E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 11 2004 abrogat de Legea 107 2011
Articolul 30 din actul Ordonanţa 11 2004 in legatura cu Ordin 768 2004
Articolul 30 din actul Ordonanţa 11 2004 in legatura cu Ordin 676 2004
Ordonanţa 11 2004 in legatura cu Ordin 528 2004
Articolul 30 din actul Ordonanţa 11 2004 in legatura cu Ordin 494 2004
Ordonanţa 11 2004 aprobat de Legea 161 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 11 2004 modificat de Legea 161 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 11 2004 modificat de Legea 161 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 11 2004 modificat de Legea 161 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 11 2004 modificat de Legea 161 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 11 2004 abrogat de Legea 161 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 11 2004 modificat de Legea 161 2004
Articolul 43 din actul Ordonanţa 11 2004 articole noi... Legea 161 2004
Articolul 44 din actul Ordonanţa 11 2004 articole noi... Legea 161 2004
Articolul 30 din actul Ordonanţa 11 2004 in legatura cu Ordin 311 2004
Articolul 30 din actul Ordonanţa 11 2004 in legatura cu Ordin 312 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 11 din 22 ianuarie 2004

privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 85 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei ordonante se aplica numai producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere destinate scopurilor forestiere.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    A. Catalogul national al materialelor de baza - evidenta, la nivel national, a tuturor unitatilor-sursa ca materiale de baza, pe categorii, specii si regiuni de provenienta;
    B. material de baza - sursa din care se obtin materiale forestiere de reproducere.
    Materialul de baza este constituit din:
    a) arbore-sursa - arbore izolat sau dintr-un arboret nedeclarat ca material de baza, din care se recolteaza seminte ori parti de plante;
    b) arboret - o diviziune a fondului forestier in suprafata de minimum 0,25 ha, care apartine unui singur proprietar, omogena din punct de vedere stational, biometric, functional, al folosintei, si care reclama aceleasi masuri de gospodarire;
    c) parinti de familii - arbori din care se obtin descendenti pe cale sexuata (prin polenizare), cu care, ulterior, se infiinteaza plantaje. Polenizarea poate fi: libera (half-sib - numai componenta materna identificata); controlata (full-sib - ambele componente parentale identificate). Totalitatea indivizilor cu cel putin un parinte comun constituie o familie;
    d) clona - totalitatea arborilor (rameti) obtinuti dintr-un singur arbore (ortet), prin inmultire vegetativa (butasire, altoire, micropropagare, lastarire si altele asemenea);
    e) plantaj (livada semincera) - o cultura forestiera constituita din arbori proveniti din mai multe clone sau familii, identificate, in proportii definite, izolata fata de surse de polen strain si care este condusa astfel incat sa produca in mod frecvent recolte abundente de seminte, usor de recoltat;
    f) culturi de plante-mama - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, in amestec, in proportii definite, din care se obtin parti de plante pentru inmultire vegetativa;
    C. unitate-sursa - un arbore-sursa, arboret, parinti de familii, clona, plantaj sau cultura de plante-mama, inregistrat in Catalogul national al materialelor de baza cu numar/cod unic;
    D. material de baza aprobat - materialul de baza inclus in Catalogul national al materialelor de baza;
    E. material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizeaza reproducerea arborilor din speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere. Speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere, sunt prevazuti in anexa nr. 1.
    Materialul forestier de reproducere este format din:
    a) seminte - seminte, conuri si fructe (din care, dupa prelucrare, se obtin seminte) destinate producerii de puieti forestieri;
    b) parti de plante:
    - folosite ca atare (lujeri, butasi, muguri, frunze, radacini, lastari);
    - folosite in micropropagare (explante sau embrioni) pentru producerea de puieti forestieri;
    c) puieti - puieti obtinuti din seminte, parti de plante sau din regenerari naturale;
    F. arboret autohton - arboretul regenerat pe cale naturala, in conditiile in care, pe aceeasi suprafata, in mod succesiv, arboreturile care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturala; el poate fi regenerat si artificial, dar cu material obtinut din arboretul care a existat anterior pe suprafata respectiva sau din arboreturile autohtone limitrofe;
    G. arboret indigen - arboretul autohton sau cel creat artificial cu material de reproducere a carui origine este situata in aceeasi regiune de provenienta;
    H. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret:
    a) pentru un arboret autohton, originea este locul unde se gaseste arboretul;
    b) pentru un arboret neautohton, originea este locul din care a fost recoltat materialul forestier de reproducere din care s-a creat arboretul;
    c) se identifica prin nominalizarea unitatilor teritoriale de amenajament (ocol silvic, unitate de productie, unitate amenajistica);
    d) originea unui arboret poate fi cunoscuta sau nu;
    I. provenienta - locul in care se gaseste un arboret;
    J. regiunea de provenienta - suprafata sau gruparea de suprafete cu conditii ecologice relativ de uniforme si in care arboreturile au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienta sunt prevazute in anexa nr. 11;
    K. producerea - totalitatea etapelor care se desfasoara pentru:
    a) recoltarea semintelor, fructelor, conurilor, partilor de plante;
    b) extragerea din fructe/conuri a semintelor;
    c) utilizarea semintelor sau partilor de plante in scopul obtinerii puietilor forestieri;
    L. lot de material forestier de reproducere, denumit in continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obtinut dintr-o singura unitate-sursa, intr-un singur an de productie;
    M. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere dintr-un lot, care se valorifica, la un moment dat, catre un beneficiar;
    N. autoritate - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, responsabila la nivel national cu aplicarea prevederilor prezentei ordonante privind controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere;
    O. certificare - confirmarea, la cererea producatorului, de catre imputernicitul/reprezentantul autoritatii, a originii/provenientei si calitatii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare/utilizare in scopuri forestiere, in conformitate cu categoriile prevazute in anexa nr. 6 (sistemul national) sau cu sistemul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (sistemul OCDE).
    P. testare - evidentierea calitatii materialului forestier de reproducere prin culturi comparative sau prin estimari rezultate din evaluarea genetica a materialului de baza;
    R. material de reproducere din "sursa identificata" - material forestier de reproducere obtinut din material de baza care poate fi un arbore-sursa sau un arboret care indeplineste conditiile prevazute in anexa nr. 2;
    S. material de reproducere "selectionat" - material forestier de reproducere obtinut din material de baza, care este selectionat fenotipic si care indeplineste conditiile prevazute in anexa nr. 3;
    T. material de reproducere "calificat" - material de reproducere obtinut din materialul de baza care poate fi constituit din: plantaje, parinti de familii, clone sau amestecuri de clone, ale caror exemplare provin din arbori selectionati fenotipic si care indeplinesc cerintele prevazute in anexa nr. 4; testarea poate sa nu fi fost initiata sau sa fie incompleta;
    U. material de reproducere "testat" - material de reproducere de calitate superioara, obtinut din materiale de baza care pot fi: arborete, plantaje, parinti de familii, clone sau amestecuri de clone. Superioritatea acestui material trebuie sa fi fost demonstrata prin culturi comparative sau prin estimari rezultate din evaluarea genetica a materialului de baza. Acest material de baza trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Autoritatea, in conformitate cu legislatia nationala, poate atribui sarcinile care ii revin in conformitate cu prevederile prezentei ordonante unei persoane juridice de drept public care exercita si atributii de serviciu public cu specific silvic si ai carei angajati nu au interese personale in actiunile pe care le intreprind si in deciziile pe care le iau in domeniul controlului producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere.
    (3) Desemnarea persoanei juridice responsabile cu controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante, prevazuta la alin. (2), precum si a personalului care face efectiv controlul se face prin ordin al autoritatii.
    (4) Neindeplinirea sarcinilor atribuite persoanei juridice prevazute la alin. (2) atrage dupa sine retragerea competentelor atribuite acesteia.

    CAP. 2
    Producerea si comercializarea materialelor forestiere de reproducere

    Art. 3
    (1) Materialul forestier de reproducere utilizat in scopuri forestiere se obtine numai din material de baza aprobat.
    (2) Materialul forestier de reproducere din categoria "sursa identificata" se utilizeaza numai in conditii extreme de vegetatie, limitative pentru speciile forestiere, ca urmare a influentei regimului precipitatiilor, a regimului termic, a calitatii solului si/sau a altor factori ecologici.
    (3) Pentru utilizare in alte scopuri materialul forestier de reproducere trebuie insotit de eticheta in care sa se mentioneze: "Nu este utilizat in scopuri forestiere."
    Art. 4
    (1) Catalogul national al materialelor de baza se aproba de conducatorul autoritatii.
    (2) Catalogul national al materialelor de baza, pe categorii, specii si regiuni de provenienta, cuprinde detaliile de descriere a fiecarei unitati-sursa, impreuna cu numarul/codul unic de identificare.
    (3) Materialul de baza se include in Catalogul national al materialelor de baza, daca:
    a) indeplineste conditiile prevazute in una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5;
    b) pentru fiecare unitate-sursa se atribuie un singur numar/cod.
    (4) In cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere, autoritatea poate modifica cerintele minime de admitere a materialului de baza prevazute in anexele nr. 2 - 5 pentru o perioada determinata de timp. Modificarea poate fi in sensul diminuarii sau, dupa caz, al majorarii acestor cerinte. In cazul aprobarii materialului de baza prin reducerea cerintelor minime, pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obtinut din acesta se va face mentiunea "exigente reduse".
    Art. 5
    (1) Rezumatul catalogului prevazut la art. 4, ca Lista nationala a materialului de baza, se intocmeste de catre autoritate, asa cum a fost definita la art. 2 alin. (1) pct. N, in forma unica. Lista nationala a materialului de baza cuprinde:
    a) un sumar al materialului de baza aprobat, pe regiuni de provenienta, din care se obtine material de reproducere din categoriile "Sursa identificata" si "Selectionat", cu informatiile nominalizate in anexa nr. 9;
    b) toate unitatile-sursa, pentru categoriile "Calificat" si "Testat", cu informatiile din Catalogul national al materialelor de baza.
    (2) Lista nationala a materialului de baza va fi inaintata de catre autoritate organismelor internationale la care Romania este parte.
    Art. 6
    Modificarile in Catalogul national al materialelor de baza se aproba anual de conducatorul autoritatii. Actualizarea Catalogului national al materialelor de baza se face o data la 5 ani.
    Art. 7
    Autoritatea este obligata sa ia urmatoarele masuri:
    a) sa evalueze, in privinta mentinerii calitatii care a stat la baza aprobarii, la intervale de minimum 5 ani, materialul de baza din care se obtine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selectionat", "Calificat" si "Testat";
    b) sa aprobe ca material de baza si unele arboreturi ale caror caracteristici prezinta abateri de la conditiile cerute prin prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), in scopul valorificarii superioritatii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la conditiile locale si regionale. Abaterile care se accepta nu trebuie sa depaseasca un procent de 20% din numarul de conditii impuse si se vor justifica prin scopul urmarit la realizarea noilor arboreturi;
    c) sa aprobe temporar, pentru o perioada de maximum 3 ani, materiale de baza pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat", chiar daca testele nu sunt definitive. Aceasta aprobare se da in conditiile in care, din rezultatele provizorii ale evaluarii genetice sau din testele comparative de referinta, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 5, unitatea care a realizat testele confirma faptul ca, dupa finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface conditiile de aprobare in aceasta categorie.
    Art. 8
    Daca materialul de baza prevazut la art. 7 lit. a) si c) consta in organisme modificate genetic, un asemenea material este acceptat numai daca folosirea lui nu afecteaza sanatatea oamenilor si a mediului, in conformitate cu reglementarile internationale in domeniu.
    Art. 9
    (1) Materialele forestiere de reproducere obtinute din materialul de baza aprobat nu vor fi certificate de catre autoritate pentru comercializare sau utilizare, prin emiterea certificatului de identitate, daca:
    a) speciile prevazute in anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursa identificata", "Selectionat", "Calificat" sau "Testat";
    b) hibrizii artificiali prevazuti in anexa nr. 1, inclusiv cei obtinuti prin multiplicare vegetativa, nu fac parte din una dintre categoriile "Selectionat", "Calificat" sau "Testat";
    c) speciile si hibrizii artificiali prevazuti in anexa nr. 1, constituite partial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria "Testat".
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica materialelor forestiere de reproducere destinate urmatoarelor scopuri:
    a) testare, cercetare stiintifica, activitate de selectie sau conservare genetica;
    b) altele decat folosinta forestiera.
    Art. 10
    Incadrarea materialului forestier de reproducere obtinut din tipurile de material de baza admise conform prevederilor prezentei ordonante se realizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. 6.
    Art. 11
    (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile si hibrizii prevazuti in anexa nr. 1 nu poate fi comercializat si utilizat daca nu indeplineste conditiile prevazute in anexa nr. 7 si in standardele nationale armonizate.
    (2) Lista standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aproba de catre conducatorul autoritatii.
    Art. 12
    (1) Producatorii/furnizorii de material forestier de reproducere sunt autorizati si inregistrati oficial de catre autoritate, in conformitate cu metodologia de autorizare elaborata de aceasta si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Lista producatorilor/furnizorilor autorizati va fi publicata de catre autoritate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    (1) Pe toata durata procesului de productie producatorul fiecarui lot de material forestier de reproducere este obligat sa asigure identitatea si identificarea acestuia.
    (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevazute in anexa nr. 9.
    (3) Dupa producerea materialului forestier de reproducere producatorul completeaza, pentru fiecare lot, in registrul de evidenta propriu, al carui model se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii, datele de identificare pentru lotul obtinut din materialul de baza aprobat. In cazul materialului de reproducere din categoria "Testat", obtinut din material de baza conform art. 7 lit. c), in registru se face mentiunea "Aprobat provizoriu".
    (4) In situatia obtinerii de loturi divizate, producatorul mentioneaza in registru numarul de loturi obtinute.
    (5) Modelul certificatului de identitate este prevazut in anexa nr. 8. Certificatele de identitate sunt formulare cu regim special, se multiplica prin grija autoritatii si se pun la dispozitie persoanelor imputernicite cu certificarea.
    Art. 14
    (1) Autoritatea poate aproba propagari vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selectionat", "Calificat" sau "Testat", obtinut dintr-o singura unitate-sursa de material.
    (2) Materialul forestier de reproducere obtinut in conditiile alin. (1) se identifica ca atare.
    (3) Aprobarea prevazuta la alin. (1) se da in conditiile in care producatorul face dovada indeplinirii, pentru materialul forestier de reproducere obtinut prin propagare vegetativa, a cerintelor prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 15
    Autoritatea poate aproba, in vederea diminuarii numarului de loturi:
    a) amestecul de material forestier de reproducere obtinut din doua sau mai multe unitati-sursa de material, din categoriile "Sursa identificata" si "Selectionat", situate intr-o singura regiune de provenienta. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obtinut din aceeasi categorie sau din ambele categorii mentionate. Pentru amestecul obtinut, certificatul de identitate pentru lot se elibereaza, dupa caz, pentru aceeasi categorie, daca amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeasi categorie, sau pentru categoria inferioara, in cazul in care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din categorii diferite de unitati-sursa de material;
    b) amestecul materialului forestier de reproducere obtinut din material de baza neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obtinut din material de baza de origine necunoscuta. In certificatul de identitate pentru lotul obtinut se mentioneaza ca origine "Necunoscuta";
    c) amestecul de material forestier de reproducere obtinut dintr-o singura unitate-sursa de material, din ani diferiti de productie. In certificatul de identitate al lotului astfel obtinut se inregistreaza ca an de productie ultimul an de productie si proportia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalti ani de productie.
    Art. 16
    Cand amestecul se face conform prevederilor art. 15 lit. a) si b), numarul de identificare din Catalogul national al materialelor de baza al unitatii-sursa de material se inlocuieste cu codul regiunii de provenienta.
    Art. 17
    (1) Pentru certificare furnizorul trebuie sa notifice autoritatea cu cel putin doua saptamani inainte de data inceperii recoltarii.
    (2) Pentru certificarea, conform regulilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica, a materialului forestier de reproducere, furnizorul trebuie sa notifice persoana juridica desemnata de catre autoritate privind aplicarea regulilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica la nivel national, in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin. (1).
    (3) Pentru materialul forestier de reproducere obtinut prin propagare vegetativa din material forestier de reproducere pentru care a fost eliberat certificat de identitate se elibereaza un alt certificat de identitate.
    Art. 18
    Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai in loturi sau loturi divizate, insotit de:
    a) eticheta furnizorului;
    b) certificat emis de producator, in care sunt mentionate elementele minime de identificare pentru lot, mentionate in anexa nr. 9;
    c) documentele legale prevazute de legislatia in vigoare privind transportul marfurilor;
    d) copia buletinului de analiza emis de laboratorul autorizat de autoritate, numai in cazul semintelor.
    Art. 19
    In modelul certificatului de identitate se prevede, in mod obligatoriu, o rubrica prin care sa se declare daca lotul respectiv a fost sau nu a fost obtinut din material de baza modificat genetic.
    Art. 20
    Loturile de seminte forestiere se comercializeaza numai in ambalaje sigilate. Sigilarea trebuie facuta in asa fel incat, daca ambalajul este desfacut, acest lucru sa poata fi observat.

    CAP. 3
    Utilizarea materialelor forestiere de reproducere

    Art. 21
    (1) Autoritatea are obligatia efectuarii controlului producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor in mod regulat si sistematic.
    (2) Producatorii, comerciantii si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie organului de control competent documentele prin care dovedesc legalitatea provenientei tuturor cantitatilor de materiale forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.
    (3) Regulamentul privind modul in care se realizeaza controlul prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Materialul forestier de reproducere, produs si comercializat pentru utilizare in scopuri forestiere, nu face obiectul altor restrictii de comercializare, in privinta caracteristicilor genetice si morfofiziologice, examinarii si cerintelor de control, etichetarii si sigilarii, decat cele prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 23
    Daca in urma experientelor se constata ca un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra padurii sau mediului, autoritatea este obligata sa interzica imediat producerea, comercializarea si utilizarea acestuia si sa excluda din Catalogul national materialul de baza din care acesta s-a obtinut.
    Art. 24
    In cazul deficitului de material forestier de reproducere intr-o regiune de provenienta, se admite transferul materialelor forestiere de reproducere conform regulilor de transfer prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 25
    Informatiile privitoare la originea/provenienta materialului forestier de reproducere utilizat la lucrarile de impadurire se inscriu, in mod obligatoriu, in amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistica si se preiau, ca informatii despre arboret, la fiecare reamenajare. In cazul culturilor de plopi euramericani, se va inscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.
    Art. 26
    (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis daca tara exportatoare evidentiaza aceeasi exigenta cu privire la aprobarea materialului de baza si producerea materialului forestier de reproducere ca si Romania.
    (2) Acordul pentru un astfel de import se da de catre autoritate, daca materialul care urmeaza sa fie importat ofera garantii echivalente ca si cel produs in tara in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Materialul importat trebuie insotit de certificatul eliberat de producatorul din tara de origine.
    (4) In cazul in care se realizeaza import cu material forestier de reproducere in lot divizat, in documentele de insotire vor fi incluse, in mod obligatoriu, mentiuni privind marimea si destinatia celorlalte loturi divizate.
    Art. 27
    Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante speciile de arbori si arbusti care nu sunt importante pentru scopuri forestiere.
    Art. 28
    Materialul forestier de reproducere trebuie, daca legea prevede astfel, sa fie insotit de certificat de sanatate fitosanitara.
    Art. 29
    Modificarea anexelor la prezenta ordonanta, justificata de rezultatele cercetarilor stiintifice, se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Se aproba, prin ordin al conducatorului autoritatii:
    a) modelul filei Catalogului national al materialelor de baza;
    b) modelul filei Listei nationale a materialului de baza;
    c) modelul filei de registru al producatorului/furnizorului;
    d) modelul etichetei lotului/lotului divizat;
    e) modelul buletinului de analiza a semintelor;
    f) metodologia de autorizare a producatorului de material forestier de reproducere;
    g) regiunile de provenienta pentru materialele de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile "Sursa identificata" si "Selectionat".
    Art. 31
    (1) Pentru o perioada care nu trebuie sa depaseasca 10 ani, pentru aprobarea materialului de baza din care sa se obtina material de reproducere din categoria "Testat" din toate speciile si hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei ordonante, pot fi folosite rezultatele testelor de evaluare genetica a caror metodologie de realizare nu corespunde intru totul exigentelor prevazute in anexa nr. 5. Rezultatul acestor teste trebuie sa evidentieze ca materialul forestier de reproducere obtinut din materialul de baza testat este superior.
    (2) Introducerea de noi specii si hibrizi in anexa nr. 1 se va face prin hotarare a Guvernului.
    (3) Modificarea anexei nr. 1 in conditiile alin. (2) se va face pentru perioada si in conditiile de testare prevazute la alin. (1).

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 32
    Utilizarea de materiale forestiere de reproducere din categoria "Sursa identificata" in alte conditii decat cele extreme de vegetatie constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 33
    Neetichetarea lotului/lotului divizat in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 34
    Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 7 si din standardele specifice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    Art. 35
    Neasigurarea de catre producator a identitatii sau identificarii lotului pe toata durata procesului de productie sau realizarea necorespunzatoare a acestor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 36
    Necompletarea de catre producator a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, in conditiile art. 13 alin. (3) si ale art. 13 alin. (4), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 37
    Neidentificarea corespunzatoare a materialelor forestiere de reproducere, obtinute in conditiile art. 14 alin. (2), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 38
    Amestecul de materiale forestiere de reproducere fara aprobarea autoritatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    Art. 39
    Comercializarea in alte conditii decat cele prevazute la art. 18 sau 20 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei.
    Art. 40
    Nepunerea la dispozitie organului de control competent, cu ocazia controlului, documentele prin care se atesta provenienta materialelor forestiere de reproducere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 41
    Incalcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere in cazul deficitului de material forestier de reproducere intr-o regiune de provenienta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei.
    Art. 42
    Neinscrierea in amenajamentele silvice a informatiilor privitoare la originea/provenienta materialului forestier de reproducere utilizat la lucrarile de impadurire si/sau nepreluarea acestora ca informatii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    Art. 43
    Importul materialului forestier de reproducere dintr-o tara exportatoare care nu evidentiaza aceeasi exigenta cu privire la aprobarea materialului de baza si producerea materialului forestier de reproducere ca si Romania constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.
    Art. 44
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32 - 43 se fac de catre personalul silvic din cadrul autoritatii si din cadrul structurii teritoriale competente a autoritatii, imputernicit in acest scop.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 32 - 43 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 45
    In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, autoritatea va asigura fondurile corespunzatoare pentru revizuirea standardelor nationale de calitate a semintelor forestiere, a puietilor si butasilor utilizati in scopuri forestiere, in concordanta cu prevederile prezentei ordonante.
    Art. 46
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 47
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Instructiunile ministrului silviculturii nr. 10 din 16 ianuarie 1988 privind producerea, certificarea si controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere si se abroga orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                    LISTA
   speciilor si hibrizilor artificiali, importanti pentru scopuri forestiere

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  Denumire botanica                 | Denumire populara  |
|crt.|                                                    |                    |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  1 | Abies alba Mill.                                   | Brad               |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  2 | Acer platanoides L.                                | Paltin de camp     |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  3 | Acer pseudoplatanus L.                             | Paltin de munte    |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  4 | Alnus glutinosa Gaertn.                            | Anin negru         |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  5 | Alnus incana Moench.                               | Anin alb           |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  6 | Betula pendula Roth.                               | Mesteacan          |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  7 | Betula pubescens Ehrh.                             | Mesteacan pufos    |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  8 | Carpinus betulus L.                                | Carpen             |
|____|____________________________________________________|____________________|
|  9 | Castanea sativa Mill.                              | Castan comestibil  |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 10 | Fagus sylvatica L.                                 | Fag                |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 11 | Fraxinus excelsior L.                              | Frasin comun       |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 12 | Juglans nigra L.                                   | Nuc negru          |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 13 | Larix decidua Mill.                                | Larice european    |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 14 | Larix x eurolepis Henry                            | Larice eurolepis   |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 15 | Larix kaempheri Carr.                              | Larice japonez     |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 16 | Picea abies Karst.                                 | Molid              |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 17 | Picea sitchensis Carr.                             | Molid de Sitka     |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 18 | Pinus cembra L.                                    | Zambru             |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 19 | Pinus nigra Arnold                                 | Pin negru          |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 20 | Pinus sylvestris L.                                | Pin silvestru      |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 21 | Populus spp. si hibrizii artificiali intre aceste  |                    |
|    | specii                                             | Plopi              |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 22 | Prunus avium L.                                    | Cires pasaresc     |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 23 | Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco                 | Duglas             |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 24 | Quercus cerris L.                                  | Cer                |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 25 | Quercus frainetto Ten.                             | Garnita            |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 26 | Quercus pedunculiflora K. Koch.                    | Stejar brumariu    |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 27 | Quercus petraea Liebl.                             | Gorun              |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 28 | Quercus pubescens Willd.                           | Stejar pufos       |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 29 | Quercus robur L.                                   | Stejar pedunculat  |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 30 | Quercus rubra L.                                   | Stejar rosu        |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 31 | Quercus suber L.                                   | Stejar de pluta    |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 32 | Robinia pseudacacia L.                             | Salcam             |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 33 | Tilia cordata Mill.                                | Tei pucios         |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 34 | Tilia platyphyllos Scop.                           | Tei cu frunza mare |
|____|____________________________________________________|____________________|
| 35 | Tilia tomentosa Moench                             | Tei argintiu       |
|____|____________________________________________________|____________________|

    ANEXA 2

                              CERINTE MINIME
pentru admiterea materialelor de baza destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursa identificata"

    1. Materialul de baza poate fi un arbore-sursa sau un arboret.
    2. Materialul de baza a dovedit capacitate de adaptare in conditii extreme pentru vegetatia forestiera.
    3. Materialul de baza trebuie sa fie indigen/autohton.
    4. Controlul privind indeplinirea conditiilor pentru admiterea acestui tip de material de baza se face, prin sondaj, de catre autoritate.
    5. Daca se urmareste ca materialul forestier de reproducere obtinut din aceste surse sa fie folosit in scopuri forestiere deosebite (impadurire de terenuri degradate chimic, in zone poluate etc.), controlul prevazut la pct. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de baza din care se obtine material forestier de reproducere, care se foloseste in aceste scopuri.

    ANEXA 3

                              CERINTE MINIME
pentru admiterea materialelor de baza destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selectionat"

    1. Materialul de baza este un arboret.
    2. Materialul de baza se evalueaza in functie de scopul pentru care se constituie, din materialul forestier de reproducere obtinut din acesta, viitorul arboret.
    3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene.
    4. Se admit, in aceeasi regiune de provenienta, si arboreturi neautohtone/neindigene, cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea se mentioneaza originea, daca este cunoscuta.
    5. Izolarea fata de surse de polen straine. Cerinta este realizata daca arboreturile sunt situate la o distanta suficient de mare de:
    a) alte arboreturi formate din aceeasi specie, cu caracteristici inferioare;
    b) alte arboreturi, formate din specii inrudite, susceptibile la hibridare.
    Indeplinirea acestei cerinte este cu atat mai importanta cu cat arboreturile vecine, formate din aceeasi specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscuta.
    Daca conditia de izolare nu este indeplinita, este necesar ca pe o fasie exterioara, care urmareste conturul arboretului, lata de 300 - 400 m, sa se extraga arborii fenotipic inferiori din aceeasi specie sau din speciile inrudite susceptibile la hibridare.
    In cazul speciilor forestiere entomofile, latimea acestei fasii trebuie sa fie mai mare (cel putin 3 km pentru albine).
    6. Numarul de arbori din arboret. In arboret trebuie sa se gaseasca una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de baza. In fiecare grupa numarul de arbori trebuie sa fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consistenta optima este, pentru foioase, 0,6, iar pentru rasinoase, 0,8. Pentru speciile dioice, proportia dintre exemplarele femele si mascule trebuie sa fie de circa 2:3. Pentru a inlatura efectele nefavorabile ale consangvinizarii, arboreturile trebuie sa aiba o suprafata minima de 3 ha si un minim de 50 arbori seminceri/ha.
    7. Varsta. Arborii care constituie arboretul trebuie sa aiba varsta la care criteriile impuse pentru selectie sa poata fi evaluate fara echivoc.
    8. Omogenitatea. Variatia individuala a caracterelor dupa care se face selectia trebuie sa fie normala. Determinarile se fac pe baza statistica. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminati, dupa caz.
    9. Adaptabilitatea. Arboreturile trebuie sa evidentieze clar adaptarea la conditiile ecologice specifice in regiunea de provenienta.
    10. Starea sanitara si rezistenta la factorii daunatori. Arborii trebuie sa fie sanatosi si sa dovedeasca rezistenta la atacurile organismelor daunatoare, exceptand vatamarile datorate poluarii.
    11. Scopul pentru care se creeaza arboretul din materialul forestier de reproducere:
    a) productia de lemn: productia de lemn trebuie sa fie superioara mediei pentru conditii ecologice analoage;
    b) calitatea lemnului: se urmareste in mod deosebit pentru materialul de baza admis in scopul obtinerii materialelor forestiere de reproducere, utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obtinerii de masa lemnoasa din care se obtin sortimente industriale superioare. Se indeplineste prin:
    - asigurarea unei frecvente de maximum 20% arbori infurciti si maximum 10% arbori cu fibra torsa, la foioase;
    - trunchiuri cilindrice, elagate pe cel putin 60% din inaltimea totala, numar mic de ramuri in verticil, subtiri si inserate in unghi apropiat de 90 grade, la rasinoase;
    c) crearea de arboreturi in conditii extreme. Se acorda prioritate materialului de baza care a evidentiat adaptare la conditii similare sau apropiate;
    d) alte scopuri. Materialul de baza se evalueaza in functie de scopul pentru care se creeaza arboretul din materialul forestier de reproducere si, in functie de acesta, se acorda prioritate altor criterii, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

    ANEXA 4

                             CERINTE MINIME
pentru admiterea materialului de baza destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat"

    1. Materialul de baza poate fi constituit din plantaje, parinti de familii, clone sau amestec de clone.

    A. Cerinte pentru plantaje:
    a) constituentii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantati intr-un dispozitiv corespunzator normelor stiintifice privind instalarea si conducerea plantajelor si materializat in asa fel incat fiecare constituent sa poata fi identificat. Instalarea plantajelor este aprobata de autoritate;
    b) toate schimbarile referitoare la tipul, obiectivul, planul de instalare si de incrucisare, componentele, izolarea vor fi aprobate de autoritate;
    c) clonele sau familiile componente sa fie selectionate pentru caracterele fenotipice, acordandu-se o atentie deosebita cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 3;
    d) in evidentele fiecarui plantaj sa fie mentionate rariturile practicate, criteriile de selectie folosite in aplicarea acestora, lucrarile de conducere efectuate (taieri in coroana, fertilizari, combateri de daunatori etc.) si cantitatile de seminte/fructe recoltate anual;
    e) conducerea plantajelor si recoltarea semintelor sa se faca in conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. Cand un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific, este necesara determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenti in materialul de reproducere obtinut.

    B. Cerinte pentru parinti de familii:
    a) parintii vor fi selectionati pentru caractere remarcabile, o atentie deosebita fiind acordata cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 3, sau selectionati dupa aptitudinea lor de combinare;
    b) obiectivul, planul de incrucisare si sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum si toate schimbarile referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;
    c) identitatea, numarul si proportia parintilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate;
    d) cand parintii sunt destinati producerii unui hibrid interspecific, este necesara determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenti in materialul de reproducere obtinut.

    C. Cerinta pentru clone:
    a) clonele trebuie sa poata fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate;
    b) valoarea clonelor pentru silvicultura trebuie sa fie demonstrata printr-o experimentare suficient de lunga sau stabilita prin teste;
    c) ortetii utilizati pentru producerea clonelor trebuie sa fie selectionati pentru caracterele lor remarcabile, o atentie deosebita fiind acordata cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 3;
    d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitata la maximum 5 ani.

    D. Cerinte pentru amestecuri de clone:
    a) clonele din amestec trebuie sa indeplineasca cerintele de la pct. C lit. a), b), c) si d);
    b) identitatea, numarul si proportiile clonelor constitutive ale unui amestec, precum si metoda de selectie utilizata si arborii-mama trebuie sa fie aprobati de autoritate.

    ANEXA 5

                             CERINTE MINIME
pentru admiterea materialelor de baza destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat"

    1. Materialul de baza trebuie sa satisfaca cerintele prevazute in anexa nr. 3 sau 4.
    2. Testele stabilite in scopul admiterii materialelor de baza sunt pregatite, instalate, conduse si rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan international.
    3. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie sa fie comparate cu unul sau, de preferat, mai multi martori aprobati sau cu caracteristici predeterminate.
    4. Testele trebuie sa fie concepute de asa maniera incat sa permita evaluarea caracterelor specifice. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordata adaptarii, cresterii si rezistentei la principalii daunatori si boli. In plus, alte caractere, considerate ca importante in functie de obiectivul propus, vor fi evaluate in functie de conditiile ecologice ale regiunii in care este efectuat testul.
    5. Documentatie
    Dosarul de evidenta trebuie sa cuprinda o descriere a locului testului/testelor, mai ales situatia geografica, climatul, tipul de sol, utilizarea anterioara, instalarea, lucrarile silvice efectuate, precum si toate vatamarile provocate de factori biotici si abiotici si sa fie la dispozitia autoritatii. Rezultatele obtinute in urma evaluarii la diferite varste ale materialului testat trebuie sa fie inregistrate de autoritate.
    6. Instalarea testelor:
    a) esantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate, plantate si tratate identic, atat cat permite tipul de material utilizat;
    b) testele trebuie instalate dupa un dispozitiv statistic valid si sa contina un numar suficient de constituenti, pentru care sa poata fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecarui esantion examinat.
    7. Analiza si valabilitatea rezultatelor:
    a) datele obtinute din experiente trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan international si rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat;
    b) metodologia dupa care s-au efectuat testele si rezultatele obtinute in detaliu trebuie sa fie accesibile autoritatii;
    c) trebuie sa se mentioneze, de asemenea, caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului, precum si regiunea unde adaptarea este probabila, comparativ cu conditiile in care s-a efectuat testul;
    d) daca in timpul testelor s-a dovedit ca materialul forestier de reproducere nu poseda cel putin caracteristicile materialului de baza sau rezistenta similara acestuia in ceea ce priveste organismele vatamatoare, atunci acest material de baza va fi exclus din Catalogul national al materialului de baza.
    8. Testele se vor efectua si interpreta numai de specialisti ai institutului de specialitate sau sub directa indrumare si coordonare a acestora.
    9. Pentru evaluarea genetica a constituentilor materialului de baza este necesara indeplinirea urmatoarelor cerinte suplimentare fata de cele enumerate la pct. 1 - 8:
    a) evaluarea genetica se face numai pentru constituentii urmatoarelor materiale de baza: plantaje, parinti de familii, clone si amestecuri de clone;
    b) documentatia suplimentara cuprinde urmatoarele informatii:
    - identitatea, originea si pedigree-ul constituentilor evaluati;
    - planul de incrucisare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat in testele de evaluare;
    c) prin tehnica de testare trebuie indeplinite urmatoarele:
    - valoarea genetica a fiecarui constituent trebuie sa fie estimata prin teste de evaluare conduse in doua sau mai multe locuri, dintre care unul sa fie in conditiile de mediu corespunzatoare utilizarii propuse a materialului forestier de reproducere;
    - superioritatea genetica estimata a materialelor forestiere de reproducere trebuie sa fie calculata in functie de valoarea genetica si de planul de incrucisare aplicat;
    d) testele de evaluare genetica si procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate;
    e) pentru interpretarea rezultatelor:
    - estimarea superioritatii materialului forestier de reproducere trebuie calculata in raport cu arboretul de referinta, pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor;
    - trebuie stabilit daca valoarea estimarii genetice a materialului forestier de reproducere este inferioara arboretului de referinta pentru caracterele importante.
    10. Pentru testarea comparativa a materialelor forestiere de reproducere este necesara indeplinirea urmatoarelor cerinte suplimentare fata de cele enumerate la pct. 1 - 8:
    a) esantioanele din materialele de reproducere testate trebuie sa reprezinte efectiv materialele de reproducere obtinute din materialele de baza pentru care este solicitata admiterea;
    b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuata, care sunt supuse testelor, trebuie:
    - sa fie recoltate in anii de inflorire si de fructificatie satisfacatori; este admisa polenizarea artificiala;
    - sa fie recoltate dupa metode care sa asigure ca esantioanele obtinute sunt reprezentative;
    c) performantele martorilor utilizati in teste, in scopul compararii, trebuie, pe cat posibil, sa fie cunoscute pe o perioada suficient de lunga in regiunea unde este condus testul. Martorii reprezinta in principal materiale care, la inceputul testului, au fost deja verificate in silvicultura in conditiile ecologice pentru care este propusa utilizarea materialului. Martorii provin, pe cat posibil, din arboreturi selectionate dupa criteriile prevazute in anexa nr. 3 sau din materiale de baza admise oficial pentru producerea materialelor testate;
    d) in cazul testelor pentru hibrizi artificiali, cele doua specii-parinte trebuie sa faca parte din martori;
    e) trebuie utilizati cat mai multi martori posibil. In caz de necesitate si bine justificat, martorii pot fi inlocuiti prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate;
    f) aceiasi martori trebuie utilizati intr-o gama cat mai larga de teste, care sa acopere diferite conditii de mediu;
    g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat ca materialul examinat prezinta, in raport cu martorii, o superioritate statistic semnificativa pentru cel putin un caracter important;
    h) existenta rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanta economica sau de mediu trebuie sa fie clar evidentiata.
    Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile.
    11. Rezultatele din testele din faza juvenila pot servi ca baza pentru o aprobare conditionata. Dovada superioritatii, bazata pe testele timpurii, trebuie reexaminata la un interval de maximum 10 ani.
    12. Teste precoce, efectuate in pepiniera, in sera sau in laborator, sunt admise pentru aprobare conditionata ori pentru aprobare finala, daca se poate demonstra ca exista o legatura stransa intre caracterul masurat si caracterele care sunt in general evaluate in testele conduse in conditii de maturitate a arboretului. Testele precoce se desfasoara conform cerintelor descrise la pct. 10.

    ANEXA 6

                              INCADRAREA
materialelor forestiere de reproducere pe categorii in functie de materialul de baza aprobat din care provin
 ______________________________________________________________________________
|Materialul de baza  | Categoria de material forestier de reproducere/culoarea |
|din care provine    |                     etichetei                           |
|materialul forestier|_________________________________________________________|
|de reproducere      |Sursa        |Selectionat/|Calificat/roz| Testat/albastru|
|                    |identificata/|verde       |             |                |
|                    |galben       |            |             |                |
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|
| Arbore-sursa       |xxxxxxxxxxxxx|            |             |                |
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|
| Arboret            |xxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx|             |xxxxxxxxxxxxxxxx|
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|
| Plantaj            |             |            |xxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|
| Parinti de familii |             |            |xxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|
| Clone              |             |            |xxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|
| Amestec de clone   |             |            |xxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
|____________________|_____________|____________|_____________|________________|

    NOTA:
    Coloanele cu xxxxxxxxxx indica categoria in care se incadreaza materialul forestier de reproducere obtinut.

    ANEXA 7

                                 CERINTE
care trebuie indeplinite de loturile de seminte, parti de plante si puieti din speciile incluse in anexa nr. 1 pentru comercializare/utilizare

    1. Loturile de seminte din speciile listate in anexa nr. 1 nu pot fi comercializate daca nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99% .
    2. Pot fi admise, fara a se face abstractie de la prevederile paragrafului 1, loturile de seminte rezultate din combinarea naturala a speciilor inrudite, incluse in anexa nr. 1, exceptand hibrizii artificiali.
    3. Partile de plante din speciile si hibrizii artificiali, incluse in anexa nr. 1, nu pot fi comercializate/utilizate, daca:
    a) butasii au unul dintre urmatoarele defecte:
    - sunt obtinuti din ramuri cu varste de peste 3 ani;
    - au mai putin de 2 muguri bine formati;
    - sunt afectati de necroze sau au semne ale unor atacuri de daunatori;
    - au simptome de uscare, incingere, mucegaire sau putrezire;
    b) dimensiunile minime ale butasilor nu sunt in conformitate cu standardele in vigoare;
    c) butasii inradacinati au unul dintre urmatoarele defecte:
    - lemnul are mai mult de 3 ani;
    - au mai putin de 5 muguri bine formati;
    - sunt afectati de necroze sau au semne ale unor atacuri de daunatori;
    - au vatamari, altele decat taierile initiale;
    - au simptome de uscare, incingere, mucegaire sau putrezire;
    - au tulpini multiple;
    - au curburi excesive ale tulpinii;
    d) clasele de marime pentru butasi inradacinati nu sunt in conformitate cu standardele in vigoare.
    4. Loturile de puieti din speciile si hibrizii artificiali, incluse in anexa nr. 1, trebuie sa fie de calitate corespunzatoare in ceea ce priveste caracteristicile generale, sanatatea, vitalitatea si calitatea fiziologica.
    5. Lotul de puieti nu poate fi comercializat/utilizat daca cel mult 5% din puietii din lot nu sunt de calitate corespunzatoare.
    6. Puietii sunt considerati necorespunzatori daca au una dintre deficientele urmatoare:
    a) vatamari fizice;
    b) lipsa mugurelui terminal;
    c) tulpini multiple;
    d) sistemul radicelar deformat;
    e) simptome de uscare, incingere, mucegaire sau putrezire ori de vatamari datorate daunatorilor specifici;
    f) forma asimetrica.
    7. Calitatea puietilor in functie de dimensiuni se determina conform standardelor in vigoare.

    ANEXA 8/A *1)

    *1) Anexa nr. 8/A este reprodusa in facsimil.

    MODEL

                                               SERIA ....... NR. ..............

               Certificat de identitate pentru materialul forestier
                 de reproducere obtinut din ARBORI-SURSA/ARBORETE

    (certificatul trebuie sa contina toate informatiile inscrise mai jos si in formatul exact)

          ELIBERAT IN CONFORMITATE CU ORDONANTA GUVERNULUI NR.* ........

 ______________________________________________________________________________
| Tara: Romania        | Certificat: RO/Cod producator ......../Nr. .......... |
|______________________|_______________________________________________________|

    Se certifica* faptul ca materialele forestiere de reproducere descrise mai jos au fost produse:
                                                       _
        In conformitate cu directiva CE               |_|    ____________
                                                       _    |            |
        In conformitate cu Ordonanta nr. ......       |_|   | Loc timbru |
                                                            | holografic |
    1. Denumirea botanica/populara ................         |   pentru   |
 ____________________________________                       | securizare |
|   2. Natura materialului forestier |                      |____________|
|   de reproducere:                  |
|                          _         |
| - seminte               |_|        |
|                          _         |
| - parti de planta       |_|        |
|                          _         |
| - puieti                |_|        |
|____________________________________|
 ________________________________________
|   3. Categoria materialului forestier  |
| de reproducere:                        |   _________________________________
|                       _                |  | 4. Tipul de material de baza:   |
| - identificat        |_|               |  |                      _          |
|                       _                |  | - arbore-sursa      |_|         |
| - selectionat        |_|               |  |                      _          |
|                       _                |  | - arboret           |_|         |
| - testat             |_|               |  |                                 |
|________________________________________|  |_________________________________|

    5. Scopul*: ..............................................
    6. Codul de identificare din Catalogul National sau nr. de referinta din lista nationala: .........................../amestec:..........................
                      _                        _                      _
    7. Autohton      |_|    Non-autohton      |_|      Necunoscut    |_|
                      _                        _
       Indigen       |_|    Non-indigen       |_|
    8. Originea materialului de baza (pentru materialele non-autohtone/non-indigene, daca este cunoscuta) ..............................
    9. Regiunea de provenienta: (provenienta intitulata succint, dupa caz):
    ...........................................................................
    10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului in care este situat materialul de baza: ...........................................................
    11. Anul recoltarii, pentru seminte: ............ 12. Cantitatea: .........
 ______________________________________________________________________________
|   13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizarii unui lot |
|                                                                 _         _  |
| mai mare pentru care s-a intocmit un certificat anterior?   Da |_|    Nu |_| |
| Numarul certificatului anterior: ...... Cantitatea in lotul initial: ....... |
|______________________________________________________________________________|
|   14. Varsta puietilor (din pepiniera): .................................... |
|______________________________________________________________________________|
    15. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obtinut din
                            _         _
    seminte?:          Da  |_|    Nu |_|
    Metoda de propagare: ............. Numarul de cicluri de propagare: .......
    16. Alte informatii utile: .................................
 ______________________________________________________________________________
|   17. Numele si adresa producatorului:                                       |
|______________________________________________________________________________|
 __________________    ______________________    ______________________________
| Numele si adresa |  | Stampila autoritatii |  | Numele si functia persoanei  |
| autoritatii      |  | imputernicite cu     |  | care reprezinta autoritatea  |
| imputernicite cu |  | certificarea         |  | imputernicita cu certificarea|
| certificarea     |  | Data: |  |                              |
|                  |  |                      |  | Semnatura                    |
|__________________|  |______________________|  |______________________________|

------------
    * Se completeaza numarul prezentei ordonante.
    * Se completeaza de catre persoana imputernicita cu certificarea.
    * Se completeaza in functie de obiectivul constituirii lotului (impaduriri, comercializare, multiplicare etc.)

    ANEXA 8/B *1)

    *1) Anexa nr. 8/B este reprodusa in facsimil.

    MODEL

                                               SERIA ....... NR. ..............

               Certificat de identitate pentru materialul forestier
              de reproducere obtinut din PLANTAJE/PARINTI DE FAMILII

    (certificatul trebuie sa contina toate informatiile inscrise mai jos si in formatul exact)

          ELIBERAT IN CONFORMITATE CU ORDONANTA GUVERNULUI NR.* ........

 ______________________________________________________________________________
| Tara: Romania        | Certificat: RO/Cod producator ......../Nr. .......... |
|______________________|_______________________________________________________|

    Se certifica* faptul ca materialele forestiere de reproducere descrise mai jos au fost produse:
                                                       _
        In conformitate cu directiva CE               |_|
                                                       _
        In conformitate cu Ordonanta nr. ......       |_|

    1. a) Denumirea botanica/populara .............
       b) Denumirea materialului de baza (cum este inscris in Catalogul National) ..................
 ____________________________________
|   2. Tipul materialului forestier  |
| de reproducere:                    |                       ____________
|                          _         |                      |            |
| - seminte               |_|        |                      | Loc timbru |
|                          _         |                      | holografic |
| - parti de plante       |_|        |                      |   pentru   |
|                          _         |                      | securizare |
| - loturi de puieti      |_|        |                      |____________|
|____________________________________|
 ________________________________________    _________________________________
|   3. Categoria materialului forestier  |  | 4. Tipul de material de baza:   |
| de reproducere:                        |  |                         _       |
|                       _                |  | - plantaj              |_|      |
| - calificat          |_|               |  |                         _       |
|                       _                |  | - parinti de familii   |_|      |
| - testat             |_|               |  |                                 |
|________________________________________|  |                                 |
                                            |_________________________________|
    5. Scopul*: ........................
    6. Codul de identificare din Catalogul National: ..........................
                 _           _                     _               _
    7. Autohton |_|/Indigen |_|;     Non-autohton |_|/Non-indigen |_|;
                _
    Necunoscut |_|
    8. Originea materialului de baza (pentru materialele non-autohtone/non-indigene, daca este cunoscuta) ..............................
    9. Regiunea de provenienta a materialului de baza: ........................
    (provenienta intitulata succint): .........................................
 __________________________________________________________________
|                                                            _     |
|   10. Seminte obtinute din: - polenizare libera           |_|    |
|                                                            _     |
|                             - polenizare suplimentara     |_|    |
|                                                            _     |
|                             - polenizare controlata       |_|    |
|__________________________________________________________________|

    11. Anul recoltarii pentru seminte: ............ 12. Cantitatea: .........
 ______________________________________________________________________________
|   13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizarii unui lot |
|                                                                 _         _  |
| mai mare pentru care s-a intocmit un certificat anterior?   Da |_|    Nu |_| |
| Numarul certificatului anterior: ...... Cantitatea in lotul initial: ....... |
|______________________________________________________________________________|
                                              _________________________________
 _________________________________________   | 15. Numarul componentelor       |
|   14. Varsta puietilor (din pepiniera): |  | parentale:                      |
| ....................................... |  | Familii: ...................... |
|_________________________________________|  | Clone: ........................ |
                                             |_________________________________|
    16. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului in care este situat materialul de baza:
    ...........................................................................
    17. Au fost facute modificari genetice in producerea materialului de baza?
         _           _
    Da  |_|     Nu  |_|
 ______________________________________________________________________________
|   18. Pentru materialele obtinute din parinti de familii:                    |
|   - Sistemul de incrucisare: .................... - Procentul de participare |
| a familiilor componente: ......................                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|   19. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obtinut din      |
|                        _         _                                           |
| seminte?:         Da  |_|    Nu |_|                                          |
| Metoda de propagare: ............. Numarul de cicluri de propagare: ........ |
|______________________________________________________________________________|

    20. Alte informatii utile: .................................
 ______________________________________________________________________________
|   21. Numele si adresa producatorului:                                       |
|______________________________________________________________________________|
 __________________    ______________________    ______________________________
| Numele si adresa |  | Stampila autoritatii |  | Numele si functia persoanei  |
| autoritatii      |  | imputernicite cu     |  | care reprezinta autoritatea  |
| imputernicite cu |  | certificarea         |  | imputernicita cu certificarea|
| certificarea     |  |                      |  |                              |
|                  |  | Data: |  | Semnatura                    |
|__________________|  |______________________|  |______________________________|

------------
    * Se completeaza numarul prezentei ordonante.
    * Se completeaza de catre persoana imputernicita cu certificarea.
    * Se completeaza in functie de obiectivul constituirii lotului (impaduriri, comercializare, multiplicare etc.)

    ANEXA 8/C *1)

    *1) Anexa nr. 8/C este reprodusa in facsimil.

    MODEL

                                               SERIA ....... NR. ..............

              Certificat de identitate pentru materialul forestier de
                 reproducere obtinut din CLONE/AMESTEC DE CLONE

    (certificatul trebuie sa contina toate informatiile inscrise mai jos si in formatul exact)

          ELIBERAT IN CONFORMITATE CU ORDONANTA GUVERNULUI NR.* ........

 ______________________________________________________________________________
| Tara: Romania        | Certificat: RO/Cod producator/Nr. ................... |
|______________________|_______________________________________________________|

    Se certifica* faptul ca materialele forestiere de reproducere descrise mai jos au fost produse:
                                                       _
        In conformitate cu directiva CE               |_|    ____________
                                                            |            |
        In conformitate cu Ordonanta de                _    | Loc timbru |
        urgenta nr. ........                          |_|   | holografic |
                                                            |     de     |
    1. a) Denumirea botanica/populara ...............       | securizare |
       b) Numele clonei sau amestecului de clone ....       |____________|
 _______________________________________
|   2. Natura materialului forestier de |
| reproducere:                          |
|                            _          |
| - ulei de planta          |_|         |
|                            _          |
| - puieti                  |_|         |
|_______________________________________|
 ________________________________________    _________________________________
|   3. Categoria materialului de         |  | 4. Tipul de material de baza:   |
| reproducere:                           |  |                      _          |
|                            _           |  | - clone             |_|         |
| - calificat               |_|          |  |                      _          |
|                            _           |  | - amestec de clone  |_|         |
| - testat                  |_|          |  |_________________________________|
|________________________________________|

    5. Scopul*: ..............................................
    6. Codul de identificare din Catalogul National: ..........................
                              _                     _                     _
    7. (dupa caz) autohton   |_|    non-autohton   |_|      necunoscut   |_|
                              _                     _
                  indigen    |_|    non-indigen    |_|
    8. Originea materialului de baza (pentru materialele non-autohtone/non-indigene, daca este cunoscuta) ..............................
    9. Regiunea de provenienta a materialului de baza:.........................
    (provenienta intitulata succint): .........................................
    10. Au fost facute modificari genetice in producerea materialului de baza?
                  _          _
             Da  |_|    Nu  |_|
 _____________________________________________________
|   11. a) Metoda de propagare: ..................... |
|       c) Numarul de cicluri de propagare: ......... |
|_____________________________________________________|
    12. Cantitatea: ............................................................
 ______________________________________________________________________________
|   13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizarii unui lot |
|                                                                 _         _  |
| mai mare pentru care s-a intocmit un certificat anterior?   Da |_|    Nu |_| |
| Numarul certificatului anterior: ...... Cantitatea in lotul initial: ....... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|   14. Varsta puietilor (din pepiniera): .................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|   15. Pentru amestecuri de clone:                                            |
|   Numarul de clone din amestec: .......... Procentul de participare a        |
|                                            clonelor componente: ............ |
|______________________________________________________________________________|
    16. Alte informatii utile: ................................................
 ______________________________________________________________________________
|   17. Numele si adresa producatorului:                                       |
|______________________________________________________________________________|
 __________________    ______________________    ______________________________
| Numele si adresa |  | Stampila autoritatii |  | Numele si functia persoanei  |
| autoritatii      |  | imputernicite cu     |  | care reprezinta autoritatea  |
| imputernicite cu |  | certificarea         |  | imputernicita cu certificarea|
| certificarea     |  |                      |  |                              |
|                  |  | Data: |  | Semnatura                    |
|__________________|  |______________________|  |______________________________|

------------
    * Se completeaza numarul prezentei ordonante.
    * Se completeaza de catre persoana imputernicita cu certificarea.
    * Se completeaza in functie de obiectivul constituirii lotului (impaduriri, comercializare, multiplicare etc.)

    ANEXA 9

                              DATELE MINIME
                       de identificare pentru un lot

    1. Codul producatorului si numarul certificatului
    2. Denumirea botanica
    3. Categoria
    4. Scopul
    5. Tipul materialului de baza
    6. Numarul din Catalogul national al materialului de baza sau codul de identificare al regiunii de provenienta a materialului de baza din care s-a obtinut
    7. Regiunea de provenienta - pentru categoriile de material de reproducere din "Sursa identificata" si "Selectionat" sau alta categorie, daca este cazul
    8. Dupa caz, cand originea materialului este autohtona sau indigena, neautohtona sau neindigena ori necunoscuta
    9. In cazul loturilor de seminte, anul fructificatiei
    10. Varsta si tipul lotului de puieti, pentru puieti sau butasi, atunci cand sunt taiati, transplantati sau containerizati
    11. Daca este modificat genetic.

    ANEXA 10

                                    REGULI
    privind utilizarea si transferul materialelor forestiere de reproducere

    1. Materialele forestiere de reproducere se utilizeaza, cu prioritate, in aceeasi regiune de provenienta din care provine materialul de baza din care s-au obtinut.
    2. In cazul in care nu se asigura necesarul, se accepta transferul, conform regulilor de miscare prezentate la lit. A si B.
    A. In regiunile de coline inalte si munti miscarea materialelor forestiere de reproducere se face:
    a) intre regiuni de provenienta invecinate, de la acelasi nivel altitudinal, cu conditia ca regiunile de provenienta sa nu fie delimitate printr-o cumpana de ape (sa se gaseasca pe doua expozitii generale opuse, cu conditii climatice diferite);
    b) de la altitudini mai mici la altitudini mai mari, intre regiuni de provenienta limitrofe.
    B. In regiunile de podisuri si campie miscarea materialelor forestiere de reproducere se face:
    a) intre regiuni de provenienta limitrofe, situate intre aceleasi limite latitudinale;
    b) de la latitudini mai mici la latitudini mai mari, intre regiuni de provenienta limitrofe.
    3. Materialul de reproducere obtinut din unitatile-sursa de origine necunoscuta se utilizeaza numai in regiunea de provenienta in care se gaseste materialul de baza din care s-au obtinut.
    4. Materialele de reproducere obtinute din plantaje sau culturi de plante-mama din speciile autohtone si introduse se vor utiliza in aceeasi regiune de provenienta de unde s-au selectionat arborii plus sau, in cazul plantajelor de hibridare intraspecifica, in toate zonele in care vegeteaza arborii plus din care s-au constituit plantajele. Materialul de reproducere pentru hibridul Larix x eurolepis, produs in plantaje de hibridare interspecifica, se utilizeaza in conditiile stationale corespunzatoare exigentelor ecologice ale hibridului.
    5. Este interzis transferul:
    a) din statiuni extreme sub raportul regimului hidric;
    b) materialelor de reproducere obtinute din materiale de baza de origine necunoscuta;
    c) intre regiuni de provenienta care nu sunt limitrofe.

    ANEXA 11

                                CRITERII
                  de delimitare a regiunilor de provenienta

    1. Regiunile de provenienta se delimiteaza pentru fiecare specie importanta pentru scopuri forestiere inclusa in anexa nr. 1.
    2. Regiunile de provenienta se delimiteaza pentru materialele de baza din care se obtine material forestier de reproducere din categoriile "Sursa identificata" si "Selectionat".
    3. Criterii geografice:
    a) latitudinea: amplitudinea latitudinala a unei regiuni de provenienta nu trebuie sa fie mai mare de 2 grade;
    b) altitudinea: amplitudinea altitudinala intr-o regiune de provenienta nu trebuie sa depaseasca 500 m;
    c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienta cumpenele de ape care separa expozitii generale diferite, care duc la schimbari semnificative ale climatului.
    4. Criterii climatice:
    a) temperatura medie anuala: intr-o regiune de provenienta diferenta dintre temperatura medie multianuala a diferitelor puncte nu trebuie sa aiba valori mai mari de 2 grade C;
    b) precipitatii medii anuale: diferenta dintre cantitatea medie multianuala a precipitatiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienta nu trebuie sa fie mai mare in echivalent de 200 mm;
    c) lungimea sezonului de vegetatie: diferenta dintre lungimea sezonului de vegetatie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienta nu poate fi mai mare de 30 de zile.
    5. Criterii stationale si de vegetatie:
    a) potentialul stational: regiunea de provenienta se delimiteaza in functie de potentialul stational pentru specia respectiva (superior, mediu, inferior);
    b) tipul de sol: se delimiteaza regiuni de provenienta distincte in cazul identificarii de soluri cu caracteristici extreme (saraturi, lacoviste, gleizate/pseudogleizate etc.);
    c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienta nu trebuie sa difere cu mai mult de 30% intre arboreturile de amestec.
    6. Regiunea de provenienta se delimiteaza pe suprafata cea mai mica, rezultata prin aplicarea criteriilor mentionate la pct. 1   5.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 11/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 11 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 11/2004
Legea 107 2011
privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Ordin 768 2004
pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si, respectiv, a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului
Ordin 676 2004
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de material forestier de reproducere
Ordin 528 2004
pentru imputernicirea personalului din aparatul propriu si structurile subordonate ca responsabil cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere
Ordin 494 2004
pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere
Legea 161 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere
Ordin 311 2004
pentru aprobarea modelului filei Listei nationale a materialului de baza
Ordin 312 2004
pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu