Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.370 din 05.05.2017

pentru modificarea şi completarea art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 348 din 11 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul I Art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Banca emite electronic în mod individual recipise de consemnare specială pentru fiecare titlu de plată în parte. 2. Partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Persoana fizică sau juridică indicată în dispoziţiile de consemnare speciale sau împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora se prezintă la orice unitate a băncii şi solicită retragerea în numerar/virament a sumelor consemnate, pe baza următoarelor acte: 3. La alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)procura specială autentificată, prezentată în situaţia în care titlul de plată este emis pe numele mai multor beneficiari, din care să rezulte numărul şi valoarea titlului de plată şi, după caz, menţiunea că procura este valabilă şi pentru titlurile de plată ce vor fi emise în baza deciziei/titlului de despăgubire; certificatul de moştenitor, dacă este cazul, din care să rezulte numărul şi valoarea deciziei/titlului de despăgubire; alte documente legale, după caz. Toate documentele trebuie prezentate în original şi copie; copiile se reţin de către bancă; 4. La alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) , cu următorul cuprins: e)erata, în original, document emis de ANRP (în cazul titlurilor de plată în cuprinsul cărora s-a constatat existenţa unei erori materiale privind datele de identificare ale beneficiarului - nume, dar şi numărul actului administrativ care a stat la baza emiterii titlului de plată); se reţine la Bancă şi va însoţi titlul de plată în cauză; 5. Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Banca solicită lunar, până la data de 15 a lunii următoare, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor îndreptarea erorilor materiale constatate în luna anterioară, în cazul în care se află în imposibilitatea efectuării plăţii din următoarele cauze:a)codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al beneficiarului nu corespunde cu numele beneficiarului transmis; b)numele şi prenumele beneficiarilor au fost redactate greşit; c)numărul actului administrativ care a stat la baza emiterii titlului de plată a fost redactat greşit; d)orice altă neconcordanţă care împiedică efectuarea plăţii. 6. Alineatul (9) se modifică va avea următorul cuprins:(9) În cazul erorilor materiale din codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al beneficiarilor, ANRP solicită Ministerului Finanţelor Publice, prin adresă scrisă însoţită de documente justificative şi confirmarea Băncii că titlul nu a fost lichidat, anularea plăţii titlului de plată prin retragerea sumei de la bancă şi restituirea titlului de plată, în vederea retipăririi acestuia. 7. După alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins: (91 ) În cazul în care ANRP primeşte o declaraţie notarială din care rezultă faptul că beneficiarul titlului de plată a pierdut titlul de plată, aceasta poate proceda la retipărirea titlului de plată pe numele aceluiaşi beneficiar/aceloraşi beneficiari şi cu acelaşi cuantum. ANRP retipăreşte titlul de plată doar după confirmarea Băncii că titlul de plată declarat pierdut nu a fost lichidat, iar suma consemnată aferentă titlului de plată a fost blocată de către aceasta. ANRP va transmite:a)Ministerului Finanţelor Publice o adresă de înştiinţare din care rezultă faptul că beneficiarul a pierdut titlul de plată, precum şi faptul că în locul titlului de plată declarat pierdut s-a emis un alt titlu de plată, însoţită de copie conform cu originalul a declaraţiei notariale a acestuia şi titlul de plată retipărit; b)Băncii o adresă de înştiinţare din care rezultă faptul că beneficiarul a pierdut titlul de plată, însoţită de o copie conform cu originalul a declaraţiei notariale a beneficiarului, precum şi faptul că în locul titlului de plată declarat pierdut s-a emis un alt titlu de plată căruia i se va atribui numărul de recipisă aferent titlului de plată declarat pierdut; c)beneficiarului titlul de plată retipărit (ce îl înlocuieşte pe cel pierdut) însoţit de o adresă prin care îi comunică faptul că numărul recipisei de consemnare specială rămâne neschimbat. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Viorel Ştefan


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 670/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 670 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 670/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu