Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 552 din 24 aprilie 2003

privind scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a sucursalelor sau a altor subunitati fara personalitate juridica ale platitorilor de impozite si taxe din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 304 din  6 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. XIII alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Sucursalele sau alte subunitati fara personalitate juridica ale platitorilor de impozite si taxe din Romania, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, denumite in continuare subunitati, se scot din evidenta platitorilor de T.V.A. incepand cu data de 1 mai 2003.
    Art. 2
    Identificarea subunitatilor se face la nivelul directiilor generale ale finantelor publice, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, denumite in continuare organ fiscal competent.
    Art. 3
    Lista subunitatilor se completeaza pe baza informatiilor din Registrul contribuabilului de catre serviciul care gestioneaza registrul contribuabilului din cadrul organului fiscal competent.
    Art. 4
    Lista cuprinde, atat pentru subunitati, cat si pentru platitorul de impozite si taxe care le-a infiintat, urmatoarele informatii: codul de inregistrare fiscala, denumirea si sediul.
    Art. 5
    Pe baza listei pentru fiecare subunitate se verifica corectitudinea inregistrarii acesteia ca sucursala sau alta subunitate fara personalitate juridica si ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal.
    In cazul existentei unei neconcordante intre informatiile existente in Registrul contribuabilului si situatia reala, se va contacta de indata contribuabilul, in vederea rectificarii erorilor constatate, prin completarea de catre acesta a unei declaratii de mentiuni, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Lista finala se cuprinde intr-o nota de constatare referitoare la scoaterea din evidenta ca platitori de T.V.A. a subunitatilor din lista, incepand cu data de 1 mai 2003.
    Nota de constatare se aproba de directorul coordonator al serviciului care gestioneaza Registrul contribuabilului si se transmite Serviciului tehnologia informatiei pentru operarea radierii atributului fiscal "R" din evidenta informatica.
    Notificarea se intocmeste in 3 exemplare, din care un exemplar se comunica platitorului de impozite si taxe caruia ii apartine subunitatea, un exemplar se comunica subunitatii, iar cel de-al treilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al subunitatii.
    Art. 6
    In termen de 15 zile de la primirea notificarii, platitorii de impozite si taxe care nu au calitatea de comerciant au obligatia depunerii declaratiei de mentiuni la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla subunitatea, in vederea preschimbarii certificatului de inregistrare fiscala a subunitatii.
    Art. 7
    Pentru sucursalele care au calitatea de comerciant, platitorii de impozite si taxe de care apartin sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la primirea notificarii, sa se prezinte la biroul unic de pe langa camera de comert si industrie din raza teritoriala a sucursalei, in vederea preschimbarii certificatului de inregistrare a sucursalei.
    Notificarea tine loc de "Certificat de atestare a indeplinirii conditiilor de luare/scoatere in/din evidenta ca platitor de T.V.A. pentru comercianti", prevazut in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.213/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe.
    Art. 8
    Dupa expirarea termenelor prevazute la art. 6 si 7 certificatele de inregistrare fiscala/certificatele de inregistrare ale subunitatilor pentru care nu s-a solicitat preschimbarea devin nule de drept.
    Art. 9
    Obligatiile subunitatilor referitoare la depunerea decontului si plata taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor efectuate in luna martie 2003 inclusiv se gestioneaza de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala au fost inregistrate subunitatile ca platitoare de T.V.A.
    Art. 10
    Decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna aprilie 2003, cu termen de depunere pana la 25 mai 2003, se completeaza si se depune de catre platitorii de impozite si taxe care au infiintat subunitatea.
    Depunerea decontului, precum si plata T.V.A. aferente lunii aprilie se fac de catre platitorii de impozite si taxe care au infiintat subunitatea la organul fiscal in a carui raza teritoriala sunt inregistrati.
    Art. 11
    Modelul formularului de notificare este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Editarea formularului se face cu ajutorul echipamentelor informatice.
    Art. 12
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala de proceduri si gestiune a colectarii veniturilor bugetare, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 13
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    ................................                Nr. ......./..........
    ................................
      (Denumirea unitatii fiscale)

                                  NOTIFICARE
privind scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a sucursalelor sau altor subunitati fara personalitate juridica ale platitorilor de impozite si taxe din Romania

                  _____________________________________________________________
    Denumire     |                                                             |
                 |_____________________________________________________________|
                  ________________________
    Judet        |________________________|
                  ________________________                 ______          ____
    Localitate   |________________________|    Cod postal |______| Sector |____|
                  ________________________                 ______
    Strada       |________________________|    Numar      |______|
                  ___         ___        ___               _____
    Bloc         |___| Scara |___| Etaj |___|  Apartament |_____|

    Cod de        ______________________
    inregistrare |                      |
    fiscala      |______________________|

    Potrivit prevederilor art. XIII alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, incepand cu data de 1 mai 2003 sucursalele sau alte subunitati fara personalitate juridica ale platitorilor de impozite si taxe din Romania se scot din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    *) In termen de 15 zile de la primirea prezentei notificari, aveti obligatia de a depune declaratia de mentiuni la organul fiscal competent, respectiv cererea de preschimbare la Biroul Unic, in vederea preschimbarii certificatului de inregistrare fiscala/certificatului de inregistrare a sucursalelor sau altor subunitati fara personalitate juridica platitoare de T.V.A. care va apartin.
    Notificarea tine loc de "Certificat de atestare a indeplinirii conditiilor de luare/scoatere in/din evidenta ca platitor de T.V.A. pentru comercianti".
    Dupa expirarea termenului prevazut mai sus, certificatele de inregistrare fiscala/certificatele de inregistrare ale sucursalelor sau altor subunitati fara personalitate juridica platitoare de T.V.A. pentru care nu s-a solicitat preschimbarea devin nule de drept.

            Conducatorul unitatii fiscale,

    Numele si prenumele .........................
    Semnatura si stampila unitatii ..............
            
    *) Obligatia prevazuta la acest alineat revine numai platitorilor de impozite si taxe de care apartin sucursalele sau alte subunitati fara personalitate juridica platitoare de T.V.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 552/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 552 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu