E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 731 din  7 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 410 din 13 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                               Maria Manolescu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

    CAP. 1
    Modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 3 din Legea nr. 345/2002

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 29 lit. D. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor plasate in regim de import se achita la organul vamal.
    (2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, potrivit art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 3 din lege, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, mijloacele de transport destinate realizarii de activitati productive, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre intreprinderile mici si mijlocii, de catre societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, care isi au sediul si isi desfasoara activitatea in zone defavorizate, precum si de catre persoanele impozabile care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie.
    (3) Persoanele impozabile care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 beneficiaza de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, prevazute in Lista cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale cuprinsa in anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, precum si pentru masinile industriale si mijloacele de transport destinate realizarii de activitati productive.
    (4) Taxa pe valoarea adaugata se suspenda pe perioada de realizare a investitiei pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii si al investitorilor din zonele defavorizate, si, respectiv, nu mai mult de 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in cazul investitorilor care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001.
    Art. 2
    (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene atesta dreptul de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama, la cererea importatorilor care isi au sediul in raza teritoriala a acestora, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, prin eliberarea unui certificat potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (2) Pentru unitatile care au sediul in municipiul Bucuresti, certificatul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale se elibereaza de administratiile finantelor publice de sector sau de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, dupa caz, la care sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe.
    Art. 3
    Beneficiaza de prevederile art. 1 alin. (2) importatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este inregistrat la organul fiscal ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunurile importate direct sau prin comisionari sa nu faca obiectul comercializarii ca atare;
    c) nu are obligatii catre bugetul de stat rezultate din taxa pe valoarea adaugata suspendata la organele vamale.
    Art. 4
    (1) Importatorii vor prezenta directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea insotita de urmatoarele documente:
    a) copii de pe actele de infiintare;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    c) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    d) copie legalizata de pe certificatul de investitor in zona defavorizata sau certificatul provizoriu de investitor in zona defavorizata, dupa caz, pentru unitatile din zonele defavorizate;
    e) copie legalizata de pe dovada inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in cazul unitatilor care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001;
    f) dovada, in original, privind numarul mediu scriptic anual de salariati, eliberata in conditiile legii de catre Camera de munca in a carei raza teritoriala activeaza unitatea respectiva, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii;
    g) declaratie pe propria raspundere, semnata de persoana care angajeaza legal unitatea, din care sa rezulte data de incepere a investitiei, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii si al investitorilor din zonele defavorizate;
    h) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea investitiei;
    i) certificat de atestare fiscala, in original;
    j) copii de pe contractele externe, comenzile, facturile externe, insotite de traducere autorizata sau confirmata pe propria raspundere de catre persoanele care angajeaza legal unitatea importatoare, si copie de pe contractele de comision, dupa caz;
    k) copie de pe deconturile de taxa pe valoarea adaugata pe ultimele 3 luni, depuse la organul fiscal teritorial, insotite de copia de pe documentele care atesta achitarea taxei pe valoarea adaugata, conform decontului.
    (2) In urma analizarii documentatiei prezentate de importator cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop. Din comisie fac parte directorul general al directiei generale a finantelor publice, respectiv directorul administratiei finantelor publice de sector, si alti 4 membri numiti prin decizie a acestuia.
    (3) Directiile generale ale finantelor publice, respectiv administratiile finantelor publice de sector, vor tine evidenta certificatelor de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata eliberate, intr-un registru de evidenta conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    (4) Pe baza aprobarii se elibereaza importatorilor certificatul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata in vama.
    (5) Certificatul de atestare se elibereaza pentru fiecare obiectiv de investitii, pe o perioada de maximum 12 luni de la data inceperii investitiei, pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru investitorii din zonele defavorizate, si de maximum 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, pentru investitorii care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001.
    Art. 5
    La declaratia vamala de import se anexeaza copia de pe certificatul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata, obtinut de importator, verificata si vizata de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator, si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca obiectivul de investitii nu a fost pus in functiune.
    Art. 6
    Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza potrivit legii si se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal.
    Art. 7
    In perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la cererea importatorilor, insotita de documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. h) - k), comisia poate aproba suplimentarea acestora.
    Art. 8
    (1) Pana la expirarea perioadei de suspendare importatorii sunt obligati sa achite taxa pe valoarea adaugata suspendata, inscrisa in declaratia vamala de import.
    (2) In cazul in care termenul de suspendare expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    Art. 9
    In situatia in care organele de control constata nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b), vor retine originalul certificatului de suspendare eliberat, pe care il vor transmite emitentului in vederea anularii.

    CAP. 2
    Modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002

    Art. 10
    (1) Potrivit art. 29 lit. D. b) din Legea nr. 345/2002, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor plasate in regim de import se achita la organul vamal.
    (2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, potrivit art. 29 lit. D. c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru masinile industriale, utilajele, instalatiile, echipamentele care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole, pe termen de 120 de zile de la data efectuarii importului. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate.
    Art. 11
    Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de politica si legislatie fiscala, atesta dreptul de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama, la cererea importatorilor, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3, prin eliberarea unui certificat de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 12
    Beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (2) importatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este inregistrat la organul fiscal ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunurile importate direct sau prin comisionari sa nu faca obiectul comercializarii ca atare, cu exceptia celor importate de unitati special autorizate care asigura pentru mai multi consumatori - unitati productive - necesarul de materii prime ce nu se produc in tara sau sunt deficitare;
    c) nu are obligatii catre bugetul de stat rezultate din taxa pe valoarea adaugata suspendata la organele vamale;
    d) cuantumul taxei pe valoarea adaugata pentru care se solicita suspendarea sa fie de minimum 500.000 mii lei;
    e) materiile prime pentru care se solicita suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale sunt cuprinse in anexa nr. 6.
    Art. 13
    (1) Importatorii vor prezenta Directiei generale de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice cererea si urmatoarele documente:
    a) copie de pe actele de infiintare;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    c) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    d) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea unitatii productive noi, dezvoltarea capacitatilor existente sau retehnologizarea fabricilor, sectiilor, atelierelor, pentru care se importa utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale, precum si copie de pe documentul prin care se aproba achizitionarea din import a masinilor agricole;
    e) fundamentarea necesarului de materii prime pentru care se solicita suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama;
    f) copie de pe contractele externe, comenzile, facturile externe, insotite de traducere autorizata sau confirmata pe propria raspundere de catre persoanele care angajeaza legal unitatea importatoare, si copie de pe contractele de comision, dupa caz;
    g) copie legalizata de pe contractele incheiate cu unitati productive de catre unitatile special autorizate care asigura necesarul de materii prime ce nu se produc in tara sau sunt deficitare pentru mai multi consumatori - unitati productive;
    h) copie de pe deconturile de taxa pe valoarea adaugata pe ultimele 3 luni, depuse la organul fiscal teritorial, insotite de copia de pe documentele care atesta achitarea taxei pe valoarea adaugata de plata, conform decontului;
    i) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte datoriile fata de bugetul de stat si respectarea prevederilor legale pentru importurile efectuate in baza certificatelor eliberate anterior.
    (2) In urma analizarii documentatiei prezentate de importator cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Pe baza aprobarii se elibereaza importatorilor certificatul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata in vama.
    Art. 14
    La declaratia vamala de import se anexeaza copia de pe certificatul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata, obtinut de importator, verificata si vizata de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
    Art. 15
    (1) Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza potrivit legii si se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal. Lunar Directia Generala a Vamilor va lua masuri pentru a transmite Directiei generale de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat la organul vamal declaratiile vamale de import, situatia centralizata a importurilor realizate efectiv in regimul de suspendare prevazut de lege si acordat potrivit prezentelor norme metodologice.
    (2) Lunar, pana la data de 30 a lunii urmatoare celei in care s-a transmis situatia centralizata a importurilor realizate efectiv in regim de suspendare, Directia generala de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice va transmite directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia importurilor efectuate in baza certificatelor de suspendare, in scopul verificarii, acestea fiind obligate sa comunice trimestrial Directiei generale de politica si legislatie fiscala lista cuprinzand unitatile care nu au respectat prevederile prezentelor norme metodologice.
    (3) In situatia in care organele de control constata nerespectarea prevederilor art. 12 lit. b), acestea vor retine originalul certificatului de suspendare eliberat, pe care il vor transmite Directiei generale de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice in vederea anularii.
    (4) O noua cerere de suspendare a platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale nu poate fi aprobata timp de 6 luni de la data anularii certificatului de suspendare eliberat anterior.
    Art. 16
    (1) Certificatele de suspendare emise sunt valabile pentru importurile realizate intr-o perioada de 12 luni de la data eliberarii.
    (2) Suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata este de 60 de zile pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate, respectiv de 120 de zile calendaristice pentru masinile industriale, utilajele, instalatiile, echipamentele care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole, calculate din ziua urmatoare celei in care a fost inregistrata declaratia vamala de import la organul vamal.
    (3) In perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la cererea importatorilor, insotita de documentele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) - i), comisia poate aproba suplimentarea acestora.
    Art. 17
    (1) Pana la expirarea perioadei de suspendare importatorii sunt obligati sa achite taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import.
    (2) In cazul in care termenul de suspendare expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    Art. 18
    Certificatele de suspendare emise in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr. 566/2000, cu completarile ulterioare, isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea, pentru importurile mentionate in acestea.

    CAP. 3
    Dispozitii comune

    Art. 19
    Importurile realizate in conditiile prezentelor norme metodologice se vor reflecta in documentele de evidenta si in decontul de taxa pe valoarea adaugata, astfel:
    a) in jurnalul pentru cumparari corespunzator destinatiei bunurilor importate, in coloanele 9 si 10 se inscriu datele cuprinse in declaratia vamala de import, iar contribuabilii care au obligatia sa conduca evidenta contabila in partida dubla vor efectua inregistrarea:
    4428 = 446
    Aceste operatiuni nu se evidentiaza in decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata;
    b) la data efectuarii platii operatiunea se reflecta in contabilitate astfel:
    4426 = 4428
    si, concomitent, cu suma achitata la bugetul de stat:
    446 = 512
    Operatiunea se evidentiaza in acelasi Jurnal de cumparari in coloanele 7 si 8 si se cuprinde in decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata;
    c) taxa pe valoarea adaugata inscrisa in Declaratia vamala de import, compensata total sau partial cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat, rezultata din decontul lunii precedente, se reflecta in contabilitate astfel:
    4426 = 4428
    si, concomitent,
    446 = 4424
    Operatiunea se evidentiaza in Jurnalul de cumparari in coloanele 7 si 8 si se cuprinde in decontul lunar de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 20
    (1) Pentru nerespectarea termenului de plata prevazut in prezentele norme metodologice se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi calendaristica, respectiv luna sau fractiune de luna, calculate din ziua urmatoare celei in care a fost inregistrata declaratia vamala de import la organul vamal si pana la data platii efective, a compensarii sau a acordarii unor inlesniri la plata in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    (2) Prevederile de mai sus se aplica si pentru nerespectarea termenului de plata de 60 de zile, respectiv de 120 de zile, scadent dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru importurile prevazute in certificatele de suspendare aprobate in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 566/2000, cu completarile ulterioare.
    Art. 21
    In caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare fara lichidare unitatile care beneficiaza de amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata au obligatia de a achita taxa pe valoarea adaugata inainte de declansarea acestor operatiuni si de a anunta concomitent organul fiscal sau Directia generala de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, care a emis certificatul de suspendare a platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                CERERE
de suspendare a platii taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor, in baza prevederilor art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 3 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Denumirea solicitantului ................................................
    2. Localitatea ........................, str. ............................., nr. ......., judetul/sectorul ..................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A. ..................................
    4. Organul fiscal la care este inregistrat platitorul de T.V.A. ......................................
    5. Valoarea importului (mii lei) ...........................................
    6. Se marcheaza cu "x":                                 _
       - masini industriale .............................. |_|
       - utilaje tehnologice ............................. |_|
       - instalatii ...................................... |_|
       - echipamente ..................................... |_|
       - aparate de masura si control .................... |_|
       - automatizari .................................... |_|
       - mijloace de transport ........................... |_|
    7. Data inceperii investitiei (ziua/luna/anul) .......
    8. Data prognozata pentru punerea in functiune a investitiei (luna/anul) .......................................
    9. Date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
    nr. ..............., data .............., furnizor extern ........................................, valoare ...................
    nr. ..............., data .............., furnizor extern ........................................, valoare ...................
    nr. ..............., data .............., furnizor extern ........................................, valoare ...................
    nr. ..............., data .............., furnizor extern ........................................, valoare ...................
    10. Anexam urmatoarele documente justificative: ............................ ................................................................................
................................................................................

    Numele si prenumele ............... Functia ................. Data ........

                         Semnatura si stampila
    .............................................................
    (se semneaza de catre persoanele care angajeaza solicitantul)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A JUDETULUI ............................
    ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A SECTORULUI ....

                              CERTIFICAT
de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata
                      Nr. ........ data ............

    In conformitate cu prevederile art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 3 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata se suspenda plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, calculata potrivit legii si inscrisa in declaratia vamala de import, pentru masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, mijloacele de transport, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, care fac obiectul urmatoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................

    Atestarea se refera la importul efectuat de ...............................,
                                                   (denumirea beneficiarului)
localitatea ........................., str. .......................... nr. ...., judetul/sectorul ................, codul fiscal al platitorului de T.V.A. .................... .
    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la punerea in functiune a investitiei, dar nu mai tarziu de data de ................... .

                               Director general,

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                   CERERE
de suspendare a platii taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor, in baza prevederilor art. 29 lit. D. c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Denumirea solicitantului ................................................
    2. Localitatea ........................, str. ............................., nr. ......., judetul/sectorul ..................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A. ..................................
    4. Organul fiscal la care este inregistrat platitorul de T.V.A. ......................................
    5. Cifra de afaceri anuala (mii lei):
       5.1. realizata in anul precedent ........................................
       5.2. prevazuta pentru anul in curs ......................................
    6. Valoarea importului (mii lei) ............, din care:
       6.1. materii prime ......................................................
       6.2. se marcheaza cu "x":                                 _
            - masini industriale .............................. |_|
            - utilaje ......................................... |_|
            - instalatii ...................................... |_|
            - echipamente ..................................... |_|
            - masini agricole ................................. |_|
    7. Importul de materii prime, cuprins la pct. 6.1:
       7.1. denumirea si pozitia tarifara ............................
       7.2. produsele fabricate ......................................
    8. Importul de utilaje, instalatii etc., cuprins la pct. 6.2:
       8.1. se marcheaza cu "x" obiectul de investitii:          _
            - unitate productiva noua ......................... |_|
            - dezvoltare de capacitati existente .............. |_|
            - retehnologizare de fabrici, sectii, ateliere .... |_|
       8.2. date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
            nr. ..............., data .............., furnizor extern ...................................., valoare ...................
            nr. ..............., data .............., furnizor extern ...................................., valoare ...................
            nr. ..............., data .............., furnizor extern ...................................., valoare ...................
            nr. ..............., data .............., furnizor extern ...................................., valoare ...................
    9. Anexam urmatoarele documente justificative: .............................
................................................................................
................................................................................

    Numele si prenumele ............... Functia ................. Data ........

                         Semnatura si stampila
    .............................................................
    (se semneaza de catre persoanele care angajeaza solicitantul)

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA DE POLITICA SI LEGISLATIE FISCALA

                              CERTIFICAT
de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata
                   Nr. ............. data ............

    In conformitate cu prevederile art. 29 lit. D. c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata se suspenda plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, calculata potrivit legii si inscrisa in declaratia vamala de import, pentru:

    I. o perioada de 120 de zile de la data inregistrarii la organul vamal a declaratiei vamale de import aferente utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, masinilor industriale si masinilor agricole, care fac obiectul urmatoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................
    nr. ..............., data .............., furnizor ........................, valoare .....................

    II. o perioada de 60 de zile de la data inregistrarii la organul vamal a declaratiei vamale de import aferente materiilor prime (denumirea, cantitatea):
    1. .........................................................................
    2. .........................................................................
    3. .........................................................................
    4. .........................................................................
    5. .........................................................................

    Atestarea se refera la importul efectuat de ...............................,
                                                   (denumirea beneficiarului)
localitatea ........................, str. ........................... nr. ...., judetul/sectorul ................, codul fiscal al platitorului de T.V.A. .................... .

    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la punerea in functiune a investitiei, dar nu mai tarziu de data de ............. .

                               Director general,

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                                   REGISTRU
privind evidenta certificatelor de atestare a suspendarii taxei pe valoarea adaugata
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |     Denumirea    |   Codul    |  Nr. certificatului   |     Felul      |
|crt. |  solicitantului  |   fiscal   | emis si data emiterii |   bunurilor*)  |
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
    *) Masini industriale, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari.

    Prezentul registru contine .... pagini numerotate de la 1 la ...., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ....................... .

                           Conducatorul unitatii,
                   .....................................
                          (semnatura si stampila)

    ANEXA 6*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                                    LISTA
cuprinzand materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectivului de activitate, pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata in vama, pe termen de 60 de zile, conform art. 29 lit. D. c) 4, din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea categoriei de produse               |  Pozitia |
|crt.|                                                              | tarifara |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  1 |Sperma de bovine                                              |0511.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|  2 |Cartofi pentru samanta                                        |0701.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|  3 |Radacini - altele (ciuin)                                     |0714.20.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|  4 |Piper                                                         |0904.11.00|
|    |                                                              |0904.12.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|  5 |Vanilie                                                       |0905.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|  6 |Scortisoara                                                   |0906      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  7 |Cuisoare                                                      |0907.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|  8 |Nucsoara, condimente din coaja din nucsoara, cardamon         |0908      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  9 |Seminte de anason, de badian, de marar, de coriandru, de      |          |
|    |chimion, de chimen                                            |0909      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 10 |Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, foi de dafin, condimente de |          |
|    |curry, si alte mirodenii                                      |0910      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 11 |Orez destinat insamantarii                                    |1006.10.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 12 |Malt, prajit sau neprajit                                     |1107      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 13 |Seminte de soia destinate insamantarii                        |1201.00.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 14 |Seminte de in destinate insamantarii                          |1204.00.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 15 |Seminte de rapita destinate insamantarii                      |1205.10.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 16 |Seminte de canepa                                             |1207.99.91|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 17 |Seminte de lucerna                                            |1209.21.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 18 |Seminte de trifoi (Trifolium spp)                             |1209.22   |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 19 |Agar-Agar                                                     |1302.31.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 20 |Uleiuri de cocos (ulei de copra), de miez de palmier sau de   |          |
|    |babassu si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate  |          |
|    |chimic                                                        |1513      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 21 |Boabe de cacao intregi sau sparte, crude sau prajite          |1801.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 22 |Coji de boabe de cacao, pelicule si alte resturi de cacao     |1802.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 23 |Pasta de cacao degresata sau nedegresata                      |1803      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 24 |Unt, grasimi si ulei de cacao                                 |1804.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 25 |Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti indulcitori      |1805.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 26 |Suc de portocale congelat                                     |2009.11.99|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 27 |Suc de grapefruit concentrat                                  |2009.20.99|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 28 |Amestecuri de sucuri tropicale                                |2009.90.97|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 29 |Concentrate de proteine si substante proteice texturate       |2106.10   |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 30 |Faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete, din peste     |          |
|    |sau crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvative |2301.20.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 31 |Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate |          |
|    |sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia |2304.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 32 |Lapte furajer                                                 |2309.90.70|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 33 |Preamestecuri (premixuri)                                     |2309.90.93|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 34 |Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase         |2709.00   |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 35 |Gaz natural (lichefiat)                                       |2711.11.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 36 |Hidroxid de potasiu in solutie apoasa                         |2815.20.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 37 |Oxid de zinc                                                  |2817.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 38 |Clorura de aluminium                                          |2827.32.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 39 |Ditioniti si sulfoxilati de sodiu                             |2831.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 40 |Sulfat de cupru                                               |2833.25.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 41 |Sulfat de fier                                                |2833.29.50|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 42 |Fosfati de calciu cu un continut de fluor sub 0.005% din      |          |
|    |greutatea produsului anhidru, in stare uscata                 |2835.26.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 43 |Polifosfati                                                   |2835.39.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 44 |Alti cromati si dicromati, percromati (bicromatul de potasiu) |2841.50.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 45 |Saruri simple, duble sau complexe ale acizilor de seleniu sau |          |
|    |de telur                                                      |2842.90.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 46 |Hidrochinone                                                  |2907.22.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 47 |Acid metacrilic si sarurile sale                              |2916.13.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 48 |Acid lactic                                                   |2918.11.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 49 |Acid tartric                                                  |2918.12.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 50 |Acid citric                                                   |2918.14.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 51 |Acizi ascorbic si fenilantranilic                             |2918.90   |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 52 |Dicamba                                                       |2918.90.20|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 53 |Lizina si esterii ei, saruri pentru uz furajer                |2922.41.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 54 |Colina si sarurile acesteia                                   |2923.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 55 |Alti compusi cu functie nitril (acetonitril)                  |2926.90.95|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 56 |Alti derivati organici de hidrazine sau                       |          |
|    |hidroxilamine (dietilen-hidroxilamina)                        |2928.00.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 57 |Metionina (DCI) pentru uz furajer                             |2930.40.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 58 |Cistina pentru uz furajer                                     |2930.90.14|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 59 |Alti tiocompusi organici (TDDM)                               |2930.90.70|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 60 |Alta fenazona si derivatii ei (analgin, metamizon sodiu)      |2933.11.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 61 |Alti compusi a caror structura un ciclu piridina necondensata |          |
|    |(cloropiramin HCL, bisacodil)                                 |2933.39.99|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 62 |Alte lactame                                                  |2933.79.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 63 |Vitamina A si derivatii ei pentru uz furajer                  |2936.21.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 64 |Vitamina B1 si derivatii ei pentru uz furajer                 |2936.22.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 65 |Vitamina B2 si derivatii ei pentru uz furajer                 |2936.23.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 66 |Acidul pantotenic (Vitamina B3) si derivatii lui pentru uz    |          |
|    |furajer                                                       |2936.24.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 67 |Vitamina B6 si derivatii ei pentru uz furajer                 |2936.25.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 68 |Vitamina B12 si derivatii ei pentru uz furajer                |2936.26.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 69 |Vitamina C si derivatii ei pentru uz furajer                  |2936.27.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 70 |Vitamina E si derivatii ei pentru uz furajer                  |2936.28.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 71 |Vitamina B9 si derivatii ei pentru uz furajer                 |2936.29.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 72 |Vitamina H si derivatii ei pentru uz furajer                  |2936.29.30|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 73 |Amestecuri de vitamine, chiar in solutie                      |2936.90.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 74 |Antiseruri                                                    |3002.10.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 75 |Superfosfati                                                  |3103.10   |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 76 |Sulfat de potasiu                                             |3104.30.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 77 |Ceara utilizata in industria constructiilor de autoturisme    |3404.90.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 78 |Materiale de lustruit si preparate similare pentru caroserii, |          |
|    |altele decat cele pentru lustruirea metalelor                 |3405.30.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 79 |Insecticide, fungicide, ierbicide, inhibatori de germinare    |          |
|    |si stimulatori de crestere pentru plante, dezinfectanti,      |          |
|    |rodenticide                                                   |3808      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 80 |Agenti de apretare sau finisare de tipul celor folositi in    |          |
|    |industria textila sau in industrii similare                   |3809.91.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 81 |Agenti de apretare sau finisare de tipul celor folositi in    |          |
|    |industria pielariei sau in industrii similare                 |3809.93.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 82 |Initiatori si acceleratori de reactie utilizati in industria  |          |
|    |constructiilor                                                |3815.90.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 83 |Acizi grasi distilati                                         |3823.19.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 84 |Polistiren expandabil                                         |3903.11.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 85 |Siliconi sub forma primare                                    |3910.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 86 |Rezervoare din materiale plastice cu capacitate de peste 2 l  |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |3923.30.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 87 |Articole din materiale plastice utilizate in industria        |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |3926.90.99|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 88 |Cauciuc natural                                               |4001      |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 89 |Furtunuri din cauciuc neramforsate                            |4009.11.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 90 |Furtunuri din cauciuc ramforsate                              |4009.41.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 91 |Curele de transmisie utilizate in industria constructiilor    |          |
|    |de autoturisme                                                |4010.39.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 92 |Garnituri utilizate in industria constructiilor de autoturisme|4016.93.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 93 |Tampoane, chedere si alte articole din cauciuc utilizate in   |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |4016.99.58|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 94 |Hartie filtru                                                 |4823.20.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 95 |Lana cardata                                                  |5105.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 96 |Lana pieptanata in vrac                                       |5105.21.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 97 |Lana pieptanata, cu o grosime a fibrei sub 21 microni         |5105.29.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 98 |Bumbac cardat sau pieptanat                                   |5203.00.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
| 99 |In brut sau topit                                             |5301.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|100 |In zdrobit sau melitat                                        |5301.21.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|101 |Canepa bruta sau topita                                       |5302.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|102 |Iuta si alte fibre textile liberine, brute                    |5303.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|103 |Imprimate pentru uz auto, utilizate in industria              |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |5516.24.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|104 |Covoare si acoperitoare de podea, utilizate in industria      |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |5705.00.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|105 |Pietre abrazive utilizate in industria constructiilor de      |          |
|    |autoturisme                                                   |6804.21.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|106 |Sticla optica                                                 |7004.20.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|107 |Parbrize si alte geamuri utilizate in industria constructiilor|          |
|    |de autoturisme                                                |7007.21.91|
|____|______________________________________________________________|__________|
|108 |Oglinzi retrovizoare pentru vehicule utilizate in industria   |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |7009.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|109 |Invelisuri din sticla pentru iluminat electric (baloane din   |          |
|    |sticla pentru fabricatia becurilor)                           |7011.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|110 |Feroaliaje                                                    |7202      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|111 |Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate cu un         |          |
|    |continut de carbon de mai putin de 0.25% din greutate, cu     |          |
|    |sectiunea transversala, patrata sau dreptunghiulara si a      |          |
|    |caror latime este mai mica decat dublul grosimii, laminate    |          |
|    |sau obtinute prin turnare continua si cu o grosime care nu    |          |
|    |depaseste 130 mm                                              |7207.11.14|
|____|______________________________________________________________|__________|
|112 |Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate,    |          |
|    |cu o latime de minimum 600 mm, laminate la rece, neplacate    |          |
|    |si neacoperite                                                |7209      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|113 |Tabla zincata utilizata in industria constructiilor de        |          |
|    |autoturisme                                                   |7210.30.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|114 |Laminate zincate utilizate in industria constructiilor de     |          |
|    |autoturisme                                                   |7210.49.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|115 |Produse laminate plate placate cu aliaj zinc-nichel utilizate |          |
|    |in industria constructiilor de autoturisme                    |7210.90.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|116 |Laminate plate zincate cu latimea de maximum 500 mm,          |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |7212.30.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|117 |Oteluri inoxidabile in lingouri sau in alte forme primare;    |          |
|    |produse semifabricate din oteluri inoxidabile                 |7218      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|118 |Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o latime   |          |
|    |de minim 600 mm, simplu laminate la cald, rulate, cu o        |          |
|    |grosime peste 10 mm                                           |7219.11.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|119 |Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o latime   |          |
|    |de minim 600 mm, simplu laminate la cald, rulate, cu o        |          |
|    |grosime de minimum 4.75 mm, dar maximum 10 mm                 |7219.12   |
|____|______________________________________________________________|__________|
|120 |Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o latime   |          |
|    |de minim 600 mm, simplu laminate la cald, rulate, cu o        |          |
|    |grosime de minimum 3 mm, dar sub 4.75 mm                      |7219.13   |
|____|______________________________________________________________|__________|
|121 |Produse laminate plate din oteluri inoxidabile, cu o latime   |          |
|    |de minim 600 mm, simplu laminate la cald, rulate, cu o        |          |
|    |grosime sub 3 mm                                              |7219.14   |
|____|______________________________________________________________|__________|
|122 |Bare si profile din oteluri inoxidabile                       |7222      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|123 |Sarme din oteluri inoxidabile                                 |7223.00   |
|____|______________________________________________________________|__________|
|124 |Produse laminate plate din alte oteluri aliate, cu o latime   |          |
|    |de minimum 600 mm                                             |7225      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|125 |Produse laminate plate din alte oteluri aliate, cu o latime   |          |
|    |sub 600 mm                                                    |7226      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|126 |Bare si profile din alte oteluri aliate; profile tubulare     |          |
|    |pentru foraj, din oteluri aliate sau nealiate                 |7228      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|127 |Sarme, din alte oteluri aliate                                |7229      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|128 |Suruburi utilizate in industria constructiilor de autoturisme |7318.15.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|129 |Piulite utilizate in industria constructiilor de autoturisme  |7318.16.50|
|____|______________________________________________________________|__________|
|130 |Articole din otel nefiletate utilizate in industria           |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |7318.29.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|131 |Arcuri elicoidale formate la cald utilizate in industria      |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |7320.20.20|
|____|______________________________________________________________|__________|
|132 |Alte articole din fier sau otel utilizate in industria        |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |7326.90.97|
|____|______________________________________________________________|__________|
|133 |Bare si profile din cupru                                     |7407      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|134 |Sarme de cupru                                                |7408      |
|____|______________________________________________________________|__________|
|135 |Tabla si banda din cupru rafinat, cu o grosime peste 0.15 mm, |          |
|    |altele decat cele rulate                                      |7409.19.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|136 |Praf de zinc                                                  |7903.10.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|137 |Unelte pentru brosat pentru prelucrarea metalelor utilizate   |          |
|    |in industria constructiilor de autoturisme                    |8207.60.70|
|____|______________________________________________________________|__________|
|138 |Placute detasabile pentru scule utilizate in industria        |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8209.00.20|
|____|______________________________________________________________|__________|
|139 |Broaste, inchizatori si incuietori de tipul celor utilizate   |          |
|    |pentru autoturisme                                            |8301.20.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|140 |Alte ornamente, podoabe, decoratiuni, imbinari metalice,      |          |
|    |articole de feronerie si articole similare pentru autoturisme |8302.30.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|141 |Motoare cu capacitatea cilindrica peste 250 cm^3, dar de maxim|          |
|    |1000 cm^3, destinate autovehiculelor de la pozitia 87.03      |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8407.33.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|142 |Motoare cu capacitatea cilindrica peste 1000 cm^3, destinate  |          |
|    |autovehiculelor de la pozitia 87.03 utilizate in industria    |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8407.34.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|143 |Parti de motoare utilizate in industria constructiilor de     |          |
|    |autoturisme                                                   |8409.99.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|144 |Cilindri pneumatici utilizati in industria constructiilor de  |          |
|    |autoturisme                                                   |8412.31.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|145 |Pompe de carburant, de ulei sau de lichid racire utilizate in |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |8413.30.99|
|____|______________________________________________________________|__________|
|146 |Pompe hidraulice cu ulei pentru servodirectie utilizate in    |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |8413.60.41|
|____|______________________________________________________________|__________|
|147 |Ventilatoare utilizate in industria constructiilor de         |          |
|    |autoturisme                                                   |8414.59.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|148 |Compresoare utilizate in industria constructiilor de          |          |
|    |autoturisme                                                   |8414.80.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|149 |Aparate pentru conditionarea aerului utilizate in industria   |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8415.20.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|150 |Parti ale aparatelor pentru conditionarea aerului             |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8415.90.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|151 |Aparate si dispozitive de incalzire utilizate in industria    |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8419.89.98|
|____|______________________________________________________________|__________|
|152 |Parti aparate de incalzire utilizate in industria             |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8419.90.80|
|____|______________________________________________________________|__________|
|153 |Alte filtre pentru lichide utilizate in industria             |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8421.29.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|154 |Filtre de aer pentru motoare cu combustie interna utilizate   |          |
|    |in industria constructiilor de autoturisme                    |8421.31.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|155 |Filtre catalitice utilizate in industria constructiilor de    |          |
|    |autoturisme                                                   |8421.39.71|
|____|______________________________________________________________|__________|
|156 |Matrite pentru turnare prin injectie sau prin comprimare      |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8480.41.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|157 |Matrite pentru metale utilizate in industria constructiilor   |          |
|    |de autoturisme                                                |8480.49.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|158 |Matrite pentru turnare cauciuc sau materiale plastice         |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8480.71.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|159 |Rulmenti cu bile al caror cel mai mare diametru exterior este |          |
|    |de maximum 30 mm (626 ZZ - diametru exterior 19 mm)           |8482.10.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|160 |Alti rulmenti cu bile (6021 ZZYC3 - diametru exterior 32 mm)  |          |
|    |(6201 FA227 - diametru exterior 32 mm) (6202 ZZYC3 - diametru |          |
|    |exterior 35 mm) (6202 22 FA227 - diametru exterior 35 mm)     |          |
|    |(6203 ZZYC3 - diametru exterior 40 mm)                        |8482.10.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|161 |Rulmenti cu role cilindrice utilizate in industria            |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8482.50.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|162 |Altele, inclusiv rulmenti combinati utilizate in industria    |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8482.80.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|163 |Manivele si vibrochene utilizate in industria constructiilor  |          |
|    |de autoturisme                                                |8483.10.57|
|____|______________________________________________________________|__________|
|164 |Angrenaje si alte organe elementare de transmisie utilizate in|          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |8483.40.85|
|____|______________________________________________________________|__________|
|165 |Roti frictiune utilizate in industria constructiilor de       |          |
|    |autoturisme                                                   |8483.40.98|
|____|______________________________________________________________|__________|
|166 |Motoare electrice de o putere de maximum 750 W utilizate in   |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |8501.31.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|167 |Acumulatoare care functioneaza cu electrolit lichid utilizate |          |
|    |in industria constructiilor de autoturisme                    |8507.10.81|
|____|______________________________________________________________|__________|
|168 |Distribuitori, bobine de aprindere utilizate in industria     |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8511.30.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|169 |Demaroare utilizate in industria constructiilor de autoturisme|8511.40.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|170 |Alternatoare utilizate in industria constructiilor de         |          |
|    |autoturisme                                                   |8511.50.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|171 |Parti aparate electrice de aprindere utilizate in industria   |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8511.90.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|172 |Lampi si faruri auto utilizate in industria constructiilor de |          |
|    |autoturisme                                                   |8512.20.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|173 |Claxoane utilizate in industria constructiilor de autoturisme |8512.30.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|174 |Stergatoare de parbriz, dispozitive antigivraj si dispozitive |          |
|    |de dezaburire utilizate in industria constructiilor de        |          |
|    |autoturisme                                                   |8512.40.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|175 |Parti aparate de semnalizare si stergatoare de parbriz        |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8512.90.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|176 |Aparate electrice de incalzire cu ventilator incorporat       |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8516.29.91|
|____|______________________________________________________________|__________|
|177 |Alte aparate pentru protectia circuitelor electrice, pentru   |          |
|    |intensitate de maximum 16 A (termoprotectori)                 |8536.30.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|178 |Relee utilizate in industria constructiilor de autoturisme    |8536.49.00|
|____|______________________________________________________________|__________|
|179 |Intrerupatoare, separatoare si comutatoare utilizate in       |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |8536.50.80|
|____|______________________________________________________________|__________|
|180 |Panouri de comanda numerica ce incorporeaza o masina automata |          |
|    |de prelucrare a informatiilor utilizate in industria          |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8537.10.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|181 |Caroserii utilizate in industria constructiilor de autoturisme|8707.10.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|182 |Centuri de siguranta utilizate in industria constructiilor de |          |
|    |autoturisme                                                   |8708.21.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|183 |Parti caroserie auto utilizate in industria constructiilor de |          |
|    |autoturisme                                                   |8708.29.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|184 |Parti pentru frane si servo-frane utilizate in industria      |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8708.39.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|185 |Cutii de viteza pentru autoturismele de la pozitia 8703,      |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8708.40.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|186 |Punti cu diferential pentru autoturismele de la pozitia 8703  |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8708.50.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|187 |Osii portante si parti pentru autoturismele de la pozitia 8703|          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8708.60.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|188 |Roti, parti si accesorii pentru roti, pentru autoturismele de |          |
|    |la pozitia 8703 utilizate in industria constructiilor de      |          |
|    |autoturisme                                                   |8708.70.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|189 |Amortizoare de suspensie, pentru autoturismele de la pozitia  |          |
|    |8703 utilizate in industria constructiilor de autoturisme     |8708.80.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|190 |Radiatoare, pentru autoturismele de la pozitia 8703 utilizate |          |
|    |in industria constructiilor de autoturisme                    |8708.91.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|191 |Tobe si tevi de esapament, pentru autoturismele de la pozitia |          |
|    |8703 utilizate in industria constructiilor de autoturisme     |8708.92.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|192 |Ambreiaje si parti pentru autoturismele de la pozitia 8703    |          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |8708.93.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|193 |Coloane si cutii de directie utilizate in industria           |          |
|    |constructiilor de autoturisme                                 |8708.94.10|
|____|______________________________________________________________|__________|
|194 |Perne de aer (air bags) cu sistem de umflare utilizate in     |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |8708.99.11|
|____|______________________________________________________________|__________|
|195 |Bare stabilizatoare, bare de torsiune si arbori cardanici de  |          |
|    |transmisie utilizate in industria constructiilor de           |          |
|    |autoturisme                                                   |8708.99.19|
|____|______________________________________________________________|__________|
|196 |Alte parti si accesorii auto, destinate industriei de montaj  |          |
|    |pentru autovehicule de la pozitia 8703                        |8708.99.98|
|____|______________________________________________________________|__________|
|197 |Indicatoare de viteza pentru autoturismele de la pozitia 87.03|          |
|    |utilizate in industria constructiilor de autoturisme          |9029.20.31|
|____|______________________________________________________________|__________|
|198 |Parti si accesorii pentru masini si aparate de masura sau     |          |
|    |control utilizate in industria constructiilor de autoturisme  |9031.90.80|
|____|______________________________________________________________|__________|
|199 |Aparatura pentru comanda si control automat utilizata in      |          |
|    |industria constructiilor de autoturisme                       |9032.89.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|200 |Ceasuri auto utilizate in industria constructiilor de         |          |
|    |autoturisme                                                   |9104.00.90|
|____|______________________________________________________________|__________|
|201 |Parti de scaune auto utilizate in industria constructiilor de |          |
|    |autoturisme                                                   |9401.90.80|
|____|______________________________________________________________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 731/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 731 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 731/2002
Ordin 962 2003
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 731/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 333 2003
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 1577 2002
pentru completarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 731/2002 si modificate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.007/2002
Ordin 1007 2002
pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1 - 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 731/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu