Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 574/952/911 din  1 iulie 2005

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 574 din 1 iulie 2005
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 952 din 12 septembrie 2005
              MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
              Nr. 911 din 1 octombrie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 919 din 14 octombrie 2005

    Avand in vedere prevederile Directivei Consiliului nr. 79/117/CEE din 21 decembrie 1978 de interzicere a introducerii pe piata si utilizarii produselor de protectie a plantelor continand anumite substante active, cu amendamentele aferente,
    vazand Referatul de aprobare nr. 92.605 din 14 iunie 2005 al Directiei fitosanitare si pentru selectie vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    In sensul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) produse de protectie a plantelor - substante active si preparate continand una sau mai multe substante active care au una dintre urmatoarele destinatii:
    1. distrugerea organismelor daunatoare pentru plante si produse vegetale ori protejarea acestora impotriva organismelor daunatoare, in masura in care aceste substante sau preparate nu sunt definite altfel in prezentul ordin;
    2. exercitarea unei actiuni asupra proceselor vitale ale plantelor, alta decat o actiune nutritiva;
    3. conservarea produselor vegetale in masura in care aceste substante sau produse nu fac obiectul altor reglementari legale privind agentii de conservare;
    4. distrugerea plantelor nedorite; sau
    5. distrugerea unor parti ale plantelor ori prevenirea unei cresteri nedorite a plantelor;
    b) substante - elemente chimice si compusii acestora, asa cum apar in stare naturala sau obtinute printr-un proces de fabricatie;
    c) preparate - amestecuri solide ori lichide, compuse din doua ori mai multe substante sau microorganisme ori virusuri utilizate ca produse de protectie a plantelor;
    d) substante active - substante, microorganisme si virusuri, care exercita o actiune generala sau specifica asupra organismelor daunatoare ori asupra plantelor, partilor plantelor sau produselor vegetale;
    e) plante - plante vii si parti vii ale acestora, inclusiv fructele proaspete si semintele;
    f) produse vegetale - produse de origine vegetala neprelucrate ori care au suferit o prelucrare simpla, cum ar fi: macinare, uscare sau presare, atata vreme cat nu este vorba de plante dintre cele definite la lit. e);
    g) organisme daunatoare - daunatori ai plantelor sau produselor vegetale care apartin regnului animal ori vegetal, precum si virusuri, microplasme sau alti patogeni;
    h) animale - animale apartinand speciilor hranite si detinute sau consumate in mod normal de om;
    i) plasare pe piata - orice transfer de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit;
    j) mediu - relatia dintre oameni si apa, aer, sol si toate formele biologice."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 1, Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar poate autoriza, pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada limitata de timp, comercializarea sau utilizarea produselor de protectie a plantelor care contin anumite substante active prevazute in anexa, in cazurile stabilite de Comisia Europeana.
    (2) Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar informeaza statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana despre situatiile in care au fost aplicate dispozitiile alin. (1) si, la cererea Comisiei Europene, transmite detalii cu privire la utilizarea acestor substante active."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In cazul unui pericol neprevazut care ameninta productia vegetala si care nu poate fi combatut prin alte mijloace, Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar poate autoriza, pentru o perioada de maximum 120 de zile, comercializarea si utilizarea pe teritoriul Romaniei a produselor de protectie a plantelor continand una sau mai multe dintre substantele active prevazute in anexa.
    (2) Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar este obligata sa informeze imediat statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana despre masura prevazuta la alin. (1).
    (3) Pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar stabileste daca si in ce conditii masura prevazuta la alin. (1) poate fi continuata sau repetata."
    4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    Anexa la prezentul ordin se modifica periodic, potrivit dezvoltarii cunostintelor stiintifice si tehnice in domeniu, in vederea preluarii prevederilor comunitare."
    5. La litera A din anexa sintagma compusi mercurici se inlocuieste cu sintagma compusi ai mercurului, iar la punctul 2 al anexei A sintagma clorura mercurica (calomel) se inlocuieste cu sintagma clorura mercuroasa (calomel).
    6. Punctul 9 al literei C din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "9.a) Hidrazida maleica si sarurile sale, altele decat sarurile de colina, sodiu si potasiu;
    b) saruri de colina, de sodiu si de potasiu ale hidrazidei maleice, continand mai mult de 1 mg/kg hidrazina libera, exprimata pe baza echivalentului acid."
    Art. 2
    (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    (2) Prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 4 alin. (2) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 79/117/CEE din 21 decembrie 1978 de interzicere a introducerii pe piata si utilizarii produselor de protectie a plantelor continand anumite substante active, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 33 din 8 februarie 1979, pag. 36, cu amendamentele aduse pana in martie 1991.

                    Ministrul agriculturii,
                    padurilor si dezvoltarii rurale,
                    Gheorghe Flutur

                    Ministrul sanatatii,
                    Eugen Nicolaescu

                    Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                    Sulfina BarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 911/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 911 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 911/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu