Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 689 din 5 iulie 2006

pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul gospodaririi apelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 616 din 17 iulie 2006In baza prevederilor art. 90 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspecţia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 525/2004 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în domeniul apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 2 noiembrie 2004.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

ANEXA

Seria .....Nr.

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor

Incheiat în ziua ................................... luna ............................... anul ........................ în (locul) ...............................

Subsemnatul ...................................................., în calitate de agent constatator în cadrul ....................................., posesor al legitimaţiei nr........................., în urma controlului efectuat în ziua de .............................. luna ..................... anul ................... ora .................... în locul ..............................., am constatat că domnul/doamna/unitatea ............................, cu domiciliul/sediul în  .................................,  identificat prin BI/CI sau C.U.I. seria ....................  nr..................., eliberat/eliberată de ............................ la data de ............................, CNP ............................................, nr. de înregistrare la registrul comerţului J............../........./............., reprezentat de ........................, domiciliat în .................., identificat prin BI/CI seria .............. nr............., eliberat/eliberată de ................. la data de .............., CNP ......................................., în calitate de*) ................................., a săvârşit următoarele: .............................................................................................................................................................................................. ............................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

Incălcând prevederile:

1.**) ................................. art...................... alin...................... lit.............................., fapta fiind sancţionată potrivit art.................... alin....................... lit.......................... cu amendă de la ............................ la .............................. lei, aplicându-se o amendă în valoare de .... lei;

2.**) ....................................... art........................... alin........................... lit..........................., fapta fiind sancţionată potrivit art.......................... alin..................... lit..................... cu amendă de la ................... la ......................... lei, aplicându-se o amendă în valoare de ......................... lei;

3.**) .................................. art.................. alin.................. lit...................................., fapta fiind sancţionată potrivit art........................ alin.................... lit.......................... cu amendă de la ...................... la .................... lei, aplicându-se o amendă în valoare de ........................................... lei.

TOTAL:   .......................................................................................   (...........................................................................)   lei

*) Ocupaţia/locul de muncă.

**) Indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi sancţionează contravenţia.

Alte menţiuni: ..........................................................................................................................................

Contravenientul menţionează că: ......................................................................................................................................

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii prezentului proces-verbal ori de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, adică suma de .... lei.

Amenda se va achita în contul nr..............................., deschis la ......................................., iar dovada de plată a amenzii însoţită de copia procesului-verbal se vor remite instituţiei din care face parte agentul constatator, înăuntrul aceluiaşi termen.

Impotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării, aceasta depunându-se la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator, însoţită de copia procesului-verbal.

Prin săvârşirea contravenţiei s-au produs următoarele pagube: .................................................................................

In temeiul art............................. din ......................................, contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale complementare ........................................................................................................................................................................ .....................................................................

Contravenientul este/nu este prezent/refuză să semneze procesul-verbal.

La încheierea prezentului proces-verbal a fost de faţă domnul/doamna .........................................., în calitate de martor, cu domiciliul   în ......................................., legitimat cu BI/CI seria ..................... nr........................., eliberat/eliberată de ............................. la data de ................................., CNP   ...............................................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa unui martor, deoarece ......................................................................

Agent constatator,                               Martor,                                   Contravenient,

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării prezentului proces-verbal; în caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.

Agent constatator,                               Martor,                                   Contravenient,

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 689/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 689 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 689/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu