Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.546 din 31.05.2011

privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurări de sănătate a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 01 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere:Referatul Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DGRC/28 din 30 mai 2011

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă formularul de raportare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, pe baza căruia furnizorii de medicamente transmit zilnic la casele de asigurări de sănătate situaţia medicamentelor eliberate, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă formularul de raportare a medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, pe baza căruia furnizorii de medicamente transmit zilnic la casele de asigurări de sănătate situaţia medicamentelor şi a materialelor sanitare eliberate, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2011 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 8 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 şi 296 bis din 6 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Nicolae-Lucian Duţă ANEXA Nr. 1FORMULAR pentru raportarea la data de .../.../2011 a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Nr. crt. Data*) eliberării Casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală Denumirea furnizorului (societate comercială farmaceutică) CUI furnizor (societate comercială farmaceutică) Datele contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate Total medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (lei) din care:
Total din care pentru: Medicamente eliberate corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate **) (lei) Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (lei) din care pentru: Medicamente corespunzătoare DCI-urilor în sublista B pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună ***) (lei) din care pentru:
an lună zi Nr. contractului Data*) contractului cazuri acute/ subacute cazuri cronice cazuri acute/ subacute cazuri cronice cazuri acute/ subacute cazuri cronice
an lună zi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11= 12+13 12= 16+19 13=14+ 17+20 14 15= 16+17 16 17 18=19+20 19 20

*) Data se completează în cifre. **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. ***) Se completează contravaloarea procentului de compensare de 40% din preţul de referinţă pentru medicamentele din sublista B eliberate conform „Programului pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună“ şi pentru care decontarea se face prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul FNUASS. Precizare: 1. Se raportează datele corespunzătoare tuturor farmaciilor şi oficinelor locale de distribuţie pentru care societatea comercială farmaceutică a încheiat contract cu Casa de asigurări de sănătate. 2. În formular nu se includ medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acordă în tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ. Reprezentantul legal al furnizorului, ........ ........ .............. NOTĂ: Formularul se transmite caselor de asigurări de sănătate zilnic, până la ora 12,00 a.m., în format electronic, pentru ziua anterioară. ANEXA Nr. 2FORMULAR pentru raportarea la data de .../.../2011 a medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ

Nr. crt. Data*) eliberării Casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală Denumirea furnizorului (societate comercială farmaceutică) CUI furnizor (societate comercială farmaceutică) Datele contractului încheiat cu Casa de asigurări de sănătate Total medicamente si materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ** (lei) din care:
Nr. contractului Data*) contractului Programul naţional de oncologie Programul naţional de diabet zaharat (tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat) Programul naţional de diabet zaharat (teste automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi) Programul naţional de transplant organe, ţesuturi şi celule de origine umană (tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor cu transplant) Epidermoliza buloasă Mucoviscidoza Scleroza laterală amiotrofică Sindromul Prader Willi
an lună zi an lună zi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

*) Data se completează în cifre. **) Se completează pentru fiecare program pentru care medicamentele, respectiv materialele sanitare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în vigoare şi a normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în vigoare. Precizări: 1. Se raportează datele corespunzătoare tuturor farmaciilor şi oficinelor locale de distribuţie pentru care societatea comercială farmaceutică a încheiat contract cu Casa de asigurări de sănătate. 2. col.11 = col.12+col.13+col.14+col.15+col.16+col.17+col.18+col.19. Reprezentantul legal al furnizorului, ........ ........ .............. NOTĂ: Formularul se transmite caselor de asigurări de sănătate zilnic, până la ora 12,00 a.m., în format electronic, pentru ziua anterioară.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 546/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 546 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu