si beneficiarii acestora."
    4. Dupa articolul 3 se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 1^1
    Tipologia serviciilor sociale

    Art. 3^1
    Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate, ambele categorii avand caracter proactiv.
    Art. 3^2
    (1) Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.
    (2) Serviciile sociale definite la alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;
    b) activitati de informare despre drepturi si obligatii;
    c) masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala;
    d) masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;
    e) masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate;
    f) activitati si servicii de consiliere;
    g) masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru incurajarea participarii si solidaritatii sociale;
    h) orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.
    Art. 3^3
    Functiile serviciilor sociale cu caracter primar sunt:
    a) evidentierea, diagnosticarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale si de grup;
    b) informarea asupra situatiilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanei;
    c) identificarea persoanelor si familiilor aflate in situatii de risc, in vederea realizarii de actiuni si masuri cu caracter preventiv;
    d) furnizarea de masuri de urgenta in vederea inlaturarii situatiei de dificultate in care se poate gasi o familie sau o persoana la un moment dat;
    e) sensibilizare asupra necesitatilor sociale existente sau latente si asupra resurselor umane, materiale si financiare necesare satisfacerii lor;
    f) dezvoltarea de programe cu caracter comunitar, in scopul promovarii sociale a indivizilor si colectivitatilor;
    g) prevenirea oricarei forme de dependenta prin actiuni de identificare, ajutor, sustinere, informare, consiliere;
    h) asigurarea transferului si monitorizarii beneficiarului, atunci cand situatia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate;
    i) gestionarea activa a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii, cum ar fi cele de: locuire, educationale, medicale, ocupare si altele asemenea;
    j) consiliere pentru persoanele si familiile care adopta copii sau care au minori in plasament ori incredintare;
    k) consiliere pentru tinerii care parasesc institutiile pentru protectia copilului.
    Art. 3^4
    (1) Serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.
    (2) Serviciile sociale definite la alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) recuperare si reabilitare;
    b) suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate;
    c) educatie informala extracurriculara pentru copii si adulti, in functie de nevoia fiecarei categorii;
    d) asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele varstnice dependente;
    e) asistenta si suport pentru toate categoriile definite la art. 25;
    f) sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;
    g) ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli;
    h) mediere sociala;
    i) consiliere in cadru institutionalizat, in centre de informare si consiliere;
    j) orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.
    (3) Serviciile de ingrijire social-medicala reprezinta un complex de activitati care se acorda in cadrul unui sistem social si medical integrat si au drept scop principal mentinerea autonomiei persoanei, precum si prevenirea agravarii situatiei de dependenta.
    (4) Serviciile de ingrijire social-medicala sunt acordate persoanelor care se gasesc in situatia de dependenta partiala sau totala de a realiza singure activitatile curente de viata, celor izolate, precum si celor care sufera de afectiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale.
    (5) Serviciile de ingrijire social-medicala se acorda in colaborare cu furnizorii de servicii medicale.
    (6) Furnizarea serviciilor medicale se asigura de catre personal specializat, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare.
    (7) Principalele categorii de persoane carora li se adreseaza serviciile de ingrijire social-medicala sunt persoanele varstnice, persoanele cu handicap, bolnavii cronici, persoanele care sufera de boli incurabile, copiii cu nevoi speciale, persoanele victime ale violentei in familie.
    Art. 3^5
    (1) Serviciile de ingrijire social-medicala sunt servicii sociale, servicii medicale si servicii conexe acestora.
    (2) Serviciile de ingrijire social-medicala de natura sociala pot fi urmatoarele:
    a) servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
    b) servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si gestionare, activitati de petrecere a timpului liber;
    c) servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si altele asemenea.
    (3) Serviciile de ingrijire social-medicala de natura medicala pot fi reprezentate de activitati complexe de diagnostic, tratament, ingrijiri si altele asemenea, recomandate si realizate in conformitate cu tipurile de afectiuni pe care le prezinta beneficiarii de servicii sociale.
    (4) Serviciile de ingrijire social-medicala de natura serviciilor conexe, interdisciplinare pot fi servicii de recuperare si reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie si altele asemenea.
    Art. 3^6
    (1) Functiile serviciilor sociale specializate sunt:
    a) gazduire, ingrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie sociala si profesionala a persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor dependente de consum de alcool sau de droguri, persoanelor victime ale violentei in familie sau ale traficului de persoane;
    b) gazduire, ingrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie sociala a persoanelor varstnice aflate intr-o situatie de nevoie sociala;
    c) suport si asistenta pentru copiii si familiile in dificultate;
    d) gazduire si educatie speciala pentru copiii sau tinerii cu handicap ori care prezinta dificultati de adaptare, altele decat cele din invatamantul special organizat pentru prescolarii si elevii cu deficiente;
    e) gazduire in sistem protejat, pe perioada determinata, a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului;
    f) insertie sociala si profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului;
    g) gazduire pe perioada determinata a persoanelor fara adapost;
    h) asistenta si suport pentru asigurarea unei vieti autonome si active persoanelor de varsta a treia, precum si servicii de ingrijire acordate varstnicilor aflati intr-o situatie de dependenta;
    i) furnizare de masuri de suport pentru integrarea in munca, altele decat cele prevazute de legislatia in vigoare;
    j) furnizare de masuri de readaptare si de reorientare profesionala stabilite prin legislatia in vigoare;
    k) primire si ingrijire in situatii de urgenta, cu sau fara gazduire, acordarea de sprijin ori acompaniament social, adaptarea la o viata activa sau insertia sociala si profesionala a persoanelor ori familiilor in dificultate sau in situatii de risc;
    l) consiliere juridica;
    m) informare, consiliere, sprijin si tratament specializat.
    (2) Functiile prevazute la alin. (1) sunt completate si extinse cu functiile derivate din serviciile sociale prestate de catre institutiile abilitate prin legi speciale."
    5. Articolele 4 - 10 se abroga.
    6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private.
    (2) Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:
    a) serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local;
    b) alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local;
    c) institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala.
    (3) Furnizorii privati de servicii sociale pot fi:
    a) asociatiile si fundatiile, cultele religioase si orice alte forme organizate ale societatii civile;
    b) persoane fizice autorizate in conditiile legii;
    c) filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare;
    d) organizatiile internationale de profil.
    (4) Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii.
    (5) Societatile comerciale pot furniza servicii sociale numai prin intermediul fundatiilor proprii infiintate in acest scop.
    (6) Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, si se poate revizui ori de cate ori este necesar."
    7. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivel local, are responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar.
    (2) Serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivel judetean, are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar.
    (3) Serviciile publice de asistenta sociala, organizate la nivel judetean si local, pot incheia conventii de parteneriat intre ele, cu orice alti furnizori de servicii sociale si contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 11.
    (4) Contractul prevazut la alin. (3) cuprinde in mod obligatoriu serviciile oferite, natura si costurile acestora, drepturile si obligatiile partilor, perioada si conditiile de furnizare, cu respectarea standardelor de calitate stabilite pentru fiecare tip de serviciu, precum si sanctiunile aplicate in conditiile unor servicii sociale de calitate necorespunzatoare.
    (5) Modelul contractului prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    (6) Conventiile de parteneriat prevazute la alin. (3) se refera la cadrul de cooperare stabilit in urma negocierilor la nivel judetean si local sau intre judete, intre judete si localitati din judete diferite sau intre localitati din acelasi judet cu scopul organizarii si dezvoltarii serviciilor sociale acordate de catre furnizorii implicati in parteneriat.
    (7) Conventiile de parteneriat cuprind:
    a) responsabilitatile partenerilor publici, privati de la nivel local si central si partenerii externi implicati in furnizarea serviciilor sociale;
    b) programele locale de acordare a serviciilor sociale implementate de furnizorii publici de servicii sociale, pentru organizarea si furnizarea de servicii sociale specializate si de servicii de proximitate la nivelul consiliilor judetene si locale;
    c) contractele de acordare a serviciilor sociale incheiate intre diferitii furnizori, publici si privati;
    d) sursele de finantare si estimarea nivelului acestora;
    e) resursele umane implicate in acordarea serviciilor sociale;
    f) modalitatile de sanctionare a incalcarii prevederilor conventiei."
    8. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Externalizarea furnizarii serviciilor sociale se face, prin contract de acordare a serviciilor sociale, de catre serviciul public de asistenta sociala organizat la nivel local sau judetean, catre orice alt furnizor de servicii sociale, in conditii de concurenta prevazute de legislatia in vigoare."
    9. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Furnizorii prevazuti la art. 11 pot organiza si acorda servicii sociale:
    a) la domiciliul beneficiarului;
    b) in institutii publice si private de asistenta sociala;
    c) in alte categorii de institutii publice sau private, prevazute de lege."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Institutiile de asistenta sociala prevazute la art. 14 lit. b) furnizeaza servicii sociale si asigura supraveghere si ingrijire cu titlu permanent sau temporar, cu ori fara gazduire."
    11. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Criteriile de acreditare, precum si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, cu exceptia celor de tip pilot, se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Institutiile de asistenta sociala au obligatia de a elabora regulamentul propriu de organizare si functionare, care va include si drepturile si obligatiile beneficiarilor, in conformitate cu standardele de calitate pentru servicii sociale.
    (3) Standardele de calitate se elaboreaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si se aproba prin ordin al ministrului.
    (4) Institutiile publice de asistenta sociala sunt conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali. Numirea si eliberarea din functia de director, precum si stabilirea componentei consiliului consultativ se fac de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Postul de director se ocupa prin concurs organizat de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (5) In cazul institutiilor publice de asistenta sociala prevazute la art. 17 alin. (3), competenta consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti de numire si eliberare din functia de director, precum si de stabilire a componentei consiliului consultativ revine consiliilor locale si, respectiv, consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti."
    12. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Institutiile publice de asistenta sociala pot fi infiintate si organizate prin hotarare a consiliului judetean si pot deservi una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale.
    (2) In conditiile in care sunt implicate mai multe judete, institutiile prevazute la alin. (1) sunt infiintate si organizate in baza unor conventii incheiate in conditiile legii, care se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), consiliile locale pot infiinta si organiza institutii de asistenta sociala, finantate din bugetul propriu sau in parteneriat cu alte institutii publice ori private."
    13. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Serviciile sociale sunt furnizate de asistentul social, precum si de specialisti avand diverse calificari si competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate, in conditiile prevazute la art. 35 alin. (3).
    (2) In procesul de furnizare a serviciilor sociale se pot implica membri de familie, alte persoane fizice, voluntari, precum si tineri care au optat pentru serviciul utilitar militar alternativ, in conditiile legii."
    14. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Serviciile sociale cu caracter primar sunt furnizate de personal de specialitate format in institutii de invatamant superior de stat si particulare, care functioneaza in conditiile legii, precum si de personal care a dobandit competente in procesul de formare si de perfectionare continua, in conditiile legii.
    (2) Serviciile sociale specializate sunt furnizate de echipe interdisciplinare.
    (3) Echipa interdisciplinara prevazuta la alin. (2) poate cuprinde asistent social, asistent maternal, ingrijitor, insotitor, asistent personal, ajutor menajer, educator specializat, psihoterapeut, psihopedagog, psiholog, terapeut ocupational, kinetoterapeut, logoped, pedagog social, asistent medical si medic, mediatori si facilitatori comunitari si sanitari, consilier juridic, jandarm si politist de proximitate, precum si alte profesii conexe domeniului social si medical."
    15. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Asistentul social are urmatoarele atributii principale in furnizarea serviciilor sociale:
    a) sensibilizarea si informarea cu privire la serviciile sociale;
    b) identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate, precum si a cauzelor care au generat vulnerabilitate si nevoie sociala;
    c) consilierea, orientarea si ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obtinerii drepturilor sociale;
    d) elaborarea planului de interventie;
    e) participarea la elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire;
    f) participarea la monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale;
    g) participarea la elaborarea strategiilor si planurilor de asistenta sociala judetene si, dupa caz, locale."
    16. Articolul 22 se abroga.
    17. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Beneficiarii de servicii sociale sunt:
    a) persoane si familii aflate in dificultate sau risc;
    b) grupuri sociale in situatii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala;
    c) comunitatea care are nevoie de sensibilizare, prevenire si combatere a situatiilor de dificultate sau risc."
    18. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Beneficiarii de servicii sociale pot fi: copii, persoane varstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice, persoane care au parasit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenta in familie, victime ale traficului de fiinte umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fara venituri sau cu venituri mici, imigranti, persoane fara adapost, bolnavi cronici, persoane care sufera de boli incurabile, precum si alte persoane aflate in situatii de nevoie sociala."
    19. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Beneficiarii de servicii sociale au urmatoarele drepturi:
    a) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de nastere, rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;
    b) sa fie informati asupra situatiilor de risc, precum si asupra drepturilor sociale;
    c) sa li se comunice, in termeni accesibili, informatiile privind drepturile fundamentale si masurile legale de protectie, precum si cele privind conditiile care trebuie indeplinite pentru a le obtine;
    d) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale;
    e) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;
    f) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;
    g) sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor, atunci cand nu au capacitate de decizie, chiar daca sunt ingrijiti in familie sau intr-o institutie;
    h) sa li se garanteze demnitatea si intimitatea;
    i) sa li se respecte viata intima;
    j) sa participe la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica, putand alege variante de interventii, daca acestea exista;
    k) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
    l) sa participe in organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii sociale;
    m) sa fie respectate toate drepturile speciale care privesc minorii sau persoanele cu handicap.
    (2) Informatiile confidentiale pot fi dezvaluite fara acordul beneficiarilor in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand dispozitiile legale o prevad in mod expres;
    b) cand este pusa in pericol viata persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
    c) pentru protectia vietii, integritatii fizice sau a sanatatii persoanei, in cazul in care aceasta se afla in incapacitate fizica, psihica, senzoriala ori juridica de a-si da consimtamantul."
    20. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Beneficiarii de servicii sociale au urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicala si economica;
    b) sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
    c) sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de tipul serviciului si de situatia lor materiala;
    d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala."
    21. Dupa litera g) a articolului 29 se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) evaluarea opiniei beneficiarului."
    22. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Evaluarea initiala si planul de interventie sunt efectuate de asistentul social sau de personalul de specialitate cu competente in domeniul asistentei sociale al furnizorului de servicii sociale din cadrul serviciului public de asistenta sociala din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Evaluarea initiala are drept scop identificarea nevoilor individuale sau de grup, precum si elaborarea planului de interventie.
    (3) In situatia in care evaluarea initiala stabileste numai servicii de informare, acestea se acorda pe loc.
    (4) Planul de interventie cuprinde masurile necesare solutionarii situatiei de risc social, respectiv furnizarea de prestatii si servicii sociale, precum si orice alte masuri prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    (5) Planul de interventie se elaboreaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii."
    23. Articolul 31 se abroga.
    24. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) In conditiile in care evaluarea initiala evidentiaza existenta unor situatii complexe pentru a caror rezolvare se impune participarea mai multor profesionisti sau institutii specializate in domeniul medical, educational si altele asemenea, se va recomanda efectuarea evaluarii complexe necesare identificarii si stabilirii masurilor de interventie personalizate.
    (2) Evaluarea complexa este realizata de echipe interdisciplinare de specialisti care, in activitatea desfasurata, utilizeaza instrumente si tehnici standardizate specifice domeniului de activitate.
    (3) Principalele categorii de persoane care pot beneficia de o evaluare complexa a nevoilor sociale individuale sunt reprezentate de copiii aflati in dificultate, persoanele varstnice si cele cu handicap, bolnavii cronici, persoanele infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoanele dependente de consumul de droguri sau de alte substante toxice, persoanele afectate de violenta in familie, victimele traficului de persoane, persoanele care sufera de maladii incurabile, precum si alte persoane pentru care se impune aceasta.
    (4) Organizarea si functionarea echipelor interdisciplinare sunt reglementate prin conventiile-cadru stabilite la nivel judetean intre institutiile in care sunt angajate persoanele care compun echipele."
    25. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Rezultatele evaluarii complexe se comunica, in scris, in toate cazurile, in termen de 5 zile, serviciului public de asistenta sociala din subordinea autoritatilor administratiei publice locale care a efectuat evaluarea initiala."
    26. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Furnizarea serviciilor sociale se realizeaza in baza planului individualizat de asistenta si ingrijire, elaborat de furnizorul de servicii sociale cu acordul si participarea beneficiarului si cu consimtamantul formal al acestuia.
    (2) Planul individualizat de asistenta si ingrijire cuprinde, in principal, programarea serviciilor sociale, personalul responsabil, precum si procedurile de acordare.
    (3) Raspunderea privind implementarea si monitorizarea planului individualizat de asistenta si ingrijire revine asistentului social desemnat de furnizor ca responsabil de caz."
    27. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) In vederea monitorizarii eficientei serviciilor sociale furnizate, precum si pentru stabilirea continuarii interventiei sau scoaterii din evidenta a cazului, situatia persoanei beneficiare se reevalueaza periodic de catre responsabilul de caz desemnat de furnizor.
    (2) Pe baza rezultatelor reevaluarii, planul de interventie sau, dupa caz, planul individualizat se completeaza ori se revizuieste de catre furnizorul de servicii sociale cu consimtamantul formal al beneficiarului."
    28. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Furnizorul de servicii sociale, altul decat cel prevazut la art. 11 alin. (2) lit. a), are obligatia de a transmite trimestrial serviciului public de asistenta sociala local, in a carui raza teritoriala locuieste beneficiarul, raportul cu privire la rezultatele implementarii planului individualizat de asistenta si ingrijire.
    (2) Modelul raportului prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    (3) Pe baza raportului prevazut la alin. (1) serviciul public de asistenta sociala local monitorizeaza activitatea furnizorilor de servicii sociale prevazuti la alin. (1)."
    29. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale se realizeaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, si se exercita asupra tuturor furnizorilor de servicii sociale."
    30. Dupa litera e) a articolului 45 se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) colectarea datelor cu privire la situatia beneficiarilor, furnizorilor si tipurilor de servicii."
    31. Litera c) a articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
    "c) respectarea standardelor de calitate;".
    32. Alineatul (3) al articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul abaterilor repetate constatate la furnizorii de servicii sociale sau al nerespectarii de catre acestia a recomandarilor stabilite anterior, directiile teritoriale, in raport cu gravitatea abaterilor constatate, pot decide limitarea domeniilor de activitate, suspendarea sau retragerea provizorie a acreditarii pe o perioada de 30 de zile, pana la constituirea comisiei de acreditare, care va decide in conditiile legii."
    33. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Directiile teritoriale acorda, la cerere, prin personalul propriu, furnizorilor de servicii sociale asistenta tehnica de specialitate, in conditiile dispozitiilor legale in materia furnizorilor de servicii sociale."
    34. Dupa articolul 50 se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 8^1
    Organizarea administrativa in domeniul furnizarii serviciilor sociale

    Art. 50^1
    In realizarea serviciilor sociale, principalele atributii si responsabilitati ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, coordonator al domeniului, precum si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale cu competente in domeniu sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza legislatia in domeniu si urmareste aplicarea ei de institutiile administratiei publice, precum si de catre partenerii societatii civile;
    b) elaboreaza planuri si programe specifice pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale la nivel national;
    c) identifica prioritatile de dezvoltare a serviciilor sociale;
    d) intocmesc si adopta metodologia si procedurile de evaluare, monitorizare si control al serviciilor sociale;
    e) initiaza si elaboreaza procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
    f) asigura prin programe de interes national finantarea serviciilor sociale de la bugetul de stat;
    g) elaboreaza si aproba criteriile obligatorii de acreditare, organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala;
    h) elaboreaza si aproba modelele contractelor de acordare a serviciilor sociale;
    i) elaboreaza si aproba standardele obligatorii de calitate la care se acorda serviciile sociale;
    j) exercita controlul furnizarii serviciilor sociale;
    k) identifica sursele de finantare interne si externe destinate dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale.
    Art. 50^2
    (1) Serviciile sociale se organizeaza descentralizat, la nivel comunitar, in functie de nevoile identificate, de numarul potentialilor beneficiari, de complexitatea situatiilor de dificultate si de gradul de risc social.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a dezvolta si a diversifica gama serviciilor sociale in functie de nevoile identificate.
    (3) In realizarea obiectivelor proprii, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a implica comunitatea in identificarea, prevenirea si solutionarea la nivel local a problemelor sociale.
    (4) Autoritatile administratiei publice locale pot organiza serviciile sociale de ingrijire la domiciliu, in functie de nevoile identificate.
    Art. 50^3
    Principalele atributii in domeniul serviciilor sociale ale serviciului public de asistenta sociala organizat la nivel judetean sunt:
    a) pune in practica planurile si strategiile nationale din domeniul serviciilor sociale;
    b) elaboreaza planuri si programe judetene in vederea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de nevoile semnalate si identificate la nivel local;
    c) initiaza si aplica masuri de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si asigura resursele de orice natura necesare pentru solutionarea urgentelor sociale;
    d) evalueaza activitatile desfasurate de furnizorii de servicii sociale in cadrul programelor subventionate de la bugetul local al judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti;
    e) infiinteaza, administreaza si finanteaza serviciile sociale specializate;
    f) infiinteaza si finanteaza institutii de asistenta sociala care au drept scop gazduirea, ingrijirea si protejarea persoanelor aflate in nevoie din judet;
    g) coordoneaza metodologic si monitorizeaza activitatea institutiilor publice si private care au responsabilitati si atributii in domeniul serviciilor sociale;
    h) ierarhizeaza prioritatile la nivel judetean in dezvoltarea serviciilor sociale;
    i) colecteaza datele cu privire la furnizorii si beneficiarii serviciilor sociale;
    j) incheie contracte si conventii cu alti furnizori de servicii sociale;
    k) inainteaza consiliului judetean planul anual de dezvoltare a serviciilor sociale, precum si bugetul aferent acestuia, cu previziune pentru urmatorii 3 ani.
    Art. 50^4
    Serviciul public de asistenta sociala organizat la nivel local si serviciile publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale in domeniul serviciilor sociale cu caracter primar:
    a) identifica si evalueaza nevoile si situatiile care impun furnizarea de servicii sociale in functie de nevoile specifice comunitatii;
    b) dezvolta si gestioneaza serviciile sociale primare in functie de nevoile locale;
    c) realizeaza masuri de preventie a situatiilor de risc;
    d) asigura consilierea si informarea cetatenilor din comunitate privind serviciile sociale existente la nivel local, precum si privind drepturile si obligatiile ce le revin;
    e) organizeaza, finanteaza si sustin serviciile sociale cu caracter primar acordate la nivel local;
    f) asigura administrarea de competente si resursele financiare necesare functionarii serviciilor sociale organizate la nivel local;
    g) promoveaza parteneriate cu alti furnizori de servicii sociale;
    h) stimuleaza participarea cetatenilor la dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale;
    i) controleaza din punct de vedere administrativ serviciile sociale acordate la nivel local;
    j) colecteaza datele cu privire la furnizorii si beneficiarii serviciilor sociale, la tipurile serviciilor sociale si asigura transmiterea acestora consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    k) transmite la nivelul judetului, respectiv la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, centralizarea rapoartelor privind implementarea planurilor individualizate de asistenta si ingrijire;
    l) inainteaza consiliului local planul anual de dezvoltare a serviciilor sociale, precum si bugetul aferent acestuia, cu previziune pentru urmatorii 3 ani;
    m) orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare."
    35. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Serviciile sociale se finanteaza din urmatoarele surse:
    a) bugetul de stat;
    b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din strainatate;
    e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
    f) contributia persoanelor beneficiare;
    g) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare."
    36. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru:
    a) finantarea programelor de interes national, elaborate pe baza programelor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in scopul infiintarii, dezvoltarii si sustinerii serviciilor sociale;
    b) finantarea infiintarii unor institutii de asistenta sociala-pilot."
    37. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Din bugetele locale ale judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, se aloca fonduri pentru:
    a) finantarea serviciilor sociale specializate;
    b) finantarea in parteneriat cu pana la 50% a serviciilor sociale cu caracter primar furnizate la nivelul consiliilor locale;
    c) finantarea integrala sau finantarea in parteneriat a infiintarii, organizarii si functionarii unor institutii de asistenta sociala."
    38. Dupa articolul 53 se introduc trei noi articole, articolele 53^1 - 53^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 53^1
    Din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se aloca fonduri pentru:
    a) finantarea serviciilor sociale cu caracter primar;
    b) subventionarea serviciilor sociale realizate de furnizorii acreditati;
    c) finantarea sau finantarea in parteneriat a infiintarii, organizarii si functionarii unor institutii de asistenta sociala organizate la nivel de municipii, orase sau comune.
    Art. 53^2
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetele proprii fonduri necesare pentru servicii sociale, care vor fi alocate cu prioritate beneficiarilor din zonele defavorizate.
    Art. 53^3
    (1) Finantarea serviciilor sociale din sursele publice se face pe principiul concurentei si al eficientei.
    (2) Furnizorii de servicii sociale, publici sau privati, au acces nediscriminatoriu la sursele publice de finantare, in conditiile legii."
    39. Alineatul (1) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (4) si (5), art. 13 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 30 alin. (4) si (5), art. 34, art. 35, art. 38 alin. (3) si ale art. 45 lit. f) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."
    40. Dupa alineatul (1) al articolului 55 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, ca sanctiune contraventionala principala, precum si cu neacordarea sau retragerea cofinantarii ori finantarii in parteneriat, ca sanctiune contraventionala complementara."
    41. Alineatul (1) al articolului 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    (1) Pana la obtinerea acreditarii, activitatea furnizorilor de servicii sociale care acorda servicii sociale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se desfasoara in conditiile prevazute de legislatia in vigoare."
    42. Dupa alineatul (2) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile art. 52 lit. a), in anii 2004 si 2005 programele nationale finantate de la bugetul de stat vor fi elaborate de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei fara conditia prealabila a elaborarii programelor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti."
    43. Dupa articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 59^1
    Institutiile publice de asistenta sociala infiintate prin hotarari ale consiliilor locale trec in responsabilitatea administrativa si financiara a consiliilor judetene daca consiliile locale respective nu decid altfel, asumandu-si finantarea in continuare."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 86/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 86 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu