Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 545 din  3 august 2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 813 din  3 septembrie 2004

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile pct. 69.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul pentru:
    a) "Cerere de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor", prevazuta in anexa nr. 2*);
    b) "Aviz pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor", prevazut in anexa nr. 3*);
------------
    *) Anexele nr. 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor, mentionata la art. 2, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Formularele prevazute la art. 2 se distribuie gratuit, la solicitarea comerciantilor.
    Art. 6
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Neculae Plaiasu

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

    1. Pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, comerciantii completeaza si depun cererea de preschimbare a certificatului de inregistrare, potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor, insotita de avizul organelor fiscale competente.
    2. Avizul se elibereaza, la cererea comerciantilor, de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal.
    3. Solicitarea eliberarii avizului se face prin completarea si depunerea intr-un singur exemplar a "Cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor".
    4. In vederea eliberarii avizului, organul fiscal poate solicita comerciantului informatii suplimentare cu privire la situatia sa fiscala, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de luare in/scoatere din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    5. Cererea de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor se solutioneaza in termen de doua zile de la data inregistrarii acesteia la organul fiscal.
    6. Avizul se intocmeste in doua exemplare. Originalul se va inmana comerciantului in baza cererii depuse la organul fiscal, iar copia se arhiveaza in dosarul fiscal al comerciantului.
    7. Valabilitatea avizului este de 10 zile de la data eliberarii.

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________
|       CERERE DE ELIBERARE A AVIZULUI PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR        |
|   REFERITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE     |
|                    VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR                        |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  Denumire/Nume si prenume                                                    |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|         ________________              ________________              _______  |
|  Judet |________________| Localitate |________________| Cod postal |_______| |
|          _________                ____________________              _______  |
|  Sector |_________|       Strada |____________________| Nr.        |_______| |
|        ____         ____        ____       ___                               |
|  Bloc |____| Scara |____| Etaj |____| Ap. |___|                              |
|           ___________________       ___________________          __________  |
|  Telefon |___________________| Fax |___________________| E-mail |__________| |
|                               _____________________                          |
|  Cod de identificare fiscala |_____________________|                         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Solicit eliberarea unui aviz pentru inregistrarea mentiunii referitoare la: |
|  _                                                                           |
| |_| luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata              |
|     _                                                                        |
|    |_| prin optiune                                                          |
|     _                                                                        |
|    |_| prin depasirea plafonului de scutire prevazut de dispozitiile         |
|        Codului fiscal referitoare la T.V.A.                                  |
|  _                                                                           |
| |_| scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata          |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Nume, prenume ________________________ Functia ____________________________ |
|  Data ____/____/____                    Semnatura si stampila ______________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Unitatea fiscala _____________________   Data prezentarii pentru ridicarea  |
|                   _____________________   avizului ____/____/____            |
|  Inregistrat la unitatea fiscala, cu                                         |
|  Nr. ____________ Data ____/____/____                                        |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Se detaseaza si se inmaneaza persoanei care depune cererea.                 |
|                                                                              |
|  Unitatea fiscala _____________________   Data prezentarii pentru ridicarea  |
|                   _____________________   avizului ____/____/____            |
|  Inregistrat la unitatea fiscala, cu                                         |
|  Nr. ____________ Data ____/____/____                                        |
|______________________________________________________________________________|
 Cod: 14.13.04.02/b

    ANEXA 3

 ______________________________________________________________________________
| DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE             Nr. ......../............ |
| a .........................................                                  |
| Administratia Finantelor Publice                                             |
| a .........................................                                  |
| Directia generala de administrare a marilor contribuabili                    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|   AVIZ PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA   |
|    DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  Se certifica prin prezenta ca:                                              |
|  Denumire/Nume si prenume                                                    |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|         ________________              ________________              _______  |
|  Judet |________________| Localitate |________________| Cod postal |_______| |
|          _________                ____________________              _______  |
|  Sector |_________|       Strada |____________________| Nr.        |_______| |
|        ____         ____        ____       ___                               |
|  Bloc |____| Scara |____| Etaj |____| Ap. |___|                              |
|           ___________________       ___________________          __________  |
|  Telefon |___________________| Fax |___________________| E-mail |__________| |
|                               _____________________                          |
|  Cod de identificare fiscala |_____________________|                         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| Indeplineste conditiile de:                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata              |
|      _                                                                       |
|     |_| prin optiune                                                         |
|      _                                                                       |
|     |_| prin depasirea plafonului de scutire prevazut de dispozitiile        |
|         Codului fiscal referitoare la T.V.A.                                 |
|  _                                                                           |
| |_| scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata          |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|   Acest aviz atesta indeplinirea conditiilor de luare in/scoatere din        |
| evidenta ca platitor de taxa pe valoare adaugata si este valabil 10 zile de  |
| la data eliberarii.                                                          |
|                                                                              |
|   Inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se face prin        |
| completarea si depunerea cererii de preschimbare a certificatului de         |
| inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|                        Conducatorul unitatii fiscale,                        |
|                                                                              |
|  Numele si prenumele ......................................                  |
|  Semnatura si stampila unitatii ...........................                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

    1. Denumire: Cerere de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor
    2. Cod: 14.13.04.02/b
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U.M.: o fila
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la eliberarea avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor
    8. Se intocmeste in: un exemplar
                     de: comercianti sau de catre reprezentantul
                         fiscal/imputernicitul/reprezentantul legal
    9. Circula: la organul fiscal
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 545/2004

 
09.09.2019 01:51:31  Anonim  a scris :
Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu