Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 620 din 29 aprilie 2005

cu privire la implementarea si utilizarea eurocodurilor pentru constructii

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 399 din 11 mai 2005


SmartCity3


    Avand in vedere Recomandarea Comisiei Europene din 11 decembrie 2003 cu privire la implementarea si utilizarea eurocodurilor pentru lucrari de constructii si produse structurale de constructii, cu relevanta in spatiul economic european,
    in conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Eurocodurile reprezinta seria de standarde europene care prevad metode de calcul al rezistentei mecanice a elementelor structurale pentru constructii. Aceste metode permit proiectarea si verificarea stabilitatii structurilor pentru constructii sau a unor parti ale acestora si dimensionarea adecvata a elementelor structurale pentru constructii.
    Art. 2
    (1) Adoptarea eurocodurilor se realizeaza de catre organismul national de standardizare prin:
    a) adoptarea ca standarde nationale, prin traducere, a eurocodurilor aprobate de Comitetul European de Standardizare;
    b) elaborarea si aprobarea, ca standarde nationale, a anexelor nationale.
    (2) Implementarea eurocodurilor va respecta calendarul descris in anexa A la Ghidul L "Aplicarea si utilizarea eurocodurilor", subsecvent Directivei 89/106/CEE privind libera circulatie a produselor pentru constructii, prevazut in anexa la prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Anexele nationale prevazute la art. 2 contin parametrii determinati pe plan national prin considerarea conditiilor geografice, geologice, seismice si climatice specifice, precum si a nivelurilor de protectie adoptate in conditiile specifice Romaniei.
    (2) Elaborarea anexelor nationale se realizeaza de catre specialisti cu activitate recunoscuta in invatamant, cercetare, proiectare si executie in constructii, membri ai comitetului tehnic "Bazele proiectarii si eurocoduri pentru structuri" din cadrul organismului national de standardizare.
    (3) Organismul national de standardizare va notifica Comisiei Europene prevederile anexelor nationale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.
    Art. 4
    (1) Eurocodurile si anexele nationale, aprobate ca standarde nationale, se utilizeaza ca documente normative de referinta in reglementarile tehnice in constructii.
    (2) In perioada 2005 - 2010 fondul national de reglementari tehnice in constructii va fi revizuit pentru asigurarea prevederilor alin. (1).
    (3) In perioada de implementare a eurocodurilor acestea pot fi utilizate daca trateaza aspecte pentru care nu exista alte prevederi nationale.
    (4) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor, unitate aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care asigura secretariatul comitetului tehnic "Bazele proiectarii si eurocoduri pentru structuri" din cadrul organismului national de standardizare, va coordona actiunea prevazuta la alin. (2).
    Art. 5
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul reglementarii tehnice in constructii, finanteaza actiunile prevazute la art. 2 si 3 pentru implementarea eurocodurilor, din veniturile proprii constituite in baza alin. 1 al art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
                               Gheorghe Dobre

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    CALENDARUL DE IMPLEMENTARE SI UTILIZARE A EUROCODURILOR PENTRU CONSTRUCTII

 ______________________________________________________________________________
|   Perioade  |                   Descriere                   |   Responsabil  |
|_____________|_______________________________________________|________________|
| Perioada de | Dupa finalizarea proiectului partii de Eurocod| CEN/           |
| examinare   | de catre echipa de proiectare, acesta este    | ONS            |
|             | transmis subcomitetului pentru a fi supus     |                |
|             | aprobarii; trebuie acordata o perioada pentru |                |
|             | examinarea continutului partii de Eurocod,    |                |
|             | atat de catre autoritatile competente cat si  |                |
|             | de membrii subcomitetului. Dupa ce s-au luat  |                |
|             | in considerare toate comentariile rezultate   |                |
|             | din examinare, subcomitetul aproba documentul |                |
|             | pentru a fi supus votului formal si documentul|                |
|             | este trimis la CEN. Perioada maxima pentru    |                |
|             | examinare, revizuire in cadrul subcomitetului |                |
|             | si aprobarea finala pentru transmiterea in    |                |
|             | vederea obtinerii votului formal este de      |                |
|             | 6 luni.                                       |                |
|_____________|_______________________________________________|________________|
| Perioada    | Dupa primirea proiectului final, CEN          | CEN/           |
| pentru      | organizeaza votul formal si ratificarea, dupa | ONS            |
| procesul CEN| care textul partii de Eurocod devine          |                |
|             | disponibil pentru membrii CEN, respectiv ONS  |                |
|             | (termen notat DAV in cele ce urmeaza). Acest  |                |
|             | proces necesita aproximativ 8 luni, in functie|                |
|             | de editie, traduceri (traduceri ale partilor  |                |
|             | din Eurocodurile EN in celelalte doua limbi   |                |
|             | oficiale ale CEN) si finalizarea documentelor |                |
|             | inainte ca acestea sa fie puse la dispozitie  |                |
|             | pentru publicare.                             |                |
|_____________|_______________________________________________|________________|
| Perioada de | Traducerea unei parti din Eurocod intr-o limba| CEN/           |
| traducere   | nationala autorizata poate fi inceputa cel mai| ONS            |
|             | tarziu atunci cand Organismele nationale de   |                |
|             | standardizare au primit Eurocodul de la CEN   |                |
|             | (DAV). Timpul maxim permis pentru traducere   |                |
|             | este de 12 luni dupa DAV.                     |                |
|_____________|_______________________________________________|________________|
| Perioada de | O perioada de doi ani dupa DAV este timpul    | Autoritatea    |
| calibrare   | maxim permis pentru a stabili parametrii      | de             |
| nationala   | determinati la nivel national. CEPC poate cere| reglementare   |
|             | uneori o examinare pentru exceptii. La finalul| in domeniu/    |
| (in paralel | acestei perioade, o versiune nationala a      | ONS            |
| cu perioada | partii din Eurocod EN va fi publicata impreuna|                |
| de          | cu anexa nationala care va include parametrii |                |
| traducere)  | determinati la nivel national. La finalul     |                |
|             | perioadei celor 2 ani, statele membre trebuie |                |
|             | sa aiba adoptate prevederile lor nationale,   |                |
|             | astfel incat aceasta parte de Eurocod sa poata|                |
|             | fi utilizata pe teritoriul lor. Anexa         |                |
|             | nationala va fi trimisa la departamentul      |                |
|             | Comisiei Europene pentru informare. Pe durata |                |
|             | acestei perioade, statele membre vor informa  |                |
|             | Comisia cu privire la rezultatele incercarilor|                |
|             | efectuate utilizand aceasta parte a           |                |
|             | Eurocodului EN.                               |                |
|_____________|_______________________________________________|________________|
| Perioada de | Pe durata perioadei de coexistenta, care      | Autoritatea    |
| lucru       | incepe la finalul perioadei de calibrare      | nationala de   |
| simultan cu | nationala, partea din Eurocod poate fi        | reglementare   |
| pachetul    | utilizata un timp in paralel cu vechiul sistem| in domeniul    |
| Eurocode    | national (coduri si prevederi). Perioada de   | constructiilor/|
|             | coexistenta a pachetelor de Eurocoduri va dura| ONS/Agentii    |
|             | maxim trei (3) ani dupa publicarea nationala a| economici cu   |
|             | ultimei parti a pachetului. La finalul        | activitate in  |
|             | perioadei de coexistenta a pachetului, ONS vor| domeniul       |
|             | retrage toate standardele vechi iar statele   | constructiilor |
|             | membre se vor asigura ca toate partile        |                |
|             | pachetului nou pot fi utilizate fara          |                |
|             | ambiguitati pe teritoriul lor, prin adaptarea |                |
|             | prevederilor lor nationale in functie de      |                |
|             | necesitati. Astfel, toate standardele         |                |
|             | nationale dintr-un pachet trebuie retrase in  |                |
|             | maxim 5 ani dupa DAV al ultimului standard pus|                |
|             | la dispozitie in cadrul pachetului.           |                |
|_____________|_______________________________________________|________________|

    Legenda: CEN  - Comitetul European pentru Standardizare
             ONS  - Organismul national pentru standardizare
             CEPC - Comitetul European Permanent pentru Constructii

                             ____________________________
  _ _ _ _ _ _ _ _           | Organismul National pentru |  __________________
 | Comitetul     |          |        Standardizare       | | Agentii economici|
 | European      |          |____________________________| | cu activitate in |
 | pentru        |                 ______________________  | domeniul         |
 | Standardizare |                | Autoritatea nationala| | constructiilor   |
 |_ _ _ _ _ _ _ _|                | de reglementare      | |__________________|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         | in domeniul          |
 | Finalizarea proiectului|       | constructiilor       |
 | partii de Eurocod      |       |______________________|
 |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                          |        perioada de examinare (max. 5 luni)        |
                          |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
 _______________________________________________________________________________
  _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  |
 |          | | Votul      ||
 | Perioada | | formal     ||
 | pentru   | | (2 luni)   ||
 | procesare| | _ _ _ _ _ _||
 | la CEN   |  _ _ _ _ _ _  |
 | (8 luni) | | Ratificarea||
 |          | | (DAV)      ||
 |_ _ _ _ _ | |_ _ _ _ _ _ ||
 ___________________________v___________________________________________________
  ^                         | ___________   ________________    _______________
  |                         || Traducerea| | Perioada pentru|  | Scolarizarea  |
  |                         ||           | | calibrarea     |  | specialistilor|
  |                         ||  Max. 1 an| | parametrilor   |  |               |
  |                         ||           | | nationali      |  | Elaborare/    |
  |                         ||  |        | | Stabilirea     |  | revizuire de  |
  |   12 luni               ||  |        | | parametrilor   |  | programe de   |
  |                         ||  |        | | nationali      |  | calcul automat|
  |                         ||  |        | | ______________ |  |               |
  |                         ||  |        | ||Raportarea    ||  |               |
  |                         ||  |        | ||rezultatelor  ||  |               |
  |                         ||__|________| ||la Comisia    ||  |               |
 _|_________________________|___v_         ||Europeana     ||  |               |
  |                         |              ||______________||  |               |
  |                         | ___________  |               ||  |               |
  |                         || Publicarea| | Revizuirea    ||  | Cooperare cu  |
  |                         || partii de | | prevederilor  ||  | ONS           |
  |                         || Eurocod si| | nationale     ||  |               |
  |                         || a anexei  | | pentru        ||  |               |
  |                         || nationale | | facilitarea   ||  |               |
  |   12 luni               ||           | | utilizarii    ||  |               |
  |                         ||           | | partii de     ||  |               |
  |                         ||           | | Eurocod       ||  |               |
  |                         ||___________| |_______________||  |_______________|
  |                         |                               |
  |                         |              <--------------- v
 _|_________________________v___________________________________________________
  |                              ___________________________    _______________
  |                             |  Perioada de coexistenta  |  |               |
  | Pentru pachete de Eurocoduri|                           |  |               |
  | ________________________    | ___________               |  |               |
  |                         |   || A primelor|  ___________ |  | Cooperare     |
  |                         |   || pachete de| | A         ||  | intre CEN, ONS|
  |                         |   || Eurocoduri| | ultimelor ||  | si comitetele |
  |                         |   ||           | | pachete de||  | tehnice       |
  |                         |   ||           | | Eurocoduri||  | "Bazele       |
  |                          -->|| 6 - 7 ani | | 3 ani     ||  | proiectarii si|
  |              _____________  |v___________| v___________||  | Eurocoduri    |
  |             | Anularea    | | _________________________ |  | pentru        |
  | 5 ani de la | tuturor     | || Revizuirea tuturor      ||  | structuri"    |
  | DAV a       | standardelor| || prevederilor nationale  ||  |               |
  | ultimei     | nationale   | || pentru facilitarea      ||  |               |
  | parti de    | conflictuale| || utilizarii Eurocodurilor||  |               |
  | Eorocod     |             | ||_________________________||  |_______________|
  |             |_____________| |___________________________|
 _v_____________________________________________________________________________
    _______________________________________
   | Finalizarea implementarii in anul 2010|     Nota: Activitatile CEN sunt
   |_______________________________________|     prezentate pentru corelare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 620/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 620 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu