Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.621 din 30.04.2015

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 06 mai 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, precum şi Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă şi administrativă a statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 16 ianuarie 2015,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Ioan Rus
ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.681/2005) LISTA* * Lista menţionează standardele româneşti care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România până la 31 ianuarie 2015 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 16 ianuarie 2015.standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

Nr. crt. Indicativ Titlu Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
1 2 3 4
1. SR EN ISO 6185-1:2002 Bărci gonflabile. Partea 1: Bărci cu puterea maximă a motorului de 4,5 kW
2. SR EN ISO 6185-2:2002 Bărci gonflabile. Partea 2: Bărci cu puterea maximă a motorului de la 4,5 kW până la 15 kW inclusiv
3. SR EN ISO 6185-3:2014 Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu puterea maximă a motorului egală sau mai mare de 15 kW 31.08.2016
4. SR EN ISO 6185-4:2011 Bărci gonflabile. Partea 4: Bărci cu lungimea corpului cuprinsă între 8 m şi 24 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 15 kW
5. SR EN ISO 7840:2013 Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil Dată depăşită (24.07.2014)
6. SR EN ISO 8099:2003 Nave mici. Instalaţii de reţinere a reziduurilor de la instalaţiile sanitare (toalete)
7. SR EN ISO 8469:2013 Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil Dată depăşită (24.07.2014)
8. SR EN ISO 8665:2006 Nave mici. Motoare cu ardere internă cu piston pentru propulsie navală. Măsurarea şi declararea puterii Dată depăşită (31.12.2006)
9. SR EN ISO 8666:2003 Nave mici. Caracteristici principale
10. SR EN ISO 8847:2004 Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă Dată depăşită (30.11.2004)
1 2 3 4
11. SR EN ISO 8847:2004/AC:2006 Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă
12. SR EN ISO 8849:2004 Nave mici. Pompe de santină acţionate electric Dată depăşită (30.04.2004)
13. SR EN ISO 9093-1:2003 Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 1: Construcţie metalică
14. SR EN ISO 9093-2:2003 Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 2: Construcţie nemetalică
15. SR EN ISO 9094-1:2003 Nave mici. Protecţie împotriva incendiului. Partea 1: Nave cu lungimea corpului mai mică sau egală cu 15 m
16. SR EN ISO 9094-2:2003 Nave mici. Protecţie împotriva incendiului. Partea 2: Nave cu lungimea corpului mai mare de 15 m
17. SR EN ISO 9097:2003 Nave mici. Ventilatoare electrice
18. SR EN ISO 9097:2003/A1:2003 Nave mici. Ventilatoare electrice. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.03.2001)
19. SR EN ISO 10087:2006 Nave mici. Identificarea navelor. Sistem de codificare Dată depăşită (30.09.2006)
20. SR EN ISO 10088:2014 Nave mici. Sisteme de alimentare cu combustibil, instalate permanent Dată depăşită (28.08.2014)
21. SR EN ISO 10133:2013 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent continuu de foarte joasă tensiune Dată depăşită (30.06.2013)
22. SR EN ISO 10239:2008 Nave mici. Instalaţie de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) Dată depăşită (31.08.2008)
23. SR EN ISO 10240:2005 Nave mici. Manualul armatorului Dată depăşită (30.04.2005)
24. SR EN ISO 10592:2003 Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare
25. SR EN ISO 10592:2003/A1:2003 Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.03.2001)
26. SR EN ISO 11105:2002 Nave mici. Ventilaţia compartimentelor în care se află motoare pe benzină şi/sau tancuri de benzină
27. SR EN ISO 11192:2006 Nave mici. Simboluri grafice
28. SR EN ISO 11547:2002 Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză
29. SR EN ISO 11547:2002/A1:2003 Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.03.2001)
30. SR EN ISO 11591:2012 Nave mici cu motor. Câmp de vizibilitate la nivelul timonei Dată depăşită (31.03.2012)
31. SR EN ISO 11592:2002 Nave mici cu lungimea corpului mai mică de 8 m. Determinarea puterii nominale maxime de propulsie
32. SR EN ISO 11812:2002 Nave mici. Cocpituri etanşe şi cocpituri cu drenare rapidă
33. SR EN ISO 12215-1:2003 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 1: Materiale: Răşini termorigide, materiale ranforsate cu fibre de sticlă, stratificate de referinţă
34. SR EN ISO 12215-2:2003 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 2: Materiale: Materiale pentru miezuri, în structuri tip sandwich, materiale pentru inserţii
35. SR EN ISO 12215-3:2003 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 3: Materiale: Oţeluri, aliaje de aluminiu, lemn, alte materiale
36. SR EN ISO 12215-4:2003 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 4: Atelier de construcţie şi fabricaţie
37. SR EN ISO 12215-5:2008 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului
38. SR EN ISO 12215-5:2008/A1:2015 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului. Amendamentul 1 28.02.2015
39. SR EN ISO 12215-6:2008 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detalii ale structurii
40. SR EN ISO 12215-8:2009 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme
41. SR EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme
42. SR EN ISO 12215-9:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 9: Anexele ambarcaţiunilor cu pânze
43. SR EN ISO 12216:2003 Nave mici. Ferestre, hublouri, capace, iluminatoare fixe şi uşi. Cerinţe referitoare la rezistenţă şi etanşeitate
1 2 3 4
44. SR EN ISO 12217-1:2013 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m 6.07.2015
45. SR EN ISO 12217-2:2013 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m 6.07.2015
46. SR EN ISO 12217-3:2013 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m 6.07.2015
47. SR EN ISO 13297:2013 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ Dată depăşită (31.05.2013)
48. SR EN ISO 13590:2004 Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor
49. SR EN ISO 13590:2004/AC:2005 Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor
50. SR EN ISO 13929:2002 Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme de transmisie cu angrenaje
51. SR EN ISO 14509-1:2009 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere Dată depăşită (30.04.2009)
52. SR EN ISO 14509-2:2007 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 2: Determinarea zgomotului cu ajutorul ambarcaţiunilor de referinţă
53. SR EN ISO 14509-3:2010 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi măsurare
54. SR EN ISO 14895:2003 Nave mici. Maşini de gătit alimentate cu combustibil lichid, utilizate pentru bucătăria navelor
55. SR EN ISO 14945:2004 Nave mici. Placa constructorului
56. SR EN ISO 14945:2004/AC:2006 Nave mici. Placa constructorului
57. SR EN ISO 14946:2002 Nave mici. Capacitatea maximă de încărcare
58. SR EN ISO 14946:2002/AC:2006 Nave mici. Capacitatea maximă de încărcare
59. SR EN ISO 15083:2003 Nave mici. Sisteme de pompare pentru santină
60. SR EN ISO 15084:2003 Nave mici. Ancorare, legare şi remorcare. Puncte întărite
61. SR EN ISO 15085:2003 Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora
62. SR EN ISO 15085:2003/A1:2009 Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora. Amendamentul 1 Dată depăşită (30.11.2009)
63. SR EN ISO 15584:2002 Nave mici. Motoare cu benzină, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice
64. SR EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni Dată depăşită (30.11.2012)
65. SR EN ISO 15652:2005 Nave mici. Sisteme de guvernare cu comandă la distanţă pentru ambarcaţiuni mici cu propulsie cu jet
66. SR EN ISO 16147:2003 Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor
67. SR EN ISO 16147:2003/A1:2013 Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.08.2013)
68. SR EN ISO 16180:2013 Nave mici. Lumini de navigaţie. Instalare, poziţionare şi vizibilitate
69. SR EN ISO 21487:2013 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi combustibil diesel, fixate permanent Dată depăşită (31.05.2013)
70. SR EN ISO 25197:2013 Nave mici. Sisteme de control electrice/electronice pentru controlul direcţiei, ambreiajului şi acceleraţiei
71. SR EN 28846:2002 Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător
72. SR EN 28846:2002/A1:2003 Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.03.2001)
73. SR EN 28848:1998 Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă
74. SR EN 28848:1998/A1:2003 Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.03.2001)
75. SR EN 29775:2001 Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW
76. SR EN 29775:2001/A1:2003 Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW. Amendamentul 1 Dată depăşită (31.03.2001)
77. SR EN 60092-507:2003 Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 507: Nave de agrement


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 621/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 621 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu