E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 17 2005
Articolul 3 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de OUG 114 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 126 2000 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 157 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 126 2000 completat de OUG 191 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 126 2000 in legatura cu Hotărârea 1365 2001
Ordonanţa 126 2000 aprobat de Legea 335 2001
Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 335 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 335 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 335 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 335 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 335 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 126 2000 modificat de Legea 335 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 126 2000 articole noi... Legea 335 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 126 din 31 august 2000

privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din  2 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se aproba continuarea lucrarilor pana la finalizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 - Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda, obiectiv energetic de interes national, strategic, precum si continuarea negocierilor intre Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. si partenerii externi potentiali si interesati in asigurarea si punerea la dispozitie a surselor de finantare.
    Art. 2
    Finantarea lucrarilor de la Unitatea 2 - CNE Cernavoda, a lucrarilor de cercetare si proiectare, a activitatilor de producere a apei grele si a combustibilului nuclear se va asigura, pana la punerea in functiune a Unitatii 2, din:
    a) surse proprii stabilite anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ale Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A., aprobate conform legii;
    b) surse atrase de la agenti economici, persoane juridice romane, care sunt implicati, pe baza de contracte incheiate cu Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., in realizarea si punerea in functiune a obiectivului CNE Cernavoda - Unitatea 2;
    c) credite externe contractate de Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., avand calitatea de imprumutat, garantate 100% de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, inclusiv dobanzile si comisioanele aferente, in conditiile prevazute de lege;
    d) finantari externe in contrapartida cu furnizare de energie electrica prin contracte directe, incheiate de Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. cu parteneri romani sau straini, cu tarife negociate, conform reglementarilor in vigoare;
    e) Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 pentru constituirea si utilizarea Fondului pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) alocatii bugetare aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat, pe baza listelor de investitii aprobate conform legii.
    Art. 3
    (1) Se aproba continuarea activitatii de producere a apei grele de catre ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, pentru cantitati aprobate anual, destinate punerii in functiune a obiectivului de investitii CNE Cernavoda - Unitatea 2, prevazut la art. 1, precum si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a unitatilor 1 si 2.
    (2) Cantitatile anuale de apa grea prevazute sa fie produse la ROMAG-PROD se vor aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Se aproba livrarea la export, la pretul pietei, de catre Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare a cantitatilor de apa grea fabricata suplimentar fata de necesitatile precizate la alin. (1).
    Art. 4
    (1) Se aproba realizarea stocului de octoxid de uraniu, din productia curenta, la Compania Nationala a Uraniului - S.A., destinat fabricarii incarcaturii initiale de combustibil nuclear pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii CNE Cernavoda - Unitatea 2, precum si a combustibilului necesar pe durata de viata a unitatilor 1 si 2.
    (2) Cantitatile anuale se vor aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 5
    (1) Graficul pentru finantarea lucrarilor de investitii la Unitatea 2 - CNE Cernavoda va fi intocmit de Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., pe baza contractelor comerciale si a conventiilor de creditare-finantare semnate de aceasta cu furnizori, antreprenori, alti parteneri si finantatori si transmis anual spre avizare Ministerului Industriei si Comertului si Ministerului Finantelor, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului.
    (2) In baza graficului prevazut la alin. (1) se vor cuprinde anual in legea bugetului de stat fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de investitii de la Unitatea 2 - CNE Cernavoda, defalcate pe surse de finantare.
    Art. 6
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. este scutita de la plata impozitului pe profit pana la data de 31 decembrie 2010.
    (2) Profitul brut anual al Societatii Nationale Nuclearelectrica" - S.A., rezultat in conditiile aplicarii alin. (1), va fi utilizat exclusiv pentru finantarea lucrarilor de investitii aferente obiectivului CNE Cernavoda, aprobate conform legii.
    (3) Plata datoriilor pe care Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. le inregistreaza la data de 30 iunie 2000 catre Ministerul Finantelor, in contul executarii garantiilor de stat pentru creditele externe contractate pentru finalizarea si punerea in functiune a Unitatii 1, se amana pana la punerea in functiune a Unitatii 2, respectiv pana la data de 31 decembrie 2006.
    (4) Penalitatile aferente datoriilor precizate la alin. (3) se anuleaza.
    Art. 7
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile reprezentand importurile de materii prime, materiale, utilaje, instalatii, echipamente, documentatii de licenta, proiecte, necesare pentru realizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda" - Unitatea 2.
    Art. 8
    Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, ale Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, sunt scutite de la plata impozitului veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane juridice si fizice nerezidente, si de angajatii si contractorii independenti ai acestora din activitatile desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda" - Unitatea 2, pana la punerea in functiune a acesteia.
    Art. 9
    Prin derogare de la prevederile art. 71 si 72 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, se aproba ca agentii economici care elaboreaza documentatia tehnica de proiectare de baza a sistemelor necesare in vederea functionarii Unitatii 2 sa participe la licitatiile organizate de Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de echipamente si materiale necesare in vederea finalizarii si punerii in functiune a Unitatii 2, permitand in acest fel o larga competitie internationala.
    Art. 10
    Se aproba ca Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. sa valorifice, in conditiile legii, echipamentele si materialele achizitionate in baza Studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe", care nu mai intrunesc cerintele tehnice actuale de calitate si securitate nucleara, precum si pe cele care indeplinesc aceste conditii, dar nu mai sunt necesare lucrarilor de investitii la Unitatea 2 - CNE Cernavoda.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 126/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 126 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 126/2000
Legea 17 2005
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MW"
OUG 114 2004
pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5x700 MW"
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Legea 157 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MW"
OUG 191 2001
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5x700 MW"
Hotărârea 1365 2001
privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitatii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda in anul 2002
Legea 335 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu