E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 63 1994 abrogat de articolul 12 din actul Ordonanţa 80 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Ordin 321 2001
Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Hotărârea 667 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 63 1994 modificat de Ordonanţa 25 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Ordin 577 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 63 1994 modificat de Ordonanţa 9 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 63 1994 modificat de Ordonanţa 9 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Ordin 977 1998
Articolul 2 din actul Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Hotărârea 782 1997
Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Hotărârea 781 1997
Ordonanţa 63 1994 in legatura cu Ordin 1892 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 63 1994 modificat de articolul 3 din actul OUG 33 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 63 1994 modificat de articolul 3 din actul OUG 33 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 63 1994 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 169 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 63 1994 modificat de Ordin 386 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 63 1994 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 351 1995
Ordonanţa 63 1994 aprobat de Legea 13 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 63 din 24 august 1994

privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 30 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    La efectuarea unor cheltuieli din fondurile publice de catre autoritatile si institutiile publice se vor avea in vedere normativele de cheltuieli pe domenii de activitate, aprobate in conditiile prevederilor legale.
    Art. 2
    Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime actualizate in cadrul carora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de catre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile publice judetene si locale, precum si de catre institutiile publice din subordinea acestora sunt redate in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile publice judetene si locale, precum si institutiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti, actualizate potrivit anexei 2.
    Art. 4
    Celelalte normative de cheltuieli, stabilite in conditiile reglementarilor in vigoare, se aplica in continuare si se vor actualiza de catre Guvern sau alte institutii abilitate, potrivit conditiilor prevazute prin dispozitiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.
    Art. 5
    Presedintia Romaniei, Senatul, Camera Deputatilor, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, organele autoritatii judecatoresti, precum si autoritatile publice subordonate Parlamentului aplica normativele de cheltuieli specifice aprobate, care se pot actualiza in conditiile reglementarilor proprii. In situatia in care normativele de cheltuieli pentru aceste institutii publice nu sunt aprobate prin legi sau prin hotarari ori decizii ale organelor de conducere ale acestora, institutiile respective pot aplica normativele stabilite pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale prin prezenta ordonanta sau, dupa caz, cele aprobate prin hotarari ale Guvernului.

            PRIM-MINISTRU
          NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneaza:
                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

    ANEXA 1

                            LIMITE MAXIME
in cadrul carora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de catre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile publice judetene si locale, precum si de catre institutiile publice din subordinea acestora
-------------------------------------------------------------------------------
 Autoritatile publice si persoanele care pot                   Limita
 efectua actiuni de protocol                                   maxima
-------------------------------------------------------------------------------
        I. Organizarea de mese oficiale si cocteiluri

 A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:       - lei/persoana -
 1. ministri de stat, ministri, secretari de stat si       ----------------
cei cu functii asimilate acestora, prefectii judetelor,
al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov,
presedintii consiliilor judetene si al Consiliului
Sectorului Agricol Ilfov, primarii municipiilor
resedinta de judet si primarul general al Capitalei,
conducatorii celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale                                   25.700
 2. subsecretari de stat si cei cu functii asimilate
acestora, subprefectii judetelor, al municipiului
Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, vicepresedintii
consiliilor judetene si ai Consiliului Sectorului Agricol
Ilfov, viceprimarii municipiilor, primarii sectoarelor
municipiului Bucuresti, directorii generali si directorii
din ministere si celelalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale                                   19.400

 B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite
de catre persoanele mentionate la pct. 1 si 2 de mai sus           5.800

    II. Invitarea in tara a unor delegatii pe cheltuiala partii romane

 A. Cheltuieli zilnice de masa pentru:                     - lei/persoana/zi -
 1. delegatiile conduse de ministri de stat,               -------------------
ministri si pentru invitatii ministrilor de stat,
ministrilor si ai celor cu functii asimilate acestora,
ai prefectilor judetelor, al municipiului Bucuresti
si sectorului agricol Ilfov, ai presedintilor
consiliilor judetene si al Consiliului Sectorului
Agricol Ilfov, primarului general al Capitalei si
conducatorilor celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale                                   38.700
 2. invitatii secretarilor de stat, subsecretarilor
de stat si ai celor cu functii asimilate acestora, ai
subprefectilor judetelor, al municipiului Bucuresti si
ai sectorului agricol Ilfov, ai vicepresedintilor
consiliilor judetene si ai Consiliului Sectorului
Agricol Ilfov, ai primarilor municipiilor si ai
sectoarelor municipiului Bucuresti                                32.200
 3. invitatii directorilor generali si ai directorilor
din ministere si celelalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale                                   25.700

 B. Alte cheltuieli:
 1. cafele, apa minerala, sucuri sau alte tratatii
oferite in timpul tratativelor sau sedintelor, in
limita de:                                                         3.000
 2. Cadouri in limita de:                                         99.300
                                                               lei/delegatie

          III. Cheltuieli pentru insotitori:               - lei/persoana/zi -
                                                           -------------------
 - insotitorii delegatilor straini care se deplaseaza
in alta localitate beneficiaza de masa si cazare in
conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului
 - cheltuieli de masa pentru soferi                                6.500

          IV. Alte prevederi

 1. fondul la dispozitia conducatorului ministerelor,      - lei/salariat
celorlalte organe de specialitate ale administratiei         din aparatul
publice centrale, prefecturilor judetene, a municipiului     propriu -
Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, a presedintilor             8.800
consiliilor judetene si al Consiliului Sectorului
Agricol Ilfov, a primarului general al Capitalei
 Din acest fond se efectueaza cheltuieli de                - lei/invitat/zi -
reprezentare si tratatii in limita de :                            1.050
 2. fondul la dispozitia rectorului                        - lei/salariat
                                                             din aparatul
                                                             propriu -
                                                                   5.700
 Din acest fond se efectueaza cheltuieli de                - lei/invitat/zi -
reprezentare si tratatii in limita de :                              800
-------------------------------------------------------------------------------

    In cadrul limitei maxime prevazute in anexa nr. 1, conducatorii institutiilor mentionate pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, in functie de conditiile specifice si de modul de desfasurare a actiunii, precum si in raport cu sursele de finantare ce pot fi atrase, in conditiile legii, la realizarea acestora.
    Periodic, in functie de evolutia preturilor si tarifelor, Ministerul Finantelor va actualiza limitele maxime aprobate in prezenta anexa.
    In cazuri exceptionale, prin hotarare a Guvernului se pot aproba alte normative de cheltuieli pentru actiuni de protocol cu caracter deosebit, pe baza de justificari fundamentate.
    De asemenea, prin hotarare a Guvernului se aproba si alte masuri necesare desfasurarii actiunilor de protocol in tara si in strainatate.
    Pana la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru actiunile de protocol specifice activitatii, autoritatile prevazute la art. 5 din ordonanta si Secretariatul General al Guvernului pot majora limitele prevazute in prezenta anexa cu pana la 50%, cu aprobarea conducatorilor acestor institutii.

    ANEXA 2

                             NORMATIV
privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti

    I. Normativ privind dotarea cu autoturisme

    A. Ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si servicii publice descentralizate ale acestora
 1. Ministru de stat, ministru                                  1 autoturism
 2. Secretar de stat, subsecretar de stat si cei cu
functii asimilate acestora - conducatori ai organelor
de specialitate ale administratiei publice centrale             1 autoturism
 3. Secretari de stat si cei cu functii asimilate
acestora                                                        1 autoturism
 4. Subsecretari de stat si cei cu functii asimilate            cate
acestora                                                        1 autoturism
                                                                la 2 persoane
                                                                cu astfel de
                                                                functii, in
                                                                parc comun
 5. Se mai pot folosi, in parc comun, autoturisme de
catre ministere, alte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, in functie de numarul
de personal, astfel:
 - personal aparat propriu sub 100 posturi                      1 autoturism
 - personal aparat propriu 101 - 250 posturi                    2 autoturisme
 - personal aparat propriu 251 - 400 posturi                    3 autoturisme
 - personal aparat propriu 401 - 700 posturi                    4 autoturisme
 - personal aparat propriu 701 - 1.000 posturi                  6 autoturisme
 - personal aparat propriu peste 1.000 posturi                  8 autoturisme
 6. Pentru serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, precum si pentru
institutiile publice se vor mentine in dotare
autoturismele de serviciu in parc comun, daca a fost
aprobata de catre Guvern o asemenea dotare, inclusiv
consumul de carburant aprobat
 7. La Prefectura Municipiului Bucuresti si                     1 autoturism
Sectorului Agricol Ilfov                                        pentru prefect
                                                                4 autoturisme
                                                                pentru parcul
                                                                comun
 8. La prefecturile judetene                                    1 autoturism
                                                                pentru prefect
                                                                3 autoturisme
                                                                pentru parcul
                                                                comun

    B. Organe ale administratiei publice locale
 a) La Consiliul Local al Municipiului Bucuresti                1 autoturism
                                                                pentru primarul
                                                                general al
                                                                Capitalei
                                                                4 autoturisme
                                                                pentru parcul
                                                                comun
 b) La consiliile judetene si la Consiliul                      1 autoturism
Sectorului Agricol Ilfov                                        pentru
                                                                presedinte
                                                                3 autoturisme
                                                                pentru parcul
                                                                comun
 c) La consiliile municipiilor resedinta de judet               1 autoturism
si ale sectoarelor municipiului Bucuresti                       pentru primar
                                                                1 autoturism
                                                                pentru parcul
                                                                comun
 d) La consiliile municipiilor care nu sunt resedinta           1 autoturism
de judet si ale oraselor cu peste 10.000 locuitori              pentru parcul
                                                                comun

    II. Normativ privind consumul lunar de carburanti    - litri/luna/vehicul -
                                                         ----------------------
 - Ministere, celelalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale                                    300
 - Prefectura Municipiului Bucuresti si Sectorului
Agricol Ilfov                                                      300
 - Prefecturile judetene                                           250
 - Consiliile judetene, Consiliul Local al
Municipiului Bucuresti si Consiliului Sectorului
Agricol Ilfov                                                      250
 - Consiliile municipiilor resedinta de judet si ale
sectoarelor municipiului Bucuresti                                 200
 - Consiliile municipiilor care nu sunt resedinta de
judet si ale oraselor cu peste 10.000 locuitori                    150
 - Alte institutii publice                                         150
-------------------------------------------------------------------------------

    Numarul de autoturisme si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de catre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice din subordinea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autoturisme aprobat fiecarei institutii.
    In cazuri exceptionale, prin hotarare a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme si consumuri lunare de carburanti, pe baza de justificari fundamentate.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 63/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 63 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 63/1994
Ordonanţa 80 2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice
Ordin 321 2001
privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol
Hotărârea 667 2000
pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 616/1998 privind normarea parcului auto si a consumului maxim de carburanti pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Culturii
Ordonanţa 25 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice
Ordin 577 1999
privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol
Ordonanţa 9 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice
Ordin 977 1998
privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol
Hotărârea 782 1997
privind aprobarea unui consum suplimentar de carburanti pentru realizarea unor activitati specifice de catre Ministerul Justitiei
Hotărârea 781 1997
privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme si consumurile lunare de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de prefecturi
Ordin 1892 1997
privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995
OUG 33 1997
privind competenta stabilirii de catre autoritatile administratiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme si a consumului lunar de carburanti
Hotărârea 169 1997
privind unele masuri pentru organizarea unor actiuni de protocol de catre Guvern
Ordin 386 1997
privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995
Hotărârea 351 1995
privind aprobarea parcului auto pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Industriilor si unitatile din subordinea sa
Legea 13 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu