Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 77 din  3 februarie 2003

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile de protectie impotriva unor zoonoze specifice si a agentilor zoonotici specifici la animale si produse de origine animala, in scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare si intoxicatii*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 157 bis  din 12 martie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 77/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 150.783 din 30 ianuarie 2003, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind masurile de protectie impotriva unor zoonoze specifice si a agentilor zoonotici specifici la animale si produse de origine animala, in scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare si intoxicatii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, precum si Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui.

            p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                          NORMA SANITARA VETERINARA
privind masurile de protectie impotriva unor zoonoze specifice si a agentilor zoonotici specifici la animale si produse de origine animala, in scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare si intoxicatii

    Art. 1
    Prezenta norma sanitara veterinara stabileste regulile pentru colectarea informatiilor cu privire la zoonoze si agentii zoonotici si masurile ce trebuie luate de autoritatea veterinara centrala a Romaniei.
    Art. 2
    In sensul prezentei norme sanitare veterinare, se intelege prin:
    a) zoonoza: orice boala si/sau infectie care este transmisa natural de la animale la om;
    b) agent zoonotic: orice bacterie, virus sau parazit care cauzeaza o zoonoza;
    c) laborator national autorizat: un laborator autorizat sau recunoscut de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei, pentru a efectua examinari ale probelor oficiale in vederea detectarii unui agent zoonotic;
    d) proba: o proba prelevata de catre proprietar sau persoana responsabila pentru intreprindere sau pentru animale, sau prelevata in numele acestuia(eia), pentru a fi examinata in scopul decelarii unui agent zoonotic;
    e) proba oficiala: o proba prelevata de catre autoritatea sanitara veterinara competenta pentru a o testa in vederea decelarii unui agent zoonotic. Proba oficiala trebuie sa prezinte o referinta cu privire la specia, tipul, cantitatea, metoda de prelevare si identificarea originii animalului sau a produsului de origine animala; aceasta proba urmeaza sa se preleveze fara o avertizare prealabila;
    f) autoritate sanitara veterinara competenta: autoritatea veterinara ce este responsabila pentru monitorizarea prevederilor referitoare la sanatatea publica, sanatatea animala sau alte probleme de interes sanitar veterinar in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, sau orice alta autoritate careia i-a fost delegata de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei aceasta responsabilitate.
    Art. 3
    (1) Masurile luate de catre autoritatea veterinara competenta, in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, sunt coordonate la nivel national si local, in special in legatura cu supravegherea epidemiologica.
    (2) Autoritatea veterinara competenta la nivel local va fi asistata de catre laboratoarele nationale autorizate.
    (3) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va desemna laboratorul national autorizat pentru zoonozele si agentii zoonotici cuprinsi in anexa nr. 1 pct. 1, in care pot fi efectuate identificarea unui agent zoonotic sau confirmarea finala a prezentei sale.
    Art. 4
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei se va asigura ca:
    a) operatorii sau managerii intreprinderilor autorizate in conformitate cu "Norma sanitara veterinara privind conditiile sanitare pentru producerea si comercializarea carnii proaspete", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 401/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 35/2003, "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 402/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 35/2003 si "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate ce afecteaza productia si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala" sunt obligati sa pastreze, pentru o perioada minima ce va fi specificata de catre autoritatea veterinara competenta si sa comunice acesteia din urma, la cererea sa, rezultatele examinarilor pentru prezenta zoonozelor, cuprinse in anexa nr. 1 pct. 1;
    b) izolarea si identificarea agentilor zoonotici sau stabilirea oricarei dovezi a prezentei acestora, revine persoanei responsabile pentru laborator, sau, atunci cand identificarea este efectuata altundeva decat intr-un laborator, persoanei responsabile pentru examinare;
    c) diagnosticul si identificarea unui agent zoonotic sunt raportate autoritatii veterinare competente;
    d) autoritatea veterinara competenta colecteaza informatii referitoare la agentul zoonotic a carui prezenta a fost confirmata in cursul testelor sau examinarilor efectuate si cele referitoare la cazurile clinice de zoonoze, aparute la oameni sau animale, cuprinse in anexa nr. 1 pct. 1;
    (2) In concordanta cu procedura legislativa nationala, prevederile prezentului articol pot fi extinse pentru a include zoonozele si agentii zoonotici mentionati in anexa nr. 1 pct. 2 si 3.
    Art. 5
    (1) Autoritatea veterinara competenta va evalua informatiile colectate conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d). Aceasta va raporta Comisiei Europene, pana la data de 31 mai a fiecarui an, tendintele si sursele infectiilor zoonotice inregistrate pe parcursul anului anterior.
    (2) Prevederile alin. (1) nu vor exclude raportarea mai frecventa de informatii suplimentare catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei, sau la cererea acesteia, atunci cand circumstantele o justifica.
    Art. 6
    Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va urmari evolutia situatiei referitoare la zoonoze pe teritoriul Romaniei, in special pe baza informatiilor colectate conform prevederilor art. 5 si 8 si:
    a) va conduce studii specifice, in special referitoare la evaluarea riscurilor ce rezulta din prezenta agentilor zoonotici, procedurile de diagnostic si masurile de combatere, in colaborare cu laboratoarele nationale competente, si laboratoarele comunitare de referinta;
    b) va stabili, in concordanta cu procedura legislativa nationala, metodele de prelevare a probelor si de efectuare a examinarilor in laboratoarele nationale la care se refera art. 3 alin. (2) si (3);
    c) va stabili liniile directoare pentru masurile de combatere a zoonozelor.
    Art. 7
    Sistemele de urmarire a miscarii animalelor de ferma, stabilite de "Norma sanitara veterinara privind corelarea probelor prelevate pentru examinare in vederea depistarii reziduurilor, cu animalele si fermele lor de origine", vor fi reintarite, in legatura cu masurile pentru zoonoze si agentii zoonotici stabiliti conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    Art. 8
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va transmite Comisiei Europene inainte de 1 martie 2005 masurile nationale pe care le ia pentru a realiza obiectivele cuprinse in prezenta norma sanitara veterinara cu privire la zoonozele nominalizate in anexa nr. 1 pct. 1 si 2, cu exceptia celor deja luate pentru bruceloza si tuberculoza, conform planurilor deja autorizate in cadrul legislatiei nationale. Acestea pot include masuri pentru detectarea zoonozelor si agentilor zoonotici prezentati in anexa nr. 1 pct. 3. Atunci cand Romania va elabora planuri nationale pentru detectarea zoonozelor nominalizate in anexa nr. 1 pct. 2, le poate prezenta Comisiei Europene ca informatii solicitate. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va inainta Comisiei Europene, in fiecare an, un raport asupra situatiei epidemiologice a trichinelozei. Comisia Europeana va examina masurile comunicate de autoritatea veterinara centrala a Romaniei pentru a stabili daca acestea sunt compatibile cu obiectivele cuprinse in prezenta norma sanitara veterinara.
    (2) In cazul salmonelozei la pasari, autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie sa inainteze Comisiei Europene inainte de 1 ianuarie 2004 planurile elaborate conform criteriilor stabilite la anexele nr. 2 si 3. Aceste planuri trebuie:
    a) in ceea ce priveste Salmonella, sa specifice masurile luate pentru respectarea cerintelor minimale stabilite la anexa nr. 3;
    b) sa tina cont de situatia specifica Romaniei;
    c) sa indice numarul de laboratoare nationale autorizate in care se vor desfasura examinarea si identificarea salmonelelor si procedurile autorizate pentru aceste laboratoare;
    (3) Conform procedurii legislative nationale:
    a) planurile la care se refera alin. (2), daca este necesar a fi modificate, vor fi aprobate nu mai tarziu de 6 luni de la prezentarea lor;
    b) pot fi aduse modificari sau completari unui plan, anterior autorizat, in functie de modificarile in situatia epizootica din Romania sau in una din regiunile acesteia.
    Art. 9
    (1) Reguli detaliate referitoare la o eventuala contributie financiara a Comunitatii Europene, pentru masurile de sacrificare si distrugere si prelevarea oficiala de probe in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 pct. V, vor fi stabilite conform "Hotararii Guvernului privind cheltuielile in domeniul veterinar".
    (2) In ceea ce priveste masurile prevazute in anexa nr. 3, nu vor beneficia de contributia financiara prevazuta de norma sanitara veterinara mai sus mentionata, crescatorii care nu au respectat prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    Art. 10
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va implementa, incepand cu 1 ianuarie 2005, masurile minimale pentru salmoneloze stabilite la anexa nr. 3, sectiunea I.
    (2) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei trebuie ca inainte de 1 ianuarie 2005, sa stabileasca regulile privind masurile ce vor fi luate pentru a preveni introducerea salmonelozelor in ferma, in conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala ce reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 474/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 199/2002.
    Art. 11
    (1) Expertii Comisiei Europene pot efectua controale la fata locului, in cooperare cu autoritatea veterinara centrala a Romaniei, ori de cate ori este necesar pentru aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Pentru a realiza aceasta, expertii Comunitatii Europene pot verifica, prin controlul unui procent reprezentativ de exploatatii, daca Romania respecta prevederile normei sanitare veterinare. Comisia Europeana va informa autoritatea veterinara centrala a Romaniei despre rezultatul controalelor efectuate. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va lua toate masurile pe care le considera necesare pentru remedierea deficientelor constatate in urma controalelor.
    (2) Reguli detaliate pentru implementarea prezentului articol, in special in ceea ce priveste frecventa si metoda de efectuare a controalelor vor fi adoptate conform procedurii legislative nationale.
    Art. 12
    In sensul prezentei norme sanitare veterinare se vor aplica masurile de protectie prevazute de Norma sanitara veterinara referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre cu animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002.
    Art. 13
    (1) Laboratoarele comunitare de referinta sunt cele nominalizate in cap. I lit. A din anexa nr. 4.
    (2) Laboratoarele nationale de referinta din Romania vor stabili relatii de colaborare cu laboratoarele nationale de referinta la care se refera art. 3 alin. (3) si cu laboratoarele comunitare de referinta, prezentate in anexa nr. 4 si vor participa la sistemul de testare interlaboratoare cu acestea.
    Art. 14
    (1) Admiterea sau excluderea Romaniei pe lista comunitara a tarilor terte sau a regiunilor acestora, care sunt autorizate, din punct de vedere al sanatatii animalelor, pentru activitati de import, este conditionata de transmiterea de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei, Comisiei Europene, a unui plan detaliat cu referire la inspectiile privind zoonozele si agentii zoonotici acestea constituind garantii de sanatate a animalelor. Aceste garantii trebuie sa fie in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Garantii suplimentare la cele rezultate din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare pot fi permise, in conformitate cu procedura nationala, cu conditia ca acestea sa nu fie diferite de cele aplicabile comertului intracomunitar.
    (2) Conformitatea activitatilor, desfasurate de autoritatile veterinare din Romania, de a efectua si pune in aplicare planurile privind zoonozele si agentii zoonotici, va putea fi verificata prin inspectii efectuate de expertii comunitari in Romania.
    Art. 15
    (1) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare, pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, va lua masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) In cazul in care autoritatea veterinara centrala a Romaniei adopta cele mentionate la alineatele precedente, trebuie sa se faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara.
    (4) Autoritatea veterinara centrala a Romaniei va comunica Comisiei Europene textele principalelor prevederi ale legislatiei nationale pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 16
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                  LISTA ZOONOZELOR LA CARE SE REFERA Art. 4

    1.a) Tuberculoza cu Micobacterium bovis
    b) Bruceloza si agentii acesteia
    c) Salmoneloza si agentii acesteia
    d) Trichineloza
    2.a) Campilobacterioza
    b) Echinococoza
    c) Salmoneloza si agentii acesteia
    d) Listerioza
    e) Rabia
    f) Toxoplasmoza
    g) Yersinioza
    h) Alte zoonoze si agentii acestora
    3. Orice alta zoonoza neintalnita in Romania si agentii acestor zoonoze

    ANEXA 2*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    CRITERII PENTRU ELABORAREA PLANURILOR DE MONITORIZARE A SALMONELOZELOR IN EFECTIVELE DE PASARI

    I. Planurile trebuie sa cuprinda:
    a) numarul si tipul probelor ce vor fi prelevate;
    b) numarul si tipul probelor oficiale ce vor fi prelevate;
    c) metodele de prelevare a probelor;
    d) metodele de examinare a probelor si de identificare a agentilor zoonotici.
    II. Planurile trebuie sa tina cont de urmatoarele criterii pentru stabilirea procedurilor de prelevare a probelor:
    a) factori ce pot influenta raspandirea uneia sau a mai multor zoonoze;
    b) istoricul precedent al zoonozei in cauza la animale domestice sau salbatice;
    c) populatia animala respectiva, cu referire la:
    1. marimea totala a populatiei;
    2. omogenitatea grupului populatiei;
    3. varsta animalelor;
    4. productia animalelor;
    d) mediul fermelor, cu referire la:
    1. diferentele regionale;
    2. densitatea efectivelor;
    3. legaturile cu zonele urbane;
    4. legaturile cu zonele populate cu animale salbatice;
    e) sistemul de productie al fermei incluzand:
    1. unitatile de crestere intensiva;
    2. unitatile de crestere extensiva;
    3. sistemele de crestere, in special regimul de furajare si masurile de ingrijire a sanatatii animalelor;
    f) probleme posibil sa apara datorita antecedentelor cunoscute sau a altor cauze;
    g) gradul de protectie solicitat conform naturii si gravitatii zoonozei in cauza.

    ANEXA 3*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                         INSPECTIA PENTRU SALMONELLA

    Sectiunea I
    SUPRAVEGHERE SI CONTROL - PREZENTA SALMONELELOR IN EFECTIVELE DE REPRODUCTIE

    I. Efective de reproductie
    Un efectiv de reproductie cuprinde cel putin 250 de pasari (Gallus gallus), existente intr-o singura exploatatie, pentru productia de oua de incubatie.

    II. Supravegherea pentru Salmonella in efectivele de reproductie
    Proprietarul sau persoana responsabila pentru statia de incubatie sau pentru un efectiv de reproductie trebuie sa preleveze probe, pe propria cheltuiala, pentru analiza in vederea detectarii de Salmonella, fie intr-un laborator national autorizat, fie intr-un laborator recunoscut de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei, respectand un nivel minim al prelevarii de probe, dupa cum urmeaza:
    A) Efectivele de crestere
    1. Probele trebuie sa fie prelevate de la pasarile crescute pentru reproductie, minimum cand puii au varsta de o zi, la varsta de 4 saptamani si cu doua saptamani inainte ca puicutele sa intre in perioada de ouat.
    2. Probele prelevate trebuie sa cuprinda:
    a) in cazul puilor de o zi, probe din invelisul intern al cutiilor cu care au fost livrati puii catre o exploatatie si din carcasele puilor gasiti morti la sosire; si
    b) in cazul puicutelor de 4 saptamani, sau cu 2 saptamani inainte de intrarea in perioada de ouat, probe comasate de fecale, alcatuite din probe separate de fecale proaspete, fiecare cantarind nu mai putin de 1 gram, prelevate randomizat dintr-un numar de locuri din hala in care sunt tinute pasarile, sau, atunci cand pasarile au acces liber la mai mult decat un compartiment dintr-o anumita exploatatie, din fiecare grup de compartimente din exploatatia in care sunt tinute pasarile;
    c) numarul de locuri din care urmeaza sa se preleveze probe separate de fecale, pentru a se obtine o proba medie va fi conform tabelului de mai jos:
 __________________________________________________________________________
| Numarul de pasari tinute intr-un | Numarul de probe de fecale ce vor fi  |
| compartiment                     | prelevate din compartiment sau grupul |
|                                  | de compartimente din exploatatie      |
|__________________________________|_______________________________________|
|              1 - 24              | (in numar egal cu numarul de pasari   |
|                                  | pana la un maxim de 20)               |
|__________________________________|_______________________________________|
|             25 - 29              |                  20                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|             30 - 39              |                  25                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|             40 - 49              |                  30                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|             50 - 59              |                  35                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|             60 - 89              |                  40                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|             90 - 199             |                  50                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|            200 - 499             |                  55                   |
|__________________________________|_______________________________________|
|          500 sau mai multe       |                  60                   |
|__________________________________|_______________________________________|

    B) Efective de pasari adulte de reproductie
    Toate efectivele de pasari adulte de reproductie trebuie sa fie supuse prelevarilor de probe, cel putin la fiecare 2 saptamani, pe tot parcursul perioadei de ouat.
    1. Efectivele de pasari de reproductie ale caror oua sunt incubate intr-o statie de incubatie cu o capacitate totala de incubatie de mai putin de 1000 de oua, trebuie sa fie supuse prelevarilor de probe in exploatatie, iar probele ce trebuie prelevate trebuie sa fie constituite dintr-o proba medie de fecale, alcatuita din probe de fecale separate, fiecare cantarind nu mai putin de 1 gram si prelevate in conformitate cu lit. A pct. (2) lit. (b) din prezenta norma sanitara veterinara.
    2. Efectivele de reproductie ale caror oua sunt incubate intr-o statie de incubatie cu o capacitate de incubatie de mai putin de 1000 de oua, trebuie sa fie supusa recoltarilor de proba in exploatatie, iar probele ce trebuie recoltate dintr-o proba comasata de fecale compusa din probe de fecale separate, fiecare cantarind nu mai putin de 1 gram si recoltate in conformitate cu pct. 1 lit. A 2) lit. b) al prezentei sectiuni.
    3. Efectivele de pasari de reproductie ale caror oua sunt incubate intr-o statie de incubatie cu o capacitate totala de incubatie de 1000 de oua sau mai mult, trebuie sa fie supuse prelevarilor de probe la statia de incubatie, iar probele ce urmeaza a fi prelevate vor fi alcatuite din:
    a) probe medii de meconiu, prelevate de la 250 de pui eclozionati din ouale furnizate statiei de incubatie, din fiecare efectiv de reproductie; sau
    b) probe din carcasele a 50 de pui care au murit in ou sau care au eclozionat din ouale furnizate statiei de incubatie, din fiecare efectiv de reproductie.
    4. Astfel de probe trebuie sa fie prelevate de asemenea, din efective de pasari de reproductie cu mai putin de 250 de pasari, ale caror oua sunt incubate intr-o statie de incubatie cu o capacitate totala de incubatie de 1000 de oua sau mai mult.
    5. La fiecare 8 saptamani, prelevarile de probe prevazute la pct. B din prezenta norma sanitara veterinara trebuie sa fie inlocuite cu prelevarea oficiala de probe, ce trebuie efectuata in conformitate cu lit. B pct. 4) din prezenta sectiune.
    C) Examinarea probelor pentru Salmonella
    Numarul total de probe prelevate din fiecare hala poate fi comasat pentru analiza. Analizele si testele pentru Salmonella vor fi efectuate prin metode recunoscute conform procedurii legislative nationale, sau, pana la recunoastere, prin metode nationale incercate si testate ce ofera garantiile stabilite de "Norma sanitara veterinara cu privire la executarea metodelor analitice si interpretarea rezultatelor".

    III. Notificarea rezultatelor
    Atunci cand, ca rezultat al supravegherii efectuate conform pct. II, este detectata, intr-un efectiv de pasari de reproductie, prezenta bacteriei Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium, persoana responsabila pentru laboratorul ce efectueaza examinarea, persoana ce efectueaza examinarea sau proprietarul efectivului va notifica rezultatele autoritatii veterinare competente.

    IV. Investigarea efectivelor declarate pozitive dupa supraveghere
    Atunci cand prezenta bacteriei Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium este notificata, conform pct. III, efectivul va fi supus prelevarii oficiale de probe pentru a confirma rezultatele initiale. In acest scop va fi desemnat, in mod randomizat, un esantion de pasari in fiecare hala a fermei, marimea esantionului fiind selectata conform tabelului de la pct. II lit. A, pct. 2) lit. c). In scopul examinarii, pasarile din fiecare hala trebuie sa fie grupate in loturi de cate 5 pasari si trebuie prelevate, de la fiecare pasare din lot, probe din ficat, ovar si intestine. Acestea trebuie sa fie examinate pentru decelarea Salmonellei, utilizand metodele analitice si testele recunoscute, conform procedurii legislative nationale, sau pana la acea recunoastere, prin metode nationale incercate si testate.

    V. Masuri ce vor fi luate cu privire la efectivele in care este confirmata infectia cu Salmonella:
    Masurile trebuie sa respecte urmatoarele standarde minime:
    1. In cazul in care, ca rezultat al investigatiilor efectuate conform pct. IV, este confirmata prezenta bacteriei Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium la pasarile dintr-o hala, se vor lua urmatoarele masuri:
    a) nici o pasare nu va fi livrata din respectiva hala, decat daca autoritatea veterinara competenta a autorizat taierea si distrugerea acestora sub supraveghere sanitara veterinara sau taierea intr-un abator desemnat de autoritatea veterinara competenta in conformitate cu prevederile pct. V lit. c);
    b) ouale neincubate produse de pasarile din hala in cauza trebuie sa fie distruse la fata locului, sau, dupa marcarea corespunzatoare, trebuie transportate sub supraveghere sanitara veterinara la o intreprindere autorizata de prelucrare a oualor, pentru a fi tratate termic conform prevederilor "Normei sanitare veterinare privind problemele de igiena si de sanatate ce afecteaza producerea si comercializarea produselor din oua", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 852/2002.
    c) toate pasarile din hala trebuie sa fie sacrificate in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 cap. VI art. 31 lit. (c) la "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 402/2002. Medicul veterinar oficial al abatorului trebuie sa fie informat despre decizia de sacrificare, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 cap. VI art. 25 lit. a) al "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare", sau sa fie sacrificate si distruse astfel incat sa se reduca cat mai mult posibil riscul de raspandire a salmonelelor.
    2. De indata ce o hala populata cu un efectiv infectat cu Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium a fost depopulata, trebuie efectuata o curatire si dezinfectie eficienta, incluzand colectarea in conditii de siguranta a gunoiului de grajd sau a asternutului, in conformitate cu procedurile stabilite de autoritatea veterinara competenta. Repopularea trebuie sa se faca cu pui care intrunesc conditiile de la pct. II lit. A) pct. 1).
    3. Atunci cand sunt inca prezente intr-o statie de incubatie oua de incubatie provenite din efective in care a fost confirmata prezenta de Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium, acestea trebuie distruse sau tratate ca material de risc inalt, conform "Normei sanitare veterinare stabilind regulile veterinare pentru distrugerea si prelucrarea deseurilor de origine animala, pentru comercializare si pentru prevenirea agentilor patogeni in furajele de origine animala sau obtinute din peste", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 504/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78/2002.

    VI. Autoritatea veterinara centrala a Romaniei poate renunta la distrugerea obligatorie si sacrificarea pasarilor in urmatoarele cazuri:
    a) cu exceptia celor destinate tratarii, conform "Normei sanitare veterinare privind problemele de igiena si de sanatate ce afecteaza producerea si comercializarea produselor din oua", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 852/2002, nu se comercializeaza ouale neincubate provenind de la un efectiv la care a fost decelata Salmonella;
    b) nici o pasare vie - inclusiv pui de o zi - nu poate parasi efectivul, decat pentru taiere imediata, in conformitate cu prevederile pct. V lit. c), si aceasta pana cand se va stabili de catre autoritatea veterinara competenta ca nu mai este prezenta infectia cu Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium.
    In cazul aplicarii optiunii prevazute la lit. a), Romania nu va mai fi eligibila pentru eventuala contributie financiara comunitara, prevazuta la art. 29 al "Hotararii de Guvern privind cheltuielile in domeniul veterinar".

    VII. In baza procedurii nationale, stabilite de autoritatea veterinara centrala a Romaniei, trebuie:
    a) introdus un sistem de supraveghere, bazat pe control serologic in exploatatie ce trebuie recunoscut de Comisia Europeana din moment ce ofera garantii echivalente cu sistemul de inspectie al incubatoarelor prevazut de pct. II lit. A, pct. 1), lit. B, pct. 3), 4) si lit. C,
    b) pot fi autorizate pentru efectivele de reproductie solutii alternative la sacrificarea obligatorie prevazuta de pct. V lit. c), cum ar fi tratamentul cu antibiotice,
    c) pot fi stabilite reguli specifice pentru mentinerea efectivelor material genetic de valoare.
    Controalele prevazute la prezenta sectiune pot fi revizuite, conform procedurii legislative nationale, in conformitate cu evolutia cunostintelor stiintifice in domeniu.

    Sectiunea II
    INSPECTIA PENTRU SALMONELLA IN ETAPA FINALA DE PRODUCTIE A FURAJELOR COMBINATE PENTRU PASARI

    1. In cazul in care sunt prelevate probe oficiale dintr-o exploatatie sau in cazul suspiciunilor justificate, prelevarea de probe poate fi efectuata si din furajele combinate utilizate pentru furajarea pasarilor.
    2. In cazul in care o proba este pozitiva pentru Salmonella, autoritatea veterinara competenta trebuie sa efectueze investigatii pentru:
    a) a identifica sursa de contaminare, in special prin intermediul probelor oficiale prelevate in diferite etape de productie;
    b) a examina aplicarea regulilor si controalelor referitoare la distrugerea si prelucrarea deseurilor de origine animala si in special a celor prevazute de "Norma sanitara veterinara stabilind regulile veterinare pentru distrugerea si prelucrarea deseurilor de origine animala, pentru comercializare si pentru prevenirea patrunderii agentilor patogeni in furajele de origine animala sau obtinute din peste", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 504/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78/2002;
    c) a stabili procedurile pentru buna practica de productie si a asigura respectarea procedurilor recunoscute.

    ANEXA 4*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    CAP. 1

    A. LISTA LABORATOARELOR COMUNITARE DE REFERINTA PENTRU ZOONOZE*1)

    I. Epidemiologia zoonozelor
    Institut fuer Veterinaermedizin (Robert von Ostertag - Institut)
    Postfach 33 00 11
    Thielallee 88/92
    D - 1000 Berlin (Federal Republic of Germany)

    II. Salmonella
    Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
    PO Box 1
    NL - 3720 BA Bilthoven (The Netherlands)

------------
    *1) Fara a se prejudicia laboratoarele de referinta pentru bruceloza, tuberculoza si rabie.

    B. LISTA LABORATOARELOR NATIONALE DE REFERINTA PENTRU ZOONOZE

    1. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, cod 76202, Bucuresti. Tel. 4101299, 4101390, Fax: 4113394, E-mail: office@idah.ro, Cod fiscal 4316171.
    2. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti, str. Campul Mosilor nr. 5, sector 2, cod 7334, Tel.: 2524651, Fax: 2524651, E-mail: lcca@fx.ro, Cod fiscal 4203644.

    CAP. 2
    OBLIGATIILE SI SARCINILE LABORATOARELOR NATIONALE DE REFERINTA

    1. Laboratoarele de referinta prevazute la cap. I lit. A si B vor fi responsabile pentru:
    a) furnizarea pentru laboratoarele nationale a detaliilor metodelor analitice si a testelor comparative;
    b) coordonarea aplicarii de catre laboratoarele nationale a metodelor analitice, in special prin organizarea testelor comparative;
    c) coordonarea cercetarii de noi metode analitice si informarea laboratoarelor nationale de referinta despre progresele din acest domeniu,
    d) organizarea cursurilor de pregatire initiale si ulterioare in beneficiul personalului laboratoarelor nationale de referinta;
    e) furnizarea asistentei stiintifice si tehnice pentru autoritatea veterinara centrala a Romaniei.
    2. Laboratoarele de referinta vor corespunde urmatoarelor conditii de functionare:
    a) sa detina personal calificat corespunzator, cu o pregatire adecvata privind tehnicile aplicate pentru detectarea zoonozelor,
    b) poseda echipament si substante necesare pentru efectuarea analizelor
    c) poseda infrastructura administrativa corespunzatoare;
    d) se asigura ca personalul acestora respecta natura confidentiala a anumitor subiecte, rezultate sau comunicari;
    e) detin suficiente cunostinte despre standardele si practicile internationale.
    3. Laboratoarele nationale de referinta ale Romaniei vor colabora cu laboratoarele nationale de referinta din statele membre si tarile terte, vor participa la testarile interlaboratoare organizate la nivel international si vor realiza o relatie directa cu laboratoarele comunitare de referinta pentru diferite domenii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 77/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 77 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 77/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu