Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.992 din 24.04.2020

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 05 mai 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 113.575/DD din 22.08.2019 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 304/CJ din 5.06.2019,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul art. 38 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1 Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, inventarierea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti din Marea Neagră până la izobata de 100 m, incluzând şi următoarele situri Natura 2000: ROSCI0065 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, ROSCI0066 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării - zona marină, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud, ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai, ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0281 Cap Aurora, ROSCI0293 Costineşti-23 August, ROSCI0311 Canionul Viteaz, ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov, după cum urmează:

Speciile Numărul exemplarelor Stadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulţi, pui, animale adulte) Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilităţi) Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilităţi)
Acipenser stellatus 200 puiet vii vii
Acipenser gueldenstaedtii 100 puiet vii vii
Huso huso 100 puiet vii vii

Articolul 2
(1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 decembrie 2021.
(2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică se realizează numai de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa", denumit în continuare titularul activităţii, cu personal tehnic de specialitate.
(3) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va face prin traulare pelagică şi demersală cu nava de cercetare Steaua de Mare 1, iar pentru zona de plajă se va pescui cu setci, cu ajutorul unei bărci.
(4) Titularul activităţii trebuie să notifice Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" intenţia de a intra cu nave de tip trauler în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", iar intrările, perioadele şi tipul de traulere vor fi stabilite de comun acord cu reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".
(5) Traularea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" se va face numai între izobata de 10-20 m şi în prezenţa unui reprezentant al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
(6) Exemplarele din speciile de faună sălbatică vor fi capturate, inventariate şi eliberate în cel mai scurt timp şi în condiţii de maximă securitate.
(7) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi.
(8) Titularul activităţii prevăzut la alin. (2) se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea şi va ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora.
(9) În cazul unor accidente/intervenţii care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrităţii siturilor se vor demara lucrări de refacere ecologică ce vor fi vizate de administrator - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", după caz, iar refacerea ecologică se va face pe cheltuiala titularului activităţii.
(10) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul se anunţă imediat autorităţile pentru protecţia mediului (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate) şi de asemenea Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".
(11) Pentru activităţile prevăzute la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Articolul 3
(1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute.
(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Costel Alexe ANEXĂ RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

- model -

Solicitant ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Specia pentru care s-a acordat derogarea ........ ................ ................ ................ ........ ........... Numărul exemplarelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Stadiul de dezvoltare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Starea exemplarelor înainte de prelevare ........ ................ ................ ................ ........ ............ Starea exemplarelor după prelevare ........ ................ ................ ................ ................ ............ Locul de prelevare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Data prelevării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ........ ................ ................ ................ ................ Stocarea şi destinaţia specimenelor ........ ................ ................ ................ ................ ............. MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII  în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale;  pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;  în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;  în scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;  pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  în interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare. (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.) Data ........ ................ ................ ................ ......... Semnătura ........ ................ ................ ........ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 992/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 992 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 992/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu