Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 968 din 17 iunie 2005

pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 30 iunie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data publicarii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2004 pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004, se abroga.

            Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
                                Gheorghe Dobre

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  LISTA*)
standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii

    *) Lista cuprinde standardele romane care transpun standarde europene armonizate privind produsele pentru constructii, care au fost adoptate de Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) pana la 1 martie 2005.

________________________________________________________________________________
Indicativ                    Titlu                                    DOW*1)
________________________________________________________________________________
SR EN 40-5:2002              Stalpi pentru iluminat public.
                             Partea 5: Cerinte pentru stalpi de otel  01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 40-6:2002              Stalpi pentru iluminat public.
                             Partea 6: Cerinte pentru stalpi
                             de aluminiu                              01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 40-7:2003              Stalpi pentru iluminat public.
                             Partea 7: Cerinte pentru stalpi de
                             iluminat din materiale compozite pe
                             baza de polimeri armate cu fibre         01.10.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 54-3:2002/A1:2003      Sisteme de detectare si de alarma la
                             incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore
                             de alarma la incendiu                    30.06.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003   Sisteme de detectare si de alarma la
                             incendiu. Partea 4: Echipament de
                             alimentare electrica                     31.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 54-5:2002/A1:2003      Sisteme de detectare si de alarma la
                             incendiu. Partea 5: Detectori de
                             caldura. Detectori punctuali             30.06.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 54-7:2002/A1:2003      Sisteme de detectare si de alarma la
                             incendiu. Partea 7: Detectoare de fum.
                             Detectoare punctuale care utilizeaza
                             dispersia luminii, transmisia luminii
                             sau ionizarea                            30.06.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 54-12:2003             Sisteme de detectare si de alarma la
                             incendiu. Partea 12: Detectoare de
                             fum. Detectoare liniare care
                             utilizeaza principiul transmisiei
                             unui fascicul de unde optice             31.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 179/A1:2002            Accesorii pentru constructii.
                             Dispozitive pentru iesire de urgenta
                             actionate printr-un carlig sau o placa
                             de impingere. Cerinte si metode de
                             incercare                                01.04.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 197-1:2002             Ciment. Partea 1: Compozitie,
                             specificatii si criterii de
                             conformitate ale cimenturilor uzuale     01.04.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 197-1:2002/A1:2004     Ciment. Partea 1: Compozitie,
                             specificatii si criterii de
                             conformitate ale cimenturilor uzuale     01.02.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 197-4:2004             Ciment. Partea 4: Compozitie,
                             specificatii si criterii de
                             conformitate pentru cimenturi de
                             furnal cu rezistenta initiala mica       01.02.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 413-1:2004             Ciment pentru zidarie. Partea 1:
                             Compozitie, specificatii si criterii
                             de conformitate                          01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 442-1:200/A1:2004      Radiatoare si convectoare. Partea 1:
                             Specificatii si conditii tehnice         01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 459-1:2003             Var pentru constructii. Partea 1:
                             Definitii, caracteristici si criterii
                             de conformitate                          01.08.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 523:2004               Teci de banda de otel pentru cabluri
                             de precomprimare. Terminologie,
                             conditii, control de calitate            01.06.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 588-2:2002             Tuburi de fibrociment pentru racorduri
                             si retele de canalizare. Partea 2:
                             Camine de vizitare si camine de racord   01.10.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 671-1:2002             Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Sisteme echipate cu
                             furtun. Partea 1: Hidranti interiori
                             echipati cu furtunuri semirigide         01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 671-2:2002             Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Sisteme echipate cu
                             furtun. Partea 2: Hidranti interiori
                             echipati cu furtunuri plate              01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 681-1:2002/A2:2003     Garnituri de etansare de cauciuc.
                             Cerinte de material pentru garnituri
                             de etansare a imbinarilor de tevi
                             utilizate in domeniul apei si
                             canalizarii. Partea 1: Cauciuc
                             vulcanizat                               01.01.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 681-2:2002/A1:2003     Garnituri de etansare de cauciuc.
                             Cerinte de material pentru garnituri
                             de etansate a imbinarilor de tevi
                             utilizate in domeniul apei si
                             canalizarii. Partea 2: Elastomeri
                             termoplastici                            01.01.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 681-3:2002/A1:2003     Garnituri de etansare de cauciuc.
                             Cerinte de material pentru garnituri
                             de etansare a imbinarilor de tevi
                             utilizate in domeniul apei si
                             canalizarii. Partea 3: Materiale
                             celulare de cauciuc vulcanizat           01.01.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 681-4:2002/A1:2003     Garnituri de etansare de cauciuc.
                             Cerinte de material pentru garnituri
                             de etansare a imbinarilor de tevi
                             utilizate in domeniul apei si
                             canalizarii. Partea 4: Garnituri de
                             etansare de poliuretan turnat.           01.01.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 682:2002               Garnituri de etansare de cauciuc.
                             Conditii tehnice ale materialelor
                             pentru garnituri de etansare utilizate
                             la etansarea conductelor de canalizare
                             si a racordurilor prin care se
                             transporta gaze si hidrocarburi fluide   01.12.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 771-1:2003             Specificatii ale elementelor pentru
                             zidarie. Partea 1: Elemente pentru
                             zidarie de argila arsa                   01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 771-2:2003             Specificatii ale elementelor pentru
                             zidarie. Partea 2: Elemente pentru
                             zidarie de silico-calcar                 01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 771-3:2004             Specificatii ale elementelor pentru
                             zidarie. Partea 3: Elemente pentru
                             zidarie de beton cu agregate
                             (agregate grele si usoare)               01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 771-4:2004             Specificatii ale elementelor pentru
                             zidarie. Partea 4: Elemente pentru
                             zidarie de beton celular autoclavizat    01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 771-5:2004             Specificatii ale elementelor pentru
                             zidarie. Partea 4: Elemente pentru
                             zidarie de piatra artificiala            01.03.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 845-1:2004             Specificatie a componentelor auxiliare
                             pentru zidarie. Partea 1: Agrafe,
                             bride de fixare, etriere suport si
                             console                                  01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 845-2:2004             Specificatie a componentelor auxiliare
                             pentru zidarie. Partea 2: Buiandrugi     01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 845-3:2004             Specificatie a componentelor auxiliare
                             pentru zidarie. Partea 3: Plase de
                             otel pentru armarea imbinarilor
                             orizontale                               01.02.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 934-2:2003             Aditivi pentru beton, mortar si pasta.
                             Partea 2: Aditivi pentru beton.
                             Definitii, conditii, conformitate,
                             marcare si etichetare                    01.05.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 934-4:2002             Adaosuri pentru beton, mortar si
                             pasta. Partea 4: Adaosuri pentru paste
                             pentru cabluri postensionate.
                             Definitii, conditii si conformitate      01.05.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 997:2004               Vase WC si vase WC cu rezervor
                             alaturat, cu sifon integrat              01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 998-1:2004             Specificatie a mortarelor pentru
                             zidarie. Partea 1: Mortare pentru
                             tencuire si gletuire                     01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 998-2:2004             Specificatie a mortarelor pentru
                             zidarie. Partea 2: Mortare pentru
                             zidarie                                  01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1125:2001/A1:2002      Accesorii pentru constructii.
                             Dispozitive pentru iesiri in caz de
                             urgenta, actionate cu o bara
                             orizontala. Cerinte si metode de
                             incercare                                01.04.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 1154:2001/A1:2003      Accesorii pentru constructii.
                             Dispozitiv cu inchidere automata
                             pentru usi. Conditii si metode de
                             incercare                                01.10.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1155:2001/A1:2003      Accesorii pentru constructii.
                             Dispozitive de oprire electromagnetica
                             pentru usi batante. Conditii si metode
                             de incercare                             01.10.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1158:2001/A1:2003      Accesorii pentru constructii.
                             Dispozitive de separare a canalelor.
                             Conditii si metode de incercare          01.10.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1337-4:2004            Reazeme pentru structuri.
                             Partea 4: Reazeme cu role                01.02.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 1337-6:2004            Reazeme pentru structuri.
                             Partea 7: Reazeme basculante             01.02.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 1337-7:2003            Reazeme pentru structuri. Partea 7:
                             Reazeme sferice si cilindrice din PTFE   01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 1337-7:2004            Reazeme pentru structuri. Partea 7:
                             Reazeme sferice si cilindrice din PTFE   01.06.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1338:2004              Pavele de beton. Conditii si metode
                             de incercari                             01.03.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1339:2004              Dale de beton. Conditii si metode
                             de incercari                             01.03.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1340:2004              Elemente de borduri de beton. Conditii
                             si metode de incercari                   01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1341:2002              Dale de piatra naturala pentru pavari
                             exterioare. Conditii si metode de
                             incercare                                01.10.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 1342:2002              Pavele de piatra naturala pentru
                             pavari exterioare. Conditii si
                             metode de incercare                      01.10.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 1343:2002              Borduri de piatra naturala pentru
                             pavari exterioare. Conditii si
                             metode de incercare                      01.10.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 1344:2003              Pavele de argila arsa. Conditii si
                             metode de incercare                      01.01.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1423:1999/A1:2004      Produse pentru marcare rutiera.
                             Produse de pulverizare. Microbile de
                             sticla, granule antiderapante si
                             amestecul celor doua componente          01.05.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1433:2003              Canale de evacuare a apelor uzate din
                             zone circulabile utilizate de pietoni
                             si vehicule. Clasificare, cerinte
                             pentru proiectare si incercare,
                             marcare si evaluarea conformitatii       01.08.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1457:2003/A1:2003      Cosuri de fum. Cosuri interioare de
                             argila/ceramice. Conditii si metode
                             de incercare                             01.08.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1463-1:1999/A1:2004    Produse pentru marcare rutiera.
                             Butoane retroreflectorizante.
                             Partea 1: Conditii initiale de
                             performanta                              01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1520:2003              Elemente prefabricate armate de beton
                             cu agregate usoare cu structura
                             deschisa                                 01.09.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1856-1:2004            Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri
                             de fum metalice. Partea 1: Componente
                             ale sistemelor cosurilor de fum          01.04.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1856-2:2004            Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri
                             de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi
                             si elemente de racordare metalice        01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 1857:2004              Cosuri de fum. Componente. Canale
                             interioare de beton                      01.05.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1858:2004              Cosuri de fum. Componente. Blocuri
                             canal de beton cu pereti simpli
                             sau cu mai multi pereti                  01.05.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 1916:2003              Tuburi si accesorii din beton simplu,
                             beton slab armat si beton armat          23.11.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1917:2003              Camine de vizitare si camine de racord
                             din beton simplu, beton slab armat si
                             beton armat                              23.11.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 1935:2003              Accesorii pentru constructii. Balama
                             cu ax simplu. Cerinte si metode de
                             incercare                                01.12.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 12004/A1:2003          Adezivi pentru placi ceramice.
                             Definitii si specificatii                01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12050-1:2002           Statii de pompare a apelor uzate
                             pentru cladiri si terenuri. Principii
                             de constructie si incercare. Partea 1:
                             Statii de pompare pentru ape uzate cu
                             materii fecale                           01.11.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 12050-2:2002           Statii de pompare a apelor uzate
                             pentru cladiri si terenuri. Principii
                             de constructie si incercare.
                             Partea 2: Statii de pompare pentru
                             ape uzate fara materii fecale            01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 12050-3:2002           Statii de pompare a apelor uzate
                             pentru cladiri si terenuri. Principii
                             de constructie si incercare. Partea 3:
                             Statii de pompare cu aplicare limitata
                             pentru ape uzate cu materii fecale       01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 12050-4:2002           Statii de pompare a apelor uzate
                             pentru cladiri si terenuri. Principii
                             de constructie si incercare.
                             Partea 4: Robinet de intretinere
                             pentru ape uzate cu materii fecale
                             si fara materii fecale                   01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-1:2004           Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 1: Cerinte si metode de
                             incercare pentru dispozitivele
                             electrice automate de comanda si
                             temporizare                              01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-2:2004           Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 2: Conditii si metode de
                             incercare pentru dispozitivele
                             automate neelectrice de comanda si
                             temporizare                              01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-3:2004           Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 3: Cerinte si metode de
                             incercare pentru dispozitivele manuale
                             de declansare si de oprire in caz de
                             urgenta                                  01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-4:2004           Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 4: Cerinte si metode de
                             incercare pentru vane de rezervoare si
                             declansatoarele lor                      01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-5:2002           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii
                             si metode de incercare pentru
                             distribuitoare de inalta si joasa
                             presiune si actionarile lor pentru
                             sisteme cu CO2                           01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-6:2002           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii
                             si metode de incercare pentru
                             dispozitivele neelectrice de scoatere
                             din functiune a sistemelor de stingere
                             cu CO2                                   01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-7:2002           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii
                             si metode de incercare pentru duzele
                             sistemelor cu CO2                        01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-9:2004           Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 9: Cerinte si metode de
                             incercare pentru detectoare speciale
                             de incendiu                              01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-10:2004          Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 10: Cerinte si metode de
                             incercare pentru manometre si
                             presostate                               01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-11:2004          Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 11: Conditii si metode de
                             incercare pentru dispozitive de
                             cantarire mecanice                       01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-12:2004          Instalatii fixe de lupta impotriva
                             incendiului. Elemente componente
                             pentru instalatii de stingere cu gaz.
                             Partea 12: Cerinte si metode de
                             incercare pentru dispozitivele
                             pneumatice de alarmare                   01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12094-13:2002          Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             de stingere cu gaz. Partea 13:
                             Conditii si metode de incercare pentru
                             clapete antiretur                        01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12101-2:2004           Sisteme pentru controlul caldurii si
                             fumului. Partea 2: Specificatii
                             referitoare la dispozitive de evacuare
                             naturala a fumului si caldurii           01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12101-3:2003           Sisteme de control a caldurii si a
                             fumului. Partea 3: Specificatii pentru
                             ventilatoare de evacuare a caldurii si
                             a fumului                                01.04.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12209:2004             Accesorii pentru constructii.
                             Inchizatori. Inchizatori mecanice si
                             zavoare. Conditii si metode de
                             incercare                                01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12259-1+A1:2002        Protectie impotriva incendiilor.
                             Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componentele sistemelor
                             de tip sprinkler si cu apa
                             pulverizata. Partea 1: Sprinklere        01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12259-1+A1:2002/       Protectie impotriva incendiilor.
A2:2004                      Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componentele sistemelor
                             de tip sprinkler si cu apa
                             pulverizata. Partea 1: Sprinklere        01.03.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12259-2:2002/A1:2002   Protectie impotriva incendiilor.
                             Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componentele sistemelor
                             de tip sprinkler si cu apa
                             pulverizata. Partea 2: Supapa de
                             control si semnalizare pentru
                             instalatii tip apa/apa                   01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12259-3:2002/A1:2003   Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             cu sprinklere si cu apa pulverizata.
                             Partea 3: Sistem de supape de alarma
                             apa-aer                                  01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12259-4:2002/A1:2003   Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             cu sprinklere si cu apa pulverizata.
                             Partea 4: Dispozitive de alarma cu
                             motor hidraulic                          01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12259-5:2003           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Componente pentru sisteme
                             cu sprinklere si cu apa pulverizata.
                             Partea 5: Detectoare de curgere a apei   01.09.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12326-1:2004           Produse de ardezie si piatra pentru
                             invelitori si placari discontinue.
                             Partea 1: Specificatie de produs         01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12380:2003             Supape de echilibrare a presiunii
                             pentru sistemele interioare de
                             canalizare. Cerinte, metode de
                             incercare si evaluarea conformitatii     01.10.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12416-1:2002           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Sisteme de stingere cu
                             pulbere. Partea 1: Conditii si metode
                             de incercare a elementelor componente    01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12416-2:2002           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Sisteme de stingere cu
                             pulbere. Partea 2: Conceptie,
                             constructie si intretinere               01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12446:2004             Cosuri de fum. Componente. Anvelope
                             exterioare de beton                      01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12566-1:2002/A1:2004   Statii mici de epurare a apelor uzate
                             pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice
                             prefabricate                             01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 12620:2003             Agregate pentru beton                    01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 12676-1:2002/A1:2004   Sisteme rutiere antiorbire.
                             Partea 1: Performante si
                             caracteristici                           01.02.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 12839:2002             Produse prefabricate din beton.
                             Elemente de inchidere                    01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 12859:2003             Placi de ipsos. Definitii, conditii
                             si metode de incercare                   01.04.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 12860:2003             Lianti-adezivi pe baza de ipsos pentru
                             placi de ipsos. Definitii,
                             caracteristici si metode de incercare    01.04.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13043:2003             Agregate pentru amestecuri bituminoase
                             si pentru finisarea suprafetelor,
                             utilizate la constructia soselelor, a
                             aeroporturilor si a altor zone cu
                             trafic                                   01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13055-1:2003           Agregate usoare. Partea 1: Agregate
                             usoare pentru betoane, mortare si
                             paste de ciment                          01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13055-2:2004           Agregate usoare. Partea 2: Agregate
                             usoare pentru amestecuri
                             hidrocarbonate, tratamente
                             superficiale si pentru straturi
                             tratate si netratate                     01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 13101:2003             Trepte pentru camine de vizitare.
                             Cerinte, marcare, incercare si
                             evaluarea conformitatii                  01.08.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13139:2003             Agregate pentru mortare                  01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13160-1:2003           Sisteme de detectare a scurgerilor.
                             Partea 1: Principii generale             01.03.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 13162:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din vata minerala
                             (MW). Specificatie                       01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13163:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din polistiren
                             expandat (EPS). Specificatie             01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13164:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din spuma de
                             polistiren extrudat (XPS). Specificatie  01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13164:2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din spuma de
                             polistiren extrudat (XPS). Specificatie  01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13165:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din spuma rigida de
                             poliuretan (PUR). Specificatie           01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13165:2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din spuma rigida de
                             poliuretan (PUR). Specificatie           01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13166:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din spuma fenolica
                             (PF). Specificatie                       01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13166:2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din spuma fenolica
                             (PF). Specificatie                       01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13167:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din sticla celulara
                             (CG). Specificatie                       01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13167:2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din sticla celulara
                             (CG). Specificatie                       01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13168:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din vata de lemn
                             (WW). Specificatie                       01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13168-2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din vata de lemn
                             (WW). Specificatie                       01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13169:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din perlit expandat.
                             (EPB). Specificatie                      01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13169:2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din perlit expandat.
                             (EPB). Specificatie                      01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13170:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din pluta expandata
                             (ICB). Specificatie                      01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13171:2003             Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din fibre de lemn
                             (WF). Specificatie                       01.03.2003
________________________________________________________________________________
SR EN 13171:2003/A1:2004     Produse termoizolante pentru cladiri.
                             Produse fabricate din fibre de lemn
                             (WF). Specificatie                       01.12.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13241-1:2004           Usi pentru uz industrial, comercial si
                             pentru garaje. Standard de produs.
                             Partea 1: Produse fara caracteristici
                             de rezistenta la foc sau protectie la
                             fum                                      01.05.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 13242:2003             Agregate din materiale nelegate sau
                             legate hidraulic pentru utilizare in
                             ingineria civila si in constructii de
                             drumuri                                  01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13249:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in constructii de drumuri
                             si alte zone de circulatie (cu
                             exceptia cailor ferate si straturilor
                             de rulare)                               01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13250:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in constructii de cai ferate  01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13251:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in lucrarile de terasament,
                             fundatii si structuri de sustinere       01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13252:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             a fi utilizate in sistemele de drenaj    01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13253:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in lucrarile de protectie
                             impotriva eroziunii (protectia de
                             coasta, acoperire de mal)                01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13254:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in constructii de
                             rezervoare si baraje                     01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13255:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici utilizate pentru
                             utilizarea in constructii de canale      01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13256:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in constructii de tunele
                             si de structuri subterane                01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13257:2001             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici solicitate pentru
                             utilizarea in lucrarile de ingropare
                             a deseurilor solide                      01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13265:2003             Geotextile si produse inrudite.
                             Caracteristici cerute pentru
                             utilizarea in proiecte de depozitare
                             a deseurilor lichide                     01.10.2002
________________________________________________________________________________
SR EN 13310:2004             Spalatoare de bucatarie. Conditii de
                             functionare si metode de incercare       01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 13383-1:2003           Agregate pentru anrocamente.
                             Partea 1: Specificatii                   01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13450:2003             Agregate pentru balast de cale ferata    01.06.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13502:2003             Cosuri de fum. Conditii si metode de
                             incercare a cosurilor terminale de
                             argila/ceramice                          01.08.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13561:2004             Jaluzele exterioare. Cerinte de
                             performanta, inclusiv de securitate      01.03.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 13564-1:2003           Clapete impotriva refularii pentru
                             cladiri. Partea 1: Cerinte               01.05.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13565-1:2004           Sisteme fixe de lupta impotriva
                             incendiilor. Sisteme cu emulsii.
                             Partea 1: Cerinte si metode de
                             incercare ale componentelor chimice      01.03.2007
________________________________________________________________________________
SR EN 13616:2004             Dispozitive limitatoare de umplere
                             pentru rezervoare fixe destinate
                             carburantilor petrolieri lichizi         01.05.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 13659:2004             Elemente de inchidere pentru goluri
                             echipate cu ferestre. Cerinte de
                             performanta, inclusiv de securitate      01.04.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 13748-2:2004           Placi de mozaic. Partea 2: Placi de
                             mozaic pentru utilizari la exterior      01.04.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 13813:2003             Materiale pentru sape si pardoseli.
                             Materiale pentru sape. Caracteristici
                             si cerinte                               01.08.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 13830:2004             Fatade cortina. Standard de produs       01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 13964:2004             Plafoane suspendate. Conditii si
                             metode de incercare                      01.01.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 13986:2003             Placi de baza de lemn destinate
                             constructiei. Caracteristici,
                             evaluarea conformitatii si marcare       01.04.2004
________________________________________________________________________________
SR EN 14016-1:2004           Lianti pentru sape pe baza de
                             magnezita. Magnezita caustica si
                             clorura de magneziu. Partea 1: Metode
                             de incercare                             01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 14037-1:2004           Panouri radiante pentru planseu
                             alimentate cu apa la temperatura mai
                             mica de 120 grade C. Partea 1:
                             Specificatii si conditii tehnice         01.02.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 14216:2004             Ciment. Compozitie, specificatii si
                             criterii de conformitate ale
                             cimenturilor speciale cu caldura de
                             hidratare foarte redusa                  01.02.2006
________________________________________________________________________________
SR EN 14396:2004             Stari fixe pentru camine de vizitare     01.12.2005
________________________________________________________________________________
SR EN 14411:2004             Placi si dale ceramice. Definitii,
                             clasificare, caracteristici si marcare   01.12.2004
________________________________________________________________________________
    *1) DOW = data de incetare a perioadei de coexistenta a standardului european armonizat cu specificatiile tehnice nationale existente referitoare la acelasi produs.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 968/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 968 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 968/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu