Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5652 din 22 decembrie 2004

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din  3 februarie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2005, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               CENTRALIZATOR
privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2005

                               CULTURA GENERALA

                                           Postul: Educatoare

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                        Invatamant prescolar

    Catedra/Postul de incadrare:  Educatoare

    Programa - proba de concurs:  Limba si literatura romana si metodica
                                  predarii activitatilor instructiv-educative
                                  in gradinita de copii
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant acreditate,      |
|     care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa la       |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |            Specializarea              |Nivelul de studii|
|DOMENIUL       |crt.|                                       |_________________|
|               |    |                                       | *S  | *P  | *L  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|                 *S - Invatamant universitar de scurta durata                 |
|                 *P - Invatamant universitar postliceal                       |
|                 *L - Invatamant liceal                                       |
|______________________________________________________________________________|
|SOCIO-         |  1.| Institutori*                          |  x  |     |     |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  2.| Institutori - invatamant prescolar    |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  3.| Institutori* - invatamant primar      |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  4.| Institutori* - O limba straina        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  5.| Institutori* (invatamant primar) -    |  x  |     |     |
|               |    | O limba straina                       |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  6.| Institutori* - Muzica                 |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  7.| Institutori* - Educatie fizica        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  8.| Institutori* - Desen                  |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  9.| Institutori* - Ecologie               |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 10.| Institutori* - Arte plastice          |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 11.| Institutori* - Religie ortodoxa       |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 12.| Institutori* - Religie romano-catolica|  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 13.| Institutori* - Cultura fizica -       |  x  |     |     |
|               |    | euritmie                              |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 14.| Institutori - Invatamant primar si    |  x  |     |     |
|               |    | prescolar                             |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 15.| Institutori* - Limba rromani          |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 16.| Institutori - Educator de             |  x  |     |     |
|               |    | psihopedagogie speciala               |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 17.| Educator si psihopedagogie            |  x  |     |     |
|               |    | speciala                              |     |     |     |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|PEDAGOGIC      | 18.| Educatoare                            |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 19.| Educatoare - Invatator                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 20.| Invatator - Educatoare                |     |  x  |  x  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|                                                                              |
| * Este necesar modulul de prescolar                                          |
|______________________________________________________________________________|

                                           Postul: Invatator

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                        Invatamant primar

    Catedra/Postul de incadrare:  Invatator

    Programa - proba de concurs:  Limba si literatura romana si metodica
                                  predarii limbii si literaturii romane;
                                  institutori/invatatori
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant acreditate,      |
|     care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa la       |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |            Specializarea              |Nivelul de studii|
|DOMENIUL       |crt.|                                       |_________________|
|               |    |                                       | *S  | *P  | *L  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|                 *S - Invatamant universitar de scurta durata                 |
|                 *P - Invatamant universitar postliceal                       |
|                 *L - Invatamant liceal                                       |
|______________________________________________________________________________|
|SOCIO-         |  1.| Institutori                           |  x  |     |     |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  2.| Institutori - invatamant primar       |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  3.| Institutori - O limba straina         |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  4.| Institutori (invatamant primar) -     |  x  |     |     |
|               |    | O limba straina                       |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  5.| Institutori - Muzica                  |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  6.| Institutori - Educatie fizica         |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  7.| Institutori - Desen                   |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  8.| Institutori - Ecologie                |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  9.| Institutori - Arte plastice           |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 10.| Institutori - Religie ortodoxa        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 11.| Institutori - Religie romano-catolica |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 12.| Institutori - Cultura fizica -        |  x  |     |     |
|               |    | euritmie                              |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 13.| Institutori - Invatamant primar si    |  x  |     |     |
|               |    | prescolar                             |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 14.| Institutori - Limba rromani           |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 15.| Institutori - Educator de             |  x  |     |     |
|               |    | psihopedagogie speciala               |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 16.| Educator si psihopedagogie speciala   |  x  |     |     |
|               |    |(promotia 2003)                        |     |     |     |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|PEDAGOGIC      | 17.| Invatator                             |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 18.| Educatoare - Invatator                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 19.| Invatator - Educatoare                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 20.| Cantareti bisericesti - Invatator     |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 19.| Cantori - Invatator                   |     |  x  |  x  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                    Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE
                                Disciplinele: Limba si literatura romana;
                                     Limbi clasice; Limbi straine/materne

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba si literatura romana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura romana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  1.| Limba si literatura romana                |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Limba romana                              |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Literatura universala si comparata        |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filologie                                 |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Filologie clasica                         |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Limba si literatura romana - Limba si     |  x   |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Limba si literatura romana - Limba straina|  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Limba romana - Limba straina              |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Limba si literatura romana - Balcanologie |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Limba si literatura romana - Filologie    |  x   |      |
|               |    | balcanica                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Limba si literatura romana - Limbi        |  x   |      |
|               |    | balcanice (sarba, croata, bulgara)        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Limba si literatura romana - Etnologie    |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |  x   |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Limba si literatura straina - Limba si    |  x   |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Limba straina - Limba si literatura romana|  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Limba straina - Limba romana              |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Limba si literatura maghiara - Limba si   |  x   |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Limba maghiara - Limba si literatura      |  x   |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Limba si literatura romana - Limba latina |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Limba si literatura romana - Bibliologie  |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Limba si literatura romana - Bibliologie  |  x   |      |
|               |    | si stiinta informarii                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Limba si literatura romana - Comunicare si|  x   |      |
|               |    | relatii publice                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Limba si literatura romana - Stiinta      |  x   |      |
|               |    | imaginii                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 24.| Istorie - Limba si literatura romana      |  x   |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         | 25.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |  x   |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 26.| Teologie ortodoxa - Litere (Limba si      |  x   |      |
|               |    | literatura romana)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Teologie ortodoxa didactica - Litere      |  x   |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Teologie greco-catolica - Litere (Limba si|  x   |      |
|               |    | literatura romana)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |  x   |      |
|               |    | si literatura romana                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Teologie romano-catolica - Litere (Limba  |  x   |      |
|               |    | si literatura romana)                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Teologie romano-catolica didactica -      |  x   |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Teologie reformata - Litere (Limba si     |  x   |      |
|               |    | literatura romana)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Teologie baptista - Litere (Limba si      |  x   |      |
|               |    | literatura romana)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Teologie baptista didactica - Limba si    |  x   |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Teologie adventista - Litere (Limba si    |  x   |      |
|               |    | literatura romana)                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba si literatura romana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura romana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 36.| Limba si literatura romana                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Limba romana                              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Literatura universala si comparata        |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Limba romana - Limba si literatura straina|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Limba si literatura straina - Limba romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Limba romana - Limba straina              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Limba straina - Limba romana              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba latina

    Programa - proba de concurs:          Limba latina
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 45.| Filologie clasica (limba latina - limba   |   x  |      |
|               |    | greaca veche)                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Limba si literatura romana - Limba latina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Limba straina - Limbi clasice (limba      |   x  |      |
|               |    | latina - limba greaca veche)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Limbi clasice (limba latina - limba greaca|   x  |      |
|               |    | veche) - Limba straina                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Limba si literatura straina - Limbi       |   x  |      |
|               |    | clasice (limba latina - limba greaca      |      |      |
|               |    | veche)                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Limbi clasice (limba latina - limba greaca|   x  |      |
|               |    | veche) - Limba si literatura straina      |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 51.| Teologie ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |    | (limba latina - limba greaca veche)       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Teologie ortodoxa didactica - Filologie   |   x  |      |
|               |    | clasica (limba latina - limba greaca      |      |      |
|               |    | veche)                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 53.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | latina                                    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 54.| Istorie - Limba si literatura latina      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba greaca veche

    Programa - proba de concurs:          Limba greaca veche (elina)
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 55.| Filologie clasica (limba latina - limba   |   x  |      |
|               |    | greaca veche)                             |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 56.| Teologie ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |    | (limba latina - limba greaca veche)       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 57.| Teologie ortodoxa didactica - Filologie   |   x  |      |
|               |    | clasica (limba latina - limba greaca      |      |      |
|               |    | veche)                                    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba bulgara-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura bulgara materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 58.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (bulgara)                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba sarba-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura sarba materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 59.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (sarba)                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 60.| Limba si literatura sarba - Limba si      |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 61.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura sarba                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 62.| Limba si literatura sarba si croata -     |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 63.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura sarba si croata                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba maghiara-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura maghiara materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 64.| Limba si literatura maghiara              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 65.| Limba si literatura maghiara - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 66.| Limba si literatura maghiara - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 67.| Limba si literatura maghiara - Limba      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 68.| Limba si literatura maghiara - Etnologie  |   x  |      |
|               |    | maghiara                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 69.| Limba si literatura maghiara - Etnologie  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 70.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura maghiara                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 71.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | maghiara                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 72.| Limbi si literaturi straine (maghiara)    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         | 73.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 74.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura maghiara                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 75.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura maghiara                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 76.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura maghiara                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 77.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura maghiara                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 78.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura maghiara                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 79.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | maghiara                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba ceha materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura ceha materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 80.| Limba si literatura ceha                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 81.| Limba ceha                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 82.| Limba si literatura ceha - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 83.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 84.| Limba si literatura ceha - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 85.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 86.| Limba si literatura ceha - Limba romana   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 87.| Limba romana - Limba si literatura ceha   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 88.| Limba ceha - Limba si literatura romana   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 89.| Limba si literatura romana - Limba ceha   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 90.| Limba ceha - Limba si literatura straina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 91.| Limba si literatura straina - Limba ceha  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 92.| Limba si literatura ceha - Limba straina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 93.| Limba straina - Limba si literatura ceha  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 94.| Limba ceha - Limba straina                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 95.| Limba straina - Limba ceha                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 96.| Limbi moderne aplicate (ceha)             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 97.| Limbi moderne aplicate (ceha - limba      |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 98.| Limbi si literaturi straine (ceha)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 99.| Traducatori (ceha)                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |100.| Traducere - Interpretariat (ceha)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |101.| Traducere si interpretare (ceha)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |102.| Biblioteconomie - Limba si literatura ceha|   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |103.| Geografie - Limba si literatura ceha      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |104.| Istorie - Limba si literatura ceha        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |105.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | ceha                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |106.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | ceha                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |107.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |108.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |109.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |110.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura ceha                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |111.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | ceha                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |112.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |113.| Jurnalistica - Limba si literatura ceha   |   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |114.| Pedagogie - Limba ceha                    |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba ceha materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura ceha materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |115.| Limba si literatura ceha                  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |116.| Limba ceha                                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |117.| Limba si literatura ceha - Limba si       |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |118.| Limba ceha - Limba si literatura straina  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |119.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |120.| Limba si literatura straina - Limba ceha  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |121.| Limba ceha - Limba straina                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |122.| Limba straina - Limba ceha                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |123.| Limba si literatura ceha - Limba si       |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |124.| Limba ceha - Limba si literatura romana   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |125.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura ceha                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |126.| Limba si literatura romana - Limba ceha   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |127.| Limba si literatura ceha - Limba romana   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |128.| Limba ceha - Limba romana                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |129.| Limba romana - Limba si literatura ceha   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |130.| Limba romana - Limba ceha                 |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba croata-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura croata materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |131.| Limba si literatura croata                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |132.| Limba croata                              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |133.| Limba si literatura croata - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |134.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |135.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (croata)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |136.| Limba si literatura croata - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |137.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |138.| Limba si literatura croata - Limba romana |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |139.| Limba romana - Limba si literatura croata |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |140.| Limba croata - Limba si literatura romana |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |141.| Limba si literatura romana - Limba croata |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |142.| Limba croata - Limba si literatura straina|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |143.| Limba si literatura straina - Limba croata|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |144.| Limba si literatura croata - Limba straina|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |145.| Limba straina - Limba si literatura croata|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |146.| Limba croata - Limba straina              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |147.| Limba straina - Limba croata              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |148.| Limbi moderne aplicate (croata)           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |149.| Limbi moderne aplicate (croata - limba    |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |150.| Limbi si literaturi straine (croata)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |151.| Traducatori (croata)                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |152.| Traducere - Interpretariat (croata)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |153.| Traducere si interpretare (croata)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |154.| Limba si literatura sarba si croata -     |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |155.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura sarba si croata                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |156.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | croata                                    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |157.| Geografie - Limba si literatura croata    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |158.| Istorie - Limba si literatura croata      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |159.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | croata                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |160.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | croata                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |161.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |162.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |163.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |164.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura croata                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |165.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | croata                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |166.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |167.| Jurnalistica - Limba si literatura croata |   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |168.| Pedagogie - Limba croata                  |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba croata-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura croata materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |169.| Limba si literatura croata                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |170.| Limba croata                              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |171.| Limba si literatura croata - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |172.| Limba croata - Limba si literatura straina|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |173.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura croata                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |174.| Limba si literatura straina - Limba croata|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |175.| Limba croata - Limba straina              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |176.| Limba straina - Limba croata              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |177.| Limba si literatura croata - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |178.| Limba croata - Limba si literatura romana |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |179.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |      |
|               |    | literatura croata                         |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |180.| Limba si literatura romana - Limba croata |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |181.| Limba si literatura croata - Limba romana |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |182.| Limba croata - Limba romana               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |183.| Limba romana - Limba si literatura croata |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |184.| Limba romana - Limba croata               |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba engleza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura engleza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |185.| Limba si literatura engleza               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |186.| Limba engleza                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |187.| Limba si literatura engleza - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |188.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |189.| Limba si literatura engleza - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |190.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |191.| Limba si literatura engleza - Limba romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |192.| Limba romana - Limba si literatura engleza|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |193.| Limba engleza - Limba si literatura romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |194.| Limba si literatura romana - Limba engleza|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |195.| Limba engleza - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |196.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |197.| Limba si literatura engleza - Limba       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |198.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |199.| Limba engleza - Limba straina             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |200.| Limba straina - Limba engleza             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |201.| Limbi moderne aplicate (engleza)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |202.| Limbi moderne aplicate (engleza - limba   |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |203.| Limbi si literaturi straine (engleza)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |204.| Traducatori (engleza)                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |205.| Traducere - Interpretariat (engleza)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |206.| Traducere si interpretare (engleza)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |207.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |208.| Engleza - Studii americane                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |209.| Geografie - Limba si literatura engleza   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba engleza - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura engleza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |210.| Geografie - Limba si literatura engleza   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba engleza - Istorie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura engleza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |211.| Istorie - Limba si literatura engleza     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba engleza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura engleza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |212.| Istorie - Limba si literatura engleza     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |213.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |214.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |215.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |216.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |217.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |218.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura engleza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |219.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |220.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura engleza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |221.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |222.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |223.| Jurnalistica - Limba si literatura engleza|   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |224.| Pedagogie - Limba engleza                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba engleza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura engleza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |225.| Limba si literatura engleza               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |226.| Limba engleza                             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |227.| Limba si literatura engleza - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |228.| Limba engleza - Limba si literatura       |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |229.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |230.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | engleza                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |231.| Limba engleza - Limba straina             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |232.| Limba straina - Limba engleza             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |233.| Limba si literatura engleza - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |234.| Limba engleza - Limba si literatura romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |235.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura engleza                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |236.| Limba si literatura romana - Limba engleza|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |237.| Limba si literatura engleza - Limba romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |238.| Limba engleza - Limba romana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |239.| Limba romana - Limba si literatura engleza|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |240.| Limba romana - Limba engleza              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba franceza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura franceza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |241.| Limba si literatura franceza              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |242.| Limba franceza                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |243.| Limba si literatura franceza - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |244.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |245.| Limba si literatura franceza - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |246.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |247.| Limba si literatura franceza - Limba      |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |248.| Limba romana - Limba si literatura        |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |249.| Limba franceza - Limba si literatura      |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |250.| Limba si literatura romana - Limba        |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |251.| Limba franceza - Limba si literatura      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |252.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |253.| Limba si literatura franceza - Limba      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |254.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |255.| Limba franceza - Limba straina            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |256.| Limba straina - Limba franceza            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |257.| Limbi moderne aplicate (franceza)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |258.| Limbi moderne aplicate (franceza - limba  |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |259.| Limbi si literaturi straine (franceza)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |260.| Traducatori (franceza)                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |261.| Traducere - Interpretariat (franceza)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |262.| Traducere si interpretare (franceza)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |263.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |264.| Geografie - Limba si literatura franceza  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba franceza - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura franceza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |265.| Geografie - Limba si literatura franceza  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba franceza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura franceza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |266.| Istorie - Limba si literatura franceza    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba franceza - Istorie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura franceza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |267.| Istorie - Limba si literatura franceza    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba franceza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura franceza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |268.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |269.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |270.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |271.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |272.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |273.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura franceza                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |274.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |275.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura franceza                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |276.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |277.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |278.| Jurnalistica - Limba si literatura        |   x  |      |
|STIINTELE      |    | franceza                                  |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |279.| Pedagogie - Limba franceza                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba franceza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura franceza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |280.| Limba si literatura franceza              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |281.| Limba franceza                            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |282.| Limba si literatura franceza - Limba si   |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |283.| Limba franceza - Limba si literatura      |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |284.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |285.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |286.| Limba franceza - Limba straina            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |287.| Limba straina - Limba franceza            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |288.| Limba si literatura franceza - Limba si   |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |289.| Limba franceza - Limba si literatura      |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |290.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura franceza                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |291.| Limba si literatura romana - Limba        |      |   x  |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |292.| Limba si literatura franceza - Limba      |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |293.| Limba franceza - Limba romana             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |294.| Limba romana - Limba si literatura        |      |   x  |
|               |    | franceza                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |295.| Limba romana - Limba franceza             |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |296.| Limba si literatura germana               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |297.| Limba germana                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |298.| Limba si literatura germana - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |299.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |300.| Limba si literatura germana - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |301.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |302.| Limba si literatura germana - Limba romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |303.| Limba romana - Limba si literatura germana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |304.| Limba germana - Limba si literatura romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |305.| Limba si literatura romana - Limba germana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |306.| Limba germana - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |307.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |308.| Limba si literatura germana - Limba       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |309.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |310.| Limba germana - Limba straina             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |311.| Limba straina - Limba germana             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |312.| Limbi moderne aplicate (germana)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |313.| Limbi moderne aplicate (germana - limba   |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |314.| Limbi si literaturi straine (germana)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |315.| Traducatori (germana)                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |316.| Traducere - Interpretariat (germana)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |317.| Traducere si interpretare (germana)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |318.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |319.| Geografie - Limba si literatura germana   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |320.| Geografie - Limba si literatura germana   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana - Istorie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |321.| Istorie - Limba si literatura germana     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |322.| Istorie - Limba si literatura germana     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |323.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |324.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |325.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |326.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |327.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |328.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura germana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |329.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |330.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura germana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |331.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |332.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |333.| Jurnalistica - Limba si literatura germana|   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |334.| Pedagogie - Limba germana                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |335.| Limba si literatura germana               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |336.| Limba germana                             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |337.| Limba si literatura germana - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |338.| Limba germana - Limba si literatura       |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |339.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |340.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |341.| Limba germana - Limba straina             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |342.| Limba straina - Limba germana             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |343.| Limba si literatura germana - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |344.| Limba germana - Limba si literatura romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |345.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |346.| Limba si literatura romana - Limba germana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |347.| Limba si literatura germana - Limba romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |348.| Limba germana - Limba romana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |349.| Limba romana - Limba si literatura germana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |350.| Limba romana - Limba germana              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana - materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |351.| Limba si literatura germana               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |352.| Limba germana                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |353.| Limba si literatura germana - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |354.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |355.| Limba si literatura germana - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |356.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |357.| Limba si literatura germana - Limba romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |358.| Limba romana - Limba si literatura germana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |359.| Limba germana - Limba si literatura romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |360.| Limba si literatura romana - Limba germana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |361.| Limba germana - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |362.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |363.| Limba si literatura germana - Limba       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |364.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |365.| Limba germana - Limba straina             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |366.| Limba straina - Limba germana             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |367.| Limbi moderne aplicate (germana)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |368.| Limbi moderne aplicate (germana - limba   |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |369.| Limbi si literaturi straine (germana)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |370.| Traducatori (germana)                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |371.| Traducere - Interpretariat (germana)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |372.| Traducere si interpretare (germana)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |373.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |374.| Geografie - Limba si literatura germana   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |375.| Istorie - Limba si literatura germana     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |376.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |377.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |378.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |379.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |380.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |381.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura germana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |382.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |383.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura germana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |384.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |385.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |386.| Jurnalistica - Limba si literatura germana|   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |387.| Pedagogie - Limba germana                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba germana-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura germana materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|     la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar           |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |388.| Limba si literatura germana               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |389.| Limba germana                             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |390.| Limba si literatura germana - Limba si    |      |      |
|               |    | literatura straina                        |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |391.| Limba germana - Limba si literatura       |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |392.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |393.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | germana                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |394.| Limba germana - Limba straina             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |395.| Limba straina - Limba germana             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |396.| Limba si literatura germana - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |397.| Limba germana - Limba si literatura romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |398.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura germana                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |399.| Limba si literatura romana - Limba germana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |400.| Limba si literatura germana - Limba romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |401.| Limba germana - Limba romana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |402.| Limba romana - Limba si literatura germana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |403.| Limba romana - Limba germana              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba greaca veche


    Programa - proba de concurs:          Limba greaca veche (elina)
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |404.| Limba si literatura elina                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |405.| Limba elina                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |406.| Limba si literatura elina - Limba si      |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |407.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |408.| Limba si literatura elina - Limba si      |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |409.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |410.| Limba si literatura elina - Limba romana  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |411.| Limba romana - Limba si literatura elina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |412.| Limba elina - Limba si literatura romana  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |413.| Limba si literatura romana - Limba elina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |414.| Limba elina - Limba si literatura straina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |415.| Limba si literatura straina - Limba elina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |416.| Limba si literatura elina - Limba straina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |417.| Limba straina - Limba si literatura elina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |418.| Limba elina - Limba straina               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |419.| Limba straina - Limba elina               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |420.| Limbi si literaturi straine (elina)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |421.| Traducatori (elina)                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |422.| Traducere - Interpretariat (elina)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |423.| Traducere si interpretare (elina)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |424.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | elina                                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |425.| Geografie - Limba si literatura elina     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |426.| Istorie - Limba si literatura elina       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |427.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | elina                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |428.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | elina                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |429.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |430.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |431.| Teologie greco-catolica  - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |432.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | elina                                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |433.| Jurnalistica - Limba si literatura elina  |   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |434.| Pedagogie - Limba elina                   |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba greaca veche

    Programa - proba de concurs:          Limba greaca veche (elina)
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |435.| Limba si literatura elina                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |436.| Limba elina                               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |437.| Limba si literatura elina - Limba si      |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |438.| Limba elina - Limba si literatura straina |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |439.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |440.| Limba si literatura straina - Limba elina |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |441.| Limba elina - Limba straina               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |442.| Limba straina - Limba elina               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |443.| Limba si literatura elina - Limba si      |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |444.| Limba elina - Limba si literatura romana  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |445.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura elina                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |446.| Limba si literatura romana - Limba elina  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |447.| Limba si literatura elina - Limba romana  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |448.| Limba elina - Limba romana                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |449.| Limba romana - Limba si literatura elina  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |450.| Limba romana - Limba elina                |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba italiana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura italiana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |451.| Limba si literatura italiana              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |452.| Limba italiana                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |453.| Limba si literatura italiana - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |454.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |455.| Limba si literatura italiana - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |456.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |457.| Limba si literatura italiana - Limba      |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |458.| Limba romana - Limba si literatura        |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |459.| Limba italiana - Limba si literatura      |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |460.| Limba si literatura romana - Limba        |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |461.| Limba italiana - Limba si literatura      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |462.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |463.| Limba si literatura italiana - Limba      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |464.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |465.| Limba italiana - Limba straina            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |466.| Limba straina - Limba italiana            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |467.| Limbi moderne aplicate (italiana)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |468.| Limbi moderne aplicate (italiana - limba  |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |469.| Limbi si literaturi straine (italiana)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |470.| Traducatori (italiana)                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |471.| Traducere - Interpretariat (italiana)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |472.| Traducere si interpretare (italiana)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |473.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |474.| Geografie - Limba si literatura italiana  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |475.| Istorie - Limba si literatura italiana    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |476.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |477.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |478.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |479.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |480.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura italiana                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |481.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |482.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura italiana                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |483.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |484.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |485.| Jurnalistica - Limba si literatura        |   x  |      |
|STIINTELE      |    | italiana                                  |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |486.| Pedagogie - Limba italiana                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba italiana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura italiana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |487.| Limba si literatura italiana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |488.| Limba italiana                            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |489.| Limba si literatura italiana - Limba si   |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |490.| Limba italiana - Limba si literatura      |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |491.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |492.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |493.| Limba italiana - Limba straina            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |494.| Limba straina - Limba italiana            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |495.| Limba si literatura italiana - Limba si   |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |496.| Limba italiana - Limba si literatura      |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |497.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura italiana                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |498.| Limba si literatura romana - Limba        |      |   x  |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |499.| Limba si literatura italiana - Limba      |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |500.| Limba italiana - Limba romana             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |501.| Limba romana - Limba si literatura        |      |   x  |
|               |    | italiana                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |502.| Limba romana - Limba italiana             |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |503.| Limba si literatura rusa                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |504.| Limba rusa                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |505.| Limba si literatura rusa - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |506.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |507.| Limba si literatura rusa - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |508.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |509.| Limba si literatura rusa - Limba romana   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |510.| Limba romana - Limba si literatura rusa   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |511.| Limba rusa - Limba si literatura romana   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |512.| Limba si literatura romana - Limba rusa   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |513.| Limba rusa - Limba si literatura straina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |514.| Limba si literatura straina - Limba rusa  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |515.| Limba si literatura rusa - Limba straina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |516.| Limba straina - Limba si literatura rusa  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |517.| Limba rusa - Limba straina                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |518.| Limba straina - Limba rusa                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |519.| Limbi moderne aplicate (rusa)             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |520.| Limbi moderne aplicate (rusa - limba      |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |521.| Limbi si literaturi straine (rusa)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |522.| Traducatori (rusa)                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |523.| Traducere - Interpretariat (rusa)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |524.| Traducere si interpretare (rusa)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |525.| Biblioteconomie - Limba si literatura rusa|   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |526.| Geografie - Limba si literatura rusa      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |527.| Istorie - Limba si literatura rusa        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |528.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | rusa                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |529.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |530.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | rusa                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |531.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |532.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |533.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura rusa                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |534.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |535.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura rusa                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |536.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | rusa                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |537.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |538.| Jurnalistica - Limba si literatura rusa   |   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |539.| Pedagogie - Limba rusa                    |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |540.| Limba si literatura rusa                  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |541.| Limba rusa                                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |542.| Limba si literatura rusa - Limba si       |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |543.| Limba rusa - Limba si literatura straina  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |544.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |545.| Limba si literatura straina - Limba rusa  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |546.| Limba rusa - Limba straina                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |547.| Limba straina - Limba rusa                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |548.| Limba si literatura rusa - Limba si       |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |549.| Limba rusa - Limba si literatura romana   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |550.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |551.| Limba si literatura romana - Limba rusa   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |552.| Limba si literatura rusa - Limba romana   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |553.| Limba rusa - Limba romana                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |554.| Limba romana - Limba si literatura rusa   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |555.| Limba romana - Limba rusa                 |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |556.| Limba si literatura rusa                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |557.| Limba rusa                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |558.| Limba si literatura rusa - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |559.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |560.| Limba si literatura rusa - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |561.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |562.| Limba si literatura rusa - Limba romana   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |563.| Limba romana - Limba si literatura rusa   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |564.| Limba rusa - Limba si literatura romana   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |565.| Limba si literatura romana - Limba rusa   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |566.| Limba rusa - Limba si literatura straina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |567.| Limba si literatura straina - Limba rusa  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |568.| Limba si literatura rusa - Limba straina  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |569.| Limba straina - Limba si literatura rusa  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |570.| Limba rusa - Limba straina                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |571.| Limba straina - Limba rusa                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |572.| Limbi moderne aplicate (rusa)             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |573.| Limbi moderne aplicate (rusa - limba      |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |574.| Limbi si literaturi straine (rusa)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |575.| Traducatori (rusa)                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |576.| Traducere - Interpretariat (rusa)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |577.| Traducere si interpretare (rusa)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |578.| Biblioteconomie - Limba si literatura rusa|   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |579.| Geografie - Limba si literatura rusa      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |580.| Geografie - Limba si literatura rusa      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa - Istorie

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |581.| Istorie - Limba si literatura rusa        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |582.| Istorie - Limba si literatura rusa        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |583.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | rusa                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |584.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |585.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | rusa                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |586.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |587.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |588.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura rusa                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |589.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |590.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura rusa                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |591.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | rusa                                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |592.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |593.| Jurnalistica - Limba si literatura rusa   |   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |594.| Pedagogie - Limba rusa                    |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rusa

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rusa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |595.| Limba si literatura rusa                  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |596.| Limba rusa                                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |597.| Limba si literatura rusa - Limba si       |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |598.| Limba rusa - Limba si literatura straina  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |599.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |600.| Limba si literatura straina - Limba rusa  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |601.| Limba rusa - Limba straina                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |602.| Limba straina - Limba rusa                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |603.| Limba si literatura rusa - Limba si       |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |604.| Limba rusa - Limba si literatura romana   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |605.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura rusa                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |606.| Limba si literatura romana - Limba rusa   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |607.| Limba si literatura rusa - Limba romana   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |608.| Limba rusa - Limba romana                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |609.| Limba romana - Limba si literatura rusa   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |610.| Limba romana - Limba rusa                 |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba portugheza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura portugheza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |611.| Limba si literatura portugheza            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |612.| Limba portugheza                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |613.| Limba si literatura portugheza - Limba si |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |614.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |615.| Limba si literatura portugheza - Limba si |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |616.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |617.| Limba si literatura portugheza - Limba    |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |618.| Limba romana - Limba si literatura        |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |619.| Limba portugheza - Limba si literatura    |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |620.| Limba si literatura romana - Limba        |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |621.| Limba portugheza - Limba si literatura    |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |622.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |623.| Limba si literatura portugheza - Limba    |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |624.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |625.| Limba portugheza - Limba straina          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |626.| Limba straina - Limba portugheza          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |627.| Limbi moderne aplicate (portugheza)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |628.| Limbi moderne aplicate (portugheza -      |   x  |      |
|               |    | limba straina)                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |629.| Limbi si literaturi straine (portugheza)  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |630.| Traducatori (portugheza)                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |631.| Traducere - Interpretariat (portugheza)   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |632.| Traducere si interpretare (portugheza)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |633.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |634.| Geografie - Limba si literatura portugheza|   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |635.| Istorie - Limba si literatura portugheza  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |636.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |637.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |638.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |639.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |640.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |641.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura portugheza                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |642.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |643.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |644.| Jurnalistica - Limba si literatura        |   x  |      |
|STIINTELE      |    | portugheza                                |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |645.| Pedagogie - Limba portugheza              |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba portugheza

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura portugheza
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |646.| Limba si literatura portugheza            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |647.| Limba portugheza                          |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |648.| Limba si literatura portugheza - Limba si |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |649.| Limba portugheza - Limba si literatura    |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |650.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |651.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |652.| Limba portugheza - Limba straina          |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |653.| Limba straina - Limba portugheza          |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |654.| Limba si literatura portugheza - Limba si |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |655.| Limba portugheza - Limba si literatura    |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |656.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura portugheza                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |657.| Limba si literatura romana - Limba        |      |   x  |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |658.| Limba si literatura portugheza - Limba    |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |659.| Limba portugheza - Limba romana           |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |660.| Limba romana - Limba si literatura        |      |   x  |
|               |    | portugheza                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |661.| Limba romana - Limba portugheza           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rromani-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rromani materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |662.| Limba si literatura rromani               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |663.| Limba rromani                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |664.| Limba si literatura rromani - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |665.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura rromani                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |666.| Limba si literatura rromani - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |667.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura rromani                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |668.| Limba si literatura rromani - Limba romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |669.| Limba romana - Limba si literatura rromani|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |670.| Limba rromani - Limba si literatura romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |671.| Limba si literatura romana - Limba rromani|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |672.| Limba rromani - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |673.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | rromani                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |674.| Limba si literatura rromani - Limba       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |675.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | rromani                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |676.| Limba rromani - Limba straina             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |677.| Limba straina - Limba rromani             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |678.| Limbi si literaturi straine (rromani)     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |679.| Pedagogie - Limba rromani                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba rromani-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura rromani materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |680.| Limba si literatura rromani               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |681.| Limba rromani                             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |682.| Limba si literatura rromani - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |683.| Limba rromani - Limba si literatura       |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |684.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura rromani                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |685.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | rromani                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |686.| Limba rromani - Limba straina             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |687.| Limba straina - Limba rromani             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |688.| Limba si literatura rromani - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |689.| Limba rromani - Limba si literatura romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |690.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura rromani                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |691.| Limba si literatura romana - Limba        |      |   x  |
|               |    | rromani                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |692.| Limba si literatura rromani - Limba       |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |693.| Limba rromani - Limba romana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |694.| Limba romana - Limba si literatura rromani|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |695.| Limba romana - Limba rromani              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba ucraineana-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura ucraineana materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |696.| Limba si literatura ucraineana            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |697.| Limba ucraineana                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |698.| Limba si literatura ucraineana - Limba si |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |699.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |700.| Limba si literatura ucraineana - Limba si |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |701.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |702.| Limba si literatura ucraineana - Limba    |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |703.| Limba romana - Limba si literatura        |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |704.| Limba ucraineana - Limba si literatura    |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |705.| Limba si literatura romana - Limba        |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |706.| Limba ucraineana - Limba si literatura    |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |707.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |708.| Limba si literatura ucraineana - Limba    |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |709.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |710.| Limba ucraineana - Limba straina          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |711.| Limba straina - Limba ucraineana          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |712.| Limbi moderne aplicate (ucraineana)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |713.| Limbi moderne aplicate (ucraineana - limba|   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |714.| Limbi si literaturi straine (ucraineana)  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |715.| Traducatori (ucraineana)                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |716.| Traducere - Interpretariat (ucraineana)   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |717.| Traducere si interpretare (ucraineana)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |718.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |719.| Geografie - Limba si literatura ucraineana|   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |720.| Istorie - Limba si literatura ucraineana  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |721.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |722.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |723.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |724.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |725.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |726.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura ucraineana                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |727.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |728.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |729.| Jurnalistica - Limba si literatura        |   x  |      |
|STIINTELE      |    | ucraineana                                |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |730.| Pedagogie - Limba ucraineana              |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba ucraineana-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura ucraineana materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |731.| Limba si literatura ucraineana            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |732.| Limba ucraineana                          |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |733.| Limba si literatura ucraineana - Limba si |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |734.| Limba ucraineana - Limba si literatura    |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |735.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |736.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |737.| Limba ucraineana - Limba straina          |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |738.| Limba straina - Limba ucraineana          |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |739.| Limba si literatura ucraineana - Limba si |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |740.| Limba ucraineana - Limba si literatura    |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |741.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura ucraineana                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |742.| Limba si literatura romana - Limba        |      |   x  |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |743.| Limba si literatura ucraineana - Limba    |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |744.| Limba ucraineana - Limba romana           |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |745.| Limba romana - Limba si literatura        |      |   x  |
|               |    | ucraineana                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |746.| Limba romana - Limba ucraineana           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba polona-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura polona materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |747.| Limba si literatura polona                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |748.| Limba polona                              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |749.| Limba si literatura polona - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |750.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |751.| Limba si literatura polona - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |752.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |753.| Limba si literatura polona - Limba romana |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |754.| Limba romana - Limba si literatura polona |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |755.| Limba polona - Limba si literatura romana |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |756.| Limba si literatura romana - Limba polona |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |757.| Limba polona - Limba si literatura straina|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |758.| Limba si literatura straina - Limba polona|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |759.| Limba si literatura polona - Limba straina|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |760.| Limba straina - Limba si literatura polona|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |761.| Limba polona - Limba straina              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |762.| Limba straina - Limba polona              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |763.| Limbi moderne aplicate (polona)           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |764.| Limbi moderne aplicate (polona - limba    |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |765.| Limbi si literaturi straine (polona)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |766.| Traducatori (polona)                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |767.| Traducere - Interpretariat (polona)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |768.| Traducere si interpretare (polona)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |769.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | polona                                    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |770.| Geografie - Limba si literatura polona    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |771.| Istorie - Limba si literatura polona      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |772.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | polona                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |773.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | polona                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |774.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |775.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |776.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura polona                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |777.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |778.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura polona                      |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |779.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | polona                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |780.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |781.| Jurnalistica - Limba si literatura polona |   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |782.| Pedagogie - Limba polona                  |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba polona-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura polona materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |783.| Limba si literatura polona                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |784.| Limba polona                              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |785.| Limba si literatura polona - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |786.| Limba polona- Limba si literatura straina |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |787.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |788.| Limba si literatura straina - Limba polona|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |789.| Limba polona - Limba straina              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |790.| Limba straina - Limba polona              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |791.| Limba si literatura polona - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |792.| Limba polona - Limba si literatura romana |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |793.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura polona                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |794.| Limba si literatura romana - Limba polona |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |795.| Limba si literatura polona - Limba romana |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |796.| Limba polona - Limba romana               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |797.| Limba romana - Limba si literatura polona |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |798.| Limba romana - Limba polona               |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba slovaca-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura slovaca materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |799.| Limba si literatura slovaca               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |800.| Limba slovaca                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |801.| Limba si literatura slovaca - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |802.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |803.| Limba si literatura slovaca - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |804.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |805.| Limba si literatura slovaca - Limba romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |806.| Limba romana - Limba si literatura slovaca|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |807.| Limba slovaca - Limba si literatura romana|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |808.| Limba si literatura romana - Limba slovaca|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |809.| Limba slovaca - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |810.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |811.| Limba si literatura slovaca - Limba       |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |812.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |813.| Limba slovaca - Limba straina             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |814.| Limba straina - Limba slovaca             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |815.| Limbi moderne aplicate (slovaca)          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |816.| Limbi moderne aplicate (slovaca - limba   |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |817.| Limbi si literaturi straine (slovaca)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |818.| Traducatori (slovaca)                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |819.| Traducere - Interpretariat (slovaca)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |820.| Traducere si interpretare (slovaca)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |821.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |822.| Geografie - Limba si literatura slovaca   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |823.| Istorie - Limba si literatura slovaca     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |824.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |825.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |826.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |827.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |828.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |829.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura slovaca                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |830.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |831.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |832.| Jurnalistica - Limba si literatura slovaca|   x  |      |
|STIINTELE      |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |833.| Pedagogie - Limba slovaca                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba slovaca-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura slovaca materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |834.| Limba si literatura slovaca               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |835.| Limba slovaca                             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |836.| Limba si literatura slovaca - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |837.| Limba slovaca - Limba si literatura       |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |838.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |839.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | slovaca                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |840.| Limba slovaca - Limba straina             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |841.| Limba straina - Limba slovaca             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |842.| Limba si literatura slovaca - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |843.| Limba slovaca - Limba si literatura       |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |844.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura slovaca                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |845.| Limba si literatura romana - Limba slovaca|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |846.| Limba si literatura slovaca - Limba romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |847.| Limba slovaca - Limba romana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |848.| Limba romana - Limba si literatura slovaca|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |849.| Limba romana - Limba slovaca              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba spaniola

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura spaniola
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |850.| Limba si literatura spaniola              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |851.| Limba spaniola                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |852.| Limba si literatura spaniola - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |853.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |854.| Limba si literatura spaniola - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |855.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |856.| Limba si literatura spaniola - Limba      |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |857.| Limba romana - Limba si literatura        |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |858.| Limba spaniola - Limba si literatura      |   x  |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |859.| Limba si literatura romana - Limba        |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |860.| Limba spaniola - Limba si literatura      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |861.| Limba si literatura straina - Limba       |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |862.| Limba si literatura spaniola - Limba      |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |863.| Limba straina - Limba si literatura       |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |864.| Limba spaniola - Limba straina            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |865.| Limba straina - Limba spaniola            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |866.| Limbi moderne aplicate (spaniola)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |867.| Limbi moderne aplicate (spaniola - limba  |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |868.| Limbi si literaturi straine (spaniola)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |869.| Traducatori (spaniola)                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |870.| Traducere - Interpretariat (spaniola)     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |871.| Traducere si interpretare (spaniola)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |872.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |873.| Geografie - Limba si literatura spaniola  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |874.| Istorie - Limba si literatura spaniola    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |875.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |876.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |877.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |878.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |879.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura spaniola                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |880.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |881.| Teologie greco-catolica didactica - Limba |   x  |      |
|               |    | si literatura spaniola                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |882.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |883.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |884.| Jurnalistica - Limba si literatura        |   x  |      |
|STIINTELE      |    | spaniola                                  |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |885.| Pedagogie - Limba spaniola                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba spaniola

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura spaniola
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |886.| Limba si literatura spaniola              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |887.| Limba spaniola                            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |888.| Limba si literatura spaniola - Limba si   |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |889.| Limba spaniola - Limba si literatura      |      |   x  |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |890.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |891.| Limba si literatura straina - Limba       |      |   x  |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |892.| Limba spaniola - Limba straina            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |893.| Limba straina - Limba spaniola            |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |894.| Limba si literatura spaniola - Limba si   |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |895.| Limba spaniola - Limba si literatura      |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |896.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura spaniola                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |897.| Limba si literatura romana - Limba        |      |   x  |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |898.| Limba si literatura spaniola - Limba      |      |   x  |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |899.| Limba spaniola - Limba romana             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |900.| Limba romana - Limba si literatura        |      |   x  |
|               |    | spaniola                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |901.| Limba romana - Limba spaniola             |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                TEOLOGIE

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba turca-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura turca materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |902.| Limba si literatura turca                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |903.| Limba turca                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |904.| Limba si literatura turca - Limba si      |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |905.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |906.| Limba si literatura turca - Limba si      |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |907.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |908.| Limba si literatura turca - Limba romana  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |909.| Limba romana - Limba si literatura turca  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |910.| Limba turca - Limba si literatura romana  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |911.| Limba si literatura romana - Limba turca  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |912.| Limba turca - Limba si literatura straina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |913.| Limba si literatura straina - Limba turca |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |914.| Limba si literatura turca - Limba straina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |915.| Limba straina - Limba si literatura turca |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |916.| Limba turca - Limba straina               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |917.| Limba straina - Limba turca               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |918.| Limbi moderne aplicate (turca)            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |919.| Limbi moderne aplicate (turca - limba     |   x  |      |
|               |    | straina)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |920.| Limbi si literaturi straine (turca)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |921.| Traducatori (turca)                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |922.| Traducere - Interpretariat (turca)        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |923.| Traducere si interpretare (turca)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |924.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | turca                                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |925.| Geografie - Limba si literatura turca     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |926.| Istorie - Limba si literatura turca       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|               |927.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | turca                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |928.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | turca                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |929.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |930.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |931.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |932.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | turca                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |933.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  |934.| Jurnalistica - Limba si literatura        |   x  |      |
|STIINTELE      |    | turca                                     |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |935.| Pedagogie - Limba turca                   |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba turca-materna

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura turca materna
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |936.| Limba si literatura turca                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |937.| Limba turca                               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |938.| Limba si literatura turca - Limba si      |      |   x  |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |939.| Limba turca - Limba si literatura straina |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |940.| Limba si literatura straina - Limba si    |      |   x  |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |941.| Limba si literatura straina - Limba turca |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |942.| Limba turca - Limba straina               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |943.| Limba straina - Limba turca               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |944.| Limba si literatura turca - Limba si      |      |   x  |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |945.| Limba turca - Limba si literatura romana  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |946.| Limba si literatura romana - Limba si     |      |   x  |
|               |    | literatura turca                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |947.| Limba si literatura romana - Limba turca  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |948.| Limba si literatura turca - Limba romana  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |949.| Limba turca - Limba romana                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |950.| Limba romana - Limba si literatura turca  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |951.| Limba romana - Limba turca                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |951.| Limba romana - Limba turca                |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                      Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                   Disciplina: Matematica

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant Liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Matematica

    Programa - proba de concurs:          Matematica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     |  1.| Matematica                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Matematica (in limbi straine)             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Matematici pure                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Matematica - Mecanica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Matematica - Fizica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Matematica - Informatica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Matematici aplicate                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Matematici aplicate (in limbi straine)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Matematica - Studii avansate              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Matematica

    Programa - proba de concurs:          Matematica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 10.| Matematica                                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Matematica (in limbi straine)             |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Matematici pure                           |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Matematica - Mecanica                     |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA -   | 15.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|FIZICA         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant Liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Matematica - Fizica

    Programa - proba de concurs:          Matematica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 16.| Matematica - Fizica                       |   x  |      |
|               |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Matematica - Fizica

    Programa - proba de concurs:          Matematica - Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 17.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA -   | 18.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|FIZICA         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                             Aria curriculara: TEHNOLOGII
                                               Disciplinele: Informatica;
                                    Informatica - tehnologia informatiei;
                         Informatica - tehnologii asistate de calculator;
                               Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1) Informatica;
                                          2) Informatica-tehnologia informatiei;
                                          3) Profil tehnic:
                                             Informatica-tehnologii asistate de
                                             calculator;
                                          4) Profil servicii:
                                             Informatica-tehnologii asistate de
                                             calculator;
                                          5) Tehnologia informatiei si a
                                             comunicatiilor

    Programa - proba de concurs:          Informatica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INFORMATICA    |  1.| Informatica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Informatica economica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Informatica - tehnologia informatiei si   |   x  |      |
|               |    | comunicarii                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Informatica - tehnologia informatiei si   |   x  |      |
|               |    | a comunicatiilor                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Informatica - tehnologii asistate de      |   x  |      |
|               |    | calculator                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Informatica - tehnologii asistate pe      |   x  |      |
|               |    | calculator                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Informatica - tehnologia informatiei      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Informatica aplicata si programare        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Stiinta sistemelor si a calculatoarelor   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Automatica si calculatoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Tehnologia informatiei                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Tehnologie informatica                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Automatizari si tehnica de calcul         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 17.| Matematica - Informatica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Informatica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Masini de calcul                          |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ECONOMIC       | 20.| Informatica economica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Informatica manageriala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Cibernetica si informatica economica      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Informatica si contabilitate              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Cibernetica si previziune economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Contabilitate si informatica de gestiune  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Econometrie informatica                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Cibernetica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Finante, contabilitate, informatica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Planificare si cibernetica economica      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        | 30.| Calculatoare                              |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|____|___________________________________________|______|______|
|CALCULATOARELOR| 31.| Calculatoare (in limbi straine)           |   x  |      |
|/INGINERIA     |____|___________________________________________|______|______|
|SISTEMELOR SI A| 32.| Automatica                                |   x  |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Automatica si calculatoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Automatica si informatica economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Informatica tehnica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Sisteme cu microprocesoare                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRIC/      | 40.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|INGINERIE      |____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRICA      | 41.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Automatizari si calculatoare              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Automatizari industriale si conducerea    |   x  |      |
|               |    | robotilor                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Automatica                                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA       | 45.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Mecatronica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Informatica si conducerea proceselor cu   |   x  |      |
|               |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECATRONICA    | 48.| Mecatronica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA/PETROL| 50.| Informatica si conducerea proceselor cu   |   x  |      |
|SI GAZE        |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        | 51.| Tehnologie informatica                    |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|____|___________________________________________|______|______|
|CALCULATOARELOR| 52.| Informatica                               |   x  |      |
|/AUTOMATIZARI  |____|___________________________________________|______|______|
|SI TEHNICA DE  | 53.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|CALCUL         |____|___________________________________________|______|______|
|               | 54.| Tehnica de calcul                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 55.| Informatica tehnica                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INGINERIE      | 56.| Mecatronica                               |   x  |      |
|MECANICA       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        | 57.| Informatica industriala                   |   x  |      |
|APLICATE       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INFORMATICA    | 58.| Informatica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 59.| Informatica economica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 60.| Informatica - tehnologia informatiei si   |   x  |      |
|               |    | comunicarii                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 61.| Informatica - tehnologia informatiei si   |   x  |      |
|               |    | a comunicatiilor                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 62.| Informatica - tehnologii asistate de      |   x  |      |
|               |    | calculator                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 63.| Informatica - tehnologii asistate pe      |   x  |      |
|               |    | calculator                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 64.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 65.| Informatica - tehnologia informatiei      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 66.| Informatica aplicata si programare        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 67.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 68.| Stiinta sistemelor si a calculatoarelor   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 69.| Automatica si calculatoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 70.| Tehnologia informatiei                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 71.| Tehnologie informatica                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 72.| Automatizari si tehnica de calcul         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 73.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 74.| Matematica - Informatica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 75.| Informatica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 76.| Masini de calcul                          |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ECONOMIC       | 77.| Informatica economica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 78.| Informatica manageriala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 79.| Cibernetica si informatica economica      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 80.| Informatica si contabilitate              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 81.| Cibernetica si previziune economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 82.| Contabilitate si informatica de gestiune  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 83.| Econometrie informatica                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 84.| Cibernetica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 85.| Finante, contabilitate, informatica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 86.| Planificare si cibernetica economica      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Tehnologia informatiei si comunicarii

    Programa - proba de concurs:          Informatica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        | 87.| Calculatoare                              |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|____|___________________________________________|______|______|
|CALCULATOARELOR| 88.| Calculatoare (in limbi straine)           |   x  |      |
|/INGINERIA     |____|___________________________________________|______|______|
|SISTEMELOR SI A| 89.| Automatica                                |   x  |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|               | 90.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 91.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 92.| Automatica si calculatoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 93.| Automatica si informatica economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 94.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 95.| Informatica tehnica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 96.| Sisteme cu microprocesoare                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRIC/      | 97.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|INGINERIE      |____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRICA      | 98.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 99.| Automatizari si calculatoare              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |100.| Automatica                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |101.| Automatizari industriale si conducerea    |   x  |      |
|               |    | robotilor                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA       |102.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |103.| Mecatronica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |104.| Informatica si conducerea proceselor cu   |   x  |      |
|               |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECATRONICA    |105.| Mecatronica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |106.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA/PETROL|107.| Informatica si conducerea proceselor cu   |   x  |      |
|SI GAZE        |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        |108.| Tehnologie informatica                    |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|    |                                           |      |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|/AUTOMATIZARI  |109.| Informatica                               |   x  |      |
|SI TEHNICA DE  |____|___________________________________________|______|______|
|CALCUL         |110.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |111.| Tehnica de calcul                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |112.| Informatica tehnica                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INGINERIE      |113.| Mecatronica                               |   x  |      |
|MECANICA       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        |114.| Informatica industriala                   |   x  |      |
|APLICATE       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1) Informatica;
                                          2) Informatica-tehnologia informatiei

    Programa - proba de concurs:          Informatica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INFORMATICA    |115.| Informatica                               |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |116.| Informatica economica                     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |117.| Informatica - tehnologia informatiei si   |   x  |   x  |
|               |    | comunicarii                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |118.| Informatica - tehnologia informatiei si   |   x  |   x  |
|               |    | a comunicatiilor                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |119.| Informatica - tehnologii asistate de      |   x  |   x  |
|               |    | calculator                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |120.| Informatica - tehnologii asistate pe      |   x  |   x  |
|               |    | calculator                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |121.| Informatica aplicata                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |122.| Informatica - tehnologia informatiei      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |123.| Informatica aplicata si programare        |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |124.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |125.| Stiinta sistemelor si a calculatoarelor   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |126.| Automatica si calculatoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |127.| Tehnologia informatiei                    |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |128.| Automatizari si tehnica de calcul         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |129.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |130.| Prelucrarea informatica a datelor         |      |   x  |
|               |    | economice                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |131.| Tehnologie informatica                    |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     |132.| Matematica - Informatica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |133.| Informatica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |134.| Masini de calcul                          |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ECONOMIC       |135.| Informatica economica                     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |136.| Informatica manageriala                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |137.| Cibernetica si informatica economica      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |138.| Informatica si contabilitate              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |139.| Cibernetica si previziune economica       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |140.| Contabilitate si informatica de gestiune  |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |141.| Econometrie informatica                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |142.| Cibernetica                               |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |143.| Finante, contabilitate, informatica       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |144.| Planificare si cibernetica economica      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |145.| Prelucrarea electronica a informatiei     |      |   x  |
|               |    | economice                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        |146.| Calculatoare                              |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|____|___________________________________________|______|______|
|CALCULATOARELOR|147.| Calculatoare (in limbi straine)           |   x  |      |
|/INGINERIA     |____|___________________________________________|______|______|
|SISTEMELOR SI A|148.| Automatica                                |   x  |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|               |149.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |150.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |151.| Automatica si calculatoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |152.| Automatica si informatica economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |153.| Informatica aplicata                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |154.| Informatica tehnica                       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |155.| Sisteme cu microprocesoare                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRIC/      |156.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|INGINERIE      |____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRICA      |157.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |158.| Automatizari si calculatoare              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |159.| Automatica                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |160.| Automatizari industriale si conducerea    |   x  |   x  |
|               |    | robotilor                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA       |161.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |162.| Mecatronica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |163.| Informatica si conducerea proceselor cu   |   x  |   x  |
|               |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECATRONICA    |164.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |165.| Mecatronica                               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA/PETROL|166.| Informatica si conducerea proceselor cu   |   x  |   x  |
|SI GAZE        |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        |167.| Tehnologie informatica                    |   x  |   x  |
|SISTEMELOR SI A|    |                                           |      |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|/AUTOMATIZARI  |168.| Informatica                               |   x  |   x  |
|SI TEHNICA DE  |____|___________________________________________|______|______|
|CALCUL         |169.| Informatica aplicata                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |170.| Tehnica de calcul                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |171.| Informatica tehnica                       |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INGINERIE      |172.| Mecatronica                               |   x  |      |
|MECANICA       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        |173.| Informatica industriala                   |   x  |   x  |
|APLICATE       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                      Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                       Disciplina: Fizica

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica

    Programa - proba de concurs:          Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         |  1.| Fizica                                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Fizica (in limbi straine)                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Fizica medicala                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Fizica materialelor                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Fizica mediului                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Fizica mediului ambiant                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Biofizica                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Fizica - Chimie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Fizica informatica                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Fizica tehnologica                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 11.| Matematica - Fizica                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 12.| Chimie - Fizica                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial


    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica - Chimie

    Programa - proba de concurs:          Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 13.| Chimie - Fizica                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 14.| Fizica - Chimie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica - Matematica

    Programa - proba de concurs:          Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 15.| Matematica - Fizica                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica

    Programa - proba de concurs:          Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 16.| Fizica                                    |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Fizica mediului ambiant                   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Fizica mediului                           |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Fizica (in limbi straine)                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Fizica - Chimie                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 21.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 22.| Chimie - Fizica                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA -   | 23.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|FIZICA         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica - Matematica

    Programa - proba de concurs:          Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     | 24.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA-    | 25.| Matematica - Fizica                       |      |   x  |
|FIZICA         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica - Chimie

    Programa - proba de concurs:          Fizica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 26.| Fizica - Chimie                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 27.| Chimie - Fizica                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                      Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                       Disciplina: Chimie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie

    Programa - proba de concurs:          Chimie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         |  1.| Chimie                                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Chimie (in limbi straine)                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Chimie militara (militar)                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Biochimie tehnologica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Chimia mediului                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Radiochimie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Chimie - Fizica (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Chimie - Fizica                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Chimie - Biologie                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Inginerie chimica                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Inginerie chimica (in limbi straine)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Tehnologie chimica                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Tehnologie chimica organica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Tehnologie chimica anorganica             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Tehnologia substantelor anorganice        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Tehnologia substantelor organice          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Stiinta si ingineria materialelor oxidice |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Tehnologia silicatilor si compusilor      |   x  |      |
|               |    | oxidici                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 19.| Fizica - Chimie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 20.| Biochimie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 22.| Inginerie chimica                         |   x  |      |
|INDUSTRIALA    |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Inginerie chimica (in limbi straine)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Tehnologie chimica                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Tehnologie chimica organica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Tehnologie chimica anorganica             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Tehnologia substantelor anorganice        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Tehnologia substantelor organice          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Stiinta si ingineria materialelor oxidice |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Tehnologia silicatilor si compusilor      |   x  |      |
|               |    | oxidice                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie - Fizica

    Programa - proba de concurs:          Chimie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 31.| Chimie - Fizica (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Chimie - Fizica                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 33.| Fizica - Chimie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie - Biologie

    Programa - proba de concurs:          Chimie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 34.| Chimie - Biologie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 35.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie

    Programa - proba de concurs:          Chimie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 36.| Chimie                                    |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Chimie - sectia pedagogica                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Tehnici de laborator                      |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Chimie - Fizica                           |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Chimie - Biologie                         |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Tehnologie chimica                        |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Tehnici de laborator                      |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Tehnologie chimica organica               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Tehnologie chimica anorganica             |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 45.| Tehnologie chimica                        |      |   x  |
|INDUSTRIALA    |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Tehnici de laborator                      |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Tehnologie chimica organica               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Tehnologie chimica anorganica             |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 49.| Fizica - Chimie                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 50.| Biologie - Chimie                         |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie - Biologie

    Programa - proba de concurs:          Chimie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 51.| Biologie - Chimie                         |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 52.| Chimie - Biologie                         |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie - Fizica

    Programa - proba de concurs:          Chimie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 53.| Chimie - Fizica                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 54.| Fizica - Chimie                           |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                      Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                     Disciplina: Biologie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie

    Programa - proba de concurs:          Biologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       |  1.| Biologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Biochimie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Ecologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Ecologie si protectia mediului            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Biologie - Stiinte agricole               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Biologie - Agricultura                    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         |  9.| Chimie - Biologie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 10.| Geografie - Biologie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie - Chimie

    Programa - proba de concurs:          Biologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 11.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 12.| Chimie - Biologie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Biologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 13.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 14.| Geografie - Biologie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie

    Programa - proba de concurs:          Biologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 15.| Biologie                                  |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Biologie - Geografie                      |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Biologie - Agricultura                    |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Biologie - Chimie                         |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Stiinte naturale si agricole              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 20.| Chimie - Biologie                         |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 21.| Geografie - Biologie                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Biologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 22.| Biologie - Geografie                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 23.| Geografie - Biologie                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie - Chimie

    Programa - proba de concurs:          Biologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 24.| Biologie - Chimie                         |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 25.| Chimie - Biologie                         |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                               Disciplina: Cultura civica

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Cultura civica

    Programa - proba de concurs:          Cultura civica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Pedagogie - Limba straina                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihologie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Sociologie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Sociologie - Etnologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Sociologie - Politologie                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        | 20.| Stiinte politice                          |   x  |      |
|POLITICE       |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Stiinte politice (in limbi straine)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Stiinte politice si administrative        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Stiinte politice - Filosofie              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Studii europene                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE SOCIAL | 25.| Stiinte politico-economice                |   x  |      |
|POLITICE       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        | 26.| Administratie publica                     |   x  |      |
|ADMINISTRATIVE |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 27.| Comunicare si relatii publice             |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 28.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Filosofie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Teologie ortodoxa - Istorie               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Teologie ortodoxa didactica - Istorie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Teologie romano-catolica - Istorie        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Teologie greco-catolica - Istorie         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Teologie reformata - Istorie              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  | 36.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|STIINTELE      |____|___________________________________________|______|______|
|COMUNICARII    | 37.| Comunicare si relatii publice             |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|COMUNICARE SI  | 38.| Comunicare si relatii publice             |   x  |      |
|RELATII PUBLICE|    |                                           |      |      |
|(SNSPA)        |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 39.| Filosofie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Filosofie - Sociologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Filosofie si jurnalistica                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Filosofie - Jurnalistica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Filosofie si antropologie                 |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 45.| Istorie                                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Istorie (in limbi straine)                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Istorie - Limba si literatura romana      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Istorie - Limba si literatura straina     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Istorie - Filosofie                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Istorie - Geografie                       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 51.| Istorie - Arheologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Istorie - Muzeologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 53.| Istorie - Istoria artei                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 54.| Istorie - Jurnalistica                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 55.| Istorie - Biblioteconomie                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 56.| Istorie - Jurnalism                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 57.| Stiinte politice                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 58.| Arhivistica si istorie                    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARHIVISTICA    | 59.| Arhivistica - Istorie (militar)           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 60.| Geografie - Istorie                       |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|DREPT          | 61.| Drept                                     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                           Disciplinele: Filosofie; Logica si argumentare

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Filosofie;
                                          Logica si argumentare

    Programa - proba de concurs:          Filosofie si Logica si argumentare
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |  1.| Filosofie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Filosofie - Istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Filosofie - Istorie                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filosofie - Sociologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Filosofie si jurnalistica                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Filosofie - Jurnalistica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Filosofie si antropologie                 |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |  8.| Istorie - Filosofie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |  9.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Filosofie                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        | 10.| Stiinte politice - Filosofie              |   x  |      |
|POLITICE       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                   Disciplina: Sociologie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant Liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Sociologie

    Programa - proba de concurs:          Sociologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Sociologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Sociologie - Politologie                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Sociologie - Etnologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |  8.| Filosofie - Sociologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 10.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                 Disciplina: Psihologie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Psihologie

    Programa - proba de concurs:          Psihologie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Psihosociologie - informatii (militar)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 14.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                    Disciplina: Pedagogie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pedagogie

    Programa - proba de concurs:          Pedagogie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Pedagogie - Limba straina                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                         Disciplinele: Economie; Educatie antreprenoriala

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Economie;
                                          Educatie antreprenoriala

    Programa - proba de concurs:          Economie si educatie antreprenoriala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ECONOMIC/      |  1.| Economie generala                         |   x  |      |
|CIBERNETICA SI |____|___________________________________________|______|______|
|STATISTICA     |  2.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|ECONOMICA,     |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|FINANTE        |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Economie - Pedagogie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Economia si dreptul afacerilor            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Economie matematica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Economie mondiala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Economia intreprinderii                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Economia intreprinderii (in limbi straine)|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Economie si administrarea afacerilor      |   x  |      |
|               |    | intreprinderii                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Comert                                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Turism si servicii                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Stiinte economice                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Politici economice                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Relatii economice internationale          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Tranzactii internationale                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Relatii comerciale si financiar-bancare   |   x  |      |
|               |    | interne si internationale                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Comert exterior                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Managementul afacerilor                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Managementul afacerilor economice         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Management si marketing in afaceri        |   x  |      |
|               |    | economice                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                  CJAPP/Cabinet asistenta psihopedagogica
                                    Post: Profesor - psiholog; Profesor -
                                        psihopedagog; Profesor - sociolog

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                CJAPP/Cabinet asistenta
                                          psihopedagogica

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1) Profesor - psiholog
                                          2) Profesor - psihopedagog

    Programa - proba de concurs:          Consiliere psihopedagogica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Filosofie - istorie (promotii in          |   x  |      |
|               |    | perioada 1978 - 1989)                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihopedagogie speciala si asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Pedagogie - Limba si literetura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Pedagogie - Limba straina                 |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 20.| Psihosociologie - Informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                CJAPP/Cabinet asistenta
                                          psihopedagogica

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Profesor - sociolog

    Programa - proba de concurs:          Consiliere psihopedagogica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         | 21.| Sociologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Sociologie - Politologie                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Sociologie - Etnologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 28.| Filosofie - Sociologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Filosofie - istorie (promotii in          |   x  |      |
|               |    | perioada 1978 - 1989)                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 30.| Psihosociologie - Informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                    Disciplina: Logopedie*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant prescolar/Invatamant
                                          primar/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Logopedie

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie speciala si asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 20.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|
| * Absolventii invatamantului superior cu specializarile mentionate in tabel  |
| sunt exceptati de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997     |
| privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile       |
| ulterioare.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                      Disciplina: Istorie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |  1.| Istorie                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Istorie (in limbi straine)                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Istorie - Limba si literatura romana      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Istorie - Limba si literatura straina     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Istorie - Filosofie                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Istorie - Geografie                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Istorie - Arheologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Istorie - Muzeologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Istorie - Istoria artei                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Istorie - Jurnalistica                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Istorie - Biblioteconomie                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Istorie - Jurnalism                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Arhivistica si Istorie                    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 14.| Istorie - Geografie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 15.| Limba si literatura romana - Istorie      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Limba si literatura straina - Istorie     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 17.| Filosofie - Istorie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 18.| Geografie - Istorie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 19.| Geografie - Istorie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARHIVISTICA    | 20.| Arhivistica - Istorie (militar)           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 21.| Teologie ortodoxa - Istorie               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Teologie ortodoxa didactica - Istorie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Teologie romano-catolica - Istorie        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Teologie greco-catolica - Istorie         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Teologie reformata - Istorie              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 28.| Istorie                                   |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Istorie - Geografie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 30.| Istorie - Geografie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 31.| Geografie - Istorie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie - Geografie

    Programa - proba de concurs:          Istorie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 32.| Geografie - Istorie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                    Disciplina: Geografie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie

    Programa - proba de concurs:          Geografie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |  1.| Geografie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Geografia turismului                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Geografie - Stiinta mediului              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Stiinta mediului                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Stiinta mediului sau cercetarea mediului  |   x  |      |
|               |    | inconjurator                              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Geografia mediului                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Geografie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Geografie - Istorie                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Geografie - Biologie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 10.| Istorie - Geografie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 11.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOLOGIE       | 12.| Geologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie - Istorie

    Programa - proba de concurs:          Geografie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 13.| Geografie - Istorie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 14.| Istorie - Geografie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional/Invatamant gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie - Biologie

    Programa - proba de concurs:          Geografie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 15.| Geografie - Biologie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 16.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie

    Programa - proba de concurs:          Geografie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 17.| Geografie                                 |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Geografie - Biologie                      |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Geografie - Istorie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 20.| Istorie - Geografie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 21.| Biologie - Geografie                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie - Istorie

    Programa - proba de concurs:          Geografie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 22.| Geografie - Istorie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 23.| Istorie - Geografie                       |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant profesional/Invatamant
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie - Biologie

    Programa - proba de concurs:          Geografie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 24.| Geografie - Biologie                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       | 25.| Biologie - Geografie                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

                                        Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
              Disciplinele: Religie; Discipline teologice de specialitate

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie;
                                          2. Discipline teologice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie ortodoxa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |  1.| Teologie ortodoxa pastorala               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Teologie ortodoxa - Litere                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Teologie ortodoxa didactica - Litere      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Teologie ortodoxa - Asistenta sociala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Teologie ortodoxa didactica - Asistenta   |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Teologie ortodoxa didactica - Conservare  |   x  |      |
|               |    | si restaurare                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Teologie ortodoxa didactica - Arte        |   x  |      |
|               |    | plastice                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Teologie ortodoxa - Istorie               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Teologie ortodoxa didactica - Istorie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Teologie ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Teologie ortodoxa didactica - Filologie   |   x  |      |
|               |    | clasica                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Teologie ortodoxa - Limba materna         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Teologie ortodoxa - Pictura bisericeasca  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie ortodoxa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 17.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 18.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie;
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie romano-catolica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 19.| Teologie romano-catolica pastorala        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Teologie romano-catolica didactica        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Teologie romano-catolica - Litere         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Teologie romano-catolica - Asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Teologie romano-catolica - Istorie        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Teologie romano-catolica - Etnologie      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Teologie romano-catolica didactica - Limba|   x  |      |
|               |    | si literatura straina                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie romano-catolica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 30.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 31.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie;
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie greco-catolica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 32.| Teologie greco-catolica pastorala         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Teologie greco-catolica didactica         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Filosofie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Teologie greco-catolica - Litere          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Teologie greco-catolica - Asistenta       |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Teologie greco-catolica - Iconografie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Teologie greco-catolica - Istorie         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Teologie greco-catolica - Limba si        |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie greco-catolica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 44.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 45.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie baptista
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 46.| Teologie baptista pastorala               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Teologie baptista didactica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Teologie baptista - Litere                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Teologie baptista - Asistenta sociala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 51.| Teologie baptista didactica -             |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Teologie baptista - Muzica bisericeasca   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 53.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | romana straina                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 54.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie baptista
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 55.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 56.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie reformata
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 57.| Teologie reformata - Litere               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 58.| Teologie reformata - Etnologie            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 59.| Teologie reformata - Asistenta sociala    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 60.| Teologie reformata didactica -            |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 61.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 62.| Teologie reformata - Limba materna        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 63.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | elina                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 64.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 65.| Teologie reformata - Istorie              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 66.| Teologie reformata didactica - Etnologie  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 67.| Teologie protestanta didactica            |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie reformata
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 68.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 69.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie adventista
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 70.| Teologie adventista - Litere              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie adventista
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 71.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 72.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie penticostala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 73.| Teologie penticostala                     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie penticostala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 74.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 75.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1. Religie
                                          2. Discipline teoretice de
                                             specialitate

    Programa - proba de concurs:          Religie unitariana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 76.| Teologie unitariana (+ reformata)         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie unitariana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 77.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 78.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie ortodoxa
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 79.| Teologie ortodoxa pastorala               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 80.| Teologie ortodoxa - Litere                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 81.| Teologie ortodoxa didactica - Litere      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 82.| Teologie ortodoxa - Asistenta sociala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 83.| Teologie ortodoxa didactica -             |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 84.| Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 85.| Teologie ortodoxa didactica -             |   x  |      |
|               |    | Conservare si restaurare                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 86.| Teologie ortodoxa didactica -             |   x  |      |
|               |    | Arte plastice                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 87.| Teologie ortodoxa - Istorie               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 88.| Teologie ortodoxa didactica - Istorie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 89.| Teologie ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |    | (limba latina - limba greaca veche)       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 90.| Teologie ortodoxa - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 91.| Teologie ortodoxa didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 92.| Teologie ortodoxa - Limba materna         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 93.| Teologie ortodoxa - Pictura bisericeasca  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 94.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 95.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie romano-catolica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 96.| Teologie romano-catolica pastorala        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 97.| Teologie romano-catolica didactica        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 98.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Etnologie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 99.| Teologie romano-catolica - Litere         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |100.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |101.| Teologie romano-catolica -                |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |102.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |103.| Teologie romano-catolica - Istorie        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |104.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |105.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |106.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |107.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |108.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie greco-catolica
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |109.| Teologie greco-catolica pastorala         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |110.| Teologie greco-catolica didactica         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |111.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Filosofie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |112.| Teologie greco-catolica - Litere          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |113.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |114.| Teologie greco-catolica -                 |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |115.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |116.| Teologie greco-catolica - Iconografie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |117.| Teologie greco-catolica - Istorie         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |118.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Istorie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |119.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |120.| Teologie greco-catolica -                 |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |121.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |122.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie baptista
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |123.| Teologie baptista pastorala               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |124.| Teologie baptista didactica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |125.| Teologie baptista - Litere                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |126.| Teologie baptista didactica -             |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |127.| Teologie baptista - Asistenta sociala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |128.| Teologie baptista didactica -             |   x  |      |
|               |    | Asistenta sociala                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |129.| Teologie baptista - Muzica bisericeasca   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |130.| Teologie baptista - Limba si literatura   |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |131.| Teologie baptista didactica - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |132.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |133.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie reformata
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |134.| Teologie reformata - Litere               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |135.| Teologie reformata - Etnologie            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |136.| Teologie reformata didactica - Etnologie  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |137.| Teologie reformata - Asistenta sociala    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |138.| Teologie reformata didactica - Asistenta  |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |139.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |140.| Teologie reformata didactica - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |141.| Teologie reformata - Limba materna        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |142.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | elina                                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |143.| Teologie protestanta didactica            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |144.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |145.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie adventista
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |146.| Teologie adventista - Litere              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |147.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |148.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie penticostala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |149.| Teologie penticostala                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |150.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |151.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant gimnazial/Invatamant
                                          primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie

    Programa - proba de concurs:          Religie unitariana
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |152.| Teologie unitariana + (reformata)         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |153.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |154.| Cultura si religie                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
|     postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare - |
|     similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu      |
|     prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului            |
|     nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.    |
|______________________________________________________________________________|

                                                                    *LDAVCIP*

    LISTA DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE CODIFICATE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    A. Niveluri de invatamant preuniversitar
                                                                 _____
                                                                | Cod |
 _______________________________________________________________|_____|
| Nivelul de     | 1. Liceal general (clasele IX - XII)         |  L  |
| invatamant     |______________________________________________|_____|
| preuniversitar | 2. Gimnazial general (clasele V - VIII) si   |  G  |
|                | inv. general - clasa a IX-a                  |     |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 3. Liceal de arta (clasele IX - XII);        |  LA |
|                | Liceal de arhitectura; Seminar teologic      |     |
|                | (patrimoniu); Palate si cluburi ale elevilor |     |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 4. Gimnazial de arta (clasele V - VIII) si   |  GA |
|                | clasa a IX-a                                 |     |
|________________|______________________________________________|_____|

    B. Disciplinele de arte vizuale codificate

 _____________________________________________________________________
| Nivelul de     |                Disciplina                          |
| invatamant     |____________________________________________________|
| preuniversitar |                    Denumire                  | Cod |
|________________|______________________________________________|_____|
|        L       | Educatie vizuala                             |L-EV |
|________________|______________________________________________|_____|
|        G       | Educatie plastica                            |G-EP |
|________________|______________________________________________|_____|
|       LA       | 1. Pictura de sevalet                        |LA-PS|
|                |______________________________________________|_____|
|                | 2. Grafica                                   |LA-G |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 3. Sculptura statuara                        |LA-SS|
|                |______________________________________________|_____|
|                | 4. Sculptura ornamentala                     |LA-SO|
|                |______________________________________________|_____|
|                | 5. Ceramica                                  |LA-C |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 6. Arte monumentale                          |LA-AM|
|                |______________________________________________|_____|
|                | 7. Design                                    |LA-D |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 8. Design vestimentar                        |LA-DV|
|                |______________________________________________|_____|
|                | 9. Arte textile                              |LA-AT|
|                |______________________________________________|_____|
|                |10. Tapiserie                                 |LA-T |
|                |______________________________________________|_____|
|                |11. Foto - video                              |LA-FV|
|                |______________________________________________|_____|
|                |12. Desen animat                              |LA-DA|
|                |______________________________________________|_____|
|                |13. Scenografie                               |LA-S |
|                |______________________________________________|_____|
|                |14. Arhitectura                               |LA-A |
|                |______________________________________________|_____|
|                |15. Restaurare                                |LA-R |
|                |______________________________________________|_____|
|                |16. Istoria artei sau Istoria arhitecturii si |LA-IA|
|                |    artelor                                   |     |
|________________|______________________________________________|_____|
|       GA       | 1. Desen                                     |GA-D |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 2. Pictura                                   |GA-P |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 3. Modelaj                                   |GA-M |
|                |______________________________________________|_____|
|                | 4. Istoria artei                             |GA-IA|
|________________|______________________________________________|_____|

                                              * Aria curriculara : ARTE
                                Disciplinele de arte vizuale: * LDAVCIP *

 ________________________________________
| CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE |
|    (PRINCIPALE) DE INCADRARE DIN       |
      INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR        |
|        (v. lista *LDAVCIP*)            |
|________________________________________|
| L - | G - |      LA -    |     GA -    |
|     |     |              |             |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | PS           | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | SS, SO       | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | G            | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | DV, AT, T, R | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | AM           | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | C            | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | S            | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | D            | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | D            | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | D            | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | R, IA        | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | R, IA        | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | IA           | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | FV, DA       | D, P, IA    |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | FV, DA       | D, P, IA    |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | R, IA        | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  | EP  | R, IA        | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  |     | FV, GC       |             |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  |     | FV, GC       |             |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  |     | FV, GC       |             |
|_____|_____|______________|_____________|
|     | EP  |              | D, P, M, IA |
|_____|_____|______________|_____________|
| EV  |     | A            |             |
|_____|_____|______________|_____________|

    Programa - proba de concurs: Arte vizuale/Educatie plastica/Educatie vizuala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTE PLASTICE  |  1.| Arte plastice                             |   x  |      |
|SI DECORATIVE  |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Arte decorative                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Pictura                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Sculptura                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Grafica                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Arte textile (tapiserie - contexturi,     |   x  |      |
|               |    | moda - imprimeuri)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Arta murala                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Ceramica - Sticla - Metal                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Scenografie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Design                                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Design industrial si ambiental si de      |   x  |      |
|               |    | comunicare                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Forme industriale                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Conservarea si restaurarea operei de arta |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Conservare si restaurare                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Istoria si teoria artei                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Pedagogia artei (profesor de desen)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Pedagogia artei                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Pedagogie - arte plastice si decorative   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Arta fotografica                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Foto - Video - Procesare computerizata a  |   x  |      |
|               |    | imaginii                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 21.| Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Teologie ortodoxa - Pictura bisericeasca  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CINEMATOGRAFIE | 23.| Multimedia - sunet, montaj                |   x  |      |
|SI MEDIA       |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Multimedia - sunet, montaj, grafica       |      |      |
|               |    | computerizata                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Fotografie, cinematografie, media         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTE PLASTICE  | 26.| Pedagogie - arte plastice si decorative   |      |   x  |
|SI DECORATIVE  |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Arte vizuale/Arhitectura
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARHITECTURA    | 27.| Arhitectura                               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|      NIVELUL DE INVATAMANT     |ARIA       |         DISCIPLINA*             |
|                                |CURRICULARA|                                 |
|________________________________|___________|_________________________________|
| Invatamant general obligatoriu | Arte      | Educatie muzicala               |
| si invatamant liceal (scoli si |           |                                 |
| licee de cultura generala,     |           |                                 |
| filiera teoretica, tehnologica |           |                                 |
| si vocationala, cu exceptia    |           |                                 |
| specializarii muzica)          |           |                                 |
| clasele V - XII                |           |                                 |
|________________________________|___________|_________________________________|
| Educatie artistica specializata| Arte      | Educatie muzicala specializata: |
| (muzica teatru, coregrafie),   |           | Muzica instrumentala: Pian      |
| scoli si licee de arta cu      |           | Instrumente cu coarde: vioara,  |
| program integrat si            |           | viola, violoncel, contrabas,    |
| suplimentar, clasele I - XII   |           | chitara, harpa;                 |
| (primar, gimnazial, liceal)    |           | Instrumente de suflat: flaut,   |
|                                |           | oboi, clarinet, fagot, trompeta |
|                                |           | corn, trombon, tuba, nai;       |
|                                |           | Instrumente de percutie: tambal;|
|                                |           | Instrument la alegere*          |
|                                |           | Acompaniament*                 |
|                                |           | Arta vocala: canto, initiere    |
|                                |           | vocala, muzica vocala           |
|                                |           | traditionala romaneasca (canto  |
|                                |           | popular), jazz - muzica usoara  |
|                                |           | (muzica vocala)                 |
|                                |           | Ansambluri muzicale             |
|                                |           | instrumentale si vocale: muzica |
|                                |           | de camera, orchestra, cor       |
|                                |           | Teorie - solfegiu - dicteu      |
|                                |           | Istoria muzicii                 |
|                                |           | Forme muzicale                  |
|                                |           | Armonie                         |
|                                |           | Etnografie si folclor muzical   |
|                                |           | Educatie artistica specializata:|
|                                |           | Arta actorului                  |
|                                |           | Euritmie                        |
|                                |           | Istoria teatrului               |
|                                |           | Regie                           |
|                                |           | Management artistic             |
|                                |           | Istoria si teoria spectacolului |
|                                |           | Estetica si teoria spectacolului|
|                                |           | Coregrafie:                     |
|                                |           | Dans clasic                     |
|                                |           | Dans de caracter                |
|                                |           | Dans istoric                    |
|                                |           | Dans romanesc                   |
|                                |           | Dans contemporan                |
|                                |           | Duet                            |
|                                |           | Istoria baletului               |
|                                |           | Repertoriu ansamblu             |
|                                |           | Repertoriu individual           |
|                                |           | Ritmica                         |
|________________________________|___________|_________________________________|
    * Oricare din instrumentele de la Muzica instrumentala
    * A nu se confunda cu corepetitia. Se va efectua conform planului cadru aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4072/22.06.2004 si O.M.E.C.T. 5723/23.12.2003.

    - Abrevieri pentru fiecare disciplina de la specializarile muzica, teatru, coregrafie:

    MUZICA
    educatie muzicala - EM
    muzica instrumentala - MI
    pian - P
    arta vocala - canto - C
                - initiere vocala - IV
    vioara - V
    viola - VLA
    violoncel - VLO
    contrabas - CBAS
    chitara - CHI
    harpa - HP
    flaut - FL
    oboi - OB
    clarinet - CL
    fagot - FG
    trompeta - TR
    corn - CR
    trombon - TRB
    tuba - TB
    percutie - PERC
    tambal - TAM
    nai - N
    *instrument la alegere - IA
    *acompaniament - ACO
    muzica vocala traditionala romaneasca - MVTR
    jazz - muzica usoara - JMU
    muzica de camera - MC
    ansamblu orchestral - AO
    ansamblu coral - AC
    ansamblu folcloric - AF
    teorie-solfegiu-dicteu - TSD
    istoria muzicii - IM
    forme muzicale - FM
    Armonie - A
    Etnografie si folclor muzical - EFM

    COREGRAFIE
    Dans clasic - DCL
    Dans de caracter - DCR
    Dans istoric - DI
    Dans romanesc - DR
    Dans contemporan - DCR
    Duet - D
    Istoria baletului - IB
    Repertoriu ansamblu - RA
    Repertoriu individual - RI
    Ritmica - R

    TEATRU
    arta actorului - AA
    euritmie - E
    istoria teatrului - IT
    regie - REG
    management artistic - MA
    Istoria si teoria spectacolului - ITS
    Estetica si teoria spectacolului - ETS

------------
    * Oricare din instrumentele de la Muzica instrumentala
    * A nu se confunda cu corepetitia. Se va efectua conform planului cadru aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4072/22.06.2004 si O.M.E.C.T. 5723/23.12.2003.

    NOTA:
    Abrevierile au fost facute in vederea introducerii datelor in sistemul computerizat.

                                          Aria curriculara : ARTE MUZICA;
                                                      TEATRU; COREGRAFIE
 _______________________________________________________________________
|  CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE (PRINCIPALE) DE INCADRARE DIN        |
|                 INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR                           |
|                  (v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)                           |
|_______________________________________________________________________|
| L - |  G/ |           LM/A - C           |          G/PM, GPC -       |
|     |  P -|                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, ACO, MC    | IA, TSD                    |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, ACO, MC    | IA, TSD                    |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, ACO, MC    | IA, TSD                    |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | C, IV                        |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | C, IV                        |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, FM, A, AO, | instrument), IA, TSD, AC,  |
|     |     | AC, ACO                      | AO                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, FM, A, AO, | instrument), IA, TSD, AC,  |
|     |     | AC, ACO                      | AO                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, FM, A, AO, | instrument), IA, TSD, AC,  |
|     |     | AC, ACO                      | AO                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, FM, A, ACO      | instrument), IA, AC, TSD   |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, FM, A, ACO      | instrument), IA, AC, TSD   |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, FM, A, AO, AC,  | instrument), IA, TSD, AO,  |
|     |     | EFM                          | AC                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, FM, A, AO, AC,  | instrument), IA, TSD, AO,  |
|     |     | EFM, ACO, AF                 | AC                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, FM, A, AO, AC,  | instrument), IA, TSD       |
|     |     | ACO                          |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, FM, A, AO, AC,  | instrument), IA, TSD       |
|     |     | EFM, AF, ACO                 |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, AF, EFM, ACO    | instrument), IA, TSD       |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, TSD, IM, AF, ACO         | instrument), IA, TSD       |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | MVTR*                      |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | MVTR*                      |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, AO, AC     | instrument), IA, TSD, AO,  |
|     |     |                              | AC                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | *MI (functie de instrument),| *MI (functie de           |
|     |     | IA, JMU, TSD, IM, AO, AC, AF,| instrument), IA, TSD, AO,  |
|     |     | EFM                          | AC                         |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
| EM  | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     | EM  |                              |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     |                              | *MI (functie de         |
|     |     |                              | instrument), TSD           |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | DCL, DC, DR, DCR, D, RI, IB, | DCL, DI, DR, R, DCR, RA    |
|     |     | RA, E                        |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | DCL, DC, DR, DCR, D, RI, IB, | DCL, DI, DR, R, DCR, RA    |
|     |     | RA, E                        |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | DCL, DC, DR, DCR, D, RI, IB, | DCL, DI, DR, R, DCR, RA    |
|     |     | RA, E                        |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | DCL, DC, DR, DCR, D, RI, IB, | DCL, DI, DR, R, DCR, RA    |
|     |     | RA, E                        |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | IT, REG, MA, ITS             |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | IT, REG, MA, ITS             |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | AA, IT, REG, ITS, MA         |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | AA, IT, REG, ITS, MA         |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | AA, IT, REG, ITS, MA         |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | AA, IT, REG, ITS, MA         |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | IT, ITS, MA                  |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | IT, REG, ITS, MA             |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | IT, REG, ITS, MA             |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|
|     |     | IT, ITS, REG                 |                            |
|_____|_____|______________________________|____________________________|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala specializata: muzica
                                 instrumentala/muzica de camera/studii teoretice
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         |  1.| Interpretare muzicala                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Interpretare instrumentala                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Interpretare instrumentala/Profesor de    |   x  |      |
|               |    | instrument                                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala specializata: arta vocala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         |  4.| Canto                                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Canto/Profesor de canto                   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala specializata: muzica
                                 instrumentala/studii teoretice/ansambluri
                                 muzicale vocale si instrumentale
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         |  6.| Compozitie muzicala                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Compozitie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Compozitie/Profesor de instrument si      |   x  |      |
|               |    | profesor de muzica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Muzicologie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Muzicologie/Profesor de instrument si     |   x  |      |
|               |    | profesor de muzica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Dirijat de orchestra                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Dirijat de orchestra/Profesor de          |   x  |      |
|               |    | instrument si profesor de muzica          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Dirijat de cor academic                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Dirijat de cor academic/Profesor de muzica|   x  |      |
|               |    | si profesor de instrument                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala specializata: muzica
                                 instrumentala/studii teoretice
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         | 15.| Pedagogie muzicala                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Pedagogie muzicala/Profesor de muzica si  |   x  |      |
|               |    | profesor de instrument                    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         | 17.| Pedagogie muzicala                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Pedagogie muzicala/Profesor de muzica si  |   x  |      |
|               |    | profesor de instrument                    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala specializata: muzica
                                 instrumentala/studii teoretice/ansambluri
                                 muzicale vocale si instrumentale
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         | 19.| Jazz si muzica usoara                     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Jazz si muzica usoara/Profesor de muzica  |   x  |      |
|               |    | si profesor de instrument                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         | 21.| Compozitie muzicala                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Compozitie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Compozitie/Profesor de instrument si      |   x  |      |
|               |    | profesor de muzica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Muzicologie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Muzicologie/Profesor de instrument si     |   x  |      |
|               |    | profesor de muzica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Dirijat de orchestra                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Dirijat de orchestra/Profesor de          |   x  |      |
|               |    | instrument si profesor de muzica          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Dirijat de cor academic                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Dirijat de cor academic/Profesor de muzica|   x  |      |
|               |    | si profesor de instrument                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Muzica religioasa                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Profesor de muzica religioasa/Profesor    |   x  |      |
|               |    | de muzica                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Pedagogie muzicala                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Pedagogie muzicala/Profesor de muzica si  |   x  |      |
|               |    | profesor de instrument                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Jazz si muzica usoara                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Jazz si muzica usoara/Profesor de muzica  |   x  |      |
|               |    | si profesor de instrument                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Interpretare muzicala                     |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Pedagogie muzicala                        |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Educatie muzicala specializata: muzica
                                 instrumentala/studii teoretice
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         | 38.| Interpretare muzicala*                 |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Coregrafie
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA TEATRALA/ | 39.| Pedagogie coregrafica                     |   x  |      |
|TEATRU         |    |                                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Regie coregrafica                         |   x  |      |
|               |    |                                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Coregrafie                                |   x  |      |
|               |    |                                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Coregrafie, creatie si pedagogie          |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Proba practico-metodica + Proba scrisa:
                                 Arta actorului
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                     Invatamant universitar|  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA TEATRALA/ | 43.| Regie si teatru muzical                   |   x  |      |
|TEATRU         |    |                                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Artele spectacolului muzical              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 45.| Actorie                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Actorie, regie, teatru                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Regie teatru                              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Artele spectacolului de teatru            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Teatrologie                               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA           | 50.| Regie de film si televiziune              |   x  |      |
|CINEMATOGRAFICA|____|___________________________________________|______|______|
|SI TELEVIZIUNE/| 51.| Regia spectacolului de teatru, film si    |   x  |      |
|CINEMATOGRAFIE |    | televiziune                               |      |      |
|SI MEDIA       |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Filmologie                                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|

    * liceu, gimnaziu/primar, liceu muzica/arta-coregrafie, gimnaziu/primar muzica/arta/-gimnaziu/primar coregrafie
    * cu modul de instrument
    * cu modul de folclor
    * numai in situatia in care candidatii au absolvit liceul de arta cu specializarea Muzica si au studiat instrumentul, ca disciplina principala de specialitate, pentru care este prevazuta catedra/postul

    NOTA:
    Specializarile care nu se regasesc in acest centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de titularizare daca: a) profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializarii absolvite; b) specializarea inscrisa pe diploma candidatului poate sa fie asimilata uneia dintre specializarile universitare incluse in acest centralizator.


                               Aria curriculara: EDUCATIE FIZICA SI SPORT
                    Disciplinele: Educatie fizica si sport; Kinetoterapie

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant general: liceal/
                                          profesional/gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport

 ______________________________________________________________________________
|    Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior        |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|       la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar         |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |             Invatamant universitar |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|                                    |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    | Specializarea                      |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  1.| Educatie fizica si sport           |   x  |      |      |
|SI SPORT       |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  2.| Educatie fizica si management in   |   x  |      |      |
|               |    | sport                              |      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  3.| Educatie fizica militara si sport  |   x  |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  4.| Educatie fizica (militara)         |   x  |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  5.| Educatie fizica si sport,          |   x  |      |      |
|               |    | specializare in disciplina sportiva|      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant general: profesional/
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport

 ______________________________________________________________________________
|    Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior        |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|       la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar         |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |             Invatamant universitar |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|                                    |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    | Specializarea                      |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  6.| Educatie fizica                    |      |   x  |      |
|SI SPORT       |    |                                    |      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant sportiv (vocational):
                                          liceal/gimnazial/primar*

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport: pregatire
                                          sportiva de specialitate
                                          Disciplinele sportive care se predau
                                          in unitatile in care sunt organizate
                                          clase cu program sportiv si/sau grupe
                                          de club sportiv scolar

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport
                                          Proba practico-metodica

 ______________________________________________________________________________
|    Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior        |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|       la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar         |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |             Invatamant universitar |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|                                    |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    | Specializarea                      |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  7.| Educatie fizica si sport           |   x  |      |      |
|SI SPORT       |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  8.| Educatie fizica si management in   |   x  |      |      |
|               |    | sport                              |      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  9.| Educatie fizica militara si sport  |   x  |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               | 10.| Educatie fizica si sport,          |   x  |      |      |
|               |    | specializare in disciplina sportiva|      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Cluburi sportive scolare/Palatele
                                          copiilor/Cluburile copiilor

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport: pregatire
                                          sportiva de specialitate
                                          Disciplinele sportive care se predau
                                          in sectiile de club sportiv scolar

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport
                                          Proba practico-metodica

 ______________________________________________________________________________
|    Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior        |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|       la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar         |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |             Invatamant universitar |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|                                    |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    | Specializarea                      |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA| 11.| Educatie fizica si sport           |   x  |      |      |
|SI SPORT       |____|____________________________________|______|______|______|
|               | 12.| Educatie fizica si management in   |   x  |      |      |
|               |    | sport                              |      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               | 13.| Educatie fizica militara si sport  |   x  |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               | 14.| Educatie fizica si sport,          |   x  |      |      |
|               |    | specializare in disciplina sportiva|      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Cluburi sportive scolare/Palatele
                                          copiilor/Cluburile copiilor

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport: pregatire
                                          sportiva de specialitate
                                          Disciplinele sportive care se predau
                                          in sectiile de club sportiv scolar

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport - antrenori;
                                          Proba practico-metodica

 ______________________________________________________________________________
|    Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior        |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|       la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar         |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |             Invatamant universitar |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|                                    |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    | Specializarea                      |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA| 15.| Educatie fizica si sport,          |      |   x  |      |
|SI SPORT       |    | maiestrie sportiva (antrenori)*   |      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               | 16.| Maiestrie sportiva (antrenori)*   |      |      |   x  |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant special

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Kinetoterapie

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Kinetoterapie
    teoretice si practice:

 ______________________________________________________________________________
|    Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior        |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|       la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar         |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |             Invatamant universitar |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|                                    |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    | Specializarea                      |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA| 17.| Kinetoterapie                      |   x  |      |      |
|SI SPORT       |    |                                    |      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    NOTA:
    La specializarile nominalizate mai sus se adauga:
    (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;
    (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
    (3) Absolventii cu specializarea KINETOTERAPIE sunt exceptati de la conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare.
    * Candidatii vor fi examinati dupa programa de educatie fizica si sport, alta decat programa pentru antrenori.
    * Functiile de antrenor se ocupa conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 128/1997. Candidatii vor fi examinati dupa programa de educatie fizica si sport pentru antrenori.

                                                       INVATAMANT SPECIAL
                                            Postul: Educatoare/Educator*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Invatamant special prescolar

    Catedra/Postul de incadrare: Educatoare/Educator

    Programa - proba de concurs: Terapia educationala complexa si integrata
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant acreditate,      |
|     care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa la       |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |            Specializarea              |Nivelul de studii|
|DOMENIUL       |crt.|                                       |_________________|
|               |    |                                       | *S  | *P  | *L  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|                 *S - Invatamant universitar de scurta durata                 |
|                 *P - Invatamant postliceal                                   |
|                 *L - Invatamant liceal                                       |
|______________________________________________________________________________|
|SOCIO-         |  1.| Institutori*                          |  x  |     |     |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  2.| Institutori - invatamant prescolar    |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  3.| Institutori* - invatamant primar      |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  4.| Institutori* - O limba straina        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  5.| Institutori (invatamant primar)* -    |  x  |     |     |
|               |    | O limba straina                       |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  6.| Institutori* - Muzica                 |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  7.| Institutori* - Educatie fizica        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  8.| Institutori* - Desen                  |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  9.| Institutori* - Ecologie               |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 10.| Institutori* - Arte plastice          |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 11.| Institutori* - Religie ortodoxa       |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 12.| Institutori* -                        |  x  |     |     |
|               |    | Religie romano-catolica               |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 13.| Institutori* - Cultura fizica -       |  x  |     |     |
|               |    | euritmie                              |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 14.| Institutori*  -                       |  x  |     |     |
|               |    | Invatamant primar si prescolar        |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 15.| Institutori* - Limba rromani          |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 16.| Institutori - Educator de             |  x  |     |     |
|               |    | psihopedagogie speciala               |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 17.| Educator si psihopedagogie speciala   |  x  |     |     |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|PEDAGOGIC      | 18.| Educatoare                            |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 19.| Educatoare - Invatator                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 20.| Invatator - Educatoare                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 21.| Invatator - educator                  |     |  x  |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 22.| Invatator - educator pentru           |     |  x  |     |
|               |    | invatamant special                    |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 23.| Invatator - educator pentru           |     |  x  |     |
|               |    | invatamant special si case de copii   |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 24.| Educator invatamant special si case   |     |  x  |     |
|               |    | de copii                              |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 25.| Educator invatamant special si case   |     |  x  |     |
|               |    | de copii scolari                      |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 26.| Educator pentru invatamant special    |     |  x  |     |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2) cap. II din Legea invatamantului nr. 84/1995,     |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|                                                                              |
| * Este necesar modulul prescolar                                             |
|______________________________________________________________________________|
| * Pentru ocuparea posturilor didactice de EDUCATOARE/EDUCATOR DIN           |
| INVATAMANTUL SPECIAL, trebuie, indeplinite de catre candidati, conditiile    |
| prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul        |
| personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt       |
| exceptati absolventi ai liceelor pedagogice, ai colegiilor pedagogice cu     |
| specializarile "Educator de psihopedagogie speciala", "Educator si           |
| psihopedagogie speciala" sau care au parcurs in formarea initiala un curs de |
| psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore, ai scolilor postliceale care    |
| pregatesc invatatori-educatori pentru invatamant special sau ai scolilor     |
| postliceale cu profil pedagogic, specializarea "Invatator/Educatoare", care  |
| au parcurs in formarea initiala un curs de psihopedagogie speciala de cel    |
| putin 56 ore si ai invatamantului superior cu una din specializarile:        |
| psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie    |
| sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (promotiile  |
| 1978 - 1989), limba romana, limba si literatura romana si kinetoterapie.     |
|______________________________________________________________________________|

                                                       Invatamant special
                                              Post: Invatator - educator*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Invatamant special primar

    Catedra/Postul de incadrare: Invatator - educator

    Programa - proba de concurs: Terapia educationala complexa si integrata
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii acreditate, care dau dreptul   |   
|     candidatilor de a se inscrie si de a participa la concursurile de        |
|                    titularizare in invatamantul preuniversitar               |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |            Specializarea              |Nivelul de studii|
|DOMENIUL       |crt.|                                       |_________________|
|               |    |                                       | *S  | *P  | *L  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|                 *S - Invatamant universitar de scurta durata                 |
|                 *P - Invatamant postliceal                                   |
|                 *L - Invatamant liceal                                       |
|______________________________________________________________________________|
|SOCIO-         |  1.| Institutori                           |  x  |     |     |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  2.| Institutori - invatamant primar       |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  3.| Institutori - O limba straina         |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  4.| Institutori (invatamant primar) -     |  x  |     |     |
|               |    | O limba straina                       |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  5.| Institutori - Muzica                  |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  6.| Institutori - Educatie fizica         |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  7.| Institutori - Desen                   |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  8.| Institutori - Ecologie                |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  9.| Institutori - Arte plastice           |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 10.| Institutori - Religie ortodoxa        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 11.| Institutori - Religie romano-catolica |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 12.| Institutori - Cultura fizica-euritmie |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 13.| Institutori -                         |  x  |     |     |
|               |    | Invatamant primar si prescolar        |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 14.| Institutori - Limba rromani           |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 15.| Institutori - Educator de             |  x  |     |     |
|               |    | psihopedagogie speciala               |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 16.| Educator si psihopedagogie speciala   |  x  |     |     |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|PEDAGOGIC      | 17.| Invatator - educator                  |     |  x  |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 18.| Invatator - educator pentru           |     |  x  |     |
|               |    | invatamant special                    |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 19.| Invatator - educator pentru           |     |  x  |     |
|               |    | invatamant special si case de copii   |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 20.| Educator invatamant special si case   |     |  x  |     |
|               |    | de copii                              |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 21.| Educator invatamant special si case   |     |  x  |     |
|               |    | de copii scolari                      |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 22.| Educator pentru invatamant special    |     |  x  |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 23.| Invatator                             |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 24.| Educatoare - Invatator                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 25.| Invatator - Educatoare                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 26.| Cantareti bisericesti - Invatator     |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 27.| Cantori - Invatator                   |     |  x  |  x  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2) cap. II din Legea invatamantului nr. 84/1995,     |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|
| * Pentru ocuparea posturilor didactice de INVATATOR - EDUCATOR, trebuie      |
| indeplinite, de catre candidati, conditiile prevazute la art. 7 alin. (2)    |
| din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic cu modificarile |
| si completarile ulterioare. Sunt exceptati absolventi ai liceelor            |
| pedagogice, ai colegiilor pedagogice cu specializarile "Educator de          |
| psihopedagogie speciala", "Educator si psihopedagogie speciala" sau care au  |
| parcurs in formarea initiala un curs de psihopedagogie speciala de cel putin |
| 56 ore, ai scolilor postliceale care pregatesc invatatori-educatori pentru   |
| invatamant special sau ai scolilor postliceale cu profil pedagogic,          |
| specializarea "Invatator/Educatoare" care au parcurs in formarea initiala un |
| curs de psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore si ai invatamantului     |
| superior cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, |
| psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala,                |
| psihosociologie, filosofie-istorie (promotiile 1978 - 1989), limba romana,   |
| limba si literatura romana si kinetoterapie.                                 |
|______________________________________________________________________________|

                                                       Invatamant special
                                               Post: Invatator itinerant*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Invatamant special primar

    Catedra/Postul de incadrare: Invatator itinerant

    Programa - proba de concurs: Terapia educationala complexa si integrata
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant acreditate,      |
|     care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa la       |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |            Specializarea              |Nivelul de studii|
|DOMENIUL       |crt.|                                       |_________________|
|               |    |                                       | *S  | *P  | *L  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|                 *S - Invatamant universitar de scurta durata                 |
|                 *P - Invatamant postliceal                                   |
|                 *L - Invatamant liceal                                       |
|______________________________________________________________________________|
|SOCIO-         |  1.| Institutori                           |  x  |     |     |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  2.| Institutori - invatamant primar       |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  3.| Institutori - O limba straina         |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  4.| Institutori (invatamant primar) -     |  x  |     |     |
|               |    | O limba straina                       |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  5.| Institutori - Muzica                  |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  6.| Institutori - Educatie fizica         |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  7.| Institutori - Desen                   |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  8.| Institutori - Ecologie                |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               |  9.| Institutori - Arte plastice           |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 10.| Institutori - Religie ortodoxa        |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 11.| Institutori - Religie romano-catolica |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 12.| Institutori - Cultura fizica-euritmie |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 13.| Institutori -                         |  x  |     |     |
|               |    | Invatamant primar si prescolar        |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 14.| Institutori - Limba rromani           |  x  |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 15.| Institutori - Educator de             |  x  |     |     |
|               |    | psihopedagogie speciala               |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 16.| Educator si psihopedagogie speciala   |  x  |     |     |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|PEDAGOGIC      | 17.| Invatator - educator                  |     |  x  |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 18.| Invatator - educator pentru           |     |  x  |     |
|               |    | invatamant special                    |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 19.| Invatator - educator pentru           |     |  x  |     |
|               |    | invatamant special si case de copii   |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 20.| Educator invatamant special si case   |     |  x  |     |
|               |    | de copii                              |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 21.| Educator invatamant special si case   |     |  x  |     |
|               |    | de copii scolari                      |     |     |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 22.| Educator pentru invatamant special    |     |  x  |     |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 23.| Invatator                             |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 24.| Educatoare - Invatator                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 25.| Invatator - Educatoare                |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 26.| Cantareti bisericesti - Invatator     |     |  x  |  x  |
|               |____|_______________________________________|_____|_____|_____|
|               | 27.| Cantori - Invatator                   |     |  x  |  x  |
|_______________|____|_______________________________________|_____|_____|_____|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|
| * Pentru ocuparea posturilor didactice de INVATATOR ITINERANT trebuie        |
| indeplinite, de catre candidati, conditiile prevazute la art. 7 alin. (2)    |
| din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu             |
| modificarile si completarile ulterioare. Sunt exceptati absolventi ai        |
| liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale care pregatesc                  |
| invatatori-educatori pentru invatamant special, ai colegiilor pedagogice cu  |
| specializarile "Educator de psihopedagogie speciala", "Educator si           |
| psihopedagogie speciala" sau care au parcurs in formarea initiala un curs de |
| psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore, ai scolilor postliceale cu      |
| profil pedagogic specializarea "Invatator/Educatoare", care au parcurs in    |
| formarea initiala un curs de psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore si  |
| ai invatamantului superior cu una din specializarile: psihopedagogie         |
| speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala,          |
| pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie                       |
| (promotiile 1978 - 1989), limba romana, limba si literatura romana si        |
| kinetoterapie.                                                               |
|______________________________________________________________________________|

                                                       Invatamant special
                                               Post: Profesor - educator*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant special gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Profesor - educator

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie speciala si asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Pedagogie speciala                        |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Institutori                               |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Institutori - invatamant primar           |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Institutori - O limba straina             |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Institutori (invatamant primar) -         |      |  x   |
|               |    | O limba straina                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Institutori - Muzica                      |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Institutori - Educatie fizica             |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Institutori - Desen                       |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Institutori - Ecologie                    |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Institutori - Arte plastice               |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Institutori - Religie ortodoxa            |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Institutori - Religie romano-catolica     |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Institutori - Cultura fizica-euritmie     |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Institutori - Invatamant primar si        |      |  x   |
|               |    | prescolar                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Institutori - Limba rromani               |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Institutori - Educator de psihopedagogie  |      |  x   |
|               |    | speciala                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Educator si psihopedagogie speciala       |      |  x   |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 37.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului                |
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|
| * Posturile de PROFESOR - EDUCATOR pot fi ocupate de absolventi ai           |
| invatamantului superior de lunga sau scurta durata care indeplinesc          |
| conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind      |
| Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare.   |
| Sunt exceptati absolventi ai liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale    |
| care pregatesc invatatori - educatori pentru invatamantul special sau ai     |
| scolilor postliceale cu profil pedagogic specializarea                       |
| "Invatator/Educatoare", care au parcurs in formarea initiala un curs de      |
| psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore ai colegiilor pedagogice cu      |
| specializarile "Educator de psihopedagogie speciala", "Educator si           |
| psihopedagogie speciala" sau care au parcurs in formarea initiala un curs    |
| de psihopedagogie speciala de cel putin 56 ore si ai invatamantului superior |
| cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie,          |
| psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala,                |
| psihosociologie, filosofie-istorie (promotiile 1978 - 1989), limba romana,   |
| limba si literatura romana si kinetoterapie.                                 |
|______________________________________________________________________________|

                                                       Invatamant special
                                        Catedra/Post: Profesor itinerant*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant special gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Profesor itinerant

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie speciala si asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Pedagogie speciala                        |      |  x   |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Psihosociologie - Informatii (militar)    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 21.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|
| * Absolventii invatamantului superior cu specializarile mentionate in tabel  |
| sunt exceptati de la conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din            |
| Legea nr. 128/1997 privind Statului personalului didactic cu modificarile    |
| si completarile ulterioare.                                                  |
|______________________________________________________________________________|

                                                       Invatamant special
                                     Catedra/Post: Profesor psihopedagog*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant special prescolar/
                                          Invatamant special primar/
                                          Invatamant special profesional/
                                          Invatamant special liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Profesor psihopedagog

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie speciala si asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Psihopedagogie - Informatii (militar)     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 20.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 21.| Limba si literatura romana                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Limba romana                              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Limba straina                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Limba romana - Limba straina              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Balcanologie                              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Filologie balcanica                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (sarba, croata, bulgara)        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Limba si literatura romana - Etnologie    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Biblioteconomie -                         |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Limba si literatura straina -             |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Limba straina -                           |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Limba straina - Limba romana              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Limba si literatura maghiara -            |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Limba maghiara -                          |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Limba si literatura romana - Limba latina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Limba si literatura romana - Bibliologie  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Bibliologie si stiinta informarii         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Comunicare si relatii publice             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Stiinta imaginii                          |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 41.| Istorie - Limba si literatura romana      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 42.| Teologie ortodoxa - Litere                |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Teologie ortodoxa didactica - Litere      |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Teologie greco-catolica - Litere          |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 45.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Teologie romano-catolica - Litere         |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Teologie reformata - Litere               |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Teologie baptista - Litere                |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Teologie baptista didactica -             |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 51.| Teologie adventista - Litere              |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant special prescolar/
                                          Invatamant special primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Profesor psihopedagog

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         | 52.| Pedagogie speciala                        |      |   x  |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               | 53.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 54.| Limba si literatura romana                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 55.| Limba romana                              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 56.| Limba si literatura romana -              |      |   x  |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 57.| Limba si literatura straina -             |      |   x  |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 58.| Limba si literatura romana - Limba straina|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 59.| Limba straina - Limba si literatura romana|      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 60.| Limba romana - Limba straina              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 61.| Limba straina - Limba romana              |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 62.| Limba si literatura maghiara -            |      |   x  |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|
| * Absolventii invatamantului superior cu specializarile mentionate in tabel  |
| sunt exceptati de la conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din            |
| Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile    |
| si completarile ulterioare.                                                  |
|______________________________________________________________________________|

                                                       Invatamant special
                                     Disciplina: Psihopedagogie speciala*

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant special gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Psihopedagogie speciala

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea                             |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIO-         |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PSIHOPEDAGOGIE |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si psihopedagogie speciala     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie speciala si asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Pedagogie sociala                         |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Psihosociologie (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Psihopedagogie - Informatii (militar)     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 21.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 22.| Limba si literatura romana                |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Limba romana                              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Limba si literatura romana -              |   x  |   x  |
|               |    | Limba si literatura straina               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Limba si literatura romana -              |   x  |   x  |
|               |    | Limba straina                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Limba romana - Limba straina              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Limba si literatura romana - Balcanologie |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Filologie balcanica                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (sarba, croata, bulgara)        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Limba si literatura romana - Etnologie    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Biblioteconomie -                         |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Limba si literatura straina -             |   x  |   x  |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Limba straina -                           |   x  |   x  |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Limba straina - Limba romana              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Limba si literatura maghiara -            |   x  |   x  |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Limba maghiara -                          |   x  |   x  |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Limba si literatura romana - Limba latina |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Limba si literatura romana - Bibliologie  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Bibliologie si stiinta informarii         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Comunicare si relatii publice             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Limba si literatura romana -              |   x  |      |
|               |    | Stiinta imaginii                          |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 42.| Istorie - Limba si literatura romana      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 43.| Teologie ortodoxa - Litere                |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Teologie ortodoxa didactica - Litere      |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 45.| Teologie greco-catolica - Litere          |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Teologie greco-catolica didactica -       |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Teologie romano-catolica - Litere         |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Teologie romano-catolica didactica -      |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Teologie reformata - Litere               |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Teologie baptista - Litere                |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 51.| Teologie baptista didactica -             |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Teologie adventista - Litere              |   x  |      |
|               |    | (Limba si literatura romana)              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga:                            |
| (1) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;                 |
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|______________________________________________________________________________|
| * Absolventii invatamantului superior cu specializarile mentionate in tabel  |
| sunt exceptati de la conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din            |
| Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile    |
| si completarile ulterioare.                                                  |
| Catedrele de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA din invatamantul special gimnazial, de  |
| la scolile speciale pentru deficienta mintala, pot fi ocupate si de          |
| absolventi ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata care        |
| indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997  |
| privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile       |
| ulterioare.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|

                             DISCIPLINE TEHNOLOGICE

                                            Aria curriculara: TEHNOLOGII
                                                  Discipline tehnologice

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica
                                          (Anexa 1/Anexa 1.1)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.1. Mecanica  |  1.| Tehnologia constructiilor de masini       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Masini-unelte si scule                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Mecanica fina                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Masini hidraulice si pneumatice           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Utilajul si tehnologia sudarii            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Motoare termice                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Mecatronica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Utilaje si instalatii de proces           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Echipamente de proces                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Utilaj tehnologic chimic                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Utilaj chimic si petrochimic              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Utilaje si instalatii portuare            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Utilaj tehnologic pentru industrie        |   x  |      |
|               |    | alimentara                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Utilaj petrolier                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Utilaj tehnologic pentru industria usoara |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Utilaj chimic                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Utilaj pentru industria lemnului          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Utilaj tehnologic petrochimie si de       |   x  |      |
|               |    | rafinarii                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Utilaje si ingineria proceselor chimice   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Utilaj tehnologic pentru constructii      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Utilaj tehnologic petrolier               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Utilaj tehnologic petrolier de schela     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Instalatii frigorifice                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Roboti industriali                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Utilaj tehnologic                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Masini si instalatii miniere              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Mecanica si inginerie mecanica            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Constructii aerospatiale                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Sisteme de propulsie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 30.| Tribologie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 31.| Masini unelte                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Aeronave                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 33.| Ingineria si managementul sistemelor de   |   x  |      |
|               |    | productie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Ingineria sistemelor de productie         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Inginerie economica in domeniul mecanic   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Masini si echipamente termice             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Masini termice                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Tehnologia sudarii                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Tehnologii si echipamente neconventionale |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 40.| Productica                                |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Metalurgie
                                          (Anexa 1/Anexa 1.2)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.2. Mecanica/ | 41.| Turnarea metalelor                        |   x  |      |
|Metalurgie     |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Prepararea substantelor minerale utile    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 43.| Exploatari miniere subterane si la zi     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 44.| Deformari plastice si tratamente termice  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 45.| Metalurgie extractiva                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Stiinta si ingineria materialelor         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Ingineria proceselor siderurgice          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Prelucrari metalurgice                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Elaborarea fontei si a otelului           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Metalurgie - turnatorie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 51.| Metalurgie neferoasa                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Mine                                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 53.| Stiinta materialelor                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 54.| Furnale si oteluri                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica agricola
                                          (Anexa 1/Anexa 1.3)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.3. Mecanica/ | 55.| Tractoare                                 |   x  |      |
|Mecanica       |____|___________________________________________|______|______|
|agricola       | 56.| Mecanica agricola                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 57.| Masini si instalatii agricole             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 58.| Constructii de masini agricole            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 59.| Masini si instalatii pentru prelucrarea   |   x  |      |
|               |    | produselor agricole                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica in constructii
                                          (Anexa 1/Anexa 1.4)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.4. Mecanica/ | 60.| Utilaj tehnologic pentru constructii      |   x  |      |
|Mecanica in    |____|___________________________________________|______|______|
|Constructii    | 61.| Topografie miniera                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 62.| Inginerie tehnologica si mecanizare in    |   x  |      |
|               |    | constructii                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 63.| Exploatari miniere in subteran            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 64.| Exploatari miniere la zi                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 65.| Masini si utilaje pentru constructii      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 66.| Utilaje pentru constructii                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 67.| Topografie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 68.| Utilaj pentru industria materialelor de   |   x  |      |
|               |    | constructii                               |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica nave
                                          (Anexa 1/Anexa 1.5)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.5. Mecanica/ | 69.| Mecanica nave                             |   x  |      |
|Mecanica nave  |____|___________________________________________|______|______|
|               | 70.| Nave si instalatii de bord                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 71.| Mecanica aeronave si motoare              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 72.| Nave - Constructii corp nave              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 73.| Echipamente navale                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 74.|Instalatii navale de bord                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 75.| Nave si inginerie oceanica                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 76.| Nave                                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Petrol si gaze
                                          (Anexa 1/Anexa 1.6)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.6. Mecanica/ | 77.| Utilaj petrolier de foraj extractie       |   x  |      |
|Petrol si gaze |____|___________________________________________|______|______|
|               | 78.| Utilaj pentru transportul si depozitarea  |   x  |      |
|               |    | produselor petroliere                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 79.| Inginerie de petrol si gaze               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 80.| Forajul sondelor si exploatarea           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 81.| Zacaminte de petrol si gaze               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 82.| Masini de utilaje pentru schela           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 83.| Utilaj tehnologic petrolier               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 84.| Utilaj tehnologic petrolier de schela     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 85.| Utilaje petroliere si petrochimice        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 86.| Utilaj tehnologic petrochimie si de       |   x  |      |
|               |    | rafinarii                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electrotehnica, Electromecanica/
                                          Electrotehnica (Anexa 2/Anexa 2.1)

    Programa - proba de concurs:          ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|2.1.           | 87.| Masini electrice                          |   x  |      |
|Electrotehnica,|____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica| 88.| Aparate electrice                         |   x  |      |
|/Electrotehnica|____|___________________________________________|______|______|
|               | 89.| Actionari electrice                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 90.| Instalatii electrice, tehnologii          |   x  |      |
|               |    | electromagnetice                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 91.| Electrotehnica                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 92.| Instalatii electrice si speciale de       |   x  |      |
|               |    | aviatie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 93.| Constructii electrotehnice                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 94.| Electrotehnica generala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 95.| Electrotehnica generala (in limbi straine)|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 96.| Instalatii si echipamente navale          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 97.| Metrologie si sisteme de masurare         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 98.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 99.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |      |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |100.| Echipamente si instalatii de bord         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |101.| Inginerie economica in domeniul electric  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |102.| Inginerie matematica                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |103.| Instalatii electrice                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |104.| Masini si instalatii electrice            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |105.| Retele electrice                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |106.| Tehnologie electromagnetica               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electrotehnica, Electromecanica/
                                          Electromecanica (Anexa 2/Anexa 2.2)

    Programa - proba de concurs:          ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|2.2.           |107.| Electromecanica                           |   x  |      |
|Electrotehnica,|____|___________________________________________|______|______|
|Electro-       |108.| Electromecanica (in limbi straine)        |   x  |      |
|mecanica/      |____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica|109.| Electromecanica petrol si gaze            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |110.| Electromecanica miniera                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |111.| Ingineria sistemelor electromecanice      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |112.| Tractiune electrica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |113.| Retele electrice                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |114.| Electromecanic aparate de masura si       |   x  |      |
|               |    | automatizari                              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |115.| Electromecanica tehnologica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |116.| Masini si aparate electrice               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Energetica/Electroenergetica,
                                          Termoenergetica, Hidroenergetica
                                          (Anexa 3)

    Programa - proba de concurs:          ENERGETICA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|3. Energetica/ |117.| Electroenergetica                         |   x  |      |
|Electro-       |____|___________________________________________|______|______|
|energetica,    |118.| Termoenergetica                           |   x  |      |
|Termo-         |____|___________________________________________|______|______|
|energetica,    |119.| Hidroenergetica                           |   x  |      |
|Hidroenergetica|____|___________________________________________|______|______|
|               |120.| Centrale termoelectrice                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |121.| Centrale hidroelectrice                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |122.| Centrale nuclearoelectrice                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |123.| Energetica industriala                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |124.| Energetica                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |125.| Retele electrice                          |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electronica si automatizari/
                                          Electronica si automatizari
                                          (Anexa 4/Anexa 4.1)

    Programa - proba de concurs:          ELECTRONICA, AUTOMATIZARI,
                                          TELECOMUNICATII
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|4.1.           |126.| Electronica                               |   x  |      |
|Electronica si |____|___________________________________________|______|______|
|automatizari/  |127.| Automatizari si calculatoare              |   x  |      |
|Electronica si |____|___________________________________________|______|______|
|automatizari   |128.| Automatica si informatica industriala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |129.| Sisteme cu microprocesoare                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |130.| Electronica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |131.| Microelectronica                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |132.| Automatica                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |133.| Electronica si informatica industriala    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |134.| Radiotehnica                              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electronica si automatizari/
                                          Telecomunicatii (Anexa 4/Anexa 4.2)

    Programa - proba de concurs:          ELECTRONICA, AUTOMATIZARI,
                                          TELECOMUNICATII
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|4.2            |135.| Telecomunicatii                           |   x  |      |
|Electronica si |____|___________________________________________|______|______|
|automatizari/  |136.| Electronica si telecomunicatii            |   x  |      |
|Telecomunicatii|____|___________________________________________|______|______|
|               |137.| Electronica si telecomunicatii (in limbi  |   x  |      |
|               |    | straine)                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |138.| Comunicatii                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |139.| Comunicatii (in limbi straine)            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |140.| Telecomenzi si electronica in transporturi|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |141.| Telefonie - telegrafie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |142.| Transmisiuni (militar)                    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Textile/Filatura si tesatorie, finisaj
                                          textil (Anexa 5/Anexa 5.1)

    Programa - proba de concurs:          FILATURA - TESATORIE - FINISAJ TEXTIL
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|5.1. Textile/  |143.| Filatura                                  |   x  |      |
|Filatura si    |____|___________________________________________|______|______|
|tesatorie,     |144.| Tesatorie                                 |   x  |      |
|finisaj textil |____|___________________________________________|______|______|
|               |145.| Filatura - Tesatorie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |146.| Finisaj textil                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |147.| Finisare chimica textila                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |148.| Tehnologia chimica a produselor textile,  |   x  |      |
|               |    | pielii si inlocuitorilor                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |149.| Tehnologia firelor si tesaturilor         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Textile/Tricotaje si confectii
                                          textile, finisaj textil
                                          (Anexa 5/Anexa 5.2)

    Programa - proba de concurs:          CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE -
                                          FINISAJ TEXTIL
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|5.2. Textile/  |150.| Confectii textile                         |   x  |      |
|Tricotaje si   |____|___________________________________________|______|______|
|confectii      |151.| Tehnologii textile                        |   x  |      |
|textile,       |____|___________________________________________|______|______|
|finisaj textil |152.| Tricotaje                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |153.| Finisaj textil                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |154.| Finisare chimica textila                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |155.| Finisaj textil, confectii textile,        |   x  |      |
|               |    | tricotaje                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |156.| Ingineria confectiilor textile            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |157.| Tehnologia chimica a produselor textile,  |   x  |      |
|               |    | pielii si inlocuitorilor                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |158.| Tehnologia tricoturilor si confectiilor   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |159.| Tehnologia tricotajelor si confectiilor   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |160.| Tricotaje - Confectii                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |161.| Tricotaje - Confectii textile             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |162.| Tehnologia confectiilor din tesaturi si   |   x  |      |
|               |    | tricoturi                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Pielarie/Confectii piele
                                          (Anexa 5/Anexa 5.3)

    Programa - proba de concurs:          CONFECTII PIELE
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|5.3. Pielarie/ |163.| Prelucrarea produselor din piele si       |   x  |      |
|Confectii piele|    | inlocuitori                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |164.| Confectionarea produselor din piele si    |   x  |      |
|               |    | inlocuitori                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |165.| Confectii din piele si inlocuitori        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |166.| Tehnologia confectiilor din piele si      |   x  |      |
|               |    | inlocuitori                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |167.| Tehnologia pieilor, blanurilor si         |   x  |      |
|               |    | inlocuitorilor de piele                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |168.| Tehnologia chimica a produselor textile,  |   x  |      |
|               |    | pielii si inlocuitorilor                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |169.| Tehnologie chimica si confectii din piele |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |168.| Tehnologia chimica a produselor din piele |   x  |      |
|               |    | si inlocuitori                            |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Constructii si lucrari publice/
                                          Constructii (Anexa 6/Anexa 6.1)

    Programa - proba de concurs:          CONSTRUCTII
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|6.1 Constructii|171.| Constructii cai ferate drumuri si poduri  |   x  |      |
|si lucrari     |____|___________________________________________|______|______|
|publice/       |172.| Geodezie                                  |   x  |      |
|Constructii    |____|___________________________________________|______|______|
|               |173.| Constructii civile, industriale si        |   x  |      |
|               |    | agricole                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |174.| Constructii hidrotehnice                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |175.| Inginerie matematica                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |176.| Cadastru                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |177.| Topografie miniera                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |178.| Inginerie urbana, constructia si gestiunea|   x  |      |
|               |    | localitatilor                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |179.| Constructii miniere                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |180.| Inginerie civila                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |181.| Inginerie civila (in limbi straine)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |182.| Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |183.| Organizarea si economia constructiilor    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |184.| Drumuri si poduri                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |185.| Imbunatatiri funciare                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |186.| Tehnica edilitara                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |187.| Tehnologia constructiilor                 |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Constructii si lucrari publice/
                                          Instalatii pentru constructii
                                          (Anexa 6/Anexa 6.2)

    Programa - proba de concurs:          INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|6.2.           |188.| Instalatii pentru constructii             |   x  |      |
|Constructii    |____|___________________________________________|______|______|
|si lucrari     |189.| Instalatii si echipamente pentru protectia|   x  |      |
|publice/       |    | atmosferei                                |      |      |
|Instalatii     |    |                                           |      |      |
|pentru         |    |                                           |      |      |
|constructii    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Chimie industriala (Anexa 7)

    Programa - proba de concurs:          CHIMIE INDUSTRIALA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|7. Chimie      |190.| Chimie industriala - inginerie chimica    |   x  |      |
|industriala    |____|___________________________________________|______|______|
|               |191.| Tehnologia prelucrarii petrolului si      |   x  |      |
|               |    | petrochimie                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |192.| Tehnologia substantelor organice          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |193.| Tehnologia compusilor macromoleculari     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |194.| Petrochimie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |195.| Petrochimie si carbochimie                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |196.| Chimie alimentara                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |197.| Tehnologie chimica anorganica             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |198.| Stiinta si ingineria materialelor oxidice |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |199.| Inginerie chimica                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |200.| Inginerie chimica (in limbi straine)      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |201.| Tehnologie chimica                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |202.| Tehnologia substantelor anorganice        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |203.| Ingineria prelucrarii produselor naturale |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |204.| Inginerie biochimica                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |205.| Tehnologia materialelor de constructii    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |206.| Tehnologia silicatilor si a compusilor    |   x  |      |
|               |    | oxidici                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |207.| Tehnologie chimica organica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |208.| Utilaje si ingineria proceselor chimice   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Protectia mediului (Anexa 8)

    Programa - proba de concurs:          PROTECTIA MEDIULUI
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|8. Protectia   |209.| Protectia mediului                        |   x  |      |
|mediului       |____|___________________________________________|______|______|
|               |210.| Ecologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |211.| Ecologie si protectia mediului            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |212.| Biologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |213.| Biologie - Agricultura                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |214.| Biologie - Stiinte agricole               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |215.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |216.| Chimie - Biologie                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |217.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |218.| Geografie - Biologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |219.| Geografie - Stiinta mediului              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |220.| Ingineria mediului                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |221.| Amenajari pentru protectia apei si solului|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |222.| Ingineria mediului agricol                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |223.| Ingineria mediului in energetica          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |224.| Ingineria mediului in minerit si          |   x  |      |
|               |    | metalurgie                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |225.| Ingineria si protectia mediului           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |226.| Ingineria si protectia mediului in        |   x  |      |
|               |    | industrie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |227.| Stiinta mediului                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |228.| Tehnologia substantelor anorganice        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |229.| Tehnologie chimica anorganica             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |230.| Tehnologie chimica organica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |231.| Tehnologia substantelor organice          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |232.| Tehnologia compusilor macromoleculari     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |233.| Tehnologia silicatilor si a compusilor    |   x  |      |
|               |    | oxidici                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |234.| Inginerie biochimica                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |235.| Inginerie sanitara si protectia mediului  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional
    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Industrie alimentara (Anexa 9)

    Programa - proba de concurs:          INDUSTRIE ALIMENTARA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|9. Industrie   |236.| Tehnologia si chimia produselor alimentare|   x  |      |
|alimentara     |____|___________________________________________|______|______|
|               |237.| Tehnologia si controlul calitatii         |   x  |      |
|               |    | produselor alimentare                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |238.| Chimie alimentara                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |239.| Tehnologia prelucrarii produselor agricole|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |240.| Tehnologia si valorificarea produselor    |   x  |      |
|               |    | agricole                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |241.| Analiza si controlul produselor           |   x  |      |
|               |    | agroalimentare                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |242.| Industrii alimentare                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |243.| Tehnologia produselor alimentare          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |244.| Tehnologii alimentare                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |245.| Extracte si aditivi agroalimentari        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |246.| Tehnica piscicola                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Agricultura, Horticultura (Anexa 10)

    Programa - proba de concurs:          AGRICULTURA - HORTICULTURA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|10.            |247.| Agricultura                               |   x  |      |
|Agricultura,   |____|___________________________________________|______|______|
|Horticultura   |248.| Horticultura                              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |249.| Agromontanologie                          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |250.| Pedologie - Agrochimie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |251.| Inginerie genetica in agricultura         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |252.| Biologie - Agricultura                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |253.| Montanologie                              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |254.| Tehnologia si valorificarea produselor    |   x  |      |
|               |    | agricole                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Veterinar (Anexa 11)

    Programa - proba de concurs:          VETERINAR
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|11. Veterinar  |255.| Veterinar                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |256.| Medicina veterinara                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Zootehnie (Anexa 12)

    Programa - proba de concurs:          ZOOTEHNIE
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|12. Zootehnie  |257.| Zootehnie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |258.| Tehnica piscicola                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |259.| Inspectie si legislatie fitosanitara si   |   x  |      |
|               |    | zooveterinara                             |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Silvicultura (Anexa 13)

    Programa - proba de concurs:          SILVICULTURA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|  de concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar              |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|13.            |260.| Silvicultura                              |   x  |      |
|Silvicultura   |____|___________________________________________|______|______|
|               |261.| Exploatari forestiere                     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Prelucrarea lemnului (Anexa 14)

    Programa - proba de concurs:          PRELUCRAREA LEMNULUI
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|14. Prelucrarea|262.| Industria lemnului                        |   x  |      |
|lemnului       |____|___________________________________________|______|______|
|               |263.| Stiinta si tehnologia lemnului            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |264.| Mobila si produse finite din lemn         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |265.| Proiectarea mobilei si a produselor       |   x  |      |
|               |    | finite din lemn                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |266.| Prelucrarea lemnului                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |267.| Industrializarea lemnului                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |268.| Tehnologia prelucrarii lemnului           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Economic, administrativ, comert si
                                          servicii/Economic, administrativ,
                                          posta (Anexa 15/Anexa 15.1)

    Programa - proba de concurs:          ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|15.1. Economic,|269.| Finante - Contabilitate                   |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|comert si      |270.| Finante si banci                          |   x  |      |
|servicii/      |____|___________________________________________|______|______|
|Economic,      |271.| Contabilitate si informatica de gestiune  |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|posta          |272.| Gestiune, contabilitate si control        |   x  |      |
|               |    | financiar                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |273.| Management                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |274.| Economia industriilor, constructiilor si  |   x  |      |
|               |    | transporturilor                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |275.| Administratie publica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |276.| Relatii economice internationale          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |277.| Economia intreprinderii                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |278.| Cibernetica si previziune economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |279.| Planificare si cibernetica economica      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |280.| Informatica economica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |281.| Marketing                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |282.| Comert                                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |283.| Inginerie economica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |284.| Merceologie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |285.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |286.| Economie agrara si contabilitate          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |287.| Economie agroalimentara                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |288.| Economia agroalimentara si a mediului     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |289.| Finante si asigurari                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |290.| Gestiunea afacerilor                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |291.| Banci si burse de valori                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |292.| Conducerea unitatilor comerciale si de    |   x  |      |
|               |    | turism                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |293.| Contabilitate                             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |294.| Contabilitate si economie agrara          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |295.| Economia productiei agricole si silvice   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |296.| Economia productiei alimentare            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |297.| Economia si gestiunea productiei          |   x  |      |
|               |    | agroalimentare                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |298.| Economia turismului                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |299.| Financiar-contabil si administrativ       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |300.| Finante                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |301.| Finante, banci, contabilitate             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |302.| Ingineria si gestiunea sistemelor agricole|   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |303.| Ingineria si managementul sistemelor de   |   x  |      |
|               |    | productie                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |304.| Inginerie economica in domeniul electric  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |305.| Ingineria economica in domeniul mecanic   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |306.| Inginerie economica in industria chimica  |   x  |      |
|               |    | si de materiale                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |307.| Inginerie economica in industria          |   x  |      |
|               |    | textile-pielarie                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |308.| Inginerie economica si managementul       |   x  |      |
|               |    | agroturistic                              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |309.| Inginerie manageriala                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |310.| Management financiar-contabil             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |311.| Management in industrie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |312.| Managementul dezvoltarii si amenajarii    |   x  |      |
|               |    | rurale                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |313.| Managementul firmei                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |314.| Managementul sistemelor tehnico-economice |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |315.| Marketing si economia serviciilor         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |316.| Statistica social-economica               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |317.| Turism - Servicii                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant liceal/Invatamant
                                          profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Economic, administrativ, comert si
                                          servicii/Comert si servicii
                                          (Anexa 15/Anexa 15.2)

    Programa - proba de concurs:          COMERT
 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si de a participa  |
|   la concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                    Invatamant universitar |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    | Specializarea*)                          |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|15.2. Economic,|318.| Marketing                                 |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|comert si      |319.| Comert                                    |   x  |      |
|servicii/Comert|____|___________________________________________|______|______|
|si servicii    |320.| Merceologie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |321.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |322.| Relatii economice internationale          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |323.| Management                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |324.| Gestiunea afacerilor                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |325.| Management - Marketing                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |326.| Management - Turism                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |327.| Management financiar-contabil             |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |328.| Management turistic si comercial          |   x  |      |
|               |____|________