E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 37 1997 completat de Ordonanţa 21 2008
Ordonanţa 37 1997 modificat de Hotărârea 1001 2004
Ordonanţa 37 1997 modificat de Hotărârea 887 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 37 1997 in legatura cu articolul 11 din actul Ordonanţa 36 2003
Ordonanţa 37 1997 modificat de Hotărârea 369 2002
Ordonanţa 37 1997 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 1321 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Hotărârea 1047 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Hotărârea 1047 2000
Articolul 4 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Hotărârea 1018 1999
Ordonanţa 37 1997 aprobat de Legea 186 1997
Articolul 4 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Rectificare 37 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Rectificare 37 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Rectificare 37 1997
Articolul 4 din actul Ordonanţa 37 1997 modificat de Rectificare 37 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 37 din 27 august 1997

pentru ratificarea Acordului de imprumut - Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din 28 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor articolului 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al articolului 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut - Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 75 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 4 august 1997, prezentat in traducere in anexa.
    Art. 2
    Finantarea Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, se va asigura, pe intreaga perioada de executare a acestuia, din imprumutul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat, din alocatii de la bugetele locale si din surse proprii ale unitatilor beneficiare, conform planurilor de finantare incluse in acordurile subsidiare de imprumut, garantie si proiect.
    Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinatie vor fi prevazute anual prin anexa la Legea bugetului de stat, ca pozitie distincta si globala, pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.
    Plata serviciului datoriei externe aferente imprumutului Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare se va asigura din sursele proprii ale unitatilor beneficiare.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor va plati comisionul initial, prevazut in Sectiunea 2.03 (b) a acordului de imprumut care face obiectul prezentei ordonante, din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997, la pozitia "Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe". Sumele platite cu acest titlu se vor recupera de la beneficiarii finali ai imprumutului in conditiile convenite prin acordurile subsidiare de imprumut, garantie si proiect.
    Art. 4
    Unitatile beneficiare ale imprumutului Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare vor deschide si vor alimenta anual, pana la rambursarea integrala a imprumutului extern si a celorlalte obligatii care decurg din acesta, un cont de rezerva care va fi utilizat, in ordinea prioritatii, pentru: a) acoperirea serviciului datoriei externe; b) intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor sectorului de alimentare cu apa si apa reziduala si c) acele alte cheltuieli asupra carora Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare isi va fi dat acordul in prealabil.
    Contul de rezerva va fi alimentat cu sume cel putin egale cu cele aferente activitatii de alimentare cu apa si apa reziduala provenind din amortizare, vanzarea mijloacelor fixe si din partea din profitul net care ramane unitatii beneficiare dupa deducerea impozitului, a partii ce revine salariatilor si a varsamintelor din profitul net la bugetul local.
    Consiliile locale si consiliile judetene incluse in Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, vor alimenta contul de rezerva cu sume prevazute ca alocatii in bugetele locale sau judetene, dupa caz, de valoare cel putin egala cu varsamintele din profitul net efectuate si cu impozitul de profit platit de unitatile beneficiare catre bugetul local sau judetean respectiv.
    Art. 5
    Consiliile locale si consiliile judetene incluse in Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, vor garanta imprumutul subsidiar acordat unitatilor beneficiare de catre Ministerul Finantelor, avand obligatia ca, anual, de la data intrarii in vigoare a acordului de imprumut la care se face referire la art. 1 al prezentei ordonante si pana la data terminarii acestuia sa prevada in bugetul propriu, la capitolul "Cheltuieli", ca pozitie distincta, Fondul privind garantarea rambursarii ratelor scadente la imprumutul subsidiar, precum si a platii dobanzilor si comisioanelor aferente acestuia, intr-un cuantum de 10% din echivalentul in lei al obligatiilor de plata anuale ale unitatilor beneficiare fata de Ministerul Finantelor, asumate prin acordurile subsidiare de imprumut, garantie si proiect.
    Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator, intr-un cont distinct, deschis la Trezoreria statului, purtator de dobanda. Dupa rambursarea integrala a imprumutului subsidiar si dupa plata comisioanelor si dobanzilor aferente, acest sold se preia ca venit, in anul urmator, la bugetul local sau judetean din care s-a constituit.
    Art. 6
    Comisionul de administrare la care se refera Sectiunea 3.01 (g) a acordului de imprumut care face obiectul prezentei ordonante se va plati de catre beneficiarii finali ai imprumutului, in conditiile stabilite prin acordurile subsidiare de imprumut, garantie si proiect.
    Art. 7
    Sumele aferente marjei de subimprumut la care se face referire in Sectiunea 3.01 (f) a acordului de imprumut care face obiectul prezentei ordonante, vor fi virate la fondul de risc la dispozitia Ministerului Finantelor, deschis la Trezoreria statului, ale carui disponibilitati vor fi purtatoare de dobanzi in conditiile legii.
    Art. 8
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, pe parcursul derularii imprumutului in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acesteia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii, componente si beneficiari, modificari de termene, modificari si adaptari in constituirea contului de rezerva, ca urmare a masurilor de reorganizare a regiilor autonome beneficiare in baza Ordonantei Guvernului nr. 30/1997, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Guvernul va raporta periodic Parlamentului in legatura cu aceste amendamente, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara

                      Ministru de stat,
                      ministrul afacerilor externe,
                      Adrian Severin

                      Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica


                           ACORD DE IMPRUMUT

(Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

                               PREAMBUL

    Acord datat 4 august 1997, intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si Romania (Imprumutatul).
    Avand in vedere ca Banca a fost infiintata pentru a asigura finantarea unor proiecte specifice in vederea sprijinirii tranzitiei catre economii orientate spre piata libera si a promova initiativa privata si antreprenoriala in tarile Europei Centrale si de Est angajate in si aplicand principiile democratiei multipartite, pluralismului si economiei de piata;
    avand in vedere ca Imprumutatul intentioneaza sa puna in aplicare proiectul descris in Anexa nr. 1 la acest Acord (Proiectul), care vizeaza constructia si reabilitarea facilitatilor aferente alimentarii cu apa si canalizarii in 10 orase de pe teritoriul Imprumutatului, imbunatatirea performantelor operationale si financiare ale sectorului apa in aceste orase si stabilirea unui cadru pentru a institutionaliza finantarea investitiilor locale in acest sector;
    avand in vedere ca Proiectul va fi realizat de Partile Locale (asa cum sunt definite in cele ce urmeaza) din fiecare oras inclus in Proiect (asa cum este definit in cele ce urmeaza) cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va pune la dispozitia Partilor Locale (a) din sumele imprumutului (asa cum este definit mai jos) anumite imprumuturi (fiecare fiind un imprumut subsidiar) si (b) fonduri in suma suficienta pentru a finaliza Proiectul asa cum se prevede, inter alia, in acordurile subsidiare de imprumut, garantie si proiect intre Partile Locale si Imprumutat (fiecare fiind un ASIGP);
    avand in vedere ca Imprumutatul a solicitat asistenta din partea Bancii pentru finantarea acelor parti ale Proiectului specificate sa fie finantate de Banca in Anexa nr. 1 la acest Acord;
    avand in vedere ca Imprumutatul a solicitat un credit nerambursabil de la EU-PHARE in suma de 35.000.000 ECU pentru finantarea, inter alia, a acelor parti ale Proiectului specificate sa fie finantate de EU-PHARE in Anexa nr. 1 la acest Acord;
    avand in vedere ca Banca a convenit pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde un imprumut Imprumutatului in suma de 75.000.000 $ (imprumutul) in termenii si conditiile prezentate in acest Acord si in Acordurile de Proiect (asa cum sunt definite in cele ce urmeaza) care se vor incheia intre Banca si fiecare dintre Partile Locale;
    prin prezentul Acord, partile convin asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    TERMENII SI CONDITIILE STANDARD; DEFINITII; TITLURI
    Sectiunea 1.01.
    Incorporarea Termenilor si conditiilor standard
    Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard ale Bancii datate septembrie 1994 sunt prin prezenta clauza incorporate in si aplicabile acestui Acord cu aceeasi forta si efect ca si cand ar fi fost in intregime prezentate aici, cu exceptia urmatoarei modificari (prevederile mentionate, astfel modificate, fiind in cele ce urmeaza Termenii si conditiile standard): Sectiunea 3.08(b)(i) din Termenii si conditiile standard va fi modificata, urmand a fi citita astfel:
    "(i) exceptand cazul unei anulari in conformitate cu Sectiunea 7.02(a) din Termenii si conditiile standard, Imprumutatul va plati Bancii, la data anularii, un comision de anulare de o optime dintr-un procent (0,125%) din valoarea capitalului imprumutului care este anulata;"
    Sectiunea 1.02.
    Definitii
    Oriunde sunt utilizati in acest Acord sau in anexele acestuia, cu exceptia cazului cand se mentioneaza altfel, termenii definiti in Preambul au semnificatiile atribuite in acesta, termenii definiti in Termenii si conditiile standard au semnificatiile atribuite in acest document, iar termenii prezentati mai jos au semnificatiile urmatoare:
    "Reprezentant Autorizat al Imprumutatului" este ministrul finantelor al Imprumutatului, cu exceptia mentionata la Sectiunea 2.04 din acest Acord;
    "Programul de Investitii Municipale" este, pentru fiecare oras inclus in Proiect, programul de investitii in sectorul de alimentare cu apa si tratare a apei reziduale din acel oras inclus in Proiect, asa cum este prezentat in Anexa nr. 1 la acest Acord;
    "Dolar" sau "$" este moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii;
    "EU-PHARE" este programul de finantare instituit de Comunitatile Europene conform Reglementarii Consiliului (EEC) nr. 3906/89 din decembrie 1989, asa cum a fost modificat, revizuit sau i s-au adus adaugiri periodic;
    "Anul Fiscal" este anul fiscal care incepe la 1 ianuarie in fiecare an;
    "PIPFO" este programul de masuri pentru imbunatatirea performantelor financiare si operationale, asa cum se specifica in fiecare ASIGP, ce urmeaza sa fie realizat de fiecare Regie Autonoma care este parte la acest ASIGP, in scopul consolidarii performantelor sale financiare si operationale;
    "Banca de Implementare" este o banca sau alta institutie financiara selectata de Imprumutat si aprobata in scris de Banca, careia Imprumutatul ii delega administrarea imprumutului si a tuturor fondurilor pentru Proiect;
    "Lei" este moneda oficiala a Romaniei;
    "Acordul de Administrare a Imprumutului" este acordul incheiat, sau care urmeaza a se incheia intre Imprumutat si Banca de Implementare, prin care Imprumutatul deleaga si autorizeaza Banca de Implementare pentru administrarea imprumutului si a tuturor celorlalte fonduri pentru Proiect, in scopul de a asigura indeplinirea, atat de catre Imprumutat, cat si de catre Partile Locale, a tuturor obligatiilor lor prevazute in Acordul de imprumut, Acordurile de Proiect si ASIGP-uri;
    "Parte Locala" inseamna, pentru fiecare oras inclus in Proiect, Regia Autonoma din acel oras inclus in Proiect sau autoritatea locala careia ii este subordonata, iar "Parti Locale" inseamna Regia Autonoma din acel oras inclus in Proiect si autoritatea locala careia ii este subordonata;
    "Fondul IID" este un cont de rezerva, care urmeaza sa fie deschis in fiecare oras inclus in Proiect de catre Partile Locale respective pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor fixe si care poate fi utilizat de acele Parti Locale pentru a finanta, in ordinea prioritatii: (a) obligatiile privind serviciul datoriei conform unui ASIGP cu privire la respectivul Program de Investitii Municipale; (b) intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentarii cu apa si apelor reziduale si (c) acele alte cheltuieli pe care Banca le poate aproba in prealabil in scris;
    "Institutia de Credit Local" este o entitate care urmeaza sa fie infiintata de Imprumutat in scopul de a furniza facilitati de credit pentru investitii in infrastructura locala si furnizarea de servicii locale;
    "Marja de Subimprumut" este marja la rata dobanzii aplicabila fiecarui Imprumut Subsidiar acordat de Imprumutat Partilor Locale in cadrul unui ASIGP;
    "UAP" este o Unitate de Administrare a Proiectului, care urmeaza sa fie infiintata in cadrul Bancii de Implementare pentru a derula Acordul pentru Administrarea Imprumutului;
    "UCP" este o Unitate de Coordonare a Proiectului, care urmeaza sa fie infiintata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului al Imprumutatului si sa fie responsabila pentru coordonarea implementarii Proiectului cu privire la achizitionare, urmarirea progresului fizic si calitatii bunurilor, lucrarilor si serviciilor pentru Proiect, furnizarea de date Bancii de Implementare care sa-i permita sa sintetizeze rapoartele necesare acesteia si pentru asigurarea de asistenta tehnica Unitatii de Management a Proiectului pentru componenta EU-PHARE;
    "UIP" este o Unitate de Implementare a Proiectului, care urmeaza sa fie infiintata de Partile Locale in cadrul fiecarei Regii Autonome si care va pune in aplicare Programul de Investitii Municipale si PIPFO pentru respectivul oras inclus in Proiect;
    "Acord de Proiect" este, pentru fiecare oras inclus in Proiect, un Acord intre Banca si Partile Locale din acel oras inclus in Proiect;
    "Oras inclus in Proiect" este fiecare din orasele: Arad, Bacau, Bistrita, Botosani, Braila, Cluj, Constanta, Focsani, Oradea si Targoviste;
    "Regie Autonoma" este, pentru fiecare oras inclus in Proiect, unitatea care furnizeaza servicii in sectorul apei in acel oras inclus in Proiect;
    "Cont Special" este contul special de depozit la care se face referire in Sectiunea 2.03 (c) si in Anexa nr. 3 la acest Acord; si
    "Pagina Telerate 3750" este pagina de afisare a ratelor oferite pe piata interbancara din Londra de banci importante pentru depozite in valuta imprumutului, desemnata ca Pagina 3750 in Serviciul Telerate (sau acea alta pagina care poate inlocui pagina 3750 in Serviciul Telerate in scopul afisarii ratelor interbancare oferite pe piata Londrei pentru depozite in valuta imprumutului).
    Sectiunea 1.03.
    Titluri
    Titlurile articolelor si sectiunilor, ca si Cuprinsul, sunt inserate numai pentru inlesnirea referintei si nu vor fi utilizate pentru interpretarea acestui Acord.
    Art. 2
    TERMENII PRINCIPALI AI IMPRUMUTULUI
    Sectiunea 2.01.
    Valoarea imprumutului si valuta imprumutului
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile prezentate sau la care se face referire in acest Acord, o suma de 75.000.000 $.
    Sectiunea 2.02.
    Alti termeni financiari ai imprumutului
    a) Suma minima a tragerii [a se vedea Termenii si conditiile standard, Sectiunea 3.01(b)]
    Suma minima a tragerii va fi 50.000 $.
    b) Suma minima a platii in avans [a se vedea Termenii si conditiile standard, Sectiunea 3.07(d)]
    Suma minima a platii in avans va fi 1.000.000 $.
    c) Suma minima a anularii [a se vedea Termenii si conditiile standard, Sectiunea 3.08(a)]
    Suma minima a anularii va fi 1.000.000 $.
    d) Datele de plata a dobanzii si datele de restituire a imprumutului
    Datele de plata a dobanzii, ca si datele de restituire a imprumutului, vor fi 8 mai si 8 noiembrie. Imprumutatul va rambursa imprumutul in conformitate cu graficul de amortizare prezentat mai jos:

     Data scadentei     Valoare datorata

    8 Noiembrie 2001       3.410.000 $
          8 Mai 2002       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2002       3.410.000 $
          8 Mai 2003       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2003       3.410.000 $
          8 Mai 2004       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2004       3.410.000 $
          8 Mai 2005       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2005       3.410.000 $
          8 Mai 2006       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2006       3.410.000 $
          8 Mai 2007       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2007       3.410.000 $
          8 Mai 2008       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2008       3.410.000 $
          8 Mai 2009       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2009       3.410.000 $
          8 Mai 2010       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2010       3.410.000 $
          8 Mai 2011       3.410.000 $
    8 Noiembrie 2011       3.410.000 $
          8 Mai 2012       3.390.000 $

               Total      75.000.000 $

    e) Data finala de disponibilizare [a se vedea Termenii si conditiile standard, Sectiunea 3.01(a)]
    Data finala de disponibilizare va fi 8 octombrie 2001. Daca suma disponibila, sau o parte a acesteia, face obiectul unei rate fixe a dobanzii, orice amanare a datei finale de disponibilizare poate conduce la costuri de administrare care vor fi imediat platibile de Imprumutat sau Banca, dupa caz.
    f) Comision de angajament [a se vedea Termenii si conditiile standard, Sectiunea 3.05(a)]
    Rata comisionului de angajament va fi 0,5% per annum.
    g) Rata dobanzii
    Imprumutul face obiectul unei rate variabile a dobanzii. Pentru scopurile Sectiunii 3.04(b) din Termenii si conditiile standard, rata dobanzii relevanta pe piata va fi rata oferita care apare pe Pagina Telerate 3750 la orele 11.00 a.m. (ora Londrei) la data respectiva de determinare a dobanzii pentru perioada care este mai apropiata de durata perioadei de dobanda respective (sau, daca doua perioade sunt egal apropiate de durata perioadei de dobanda respective, media celor doua perioade); cu conditia ca, daca, din indiferent ce motiv, rata dobanzii relevanta pe piata nu poate fi determinata la acel moment prin referire la Pagina Telerate 3750, rata dobanzii relevanta pe piata va fi rata pe care Banca o stabileste ca fiind media aritmetica (rotunjita in plus, daca este nevoie, pana la cel mai apropiat 1/16%) a ratelor oferite pentru depozite in valuta Imprumutului intr-o suma comparabila cu partea din imprumut preliminara a fi nerambursata in timpul perioadei de dobanda respective, pentru o perioada egala cu cea a acelei perioade de dobanda, care sunt comunicate Bancii de trei banci importante active pe piata interbancara a Londrei, selectate de Banca.
    h) Costuri de administrare
    In eventualitatea anularii de catre Banca in conformitate cu Sectiunea 7.02 din Termenii si conditiile standard, orice costuri de administrare ocazionate Bancii in legatura cu acea anulare, dupa cum au fost evaluate de Banca si notificate Imprumutatului, vor fi imediat platibile de Banca sau Imprumutat, dupa caz.
    Sectiunea 2.03
    Trageri si Cont Special
    a) Suma disponibila poate fi trasa periodic in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la acest Acord pentru cheltuielile efectuate (sau, daca Banca va conveni astfel, care urmeaza a se efectua) cu privire la costul rezonabil al bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare Proiectului si care urmeaza a se finanta din sumele imprumutului.
    b) Imprumutatul a optat sa nu plateasca comisionul initial din Suma disponibila ci sa-l plateasca din resursele sale proprii.
    c) Imprumutatul, pentru scopurile Proiectului, va deschide si va mentine un cont special de depozit la o banca comerciala acceptabila Bancii, denominat in dolari, in termeni si conditii acceptabile Bancii, incluzand protectia adecvata impotriva compensarii, popririi sau confiscarii. Daca Imprumutatul doreste sa efectueze trageri pentru depozite in, si plati directe din, Contul Special [in loc de a efectua trageri conform Sectiunii 2.03(a)], aceste trageri vor fi efectuate conform prevederilor Anexei nr. 3 la prezentul Acord.
    Sectiunea 2.04.
    Reprezentantul autorizat pentru trageri
    Banca de Implementare este desemnata ca reprezentant autorizat al Imprumutatului in scopul efectuarii oricarei actiuni in conformitate cu prevederile Sectiunii 2.03(a) a acestui Acord si Sectiunilor 3.01 si 3.02 din Termenii si conditiile standard.
    Art. 3
    EXECUTAREA PROIECTULUI
    Sectiunea 3.01.
    Alte clauze privind Proiectul
    In completarea actiunilor generale prevazute in Articolul IV din Termenii si conditiile standard, Imprumutatul, cu exceptia cazului cand Banca va conveni astfel:
    a) va subimprumuta sumele Imprumutului catre Partile Locale in conformitate cu ASIGP-uri in termeni si conditii care vor fi fost aprobate de Banca incluzand, fara a se limita la, termenii si conditiile prezentate in Anexa nr. 4 la acest Acord;
    b) va indeplini toate obligatiile care ii revin conform fiecarui ASIGP;
    c) va exercita drepturile sale in cadrul fiecarui ASIGP in asemenea mod incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii, sa respecte prevederile acestui Acord si sa indeplineasca scopurile imprumutului si, cu exceptia situatiei cand Banca va conveni altfel, nu va transfera, amenda, abroga sau deroga de la nici una din prevederile fiecarui ASIGP;
    d) va determina Partile Locale sa-si indeplineasca in conformitate cu prevederile respectivului ASIGP toate obligatiile prevazute in acesta, incluzand, fara limitare, obligatiile privind:
    (i) achizitionarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor pentru Proiect;
    (ii) infiintarea si functionarea UIP;
    (iii) probleme privind protectia mediului;
    (iv) angajarea si utilizarea consultantilor in vederea sustinerii implementarii Proiectului;
    (v) pregatirea si inaintarea rapoartelor pe probleme referitoare la Proiect si la activitatile Partilor Locale;
    (vi) mentinerea procedurilor, evidentelor si conturilor, pregatirea situatiilor financiare, auditarea acestora si inaintarea lor, asa cum au fost auditate, la Banca si furnizarea catre Banca a oricarei alte informatii relevante privind Proiectul sau activitatile Partilor Locale;
    (vii) indeplinirea tuturor clauzelor privind aspectele financiare si operationale privind Proiectul si Partile Locale;
    e) va efectua sau determina sa fie efectuate toate actiunile suplimentare necesare pentru asigurarea, conform fiecarui ASIGP, a fondurilor adecvate in vederea finalizarii Proiectului (incluzand, fara limitare, transferuri de la bugetul de stat si contributii ale Partilor Locale, toate in suma globala nu mai mica de 46.675.000 $) si, in plus, toate sumele platibile cu privire la taxele si impozitele aplicabile; cu conditia ca transferurile de la bugetul de stat vor fi, in orice situatie, in suma suficienta pentru a acoperi costurile si cheltuielile care vor depasi costurile si cheltuielile prevazute in devizele generale si vor apare ca rezultat al unor majorari valorice si fizice neprevazute, ca si deficitele in finantarea Proiectului ocazionate de neasigurarea de catre donatori a fondurilor solicitate de Imprumutat.
    f) va asigura ca (i) rata dobanzii aplicabila fiecarui imprumut subsidiar sa fie rata dobanzii aplicabila Imprumutului plus o Marja de Subimprumut permanent echivalenta cu 1% per annum si (ii) toate sumele platibile de Partile Locale cu privire la aceasta Marja de Subimprumut sa fie platite intr-un cont stabilit, deschis de Banca de Implementare in numele Imprumutatului pentru fiecare oras inclus in Proiect;
    g) va plati un comision administrativ Bancii de Implementare in termeni si conditii prevazute in Acordul de administrare a imprumutului, comision care va reflecta performanta Bancii de Implementare asa cum a fost evaluata in conformitate cu criteriile stipulate in Acordul de administrare a imprumutului;
    h) va lua masuri corespunzatoare, in forma si continut satisfacatoare Bancii si EU-PHARE, pentru institutionalizarea furnizarii creditului local in Romania, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele masuri specifice:
    (i) pregatirea unei strategii pentru institutionalizarea furnizarii creditului local, incluzand un program pilot pentru acordarea de credite in vederea finantarii proiectelor si un grafic privind punerea in aplicare a acestei strategii;
    (ii) pregatirea unei strategii pentru consolidarea credibilitatii financiare a autoritatilor locale si un grafic privind punerea in aplicare a acestei strategii;
    (iii) nu mai tarziu de trei luni dupa semnarea acestui Acord:
    (A) remiterea catre Banca a unui grafic pentru inaintarea strategiilor la care s-a facut referire in Sectiunea 3.01 (h)(i) si 3.01 (h)(ii);
    (B) infiintarea unor structuri operative si decizionale care vor mentine relatia cu BERD, EU-PHARE si alte agentii relevante in probleme privind furnizarea creditului local.
    i) daca Banca stabileste, potrivit opiniei sale rezonabile, urmare consultarii cu Imprumutatul, ca Banca de Implementare nu isi indeplineste obligatiile in conformitate cu Acordul de administrare a imprumutului, va inlocui Banca de Implementare cu o banca sau institutie financiara acceptabila Bancii; si
    j) va asigura ca nici o suma din imprumut nu va fi eliberata vreunei Parti Locale pentru Proiect, decat daca (i) toate conditiile prealabile acelei trageri in cadrul respectivului ASIGP au fost indeplinite si (ii) acea Parte Locala respecta toate prevederile respectivului ASIGP.
    Sectiunea 3.02
    Unitatea de Administrare a Proiectului, Unitatea de Coordonare a Proiectului si Unitatea de Implementare a Proiectului
    Pentru a coordona, gestiona, urmari si evalua toate aspectele implementarii Proiectului, incluzand achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii pentru Proiect, Imprumutatul, daca nu a convenit altfel cu Banca, va determina (i) Banca de Implementare sa infiinteze si, pe toata perioada executarii Proiectului, sa mentina in functiune o UAP; (ii) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sa infiinteze si, pe toata perioada executarii Proiectului sa mentina in functiune o UCP; si (iii) Partile Locale sa infiinteze si, pe toata perioada executarii Proiectului, sa mentina in functiune o UIP in fiecare Regie Autonoma; toate aceste entitati urmand sa fie asigurate cu resurse adecvate si personal calificat corespunzator, in cadrul unor termeni de referinta acceptabili Bancii.
    Sectiunea 3.03
    Achizitionare
    Pentru scopurile Sectiunii 4.03 din Termenii si conditiile standard, urmatoarele prevederi vor guverna, daca Banca nu va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii necesare Proiectului si care se vor finanta din sumele Imprumutului:
    a) bunuri, lucrari si servicii (excluzand servicii de consultanta, la care se refera Sectiunea 3.03 (c) din acest Acord) vor fi achizitionate prin licitatie deschisa, cu urmatoarele exceptii:
    (i) contracte pentru bunuri in cadrul partilor de la 1(a) la 10(a) ale Proiectului, estimate sa coste mai putin decat echivalentul a 200.000 ECU per contract, intr-o suma totala nu mai mare decat echivalentul a 3.500.000 $, care pot fi achizitionate prin cumparare; si
    (ii) contracte pentru lucrari civile in cadrul partilor de la 1(a) la 10(a) ale Proiectului, estimate sa coste mai putin decat echivalentul a 5.000.000 ECU per contract, intr-o suma totala nu mai mare decat echivalentul a 18.000.000 $, pot fi achizitionate urmand procedurile licitatiei competitive locale acceptabile Bancii.
    b) pentru scopurile Sectiunii 3.03(a), procedurile pentru licitatie deschisa, licitatie competitiva locala si cumparare sunt prezentate in Capitolul 3 din Regulile de Achizitionare ale BERD;
    c) consultantii care urmeaza sa fie angajati de Imprumutat sau de Partile Locale pentru a sprijini realizarea Proiectului vor fi selectati in conformitate cu procedurile prezentate in Capitolul 5 din Regulile de Achizitionare ale BERD;
    d) toate contractele vor face obiectul procedurilor de analiza prezentate in Anexa nr. 1 la Regulile de Achizitionare ale BERD. Toate contractele care, conform acestor proceduri, sunt furnizate Bancii pentru analiza si avizare, vor fi insotite, suplimentar fata de informatiile cerute conform acestor proceduri, de informatiile specificate in Anexa nr. 5 la acest Acord;
    e) urmatoarele contracte vor face obiectul analizei prealabile a Bancii:
    (i) toate contractele adjudecate prin licitatie deschisa;
    (ii) contractele pentru servicii de consultanta estimate sa coste echivalentul a 50.000 ECU sau mai mult.
    f) pentru orice contract referitor la care plata se va efectua din Contul Special vor fi urmate acele proceduri de achizitionare care sa asigure ca cerintele de analiza prevazute in Sectiunile 3.03(d) si 3.03(e) din acest Acord vor fi satisfacute inainte de efectuarea primei plati din Contul Special pentru acel contract.
    Sectiunea 3.04.
    Clauze privind protectia mediului
    Fara a limita generalitatea sectiunilor 4.02(a), 4.04(a)(iii) si 5.02(c)(iii) din Termenii si conditiile standard, Imprumutatul va determina Partile Locale:
    a) sa realizeze Proiectul in conformitate cu standarde si practici solide privind protectia mediului, reglementari si legi aplicabile privind protectia mediului si zonarea si standarde recunoscute si solide privind sanatatea si protectia muncii, inclusiv referitoare la asigurarea ca facilitatile Proiectului sunt proiectate, instalate si intretinute in conformitate cu toate legile si reglementarile nationale si locale aplicabile cu privire la protectia mediului si la sanatatea si siguranta muncitorilor; si
    b) sa elaboreze, ca parte a planului de afaceri necesar in cadrul PIPFO, un plan de actiuni satisfacator Bancii, care sa corespunda cu standardele si legislatia romaneasca si a Uniunii Europene si sa implementeze acest plan.
    Sectiunea 3.05.
    Consultanti
    a) Pentru a sprijini implementarea Proiectului, Imprumutatul, daca nu va conveni altfel cu Banca, va angaja sau determina sa fie angajati, dupa caz, si va utiliza consultanti a caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatoare Bancii, incluzand:
    (i) consultanti pentru a sprijini ingineria, proiectarea, implementarea si supervizarea Programelor de Investitii Municipale; si
    (ii) consultanti care sa sprijine implementarea PIPFO-urilor.
    b) Imprumutatul va asigura sau determina sa fie asigurate, fara plata, oricarui consultant angajat sa asiste in problemele referitoare la Proiect sau la activitatile Imprumutatului, Bancii de Implementare sau ale oricarei Parti Locale, toate facilitatile si sprijinul necesar pentru realizarea atributiilor sale, ca si toate documentele, materialele sau alte informatii care pot fi relevante pentru activitatea sa.
    Sectiunea 3.06.
    Cerintele privind inaintarea si frecventa rapoartelor
    a) Pana cand intreaga valoare a imprumutului a fost rambursata sau anulata, Imprumutatul va remite Bancii rapoarte anuale asupra problemelor de protectia mediului cu privire la Proiect, dupa cum se face referire in Sectiunea 4.04(a)(iii) din Termenii si conditiile standard. Aceste rapoarte vor fi inaintate intr-o perioada de 90 de zile dupa sfarsitul anului asupra caruia se raporteaza si vor include o descriere a progresului inregistrat de fiecare Regie Autonoma in implementarea planului de actiune pentru protectia mediului cuprins in planul de afaceri prezentat, sau care urmeaza sa fie prezentat, in PIPFO, respectiv, si la care se face referire in Sectiunea 3.04(b) din acest Acord.
    b) Rapoartele periodice privind Proiectul la care se face referire in Sectiunea 4.04(a)(iv) din Termenii si conditiile standard vor fi inaintate trimestrial, incepand cu perioada de 90 zile dupa intrarea in efectivitate a acestui Acord si, dupa aceea, in curs de 60 zile dupa sfarsitul perioadei asupra careia se raporteaza, pana cand Proiectul a fost finalizat. Aceste rapoarte vor consta intr-o raportare trimestriala consolidata privind progresul inregistrat care (i) sa ofere un cadru general referitor la progresul inregistrat in implementarea Proiectului, atragand atentia asupra dificultatilor sau preocuparilor, existente sau potentiale, comune mai multor orase incluse in Proiect sau specifice unui oras inclus in Proiect, care pot necesita interventia Imprumutatului, impreuna cu masuri propuse pentru remedierea sau prevenirea acestor dificultati si (ii) sa includa urmatoarele raportari si informatii:
    A) modificari importante in personalul de decizie al UCP, UAP si al Bancii de Implementare;
    B) O declaratie semnata de un reprezentant autorizat al Imprumutatului asupra stadiului indeplinirii de catre Imprumutat a fiecarei clauze a acestui Acord;
    C) Pentru fiecare oras inclus in Proiect urmatoarele elemente specifice:
    1) Informatii generale:
    a) progresul fizic realizat in implementarea Proiectului pana la data raportului si in timpul perioadei de raportare, incluzand lucrari civile, furnizare de bunuri si trageri;
    b) dificultatile sau intarzierile actuale sau estimate in implementarea Proiectului, motivele acestor dificultati sau intarzieri, efectul acestor dificultati sau intarzieri asupra graficului de implementare si masurile efective luate sau programate pentru a depasi asemenea dificultati si a evita asemenea intarzieri;
    c) activitatea programata pentru trimestrul urmator;
    d) modificarile preliminate in data de finalizare a Proiectului;
    e) utilizarea sumelor imprumutului subsidiar in cadrul ASIGP si a fondurilor nerambursabile asigurate de EUPHARE, Imprumutat si autoritatea locala;
    f) situatii financiare pentru Regia Autonoma sub forma unei sinteze neauditate a conturilor financiare interne, sau alta asemenea forma acceptabila Bancii;
    g) modificari importante in personalul de conducere al Partilor Locale, UIP, consultantilor si antreprenorilor;
    h) probleme care pot afecta costul Proiectului;
    i) orice evolutie sau activitate posibila a afecta viabilitatea economica a oricarei parti a Proiectului;
    j) situatii prezentand depozitele in si tragerile din Fondul IID;
    k) un raport prezentand progresul inregistrat de Regia Autonoma cu privire la indicatorii de performanta cuprinsi in planul de afaceri la care se face referire in ASIGP.
    2) un grafic prezentand progresul pentru fiecare parte a Proiectului si incluzand un grafic al cheltuielilor planificate si efective.
    3) situatii financiare prezentand detalii ale cheltuielilor efectuate in cadrul fiecarei parti a Proiectului si ale tragerilor din Imprumut, impreuna cu o situatie prezentand:
    a) estimarile de costuri initiale;
    b) estimarile de costuri revizuite, daca este cazul, cu motivele modificarilor;
    c) cheltuielile estimate initial pana la data intocmirii situatiei;
    d) motivele diferentelor dintre cifrele la care se refera Sectiunea 3.06(b)(C)(3)(c) si cheltuielile efective;
    e) cheltuielile estimate pentru urmatoarele trimestre ale anului;
    4) un raport specificand stadiul indeplinirii de catre Partile Locale a obligatiilor lor conform fiecarui ASIGP si prezentand, inter alia, fiecare incalcare a clauzelor de catre Partile Locale, motivele acestei incalcari si graficul propus de actiuni pentru remedierea acestei incalcari, impreuna cu o declaratie semnata atat de Banca de Implementare cat si de Imprumutat confirmand ca, dupa cat cunosc, acest raport cuprinde date reale si corecte.
    Art. 4
    CLAUZE FINANCIARE
    Sectiunea 4.01.
    Rapoarte si evidente financiare
    a) Imprumutatul va determina fiecare regie autonoma sa mentina acele proceduri, evidente si conturi care sunt adecvate pentru a reflecta in conformitate cu standarde contabile acceptate pe plan international operatiunile, resursele si cheltuielile privind Proiectul si pentru a urmari si inregistra progresul Proiectului (inclusiv costurile sale si beneficiile care urmeaza sa rezulte din acesta).
    b) Imprumutatul va determina fiecare Regie Autonoma:
    (i) sa pastreze evidentele si conturile la care se face referire in Sectiunea 4.01 (a) din acest Acord, incluzand evidentele si conturile Contului Special, auditate pentru fiecare An Fiscal, in concordanta cu principiile si standardele de audit recunoscute pe plan international aplicate cu consecventa, de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
    (ii) sa furnizeze Bancii, pentru fiecare Regie Autonoma, cat mai curand posibil, dar in nici un caz mai tarziu de 6 luni dupa sfarsitul fiecarui An Fiscal, raportul acestui audit intocmit de auditorii mentionati si avand o asemenea amploare si grad de detaliu dupa cum Banca va fi solicitat in mod rezonabil; si
    (iii) sa furnizeze Bancii alte informatii privind acele evidente si conturi, ca si auditul acestora, dupa cum Banca va solicita periodic in mod rezonabil.
    Art. 5
    SUSPENDAREA; ACCELERAREA SCADENTEI; ANULAREA
    Sectiunea 5.01.
    Suspendarea
    Urmatoarele sunt specificate ca evenimente suplimentare pentru suspendarea dreptului Imprumutatului de a efectua trageri in cadrul imprumutului pentru scopurile Sectiunii 7.01(a)(xiii) din Termenii si conditiile standard:
    a) cadrul legislativ si normativ aplicabil furnizarii serviciilor locale pe teritoriul statului membru va fi suferit derogari sau va fi fost modificat, suspendat, abrogat sau anulat intr-un mod care, in opinia rezonabila a Bancii, poate avea un impact negativ substantial asupra Proiectului sau a punerii lui in aplicare; sau
    b) Imprumutatul sau Banca de Implementare nu-si vor fi indeplinit vreuna din obligatiile care le revin conform Acordului de administrare a imprumutului si aceasta neindeplinire, in opinia rezonabila a Bancii, va fi avut un impact negativ substantial asupra Proiectului sau a punerii lui in aplicare.
    Sectiunea 5.02.
    Accelerarea scadentei
    Urmatorul este specificat ca eveniment suplimentar pentru accelerarea scadentei in scopurile Sectiunii 7.06 (f) din Termenii si conditiile standard, dar numai pentru partea din imprumut trasa in scopul acordarii unui Imprumut subsidiar in conformitate cu respectivul ASIGP: vreuna dintre Partile Locale nu-si va fi indeplinit vreuna din obligatiile sale conform ASIGP respectiv, iar aceasta situatie va continua timp de 90 zile.
    Sectiunea 5.03.
    Anularea
    Daca, la un moment dat, Banca stabileste ca plata din, sau orice utilizare a Contului Special a fost facuta fara a se tine seama de cerintele Anexei nr. 3 la acest Acord si stabileste suma imprumutului careia i se aplica acea utilizare gresita, Banca poate, notificand Imprumutatul, sa anuleze dreptul Imprumutatului de a face trageri in cadrul imprumutului cu privire la o astfel de suma. Dupa remiterea acestei notificari, acea suma a imprumutului va fi anulata.
    Art. 6
    INTRAREA IN EFECTIVITATE
    Sectiunea 6.01.
    Conditii prealabile intrarii in efectivitate
    Urmatoarele sunt specificate drept conditii suplimentare intrarii in efectivitate a acestui Acord pentru scopurile Sectiunii 9.02 (c) din Termenii si conditiile standard:
    a) ASIGP-urile, in forma si continut satisfacatoare Bancii, au fost semnate si remise in numele Imprumutatului si Partilor Locale in nu mai putin de patru orase din Proiect si sunt legal obligatorii pentru toate Partile semnatare si aplicabile in conformitate cu termenii lor, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a acestui Acord;
    b) un Acord de Proiect a fost legal semnat si remis in numele fiecarei Parti Locale care a incheiat un ASIGP si este legal obligatoriu pentru acele Parti Locale si aplicabil in conformitate cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a acestui Acord;
    c) Acordul de administrare a imprumutului, in forma si continut satisfacatoare Bancii, a fost legal semnat si remis in numele Imprumutatului si al Bancii de Implementare si este legal obligatoriu pentru ambele parti semnatare si aplicabil in conformitate cu termenii sai;
    d) UAP a fost infiintata in conformitate cu termenii de referinta acceptabili Bancii si a fost dotata cu resurse si personal calificat satisfacatoare pentru Imprumutat si acceptabile Bancii;
    e) UCP a fost infiintata conform unor termeni de referinta acceptabili Bancii si a fost dotata cu resurse si personal calificat acceptabile Bancii;
    f) o UIP a fost infiintata in fiecare oras inclus in Proiect pentru care a fost semnat un ASIGP, conform unor termeni de referinta acceptabili Bancii, a fost legal aprobata de organele autoritatilor locale respective si a fost dotata cu resurse, personal calificat si consultanti acceptabili Bancii;
    g) Imprumutatul a furnizat Bancii evidente satisfacatoare care sa demonstreze ca: (i) un Fond IID a fost legal autorizat si infiintat in fiecare oras inclus in Proiect pentru care a fost semnat un ASIGP, si (ii) platile in fiecare astfel de Fond IID vor fi exceptate de la orice impunere sau taxa;
si
    h) Imprumutatul va fi primit un aviz juridic, in forma si continut satisfacatoare Bancii, eliberat de un jurist din partea Bancii de Implementare acceptabil Bancii, confirmand ca Acordul de administrare a imprumutului a fost legal autorizat sau ratificat de, si semnat si remis in numele Bancii de Implementare si este legal obligatoriu pentru Banca de Implementare si aplicabil in conformitate cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a acestui Acord.
    Sectiunea 6.02.
    Aviz juridic
    a) Pentru scopurile Sectiunii 9.03 (a) din Termenii si conditiile standard, avizul sau avizele juridice vor trebui eliberate, in numele Imprumutatului, de ministrul justitiei al Imprumutatului, iar urmatoarele sunt specificate ca probleme aditionale pentru a fi incluse in avizul sau avizele juridice ce se vor furniza Bancii:
    (i) fiecare ASIGP semnat pana la data respectiva a fost legal autorizat sau ratificat de, si semnat si remis in numele Imprumutatului si este legal obligatoriu pentru Imprumutat si aplicabil in conformitate cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a acestui Acord;
    (ii) Acordul de administrare a imprumutului a fost legal autorizat sau ratificat de, si semnat si remis in numele Imprumutatului, si este legal obligatoriu pentru Imprumutat si aplicabil in conformitate cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a acestui Acord; si
    b) Pentru scopurile Sectiunii 9.03 (c) din Termenii si conditiile standard, avizul sau avizele juridice vor trebui eliberate in numele fiecareia dintre Partile Locale care a semnat un ASIGP de catre un jurist din partea acelor Parti Locale acceptabil Bancii, iar urmatoarea este specificata ca o problema aditionala pentru a fi inclusa in avizul sau avizele ce se vor furniza Bancii: ASIGP respectiv a fost legal autorizat sau ratificat de, si semnat si remis in numele acelei Parti Locale si este legal obligatoriu pentru acea Parte Locala si aplicabil in conformitate cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a acestui Acord.
    Sectiunea 6.03.
    Terminarea pentru neintrarea in efectivitate
    Data la care se implinesc 90 de zile de la data acestui Acord este specificata pentru scopurile Sectiunii 9.04 din Termenii si conditiile standard.
    Art. 7
    DIVERSE
    Sectiunea 7.01.
    Notificari
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile Sectiunii 10.01 din Termenii si conditiile standard:

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor al Romaniei
    Strada Apolodor, nr. 17
    Bucuresti
    Romania

    Catre: Directia generala a relatiilor financiare cu organisme internationale
    Telefon: (401) 410.20.39/311.23.76
    Fax: (401) 312.67.92
    Telex: 112-39

    Pentru Banca:
    Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare One Exchange Square
    London EC2A 2EH
    England

    Catre: Unitatea pentru Administrarea Operatiunilor
    Telefon: (44-171) 338 6000
    Telefax: (44-171) 338 6100
    Telex: 8812161 EBRD L G

    Sectiunea 7.02
    Taxe si costuri
    Imprumutatul va suporta orice taxe si costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar generate de pregatirea, semnarea sau inregistrarea acestui Acord, Acordurilor de Proiect, ASIGP-urilor, Acordului de Administrare a Imprumutului si a oricarui document aferent.
    Drept care, Partile la prezentul Acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au determinat ca acest Acord sa fie semnat in patru exemplare si remis la Bucuresti, Romania, la data si anul inscrise mai sus.

                     ROMANIA
                 MIRCEA CIUMARA,
       Ministru de stat, ministrul finantelor

             BANCA EUROPEANA PENTRU
          RECONSTRUCTIE si DEZVOLTARE
                  JOHAN BASTIN,
                     Director


    ANEXA 1

             DESCRIEREA PROIECTULUI

    1. Scopul Proiectului este constructia si reabilitarea facilitatilor de alimentare cu apa si canalizare in zece orase de pe teritoriul Imprumutatului, imbunatatirea performantelor operationale si financiare in sectorul de apa in aceste orase si institutionalizarea finantarii investitiilor locale in acest sector.
    2. Proiectul consta din urmatoarele parti, care pot face obiectul acelor modificari asupra carora Banca si Imprumutatul pot conveni periodic:
    I. PROGRAMELE DE INVESTITII MUNICIPALE
    Partea 1 (Arad)
    Partea 1: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa din Arad, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei, echipamente si sistemul de monitorizare
    Partea 1 (i)(A)         Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea 1 (i)(B)         Achizitionarea unui sistem de monitorizare a
                            alimentarii cu apa*)
    Partea 1 (i)(C)         Achizitionarea de echipament de laborator*)
    Partea 1 (i)(D)         Achizitionarea de echipamente diverse*)

    Reabilitarea fronturilor subterane de captare si statii de pompare
    Partea 1 (ii)(A)        Constructii civile asociate forarii puturilor*)
    Partea 1 (ii)(B)        Constructie puturi si instalare*)
    Partea 1 (ii)(C)        Reabilitarea statiilor de pompare*)

    Servicii generale
    Partea 1 (iii)(A)       Proiectare pe plan local*)
    Partea 1 (iii)(C)       Supervizare*)

    Partea a 2-a (Bacau)
    Partea a 2-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa din Bacau, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei, echipamente si sistemul de monitorizare
    Partea a 2-a (i)(A)     Furnizarea materialelor pentru reteaua de
                            alimentare cu apa*)
    Partea a 2-a (i)(B)     Instalarea materialelor pentru reteaua de
                            alimentare cu apa*)
    Partea a 2-a (i)(C)     Achizitionarea echipamentului pentru masurarea
                            presiunii*)
    Partea a 2-a (i)(D)     Furnizarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 2-a (i)(E)     Instalarea contorilor pentru consum*)

    Reabilitarea pompelor pentru fronturile de puturi si a statiilor de pompare
    Partea a 2-a (ii)(A)    Furnizarea pompelor pentru frontul de puturi*)
    Partea a 2-a (ii)(B)    Instalarea pompelor pentru fronturi de puturi*)
    Partea a 2-a (ii)(C)    Reabilitarea statiei de pompare Gheraiesti*)

    Servicii generale
    Partea a 2-a (iii)(A)   Proiectare pe plan local*)
    Partea a 2-a (iii)(C)   Supervizare

    Partea a 3-a (Bistrita)
    Partea a 3-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Bistrita, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa, sistemul de monitorizare si contorizarea pentru consum
    Partea a 3-a (i)(A)    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea a 3-a (i)(B)    Sistemul de monitorizare a alimentarii cu apa*)
    Partea a 3-a (i)(C)    Furnizarea de contori pentru consum*)
    Partea a 3-a (i)(D)    Instalarea contorilor pentru consum*)

    Reabilitarea statiei de tratare a apei
    Partea a 3-a (ii)(A) Reabilitarea statiei de tratare a apei Bistrita*)

    Reabilitarea sistemului de canalizare si modernizarea statiei de epurare
    Partea a 3-a (iii)(A)  Reabilitarea retelei de canalizare*)
    Partea a 3-a (iii)(B)  Achizitionarea echipamentului pentru statia de
                           epurare*)
    Partea a 3-a (iii)(C)  Instalarea echipamentului pentru statia de
                           epurare*)
    Partea a 3-a (iii)(D)  Achizitionarea echipamentului de laborator*)
    Partea a 3-a (iii)(E)  Achizitionarea echipamentului auxiliar suplimentar
                           pentru epurarea apei*)

    Servicii generale
    Partea a 3-a (iv)(A)   Proiectare pe plan local*)
    Partea a 3-a (iv)(C)   Supervizare*)

    Partea a 4-a (Botosani)
    Partea a 4-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Botosani, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei, monitorizarea presiunii si contorizarea pentru consum

    Partea a 4-a (i)(A)    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea a 4-a (i)(B)    Achizitionarea sistemului de monitorizare a
                           alimentarii cu apa*)
    Partea a 4-a (i)(C)    Furnizarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 4-a (i)(D)    Instalarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 4-a (i)(E)    Achizitionarea echipamentului de laborator*)

    Modernizarea statiei de epurare
    Partea a 4-a (ii)(A)   Modernizarea statiei de epurare*)

    Servicii generale
    Partea a 4-a (iii)(A)  Proiectare pe plan local*)
    Partea a 4-a (iii)(C)  Supervizare*)

    Partea a 5-a (Braila)
    Partea a 5-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa in Braila, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei, monitorizarea si contorizarea pentru consum
    Partea a 5-a (i)(A)    Furnizarea materialelor pentru retea*)
    Partea a 5-a (i)(B)    Instalarea materialelor pentru retea*)
    Partea a 5-a (i)(C)    Achizitionarea sistemului de monitorizare a
                           alimentarii cu apa*)
    Partea a 5-a (i)(D)    Furnizarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 5-a (i)(E)    Instalarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 5-a (i)(F)    Achizitionarea echipamentului de laborator*)

    Reabilitarea statiei de tratare si a statiilor de pompare
    Partea a 5-a (ii)(A)   Reabilitarea statiei de tratare a apei Chiscani*)
    Partea a 5-a (ii)(B)   Reabilitarea statiei de tratare a apei Braila*)

    Servicii generale
    Partea a 5-a (iii)(A)  Proiectare pe plan local*) si (D)
    Partea a 5-a (iii)(C)  Supervizare*)

    Partea a 6-a (Cluj)
    Partea a 6-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Cluj, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa, monitorizarea si contorizarea pentru consum

    Partea a 6-a (i)(A)    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea a 6-a (i)(B)    Achizitionarea echipamentului pentru monitorizarea
                           presiunii*)

    Reabilitarea statiilor de pompare, a statiilor de tratare si a rezervoarelor de serviciu

    Partea a 6-a (ii)(A)   Reabilitarea rezervorului Manastur*)
    Partea a 6-a (ii)(B)   Modernizarea statiei de pompare Manastur*)
    Partea a 6-a (ii)(C)   Reabilitarea rezervorului Baciu*)
    Partea a 6-a (ii)(D)   Modernizarea statiei de pompare Baciu*)
    Partea a 6-a (ii)(E)   Reabilitarea statiilor de pompare Govora si
                           Zorilor*)
    Partea a 6-a (ii)(F)   Constructii civile la statia de tratare a apei
                           Gilau*)
    Partea a 6-a (ii)(G)   Achizitionarea de echipament pentru statia de
                           tratare a apei Gilau*)
    Partea a 6-a (ii)(H)   Achizitionarea echipamentului de transport*)
    Partea a 6-a (ii)(I)   Achizitionarea echipamentului de laborator*)

    Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare

    Partea a 6-a (iii)(A)  Reabilitarea retelei de canalizare (I)*)
    Partea a 6-a (iii)(B)  Reabilitarea retelei de canalizare (II)*)
    Partea a 6-a (iii)(C)  Reabilitarea retelei de canalizare (III)*)
    Partea a 6-a (iii)(D)  Reabilitarea statiei de epurare*)

    Servicii generale
    Partea a 6-a (iv)(A)   Proiectare pe plan local*)
    Partea a 6-a (iv)(C)   Supervizare*)

    Partea a 7-a (Constanta)
    Partea a 7-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Constanta, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa, monitorizarea si contorizarea pentru consum
    Partea a 7-a (i)(A)    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea a 7-a (i)(B)    Furnizarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 7-a (i)(C)    Instalarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 7-a (i)(D)    Furnizarea de echipament pentru monitorizarea
                           presiunii*)
    Partea a 7-a (i)(E)    Instalarea echipamentului pentru monitorizarea
                           presiunii*)
    Partea a 7-a (i)(F)    Achizitionarea echipamentului de laborator*)
    Partea a 7-a (i)(G)    Achizitionarea echipamentului pentru detectarea
                           pierderilor*)

    Reabilitarea statiei de pompare, a statiei de tratare si a rezervoarelor de serviciu
    Partea a 7-a (ii)(A)   Reabilitarea surselor de apa subterana*)
    Partea a 7-a (ii)(B)   Achizitionarea echipamentului de monitorizare a
                           retelei*)
    Partea a 7-a (ii)(C)   Reabilitarea statiei de pompare Calarasi*)

    Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare
    Partea a 7-a (iii)(A)    Reabilitarea retelei de canalizare*)
    Partea a 7-a (iii)(B)    Achizitionarea echipamentului pentru aerare*)
    Partea a 7-a (iii)(C)    Achizitionarea echipamentului pentru statia de epurare*)
    Partea a 7-a (iii)(D)    Instalarea echipamentului pentru epurare*)
    Partea a 7-a (iii)(E)    Dezvoltarea sistemelor de tratare a namolului*)
    Partea a 7-a (iii)(F)    Achizitionarea echipamentului de laborator*)
    Partea a 7-a (iii)(G)    Achizitionarea echipamentului de pompare*)
    Partea a 7-a (iii)(H)    Instalarea echipamentului de pompare*)
    Partea a 7-a (iii)(I)    Achizitionarea echipamentului de transport*)

    Servicii generale
    Partea a 7-a (iv)(A)     Proiectare pe plan local*)
    Partea a 7-a (iv)(C)     Supervizare*)

    Partea a 8-a (Focsani)
    Partea a 8-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa in Focsani, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea aductiunii principale si a retelei de apa, sistemul de monitorizare si contorizarea pentru consum
    Partea a 8-a (i)(A)      Reabilitarea aductiunii principale*)
    Partea a 8-a (i)(B)      Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea a 8-a (i)(C)      Achizitionarea sistemului de monitorizare a
                             alimentarii cu apa*)
    Partea a 8-a (i)(D)      Furnizarea contorilor (50 - 150 mm diametru)*)
    Partea a 8-a (i)(E)      Instalarea contorilor (50 - 150 mm diametru)*)
    Partea a 8-a (i)(F)      Furnizarea contorilor (20 - 65 mm diametru)*)
    Partea a 8-a (i)(G)      Instalarea contorilor (20 - 65 mm diametru)*)

    Modernizarea sursei Suraia
    Partea a 8-a (ii)(A)     Modernizarea rezervorului de serviciu*)
    Partea a 8-a (ii)(B)     Modernizarea statiei de pompare*)
    Partea a 8-a (ii)(C)     Achizitionarea echipamentului de transport*)
    Partea a 8-a (ii)(D)     Achizitionarea echipamentului de laborator*)
    Partea a 8-a (ii)(E)     Furnizarea pompelor*)
    Partea a 8-a (ii)(F)     Furnizarea echipamentului de clorinare*)

    Servicii generale
    Partea a 8-a (iii)(A)    Proiectare pe plan local*)
    Partea a 8-a (iii)(C)    Supervizare*)

    Partea a 9-a (Oradea)
    Partea a 9-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa din Oradea, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa, sistemul de monitorizare si contorizarea pentru consum
    Partea a 9-a (i)(A)      Achizitionarea si instalarea materialelor pentru
                             reteaua de alimentare cu apa (60 - 160 mm)*)
    Partea a 9-a (i)(B)      Achizitionarea si instalarea materialelor pentru
                             reteaua de alimentare cu apa (200 - 600 mm)*)
    Partea a 9-a (i)(C)      Achizitionarea si instalarea pompelor pentru
                             hidrofoare*)
    Partea a 9-a (i)(D)      Achizitionarea echipamentului de monitorizare a
                             presiunii*)
    Partea a 9-a (i)(E)      Furnizarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 9-a (i)(F)      Instalarea contorilor pentru consum*)

    Inlocuirea pompei principale din Oradea
    Partea a 9-a (ii)(A)     Inlocuirea pompei*)
    Partea a 9-a (ii)(B)     Achizitionarea echipamentului de laborator*)

    Servicii generale
    Partea a 9-a (iii)(A)    Proiectare pe plan local*)
    Partea a 9-a (iii)(C)    Supervizare*)

    Partea a 10-a (Targoviste)
    Partea a 10-a: Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Targoviste, incluzand urmatoarele componente:

    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa, sistemul de monitorizare si contorizarea pentru consum
    Partea a 10-a (i)(A)     Reabilitarea retelei de alimentare cu apa*)
    Partea a 10-a (i)(B)     Achizitionarea sistemului de monitorizare a
                             retelei*)
    Partea a 10-a (i)(C)     Furnizarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 10-a (i)(D)     Instalarea contorilor pentru consum*)
    Partea a 10-a (i)(E)     Achizitionarea echipamentului auxiliar*)

    Modernizarea statiei de pompare si a hidrofoarelor
    Partea a 10-a (ii)(A)    Inlocuirea agregatelor de pompare*)
    Partea a 10-a (ii)(B)    Furnizarea materialelor pentru hidrofor*)
    Partea a 10-a (ii)(C)    Instalarea materialelor pentru hidrofor*)
    Partea a 10-a (ii)(D)    Achizitionarea echipamentului auxiliar*)

    Reabilitarea retelei de canalizare
    Partea a 10-a (iii)(A)   Reabilitarea retelei de canalizare*)

    Servicii generale
    Partea a 10-a (iii)(A)   Proiectare pe plan local*)
    Partea a 10-a (iii)(C)   Supervizare*)

    Partea a 11-a (Generala)
    Partea a 11-a: Asigurarea consultantei pentru supervizare si a serviciilor de consultanta ad-hoc, incluzand urmatoarele componente:
    Partea a 11-a G1         Servicii pentru supervizarea contractelor*)
    Partea a 11-a G2         Servicii de consultanta ad-hoc*)
    Partea a 11-a G3         Consultanta pentru sustinerea implementarii (1)*)
    Partea a 11-a G4         Consultanta pentru sustinerea implementarii (2)*)

    II. PIPFO
    Dupa cum este stipulat in fiecare ASIGP.

    3. Este prevazut ca Proiectul sa fie finalizat pana la 30 iunie 2001.
----------------------
    *) Finantare BERD.
    *) Finantare EU PHARE.
    *) Finantare BERD si Imprumutat in proportiile prevazute in apendicele la Anexa 2 din Acord.
    *) Finantare Imprumutat.


    ANEXA 2

                CATEGORII SI TRAGERI

    1. Tabelul atasat acestei Anexe prezinta categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pentru fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile din fiecare categorie ce urmeaza a fi astfel finantate. Nici o tragere nu va fi efectuata inainte de data intrarii in efectivitate.
    2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1 din aceasta Anexa, nici o tragere nu va fi efectuata:
    a) cu privire la platile facute pentru cheltuieli anterioare datei semnarii Acordului;
    b) decat dupa ce comisionul la care s-a facut referire in Sectiunea 3.05 (b) a Termenilor si conditiilor standard a fost primit de catre Banca;
    c) pentru prima tragere corespunzatoare fiecarui imprumut subsidiar referitor la un oras inclus in Proiect, decat dupa ce:
    (i) un ASIGP, intr-o forma si un continut satisfacatoare pentru Banca, a fost semnat si remis in mod legal in numele Partilor Locale respective si Imprumutatului, si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru toate Partile semnatare si aplicabil, in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    (ii) un Acord de Proiect a fost semnat si remis in mod legal in numele Partilor Locale si Bancii si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru toate Partile semnatare si aplicabil, in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    (iii) un jurist din partea fiecareia dintre Partile Locale, acceptabil Bancii, a furnizat Imprumutatului si Bancii in numele acelor Parti Locale un aviz sau avize juridice, in forma si continut acceptabile Bancii, care sa ateste ca:
    A) ASIGP a fost autorizat sau ratificat in mod legal, semnat si remis in numele acelor Parti Locale si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru acele Parti Locale si aplicabil in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    B) Acordul de Proiect a fost autorizat sau notificat in mod legal, semnat si remis in numele acelor Parti Locale si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru acele Parti Locale si aplicabil in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    (iv) Imprumutatul a furnizat Bancii un aviz juridic in forma si continut acceptabile Bancii si emis de un jurist acceptat de Banca, incluzand problema specificata in Sectiunea 6.02(a)(i) a acestui Acord;
    (v) Banca este asigurata ca au fost obtinute toate licentele, aprobarile si avizele necesare pentru a permite inceperea lucrarilor de constructie privind Proiectul in acel Oras inclus in Proiect.
    (vi) a fost infiintata o UIP, conform unor termeni de referinta acceptabili Bancii, a fost aprobata in mod corespunzator de organele autoritatii locale relevante si a fost dotata cu resurse, personal calificat si consultanti acceptabili Bancii.

                    APENDICE LA ANEXA Nr. 2
 ----------------------------------------------------------------------------
                                                                   % de
                                                    Suma       cheltuieli ce
 Nr.                                               alocata     va fi finantat
 crt.        Categoria                          din Imprumut  (% din valoarea
                                                  (dolari)      contractului
                                                               exclusiv taxe
                                                                si impozite
                                                                  locale)
 ----------------------------------------------------------------------------
  1. Bunuri  pentru Partea 1 (Arad)               1.709.000         100
  2. Lucrari pentru Partea 1 (Arad)               1.638.000         100
  3. Bunuri  pentru Partea 2 (Bacau)              3.506.000         100
  4. Lucrari pentru Partea 2 (Bacau)                  0              0
  5. Bunuri  pentru Partea 3 (Bistrita) cu
     exceptia celor pentru Partea 3(iii)(B)         412.000         100
  6. Bunuri  pentru Partea 3(iii)(B)(Bistrita)    3.347.000        80,3
  7. Lucrari pentru Partea 3 (Bistrita)               0              0
  8. Bunuri  pentru Partea 4 (Botosani)           1.285.000         100
  9. Lucrari pentru Partea 4 (Botosani)             822.000         100
 10. Bunuri  pentru Partea 5 (Braila)             2.449.000         100
 11. Lucrari pentru Partea 5 (Braila)             2.227.000         100
 12. Bunuri  pentru Partea 6 (Cluj)               1.699.000         100
 13. Lucrari pentru Partea 6 (Cluj)              13.768.000         100
 14. Bunuri  pentru Partea 7 (Constanta)          6.741.000         100
 15. Lucrari pentru Partea 7 cu exceptia
     celor pentru Partea 7(iii)(D) (Constanta)    5.149.000         100
 16. Lucrari pentru Partea 7(iii)(D)
     (Constanta)                                  3.236.000        64,0
 17. Bunuri  pentru Partea 8 (Focsani)              836.000         100
 18. Lucrari pentru Partea 8 (Focsani)            4.322.000         100
 19. Lucrari pentru Partea 9(i)(A) (Oradea)       2.817.000        45,0
 20. Lucrari pentru Partea 9(i)(B) (Oradea)       2.556.000        61,0
 21. Bunuri  pentru Partea 9(i)(A) (Oradea)       3.193.000         100
 22. Lucrari pentru Partea 9 (Oradea)
     cu exceptia celor pentru Partile
     9(i)(A) si 9(i)(B)                               0              0
 23. Bunuri  pentru Partea 10 (Targoviste)        2.489.000         100
 24. Lucrari pentru Partea 10 (Targoviste)        2.370.000         100
 25. Servicii pentru Partea 11 (Generala)           200.000         100
 26. Nealocate pentru Partea (1) Arad               414.000
     Nealocate pentru Partea (2) Bacau              433.000
     Nealocate pentru Partea (3) Bistrita           465.000
     Nealocate pentru Partea (4) Botosani           260.000
     Nealocate pentru Partea (5) Braila             578.000
     Nealocate pentru Partea (6) Cluj             1.912.000
     Nealocate pentru Partea (7) Constanta        1.870.000
     Nealocate pentru Partea (8) Focsani            638.000
     Nealocate pentru Partea (9) Oradea           1.058.000
     Nealocate pentru Partea (10) Targoviste        601.000
 ----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:                                       75.000.000
 ----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3
                      CONT SPECIAL

    1. Pentru obiectivele acestei anexe, termenii urmatori vor avea urmatorul inteles: "Categorie eligibila" inseamna categoriile prezentate in apendicele la aceasta anexa.
    "Cheltuieli eligibile" inseamna cheltuieli in ceea ce priveste costul rezonabil al bunurilor, lucrarilor si serviciilor cerute pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului alocate periodic categoriilor eligibile in concordanta cu prevederile anexei nr. 2 la acest Acord;
    "Soldul Maxim al Contului Special" inseamna o suma egala cu 2.000.000 $; si "Suma Minima de Tragere in Contul Special" 100.000 $.
    2. Platile din Contul Special trebuie facute exclusiv pentru cheltuieli eligibile in concordanta cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovezi satisfacatoare pentru ea in sensul ca acest Cont Special a fost deschis in mod corespunzator, in concordanta cu termeni si conditii acceptabile de catre Banca, inclusiv protectie adecvata impotriva confiscarii, popririi si compensarii, Imprumutatul poate sa traga din suma disponibila si sa depuna in Contul Special o suma initiala care nu trebuie sa depaseasca Soldul Maxim al Contului Special, nici sa fie mai mica decat Suma Minima a Tragerii in Contul Special.
    4. Ulterior, Imprumutatul poate sa traga sume suplimentare din suma disponibila si sa le depuna in Contul Special, sub rezerva limitarilor specificate in paragraful 6 al acestei anexe si satisfacand urmatoarele conditii pentru fiecare tragere solicitata:
    a) Imprumutatul va fi inaintat Bancii situatii si documente contabile, si orice alte dovezi cerute de Banca, pentru a demonstra ca sumele trase din Contul Special au fost folosite adecvat.
    b) Dupa intrarea in efectivitate a tragerii solicitate din suma disponibila si depunerea sumei acestei trageri in Contul Special, soldul Contului Special nu trebuie sa depaseasca Soldul Maxim al Contului Special.
    c) Cu exceptia celor pe care Banca le poate conveni periodic, suma tragerii cerute din suma disponibila pentru a fi depusa in Contul Special nu trebuie sa fie mai mica decat Suma Minima de Tragere in Contul Special.
    5. Fara a prejudicia cerintele paragrafului 4(a) din aceasta anexa, Imprumutatul va furniza, oricand Banca va solicita in mod rezonabil, un raport asupra soldului si alte detalii asupra Contului Special, inclusiv situatii contabile si acele alte documente si dovezi pe care le poate cere Banca, pentru a demonstra ca platile efectuate din Contul Special au fost efectuate in concordanta cu cerintele prezentate in aceasta anexa.
    6. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, Imprumutatul nu trebuie sa traga fonduri din suma disponibila pentru a le depune in Contul Special, decat daca Banca convine altfel:
    a) in cazul in care, la un moment dat, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare din suma disponibila trebuie facute in concordanta cu prevederile Sectiunii 2.03 (a) din Acord; sau
    b) imediat ce suma disponibila alocata categoriilor eligibile va egala de doua ori suma Soldului Maxim al Contului Special.
    Ulterior, trageri din suma disponibila alocate categoriilor eligibile trebuie sa urmeze acele proceduri pe care Banca le va notifica Imprumutatului. Aceste trageri ulterioare trebuie facute numai dupa ce, si in masura in care, Banca a fost satisfacuta ca toate sumele ramase ca depozit in Contul Special la data notificarii, vor fi utilizate pentru plati pentru cheltuieli eligibile.
    7. Daca Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca orice plata din Contul Special sau orice folosire a sa:
    a) a fost facuta pentru o cheltuiala sau intr-o suma care nu este eligibila conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau
    b) nu a fost justificata prin dovezile furnizate Bancii; atunci Banca ii poate cere Imprumutatului sa:
    (i) furnizeze acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate cere; sau
    (ii) sa depuna in Contul Special (sau, daca asa va cere Banca, sa restituie Bancii) o suma egala cu suma unei asemenea plati sau a partii din aceasta care nu este eligibila sau justificata.
    In cazul in care Banca ia o asemenea hotarare in concordanta cu paragraful 7(a) sau 7(b) al acestei anexe, nu trebuie efectuate trageri ulterioare din suma disponibila pentru a le depune in Contul Special (daca Banca nu convine altfel), pana cand Imprumutatul (A) a depus in Contul Special sau a restituit Bancii o suma egala cu suma unei asemenea plati (sau a unei parti din aceasta) stabilita ca nefiind eligibila sau justificata, sau (B) a furnizat dovezi suplimentare, satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca sumele trase anterior din Contul Special au fost folosite adecvat.
    8. Daca Banca a stabilit, la un moment dat, ca vreo suma ramasa in Contul Special nu va fi ceruta pentru a acoperi plati ulterioare pentru cheltuieli eligibile, atunci Imprumutatul, imediat dupa notificarea din partea Bancii, trebuie sa plateasca anticipat Bancii acea suma ramasa. De asemenea, daca Banca dispune Imprumutatului sa restituie Bancii o suma conform paragrafului 7 (ii) al acestei anexe, atunci Imprumutatul va plati anticipat, imediat dupa notificarea primita din partea Bancii, acea suma ramasa. Pentru aceste scopuri, se deroga de la cerinta ca platile anticipate din imprumut sa se faca la data platii dobanzii, sub rezerva paragrafului 10 al acestei anexe.
    9. Imprumutatul, dupa notificarea anterioara primita de la Banca, acordata in conformitate cu Sectiunea 3.07 (a) din Termenii si conditiile standard, poate plati anticipat la orice data de plata a dobanzii, partial sau integral, fondurile depuse in Contul Special.
    10. Orice plati anticipate ale sumelor identificate in paragrafele 8 si 9 ale acestei anexe vor fi facute in concordanta cu Sectiunea 3.07 din Termenii si conditiile standard, cu conditia, totusi, ca (a) aceste plati anticipate nu vor fi conditionate de Suma Minima de Plata Anticipata specificata in Sectiunea 2.02 (b) a acestui acord, si (b) orice plati anticipate care sunt facute la alta data decat la data de plata a dobanzii, fac obiectul platii de catre Imprumutat a unor costuri de administrare evaluate de Banca si notificate Imprumutatului. Mai mult decat atat, platile anticipate ale sumelor identificate in paragrafele 8 si 9 ale acestei anexe vor fi aplicate de Banca asa cum este prezentat in Sectiunea 3.07 (d)(ii) din Termenii si conditiile standard.

    APENDICE LA ANEXA Nr. 3

    Partea 1(i)(A)
    Partea 1(i)(C)
    Partea 1(i)(D)
    Partea 1(ii)(C)
    Partea 2(i)(C)
    Partea 2(i)(D)
    Partea 3(i)(B)
    Partea 3(i)(C)
    Partea 3(iii)(D)
    Partea 3(iii)(E)
    Partea 4(i)(A)
    Partea 4(i)(B)
    Partea 4(i)(E)
    Partea 5(i)(C)
    Partea 5(i)(D)
    Partea 5(i)(F)
    Partea 5(ii)(A)
    Partea 6(i)(A)
    Partea 6(i)(B)
    Partea 6(ii)(B)
    Partea 6(ii)(E)
    Partea 6(ii)(H)
    Partea 6(ii)(I)
    Partea 7(i)(D)
    Partea 7(i)(F)
    Partea 7(i)(G)
    Partea 7(ii)(C)
    Partea 7(iii)(B)
    Partea 8(i)(A)
    Partea 8(i)(D)
    Partea 8(ii)(D)
    Partea 8(ii)(E)
    Partea 8(ii)(F)
    Partea 9(i)(E)
    Partea 9(ii)(B)
    Partea 10(i)(A)
    Partea 10(i)(E)
    Partea 10(ii)(D)
    Partea 11G2

    ANEXA 4

            TERMENII SI CONDITIILE ACORDURILOR SUBSIDIARE
                  DE IMPRUMUT, GARANTIE SI PROIECT

    Imprumutatul va furniza din sumele imprumutului, un imprumut pentru fiecare oras inclus in Proiect (fiecare un "Imprumut Subsidiar") si va asigura fonduri in suma suficienta pentru finalizarea Proiectului.
    Fiecare ASIGP va trebui sa cuprinda termenii si conditiile stipulate mai jos:

    1. TERMENII FINANCIARI AI FIECARUI IMPRUMUT SUBSIDIAR
    a) partile ASIGP: Imprumutatul si fiecare din Partile Locale;
    b) identificarea partilor Proiectului care vor fi finantate in cadrul ASIGP;
    c) valoarea imprumutului subsidiar si valoarea minima a tuturor fondurilor pentru fiecare Program de Investitii Municipale vor fi urmatoarele:

                       PLAN DE FINANTARE PENTRU
          PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A UTILITATILOR MUNICIPALE
                        ETAPA A II-A - ROMANIA

 --------------------------------------------------------------------------
 Oras inclus   Valoare  BERD  PHARE  Total  Imprumutat  Parti    Valoarea
 in proiect    totala           *)             *)    Locale   totala a
                                              col. 5,     *)   impozitelor
                                              6 si 7               *)
 --------------------------------------------------------------------------
   0              1       2      3      4        5        6          7
 --------------------------------------------------------------------------
 Arad           9407    3771   2105   3531     1630      353       1548
 Bacau          8338    3950     95   4293     2547      429       1317
 Bistrita      17499    4235   2822  10442     5747     1044       3651
 Botosani       5916    2374     26   3516     1886      352       1278
 Braila         9683    5268    108   4307     2461      431       1415
 Cluj          38581   17425   9588  11568     3458     1157       6953
 Constanta     46995   17041  12698  17256     6006     1726       9524
 Focsani       13503    5811   2482   5210     2044      521       2645
 Oradea        28379    9651    144  18584    11306     1858       5420
 Targoviste    11994    5474   3739   2781     1441      278       1062
 --------------------------------------------------------------------------
 TOTAL
 GENERAL:     190295   75000  33807  81488    38526     8149      34813
                                               *)                *)
 --------------------------------------------------------------------------
    *) Exclusiv contributiile pentru asistenta tehnica aferente institutionalizarii creditului local, sustinerii implementarii si corporatizarii regiilor autonome.
    *) Exclusiv dobanda pe perioada constructiei, comisioanele si taxele platibile de Partile Locale Imprumutatului conform ASIGP.
    *) Valori minime.
    *) Imprumutatul poate ajusta oricare din valorile prevazute in coloanele 5 si 7 adaugand sau scazand pana la 5% din fiecare asemenea valoare, cu conditia ca suma totala a valorilor prevazute in aceste doua coloane sa nu fie mai mica decat valoarea insumata a totalurilor generale prevazute mai sus pentru aceste doua coloane.
    d) Imprumutul subsidiar pentru fiecare oras inclus in Proiect va fi acordat Regiei Autonome din acel oras inclus in Proiect, care va raspunde pentru plata capitalului principal, dobanzii, comisioanelor, taxelor si tuturor celorlalte sume platibile in cadrul ASIGP respectiv.
    Autoritatea locala a acelui oras inclus in Proiect va garanta, ca prim debitor si nu numai ca garant, plata capitalului principal, dobanzii, comisioanelor, taxelor si tuturor celorlalte sume platibile cu privire la imprumutul subsidiar. Autoritatea locala va infiinta un fond de garantare in suma echivalenta cu 10% din obligatiile anuale de plata ale Regiei Autonome fata de Imprumutat.
    e) perioada de rambursare a imprumutului subsidiar (care va trebui sa nu depaseasca perioada de rambursare a imprumutului) inclusiv perioada de gratie (care va trebui sa nu depaseasca perioada de gratie a Imprumutului);
    f) Imprumutul Subsidiar va fi denominat in dolari si va fi rambursat in lei (Partile Locale isi vor asuma riscurile ce decurg din fluctuatia ratei de schimb intre dolar si leu);
    g) rata dobanzii aplicabila imprumutului subsidiar va fi rata dobanzii aplicabila imprumutului, conform Sectiunii 2.02 (g) a Acordului, plus o Marja de Subimprumut, conform Sectiunii 3.01 (f) a Acordului. Aceasta Marja de Subimprumut va fi utilizata de Imprumutat pentru a infiinta un fond de risc in scopul despagubirii Imprumutatului in cazul in care vreuna din Partile Locale nu-si indeplineste obligatiile financiare care ii revin conform ASIGP;
    h) Regia Autonoma va plati Imprumutatului un comision de angajament, un comision initial si alte speze si taxe aferente Imprumutului Subsidiar, in valoare echivalenta cu spezele, comisioanele si taxele platibile de catre Imprumutat in cadrul Acordului si acele alte taxe si speze specificate in prezentul Acord;
    i) Regia Autonoma va plati Imprumutatului un comision de administrare pentru serviciile Bancii de Implementare.
    j) aranjamentele pentru trageri din Imprumutul Subsidiar, fondurile ce vor fi furnizate de Imprumutat Regiilor Autonome si alte fonduri ce vor fi furnizate de catre autoritatile locale;
    k) conditiile anularii partilor neutilizate ale imprumutului subsidiar;
    l) suma totala a Imprumutului Subsidiar va fi disponibilizata pentru trageri de la data indeplinirii tuturor conditiilor prealabile primei trageri din Imprumutul Subsidiar pana la data finala de disponibilizare;
    m) sumele Imprumutului Subsidiar vor fi folosite exclusiv pentru finantarea platii bunurilor, lucrarilor si serviciilor achizitionate in conformitate cu prevederile Acordului si ASIGP;
    n) planul de finantare pentru Proiect (indicand costurile estimative ale fiecarei componente a Proiectului si finantarea din sumele imprumutului subsidiar, din transferurile bugetare de la Imprumutat si din fondurile cu care vor contribui Partile Locale si, daca, va fi cazul, din fondurile asigurate de EU-PHARE);
    o) neindeplinirea obligatiei de plata a dobanzii;
    p) dreptul de inspectie al Imprumutatului si al Bancii;
    q) cazurile de nerespectare a obligatiilor si remedierea acestora;
    r) data intrarii in efectivitate a ASIGP.

    2. CONDITII PREALABILE PRIMEI TRAGERI IN CADRUL ASIGP PENTRU FIECARE ORAS INCLUS IN PROIECT
    a) ASIGP, in forma si continut acceptabile de catre Banca, a fost semnat si remis in mod legal in numele Partilor Locale si Imprumutatului si este legal obligatoriu pentru toate partile semnatare si este aplicabil in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    b) un Acord de Proiect a fost semnat si remis in mod legal din partea Partilor Locale si Bancii si este legal obligatoriu pentru toate partile semnatare si este aplicabil in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    c) juristul din partea fiecarei Parti Locale a furnizat in numele acelei Parti Locale Imprumutatului si Bancii, un aviz sau avize juridice, in forma si continut acceptabile Bancii, care sa ateste ca:
    (i) ASIGP a fost autorizat sau ratificat in mod legal, a fost semnat si remis in numele acelor Parti Locale si este legal obligatoriu pentru acele Parti Locale si este aplicabil in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    (ii) Acordul de Proiect a fost autorizat sau notificat in mod legal de catre, si semnat si remis in numele acelor Parti Locale si este legal obligatoriu pentru acele Parti Locale si este aplicabil in concordanta cu termenii sai, sub rezerva numai a intrarii in efectivitate a Acordului;
    d) Banca este asigurata ca au fost obtinute toate licentele, aprobarile si avizele necesare pentru a permite inceperea lucrarilor de constructii ale Proiectului in acel oras inclus in Proiect; si
    e) o UIP a fost infiintata in conformitate cu termenii de referinta acceptabili Bancii, a fost aprobata in mod legal de organele relevante ale autoritatii locale si a fost dotata cu resurse, personal calificat si consultant acceptabile Bancii.

    3. PROGRAMUL DE IMBUNATATIRE A PERFORMANTELOR FINANCIARE SI OPERATIONALE
    Majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare.
    -------------------------------------------------------------------------
    Tariful aplicabil la 30 iunie 1997 sau in prima zi a lunii calendaristice imediat urmatoare datei semnarii Acordului, care dintre acestea va fi ulterioara, va fi cel putin la nivelul tarifului aplicabil la 1 ianuarie 1997 ajustat cu inflatia pentru perioada respectiva. Acest tarif va reprezenta Tariful Initial.
    Tariful Initial va fi majorat la datele specificate in, si in concordanta cu tabelul de mai jos si va fi mentinut cel putin la acest nivel pana la data urmatoare de crestere a tarifului. Fiecare astfel de crestere va fi facuta dupa ce tariful anterior a fost ajustat cu inflatia.
---------------------------------------------------------------------------
               1 ianuarie 1997   1 iulie 1997   1 iulie 1998   1 iulie 1999
Orasul           Tarif mediu       Majorarea      Majorarea      Majorarea
                  (preturi         tarifului      tarifului      tarifului
                  curente)           mediu          mediu          mediu
                                  (procente)     (procente)     (procente)
---------------------------------------------------------------------------
Arad                439               23             23             23
Bacau               462               20             16             12
Bistrita            390               30             30             25
Botosani            668               37             14             14
Braila              608               19             19             19
Cluj                398               29             29             28
Constanta           590               30             30             35
Focsani             688               43             38             19
Oradea              517               33             32             24
Targoviste          739               37             28             20
---------------------------------------------------------------------------

    Dupa 1 iulie 1999 si pe toata durata imprumutului subsidiar, cresterile tarifului se vor efectua cel putin o data pe an si in orice caz nu mai tarziu de 1 iulie in fiecare an, pentru ajustarea cu inflatia.
    Pentru obiectivele acestei anexe, inflatia se va calcula astfel:
    Pentru calculul Tarifelor Initiale:
    Inflatia se va masura pe baza Indicelui General al Preturilor publicat lunar de Comisia Nationala pentru Statistica din Romania. Ajustarea inflatiei pentru perioada de 6 luni anterioara datei de 30 iunie 1997 sau datei ulterioare specificate mai sus, se va calcula astfel:
                            x
                            --
             CPI            12
    Ajust. = ----- x (1 + i)
             IPI
                1
    unde:
    Ajust. = ajustarea cu inflatia;
    CPI = cel mai recent indice de pret disponibil;
    IPI = indicele general de pret initial,
       1     in vigoare la 1 ianuarie 1997;
    i = inflatia pentru o perioada de 12 luni precedenta ultimului indice de pret disponibil; si
    x = nr. de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectivitatii noului tarif.

    Tariful ajustat cu inflatia va fi calculat prin inmultirea tarifului in vigoare la 1 ianuarie 1997 cu factorul de ajustare a inflatiei (Ajust.).
    Pentru calcularea cresterii reale ulterioare a tarifelor:
                            x
                            --
             CPI            12
    Ajust. = ----- x (1 + i)
             IPI
                2
    unde:
    Ajust. = ajustarea cu inflatia;
    CPI = cel mai recent indice de pret disponibil;
    IPI = indicele general de pret initial, in vigoare
      2            la data ultimei cresteri necesare a
                   tarifului;
    i = inflatia pentru o perioada de 12 luni anterioara ultimului indice de pret disponibil; si
    x = nr. de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectivitatii noului tarif.

    Tariful ajustat cu inflatia va fi stabilit la un nivel care nu va fi mai mic decat tariful in vigoare la data imediat urmatoare datei ultimei majorari de tarif necesara, inmultita cu factorul de ajustare a inflatiei (Ajust.).
    Majorarile de tarife prevazute in tabelul de mai sus sunt majorari minime necesare si cresteri suplimentare pot fi necesare pentru a permite Regiei Autonome sa-si indeplineasca obligatiile in conformitate cu ASIGP, inclusiv atingerea Ratei de acoperire a fluxului de numerar si efectuarea de plati corespunzatoare in fondul IID.

    Controlul datoriilor clientilor.
    --------------------------------
    Datoriile restante ale clientilor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare din fiecare oras inclus in Proiect va trebui sa nu depaseasca, in procent din veniturile totale datorate de la clienti in ultima luna din Anul Fiscal relevant inmultite cu 12, procentele indicate in urmatorul tabel:
    -------------------------------------------
    Oras inclus    1997    1998    1999    2000
    in Proiect
    -------------------------------------------
    Arad            20%     20%      20%     -
    Bacau           20%     20%      20%     -
    Bistrita        20%     20%      20%     -
    Botosani        25%     20%      20%     -
    Braila          35%     30%      20%     -
    Cluj            20%     20%      20%     -
    Constanta       25%     20%      20%     -
    Focsani         40%     35%      25%    20%
    Oradea          20%     20%      20%
    Targoviste      35%     30%      25%    20%
    -------------------------------------------

    Rata de acoperire a fluxului de numerar
    ---------------------------------------
    Pentru fiecare An Fiscal incepand cu 1997, fluxul de numerar dinainte de finantare impartit la suma tuturor dobanzilor, capitalului si platilor de dividende facute de o Regie Autonoma (Rata de acoperire a fluxului de numerar) nu va fi mai mic de 1,5.
    Pentru obiectivele acestui paragraf, fluxul de numerar dinainte de finantare va fi definit drept fluxul de numerar pentru productie pentru fiecare regie autonoma, ajustat pentru urmatoarele: toate platile pentru impozite, alte deduceri, cheltuieli aferente Fondului IID si alte cheltuieli de capital si modificari in capitalul circulant, plus balanta de lichiditati reportata din Anul Fiscal anterior.
    Controlul costurilor de productie.
    ----------------------------------
    Fiecare Regie Autonoma isi va reduce costurile de productie de baza, incluzand toate elementele corelate cu serviciile de alimentare cu apa si canalizare incluse in mod corect in venitul Anului Fiscal, dar excluzand amortizarea sau orice alte speze referitoare la provizioane pentru intretinerea, repararea si innoirea mijloacelor fixe, si inainte de aplicarea oricarei ajustari datorate cresterii costurilor reale ale electricitatii, dar dupa ajustarea cu inflatia, in termeni reali, ajustati cu inflatia, in conformitate cu tabelul de mai jos:
    ---------------------------------------------------------
       Perioada        Reducerea costurilor de productie (%)
                              avand ca baza anul 1995
    ---------------------------------------------------------
    An Fiscal 1998                        2
    An Fiscal 1999                        4
    An Fiscal 2000                        6
    An Fiscal 2001                        8
    An Fiscal 2002                       10
    ---------------------------------------------------------
    Reducerea costurilor de productie de baza se va efectua inainte de orice ajustare pentru cresterea costului real al electricitatii, dar dupa luarea in considerare a efectului inflatiei asupra costurilor de productie de baza din 1995.
    Fondul IID.
    -----------
    Pentru fiecare An Fiscal, incepand cu Anul Fiscal dupa anul semnarii ASIGP, (i) autoritatea locala din fiecare oras inclus in Proiect va contribui la Fondul IID sub forma unor valori ale alocatiilor de la bugetul local, care vor fi cel putin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea locala de la Regia Autonoma din acel oras inclus in Proiect, plus partea din profiturile nete ale acelei Regii Autonome primita de acea autoritate locala; si (ii) fiecare Regie Autonoma va contribui la Fondul IID respectiv cel putin (A) cu o suma echivalenta cu amortizarea si veniturile provenite din vanzarea mijloacelor fixe si (B) cu veniturile ramase. Platile in Fondul IID se vor face pe baza conturilor auditate aferente activitatii de alimentare cu apa si apa reziduala ale Regiei Autonome pentru Anul Fiscal anterior si se vor realiza in termen de 2 luni dupa ce conturile au fost auditate si, in orice caz, nu mai tarziu de 30 iunie in fiecare an. Suma primei plati va fi calculata pe baza pro rata, luand in considerare numarul de luni ramase dupa semnarea ASIGP in Anul Fiscal in care este semnat ASIGP.
    Pentru obiectivele acestui paragraf, veniturile ramase vor fi definite ca profitul net al Regiei Autonome dupa deducerea impozitului, a cotei de participare a salariatilor la profit si a varsamintelor din profit la bugetul local.
    Separarea sistemelor de contabilitate.
    --------------------------------------
    In orasele incluse in Proiect: Braila, Focsani, Oradea si Targoviste, fiecare regie autonoma va trebui sa pregateasca conturi separate pentru alimentare cu apa/canalizare si celelalte servicii de utilitate municipala furnizate de acea Regie Autonoma. Aceste conturi vor fi reflectate in situatiile financiare ale Regiei Autonome respective pentru Anul Fiscal 1997 si ulterior in situatiile financiare ale Regiei Autonome in fiecare An Financiar ulterior. Nu se vor face transferuri de fonduri din sectorul apa/apa reziduala al Regiei catre alte sectoare ale Regiei Autonome.
    Planul de afaceri.
    ------------------
    In termen de noua luni de la semnarea ASIGP, Regia Autonoma va adopta si remite Imprumutatului si Bancii pentru analiza, observatii si aprobare un plan de afaceri care va cuprinde, dar nu se va limita la, obiective de performanta etapizate si masurabile pentru:
    a) performanta in exploatare (inclusiv controlul pierderilor de apa);
    b) controlul costurilor;
    c) programul de investitii;
    d) nivelurile tarifelor pentru consumatorii casnici si industriali;
    e) nivelul si gradul de utilizare a Fondului IID;
    f) informarea publicului;
    g) gradul de responsabilitate;
    h) calitatea serviciilor;
    i) incadrarea in normele de protectie a mediului (inclusiv un plan de actiuni pentru a realiza incadrarea in legislatia si standardele de mediu romanesti si ale Uniunii Europene).
    Consultarea publicului.
    -----------------------
    Procesul de informare si, acolo unde este cerut de reglementarile si/sau de legislatia nationala sau locala, de consultare a populatiei locale asupra activitatilor de pregatire si implementare a Proiectului, va trebui sa se realizeze in mod corespunzator, pentru ca investitiile planificate sa se poata realiza in conformitate cu legislatia si/sau reglementarile respective.

    4. ACHIZITII
    Cu exceptia cazurilor in care Banca convine altfel, achizitia de bunuri, lucrari si servicii, inclusiv servicii de consultanta, necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului subsidiar, va fi guvernata de Regulile de achizitie ale BERD si se vor aplica urmatoarele prevederi:
    a) Bunurile, lucrarile si serviciile (exclusiv serviciile de consultanta care sunt incluse la paragraful (c) al acestei sectiuni) vor fi procurate prin licitatie deschisa, cu exceptia urmatoarelor:
    (i) Contractele pentru bunuri pentru Partile de la 1 (a) la 10 (a) ale Proiectului, estimate la costuri mai mici decat echivalentul a 200.000 ECU/contract, in suma totala care sa nu depaseasca echivalentul a 3.500.000 $ pentru toate partile Proiectului, se pot procura prin cumparare; si
    (ii) Contractele pentru lucrari civile pentru partile de la 1 (a) la 10 (a) ale Proiectului, estimate la costuri mai mici decat echivalentul a 5.000.000 ECU/contract, in suma totala care sa nu depaseasca echivalentul a 18.000.000 $ pentru toate partile Proiectului, pot fi procurate urmand procedurile licitatiei competitive locale, acceptabile Bancii.
    b) Pentru obiectivele paragrafului (a) din aceasta sectiune, procedurile de licitatie deschisa, licitatie competitiva locala si cumparare sunt stabilite in Capitolul 3 al Regulilor de Achizitie ale BERD.
    c) Consultantii care vor fi angajati de Partile Locale pentru a sprijini realizarea Proiectului vor fi selectati in conformitate cu procedurile stabilite in Capitolul 5 al Regulilor de Achizitie ale BERD;
    d) Toate contractele vor face obiectul procedurilor de analiza prezentate in Anexa nr. 1 la Regulile de Achizitie ale BERD. Toate contractele care, in cadrul acestor proceduri, sunt remise Bancii pentru analiza si avizare vor fi, in plus fata de informatiile solicitate in cadrul acestor proceduri, insotite de informatiile specificate in anexa nr. 5 la acest acord;
    e) Urmatoarele contracte vor face obiectul analizei prealabile:
    (i)  toate contractele adjudecate prin licitatie deschisa;
         si
    (ii) contractele pentru servicii de consultanta estimate sa coste echivalentul a 50.000 ECU sau mai mult.
    f) La fiecare contract pentru care platile se vor face din Contul Special, procedurile de achizitie care vor fi urmate vor asigura ca cerintele de analiza specificate in paragrafele (d) si (e) ale acestei Sectiuni sa fie satisfacute inainte de efectuarea primei plati din Contul Special pentru respectivul contract.

    5. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)
    In scopul de a coordona, conduce, monitoriza si evalua toate aspectele referitoare la implementarea Proiectului in fiecare oras inclus in Proiect, inclusiv achizitia de bunuri, lucrari si servicii pentru Proiect, Partile Locale vor infiinta si, pe toata perioada executarii Proiectului, vor mentine in functiune o UIP cu resurse adecvate si personal corespunzator calificat, in cadrul unor termeni de referinta acceptabili Bancii.

    6. CLAUZE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI
    Regia Autonoma:
    a) va realiza Proiectul in conformitate cu standarde si practici de mediu solide si cu legile si reglementarile aplicabile privind protectia mediului si zonarea si cu standardele recunoscute si solide privind sanatatea si protectia muncii, inclusiv care sa asigure ca facilitatile Proiectului sunt proiectate, instalate si intretinute in conformitate cu toate legile si reglementarile nationale si locale privind protectia mediului si sanatatea si protectia muncitorilor; si
    b) ca parte a planului de afaceri necesar in cadrul PIPFO, va elabora un plan de actiuni pentru incadrarea in legislatia si standardele romanesti si ale Uniunii Europene privind protectia mediului.

    7. CONSULTANTI
    a) In scopul de a sprijini implementarea Proiectului, Partile Locale vor angaja, in functie de cerinte, si utiliza consultanti ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi acceptate de Banca, incluzand:
    (i) consultanti pentru asistenta in ingineria, proiectarea, implementarea si supravegherea Programului de Investitii Municipale;
    (ii) consultanti pentru asistenta in implementarea PIPFO.
    b) Partile Locale vor furniza, fara plata, oricarui consultant angajat pentru a acorda asistenta in probleme aferente Proiectului sau activitatilor Partilor Locale, toate facilitatile si ajutorul necesar pentru indeplinirea functiilor sale, inclusiv birouri, servicii de fotocopiere, secretariat si translatie, transport, ca si toate documentele, materialele si alte informatii ce ar putea fi relevante in munca lui.

    8. FRECVENTA RAPORTARII SI CERINTELE DE REMITERE
    a) Partile Locale vor remite UCP si Bancii de Implementare un raport anual asupra problemelor de mediu legate de Proiect, in termen de 60 zile de la sfarsitul anului raportat si acesta va include urmatoarele elemente specifice: situatia la zi a progresului in implementarea planului de actiuni realizat ca parte a planului de afaceri solicitat in cadrul PIPFO Partilor Locale pentru incadrarea in legislatia si standardele romanesti si europene;
    b) nu mai tarziu de 60 zile de la sfarsitul primului trimestru al Anului Fiscal ulterior datei semnarii ASIGP si dupa aceea, nu mai tarziu de 30 de zile dupa sfarsitul fiecarui trimestru in fiecare An Fiscal, pana ce intreaga suma a Imprumutului Subsidiar a fost rambursata sau anulata, Regia Autonoma va furniza UPC si Bancii de Implementare un raport trimestrial asupra Proiectului, in forma si continut satisfacatoare Bancii, care sa cuprinda urmatoarele elemente specifice:
    (i) urmatoarele informatii generale:
    A) progresul fizic realizat in implementarea Proiectului pana la data raportarii si in timpul perioadei de raportare, incluzand lucrari civile, aprovizionarea cu bunuri si trageri;
    B) dificultati sau intarzieri prezente sau de perspectiva in implementarea Proiectului, motivatia unor astfel de dificultati sau intarzieri, efectul acestora asupra programului de implementare si masurile luate sau preconizate pentru depasirea acestor dificultati si evitarea acestor intarzieri;
    C) lucrarile programate pentru trimestrul urmator;
    D) modificarile preconizate in data de finalizare a Proiectului;
    E) utilizarea sumelor Imprumutului Subsidiar in cadrul ASIGP, a fondurilor nerambursabile furnizate de EUPHARE, de Imprumutat si de autoritatea locala;
    F) situatiile financiare pentru Regia Autonoma, sub forma unor sinteze neauditate ale conturilor financiare interne sau alte astfel de forme acceptate de catre Banca;
    G) schimbari importante in personalul de conducere al Regiei Autonome, UIP, autoritatilor locale, consultantilor si antreprenorilor;
    H) probleme care pot afecta costul Proiectului;
    I) orice dezvoltare sau activitate care ar putea afecta viabilitatea economica a oricarei parti a Proiectului;
    J) situatii care reflecta depunerile in sau tragerile din Fondul IID; si
    K) un raport care sa descrie progresul Regiei Autonome in ceea ce priveste indicatorii de performanta continuti in planul de afaceri la care se face referire in PIPFO;
    (ii) un grafic de evolutie, indicand progresul fiecarei parti a Proiectului si cuprinzand un grafic al cheltuielilor planificate si efective;
    (iii) situatii financiare care sa prezinte detaliat cheltuielile fiecarei parti a Proiectului si tragerile din imprumut, impreuna cu o situatie care sa prezinte:
    A) estimarea costurilor initiale;
    B) estimarea costurilor revazute, daca exista, cu motivele modificarii;
    C) cheltuielile estimate initial la zi;
    D) motivarea pentru variatiile paragrafului (iii) (C) din aceasta Sectiune fata de cheltuielile efective; si
    E) cheltuielile estimate pentru trimestrele ramase din Anul Fiscal
    (iv) o declaratie semnata de un reprezentant autorizat al fiecarei Parti Locale asupra stadiului de incadrare a Partii Locale respective in fiecare clauza a ASIGP si prezentarea, inter alia, a oricarei incalcari a prevederilor de catre Partile Locale, motivele acestor incalcari si programul propus de actiuni a fi luate pentru remedierea acestora;
    c) Imediat dupa data cea mai apropiata dintre:
    (i) data cand Proiectul a fost finalizat, sau
    (ii) data cand intreaga suma a Imprumutului Subsidiar a fost fie trasa, fie anulata, dar in orice caz nu mai tarziu de 5 luni dupa data finala de disponibilizare sau o acea alta data convenita de Banca,
    Partile Locale vor pregati si furniza UCP si Bancii de Implementare un raport, intr-o forma satisfacatoare Imprumutatului si Bancii, avand o astfel de amploare si grad de detaliu, dupa cum au solicitat in mod rezonabil UCP, Banca de Implementare sau Banca, asupra executarii si functionarii initiale a Proiectului, incluzand informatii asupra mediului legate de Proiect, costurile si beneficiile derivate sau ce vor deriva din acesta, realizarea obligatiilor ce revin Partilor Locale si Imprumutatului in cadrul ASIGP si indeplinirea obiectivelor Imprumutului Subsidiar.

    9. INREGISTRARI SI RAPOARTE FINANCIARE
    a) Regia Autonoma va mentine proceduri, inregistrari si conturi adecvate pentru a reflecta, in conformitate cu standardele de contabilitate acceptate pe plan international, operatiunile si conditia financiara a Regiei Autonome si a sucursalelor sale, daca exista, si adecvate pentru a monitoriza si inregistra progresul Proiectului (inclusiv costurile si beneficiile derivate din acesta);
    b) Regia Autonoma:
    (i) va avea evidentele si conturile la care se face referire in paragraful (a) al acestei Sectiuni, inclusiv evidentele si conturile Contului Special pentru fiecare An Fiscal auditate, in conformitate cu principiile si standardele de auditare acceptate pe plan international aplicate consecvent, de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
    (ii) va furniza Bancii de Implementare, imediat ce devine disponibil, dar nu mai tarziu de 5 luni dupa sfarsitul fiecarui An Fiscal, raportul de audit realizat de auditorul mentionat, avand o asemenea amploare si grad de detaliu, dupa cum a solicitat in mod rezonabil Banca; si
    (iii) va furniza Bancii de Implementare acele alte informatii referitoare la astfel de evidente si conturi, ca si la auditul acestora, dupa cum Banca, Imprumutatul sau Banca de Implementare vor solicita periodic in mod rezonabil.

    10. CONDITII FINANCIARE NEGATIVE
    a) Daca Banca nu convine altfel, Regia Autonoma nu va intreprinde nici una din urmatoarele actiuni, altfel decat in cursul obisnuit al afacerilor si va furniza Imprumutatului si Bancii toate informatiile asupra acestora dupa cum Imprumutatul sau Banca vor solicita in mod rezonabil:
    (i) sa intre in orice acord sau aranjament pentru a garanta in orice mod sau in orice conditii pentru a deveni obligata partial sau total din punct de vedere financiar sau al altor obligatii ale altei persoane, inclusiv ale unei filiale sau sucursale;
    (ii) sa intre in orice tranzactie cu orice persoana, cu exceptia cursului obisnuit al afacerilor, in termeni comerciali comuni si pe baza aranjamentelor de piata, sau sa stabileasca vreo agentie de vanzare sau cumparare unica sau exclusiva, sau sa intre in orice tranzactie in care regia autonoma ar putea plati mai mult decat pretul comercial comun pentru orice cumparare sau ar putea primi mai putin decat pretul comercial (sub rezerva reducerilor comerciale normale) pentru produsele sale;
    (iii) sa intre in orice parteneriat, acord privind impartirea profitului sau redeventa sau alte acorduri similare in care veniturile sau profiturile sunt, sau pot fi, impartite cu orice alta persoana;
    (iv) sa vanda, sa transfere sau sa dispuna in alt mod de totalitatea mijloacelor sale fixe, sau de o parte substantiala a lor (intr-o tranzactie unica sau intr-o serie de tranzactii, avand sau nu legatura intre ele); sau
    (v) sa intreprinda sau sa permita orice fuziuni, consolidari sau reorganizari.
    b) Regia Autonoma nu va intreprinde nici una din urmatoarele actiuni decat in cursul obisnuit al afacerilor, in afara de cazul in care a informat Imprumutatul, Banca de Implementare si Banca cel putin cu 30 zile in avans, si va furniza Imprumutatului, Bancii de Implementare sau Bancii toate informatiile asupra lor la cererea rezonabila a acestora:
    (i) sa intre in vreun contract de management sau vreun aranjament similar care sa implice conducerea afacerilor sau operatiile sale de catre orice alta persoana, inclusiv sucursala sau filiala; sau
    (ii) sa formeze vreo sucursala sau sa faca sau sa permita existenta de imprumuturi sau avansuri catre, sau depozite (cu exceptia depozitelor la bancile comerciale in cursul normal al afacerilor) la alte persoane sau investitii in orice alta persoana, inclusiv o sucursala sau filiala, cu conditia, totusi, ca, Regia Autonoma poate investi in obligatiuni negociabile pe termen scurt, achizitionate doar pentru utilizarea resurselor sale nefolosite; sau
    c) sa se indatoreze pentru bani imprumutati, altfel decat pentru:
    (i) imprumuturi pentru finantarea cheltuielilor de capital, cu conditia ca Regia Autonoma sa poata stabili, pe baza unei prognoze rezonabile asupra veniturilor si cheltuielilor in numerar, ca Rata de acoperire a fluxului de numerar (dupa cum a fost definita in Sectiunea 3 a acestei Anexe), pe perioada acelui nou imprumut, nu va cobori sub valoarea minima stabilita in ASIGP; si
    (ii) datorii comerciale pe termen scurt, angajate in cursul normal al afacerilor.

    11. ANGAJAMENTE NEDISCRIMINATORII
    Regia autonoma convine ca, exceptand cazurile cand Banca convine altfel:
    a) daca regia autonoma creeaza vreo ipoteca pentru oricare din activele sale ca garantie pentru vreo datorie, acea ipoteca va asigura in mod egal si proportional plata sumei capitalului principal, dobanzii si altor speze aferente imprumutului subsidiar, iar in crearea unei astfel de ipoteci se va constitui in mod expres un provizion, fara nici un cost pentru Imprumutat; si
    b) daca se creeaza o ipoteca statutara asupra activelor regiei autonome, ca garantie pentru vreo datorie, regia autonoma va acorda, fara nici un cost pentru Imprumutat, o ipoteca echivalenta satisfacatoare Imprumutatului, pentru a garanta plata sumei capitalului principal, a dobanzii si altor speze aferente imprumutului subsidiar;
    Cele de mai sus nu se vor aplica la:
    (i) ipoteca creata asupra proprietatii, la momentul achizitiei acesteia, doar ca garantie pentru plata pretului de achizitie a acestei proprietati sau ca garantie pentru plata datoriei atrase in scopul finantarii achizitiei acelei proprietati; si
    (ii) ipoteca aparuta in cursul obisnuit al tranzactiilor bancare si care garanteaza o datorie cu scadenta la mai mult de un an de la data acesteia.

    12. CONDUCEREA AFACERILOR SI OPERATIUNILOR
    Cu exceptia cazurilor cand Banca va conveni altfel, regia autonoma:
    a) isi va conduce afacerile si operatiunile (i) in conformitate cu practicile si standardele solide recunoscute pe plan international administrative, financiare, ingineresti si altele relevante (ii) acordand atentia cuvenita factorilor ecologici si de protectia mediului, si (iii) acordand atentia cuvenita tuturor politicilor sale operationale;
    b) va intreprinde cu promptitudine toate actiunile ce stau in puterea sa pentru mentinerea existentei sale legale, pentru realizarea activitatii sale si pentru obtinerea, mentinerea si innoirea tuturor drepturilor, proprietarilor, puterilor, privilegiilor si fransizelor, necesare in conducerea afacerilor sale, inclusiv in realizarea Proiectului;
    c) nu va vinde, inchiria sau dispune in alt mod de mijloacele sale fixe care vor fi necesare pentru indeplinirea eficienta a activitatii sale, sau prin a caror disponibilizare ar putea prejudicia posibilitatea sa de a indeplini in mod satisfacator oricare din obligatiile sale in cadrul ASIGP;
    d) va informa cu promptitudine Imprumutatul si Banca de orice propunere de amendare, suspendare sau anulare a oricarei prevederi din Statutele sale si va permite Bancii o posibilitate adecvata de a comenta o astfel de propunere inainte de a lua vreo masura;
    e) va obtine si mentine, cu asiguratori responsabili, sau va lua alte masuri adecvate satisfacatoare Bancii, privind asigurarea proprietatilor sale impotriva acelor riscuri si intr-o astfel de suma, care vor fi in conformitate cu practica curenta; si
    f) va depune toate eforturile, permanent, pentru exploatarea si intretinerea uzinei, facilitatilor, echipamentelor si a celorlalte proprietati in stare buna de functionare si, cu promptitudinea ceruta, va realiza toate reparatiile si innoirile necesare acestora, toate in conformitate cu practica solida financiara si de afaceri.

    ANEXA 5
          INFORMATII CARE TREBUIE SA INSOTEASCA
              CONTRACTELE LA CARE SE REFERA
        SECTIUNEA 3.03(D) DIN ACORDUL DE IMPRUMUT

    1. Numar de contract
    2. Scurta descriere (un rand)
    3. Data invitatiei la licitatie
    4. Data atribuirii contractului
    5. Data anticipata de finalizare a contractului
    6. Valoarea contractului (in valuta contractului, exclusiv taxele si impozitele in Romania)
    7. Necesitatea certificarii facturii (da sau nu)
    8. Data semnarii contractului
    9. Procentajul propus al finantarii BERD
    10. Conditiile de plata
    11. Numele, adresa si nationalitatea ofertantului castigator
    12. Parteneri asociati (daca este cazul)
    13. Numele si nationalitatea celorlalti ofertantiSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 37/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 37 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 37/1997
Ordonanţa 21 2008
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor incasate sau recuperate de la beneficiari in conturile aferente imprumuturilor
Hotărârea 1001 2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 septembrie 2003 si la Londra la 17 octombrie 2003 si 4 noiembrie 2003, intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut - Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997
Hotărârea 887 2003
pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut - Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997
Ordonanţa 36 2003
privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala
Hotărârea 369 2002
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut (Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a) dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997
Hotărârea 1321 2001
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in "Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din municipiul Bacau", judetul Bacau, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.159/1996
Hotărârea 1047 2000
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut (Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a) dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997
Hotărârea 1018 1999
privind amendarea anexei nr. 4, pct. 3 - Fondul IID - la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, aprobata prin Legea nr. 186/1997
Legea 186 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut - Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997
Rectificare 37 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu