E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 653 din 25 septembrie 2001

privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 777 din  5 decembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul comun de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala si farmaceutica si al Directiei generale de sanatate publica nr. 15.561 din 13 septembrie 2001,
    avand in vedere prevederile art. 6, 11, 15, 17, 18, 20, 23 si 25 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1, 2, 4, 7, ale art. 12 lit. a) si b), ale art. 13 alin. (1), ale pct. II poz. 1 si 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, precum si ale pct. I poz. 14 si 15 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitatilor sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    tinand seama de Avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 11.377 din 17 septembrie 2001, de Avizul Colegiului Medicilor din Romania nr. 2.972 din 13 septembrie 2001 si de Avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 2.407 din 13 septembrie 2001,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Asistenta medicala si stomatologica a prescolarilor, elevilor si studentilor se asigura in cabinetele medicale si stomatologice din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior, infiintate ca urmare a reorganizarii dispensarelor medicale din aceste unitati, integrate in structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat.
    (2) Pentru serviciile medicale curative cabinetele medicale prevazute la alin. (1) sunt finantate din Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 2
    (1) Asistenta medicala a prescolarilor din gradinitele cu program prelungit si saptamanal se asigura in timpul programului acestor unitati prin arondarea la cabinetele medicale din unitatile scolare cele mai apropiate, iar in afara programului se asigura de catre medicii de familie pe listele carora sunt inscrisi copiii.
    (2) Asistenta medicala preventiva, inclusiv imunizarile obligatorii prevazute in Programul national de imunizari, precum si asistenta medicala curativa in cadrul unitatilor de invatamant fara personal medico-sanitar se asigura de medicii de familie, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    (3) Asistenta medicala curativa a elevilor si studentilor care invata in alta localitate decat cea in care domiciliaza si care prezinta afectiuni acute care nu necesita internare in spital este asigurata de medicii cabinetelor medicale din scoli si unitati de invatamant superior.
    (4) Asistenta medicala de specialitate a elevilor si studentilor prevazuti la alin. (3) este asigurata de unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate care au relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii cabinetelor medicale din scoli sau din unitati de invatamant superior.
    (5) Asistenta medicala spitaliceasca a elevilor si studentilor prevazuti la alin. (3) se asigura pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cabinetelor medicale din scoli si unitati de invatamant superior.
    Art. 3
    Asistenta stomatologica preventiva, curativa si de urgenta a elevilor si studentilor din unitatile scolare si de invatamant superior in care nu exista posibilitatea infiintarii in conditii legale a unui cabinet stomatologic se asigura de medicii stomatologi care au relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    Art. 4
    Costul vaccinurilor pentru imunizarile prevazute la art. 2 alin. (2), precum si pentru imunizarile suplimentare prevazute de reglementarile in vigoare se acopera de la bugetul de stat.
    Art. 5
    (1) Atributiile personalului medico-sanitar din cabinetele medicale ale gradinitelor, unitatilor scolare si de invatamant superior, normarea acestui personal, metodologia examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate pentru prescolari, elevi si studenti, desfasuratorul activitatilor specifice lunare in cabinetele medicale din unitatile mentionate, precum si baremurile de dotare a acestora sunt prevazute in anexele nr. 1 - 12 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Pentru asigurarea in conditii optime a activitatii de medicina scolara spitalele teritoriale in structura carora sunt integrate cabinetele medicale scolare si studentesti vor desemna un medic coordonator scolar pentru asistenta de medicina generala si un medic coordonator scolar pentru asistenta de stomatologie, cu avizul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Directia generala de asistenta medicala, programe si servicii medicale integrate, Directia generala de sanatate publica, Directia generala resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene, Directia asistenta familiala si sociala, Inspectia sanitara de stat din Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ministerele cu retea sanitara proprie vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 141/2000 privind asistenta de sanatate publica a prescolarilor, elevilor si studentilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 17 august 2000, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

    ANEXA 1

                                ATRIBUTIILE
medicilor din cabinetele medicale din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta medicala preventiva

    A. Atributii referitoare la prestatii medicale individuale

    1. Examineaza toti prescolarii din gradinite, elevii care urmeaza sa fie supusi examenului medical de bilant al starii de sanatate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) si a XII-a, ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici], precum si studentii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    2. Dispensarizeaza elevii din toate clasele si studentii din toti anii universitari cu probleme de sanatate, aflati in evidenta speciala, in scop recuperator.
    3. Selectioneaza din punct de vedere medical elevii cu probleme de sanatate, in vederea orientarii lor scolar-profesionale la terminarea scolii generale de 9 ani si a liceului.
    4. Examineaza, eliberand avize in acest scop, elevii si studentii care urmeaza sa participe la competitii sportive.
    5. Examineaza elevii si studentii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere (de odihna, sportive etc.), semnand si parafand fisele medicale de tabara.
    6. Examineaza elevii si studentii din evidenta speciala, care urmeaza sa plece la cure balneare.
    7. Examineaza elevii si studentii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare si supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).
    8. Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatii de laborator, in vederea depistarii afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.
    9. Supravegheaza tratamentele chimioterapice si imunosupresoare ale elevilor si studentilor care au indicatie pentru acestea.
    10. Elibereaza pentru elevii si studentii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca in cadrul instruirii practice in atelierele scolare.
    11. Elibereaza scutiri medicale de prezenta la cursurile scolare si universitare teoretice si practice pentru elevii si studentii bolnavi.
    12. Elibereaza scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica scolara, in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei.
    13. Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare si universitare.
    14. Elibereaza adeverinte medicale la terminarea scolii generale, profesionale si de ucenici, precum si a liceului sau a facultatii.
    15. Efectueaza triajul epidemiologic dupa vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie, depisteaza activ prin examinari periodice anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.
    16. Controleaza prin sondaj igiena individuala a prescolarilor si scolarilor.
    17. Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din gradinite, cantine scolare si studentesti, in vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.
    18. Asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical.

    B. Atributii referitoare la prestatii medicale la nivelul colectivitatilor

    1. Initiaza supravegherea epidemiologica a prescolarilor din gradinite, a elevilor si a studentilor, scop in care indeplineste urmatoarele atributii:
    a) depisteaza, izoleaza si declara orice boala infectocontagioasa;
    b) sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile;
    c) aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicatia medicilor epidemiologi;
    d) initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie) si antiinfectioasa (dezinfectie-dezinsectie) in focarele din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.);
    e) initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul epidemic.
    2. Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, cazare si alimentatie din unitatile de invatamant arondate.
    3. Vizeaza intocmirea meniurilor din gradinite, cantine scolare si studentesti si efectueaza anchete alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale.
    4. Initiaza, desfasoara si controleaza diversele activitati de educatie pentru sanatate (instruirea grupelor sanitare, lectii de educatie pentru sanatate la elevi, lectorate cu parintii, prelegeri in consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic si administrativ).
    5. Initiaza cursuri de educatie sexuala si de planning familial, precum si cursuri de nutritie si stil de viata.
    6. Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica).
    7. Verifica efectuarea periodica a examinarilor medicale stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei, de catre personalul didactic si administrativ-gospodaresc din unitatile arondate.
    8. Participa la actiunile profilactice organizate si desfasurate de alte foruri medicale in scoli si unitati de invatamant superior (testari PPD 2u. pentru TBC etc.).
    9. Completeaza impreuna cu cadrele medii din subordine darile de seama statistice (SAN) lunare si anuale privind morbiditatea inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din gradinitele, scolile si unitatile de invatamant superior arondate.
    10. Participa la comisiile medicale de examinare a candidatilor la concursurile de admitere in licee, scoli profesionale, postliceale si in unitati de invatamant superior.
    11. Participa la anchetele starii de sanatate initiate in unitatile de copii si tineri arondate.
    12. Prezinta in consiliile profesorale ale scolilor si unitatilor de invatamant superior arondate o analiza anuala a starii de sanatate a elevilor/studentilor.
    13. Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice, informand reprezentantii inspectiei sanitare de stat din cadrul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege.

    ANEXA 2

                              ATRIBUTIILE
medicilor din cabinetele medicale din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta medicala curativa

    1. Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor si studentilor din unitatile de invatamant arondate medicilor respectivi.
    2. Examineaza, trateaza si supravegheaza medical elevii bolnavi, izolati in infirmeriile scolare, precum si studentii bolnavi.
    3. Acorda consultatii medicale la solicitarea elevilor si studentilor din unitatile de invatamant arondate, trimitandu-i, dupa caz, pentru urmarire in continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate.
    4. Prescrie medicamente eliberate fara contributie personala, pentru maximum 3 zile, elevilor si studentilor care prezinta afectiuni acute care nu necesita internare in spital.
    5. La recomandarea expresa a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fara contributie personala pentru elevii si studentii care prezinta afectiuni cronice.

    ANEXA 3

                              ATRIBUTIILE
medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta stomatologica preventiva si curativa

    1. Aplica masuri de igiena orodentara, de profilaxie a cariei dentare si a afectiunilor orodentare.
    2. Efectueaza examinari periodice ale aparatului orodentar al prescolarilor, elevilor si studentilor si trimit la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic scolar.
    3. Depisteaza activ si dispensarizeaza afectiunile orodentare.
    4. Urmaresc dezvoltarea armonioasa a aparatului dento-maxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.
    5. Urmaresc refacerea morfologiei functionale a dintilor temporari si permanenti.
    6. Asigura profilaxia functionala de conditionare a obiceiurilor vicioase.
    7. Examineaza parodontiul in vederea decelarii semnelor clinice de debut al unei imbolnaviri cronice.
    8. Examineaza, stabilesc diagnosticul si efectueaza tratamentul cariilor dentare.
    9. Efectueaza interventii de mica chirurgie stomatologica (extractii de dinti, incizii de abcese dentare).
    10. Impreuna cu specialistii stomatologi-parodontologi dispensarizeaza elevii si studentii care prezinta anomalii dento-maxilare si parodontopatii si efectueaza tratamentele indicate de acestia.
    11. Acorda primul ajutor in caz de urgenta in colectivitatile arondate.
    12. Efectueaza educatia prescolarilor, elevilor si studentilor in vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dento-maxilare.
    13. Aplica si controleaza respectarea masurilor de igiena si antiepidemice.
    14. Controleaza sterilizarea corecta a aparaturii si instrumentarului medical.
    15. Colaboreaza cu medicul scolar de medicina generala, cu medicul cabinetului medical studentesc si cu medicul de familie sau de alte specialitati pentru prevenirea afectiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afectiuni cronice.
    16. Depisteaza precoce leziunile precanceroase si formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavitatii bucale si indruma pacientul catre serviciul de specialitate.
    17. Elibereaza scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, in conditiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei.
    18. Asigura aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o buna functionare a cabinetului.
    19. Raporteaza anual directiei de sanatate publica teritoriale starea de sanatate orodentara a copiilor si tinerilor din colectivitatile arondate.
    20. Intocmeste la sfarsitul fiecarui ciclu de invatamant bilantul de sanatate orodentara care va insoti copiii si tinerii in ciclul urmator.

    ANEXA 4

                               ATRIBUTIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din gradinite privind asistenta medicala preventiva si curativa

    1. Participa alaturi de medicul colectivitatii la examinarea copiilor in cadrul examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate.
    2. Efectueaza de doua ori pe an (la inceputul si la sfarsitul anului de invatamant) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si auditive) si interpreteaza datele privind dezvoltarea fizica a tuturor prescolarilor din gradinite, inscriindu-le in fisele medicale ale acestora.
    3. Inregistreaza si supravegheaza copiii cu afectiuni cronice, pe care ii trimit la cabinetele medicale din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor scolari sau de familie, consemnand in fisele prescolarilor rezultatele acestor examene, iar in registrul de evidenta speciala, datele controalelor medicale.
    4. Insotesc copiii din gradinitele cu program saptamanal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitatile respective pentru diverse examinari in cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).
    5. Urmaresc ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor (conform metodologiei cuprinse in anexa nr. 8 la ordin), consemnand in fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
    6. Intocmesc evidenta copiilor amanati medical de la inceperea scolarizarii la varsta de 7 ani si urmaresc dispensarizarea acestora.
    7. Completeaza documentele medicale ale copiilor care urmeaza sa fie inscrisi in clasa I.
    8. Supravegheaza modul in care se respecta orele de odihna pasiva (somn) si activa (jocuri) a copiilor si conditiile in care se realizeaza acestea.
    9. Indruma personalul educativ in aplicarea metodelor de calire (aer, apa, soare, miscare) a organismului copiilor.
    10. Supravegheaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor in timpul spalarii acestora si la servirea mesei.
    11. Participa la intocmirea meniurilor saptamanale si efectueaza periodic anchete privind alimentatia copiilor.
    12. Consemneaza zilnic, in cadrul fiecarei ture, intr-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatarile privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena individuala a personalului blocului alimentar si starea de sanatate a acestuia, cu interdictia de a presta activitati in bucatarie pentru persoanele care prezinta febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducand la cunostinta conducerii gradinitei aceste constatari.
    13. Asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatea organoleptica a acestora, semnand foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.
    14. Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari.
    15. Efectueaza zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate.
    16. Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii.
    17. Supravegheaza focarele de boli transmisibile, aplicand masurile antiepidemice fata de contacti si efectuand recoltari de probe biologice, dezinfectii etc.
    18. Prezinta produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de bacteriologie si ridica buletinele de analiza in situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile in colectivitate.
    19. Aplica, in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitatii.
    20. Supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar in situatii de urgenta anunta, dupa caz, medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta sau/si familiile prescolarilor.
    21. Tin evidenta examinarilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligatia sa le efectueze in conformitate cu normele Ministerului Sanatatii si Familiei.
    22. Intocmesc zilnic evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmarind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absente ce depasesc 3 zile.
    23. Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinita (sali de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducand operativ la cunostinta conducerii colectivitatii deficientele constatate.
    24. Executa activitati de statistica sanitara prin completarea darilor de seama statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizica si de morbiditate (incidenta, prevalenta etc.).
    25. Efectueaza, sub indrumarea medicului colectivitatii, activitati de educatie pentru sanatate cu parintii, copiii si cu personalul adult (educativ, TESA) din gradinita.
    26. Gestioneaza in conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii si Familiei instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si raspund de utilizarea lor corecta.
    27. Completeaza, sub supravegherea medicului colectivitatii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta.
    28. Insotesc copiii din gradinita, in cazul deplasarii acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.
    29. Acorda prescolarilor primul ajutor in caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.
    30. Efectueaza tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.
    31. Supravegheaza prescolarii izolati in infirmerie si efectueaza tratamentul indicat acestora de catre medic.
    32. Asigura asistenta medicala de urgenta in taberele de odihna pentru prescolari, scop in care pot fi detasate in aceste unitati.

    ANEXA 5

                              ATRIBUTIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale scolare si studentesti

    I. Activitati medicale privind asistenta medicala preventiva
    1. Efectueaza in fiecare an examinarea medicala periodica a elevilor, semnaland medicului aspectele deosebite constatate.
    1.1. Efectueaza, potrivit anexei nr. 8b) la ordin, examenul dezvoltarii fizice: somatometrie (inaltime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arteriala, frecventa cardiaca, forta musculara manuala, capacitate vitala pulmonara).
    Datele de somatometrie se interpreteaza pe baza standardelor nationale, cu consemnarea rezultatelor in fise.
    1.2. Depisteaza tulburarile de vedere (optometrie).
    1.3. Depisteaza tulburarile de auz (audiometrie tonala).
    2. Participa la examinarile medicale de bilant al starii de sanatate, efectuate de medicul scolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici, precum si de medicul cabinetului medical studentesc la studentii din anul II de studii.
-----------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    3. Participa la dispensarizarea elevilor si a studentilor-problema aflati in evidenta speciala, asigurand prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, si aplica tratamentele prescrise de acestia impreuna cu medicii de familie. Consemneaza in fisele medicale ale elevilor si studentilor rezultatele examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate si rezultatele controalelor elevilor si studentilor dispensarizati, sub supravegherea medicului scolii sau al unitatii de invatamant superior, precum si motivarile absentelor din cauza medicala ale elevilor si studentilor, scutirile medicale de la orele de educatie fizica scolara ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica scolara.
    4. Completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar sau studentesc, calculand indicatorii de prevalenta, incidenta si structura a morbiditatii; completeaza partea medicala a fiselor de tabara de odihna ale elevilor si studentilor, precum si adeverintele medicale la elevii care termina clasa a IX-a*), a XII-a si ultimul an al scolilor de ucenici si profesionale si pentru studentii care termina cursurile institutiilor de invatamant superior.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    5. Participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de specialitate, scoli profesionale si de ucenici sau, dupa caz, la vizita medicala a candidatilor care se inscriu in institutii de invatamant superior.
    6. Acorda consultatii privind planificarea familiala, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala si participa la anchetele starii de sanatate din colectivitatile de copii si tineri arondate.
    7. Activitati cu caracter antiepidemic:
    a) Efectueaza catagrafia elevilor/studentilor supusi (re)vaccinarilor.
    b) Efectueaza sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, in conformitate cu Programul national de imunizari.
    c) Inregistreaza in fisa de consultatie si in registrul de vaccinari imunizarile efectuate.
    7.1. Efectueaza triajul epidemiologic la toti elevii dupa fiecare vacanta, precum si alte triaje, atunci cand este cazul.
    7.2. Executa actiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente in scoli sau unitati de invatamant superior, intocmind si fise de focar (gamaglobulinizare a contactilor de hepatita virala acuta, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitara a elevilor cu pediculoza si scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protectie al personalului blocului alimentar si de pe instrumentele de lucru ale acestuia).
    7.3. Efectueaza catagrafierea tuturor elevilor si studentilor supusi depistarii biologice prin intradermoreactia la PPD 2u., participand la efectuarea acesteia, precum si revaccinarea BCG impreuna cu personalul dispensarului TBC teritorial.
    8. Controleaza igiena individuala a elevilor, colaborand cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.
    9. Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant (sali de clasa, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatii, grupuri sanitare, spalatorii) si de alimentatie (bucatarii si anexele acestora, sali de mese), consemnand in caietul special destinat toate constatarile facute si aducandu-le la cunostinta conducerilor unitatilor scolare sau de invatamant superior.
    10. Participa impreuna cu medicul la intocmirea meniurilor si la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale in cantinele scolare si studentesti, controland zilnic proprietatile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
    11. Tin evidenta examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de invatamant arondata este obligat sa le efectueze in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei.
    12. Efectueaza, sub indrumarea medicului, actiuni de educatie pentru sanatate in randul elevilor, al studentilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.
    12.1. Instruiesc grupele sanitare si insotesc la concursuri, in toate fazele superioare, echipa selectionata.
    12.2. Tin lectii sau prelegeri privind educatia pentru sanatate elevilor si studentilor, pe clase sau pe ani universitari si, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.
    12.3. Participa la lectoratele cu parintii elevilor pe teme de educatie pentru sanatate.
    12.4. Desfasoara actiuni de educatie pentru sanatate in randul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.
    12.5. Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant arondata.
    12.6. Instruieste personalul administrativ si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de alimentatie asupra sarcinilor ce ii revin in asigurarea starii de igiena in spatiile respective.

    II. Activitati medicale privind asistenta medicala curativa

    1. Asigura elevilor si studentilor acordarea primului ajutor in caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.
    2. Asigura acordarea primului ajutor in caz de urgente medico-chirurgicale in perioada examenului de bacalaureat.
    3. Efectueaza tratamente elevilor si studentilor, la indicatia medicului.
    4. Supravegheaza elevii izolati in infirmerie si le efectueaza acestora tratamentul indicat de medic.
    5. Asigura asistenta medicala de urgenta in taberele pentru elevi si studenti, scop in care pot fi detasate in aceste unitati.

    III. Activitati de perfectionare a pregatirii profesionale

    1. Participa la instruirile pe probleme de medicina si igiena scolara, precum si pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    2. Participa in perioada vacantelor scolare si studentesti la cursuri sau instruiri profesionale.

    IV. Activitatea in perioada vacantelor scolare si studentesti

    1. Definitiveaza interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora in fisele medicale scolare, completeaza adeverintele medicale pentru elevii care termina clasele a IX-a*), a XII-a si ultimul an al scolii profesionale si de ucenici si consemneaza in fisele medicale ale elevilor si studentilor vaccinarile efectuate.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    2. Participa la comisiile medicale de inscriere in scoli profesionale, postliceale si in licee de specialitate.

    ANEXA 6

                               ATRIBUTIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta stomatologica preventiva si curativa

    1. Desfasoara activitate de medicina preventiva si curativa impreuna cu medicul stomatolog si sub indrumarea acestuia (examene medicale in conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la ordin, activitate de educatie pentru sanatate, controlul aplicarii si respectarii normelor de igiena orodentara, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
    2. Asigura primul ajutor in caz de urgenta prescolarilor, elevilor si studentilor si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.
    3. Asigura acordarea primului ajutor in caz de urgente medico-chirurgicale in perioada examenului de bacalaureat.
    4. Efectueaza si raspund de sterilizarea instrumentarului.
    5. Aplica orice alte masuri de igiena si antiepidemice in cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
    6. Desfasoara si alte activitati conexe:
    a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;
    b) gestionarea, in conditiile legii si in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare si medicamentelor din cabinetul stomatologic.

    ANEXA 7

                               NORMAREA
personalului medico-sanitar in cabinetele medicale din gradinitele si unitatile scolare din mediul urban, precum si din unitatile de invatamant superior

    I. In gradinite:
    - o asistenta medicala in gradinitele cu program prelungit care au 60 - 100 de copii;
    - doua asistente medicale in gradinitele cu program prelungit care au 120 de copii si peste;
    - o asistenta medicala pe tura la 60 - 80 de copii in gradinitele cu program saptamanal;
    - doua asistente medicale pe tura in gradinitele cu program saptamanal cu 100 de copii sau cu mai multi, avandu-se in vedere asigurarea programului permanent.

    II. In unitatile scolare:
    - un medic in specialitatea medicina generala la 2.000 - 2.500 de elevi;
    - o asistenta medicala la 800 - 1.000 de elevi;
    - un medic de stomatologie generala la 1.000 - 1.500 de elevi;
    - o asistenta medicala de stomatologie la 1.000 - 1.500 de elevi.

    III. In unitatile de invatamant superior:
    - un medic in specialitatea medicina generala la 3.000 de studenti;
    - o asistenta medicala la 1.500 de studenti;
    - un medic de stomatologie generala la 2.000 de studenti;
    - o asistenta medicala de stomatologie la 2.000 de studenti.

    ANEXA 8

                             METODOLOGIE
privind examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate pentru prescolari, elevi si studenti

    Examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate

    1. Examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate se efectueaza in vederea cunoasterii nivelului de dezvoltare a sanatatii, prevenirii aparitiei unor imbolnaviri, depistarii precoce a unor afectiuni sau deficiente, aplicarii tratamentului recuperator, precum si a orientarii scolare si profesionale in functie de starea de sanatate etc.

    2. Etapele examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate:
    2.1. examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate, efectuate anual tuturor prescolarilor din colectivitatile cu program prelungit si saptamanal, precum si tuturor prescolarilor necuprinsi in tipurile de colectivitati mentionate, inainte de inceperea scolarizarii;
    2.2. examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate, efectuate tuturor elevilor din clasele I, a IV-a, a IX-a*), a XII-a, din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici, precum si studentilor din anul al II-lea de studii.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    3. Programarea examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate se face de catre medic impreuna cu conducerea colectivitatii de prescolari, a unitatii scolare sau a unitatii de invatamant superior (care va asigura si mobilizarea la etapele fixate).
    3.1. Examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate vor incepe cu elevii din clasa a IX-a*), iar in liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afectiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialisti in vederea consilierii privind orientarea scolara si profesionala in functie si de eventualele abateri de la starea de sanatate.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    3.2. Urmeaza examinarea elevilor din clasa a IV-a si din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici.
    3.3. In ultimele doua luni de scoala vor fi examinati elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuata o comparatie intre starea de sanatate a acestora la intrarea in scoala si, respectiv, la sfarsitul clasei I.
    3.4. Examinarea studentilor se va efectua in anul al II-lea de studii pe tot parcursul anului universitar.

    4. Obiectivele examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate
    4.1. Depistarea tulburarilor in dezvoltarea somatica, a viciilor de postura, a tulburarilor senzoriale (vaz, auz), a intarzierilor in dezvoltarea neuropsihica, a tulburarilor de comportament si de adaptare scolara, a eventualelor abateri in functionarea diferitelor aparate si sisteme ale organismului.
    4.2. Examinarile medicale periodice ale prescolarilor urmaresc cu prioritate urmatoarele:
    4.2.1. depistarea diverselor deficiente sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale sau dobandite, si aplicarea precoce a tratamentelor recuperatorii medicale si educative, in vederea integrarii viitoare in scoli;
    4.2.2. orientarea copiilor in varsta de 7 ani, in raport cu starea lor de sanatate, dupa caz, spre invatamantul special (pentru deficientii mintal, senzorial si motor).
    4.3. Examinarile medicale periodice la elevi urmaresc:
    4.3.1. depistarea tulburarilor in dezvoltarea fizica si neuropsihica;
    4.3.2. depistarea deficientelor si/sau a bolilor specifice varstei, cu accent pe urmatoarele afectiuni: boli poststreptococice, hipertensiune arteriala juvenila, tulburari de pubertate, vicii de refractie si de postura, nevroze, tulburari de comportament si de adaptare scolara;
    4.3.3. orientarea scolara si profesionala in functie de starea de sanatate.
    4.4. Examinarile medicale periodice la studenti urmaresc:
    4.4.1. depistarea bolilor acute si cronice si supravegherea efectuarii tratamentelor prescrise.
    4.5. Copiii si tinerii la care in urma examinarilor medicale s-au depistat boli sau deficiente vor fi luati in evidenta speciala si, dupa caz, vor fi dispensarizati de medicul colectivitatii impreuna cu specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, in vederea recuperarii tulburarilor in starea de sanatate.
    4.6. Prescolarii sau elevii care au recomandare pentru invatamantul special din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii vor fi trimisi spre examinare la comisiile de expertiza complexa pentru invatamantul special (constituite, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, la nivelul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti).

    5. Modul de efectuare a examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate
    5.1. Personalul care asigura examinarea este format din:
    5.1.1. asistentele medicale din colectivitatile de prescolari, din unitatile scolare, din unitatile de invatamant superior sau, in absenta acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectueaza masuratorile somatometrice si determinarile fiziometrice;
    5.1.2. educatoarele din gradinite, care efectueaza aprecierea dezvoltarii neuropsihice si a limbajului si care consemneaza sub semnatura datele obtinute in fisa medicala a prescolarului;
    5.1.3. medicul colectivitatii (scolar, al unitatii de invatamant superior sau de familie).
    5.2. Prescolarii, elevii si studentii care au fost depistati cu probleme de sanatate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimisi de catre acesta la cabinetele de specialitate pentru precizarea diagnosticului si a atitudinii terapeutice.
    5.3. Personalul medico-sanitar de la nivelul institutiilor de invatamant sau, in lipsa acestuia, personalul sanitar din cabinetele medicilor de familie participa la dispensarizare prin urmarirea activa a evolutiei cazurilor si prin aplicarea tratamentelor prescrise.
    5.4. Continutul examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate:
    5.4.1. efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au aparut in intervalul dintre ultima examinare medicala de bilant si data examinarii, deficiente senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintala, date sociofamiliale, cuprinse in modelul fisei de examinare medicala de bilant al starii de sanatate prezentat in anexa nr. 8a) la ordin;
    5.4.2. efectuarea unui examen clinic pe aparate si sisteme, avandu-se in vedere in cadrul acestuia si examenul endocrinologic prevazut in anexa nr. 8f) la ordin;
    5.4.3. efectuarea examenului dezvoltarii fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie), prevazut in anexa nr. 8b) la ordin;
    5.4.4. depistarea tulburarilor de vedere, prevazuta in anexa nr. 8c) la ordin;
    5.4.5. depistarea tulburarilor de auz, prevazuta in anexa nr. 8d) la ordin;
    5.4.6. depistarea intarzierilor in dezvoltarea neuropsihica la prescolari, prevazuta in anexa nr. 8e) la ordin;
    5.4.7. efectuarea intradermoreactiei la PPD 2u. la elevii din clasele stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei, cazurile de elevi hiperergici fiind controlate radiologic pulmonar (microradiofotografie).
    5.5. Datele obtinute in urma examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate se inregistreaza in fisa medicala a celui examinat, tinandu-se seama de:
    5.5.1. date anamnestice;
    5.5.2. rezultatele examenului clinic general, cu accent pe:
    a) dezvoltarea somatica (se vor consemna si atitudinile vicioase), datele fiziometrice;
    b) dezvoltarea neuromotorie;
    c) dezvoltarea psihica;
    d) acuitatea vizuala OD - OS si simtul cromatic;
    e) acuitatea auditiva UD - US;
    f) examenul endocrinologic;
    g) examenul orodentar (efectuat de medicul stomatolog);
    h) bolile congenitale;
    i) bolile cronice actuale sau in antecedente;
    5.5.3. alte constatari in momentul examinarii;
    5.5.4. concluzii;
    5.5.5. orientarea scolara si profesionala la copiii in varsta de 7 ani inainte de inceperea scolarizarii, la absolventii invatamantului obligatoriu si ai liceului.

    6. Documentele medicale necesare la inscrierea/terminarea unui ciclu de invatamant
    6.1. La inscrierea in clasa I in unitatile scolare fara cabinet medical propriu copiii vor prezenta o adeverinta medicala (formular tip M.S., cod 18.1.1) eliberata de medicul de familie. Aceasta adeverinta este completata pe baza examinarii medicale periodice de bilant al starii de sanatate, efectuata la varsta de 6 - 7 ani, cu obligatia consemnarii de catre medic a concluziei "Apt pentru invatamantul obisnuit".
    Pentru copiii care se inscriu in unitati de invatamant cu cabinet medical scolar propriu medicul colectivitatii de prescolari sau, dupa caz, medicul de familie va intocmi o epicriza cuprinzand: antecedente fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum si imunizarile efectuate.
    Copiii care au frecventat o gradinita cu cabinet medical propriu si se inscriu intr-o unitate de invatamant cu cabinet medical scolar vor depune la inscriere si fisa medicala de la gradinita.
    6.2. La terminarea unui ciclu de invatamant (preuniversitar si universitar) medicul scolar, respectiv medicul unitatii de invatamant superior, sau, in lipsa acestuia, medicul de familie care are in supraveghere unitatea scolara sau de invatamant superior respectiva va completa o adeverinta medicala de tipul mentionat anterior.
    In unitatile scolare cu cabinet medical propriu, la inscrierea in liceu, in scoala profesionala sau de ucenici elevii care au avut fise medicale la cabinetul medical al scolii absolvite le vor depune si pe acestea o data cu adeverinta medicala mentionata anterior, iar elevii care provin din unitati scolare in care nu au avut fisa medicala vor prezenta o data cu adeverinta medicala o dovada completata de medicul de familie care a avut in supraveghere unitatea scolara absolvita de elevi, care sa cuprinda toate imunizarile efectuate.
    6.3. Medicul care completeaza adeverinta medicala pentru inscrierea in/sau terminarea unui ciclu de invatamant are obligatia sa consemneze, sub responsabilitate medico-juridica, eventualele tulburari in starea de sanatate a elevului sau a studentului.
    6.4. Adeverinta medicala pentru inscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de invatamant, se va elibera tinandu-se seama de eventualele tulburari in starea de sanatate aparute dupa data efectuarii examinarilor medicale periodice de bilant al starii de sanatate.
    6.5. Elevii si studentii transferati vor prezenta la inscrierea in noua unitate de invatamant o adeverinta medicala (formular tip M.S., cod 18.1.1) eliberata de medicul care are in supraveghere unitatea de invatamant de la care se transfera si, dupa caz, fisa medicala scolara de la cabinetul medical al acesteia, iar elevii si studentii care nu au asemenea fise vor prezenta o adeverinta medicala de acelasi tip, eliberata de medicul unitatii scolare sau de invatamant superior de la care provin, precum si o dovada cu imunizarile profilactice efectuate.

    ANEXA 8 a)

                               MODELUL
    fisei de examinare medicala de bilant al starii de sanatate

    a elevului (elevei)/a studentului (studentei) ............. clasa/anul .....

    Varsta (in ani si luni la data examinarii) .................................

    A. Factori familiali (se completeaza pe baza datelor si informatiilor furnizate, dupa caz, de invatator, diriginte, profesor, asistent universitar):
    - compozitia familiei (ambii parinti, orfan/orfana de mama sau de tata, numarul fratilor) ..............................................................
    - conditii de viata (locuinta, venitul parintilor) .........................
    - atmosfera in familie (alcoolism, violenta etc. sau normala) ..............
................................................................................
    Comportamentul elevului (elevei)/studentului (studentei) in familie ........

    B. Factori pedagogici (se completeaza pe baza datelor si informatiilor furnizate de invatator sau diriginte):
    - randamentul la invatatura (foarte bun, bun, mediu, foarte slab - corigent/corigenta sau repetent/repetenta in anul scolar/universitar precedent)
................................................................................
    - fenomene de inadaptare scolara sau la cursuri (absente sau prezente, cu specificarea acestora) .........................................................
    - tulburari de comportament in afara scolii sau a unitatii de invatamant superior (absente sau prezente, cu specificarea acestora - alcoolism, fumat, droguri, deviatii sexuale etc.) ................................................

    C. Boli si interventii chirurgicale survenite de la examinarea de bilant precedenta (se completeaza pe baza datelor si informatiilor furnizate de elev/eleva, student/studenta, familie, invatator/diriginte sau de medicul curant) ........................................................................

    D. Examen clinic:
    - coloana vertebrala .......................................................
    - restul aparatului locomotor ..............................................
    - cordul ...................................................................
    - celelalte aparate si sisteme .............................................

    E. Acuitatea vizuala:
    - VOD (fara corectie) ................... VOS (fara corectie) ..............
    - VOD (dupa corectie) ................... VOS (dupa corectie) ..............
    Valoarea dioptriilor si tipul acestora la ochiul:
    drept ...................... stang ................................

    F. Acuitatea auditiva:
    UD  .................. US .....................

    G. Masuratori somatometrice:
    - data masuratorilor .................., varsta la data masurarii (in ani si luni) ..........
    - inaltimea (in cm) ................ greutatea (in kg) ........
    - interpretarea masuratorilor (valoarea indiciilor inaltimii si greutatii si corelarea acestora) ............................................................

    H. Maturizarea sexuala:
    a) pentru baieti: peri pubieni (da, nu) ................; peri axilari (da, nu) ...................; peri faciali (da, nu) .............; schimbarea vocii (da, nu) ..............;
    b) pentru fete: peri pubieni (da, nu) ................; peri axilari (da, nu) ...................;
    - starea glandelor mamare (infantile, bombarea areolei, colorarea acesteia, sani crescuti incipient, mediu sau evident) ...................................;
    - menarha (absenta, prezenta si de la ce varsta, in ani si luni) ...........
...............................................................................;
    - tulburari de ciclu (dismenoree, neregulat, abundent sau scazut, hipermenoree, cu specificarea duratei in zile, absente) ........................

    I. Capacitatea de efort fizic la orele de educatie fizica (sportiv/sportiva de performanta, foarte buna, buna, satisfacatoare, slaba, scutit/scutita medical partial sau total): ............................................................
................................................................................

    Concluzii:
    - dezvoltarea fizica (normo-, hipo- sau hiperstaturala, armonica sau dizarmonica prin minus sau plus de greutate) ...................................
    - acuitatea vizuala dupa corectie (normala sau scazuta si la care ochi) ....
................................................................................
    - examenul clinic (sanatos/sanatoasa sau cu boli cronice ori cronicizabile sau cu infirmitati, cu mentionarea acestora, forma clinica - usoara, medie, severa) ........................................................................
................................................................................
    - orientarea scolara profesionala (la clasele a IX-a*) si a XII-a): fara restrictii medicale (da, nu) ........, cu restrictii medicale*) ...............
    Numele si prenumele medicului care a efectuat examinarea medicala de bilant al starii de sanatate ..........................................................

               Semnatura si parafa ..................

    Data efectuarii examinarii medicale de bilant al starii de sanatate ........
    Numele si prenumele asistentei medicale scolare/de la cabinetul medical studentesc al unitatii de invatamant superior ..................................

               Semnatura .................
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.
    *) Se vor enumera principalele restrictii.

    ANEXA 8 b)

                         EXAMENUL DEZVOLTARII FIZICE

    a) Aspectul somatoscopic:
    - starea tegumentelor si mucoaselor (vascularizatie, uscaciune, elasticitate, culoare, elemente patologice supraadaugate - cicatrice, eruptii etc.);
    - dezvoltarea tesutului adipos (grosimea in centimetri a pliului cutanat la nivelul regiunii subscapulare, pe fata posterioara a bratului in treimea mijlocie - la nivelul tricepsului - sau abdominal, pe linia care uneste creasta iliaca anterosuperioara de ombilic, in treimea sa mijlocie). Ea se apreciaza cu un subler special (cutimetru);
    - dezvoltarea musculaturii (apreciata ca slaba cand relieful dintre muschii invecinati este sters, mijlocie cand apare un contur usor intre muschi si puternica daca relieful intermuscular este net pronuntat);
    - forma toracelui (normala, deformata - in carena, in palnie, globulos, plat, asimetric etc.);
    - capul (de dimensiuni si forma variate, cu proeminente sau infundari);
    - fata (pot exista aspecte patologice cum ar fi gura de lup sau de iepure, paralizii, cicatrice, defecte ale urechilor, ochilor, nasului; se noteaza si existenta eventuala a respiratiei bucale ca expresie a prezentei vegetatiilor adenoide);
    - gatul (normal, lung sau scurt, subtire sau gros, inclinat lateral sau anterior, rasucit, cu hipertrofia glandei tiroide);
    - trunchiul, apreciat global, poate fi proportionat in raport cu membrele sau cu capul, simetric ori asimetric, inclinat exagerat etc.;
    - abdomenul (forma, marime, tonicitate, prezenta eventuala de hernii pe linia mediana, inghinal sau crural);
    - bazinul (normal, ingust, asimetric, largit, inclinat fata de axa transversala dintre spinele iliace ori lateral fata de axul sagital, rasucit);
    - membrele pelvine (inferioare) pot fi inegale ca lungime, cu deformari (genu varum in O sau genu valgum in X, cu arcuiri, deviatii, deformatii);
    - membrele toracale (superioare) pot prezenta inegalitati globale sau doar segmentare (la brate sau antebrate), de grosime sau lungime (atrofii sau hipertrofii), deformari (incurbari); mainile pot prezenta retractii, deformari sau amputatii congenitale (sechele dupa maladie amniotica);
    - centura scapulara (umeri cazuti sau ridicati, cu omoplatii mult indepartati - scapulae alatae -, asimetrici etc.);
    - soldurile (scurtarea membrului inferior, asimetrie in luxatii coxofemurale, anchiloze cu sau fara retractii musculare etc.);
    - articulatiile (normale sau deformate, indeosebi prin sechele de artrita cronica juvenila, mai cu seama la micile articulatii interfalangiene de la maini);
    - coloana vertebrala:
      - normala: in plan frontal, linia apofizelor spinoase, situata pe verticala care pleaca de la nivelul protuberantei occipitale externe, cade in pliul interfesier; in plan sagital, verticala pornita de la tragus atinge partea anterioara a umarului, taie marginea inferioara a cutiei toracice la jumatatea distantei dintre planul anterior si cel posterior al trunchiului si trece prin centrul fetei externe a marelui trohanter, cazand la mijlocul piciorului;
      - deviata: lateral (atitudine scoliotica sau scolioza constituita), anteroposterior (cu concavitatea inainte - atitudine cifotica sau cifoza constituita - ori cu concavitatea orientata inapoi - atitudine lordotica sau lordoza constituita) ori combinata (cifoscolioze sau cifolordoze).
    In baza elementelor somatoscopice descrise anterior se poate aprecia postura subiectului examinat, care rezulta din considerarea aspectului acestuia privit din profil. Astfel se descriu:
    - postura foarte buna: cand axele longitudinale ale capului, trunchiului si membrelor pelvine sunt in acelasi plan frontal, toracele este proeminent, cu umerii si omoplatii situati simetric, abdomenul este plat, iar curburile coloanei vertebrale sunt fara accentuari pronuntate in plan sagital;
    - postura satisfacatoare: cele 3 axe amintite prezinta un inceput de deviatie unghiulara intre ele, cu capul usor aplecat inainte, toracele este mai putin bombat, iar curbura coloanei dorsale este mai accentuata;
    - postura rea: toracele sau abdomenul este proeminent datorita devierii axiale a membrelor sau accentuarii lordozei lombare;
    - postura foarte rea: cand toate abaterile descrise mai sus sunt foarte pronuntate.
    In baza examenului somatoscopic prezentat se mai poate aprecia si tipul constitutional dupa clasificarea lui Sheldon, utilizata in prezent mai frecvent:
    - ectomorf (longilin astenic, cerebral, cerebroton, leptosom dupa alte clasificari mai vechi);
    - mezomorf (muscular, somatoton, atletic, normostenic);
    - endomorf (digestiv, picnic, visceroton, hiperstenic sau brevilin astenic).
    Aceste tipuri constitutionale pot fi elemente utile in orientarea spre anumite profesiuni sau domenii de activitate.

    Dezvoltarea caracterelor sexuale secundare
    Trebuie sa se aiba in vedere existenta si caracterul perilor pubieni, axilari si ai fetei (la baieti), volumul glandelor mamare (la fete), data primei menstruatii si caracterele ciclului lunar (la fete), iar la baieti, caracterul scrotului, momentul schimbarii vocii, al producerii primelor polutii.

    b) Examenul somatometric (antropometric)*)

    *) Valorile de referinta nationala ale principalilor indicatori somatometrici (inaltime, greutate, perimetru cranian si toracic) sunt stabilite pe baza masuratorilor efectuate din 7 in 7 ani in intreaga tara de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti.

    Reprezinta un element capital in definirea dezvoltarii fizice. Cu ajutorul lui se poate stabili daca un subiect are o statura normala sau nu ori daca greutatea sa raportata la inaltime este normala sau prezinta o supra- ori o subponderabilitate. Acest examen are in vedere urmatorii indicatori:
    - inaltimea, masurata cu antropometrul, gradat in centimetri si in milimetri, este un indicator care poate arata influenta unor factori din mediul ambiant (alimentatie, odihna si activitate, iluminat, miscare, regimul de viata in general) sau intern (diverse afectiuni cu influente asupra cresterii staturale, altele decat cele endocrine sau genetice), exercitata de-a lungul unei perioade mai indelungate. Din cauza tasarii discurilor intervertebrale spre sfarsitul unei zile, precum si din cauza relaxarii ligamentelor inter- si paravertebrale spre seara este de recomandat ca masurarea staturii sa se faca in cursul diminetii. Pozitia corecta a determinarii acestui parametru este urmatoarea: subiectul se va sprijini cu spatele pe un plan vertical (perete), cu calcaiele, fesele si omoplatii lipiti de acest plan posterior, cu varfurile picioarelor usor departate, dar cu calcaiele apropiate, cu genunchii in extensie, bratele intinse de-a lungul corpului, iar cu capul asezat astfel incat unghiul extern al orbitei si marginea superioara a conductului auditiv extern sa fie pe aceeasi linie orizontala. Cursorul antropometrului in aceasta pozitie va atinge capul la nivelul vertexului.
    Citirea se va face in centimetri si in milimetri. Inainte de masurare se va verifica cu firul de plumb verticalitatea antropometrului;
    - greutatea, parametru mai labil la influenta factorilor ambientali (alimentatie indeosebi) sau interni (transpiratie, boli acute digestive sau febrile etc.), se apreciaza cu cantarul de persoane. Cantarirea se face cu subiectul cat mai sumar imbracat (de preferat gol). Inainte de masurare se va verifica exactitatea aparatului (cu greutati de 5 kg) si sensibilitatea sa (cu o greutate de 100 g). Exprimarea se face in kilograme si sute de grame;
    - perimetrul toracic se determina cu panglica metrica, luandu-se ca puncte de reper unghiul inferior al omoplatilor (dorsal) si mezosternal la nivelul articulatiei condrosternale a coastei IV (ventral); la fetele cu glande mamare dezvoltate se va trece cu panglica deasupra sanilor.
    Inregistrarea, determinata in pauza respiratorie, se citeste in centimetri si in jumatati de centrimetru.
    Stabilirea diagnosticului individual de dezvoltare fizica se face in raport cu varsta, sexul si mediul de provenienta al subiectilor (mediu urban sau rural). Varsta se calculeaza prin rotunjire, considerandu-se ca apartinand aceleiasi varste (in ani) toti subiectii care la data examenului au varsta cuprinsa intre anul respectiv +/- 6 luni (de exemplu, au 14 ani toti subiectii care la data examinarii au varsta cuprinsa intre 13 ani si 6 luni implinite si 14 ani si 6 luni fara o zi).
    Se apreciaza mai intai daca subiectul investigat are indici somatometrici cuprinsi in anumite clase sigmale, comparandu-se datele sale cu valorile standard stabilite prin masuratori efectuate pe loturi reprezentative din intreaga tara.
    In functie de sigma (abaterea sau deviatia standard), indicator statistico-matematic, se descriu urmatorii indici:
    - foarte mari, cuprinsi intre media +2 sigma si media +3 sigma;
    - mari, cuprinsi intre media +2 sigma si media +1 sigma;
    - mijlocii, cuprinsi intre media +1 sigma si media -1 sigma, care se pot subdivide in:
      - mijlocii 2, cuprinsi intre media +1 sigma si medie;
      - mijlocii 1, cuprinsi intre medie si media -1 sigma;
    - mici, cuprinsi intre media -1 sigma si media -2 sigma;
    - foarte mici, cuprinsi intre media -2 sigma si media -3 sigma.
    Comparand datele subiectului masurat cu datele prevazute in tabelele cuprinzand indicii standard pentru varsta, sexul si dupa mediul de provenienta, se stabileste in ce categorie de indici se incadreaza inaltimea, greutatea si perimetrul sau toracic. Daca subiectul are indici ai staturii mici sau foarte mici, se poate afirma ca el este hipostatural (de gradul I sau II etc.), daca are indici mijlocii, se considera a fi normostatural, iar daca indicii sai sunt mari sau foarte mari, atunci este hiperstatural (de gradul I sau II etc.). Pentru a afirma insa daca el este hipo- sau hiperponderal, trebuie sa se recurga la metoda corelativa, prin care se raporteaza greutatea subiectului la talia sa. Daca atat inaltimea, cat si greutatea se afla in aceeasi zona de variabilitate sigmala (de exemplu, in zona indicilor mici), el este armonic dezvoltat fizic sau normoponderal pentru statura sa; daca insa indicii staturali si cei ponderali sunt situati in zone de variabilitate diferite, dezvoltarea fizica se apreciaza ca fiind dizarmonica (cu plus de greutate, respectiv hiperponderal, daca indicii de greutate sunt superiori celor ai inaltimii, spre exemplu, indicii mijlocii ai inaltimii si mari sau foarte mari ai greutatii ori invers, cu minus de greutate - respectiv hipoponderal - in cazul in care indicii staturali sunt superiori celor ponderali, ca de pilda, indici mijlocii ai inaltimii si indici mici sau foarte mici ai greutatii).

    c) Fiziometria (masurarea unor indicatori functionali)
    Poate fi considerata ca parte componenta si a examinarii anumitor aparate si sisteme, in functie de indicatorii functionali respectivi, si nu numai ca o latura prin care se poate defini dezvoltarea fizica a subiectului.
    In functie de dotarile cabinetului respectiv se poate investiga o multime de indicatori functionali cu ajutorul unor probe simple (masurarea pulsului de repaus, a tensiunii arteriale, a capacitatii vitale pulmonare sau a componentelor acesteia, a fortei musculare manuale).
    - Capacitatea vitala pulmonara*) se determina cu ajutorul spirometrului.
    Subiectul va fi in prealabil invatat sa faca o inspiratie profunda pe gura si apoi printr-o expiratie maxima sa introduca tot aerul in spirometru. Se vor face doua probe si se va inregistra cifra maxima obtinuta, in cm^3. Presa bucala este dezinfectata dupa fiecare subiect intr-o solutie de permanganat de potasiu.
    - Forta musculara a mainii*) se inregistreaza cu dinamometrul.
    Subiectul tine dinamometrul in palma si il strange cat poate de tare, fara miscari suplimentare. Se vor face doua probe si se va inregistra cifra maxima obtinuta pe scara de presiune a dinamometrului in kilograme forta. Proba se executa de obicei cu mana dreapta, cu exceptia subiectilor stangaci, la care testarea se efectueaza pentru mana stanga.
    Valorile obtinute se compara cu cele din tabel pentru mana dreapta.
    - Frecventa pulsului*) se inregistreaza prin palparea arterei radiale. Numararea se va face timp de un minut, la subiectul in pozitie sezanda, dupa un repaus de minimum 5 minute. Frecventa pulsului se va inregistra inainte de masurarea tensiunii arteriale.
    - Tensiunea arteriala*) se determina in pozitie sezanda, dupa inregistrarea pulsului. Se vor folosi aparatele cu manseta pentru adulti, de 12 cm latime, prevazute cu manometre verificate. Tensiunea arteriala se va inregistra de doua ori pentru inlaturarea modificarilor datorate racirii pielii prin contact cu manseta si a reactiilor psihice produse de examen. Se vor inregistra tensiunea maxima si tensiunea minima in mm Hg.
------------
    *) Valorile de referinta nationala ale capacitatii vitale pulmonare, fortei musculare manuale, frecventei pulsului si tensiunii arteriale se stabilesc din 7 in 7 ani, pe baza unor determinari la nivel national, de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti.

    ANEXA 8c)

                        EXAMENUL OFTALMOLOGIC

    Se urmareste depistarea principalelor boli oftalmologice intalnite la copii si tineri:
    - bolile inflamatorii - conjunctivite (foliculara, primavaratica, epidemica, unghiulara, purulenta), cheratoconjunctivite flictenulare (eczematoasa, alergica, tuberculoasa), dacriocistita, blefarita;
    - traumatismele globului ocular;
    - afectiunile congenitale (cataracte congenitale);
    - strabismul - latent sau manifest;
    - tulburarile de vedere - vicii de refractie, tulburarile simtului vederii colorate (discromatopsie).

    Tehnica depistarii tulburarilor de vedere*)

    *) Se efectueaza de catre personalul mediu sanitar, cu exceptia examinarii copiilor in varsta de 6 ani, care se efectueaza de catre medic.

    Viciile de refractie se depisteaza folosindu-se optotipul (tablou de carton cu litere, numere sau litera E in diferite pozitii). Se plaseaza optotipul in asa fel incat lumina de la o fereastra sau dintr-o sursa luminoasa sa cada pe el. Subiectul examinat se afla la o distanta de 5 m*) fata de optotip (cu spatele la sursa de lumina). Determinarea acuitatii vizuale se face separat pentru fiecare ochi. Pentru aceasta se acopera succesiv cate un ochi cu un opercul de carton, evitandu-se apasarea. Citirea semnelor se face de sus in jos, examinatorul indicand subiectului semnul si cerandu-i sa il recunoasca (ce litera, ce numar este sau in ce parte se afla deschizatura semnului E).
    Subiectul cu o buna acuitate vizuala distinge toate randurile de semne; in acest caz se noteaza cu VAO = 1 (vedere ambii ochi = 1).
    Daca subiectul nu distinge toate randurile de semne, se va nota pentru fiecare ochi fractiunea tiparita in stanga optotipului, care corespunde randului cu cele mai mici semne pe care le-a putut citi subiectul (2/3; 1/2 etc.). Rezultatele se inscriu in fisa pentru fiecare ochi: VOD = ..............; VOS = ...................... .
    La subiectii emotivi se recomanda repetarea controlului.

    Tulburarile simtului vederii colorate (discromatopsie). Se cere copilului ca dintr-un numar de jurubite (4 - 5 nuante de rosu, 4 - 5 nuante de verde, 2 - 3 nuante de albastru, 2 - 3 nuante de bej, 2 - 3 nuante de galben, 2 - 3 nuante de gri) sa le aleaga numai pe cele de rosu (inclusiv nuante ale acestuia), apoi sa le aleaga pe cele de verde si la final pe cele de albastru.
    Daca subiectul greseste la una dintre cele 3 alegeri (fie ca nu extrage toate nuantele din culoarea respectiva, fie ca alege si alte culori), acesta va fi considerat ca suspect de discromatopsie.
    Vor fi indrumati catre specialistul oftalmolog pentru examinare si eventuala dispensarizare subiectii care la examinare au la un ochi sau la ambii ochi o vedere egala sau mai mica de 1/2, cei suspectati de discromatopsie, cei cu devieri ale globului ocular, deformari ale pleoapelor, infectii etc., precum si subiectii care poarta ochelari. Rezultatul examenului de specialitate va fi comunicat cabinetului medical care a trimis subiectul.
------------
    *) La optotipurile standard, cu cifre, distanta de la care se citeste este de 3 m.

    ANEXA 8d)

                             EXAMENUL O.R.L.

    Examenul nasului urmareste depistarea:
    - malformatiei nazale sau a displaziei aparute in urma unei boli cronice ori a unui traumatism;
    - obstructiei nazale determinate la prescolar si la scolarul mic de vegetatii adenoide, iar la scolarul mare, de polipoza nazala, deviatii de sept, formatiuni tumorale ale cavumului;
    - infectiei repetate nazale sau rinofaringiene;
    - secretiei nazale (seroasa, seromucoasa, purulenta), determinata de rinita cronica, alergia nazala, rinosinuzita.

    Examenul faringelui are in vedere aspectul si volumul amigdalelor palatine, urmarind depistarea amigdalitei cronice (amigdale hipertrofice sau nu, infectie de focar). Se insista asupra datelor anamnestice privind trecutul amigdalian si eventualele complicatii la distanta (R.A.A., nefrita etc.).

    Examenul urechii consemneaza:
    - eventualele malformatii ale urechii externe;
    - prezenta scurgerilor auriculare (otita medie supurata) si, in caz pozitiv, de cand dateaza otoreea.

    - Depistarea tulburarilor de auz*)
    Vorbirea corecta a copilului este cel mai bun text ca acesta aude corect.
    Se cerceteaza acuitatea auditiva prin metoda vocii soptite sau conversationale.
    Se considera deficient auditiv copilul care nu aude vocea conversationala de la distanta de 4 - 5 m si vocea soptita de la distanta de 0,5 - 0,8 m*).
    De cele mai multe ori la copilul mic hipoacuzia este semnalata de parinti sau educatori, copilul mare semnaland-o singur.

    - Depistarea tulburarilor vestibulare care duc la deficiente de echilibratie se face prin probe vestibulare spontane (semn Romberg sensibilizat prezent, vertij, nistagmus).
    Evidentierea unor afectiuni, suspectarea unor tulburari de auz sau de echilibratie impun trimiterea copilului la specialistul O.R.L.
------------
    *) Se efectueaza de personalul mediu sanitar, cu exceptia examinarii copiilor de 6 ani, care se efectueaza de medic.
    *) Subiectii care nu percep vocea soptita de la 5 - 6 m se considera ca au un grad usor de deficienta auditiva daca la aceeasi distanta aud vocea conversationala.

    ANEXA Nr. 8e)

                           EXAMENUL
dezvoltarii neuropsihice a copilului cu varsta cuprinsa intre 4 si 7 ani

    Urmareste cunoasterea dezvoltarii psihice in general si a principalelor aspecte ale dezvoltarii celor 4 domenii comportamentale (motor, cognitiv, verbal, social-afectiv) in vederea stabilirii diagnosticului de normalitate sau subnormalitate psihica.
    Ritmul examinarilor este anual.
    Diagnosticul individual apreciaza dezvoltarea psihica in raport cu caracteristicile de normalitate ale varstei. In cazul unei intarzieri in dezvoltarea psihica se urmareste perioada de instalare, daca intereseaza unul, mai multe sau toate comportamentele si modul in care evolueaza cu varsta (catre stabilizare sau compensare).
    Pentru testarea dezvoltarii psihice si interpretarea rezultatelor obtinute sunt necesare urmatoarele:
    - material tehnic pentru examinarea dezvoltarii psihice;
    - tabelul cu punctajul de normalitate al fiecarei varste;
    - tabelele cu caracteristicile de normalitate ale dezvoltarii psihice la prescolari, cuprinzand principalele componente care trebuie urmarite in evolutia lor pe scara varstelor, pentru fiecare domeniu comportamental. Se examineaza copiii sanatosi la implinirea varstei cronologice, cu un corectiv de +/- 3 luni; cei bolnavi sau convalescenti se amana. La examinare copiii trebuie sa fie linistiti si bine dispusi, nu agitati, plangareti sau somnolenti.
    Examinarea se face intr-o camera linistita sau intr-o sala de grupa, dar izolat de ceilalti copii. Aprecierea dezvoltarii psihice a copilului se efectueaza printr-o examinare completa, aplicandu-se toate probele de varsta, utilizandu-se materialul tehnic prevazut si respectandu-se indicatiile de notare si de interpretare a rezultatelor. Consemnarea rezultatelor se face individual, fiecare proba de varsta (intrebare) rezolvata corect se noteaza cu 1, cele nerezolvate, cu 0.
    Totalul punctelor realizate reprezinta punctajul individual.
    Examenul in gradinite se efectueaza de educatoarea grupei de prescolari, iar rezultatul se comunica cabinetului medical al colectivitatii.

    ANEXA 8f)

                          EXAMENUL ENDOCRINOLOGIC

    Scopul examenului endocrinologic este de a sesiza si de a indruma spre specialistul endocrinolog prescolarul, elevul sau studentul consultat ori aflat in evidenta cabinetului medical, care prezinta tulburari endocrine sau de crestere.
    Stabilirea hiper- sau hipofunctiei glandulare se face tinandu-se seama de varsta subiectului examinat si de urmatoarele criterii de activitate pentru fiecare glanda:

    Hipofiza:
    - hiperfunctie - hipertrofie staturala peste 3 sigma, pubertate accelerata, semne de gigantism sau acromegalie;
    - hipofunctie - hipotrofie staturala sub 3 sigma (nanism armonic), infantilism genital, diabet insipid (diureza peste 2 - 3 l/24 de ore, cu densitatea in jur de 1.000);

    Tiroida (examen local; volumul glandei - normal sau hipertrofiat):
    - hiperfunctie - slabire, tahicardie, exoftalmie, nervozitate, insomnii;
    - hipofunctie - hipotrofie staturala dizarmonica, bradipsihie, bradikinezie, constipatie, macroglosie, somnolenta, hipercheratoza, bradicardie;

    Paratiroida:
    - hiperfunctie - deformari sau chisturi osoase;
    - hipofunctie - semnul Chwostek prezent (excitabilitatea orbicularului buzelor), semnul Weiss prezent (excitabilitatea orbicularilor pleoapelor), tulburari trofice dentare si ale fanerelor, crize tetanice;

    Pancreasul:
    - hiperfunctie - crize hipoglicemice (transpiratii, lipotimii, apetit crescut);
    - hipofunctie - diabet zaharat;

    Suprarenala:
    - hiperfunctie - striuri cutanate rosii, obezitate, facies rosu, hipertricoza, hipertensiune arteriala;
    - hipofunctie - astenie, adinamie, hipotensiune arteriala, hiperpigmentare, pilozitate sexuala redusa (axilara, pubiana);

    Gonade:
    - fete: glande mamare - volum; pilozitate sexuala; menstre - data aparitiei si caracterele (pubertate normala - menarha la fete intre 11 si 14 ani);
    - baieti: pilozitate, schimbarea vocii, musculatura; dimensiunile penisului si testiculelor (eventuale ectopii) - pubertate normala la baietii intre 12 si 15 ani.
    Tulburari vegetative pubertare:
    - jocuri tensionale (oscilatii ale T.A.), lipotimii, transpiratii, tahicardie.

    ANEXA 9

                      DESFASURATORUL
activitatilor lunare in cabinetele medicale din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior de-a lungul unui an de invatamant*)

    *) In afara activitatilor din desfasuratorul lunar alte activitati au caracter permanent si se refera la: controlul igienico-sanitar al spatiilor de invatamant teoretic (sali de clasa sau de grupa, laboratoare, cabinete) si practic (ateliere scolare), al salilor si terenurilor de educatie fizica, al spatiilor de cazare (dormitoare din gradinite, internate scolare si camine studentesti) si de alimentatie colectiva (blocuri alimentare din gradinite, cantine scolare, semiinternate scolare si cantine studentesti), al anexelor social-sanitare (grupuri sanitare etc.), al spalatoriilor (in gradinite si internate scolare), triajul epidemiologic zilnic al prescolarilor din gradinite, activitati de educatie pentru sanatate (in orele de dirigentie, la lectoratele cu parintii, instruirea grupelor sanitare etc.), recoltari de probe in cazurile suspecte de boli transmisibile (exsudate nazofaringiene, urina etc.), trimiterea la specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate a prescolarilor, elevilor si studentilor din evidenta speciala, cu consemnarea rezultatelor acestor examinari in fisele medicale, eliberarea de scutiri medicale de la orele de educatie fizica scolara la elevii si studentii la care s-au produs abateri in starea de sanatate pe parcursul anului scolar, vizarea scutirilor medicale de la frecventarea gradinitei, scolii sau unitatii de invatamant superior, cu consemnarea in fisele medicale din gradinita, scoala sau unitatea de invatamant superior a diagnosticului bolilor pentru care au absentat, eliberarea de scutiri medicale de efort fizic sau alte recomandari la orele de educatie tehnologica (instruire practica scolara), vizarea documentelor medicale ale elevilor si studentilor care solicita burse medicale sociale, verificarea prezentarii de avize epidemiologice de catre prescolarii care au lipsit o perioada de peste 3 zile din gradinite, aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare pentru aparatul de urgente.

    Luna septembrie

    - Gradinite:
      - planificarea, impreuna cu directoarele gradinitelor, a examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la prescolari de-a lungul anului de invatamant;
      - verificarea actelor medicale ale copiilor nou-inscrisi (toti copiii de la grupa mica si prescolarii nou-inscrisi fata de anul prescolar precedent din celelalte grupe);
      - intocmirea fiselor medicale de colectivitate ale tuturor prescolarilor mentionati in alineatul precedent si includerea in registrul de evidenta speciala a copiilor cu probleme in starea de sanatate;
      - efectuarea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la prescolarii din grupa mica, cu consemnarea rezultatului acestora in fisele medicale din gradinita si cu trimiterea la medicul de familie a celor depistati cu abateri in starea de sanatate;
      - aprecierea dezvoltarii neuropsihomotorii, efectuata de educatoare, si consemnarea in fisele medicale ale copiilor de la grupa mica;
      - inceperea primei masuratori somatometrice (inaltime, greutate, perimetru toracic) si aprecieri somatoscopice la copiii din grupa mica si la copiii nou-inscrisi in celelalte grupe;
      - comunicarea catre educatoare a tuturor prescolarilor cu abateri in starea de sanatate.
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - planificarea, impreuna cu conducerile unitatilor scolare si de invatamant superior arondate, a efectuarii examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate si a altor examene medicale (inainte de vaccinari etc.) de-a lungul anului scolar/universitar;
      - verificarea documentelor medicale ale elevilor si studentilor nou-inscrisi (cu includerea in registrul de evidenta speciala a tuturor elevilor si studentilor cu abateri in starea de sanatate);
      - efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanta de vara, cu aplicarea masurilor de prelucrare antiepidemica a elevilor depistati cu pediculoza si/sau scabie si raportarea situatiei triajului la directia de sanatate publica - supravegherea starii de sanatate si realizarea programelor de sanatate;
      - inceperea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din clasele a VIII-a si a XII-a, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale scolare, cu trimiterea la specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate a tuturor celor cu abateri in starea de sanatate si consemnarea rezultatelor examenelor de specialitate in fisele medicale scolare;
      - inceperea masuratorilor somatometrice (inaltime, greutate, perimetru toracic) la elevii din clasa I, a IX-a*) si a XII-a;
      - comunicarea catre invatatori si diriginti a tuturor elevilor cu abateri importante in starea de sanatate;
      - efectuarea la elevii din clasa I a vaccinarilor antirujeolice (AR) si antidiftero-antitetanice (DT), cu consemnarea acestora in fisele medicale scolare ale elevilor si in registrul de vaccinari;
      - eliberarea de scutiri medicale (partiale sau totale) de la lectiile de educatie fizica scolara (conform instructiunilor Ministerului Sanatatii si Familiei);
      - efectuarea la varsta de 24 de ani a vaccinarii dT; aceasta vaccinare/revaccinare se efectueaza si la gravide si la studentii cu plagi tetanigene;
      - inceperea testarilor prin intradermoreactia la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG a celor anergici si trimiterea la examen radiologic pulmonar a celor hiperergici.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    Luna octombrie

    - Gradinite:
      - incheierea primei masuratori somatometrice si a primei aprecieri somatoscopice la prescolarii de la grupa mica, precum si efectuarea acestora la copiii din grupa mare si grupa pregatitoare, care urmeaza sa fie supusi examinarilor medicale de bilant in minivacanta scolara de la inceputul lunii noiembrie;
      - efectuarea primei anchete (pe o durata de 10 zile lucratoare) asupra alimentatiei copiilor.
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - continuarea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din clasele a IX-a*) si a XII-a, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale scolare si trimiterea la specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate a elevilor depistati cu abateri in starea de sanatate, a rezultatelor examenelor speciale in fisele medicale scolare si cu includerea elevilor din aceasta categorie in registrul de evidenta speciala;
      - incheierea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa I, continuarea acestora la elevii din clasele a IX-a*) si a XII-a;
      - prezentarea in consiliile profesorale a analizei starii de sanatate a elevilor sau studentilor (din scolile sau unitatile de invatamant superior arondate) in anul scolar/universitar precedent;
      - efectuarea anchetei (pe o durata de 10 zile) asupra alimentatiei elevilor si studentilor in cantinele scolare si studentesti;
      - incheierea vaccinarilor AR si DT la elevii din clasa I, cu consemnarea lor in fisele medicale scolare si in registrul de vaccinari;
      - efectuarea vaccinarii antihepatitice B la elevii din clasa a III-a (doza I), cu consemnarea acesteia in fisele medicale ale elevilor din registrul de vaccinari;
      - continuarea testarilor prin intradermoreactie la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici si trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici;
      - efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza I) la elevii din anul I al scolilor postliceale sanitare si la studentii din anul I al facultatilor de medicina si stomatologie, cu consemnarea acesteia in fisele medicale ale elevilor si studentilor si in registrul de vaccinari.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    Luna noiembrie

    - Gradinite:
      - inceperea in prima minivacanta scolara de la inceputul lunii noiembrie a examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la prescolarii din grupa mare si grupa pregatitoare, cu accent pe stabilirea aptitudinii de a incepe scolarizarea la varsta de 6 sau 7 ani si cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale din gradinita;
      - consemnarea in fisele medicale ale prescolarilor mentionati la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizand dezvoltarea neuropsihomotorie si a limbajului acestora;
      - inceperea primei masuratori somatometrice si a prime aprecieri somatoscopice a prescolarilor de la grupa mijlocie, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale din gradinita.
    - Scoli si unitati de invatamant superior
      - continuarea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din clasele a IX-a*) si a XII-a (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie) si inceperea celor ale studentilor din anul II;
      - incheierea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a IX-a*) si a XII-a;
      - efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza a II-a) la elevii din clasa a III-a si din anul I al scolilor postliceale sanitare, precum si la studentii din anul I al facultatilor de medicina si stomatologie, cu consemnarea acesteia in fisele medicale ale elevilor si studentilor si in registrul de vaccinari;
      - continuarea prezentarii analizei starii de sanatate (la elevii si studentii din scolile sau unitatile de invatamant superior arondate) in anul de invatamant precedent in cadrul consiliilor profesorale;
      - efectuarea examenelor medicale la elevii din clasa a III-a, in vederea vaccinarii antipoliomielitice, efectuarea acesteia si consemnarea ei in fisele medicale scolare si in registrul de vaccinari;
      - continuarea testarilor prin intradermoreactie la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici si trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    Luna decembrie

    - Gradinite:
      - incheierea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate (in vacanta de Craciun a elevilor) la prescolarii de la grupa mare si grupa pregatitoare;
      - consemnarea in fisele medicale ale prescolarilor mentionati la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizand aptitudinea acestora de a incepe scolarizarea la 6 ori la 7 ani;
      - incheierea primei masuratori somatometrice si a primei aprecieri somatoscopice la prescolarii de la grupa mijlocie.
    - Scoli:
      - incheierea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din clasele a IX-a*) si a XII-a (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie) si continuarea examinarilor medicale la studentii din anul II de studiu;
      - inceperea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a V-a si la cei din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici;
      - indrumarea catre specialistii neuropsihiatri a elevilor din clasa I care nu au facut fata cerintelor scolarizarii, in vederea eventualei intreruperi a scolarizarii si (re)inscrierii intr-o gradinita;
      - efectuarea la elevii din clasa a VIII-a a vaccinarii DT, cu consemnarea acesteia in fisele medicale ale elevilor si in registrul de vaccinari;
      - incheierea testarilor IDR la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu acelasi procedeu ca in luna septembrie.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    Luna ianuarie

    - Gradinite:
      - inceperea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la prescolarii din grupa mijlocie (in minivacanta scolara de la sfarsitul lunii ianuarie), cu consemnarea rezultatelor acestora in fisele medicale ale copiilor din gradinite si indrumarea prescolarilor cu probleme de sanatate catre specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, cu notarea in fisele medicale a rezultatelor de la acestia si cu includerea copiilor confirmati cu tulburari ale sanatatii in registrul de evidenta speciala.
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanta de Craciun, cu aplicarea masurilor de prelucrare antiepidemica la elevii depistati cu pediculoza sau/si scabie, si raportarea situatiei triajului la directia de sanatate publica - supravegherea starii de sanatate si realizarea programelor nationale de sanatate;
      - inceperea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie) si continuarea celor ale studentilor din anul al II-lea de studii;
      - inceperea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii claselor a II-a, a IV-a si a X-a si din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici si incheierea acestora la elevii din clasa a V-a.

    Luna februarie

    - Gradinite:
      - efectuarea (timp de 10 zile lucratoare) a celei de-a doua anchete asupra alimentatiei copiilor.
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - continuarea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici si la studentii din anul II de studii si inceperea acestora la elevii din clasa a IV-a (urmandu-se acelasi procedeu ca in luna octombrie);
      - incheierea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a II-a si a X-a si din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici si continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a;
      - efectuarea (timp de 10 zile lucratoare) in cantinele scolare si studentesti a celei de-a doua anchete asupra alimentatiei elevilor si studentilor.

    Luna martie

    - Gradinite:
      - inceperea celei de-a doua actiuni de masuratori somatometrice si aprecieri somatoscopice la prescolarii din grupa mica.
    - Scoli:
      - incheierea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici si continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a si la studentii din anul II de studii (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie);
      - incheierea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a IV-a si inceperea acestora la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a si a XI-a, din anul II al scolilor profesionale si din anul I al scolilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale ale elevilor.

    Luna aprilie

    - Gradinite:
      - incheierea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la prescolarii din grupa mijlocie si continuarea la cei de la grupa mica (in vacanta scolara de Pasti), cu acelasi procedeu ca in luna februarie;
      - incheierea celei de-a doua masuratori somatometrice si a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la prescolarii din grupa mica.
    - Scoli:
      - efectuarea (in cazul in care vacanta este in aceasta luna, altfel se va amana pentru luna mai) a triajului epidemiologic dupa vacanta de Pasti, cu raportarea rezultatelor la directia de sanatate publica - supravegherea starii de sanatate a teritoriului si realizarea programelor nationale de sanatate;
      - incheierea masuratorilor somatometrice si a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a si a XI-a, din anul II al scolilor profesionale si din anul I al scolilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale ale elevilor;
      - incheierea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la clasa a IV-a (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie) si continuarea acestora la studentii din anul II de studii;
      - completarea adeverintelor medicale pentru absolventii claselor a IX-a*), a XII-a si pentru elevii din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici (in vacanta de Pasti), in vederea inscrierii intr-o treapta superioara de invatamant, respectiv pentru angajare;
      - efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza a III-a) la elevii din clasa a III-a si din anul I al scolilor postliceale sanitare, precum si la studentii din anul I al facultatilor de medicina si stomatologie, cu acelasi procedeu ca in luna octombrie.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    Luna mai

    - Gradinite:
      - reexaminarea medicala (in minivacanta scolara de la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie) a prescolarilor de la grupa mare si grupa pregatitoare depistati la prima examinare medicala de bilant al starii de sanatate cu probleme in starea de sanatate, pentru definitivarea, impreuna cu specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, a aptitudinii de incepere a scolarizarii la 6 ori 7 ani;
      - efectuarea celei de a doua masuratori somatometrice si a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la copiii de la grupa mare si grupa pregatitoare;
      - efectuarea (timp de 10 zile lucratoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentatiei copiilor.
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - inceperea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din clasa I (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie) si continuarea acestora la studentii din anul II de studii;
      - inceperea celei de-a doua masuratori somatometrice si a celei de-a doua aprecieri somatoscopice a elevilor din clasa I si a primei masuratori la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor in fisa medicala a elevilor;
      - efectuarea (timp de 10 zile lucratoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentatiei elevilor si studentilor in cantinele scolare si studentesti.

    Luna iunie

    - Gradinite:
      - continuarea (in minivacanta scolara de la inceputul acestei luni) a reexaminarii medicale a prescolarilor cu probleme de sanatate de la grupa mare si grupa pregatitoare;
      - efectuarea celei de-a doua masuratori somatometrice si a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la prescolarii din grupa mijlocie;
      - indrumarea prescolarilor in varsta de peste 7 ani cu intarziere mintala, confirmata de specialistii neuropsihiatri si psihologi, catre comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti de expertiza complexa pentru invatamant special din cadrul inspectoratului scolar teritorial, in vederea inscrierii in invatamantul special;
      - indrumarea tuturor prescolarilor in varsta de peste 7 ani cu tulburari mari senzoriale (auz, vedere) catre comisia mentionata la alineatul precedent, in vederea incadrarii in invatamantul special pentru deficienti senzoriali;
      - definitivarea documentelor medicale (fisele medicale si adeverintele medicale) ale prescolarilor care urmeaza sa se inscrie in clasa I.
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - incheierea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate la elevii din clasa I si la studentii din anul II de studii (cu acelasi procedeu ca in luna octombrie);
      - incheierea celei de-a doua actiuni de masuratori somatometrice si a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la elevii din clasa I, precum si a primei actiuni la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale scolare;
      - inmanarea adeverintelor medicale de absolvire elevilor din clasele a IX-a*) si a XII-a, din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici si studentilor din ultimul an;
      - definitivarea completarii formularelor statistice de raportare anuala a prevalentei si dezvoltarii fizice si depunerea acestora la directia de sanatate publica;
      - completarea rubricilor medicale din fisele elevilor care pleaca in tabere de odihna;
      - controlul medical al elevilor care pleaca in tabere de odihna scolara in centre anume destinate din localitatea respectiva si verificarea existentei documentelor medicale obligatorii la acesti elevi si la cadrele didactice insotitoare.
------------
    *) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

    Luna iulie

    - Gradinite:
      - insotirea de catre cadrele medii sanitare din colectivitate a copiilor si personalului adult din gradinita in tabere, pe toata durata desfasurarii acestora;
      - inmanarea documentelor medicale necesare in acest scop parintilor prescolarilor ce urmeaza sa fie scolarizati in toamna;
      - efectuarea concediilor de odihna anuale (numai in gradinitele care se inchid in aceasta luna pentru efectuarea lucrarilor anuale de reconditionare si igienizare generala).
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - efectuarea controalelor medicale la elevii care se inscriu in scoli profesionale si in licee de specialitate (industriale si neindustriale);
      - asigurarea asistentei medicale de urgenta in zilele in care se sustin examene de capacitate si de bacalaureat, probe de aptitudini la inscrierea in liceu, la scoala profesionala sau examen de admitere la o unitate de invatamant superior;
      - detasarea in tabere scolare;
      - controlul medical al elevilor care pleaca in tabere scolare in centre anume destinate din localitatea respectiva si verificarea existentei documentelor medicale obligatorii la acesti elevi si la cadrele didactice insotitoare;
      - efectuarea concediilor legale anuale de odihna.

    Luna august

    - Gradinite:
      - insotirea copiilor si a personalului adult din gradinite in tabere, pe toata durata acestora;
      - efectuarea concediilor legale anuale de odihna (in gradinitele care se inchid pentru lucrari anuale de reconditionare si igienizare generala).
    - Scoli si unitati de invatamant superior:
      - asigurarea asistentei medicale de urgenta pe perioada sesiunii de corigente si de restante;
      - detasarea in taberele scolare si studentesti;
      - controlul medical al elevilor si studentilor care pleaca in tabere;
      - efectuarea concediilor legale anuale de odihna.

    ANEXA 10

                              BAREM
           pentru dotarea unui cabinet medical din gradinite

________________________________________________________________________________
Nr.                      Denumirea                                   U.M.
crt.                                                          (bucati/cantitate)
________________________________________________________________________________
  A. Instrumentar medical

  1. Tensiometru                                                       1
  2. Stetoscop                                                         1
  3. Casoleta (D 20 cm)                                                2
  4. Pensa de prins limba                                              1
  5. Apasatoare de limba                                        2 la 20 de copii
  6. Ciocan pentru reflexe                                             1
  7. Cantar pentru persoane                                            1
  8. Antropometru (pentru masurarea staturii)                          1
  9. Panglica metrica                                                  1
 10. Cutie metalica pentru instrumente (20 cm)                         2
 11. Tavita renala                                                     2
 12. Foarfece curb                                                     1
 13. Foarfece drept                                                    1
 14. Pensa chirurgicala                                                1
 15. Pensa rotunda                                                     1
 16. Pensa Koher                                                       2
 17. Termometru maximal                                         2 la 20 de copii
 18. Seringa de unica folosinta (5 ml)                          2 la 20 de copii
 19. Seringa de unica folosinta (10 ml)                         1 la 20 de copii
 20. Bisturiu                                                          1
 21. Ac Cooper (pentru ligaturi)                                       1
 22. Pensa pentru agrafe                                               1
 23. Pensa pentru scos agrafe                                          1
 24. Atele (de dimensiuni diverse)                                     3
 25. Optotip pentru prescolari                                         1
 26. Pahar                                                             5
 27. Lighean                                                           1
 28. Garou                                                             2
 29. Masuta pentru instrumentar                                        1
 30. Canapea pentru consultatii                                        1
 31. Dulap cu usi din sticla (pentru medicamente si
     instrumente)                                                      1
 32. Agrafe chirurgicale                                              10
 33. Eprubete                                                          5
 34. Oglinda frontala                                                  1

  B. Materiale sanitare

  1. Alcool sanitar                                               500 ml lunar
  2. Cloramina (tablete)                                         20 de tablete
  3. Fesi 5/8                                                 1 la 40 de copii
  4. Vata                                                     250 g la 40 de
                                                              copii
  5. Pansamente sterile                                              10
  6. Leucoplast (2 cm si 5 cm)                                        2
  7. Bicarbonat de Na                                               100 g
  8. Alcool iodat                                                   100 g
  9. Albastru de metil                                              100 g
 10. Rivanol 1%                                                   0,500 l
 11. Manusi chirurgicale                                      1 la 40 de copii
 12. Cearsaf de pat                                                  3
 13. Prosop                                                          6
 14. Halat alb                                                    3/persoana

  C. Medicamente (cantitati variabile in functie de numarul de copii si de tipul gradinitei: cu program prelungit, de zi, sau saptamanal)

  1. Hidrocortizon hemisuccinat fiole
  2. Miofilin comprimate
  3. Ventolin spray
  4. Diazepam fiole si comprimate
  5. Fenobarbital fiole si comprimate
  6. Paracetamol supozitoare si comprimate
  7. Furazolidon 100 mg comprimate
  8. Metoclopramid fiole/solutie uz intern
  9. Calciu gluconic fiole
 10. Gentosept sau Proculin solutie oftalmica
 11. Romergan sirop
 12. Anatoxina tetanica fiole
 13. Adrenalina 1 la mie fiole
 14. Glucoza 33% fiole
 15. Apa distilata fiole
 16. Ser fiziologic fiole
 17. Xilina fiole
 18. Antinevralgic comprimate
 19. Claritine sirop
 20. Unguent cu tetraciclina
 21. Bioxiteracor spray - Oximed
 22. Solutie nazala Nasivin
 23. Boramid solutie otica
 24. Lasonil unguent
 25. Codeina fosforica comprimate
 26. Algocalmin fiole si supozitoare 0,300 g

  D. Mobilier pus la dispozitie de gradinita

  1. Birou                                                            1
  2. Dulap fisier                                                     1
  3. Dulap vestiar                                                    1
  4. Scaune                                                           4
  5. Cos cu pubela                                                    2
  6. Cuier                                                            1

  E. Evidente primare

  1. Adeverinta medicala, model M.S. cod 18.1.1
  2. Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare/revaccinare
  3. Bilet de trimitere
  4. Centralizator lunar al morbiditatii (incidenta) si al consultatiilor
  5. Centralizator anual al starii de morbiditate (prevalenta) si al
     consultatiilor
  6. Condica de prescriptii pentru aparat
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de consultatii
  9. Registru de evidenta speciala a bolnavilor
 10. Registru de evidenta a activitatii de educatie sanitara
 11. Registru de evidenta a bolilor transmisibile
 12. Fisa de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
 13. Reteta medicala
 14. Tabel de catagrafie
 15. Bilet de internare
 16. Fisa medicala pentru copii
 17. Fisa de ancheta epidemiologica a cazului de ....................... in
     familie/colectivitate.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 11

                                 BAREM
    pentru dotarea unui cabinet medical scolar/studentesc

________________________________________________________________________________
Nr.                      Denumirea                                   U.M.
crt.                                                          (bucati/cantitate)
________________________________________________________________________________
  A. Instrumentar medical

  1. Tensiometru                                                      1
  2. Stetoscop                                                        1
  3. Casoleta (D 20 cm)                                               2
  4. Pensa de prins limba                                             1
  5. Apasatoare de limba                                      10 (la 500 de
                                                              elevi/studenti)
  6. Ciocan pentru reflexe                                            1
  7. Cantar pentru persoane                                           1
  8. Antropometru (pentru masurarea staturii)                         1
  9. Panglica metrica                                                 1
 10. Cutie metalica pentru instrumente (20 cm)                        2
 11. Tavita renala                                                    2
 12. Foarfece curb                                                    1
 13. Foarfece drept                                                   1
 14. Pensa chirurgicala                                               1
 15. Pensa rotunda                                                    1
 16. Pensa Koher                                                      2
 17. Termometru maximal                                       5 (la 500 de
                                                              elevi/studenti)
 18. Seringa de unica folosinta (5 ml)                        5 (la 500 de
                                                              elevi/studenti)
 19. Seringa de unica folosinta (10 ml)                       5 (la 500 de
                                                              elevi/studenti)
 20. Bisturiu                                                         1
 21. Ac Cooper (pentru ligaturi)                                      1
 22. Pensa pentru fixat agrafe                                        1
 23. Pensa pentru scos agrafe                                         1
 24. Atele (de dimensiuni diverse)                                    3
 25. Optotip pentru scolari                                           1
 26. Pahar                                                            5
 27. Lighean                                                          1
 28. Garou                                                            2
 29. Masuta pentru instrumentar                                       1
 30. Canapea pentru consultatii                                       1
 31. Dulap cu usi din sticla (pentru medicamente si
     instrumente)                                                     1
 32. Agrafe chirurgicale                                         20 de bucati
 33. Eprubete                                                         5
 34. Oglinda frontala                                                 1

  B. Materiale sanitare

  1. Alcool sanitar                                              500 ml lunar
  2. Cloramina (tablete)                                         20 de tablete
  3. Fesi 5/8                                                 5 la 500 de
                                                              elevi/studenti
  4. Fesi 8/10                                                5 la 500 de
                                                              elevi/studenti
  5. Vata                                                     500 g la 500 de
                                                              elevi/studenti
  6. Pansamente sterile                                               20
  7. Leucoplast (2 cm si 5 cm)                                         3
  8. Bicarbonat de Na                                                100 g
  9. Alcool iodat                                                    100 g
 10. Albastru de metil                                               100 g
 11. Rivanol 1%                                                    0,500 l
 12. Manusi chirurgicale                                      10 la 500 de
                                                              elevi/studenti
 13. Cearsaf de pat                                                    3
 14. Prosop                                                            6
 15. Halat alb                                                    3/persoana

  C. Medicamente (cantitati variabile in functie de numarul de elevi/studenti si
     daca exista sau nu internat):

  1. Hidrocortizon hemisuccinat fiole - inlocuit cu Dexametazon 2 mg i.m., i.v.
  2. Miofilin comprimate
  3. Ventolin spray
  4. Diazepam fiole si comprimate
  5. Fenobarbital fiole si comprimate
  6. Paracetamol supozitoare si comprimate
  7. Furazolidon 100 mg comprimate
  8. Metoclopramid fiole solutie uz intern, comprimate
  9. Calciu gluconic fiole
 10. Ulcerotrat comprimate
 11. Proculin solutie oftalmica
 12. Romergan sirop
 13. Anatoxina tetanica fiole
 14. Adrenalina 1 la mie fiole
 15. Algocalmin fiole si comprimate
 16. Fitomenadion fiole
 17. Efedrina fiole
 18. Glucoza 33% fiole
 19. Papaverina fiole
 20. Apa distilata fiole
 21. Ser fiziologic fiole
 22. Xilina fiole
 23. Antinevralgic comprimate
 24. Fasconal comprimate
 25. Clorfeniramin comprimate sau Claritine sirop si
     comprimate
 26. Lizadon supozitoare
 27. Scobutil tablete
 28. Meprobamat comprimate
 29. Unguent cu tetraciclina
 30. Bioxiteracor spray - Oximed
 31. Solutie nazala Nasivin
 32. Bixtonim solutie nazala
 33. Boramid solutie otica
 34. Carbo medicinalis comprimate
 35. Acid acetilsalicilic tamponat comprimate
 36. Paracetamol comprimate
 37. Jecozinc unguent
 38. Lasonil unguent
 39. Distonocalm drajeuri
 40. Calmogastrin comprimate
 41. Codeina fosforica comprimate

  D. Aparate si instrumente facultative

  1. Dinamometru pentru adulti si copii (pentru forta
     musculara)                                                        2
  2. Spirometru (pentru capacitatea vitala pulmonara)                  2
  3. Cutimetru (pentru pliul cutanat)                                  1
  4. Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea
     discromatopsiilor)                                                1
  5. Audiometru portabil                                               1

  E. Mobilier asigurat de unitatea scolara sau de unitatea de invatamant
     superior

  1. Birou                                                             1
  2. Dulap fisier                                                      1
  3. Dulap vestiar                                                     1
  4. Scaune                                                            4
  5. Cos cu pubela                                                     2
  6. Frigider (pentru conservarea vaccinurilor)                        1
  7. Cuier                                                             1

  F. Evidente primare

  1. Adeverinta medicala, model M.S.F., cod 18.1.1
  2. Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare/revaccinare
  3. Bilet de trimitere
  4. Centralizator lunar al morbiditatii (incidenta) si al consultatiilor
  5. Centralizator anual al starii de morbiditate (prevalenta) si al
     consultatiilor
  6. Condica de prescriptii pentru aparat
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de consultatii
  9. Registru de evidenta speciala a bolnavilor
 10. Registru de evidenta a activitatii de educatie sanitara
 11. Reteta medicala
 12. Tabel de catagrafie
 13. Bilet de internare
 14. Fisa medicala pentru copii
 15. Fisa medicala pentru adulti
 16. Fisa de ancheta epidemiologica a cazului de ............... in
     familie/colectivitate
 17. Fisa de plan pentru vaccinari
 18. Instiintare nr. ...........
 19. Registru de vaccinari
 20. Dare de seama privind activitatea dispensarului medical scolar/studentesc.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 12

                                 BAREM
    pentru dotarea unui cabinet stomatologic scolar/studentesc

________________________________________________________________________________
Nr.                      Denumirea                                   U.M.
crt.                                                          (bucati/cantitate)
________________________________________________________________________________
  A. Instrumentar medical

  1. Seringa Uniject                                                  2
  2. Ace atraumatice de unica folosinta pentru seringa
     Uniject                                                        100
  3. Seringi de unica folosinta (5 ml)                        10/500 de elevi
  4. Manere de bisturiu                                               3
  5. Lame sterile pentru bisturiu drept si curb                     100
  6. Clesti pentru extractie maxilar superior                         9
  7. Clesti pentru extractie maxilar inferior                         9
  8. Cleste crampon                                                   1
  9. Elevatoare drepte                                                4
 10. Elevatoare curbe                                           6 (3 perechi)
 11. Manere pentru oglinda dentara                                   15
 12. Oglinzi dentare                                                 15
 13. Pense dentare                                                   15
 14. Sonde dentare                                                   15
 15. Spatule dentare                                                 15
 16. Canule pentru aspirarea salivei                                100
 17. Pensa instrumentar                                               1
 18. Tavite renale mici                                               2
 19. Tavite renale mari                                               2
 20. Casolete (14 cm si/sau 19 cm)                                    2
 21. Cutii instrumentar                                               4
 22. Truse instrumentar pentru detartraj                              3
 23. Perii pentru periaj profesional                                 20
 24. Pensa Pean                                                       2
 25. Recipient pentru dezinfectarea instrumentarului
     folosit la pacienti cu antecedente de hepatita acuta
     tip B si C                                                       1
 26. Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului
     folosit in cabinetul stomatologic                            3 (un set)
 27. Excavatoare duble                                               15
 28. Fuloare dentare                                                 10
 29. Dalti dentare                                                    2
 30. Chiurete alveolare                                               3
 31. Forfecuta chirurgicala                                           1
 32. Linguri standard pentru amprenta                           10 (5 perechi)
 33. Matrice circulara                                                1
 34. Portmatrice                                                      1
 35. Cutit pentru ceara                                               1
 36. Spatula de malaxat materialele de amprenta                       1
 37. Bol din cauciuc                                                  1
 38. Lampa de spirt sau arzator de gaze                               1
 39. Freze diamantate sau din otel pentru piesa dreapta               5
 40. Freze diamantate sau din otel pentru piesa unghi                20
 41. Freze din otel pentru turbina                                   20
 42. Freze diamantate pentru turbina                                 10
 43. Freze Beutelrock                                             5 (o cutie)
 44. Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom,
     Lentullo, Miller, Tire-nerf, Kerr)                        1 cutie din
                                                               fiecare tip
 45. Freze pentru lustruit                                            5
 46. Matrice metalica                                                 5
 47. Matrice din celuloid                                            1 cutie
 48. Ace chirurgicale                                                 5

  B. Aparatura medicala

  1. Unit dentar                                                      1
  2. Fotoliu dentar                                                   1
  3. Compresor                                                        1
  4. Sterilizator cu aburi sau etuva pupinel                          1
  5. Tensiometru                                                      1
  6. Stetoscop                                                        1

  C. Materiale stomatologice

  1. Dentocalmin                                                  3 flacoane
  2. Eugenol                                                      3 flacoane
  3. Oxid de zinc                                                 1.500 g
  4. Iodoform                                                     1 cutie
  5. Pasta pe baza de hidroxid de calciu                       3 tuburi/seringi
  6. Material de obturatie provizorie                             3 flacoane
  7. Ciment fosfat de zinc                                        1 cutie
  8. Arsodent                                                     1 cutie
  9. Clorura de zinc                                              1 flacon
 10. Solutie Walkhoff                                             3 flacoane
 11. Solutie Clumsky                                              2 flacoane
 12. Mercur                                                       1 flacon
 13. Aliaj de argint                                              3 flacoane
 14. Ciment tip ionomer de sticla                                 1 cutie
 15. Compozit autopolimerizabil                                   1 cutie
 16. Materiale de amprentare a arcadelor alveolo-dentare
     (de tip alginat si de tip siliconic in doua
     consistente)                                             1 cutie din
                                                              fiecare tip
 17. Gelaspon                                                     2 cutii
 18. Antibiotic pentru alveolite postextractionale                1 flacon
 19. Pasta pentru detartraj                                       1 tub
 20. Conuri din gutaperca                                         1 cutie
 21. Anestezic in carpule pentru seringa Uniject                    100
 22. Lidocain spray                                               2 flacoane

  D. Materiale sanitare

  1. Manusi chirurgicale                                         100 (50 de
                                                                  perechi)
  2. Masti de protectie                                              50
  3. Rulouri de vata                                              1 cutie
  4. Fesi din tifon 10/10                                            50
  5. Alcool sanitar                                               2 litri
  6. Vata                                                         1.000 g
  7. Produse pentru dezinfectia instrumentarului
     stomatologic                                                 5 litri
  8. Produse pentru dezinfectia mainilor                          3 litri
  9. Dezinfectant pentru turbina si piese de mana                 2 flacoane
 10. Solutie de albastru de metil                                 5 flacoane
 11. Leucoplast                                                       2
 12. Prosop                                                           4
 13. Halat alb                                                    3/persoana
 14. Pahare de unica folosinta
 15. Campuri de hartie pentru truse individuale                   10 pachete
 16. Banderola pentru cutiile de instrumentar steril

  E. Medicamente

  1. Hemisuccinat de hidrocortizon                                10 fiole
  2. Fitomenadiona                                                 5 fiole
  3. Vitamina C 5 ml                                              10 fiole
  4. Papaverina                                                    5 fiole
  5. Calciu gluconic 10%                                          20 de fiole
  6. Cofeina                                                       5 fiole
  7. Ser fiziologic                                                5 fiole
  8. Clorocalcin                                                   1 flacon
  9. Algocalmin                                                   10 comprimate
 10. Antinevralgic                                                10 comprimate

  F. Mobilier medical

  1. Dulap pentru instrumente si medicamente                          1
  2. Masuta pentru instrumente si medicamente                         1

  G. Evidente primare

  1. Registru de consultatii si tratamente                            1
  2. Registru de evidenta a activitatii de educatie pentru
     sanatate                                                         1
  3. Fise de consultatii
  4. Fise de dispensarizare
  5. Bilete de trimitere
  6. Retete medicale
  7. Condica de prescriptii pentru aparat
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 653/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 653 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu