Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 772/68/859/442 din  8 august 2005

pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 772 din 8 august 2005
              AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
              Nr. 68 din 13 iulie 2005
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 859 din 9 august 2005
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 442 din 11 august 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 757 din 19 august 2005

    Avand in vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004,
    in temeiul art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 40.513 din 9 iunie 2005, intocmit de Directia generala pentru siguranta alimentelor din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, inclusiv structurile subordonate acestora, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 377/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Sistemul rapid de alerta in domeniul alimentelor de origine animala si furajelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2002.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 90 de zile de la publicare.

                      Ministrul agriculturii,
                      padurilor si dezvoltarii rurale,
                      Gheorghe Flutur

                      p. Presedintele Autoritatii Nationale
                      Sanitare Veterinare si pentru
                      Siguranta Alimentelor,
                      Constantin Lupescu

                      Ministrul sanatatii,
                      Mircea Cinteza

                      Presedintele Autoritatii Nationale
                      pentru Protectia Consumatorilor,
                      Catalin Florin Teodorescu

    ANEXA 1

                                    NORMA
           privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta norma stabileste masurile pentru aplicarea la nivel national a unui sistem rapid de alerta in domeniul sigurantei alimentelor si furajelor. Prevederile prezentei norme se aplica in domeniul productiei, depozitarii, transportului si comercializarii alimentelor si furajelor.
    (2) Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje se stabileste intre autoritatile competente, asa cum sunt prezentate la art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prezenta norma nu se aplica:
    a) produselor farmaceutice veterinare;
    b) animalelor;
    c) produselor contaminate radioactiv ca urmare a unui accident nuclear.
    Art. 2
    Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje, denumit in continuare Sistemul rapid de alerta, se creeaza in scopul:
    a) prevenirii patrunderii pe piata sau asigurarii returnarii de pe piata ori de la consumatorul final a alimentelor care prezinta un risc pentru sanatatea publica;
    b) prevenirii patrunderii in consumul animalelor a unor furaje care pot afecta indirect sanatatea publica;
    c) prevenirii patrunderii pe piata a oricarui material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    d) informarii rapide intre autoritatile competente in domeniul sigurantei alimentelor, la cele trei niveluri, central, judetean si local, asupra pericolelor sau riscurilor cu privire la alimente si la furajele care nu indeplinesc cerintele impuse de legislatia privind siguranta alimentelor, astfel incat acestea pot sa constituie un factor de risc in lantul alimentar pentru consumatori.
    Art. 3
    Principalele obiective ale Sistemului rapid de alerta sunt urmatoarele:
    a) schimbul rapid de informatii intre Comisia Europeana si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in calitatea sa de coordonator la nivel national al Sistemului rapid de alerta si de punct de contact cu Sistemul de alerta pentru alimente si furaje european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF);
    b) schimbul rapid de informatii intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, atat prin structurile centrale, cat si prin cele judetene si locale;
    c) schimbul rapid de informatii intre structurile judetene si locale, ca integratori locali ai Sistemului rapid de alerta, si cele centrale ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
    d) schimbul rapid de informatii intre laboratoarele de profil si integratorii locali ai Sistemului rapid de alerta;
    e) schimbul rapid de informatii intre punctele de inspectie la frontiera si structurile centrale si judetene ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
    f) schimbul rapid de informatii intre consumatori, producatori si procesatori, pe de-o parte, si integratorii locali ai Sistemului rapid de alerta, pe de alta parte.

    CAP. 2
    Structura si modul de operare ale Sistemului rapid de alerta

    Art. 4
    (1) Structura Sistemului rapid de alerta se bazeaza pe informatiile transmise/primite la si/sau de la Comisia Europeana sau alte tari terte de catre si/sau catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    (2) La nivel national Sistemul rapid de alerta se bazeaza pe informatiile transmise sau primite la nivel central ori local de catre: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Sanatatii.
    Art. 5
    (1) Sistemul rapid de alerta opereaza prin transmiterea de informatii sub forma de notificare scrisa intr-un formular-tip, denumit formular de notificare alerta, cuprins in anexa nr. 2. Transmiterea se efectueaza in sistem informatic cu circuit inchis sau prin fax ori e-mail.
    (2) In cazul informatiilor primare transmise/primite intre structurile locale si cele judetene, comunicarea se poate realiza si telefonic.
    (3) Circuitul informatiei notificate in cadrul Sistemului rapid de alerta se realizeaza intre autoritatile competente, orizontal, pe doua niveluri, si anume la nivelul structurilor centrale si al structurilor judetene. In cadrul fiecarei autoritati competente informatia va circula vertical intre structura judeteana si cea de la nivel central.

    CAP. 3
    Criterii de baza ale informarii si notificarii

    Art. 6
    (1) Criteriile de baza pentru notificare sunt cunoasterea sau suspiciunea ca:
    a) un aliment prezinta sau poate prezenta un risc pentru sanatatea publica;
    b) un produs furajer prezinta sau poate prezenta un risc pentru sanatatea publica, in cazul alimentelor obtinute de la animale care au fost hranite cu astfel de furaje;
    c) orice material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele poate sa prezinte astfel un risc pentru sanatatea publica.
    (2) Categoriile de pericole si definitiile acestora, utilizate in Sistemul rapid de alerta, sunt cuprinse in anexa nr. 1.

    Notificarea in cadrul Sistemului rapid de alerta
    Art. 7
    In cazul in care autoritatile competente obtin informatii care creeaza suspiciunea referitoare la existenta unui risc cu privire la alimente sau furaje, acestea trebuie sa tina seama de urmatoarele cerinte:
    a) stabilirea destinatiei, conform art. 11 - 13 - informatia va fi comunicata punctelor oficiale de contact din structurile destinatare; punctele oficiale de contact sunt stabilite de catre fiecare autoritate competenta si comunicate celorlalte autoritati pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei norme; orice modificare ulterioara va fi comunicata in termen de 3 zile;
    b) structura mesajului - informatia va fi comunicata sub forma de notificare oficiala, prin completarea formularului-tip, conform anexei nr. 2;
    c) continutul mesajului - informatia trebuie sa fie completa si va trebui sa se raspunda la toate punctele din formularul pentru notificare, in special la cele marcate. Atunci cand informatia nu este disponibila, acest lucru trebuie mentionat;
    d) transmiterea mesajului - lipsa unei informatii complete nu trebuie sa impiedice transmiterea unei notificari urgente. Ulterior, in cel mai scurt timp posibil, formularul va fi completat integral si retransmis.

    Utilizarea formularului pentru notificare
    Art. 8
    (1) Formularul pentru notificare trebuie completat in format electronic si transmis prin mijloacele prevazute la art. 5 alin. (1).
    (2) Informatiile care vin in completarea notificarii initiale, la o perioada de timp dupa aceasta, precum certificate, rapoarte de analiza, facturi, vor fi transmise utilizandu-se formularul oficial de notificare alerta, prezentat in anexa nr. 4. Toate documentele disponibile in momentul notificarii originale o vor insoti pe aceasta.
    Art. 9
    (1) In cazul in care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poseda orice informatie legata de existenta unui risc semnificativ direct ori indirect pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, va notifica imediat Comisiei Europene prin intermediul sistemului european, utilizand formularele si procedurile europene.
    (2) In cazul in care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor primeste o notificare din partea Comisiei Europene privind existenta unui risc pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, ia masurile necesare corespunzatoare pentru protectia sanatatii publice si transmite toate informatiile referitoare la masurile luate si rezultatele acestora catre Comisia Europeana, prin intermediul sistemului european.

    Clasificarea notificarilor
    Art. 10
    (1) Notificarile se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) notificare de alerta: notificare originala - notificarea care se transmite prin Sistemul rapid de alerta pe formularul-tip prezentat in anexa nr. 2, cu privire la un caz nou in care exista un risc actual sau potential pentru sanatatea publica;
    b) notificare informativa (nonalerta) - acest tip de notificare va fi transmis prin Sistemul rapid de alerta utilizandu-se formularul prezentat in anexa nr. 3, la care se ataseaza tabelul cuprins in anexa nr. 2;
    c) informatii aditionale - informatiile furnizate dupa notificarea initiala, de alerta sau informativa, utilizandu-se formularul prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Notificarea de alerta se utilizeaza pentru:
    1. un produs necorespunzator care poate avea consecinte negative importante asupra sanatatii sau poate provoca moartea;
    2. un produs care poate avea consecinte negative temporare asupra sanatatii;
    3. cazul in care exista posibilitatea ca alimentul sa fie periculos daca este consumat de grupuri vulnerabile de consumatori - copii, femei gravide, batrani;
    4. cazul in care exista riscul unei contaminari incrucisate cu alte produse alimentare in timpul depozitarii sau al comercializarii.
    (3) Notificarea informativa se utilizeaza pentru:
    1. cazul in care produsul a fost respins la granita, pentru ca acesta sa nu poata intra prin alt punct de frontiera;
    2. produsele alimentare periculoase care nu au ajuns pe piata, iar conditiile existente sau masurile luate garanteaza lipsa oricarui risc pentru sanatatea publica.
    (4) Codificarea alertelor - coordonatorul Sistemului rapid de alerta va codifica fiecare notificare de alerta sau notificare informativa, dupa transmiterea ei, in ziua primirii, transmitand tuturor membrilor Sistemului rapid de alerta aceasta codificare. Orice referire ulterioara la alerta in cauza va fi facuta utilizandu-se aceasta codificare. Structurile centrale au obligatia de a transmite aceasta codificare structurilor judetene si locale proprii.
    (5) Notificarile vor fi completate in limba romana si in limba engleza.

    CAP. 4
    Masuri de reactie pre- si postnotificare care se iau de catre autoritatile competente

    Art. 11
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor inregistreaza orice notificare venita din partea Comisiei Europene si ia masurile necesare corespunzatoare pentru protectia sanatatii publice, in conformitate cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare.
    (2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor transmite Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si/sau, dupa caz, directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si punctelor de inspectie la frontiera notificarile de alerta transmise de Comisia Europeana sau de alte tari terte si se asigura ca acestea au fost primite pentru a fi luate masurile corespunzatoare.
    (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor transmite notificari Comisiei Europene pentru orice situatie care poate necesita notificarea alertelor privind alimentele si furajele de catre Comisia Europeana.
    Art. 12
    (1) Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor va transmite directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, informatii asupra pericolului pentru sanatatea publica si masurilor intreprinse la nivel local.
    (2) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va dispune, pe baza informatiilor, inspectia la producator sau la importator/exportator si efectuarea unui raport complet cu furnizarea de informatii referitoare la distributia catre alti beneficiari sau distribuitori.
    (3) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune, pe baza informatiilor din raportul de inspectie si a rezultatelor de laborator, extinderea prelevarilor de probe, oprirea productiei, retragerea autorizatiei sau alte masuri legale in vigoare care nu au fost luate la nivel local.
    (4) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, comunica Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara rezultatele analizelor efectuate asupra probelor recoltate si trimite probe complementare in vederea confirmarii rezultatelor.
    (5) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, informeaza, dupa caz, structurile judetene ale Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin punctele oficiale de contact, asupra pericolelor pentru sanatatea publica.
    (6) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este obligata sa informeze Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor despre toate cazurile care presupun un risc pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, atat in timpul, cat si in afara orelor de program.
    (7) Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara efectueaza analize si comunica Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor rezultatele analizelor de laborator.
    (8) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor notifica, dupa caz, Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale alertele privind alimentele si furajele.
    (9) Punctele de inspectie la frontiera notifica nonalertele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si celorlalte puncte de inspectie la frontiera.
    Art. 13
    (1) Structurile judetene ale Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor transmite propriilor structuri centrale informatii privind riscurile pentru sanatatea publica, precum si asupra masurilor intreprinse.
    (2) Structurile judetene ale Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale isi vor transmite reciproc, precum si directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, informatii privind riscurile pentru sanatatea publica, precum si asupra masurilor intreprinse.
    (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale isi notifica reciproc alertele, utilizand formularele-tip prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4.
    Art. 14
    (1) In toate cazurile de urgenta, in functie de gradul de risc, atunci cand au fost notificate situatii periculoase pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, autoritatile competente, in conformitate cu legislatia in vigoare, iau masuri pentru:
    a) colectarea tuturor informatiilor necesare de la toate partile implicate;
    b) organizarea controalelor cu privire la siguranta alimentelor si furajelor;
    c) recoltarea de probe din alimentele si furajele incriminate sau din fragmentele ramase din aceste produse alimentare suspecte care fac obiectul controalelor;
    d) recoltarea de probe din orice material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    e) sechestrarea alimentelor si furajelor si atentionarea, dupa caz, a tuturor celor care le produc, le depoziteaza, le transporta si le valorifica;
    f) sechestrarea oricarui material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    g) informarea, atunci cand este necesar, in timp optim, a tuturor celor care pot fi expusi pericolului;
    h) interzicerea, dupa caz, pentru o perioada determinata, a circulatiei produselor incriminate si transmiterea de instructiuni precise privind procedurile de manipulare si depozitare;
    i) interzicerea punerii pe piata a produselor incriminate si asigurarea ca exista indicatii precise asupra pericolului pe care il prezinta, iar acestea sunt marcate corespunzator;
    j) organizarea si luarea unor masuri imediate pentru denaturarea si distrugerea acestor produse alimentare in conditii de siguranta.
    (2) Masurile luate la nivel central, judetean si local de catre autoritatile competente sunt obligatorii pentru:
    a) agentii care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si valorifica alimente sau furaje pe intregul lant de la materiile prime la produsele finite;
    b) agentii care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si valorifica materiale sau produse care vin ori pot sa vina in contact cu alimentele si furajele si pot sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    c) orice alte persoane fizice sau juridice care sunt implicate in luarea masurilor de eliminare a riscurilor cu privire la alimente si furaje.
    (3) Masurile luate se bazeaza pe normele legale in vigoare, iar in cazul pericolelor noi sau al riscurilor emergente, pe analiza de risc.

    Reguli de confidentialitate
    Art. 15
    (1) Atunci cand exista motive suficiente pentru a considera ca un aliment, furaj, material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele poate implica un risc pentru sanatatea publica, depinzand de natura, gravitatea si extinderea riscului, autoritatile competente vor lua masurile necesare pentru a informa publicul larg asupra naturii riscului, identificand cat mai complet posibil factorul incriminat, riscul asociat si masurile care sunt luate sau urmeaza a fi luate pentru a preveni, a reduce si a elimina acel risc. Cand este cazul, publicul va avea acces la informatia privind datele de identificare a factorului incriminat, natura riscului si masurile adoptate.
    (2) Membrii Sistemului rapid de alerta vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca personalul angajat nu va dezvalui informatiile obtinute pentru scopurile sistemului, care, prin natura lor, sunt protejate de secretul profesional, cu exceptia cazului in care informatiile trebuie sa devina publice, daca circumstantele o cer, pentru a proteja sanatatea publica.
    (3) Protejarea secretului profesional nu va impiedica diseminarea de catre autoritatile competente a informatiilor relevante pentru eficienta supravegherii pietei si a aplicarii masurilor necesare cu privire la siguranta alimentelor si furajelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 16
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme pentru a se asigura implementarea in conformitate cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor lua masurile administrative adecvate pentru a sanctiona orice incalcare a prevederilor prezentei norme.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                                CATEGORIILE
            pericolelor notificate prin Sistemul rapid de alerta

    1. Biologice
    Microbiologic si parazitologic - sursa contaminarii are o origine microbiologica sau parazitara.
    2. Chimice
    Chimic - sursa contaminarii este rezultatul unui proces chimic intrinsec, al unei contaminari chimice directe sau acumularea unor contaminanti proveniti din agricultura, mediu, industrie.
    3. Fizice
    Corpuri straine - produsul contine corpuri straine care pot periclita sanatatea publica.
    4. Modificari organoleptice
    Aspectul, mirosul, consistenta sau alte caracteristici organoleptice ale produsului sunt modificate, indicand astfel modificarea starii de inocuitate a produsului.
    5. Etichetare
    De pe eticheta lipsesc informatii importante, ceea ce poate duce la un posibil risc pentru sanatatea publica.
    6. Falsificare
    Produsul a fost falsificat si prin aceasta reprezinta un risc pentru sanatatea publica.
    7. Ambalaj
    Ambalajul unui produs este intr-o stare care presupune un risc de contaminare a produsului sau este un ambalaj confectionat din materiale care nu sunt permise in contact cu alimentele. Contaminarea este datorata altor materiale care vin sau pot sa vina in contact cu alimentele.
    8. Radiatii
    Produsul este contaminat radioactiv peste nivelurile de radioactivitate fixate pentru produsul in cauza.
    9. Altele
    Natura pericolului este de alta natura decat cele mentionate mai sus.

    ANEXA 2*1)
    la norma

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
                             ________________
                            / ______________ \
                           / /              \ \
                          / /  SISTEM RAPID  \ \
                         | | DE ALERTA PENTRU | |
                         | |ALIMENTE SI FURAJE| |
                          \ \                / /
                           \ \______________/ /
                            \________________/

                  FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE ALERTA
    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
|                            ALIMENTE/FURAJE                                   |
|                                                                              |
|                                ALERTA                                        |
|                             FOARTE URGENT                                    |
|                                                                              |
|                        NOTIFICARE DE ALERTA NR.:                             |
|                          NOTIFICARE ORIGINALA                                |
| SUBIECT:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    NUMAR DE PAGINI:

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | NUMAR DE FAX:                                                            | |
| | E-MAIL:                                                                  | |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| MASURI DISPUSE:                                                              |
| PRODUCATOR:                                                                  |
| DISTRIBUTOR:                                                                 |
| DISTRIBUTIE:                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    NOTIFICAREA A FOST TRIMISA DE:
    NUME:
 ______________________________________________________________________________
| TEL:                     FAX:                  e-mail:                       |
|______________________________________________________________________________|

    PUNCTUL DE CONTACT DIN ................................................... FURNIZEAZA ANSVSA URMATOARELE INFORMATII

                Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje

    INFORMATII GENERALE

 ______________________________________________________________________________
| 1. TIP DE NOTIFICARE                  |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2. TIPUL CONTROLULUI                  |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3. CINE NOTIFICA/AUTORITATE           |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4. DATA NOTIFICARII                   |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    PERICOL

 ______________________________________________________________________________
| 5. NATURA PERICOLULUI                      |                                 |
| --                                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 6. REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR       |                                 |
| --                                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 7.* CONTRA-ANALIZE                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 8.* PRELEVAREA        | DATA/DATELE        |                                 |
|     PROBELOR          | RECOLTARII         |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | NR. DE PROBE       |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | METODA             |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | LOCUL              |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
| 9.* LABORATORUL                            |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 10.* ANALIZA          | TRATAREA           |                                 |
|                       | PROBEI/ANALIZA     |                                 |
|                       | MATRICEI           |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | METODA DE ANALIZA  |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
| 11.* PERSOANE AFECTATE                     |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 12.* TIPUL MALADIEI/SIMPTOM                |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|

    PRODUS

 ______________________________________________________________________________
| 13. CATEGORIA PRODUSULUI              |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 14. NUMELE PRODUSULUI                 |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 15.* DESCRIEREA      | MARCA/NUME DE  |                                      |
|      PRODUSULUI      | FIRMA          |                                      |
|                      |________________|______________________________________|
|                      | ASPECTUL       |                                      |
|                      | PRODUSULUI     |                                      |
|                      | (ex. ambalaj)  |                                      |
|                      |________________|______________________________________|
|                      | GREUTATEA      |                                      |
|                      | UNITATII DE    |                                      |
|                      | AMBALARE       |                                      |
|______________________|________________|______________________________________|

    REZULTATELE ANCHETEI SI MASURILE ADOPTATE

 ______________________________________________________________________________
| 16. SITUATIA DISTRIBUTIEI                  |                                 |
| ---                                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 17.* MASURI VOLUNTARE                      |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 18.* MASURI IMPUSE                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
|      | DATA INTRARII IN VIGOARE            |                                 |
|______|_____________________________________|_________________________________|
|      | DURATA                              |                                 |
|______|_____________________________________|_________________________________|
|      | RETRAGERE DE LA CONSUMATORI         |                                 |
|______|_____________________________________|_________________________________|
| 19. JUSTIFICARE - LEGISLATIE               |                                 |
| ---                                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| SCOP                                       |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| NIVEL MAXIM ADMIS                          |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|

    IDENTIFICAREA LOTULUI

 ______________________________________________________________________________
| 20.* TRANSPORT/NUMARUL LOTULUI                |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| 21.* CERTIFICAT DE SANATATE   | NUMAR         |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|      BULETIN DE ANALIZA       | DATA          |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | DVCI NR.      |                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| 22. TERMEN DE VALABILITATE    | A SE CONSUMA  |                              |
|                               | INAINTE DE*   |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | CONSUMATI DE  |                              |
|                               | PREFERINTA    |                              |
|                               | INAINTE DE*   |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | EXPIRA LA DATA|                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| 23. DESCRIEREA PRODUSULUI     | NUMARUL DE    |                              |
|                               | BUCATI*       |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | GREUTATEA NETA|                              |
|                               | TOTALA A      |                              |
|                               | LOTULUI*      |                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|

    ORIGINEA

 ______________________________________________________________________________
| 24. TARA DE ORIGINE              |                                           |
| ---                              |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 25. PRODUCATOR                   | NUME            |                         |
| ---                              |_________________|_________________________|
|                                  | ADRESA COMPLETA |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | NUMAR DE AGREERE|                         |
|                                  | VETERINARA      |                         |
|__________________________________|_________________|_________________________|
| 26.* EXPEDITOR/EXPORTATOR        | NUME            |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | ADRESA          |                         |
|__________________________________|_________________|_________________________|

    DISTRIBUTIE

 ______________________________________________________________________________
| 27.* DISTRIBUITOR                | IMPORTATOR      |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | ENGROSIST       |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | DETAILIST       |                         |
|__________________________________|_________________|_________________________|
| 28.* DISTRIBUTIA CATRE STATELE   |                                           |
|      MEMBRE                      |                                           |
|                                  |___________________________________________|
|      ATASATI LISTA DE DISTRIBUTIE|                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 29.* EXPORTAT CATRE TARI TERTE   |                                           |
|                                  |___________________________________________|
|      ATASATI LISTA DE DISTRIBUTIE|                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 30.* DISTRIBUTIA IN TERITORIU    |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|

    IN CAZUL RESPINGERII LA FRONTIERA

 ______________________________________________________________________________
| 31.* PUNCTUL DE FRONTIERA                 |                                  |
|      (INTRARE/IESIRE)                     |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 32.* TIPUL CONTROLULUI                    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 33.* TARA EXPEDITOARE                     |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 34.* TARA DE DESTINATIE                   |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 35.* DESTINATAR             | NUME        |                                  |
|                             |_____________|__________________________________|
|                             | ADRESA      |                                  |
|_____________________________|_____________|__________________________________|
| 36.* NUMARUL CONTAINERULUI                |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 37.* MIJLOCUL DE TRANSPORT                |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    ALTE INFORMATII

 ______________________________________________________________________________
| 38. ORGANIZATIE/MINISTER              |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 39. PERSOANA DE CONTACT               |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 40. ALTE INFORMATII                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 41.* CONFIDENTIAL                     |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 42. DACA DA, CARE PUNCTE (NUMERE)     |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 43.* DACA DA, MOTIVUL                 |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
    numere subliniate: informatie ceruta
    numere cu *: informatie ceruta, daca se aplica

    ANEXA 3*)
    la norma

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                        ________________________
                        \  __________________  /
                         \ \ SISTEM RAPID DE/ /
                          \ \ ALERTA PENTRU/ /
                           \ \ ALIMENTE SI/ /
                            \ \  FURAJE  / /
                             \ \        / /
                              \ \      / /
                               \ \    / /
                                \ \  / /
                                 \ \/ /
                                  \  /
                                   \/

                FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE INFORMATIVA
    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
|                            ALIMENTE/FURAJE                                   |
|                                                                              |
|                               INFORMARE                                      |
|                                                                              |
|                       NOTIFICARE INFORMATIVA NR.:                            |
|                          NOTIFICARE ORIGINALA                                |
| SUBIECT:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    NUMAR DE PAGINI:

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | NUMAR DE FAX:                                                            | |
| | E-MAIL:                                                                  | |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| MASURI DISPUSE:                                                              |
| PRODUCATOR:                                                                  |
| DISTRIBUTOR:                                                                 |
| DISTRIBUTIE:                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    NOTIFICAREA A FOST TRIMISA DE:
    NUME:
 ______________________________________________________________________________
| TEL:                     FAX:                  e-mail:                       |
|______________________________________________________________________________|

    PUNCTUL DE CONTACT DIN ................................................... FURNIZEAZA ANSVSA URMATOARELE INFORMATII

    ANEXA 4*)
    la norma

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                             ________________
                            / ______________ \
                           / /              \ \
                          / /  SISTEM RAPID  \ \
                         | | DE ALERTA PENTRU | |
                         | |ALIMENTE SI FURAJE| |
                          \ \                / /
                           \ \______________/ /
                            \________________/

                  FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE ALERTA
    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
|                               ALIMENTE                                       |
|                                                                              |
|                                ALERTA                                        |
|                             FOARTE URGENT                                    |
|                                                                              |
|                        NOTIFICARE DE ALERTA NR.:                             |
|                         INFORMATII ADITIONALE                                |
| SUBIECT:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    NUMAR DE PAGINI:

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | NUMAR DE FAX:                                                            | |
| | E-MAIL:                                                                  | |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| MASURI DISPUSE:                                                              |
| PRODUCATOR:                                                                  |
| DISTRIBUTOR:                                                                 |
| DISTRIBUTIE:                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    NOTIFICAREA A FOST TRIMISA DE:
    NUME:
 ______________________________________________________________________________
| TEL:                     FAX:                  e-mail:                       |
|______________________________________________________________________________|

    PUNCTUL DE CONTACT DIN ................................................... FURNIZEAZA ANSVSA URMATOARELE INFORMATII

    INFORMATII ADITIONALE

 ______________________________________________________________________________
| AUTORITATEA                               |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
|             | Datele punctului de contact |                                  |
|_____________|_____________________________|__________________________________|
| REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR         |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DATA ACTIUNII                             |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| MASURI VOLUNTARE                          |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| MASURI IMPUSE            | DATA IMPUNERII |                                  |
|__________________________|________________|__________________________________|
|                          | DURATA         |                                  |
|__________________________|________________|__________________________________|
|                          | RETRAGERE      |                                  |
|__________________________|________________|__________________________________|
| DISTRIBUTIA                               |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DISTRIBUTIA CATRE STATE MEMBRE            |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DISTRIBUTIA CATRE TARI TERTE              |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| LISTA DE DISTRIBUTIE ATASATA              |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| ALTE INFORMATII                           |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| PERSOANA DE CONTACT                       |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DOCUMENTE ATASATE                         |                                  |
| ex. certificat de sanatate, document comun|                                  |
| de intrare veterinar, certificat          |                                  |
| fito-sanitar, buletin de analiza, facturi,|                                  |
| comunicat de presa                        |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 68/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 68 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 68/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu