E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 60 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 61 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 abrogă articolul 65 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 40 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 abrogă articolul 42 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 44 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 54 din actul Ordonanţa 43 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 79 2001 modifica articolul 59 din actul Ordonanţa 43 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 79 din 30 august 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 541 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate continue in traversarea localitatilor, servind totodata si ca strazi. Modificarea traseelor acestora, in traversarea localitatilor, se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, in concordanta cu planul urbanistic aprobat. In cazul drumurilor de interes national se va obtine si acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
    2. La alineatul (2) al articolului 17 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) practicarea comertului ambulant in zona drumului, in alte locuri decat cele destinate acestui scop."
    3. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor intre drumurile publice, precum si dintre acestea cu caile ferate se va obtine si acordul Ministerului de Interne, prin directiile sale de specialitate."
    4. La articolul 37 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Accesul la zonele functionale care cuprind in perimetrul lor drumurile de interes national se va realiza numai prin artere colectoare in intersectiile existente, amenajate corespunzator volumelor de trafic."
    5. Alineatele (1) - (4) ale articolului 40 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute de administratorul drumului in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta.
    (2) Masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum si conditiile impuse vehiculelor admise in circulatie pe drumurile publice sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Lista cuprinzand drumurile publice, cu limitele maselor maxime admise pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilita anual prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Limitele prevazute in anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, pe masura executarii unor lucrari de sporire a capacitatii portante a drumurilor."
    6. Alineatele (1) si (3) ale articolului 41 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele prevazute in anexa nr. 2 se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, in conditiile stabilite prin reglementari specifice emise de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
................................................................................
    (3) Pentru transporturile prevazute la alin. (1) se aplica tarife, in functie de masa totala sau de masa pe osie, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor si de distanta parcursa, care constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor. Aceste tarife se determina si se propun de administratorii drumurilor publice si se aproba:
    a) pentru drumurile de interes national, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    b) pentru drumurile de interes judetean, prin hotarare a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    c) pentru drumurile de interes local, prin hotarare a consiliilor locale, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
    7. La articolul 41 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Se excepteaza de la plata tarifelor prevazute la alin. (3) autovehiculele care apartin Corpului Pompierilor Militari, Serviciilor Publice de Pompieri si administratorului drumului public."
    8. Articolul 42 se abroga.
    9. Alineatul (2) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri administratorii acestora, cu acordul Politiei rutiere si cu aprobarea, dupa caz, a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pot institui restrictii cu caracter temporar, semnalizate corespunzator, privind masa totala maxima admisa sau masa maxima admisa pe osie a vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv, cu informarea prealabila a utilizatorilor. Sunt exceptate autovehiculele destinate transportului public de persoane."
    10. La articolul 47, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In vederea fluidizarii traficului in afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintei asfaltice in cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean."
    11. Alineatele (5) si (6) ale articolului 47 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Detinatorii constructiilor sau ai instalatiilor acceptate in zona drumurilor sunt obligati sa execute, pe cheltuiala lor si fara nici o despagubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea si exploatarea drumului public sau de siguranta circulatiei.
    (6) Administratorul drumului este obligat sa instiinteze pe detinatorul de constructii sau instalatii acceptate in zona drumului asupra lucrarilor ce se vor executa la drum, dupa cum urmeaza:
    a) cu cel putin 12 luni inainte de inceperea lucrarilor a caror executie impune mutarea sau modificarea, pentru constructii si instalatii autorizate cu caracter definitiv;
    b) cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarilor la drum, in cazul constructiilor si instalatiilor acceptate cu caracter provizoriu."
    12. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dobandirea terenurilor prevazute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind scutita de la plata taxelor suplimentare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la aceasta lege."
    13. Alineatul (2) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru proiectarea si modernizarea strazilor care constituie parti componente ale drumurilor de interes national, inclusiv in traversarea localitatilor, este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
    14. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite astfel incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) incalcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, 36, art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1) si ale art. 49 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei;
    b) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (2) si (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1), (2) - (5), art. 48, 50, 52 si 53 se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.
    (2) Pentru incalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) si art. 44 alin. (2) contravenientul va plati, pe langa amenda contraventionala, si contravaloarea autorizatiei speciale de transport care se elibereaza de administratorul drumului pentru parcursul ramas pana la destinatia finala a transportului, astfel cum este prevazuta in documentele de transport."
    15. Dupa alineatul (1) al articolului 60 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se pot aplica si persoanelor juridice."
    16. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 60 alin. (1) si (2) se fac de catre personalul imputernicit din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din unitatile care functioneaza in subordinea sau autoritatea acestuia ori al administratorului drumului, iar in trafic, impreuna cu organele Politiei rutiere."
    17. Articolul 65 se abroga.
    18. Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia din urma prin lege de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                        Ileana Tureanu,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul finantelor publice,
                        Gheorghe Gherghina,
                        secretar de stat

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997)

                    Mase si dimensiuni maxime admise

    Categoriile de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor maxime admise:

    E.R. = European reabilitat   E = European   M = Modernizat   P = Pietruit
 ______________________________________________________________________________
|        |                              |   E.R.   |     E   |     M   |    P  |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.      | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE     |          |         |         |       |
|        | (in metri)                   |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.1.    | Lungime                      |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|        | Autovehicul                  |  12,00 m |  12,00 m|  12,00 m|12,00 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|        | Remorca                      |  12,00 m |  12,00 m|  12,00 m|12,00 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|        | Vehicul articulat            |  16,50 m |  16,50 m|  16,50 m|16,50 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|        | Tren rutier                  |  18,75 m |  18,75 m|  18,75 m|18,75 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|        | Autobuz articulat            |  18,00 m |  18,00 m|  18,00 m|18,00 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.2.    | Latime                       |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (a) | Toate vehiculele, cu exceptia|          |         |         |       |
|        | celor frigorifice avand      |          |         |         |       |
|        | caroseria izoterma           |   2,55 m |   2,55 m|   2,55 m| 2,55 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (b) | Vehicule frigorifice avand   |          |         |         |       |
|        | caroseria izoterma           |   2,60 m |   2,60 m|   2,60 m| 2,60 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.3.    | Inaltime (toate vehiculele)  |   4,00 m |   4,00 m|   4,00 m| 4,00 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.4.    | Suprastructuri demontabile si|          |         |         |       |
|        | unitati de transport         |          |         |         |       |
|        | standardizate cum ar fi      |          |         |         |       |
|        | containerele vor respecta    |          |         |         |       |
|        | dimensiunile precizate la    |          |         |         |       |
|        | punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, |          |         |         |       |
|        | 1.7, 1.8                     |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.5.    | Toate autovehiculele sau     |          |         |         |       |
|        | ansamblurile de vehicule     |          |         |         |       |
|        | trebuie sa aiba posibilitatea|          |         |         |       |
|        | de a intoarce intr-un cerc cu|          |         |         |       |
|        | o raza exterioara de 12,5 m  |          |         |         |       |
|        | si o raza interioara de 5,3 m|          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.6.    | Distanta maxima intre axa    |          |         |         |       |
|        | pivotului de cuplare al      |          |         |         |       |
|        | semiremorcii si partea din   |          |         |         |       |
|        | spate a semiremorcii         |  12,00 m |  12,00 m|  12,00 m|12,00 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.7.    | Distanta maxima masurata     |          |         |         |       |
|        | paralel cu axa longitudinala |          |         |         |       |
|        | a trenului rutier din punctul|          |         |         |       |
|        | extern aflat cel mai in fata |          |         |         |       |
|        | al zonei de incarcare din    |          |         |         |       |
|        | spatele cabinei, pana la     |          |         |         |       |
|        | punctul cel mai din spate al |          |         |         |       |
|        | remorcii din ansamblu, minus |          |         |         |       |
|        | distanta dintre partea din   |          |         |         |       |
|        | spate a autovehiculului si   |          |         |         |       |
|        | partea din fata a remorcii.  |  15,65 m |  15,65 m|  15,65 m|15,65 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|1.8.    | Distanta maxima masurata     |          |         |         |       |
|        | paralel cu axa longitudinala |          |         |         |       |
|        | a trenului rutier din punctul|          |         |         |       |
|        | extern aflat cel mai in fata |          |         |         |       |
|        | al zonei de incarcare din    |          |         |         |       |
|        | spatele cabinei pana la      |          |         |         |       |
|        | punctul cel mai din spate al |          |         |         |       |
|        | remorcii din ansamblu        |  16,40 m |  16,40 m|  16,40 m|16,40 m|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.      | MASA TOTALA MAXIMA ADMISA    |          |         |         |       |
|        | A VEHICULULUI (in tone)      |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.1.    | Vehicule care fac parte      |          |         |         |       |
|        | dintr-un ansamblu de vehicule|          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.1.1.  | Remorca cu doua osii         |     18 t |     17 t|     17 t|   16 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.1.2.  | Remorca cu trei osii         |     24 t |     22 t|     22 t|   20 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.    | Ansamblu de vehicule         |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.1.  | Trenuri rutiere cu cinci sau |          |         |         |       |
|        | sase osii                    |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (a) | Autovehicule cu doua osii si |          |         |         |       |
|        | remorci cu trei osii         |     40 t |     40 t|     40 t|   38 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (b) | Autovehicule cu trei osii si |          |         |         |       |
|        | remorci cu doua sau trei osii|     40 t |     40 t|     40 t|   38 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.2.  | Vehicule articulate cu cinci |          |         |         |       |
|        | sau sase osii                |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (a) | Autovehicul cu doua osii si  |          |         |         |       |
|        | semiremorca cu trei osii     |     40 t |     40 t|     40 t|   38 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (b) | Autovehicul cu trei osii si  |          |         |         |       |
|        | semiremorca cu doua sau trei |          |         |         |       |
|        | osii                         |     40 t |     40 t|     40 t|   38 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|    (c) | Autovehicul cu trei osii cu  |          |         |         |       |
|        | semiremorca cu doua sau trei |          |         |         |       |
|        | osii care transporta un      |          |         |         |       |
|        | container ISO de 12 m (40 de |          |         |         |       |
|        | picioare) intr-o operatiune  |          |         |         |       |
|        | de transport combinat        |     44 t |     42 t|     40 t|   40 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.3.  | Trenuri rutiere cu patru osii|          |         |         |       |
|        | compuse dintr-un autovehicul |          |         |         |       |
|        | cu doua osii si o remorca cu |          |         |         |       |
|        | doua osii                    |     36 t |     36 t|     36 t|   34 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.4.  | Vehicule articulate cu patru |          |         |         |       |
|        | osii compuse dintr-un        |          |         |         |       |
|        | autovehicul cu doua osii si  |          |         |         |       |
|        | o semiremorca cu doua osii,  |          |         |         |       |
|        | daca distanta (d) dintre     |          |         |         |       |
|        | osiile semiremorcii este de: |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.4.1.| 1,3 m sau cel mult 1,8 m     |     36 t |     36 t|     36 t|   34 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2 2.4.2.| Mai mare de 1,8 m            |   36 t*) |     36 t|     36 t|   34 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.5.  | Vehicule articulate cu patru |          |         |         |       |
|        | osii compuse din autovehicul |          |         |         |       |
|        | cu trei osii si semiremorca  |          |         |         |       |
|        | cu o osie                    |     34 t |     34 t|     34 t|   32 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.6.  | Tren rutier compus din       |          |         |         |       |
|        | autovehicul cu doua osii si  |          |         |         |       |
|        | remorca cu o osie            |     30 t |     30 t|     30 t|   28 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.2.7   | Vehicule articulate compuse  |          |         |         |       |
|        | din autovehicul cu doua osii |          |         |         |       |
|        | si semiremorca cu o osie     |     30 t |     30 t|     30 t|   28 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.3.    | Autovehicule                 |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.3.1.  | Autovehicule cu doua osii    |     17 t |         |         |       |
|        |                              | 18 t*) |     17 t|     16 t|   16 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.3.2.  | Autovehicule cu trei osii    | 24 t sau | 22 t sau|         |       |
|        |                              |  26 t*) |  24 t*)|     22  |   22 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.3.3.  | Autovehicule cu patru osii   | 30 t sau |         |         |       |
|        | din care doua osii de        |  32 t*) |     30  |     30  |   28 t|
|        | directie                     |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.3.4.  | Autovehicule cu mai mult de  |          |         |         |       |
|        | patru osii                   |     40 t |     40 t|     40 t|   38 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|2.4.    | Autobuze articulate cu trei  |          |         |         |       |
|        | osii                         |     28 t |     28 t|     26 t|   26 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.      | MASA MAXIMA ADMISA PE OSII   |          |         |         |       |
|        | (in tone)                    |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.1.    | Osia simpla                  |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|        | Osia simpla nemotoare        |     10 t |     10 t|      8 t|  7,5 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.2.      Osia dubla (tandem) a                                               |
|          remorcilor si semiremorcilor                                        |
|          Suma maselor pe osiile                                              |
|          componente, daca distanta (d)                                       |
|          dintre ele este de:                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|3.2.1.  | Sub 1 m (d < 1,0)            |     11 t |     11 t|     11 t|   11 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.2.2.  | Intre 1 si cel mult 1,3 m    |          |         |         |       |
|        | (1,0 </= d < 1,3)            |     16 t |     16 t|     15 t|   14 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.2.3.  | Peste 1,3 si cel mult 1,8 m  |          |         |         |       |
|        | (1,3 </= d < 1,8)            |     17 t |     17 t|     16 t|   15 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.2.4.  | 1,8 m sau mai mare           |     18 t |         |         |       |
|        | (1,8 </= d)                  | 20 t*) |     17 t|     16 t|   15 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.3.      Osia tripla (tridem) a                                              |
|          remorcilor si semiremorcilor                                        |
|          Suma maselor pe osiile                                              |
|          componente, daca distanta                                           |
|          (d) dintre ele este de:                                             |
|______________________________________________________________________________|
|3.3.1.  | 1,3 m sau mai mica           |          |         |         |       |
|        |(d </= 1,3)                   |     21 t |     21 t|     19 t| 16,5 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.3.2.  | Intre 1,3 m si 1,4 m         |  22 sau  |         |         |       |
|        | (1,3 < d </= 1,4)            | 24 t*) |     22 t|     20 t|   18 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.4.    | Osia simpla motoare a        |          |         |         |       |
|        | autovehiculelor              |          |         |         |       |
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.4.1.  | Osia motoare a vehiculelor   |          |         |         |       |
|        | la care se face referire la  | 10 t sau |         |         |       |
|        | punctele 2.2.1 si 2.2.2      |11,5 t*)|     10 t|      9 t|    8 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.4.2.  | Osia motoare a vehiculelor la|          |         |         |       |
|        | care se face referire la     |          |         |         |       |
|        | punctele 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,| 10 t sau |         |         |       |
|        | 2.2.6, 2.2.7,                |11,5 t*)|     10 t|      9 t|    8 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.5.      Osiile tandem ale                                                   |
|          autovehiculelor                                                     |
|          Suma maselor pe osiile                                              |
|          componente, daca distanta (d)                                       |
|          dintre ele este de:                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|3.5.1.  | Sub 1 m (d < 1,0)            |10 t sau  |         |         |       |
|        |                              |11,5 t*)|     10 t|     10 t|   10 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.5.2.  | Peste 1 m sau cel mult 1,3 m | 15 t sau |         | 14 t sau|       |
|        | (1,0 </= d < 1,3)            | 16 t*) |     15 t| 15 t*)|   13 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
|3.5.3.  | Peste 1,3 m sau cel mult     |   18 sau | 17 sau  |         |       |
|        | 1,8 m (1,3 </= d < 1,8)      |   19 t*)| 18 t*)|     16 t|   15 t|
|________|______________________________|__________|_________|_________|_______|
    *) Plus o limita de 2 tone, atunci cand masa maxima admisa a vehiculului motor este de 18 tone, masa maxima admisa a osiei tandem a semiremorcii este de 20 tone si osia motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    *) Se aplica in cazul in care osia motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia ori in cazul in care fiecare osie motoare este prevazuta cu roti jumelate si masa maxima a fiecarei osii nu depaseste 9,5 tone.
    *) Se aplica in cazul in care osia este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.

    NOTA:
    1) E.R. - drum european reabilitat - cuprinde autostrazile, drumurile expres si alte drumuri, pe masura reabilitarii lor.
    2) Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua osii avand intre ele o distanta de cel mult 1,8 m. La mase inegale pe osii masa pe osia cea mai incarcata ce face parte din tandem nu trebuie sa depaseasca masa maxima admisa pe osia simpla, pentru categoria de drum respectiva.
    Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei osii avand intre ele distanta de cel mult 1,4 m, iar masa pe doua osii alaturate facand parte din tridem nu trebuie sa depaseasca masa maxima admisa pe osia dubla (cu aceeasi distanta intre osii) pentru categoria de drum respectiva.
    Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei osii alaturate masa pe orice grup de osii alaturate nu trebuie sa depaseasca masa admisa pe osia astfel constituita (in functie de distanta dintre osii) pentru categoria de drum respectiva.

    ALTE CONDITII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR

    Pentru toate vehiculele
    Masa suportata de osia motoare sau de osiile motoare ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule va fi de cel putin 25% din masa totala cu incarcatura a vehiculului sau a ansamblului de vehicule, atunci cand acestea sunt utilizate in trafic international.

    Trenuri rutiere
    Distanta dintre osia din spate a unui autovehicul si osia din fata a remorcii va fi de cel putin 3 m.

    Masa maxima admisa in functie de ampatament
    Masa maxima admisa, exprimata in tone, a unui autovehicul cu patru osii nu poate depasi de cinci ori distanta, exprimata in metri, dintre axele osiilor extreme ale vehiculului.

    Semiremorci
    Distanta masurata in plan orizontal intre axa pivotului de cuplare si orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie sa depaseasca 2,04 m.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 79/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 79 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu