E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 826 din  2 noiembrie 2000

privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare - Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din  1 februarie 2001


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunare - Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari si ale art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile ulterioare,
    in baza art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulile de navigatie pe Canalul Dunare - Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 461/1995 privind reglementarea activitatii de pilotaj pe Canalul Dunare - Marea Neagra, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 3 noiembrie 1995.
    Art. 3
    Directia de reglementari si calitatea serviciilor pe Dunare si caile navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor si Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul transporturilor,
                                 Anca Boagiu

    ANEXA 1

                            REGULI DE NAVIGATIE
pe Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari, denumite in continuare canale navigabile, sunt ape nationale navigabile ale Romaniei si se afla sub suveranitatea si jurisdictia exclusiva a statului roman.
    Art. 2
    (1) Canalul Dunare-Marea Neagra este situat intre portul Constanta-Sud - km 0 al canalului - si confluenta cu fluviul Dunarea, in dreptul localitatii Cernavoda, km 64+410 al canalului, respectiv km 299,300 pe Dunare.
    (2) Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari este situat intre portul Midia - km 0 al canalului - si confluenta cu Canalul Dunare-Marea Neagra la km 29+410 al acestuia, in dreptul localitatii Poarta Alba, respectiv km 27+500 al canalului.
    Art. 3
    Tranzitarea canalelor navigabile este permisa tuturor navelor, indiferent de pavilionul acestora, care navigheaza independent sau in convoi, cu conditia respectarii regulamentelor in vigoare privind regulile de navigatie, regulile sanitare, vamale, de prevenire si combatere a poluarii.
    Art. 4
    Pe timpul tranzitarii supravegherea si dirijarea navigatiei pe canalele navigabile se efectueaza de Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, denumita in continuare Administratia Canalelor Navigabile, prin dispeceratele zonale de navigatie, coordonate de catre Dispeceratul Central de Navigatie, ale caror dispozitii sunt obligatorii pentru toti comandantii de nave/convoaie pe toata durata tranzitarii.
    Art. 5
    In sensul prezentului regulament, navigatia in aval corespunde navigatiei dinspre Dunare spre Marea Neagra, iar navigatia in amonte, navigatiei dinspre Marea Neagra spre Dunare.

    CAP. 2
    Nave si formatiuni de convoaie pentru navigatia pe canalele navigabile

    Art. 6
    (1) Navigatia pe canalele navigabile se efectueaza cu nave fluviale si maritime care navigheaza independent sau in formatie de convoi impins, remorcat ori in cuplu si care se inscriu in urmatoarele gabarite:
    A. pe Canalul Dunare-Marea Neagra, denumit in continuare C.D.M.N.:
    a) convoi de nave:
    - lungime maxima = 296 m;
    - latime maxima = 23,5 m;
    - pescaj maxim = 5,5 m;
    b) nave fluviale si maritime care navigheaza independent:
    - lungime maxima = 138,3 m;
    - latime maxima = 16,8 m;
    - pescaj maxim = 5,5 m;
    - inaltimea maxima de la linia de plutire pana la cel mai inalt punct al navei = 16,5 m;
    B. pe canalul Poarta Alba - Midia-Navodari:
    a) convoi de nave:
    - lungime maxima = 120 m;
    - latime maxima = 11,5 m;
    - pescaj maxim = 3,8 m;
    b) nave fluviale si maritime care navigheaza independent:
    - lungime maxima = 110 m;
    - latime maxima = 11,5 m;
    - pescaj maxim = 3,8 m;
    - inaltimea maxima de la linia de plutire pana la cel mai inalt punct al navei = 12,5 m.
    (2) Numarul maxim al navelor care navigheaza in formatie de convoi impins pe C.D.M.N. nu poate depasi 6 unitati, cate doua unitati in dana, exclusiv nava propulsoare, atat pentru navigatia in amonte, cat si pentru navigatia in aval. Formatiile de convoi impins pot avea in componenta mai mult de 6 unitati numai cu aprobarea Administratiei Canalelor Navigabile, cu conditia ca formatia sa nu depaseasca gabaritele maxime prevazute la alin. (1).
    (3) Numarul maxim al navelor care navigheaza in formatie de convoi in cuplu pe C.D.M.N., atat pentru navigatia in amonte, cat si pentru cea in aval, nu poate depasi 3 unitati, in care se include si nava care asigura propulsia formatiei.
    (4) In cazul transportului de marfuri periculoase de natura materialelor radioactive, explozibililor si altele asemenea, numarul maxim de nave care navigheaza pe C.D.M.N. in formatie de convoi impins nu poate depasi 4 unitati, exclusiv nava propulsoare. Pentru aceste transporturi Administratia Canalelor Navigabile poate stabili conditii suplimentare de siguranta a navigatiei.
    (5) Numarul maxim al navelor care navigheaza in formatie de convoi impins atat pentru navigatia in amonte, cat si pentru cea in aval, pe Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari nu poate depasi o unitate.
    (6) Navigatia pe canalele navigabile a convoaielor remorcate, a constructiilor sau instalatiilor plutitoare si a ambarcatiunilor sportive si de agrement este considerata transport special si se efectueaza numai cu acordul expres si in conditiile stabilite de Administratia Canalelor Navigabile.
    (7) Este interzis oricarei nave autopropulsate care impinge, remorcheaza sau duce in cuplu alte nave sa le paraseasca pe canal inainte de a ajunge in portul de destinatie.
    (8) In cazul in care nava propulsoare se defecteaza armatorul/operatorul este obligat sa o inlocuiasca cu o nava similara sau sa solicite Administratiei Canalelor Navigabile sa efectueze contra cost transportul cu navele apartinand acesteia.
    (9) Navigatia navelor cu vele si a plutelor este interzisa pe canalele navigabile.
    Art. 7
    (1) Remorcherele si impingatoarele ce efectueaza serviciul de remorcaj trebuie sa aiba o putere suficienta pentru a asigura o buna guvernare, mentinerea pe drum a convoiului si sa poata opri fara sa afecteze celalalt sens de navigatie.
    (2) Convoaiele impinse vor avea remorchere sau impingatoare cu o putere a motoarelor raportata la capacitatea maxima de incarcare a unitatilor din convoi de cel mult 6,5 Tc/CP.

    CAP. 3
    Reguli de navigatie privind intrarea si iesirea navelor si convoaielor pe canalele navigabile

    Art. 8
    (1) Pentru programarea tranzitarii canalelor navigabile a navelor/convoaielor armatorul, operatorul sau agentul trebuie sa transmita Administratiei Canalelor Navigabile Avizarea de tranzitare cu cel putin 6 ore inainte de sosirea navelor/convoaielor in rada.
    (2) Avizarea de tranzitare va avea forma si continutul prevazute in anexa nr. 1 la prezentele reguli.
    Art. 9
    (1) La sosirea in rada a navelor/convoaielor comandantii vor confirma prin radiotelefon daca navele/convoaiele sunt apte din punct de vedere tehnic pentru tranzitare.
    (2) Totodata comandantii vor confirma ca datele din Avizarea de tranzitare mentionata la art. 8 au ramas neschimbate sau vor comunica modificarile care au aparut in perioada cuprinsa intre transmiterea tranzitarii si sosirea in rada.
    Art. 10
    (1) Navele/convoaiele vor avea la bord toate documentele necesare si valabile, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Comandantii de nave/convoaie sunt obligati sa depuna la Administratia Canalelor Navigabile cate o copie de pe documentele de marfa pentru fiecare unitate de transport.
    (3) Navele sunt obligate la intrarea pe canalele navigabile sa aiba la bord echipajul complet pentru siguranta navigatiei in mars si in stationare.
    Art. 11
    La solicitarea controlorilor de trafic comandantii de nave/convoaie au obligatia de a transmite prin radiotelefon informatiile privind gabaritele navei/convoiului, marfa de la bord, cantitatea de balast sau orice alte informatii privind nava ori marfa incarcata in aceasta.
    Art. 12
    In caz de necesitate, cum ar fi: eficientizarea ecluzarilor, conditii meteo nefavorabile, la solicitarea Administratiei Canalelor Navigabile comandantii vor modifica configuratia convoiului.
    Art. 13
    Este interzisa intrarea pe canalele navigabile a navelor sau convoaielor in urmatoarele cazuri:
    a) navele sunt incarcate peste marca de incarcare;
    b) navele nu au la bord toate actele si certificatele prevazute de legislatia in vigoare sau aceste acte si certificate nu sunt valabile;
    c) navele pot afecta conditiile de siguranta a navigatiei prin canalele navigabile;
    d) navele transporta marfuri periculoase, daca aceste marfuri nu sunt mentionate in documentele de marfa ce insotesc nava sau daca marfurile respective sunt interzise la transportul pe apa ori nu sunt insotite de toate autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare;
    e) navele au o inclinare mai mare de 4 grade;
    f) navele/convoaiele depasesc gabaritele maxime permise de prezentele reguli.
    Art. 14
    (1) Zona de stationare si formare a convoaielor la intrarea in canal este situata la malul drept al Dunarii intre km 297,3 si km 298,3, pe o latime de 150 m, denumita rada Cernavoda, de la limita dreapta a senalului, in conditii de pana la +100 cm fata de mira Cernavoda sau conform semnalizarilor din zona cand apele coboara sub aceasta cota.
    (2) Zona de stationare si formare a convoaielor in portul Constanta sau Midia pentru intrarea in canal este situata in bazinul fluvio-maritim, denumita rada fluviala Constanta, respectiv rada fluviala Midia.
    (3) Zonele de stationare si reformare a convoaielor cu mai mult de o unitate pentru intrarea pe canalul Poarta Alba - Midia-Navodari sunt fronturile de asteptare ale porturilor Medgidia si Basarabi.
    Art. 15
    (1) Intrarea/iesirea navelor sau convoaielor in/din canalele navigabile este permisa numai cu aprobarea Administratiei Canalelor Navigabile si in conformitate cu programul de ecluzari stabilit de aceasta, care va fi comunicat navelor de catre controlorii de trafic cu maximum doua ore inaintea ecluzarii.
    (2) Inainte de intrarea in canalele navigabile si pe toata durata tranzitarii acestora este interzis navelor/convoaielor sa aiba in afara bordului obiecte care ar putea periclita siguranta celorlalte nave, instalatiilor plutitoare sau fixe aflate pe canale. Ancorele vor fi la post.
    (3) In conditii hidrometeorologice nefavorabile, precum si in cazul executarii lucrarilor de dragaje, a lucrarilor hidrotehnice sau atunci cand din alte cauze navigatia pe canale este periclitata, Administratia Canalelor Navigabile poate hotari inchiderea temporara a navigatiei prin canalele navigabile.
    Art. 16
    (1) Intrarea navelor/convoaielor in canalele navigabile se face de regula in ordinea sosirii la rada.
    (2) Comandantii de nave/convoaie au obligatia de a anunta prin radiotelefon, cu cel putin doua ore inainte de sosirea la rada, intentia de tranzitare a canalelor navigabile.
    (3) Navele de control, navele Administratiei Canalelor Navigabile, navele cu misiune speciala au prioritate la intrarea/iesirea in/din canalele navigabile.
    Art. 17
    La intrarea si iesirea in/din canalele navigabile navele vor naviga cu viteza de siguranta si cu atentie deosebita, cu obligatia de a emite semnale de atentie fonice la iesirea din canal.
    Art. 18
    La iesirea din C.D.M.N. in Dunare sau din Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari in C.D.M.N. navele/convoaiele nu se vor angaja in calea principala si nu o vor traversa daca prin aceasta obliga navele/convoaiele care navigheaza in calea principala sa isi modifice drumul sau viteza.
    Art. 19
    Nava sau convoiul care urmeaza sa intre pe canalul navigabil trebuie sa astepte navele sau convoaiele angajate in manevra de iesire din acesta. Este interzisa intalnirea la gurile canalelor navigabile.
    Art. 20
    Navele si convoaiele care ancoreaza in rada Cernavoda sau in rada bazinelor fluviale din portul Constanta-Sud sau Midia vor ancora in asa fel incat sa nu stanjeneasca intrarea sau iesirea in/din canalele navigabile, respectand indicatiile capitaniilor de port.
    Art. 21
    (1) Dupa ancorare navele/convoaiele vor comunica la dispeceratul zonal de navigatie ora si pozitia in care au ancorat, solicitand instructiuni privitoare la tranzitare.
    (2) In rada Cernavoda legatura radio se face in canalul VHF 14. In rada Agigea legatura radio se face in canalul VHF 16. In rada Midia legatura radio se face in canalul VHF 71.

    CAP. 4
    Transportul marfurilor periculoase

    Art. 22
    Transportul marfurilor periculoase pe canalele navigabile se face in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu conventiile internationale privind aceste transporturi, la care Romania este parte.
    Art. 23
    (1) Navele/convoaiele ce transporta marfuri periculoase vor transmite Avizarea de tranzitare catre Administratia Canalelor Navigabile cu 12 ore si apoi cu 6 ore inainte de sosirea in rada.
    (2) Informatiile despre marfa vor cuprinde denumirea tehnica corecta, descrierea distincta si precizarea daca sunt ambalate si daca au aplicate etichetele, conform cerintelor internationale privitoare la transportul pe apa al marfurilor periculoase.
    Art. 24
    (1) Numarul maxim de unitati intr-un convoi impins ce transporta marfuri periculoase este de 4, cate doua in dana; in cazul formatiunilor in cuplu sunt permise maximum doua unitati, nefiind admis tranzitul de marfuri periculoase in formatie de convoi remorcat.
    (2) In caz de vreme rea Administratia Canalelor Navigabile poate interzice intrarea pe canalele navigabile a navelor/convoaielor care transporta marfuri periculoase sau poate dispune reducerea numarului de unitati aflate in convoi.
    Art. 25
    Tranzitarea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase va fi programata in asa fel incat sa se evite asteptarile la ecluzare dupa ce nava/convoiul a fost introdus pe canalul navigabil.
    Art. 26
    Se interzice ecluzarea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase concomitent cu navele de pasageri.
    Art. 27
    Se interzic stationarea si intalnirea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase din clasa 1 - explozivi, marfuri nucleare si altele asemenea - intre km 64+400 si km 58+000. In aceeasi zona se interzice pe timp de noapte tranzitarea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase.
    Art. 28
    Se interzic ecluzarea si tranzitarea canalelor navigabile pe timp de noapte de catre navele/convoaiele ce transporta marfuri periculoase.

    CAP. 5
    Navigatia in zona porturilor de pe canalele navigabile

    Art. 29
    Navele/convoaiele care au ca destinatie porturile de pe canalele navigabile vor respecta dispozitiile date de Administratia Canalelor Navigabile. In acest scop comandantii vor fi in legatura permanenta cu dispeceratul de navigatie pentru stabilirea locului de asteptare si pentru a primi instructiuni privitoare la accesul in port.
    Art. 30
    (1) Locurile de asteptare pentru nave/convoaie sunt situate in vecinatatea porturilor. Pentru a nu stanjeni navigatia, stationarea in aceste locuri se va face in formatii de cel mult doua unitati in dana. In aceste locuri se descompun sau se formeaza convoaiele ce urmeaza sa fie introduse sau scoase in/din bazinul portuar unitate cu unitate.
    (2) In locurile de asteptare se interzice lasarea navelor nepropulsate fara supravegherea corespunzatoare.
    Art. 31
    Manevra de intrare si iesire in/din port, precum si plecarea de la locul de asteptare se vor face numai cu aprobarea controlorului de trafic. Comandantii de nava se vor asigura in mod deosebit la angajarea manevrei de intrare/iesire in/din bazinul portuar pentru a nu periclita sau intrerupe navigatia navelor/convoaielor pe canalele navigabile.
    Art. 32
    Este interzisa incrucisarea navelor/convoaielor la intrarea sau iesirea in/din port.
    Art. 33
    Navele/convoaiele ce navigheaza prin zona locurilor de asteptare vor lua masuri de reducere a vitezei de mars, astfel incat sa nu puna in pericol navele stationate in aceste locuri.

    CAP. 6
    Reguli privind navigatia pe canale si trecerea prin ecluze

    Art. 34
    Pe timpul tranzitarii canalelor navigabile navele si convoaiele vor tine legatura radio cu dispeceratul de navigatie si vor face ascultare permanenta in canalele radio telefonice corespunzatoare frecventelor alocate dupa zona de navigatie, astfel:
    a) canalul de lucru VHF 74 - frecventa 156,725 MHz pentru zona Agigea intre km 0+000 si km 15+000;
    b) canalul de lucru VHF 71 - frecventa 156,575 MHz pentru zonele Basarabi, Medgidia intre km 15+000 si km 49+000 si pe intreg canalul Poarta Alba - Midia-Navodari;
    c) canalul de lucru VHF 14 - frecventa 156,700 MHz pentru zona Cernavoda intre km 49+000 si km 64+410.
    Art. 35
    (1) Pe Canalul Dunare-Marea Neagra viteza de navigatie este de 12 km/h, iar viteza minima este de 6,5 km/h. Pe Canalul Poarta Alba - Midia-Navodari viteza de navigatie este de 10 km/h, iar viteza minima este de 6,5 km/h.
    (2) Comandantul navei/convoiului este obligat sa respecte dispozitiile controlorilor de trafic privind viteza de navigatie pentru a nu periclita siguranta constructiilor hidrotehnice, securitatea celorlalte nave si convoaie aflate in mars, stationate in ancora sau acostate la chei pe canalele navigabile.
    (3) Administratia Canalelor Navigabile poate autoriza, pentru motive temeinic justificate, navigatia navelor/convoaielor cu viteze mai mari sau mai mici decat limitele admise.
    Art. 36
    (1) Navele/convoaiele care navigheaza in amonte trebuie sa acorde prioritate celor care navigheaza in aval.
    (2) In conditii hidrometeorologice nefavorabile navele/convoaiele cu incarcatura cedeaza drumul navelor/convoaielor fara incarcatura, indiferent de sensul de navigatie.
    (3) In caz de vant foarte puternic sau de furtuna Administratia Canalelor Navigabile poate dispune, de la caz la caz, interzicerea temporara a navigatiei pe canale. In aceasta situatie navele/convoaiele sunt obligate sa se retraga la mal pana la limita posibila si sa se asigure in ancora sau la cheiul amenajat. Exceptie fac navele organelor de control si ale Administratiei Canalelor Navigabile.
    Art. 37
    Intalnirea navelor/convoaielor pe canalele navigabile se face, de regula, prin babord. In acest scop navele/convoaiele se vor abate spre tribord pana la limita posibila, lasand loc intre ele pentru mentinerea pe drum fara pericol de abordaj.
    Art. 38
    (1) Depasirea este permisa numai in locurile care ofera conditii de siguranta pentru navele fluviale care navigheaza independent atat in amonte, cat si in aval si numai cu aprobarea prealabila a controlorului de trafic din zona.
    (2) Pe canalele navigabile este interzisa efectuarea depasirilor de catre navele maritime si navele fluviale care navigheaza in formatie de convoaie.
    Art. 39
    (1) Este interzisa efectuarea depasirii pentru toate categoriile de nave pe timp de noapte, in curbe, in zona semafoarelor, a porturilor, la trecerile pe sub poduri si in zona canalelor de derivatie.
    (2) Este interzis tuturor categoriilor de nave sa navigheze in paralel in acelasi sens de navigatie, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza depasiri.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si ale art. 38 navele Administratiei Canalelor Navigabile, navele de control si de interventie.
    Art. 40
    (1) Este interzisa apropierea unei nave/convoi de alta nava/convoi la mai putin de 1.500 m in mars in aval si de 1.000 m in mars in amonte, cu exceptia cazurilor de depasire intre nave fluviale izolate.
    (2) In conditii de vizibilitate redusa sau in alte situatii meteorologice nefavorabile distanta dintre nave/convoaie va fi de cel putin 2.000 m in mars in aval si de 1.500 m in mars in amonte.
    Art. 41
    Nici o nava nu va traversa canalele navigabile prin prova navelor aflate in mars, la o distanta mai mica de 1.500 m intre ele.
    Art. 42
    Navigatia ambarcatiunilor mici pe timp de noapte este interzisa, cu exceptia navelor organelor de control si ale Administratiei Canalelor Navigabile.
    Art. 43
    In conditii de vizibilitate redusa este interzisa efectuarea ecluzarilor. In aceste conditii este permisa navigatia navelor care dispun de instalatie radar in stare de functionare numai cu aprobarea controlorilor de trafic. Navele care nu au instalatie radar sunt obligate sa opreasca si sa urmeze instructiunile controlorilor de trafic.
    Art. 44
    (1) Stationarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile este permisa, cu aprobarea Administratiei Canalelor Navigabile, numai in locurile special amenajate.
    (2) Pe durata stationarii este interzisa lansarea la apa a barcilor sau a altor mijloace plutitoare.
    Art. 45
    Este interzisa stationarea in locurile de traversare a cablurilor electrice, sub poduri, in zonele de subtraversare a conductelor, in dreptul canalelor de derivatie sau al vailor de debusare a apelor meteorice.
    Art. 46
    (1) Ancorarea pe canalele navigabile este permisa numai in cazurile de forta majora, cu informarea Administratiei Canalelor Navigabile, si se face numai pe portiunea orizontala a fundului acestora.
    (2) Este interzisa in orice situatie ancorarea in zonele de subtraversare a conductelor si cablurilor.
    (3) Comandantii navelor/convoaielor care ancoreaza vor informa despre aceasta Administratia Canalelor Navigabile si vor preciza motivele pentru care au ancorat.
    Art. 47
    In cazul producerii unor evenimente de navigatie navele/convoaiele vor fi oprite pana la intocmirea documentelor de constatare si semnarea acestora de catre comandant, reprezentantii Administratiei Canalelor Navigabile si de organele de capitanie.
    Art. 48
    In perioada de iarna cu gheata la maluri si/sau sloiuri mici se va naviga pe canalele navigabile numai cu nave care au clasa de registru pentru navigatia pe gheturi sparte si care sunt autorizate de Administratia Canalelor Navigabile. Navigatia pe canalele navigabile este interzisa cand se formeaza pod de gheata.
    Art. 49
    Sunt interzise aruncarea de obiecte sau materiale si evacuarea hidrocarburilor ori amestecurilor de hidrocarburi, produselor chimice sau radioactive in canale.
    Art. 50
    Este interzisa pomparea in canale a balastului, a apelor menajere, a apelor provenite din santina sau din spalarea tancurilor de la bord.
    Art. 51
    Este interzis tuturor navelor/convoaielor sa navigheze in deriva, precum si sa traga pe fundul canalelor navigabile ancore, lanturi, cabluri sau parame.
    Art. 52
    Sunt interzise folosirea si instalarea plaselor si a altor scule de pescuit in apele canalelor navigabile.
    Art. 53
    In cazul in care o nava pierde in timpul navigatiei pe canalele navigabile un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigatie, comandantul va marca locul cu un reper si va anunta fara intarziere Administratia Canalelor Navigabile si capitania de port. Recuperarea obiectului se va efectua sau va fi suportata de catre armatorul/operatorul navei.
    Art. 54
    Navele/convoaiele care tranziteaza canalele navigabile trebuie sa aiba la comanda un posesor al brevetului "Capitan de navigatie prin canalele navigabile", obtinut in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
    Art. 55
    (1) Navele/convoaiele care nu au in cadrul echipajului un posesor al brevetului "Capitan de navigatie prin canalele navigabile" sunt obligate sa solicite Administratiei Canalelor Navigabile, contra cost, o persoana care sa posede un astfel de brevet, care il va asista pe comandantul navei/convoiului pe timpul cat tranziteaza canalele navigabile.
    (2) Tarifele pentru punerea la dispozitie navelor a unui capitan de navigatie prin canalele navigabile se stabilesc si se incaseaza de Administratia Canalelor Navigabile, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin posesorii brevetului "Pilot de canal" vor primi din oficiu de la Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. brevetul "Capitan de navigatie prin canalele navigabile".
    Art. 56
    Prevederile art. 54 nu se aplica navelor Administratiei Canalelor Navigabile, navelor militare, navelor de control si navelor de agrement cu lungimi de pana la 15 m.
    Art. 57
    Comandantii de nava/convoi sunt obligati sa execute toate dispozitiile date de controlorul de trafic si de operatorul de ecluza privind ordinea si modul de intrare in ecluza.
    Art. 58
    (1) Inainte de a trece prin ecluza conform programului comandantul este obligat sa comunice prin radio ca nava/convoiul este apt pentru ecluzare.
    (2) In momentul intrarii in ecluza comandantul va prezenta, pe langa documentele navei si ale marfii, si Declaratia privind starea tehnica a navei/convoiului, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele reguli.
    Art. 59
    Comandantul navei/convoiului este direct raspunzator de toate inscrisurile pe care le semneaza in nume propriu sau in numele armatorului, precum si de documentele sau echipamentele ce i se incredinteaza pe timpul tranzitarii canalelor navigabile.
    Art. 60
    (1) Intrarea in ecluza se face, de regula, in ordinea sosirii navelor/convoaielor in cheiurile de asteptare.
    (2) In scopul utilizarii rationale a ecluzelor Administratia Canalelor Navigabile poate decide ordinea de intrare in ecluze.
    (3) Pe timpul intrarii in camera ecluzei nava este obligata sa foloseasca un alt canal radio pentru derularea manevrei decat cel in care face ascultare permanenta pentru a receptiona dispozitiile date de controlorul de trafic.
    (4) La intrarea in ecluze au prioritate navele/convoaiele speciale, convoaiele si navele cu marfuri perisabile si speciale, navele organelor de control, navele Administratiei Canalelor Navigabile.
    Art. 61
    In cazul in care ecluza este ocupata cu o alta nava/convoi, navele/convoaiele ce sosesc in rada vor acosta la cheiul de asteptare in amonte sau in aval numai cu aprobarea controlorului de trafic, respectand instructiunile date de acesta.
    Art. 62
    In cazul in care la primirea aprobarii de intrare in ecluza nava/convoiul nu este pregatit pentru ecluzare, comandantul de nava/convoi este obligat sa anunte din timp Administratia Canalelor Navigabile, fiind raspunzator de toate consecintele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.
    Art. 63
    (1) Pe timpul golirii sau umplerii sasului ecluzei comandantul va sta pe puntea de comanda. Din momentul legarii si pana in momentul primirii autorizatiei de iesire mijloacele mecanice de propulsie a navelor nu pot fi folosite decat in cazuri exceptionale, pentru siguranta ecluzarii.
    (2) La fiecare legatura de la nava la bolarzii ecluzei se va afla permanent cate un membru al echipajului, care in cazul blocarii bolardului va da drumul la legatura. Comandantul va anunta imediat incidentul operatorului de ecluza prin radiotelefon sau prin semnale fonice repetate, singurele permise pe timpul ecluzarii.
    Art. 64
    Este interzisa lasarea la apa a lanturilor, ancorelor sau paramelor pe timpul ecluzarii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 65
    Prejudiciile aduse constructiilor si instalatiilor canalelor navigabile sunt considerate prejudicii aduse Administratiei Canalelor Navigabile, care le administreaza, iar toate pagubele rezultate sunt suportate de armatorul navei/convoiului care le-a cauzat, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 66
    Comandantii navelor/convoaielor care navigheaza pe canale au obligatia de a comunica Administratiei Canalelor Navigabile prin radiotelefon orice eveniment care poate aduce prejudicii navigatiei sau poate periclita siguranta navelor, constructiilor hidrotehnice si instalatiilor canalelor.
    Art. 67
    Semnalele utilizate pentru semnalizarea de navigatie pe canalele navigabile sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentele reguli.
    Art. 68
    In masura in care prin prezentele reguli nu se dispune altfel, pe canalele navigabile se aplica prevederile Regulamentului de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 494/1992.
    Art. 69
    Incalcarea prevederilor prezentelor reguli atrage pentru cei vinovati raspunderea juridica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    ANEXA 1
    la reguli

    Data ................
    Ora ..................

                       AVIZARE PENTRU TRANZITARE

    1. Numele navei/convoiului ........................................
    2. Pavilionul .....................................................
    3. Armatorul ......................................................
    4. Componenta convoiului:
    a) indicativul barjelor ..........................................;
    b) capacitatea maxima pe fiecare unitate .........................;
    c) cantitatea de marfa pe unitate ................................;
    d) felul marfii ..................................................;
    e) portul de incarcare ...........................................;
    f) portul de descarcare ..........................................;
    g) conditii de livrare a marfii ...................................
    5. Gabaritele convoiului/navei:
    - lungimea maxima .................................................
    - latimea maxima ..................................................
    - pescajul maxim ..................................................
    - gabaritul aerian ................................................
    - puterea motorului ...............................................
    - TRN (tonaj registru net) ........................................
    6. Data sosirii la rada ...........................................
    7. Portul de plecare ..............................................
    8. Portul de destinatie ...........................................
    9. Agentul navei ..................................................
    10. Acceptul administratiei portului in care nava/convoiul urmeaza sa opereze ...............................................................
    11. Persoana care manevreaza barjele sau navele in portul de operare .......................................................................
    12. Numele operatorului de marfa ..................................
    13. a) Taxele de tranzitare au fost achitate cu dispozitia de plata nr. .............. din data de ................... din contul nr. ............. deschis la Banca ......................................................
    b) conform contractului nr. ..................................... .
    Eventualele diferente in plus sau in minus urmeaza sa fie regularizate in termen de 48 de ore de la efectuarea prestatiei.
    14. Solicitam ecluzare cuplata/necuplata.
    15. Asigura pilotajul Compania ..................................... .

    ANEXA 2
    la reguli

    Data ...............                         Ecluza ..................

                    DECLARATIE PRIVIND STAREA TEHNICA

    Tipul navei .......................................................
    Numele navei ......................................................
    Starea tehnica a navei:
    - motorul principal ...............................................
    - motoarele auxiliare .............................................
    - instalatia de guvernare .........................................
    - aparatura de navigatie ..........................................
    - starea corpului .................................................
    - instalatia de ancorare ..........................................
    - remorcile si legaturile convoiului ..............................
    - instalatia de semnalizare .......................................
    - radiotelefonul ..................................................
    - instalatia de detectare si stingere a incendiilor ...............
    - instalatia de salvare ......................................... .
    Comandantul navei sau al impingatorului isi asuma raspunderea asupra tuturor daunelor si avariilor provocate de starea tehnica necorespunzatoare a navei sau convoiului.

                                                    Comandantul navei,
                                                           L.S.

                Vizat
          Dispecerat zonal

    ANEXA 3
    la reguli

                                   SEMNALE LUMINOASE
                                   LIGHTENING SIGNALS

    Figura 1 - Semnal de intrare in canal sau bazin portuar (Canal or port basin entrance signal) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 2 - Semnal de intrare in sas (Lock entrance signal) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 3 - Semnal de iesire din canal sau bazin portuar (Canal or port basin exit signal) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 4 - Far de bifurcatie (Fork light-house) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 5 - Semnal de apropiere si intrare in canal sau in bazin portuar (Approach and entrance signal in canal or port basin) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 6 - Far costier mal drept (Right bank coastal light-house) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 7 - Semnal de avertizare si intrare in porturile de asteptare ecluza (Warning and entrance signal in lock waiting ports) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 8 - Far costier mal stang (Left bank coastal light-house) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 9 - Semnal de apropiere ecluza; de iesire din sas; de dirijare a navigatiei pe canal (Lock approach signal; exit from the lock; navigation conducting on the canal) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 10 - Far de intrare in bazin portuar (Port basin entrance light-house) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

                             MIJLOACE RADIOTEHNICE
                             RADIOTECHNICAL MEANS

    Figura 1 - Camera de luat vederi (Camera) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 2 - Amplificator (Amplifier) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 3 - Radar (Radar) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

                            SEMNALE DE INTERZICERE
                            SIGNALS OF INTERDICTION

    Figura 1 - Interzicere de trecere (Passing forbidden) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 2 - Interzicere de ancorare si de a lasa sa se tarasca ancore, parame, lanturi etc. (Anchoring forbidden or to let the anchor, the line, the chains dragged) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 7.

    Figura 3 - Interzicere de incrucisare si depasire (Crossing and overtaking forbidden) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 4 - Interzis de a produce valuri (Forbidden producing waves) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 5 - Interzicere de acostare (stationare) pe partea caii unde este amplasat semnalul (Mooring (stationing) forbidden on the side where the signal is placed) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 6 - Interzis a se naviga in afara spatiului indicat (Forbidden to sail out of indicated space) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

                            SEMNALE DE OBLIGATIE
                            SIGNALS OF OBLIGATION

    Figura 1 - Obligatia de a opri (Stop obligation) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 2 - Obligatia de a pastra o vigilenta deosebita (Obligation to keep a special vigilance) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 3 - Obligatia de a emite un semnal fonic (Obligation to give a phonic signal) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 4 - Obligatia de a nu se angaja in calea principala daca manevra nu obliga alte nave care navigheaza pe aceasta cale sa isi modifice drumul sau viteza lor (Obligation not to engage in the main way, only if the manoeuvre does not oblige other ships which are sailing on this way to change their way or speed) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 5 - Obligatia de a nu depasi viteza in raport cu malurile, indicata 12 km/ora (Obligation not to exceed the speed referred to banks, indicated 12 km/h) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

                         SEMNALE DE RESTRICTII
                          RESTRICTION SIGNALS

    Figura 1 - Inaltimea libera deasupra suprafetei apei este limitata la 16,5 m (Free hight over the water surface is limited to 16,5 m) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 2 - Sunt impuse restrictii de navigatie; informati-va (Navigation restrictions are compulsory) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 3 - Latimea trecerii sau senalului este limitata (Passing or channel width is limited) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

                         SEMNALE DE RECOMANDARE
                       SIGNALS OF RECOMMENDATION

    Figura 1 - Trecerea recomandata in ambele sensuri (Passing recommendation in both ways) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 2 - Recomandarea de a se tine in spatiul indicat (Recommendation to keep in the indicated space) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

                         SEMNALE DE INDICATIE
                          INDICATION SIGNALS

    Figura 1 - Traversarea unui cablu aerian (Crossing of an air cable) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 2 - Lumini albe fixe (Fixed white lights) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 3 - Locuri de acostare (stationare) recomandate (Stationing (mooring) places generally recommended) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 4 - Lumini albe intermitente (Intermittent white lights) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 5 - Post de chemare telefonica destinat nevoilor de navigatie (Phone calling post used for navigation needs) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

                                ALTE SEMNALE
                                OTHER SIGNALS

    Figura 1 - Loc de ambarcare a pilotului (Pilot boarding place) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 2 - Vale laterala (Lateral valley) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 3 - Mira hidrometrica (Hydrometric surveyor's pole) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 4 - Statie pompare (Pumping station) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 5 - Linie electrica aeriana (Air electric line) - se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.

    Figura 6   Conducta de motorina (gaze) (Gas oil pipe)   se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 826/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 826 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu