Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2428 din 26.10.2011

privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 6, 59 „Burse doctorale“ cofinanţate din Fondul Social European
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 28 octombrie 2011SmartCity1

Având în vedere:Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a Programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul „Convergenţă“, în România;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 100/2008 privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 193/2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 1-16 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 6;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 409/2008 privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.527/2010 pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ în perioada 2008-2010;

Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;

Nota de fundamentare a ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.408/D din 20 octombrie 2011,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin: Articolul 1Pentru domeniile de doctorat cu perioadă de desfăşurare de 3 ani, atingerea indicatorilor „ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor“ şi „număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor“ (dacă este cazul), conform Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 499/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va analiza drept sustenabilitate a proiectului, după 6 luni de la finalizarea contractului. Articolul 2Pentru domeniile de studii universitare de doctorat de 4 ani, reglementate sectorial conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.301/2005*), ţinând cont de Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 mai 2001 de modificare a directivelor 89/48/CEE şi 92/51/CEE ale Consiliului privind sistemul general de recunoaştere a calificărilor profesionale şi a directivelor 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE şi 93/16/CEE ale Consiliului privind profesiile de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moaşă, arhitect, farmacist şi medic şi de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, atingerea indicatorilor „număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor“ şi „ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor“, conform contractului de finanţare (şi modificărilor ulterioare, după caz), se va analiza după un an şi 6 luni de la finalizarea proiectului. Beneficiarul se va asigura că doctoranzii (studenţii înmatriculaţi la doctorat care au beneficiat de bursă conform Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“) vor finaliza teza de doctorat şi o vor depune la serviciile specializate ale instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, în maximum un an de la finalizarea contractului de finanţare.____*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.301/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3Beneficiarul va depune un raport cu privire la procentul de realizare a indicatorilor însoţit de documentele justificative, după 6 luni de la finalizarea proiectului, respectiv un an şi 6 luni de la finalizarea proiectului în cazul domeniilor de studii universitare de doctorat de 4 ani, reglementate sectorial. Articolul 4Cererea de rambursare finală va fi depusă la Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în maximum o lună după depunerea raportului cu privire la procentul de realizare a indicatorilor. Articolul 5În cazul în care beneficiarul nu atinge indicatorii asumaţi în contractul de finanţare în termenele menţionate, acesta va returna Organismului intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sumele aferente bursierilor care nu au obţinut titlul de doctor. Articolul 6Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2428/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2428 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2428/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu