Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 545 din  3 august 2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 813 din  3 septembrie 2004

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile pct. 69.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul pentru:
    a) "Cerere de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor", prevazuta in anexa nr. 2*);
    b) "Aviz pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor", prevazut in anexa nr. 3*);
------------
    *) Anexele nr. 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor, mentionata la art. 2, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Formularele prevazute la art. 2 se distribuie gratuit, la solicitarea comerciantilor.
    Art. 6
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Neculae Plaiasu

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

    1. Pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, comerciantii completeaza si depun cererea de preschimbare a certificatului de inregistrare, potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor, insotita de avizul organelor fiscale competente.
    2. Avizul se elibereaza, la cererea comerciantilor, de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal.
    3. Solicitarea eliberarii avizului se face prin completarea si depunerea intr-un singur exemplar a "Cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor".
    4. In vederea eliberarii avizului, organul fiscal poate solicita comerciantului informatii suplimentare cu privire la situatia sa fiscala, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de luare in/scoatere din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    5. Cererea de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor se solutioneaza in termen de doua zile de la data inregistrarii acesteia la organul fiscal.
    6. Avizul se intocmeste in doua exemplare. Originalul se va inmana comerciantului in baza cererii depuse la organul fiscal, iar copia se arhiveaza in dosarul fiscal al comerciantului.
    7. Valabilitatea avizului este de 10 zile de la data eliberarii.

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________
|       CERERE DE ELIBERARE A AVIZULUI PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR        |
|   REFERITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE     |
|                    VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR                        |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  Denumire/Nume si prenume                                                    |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|         ________________              ________________              _______  |
|  Judet |________________| Localitate |________________| Cod postal |_______| |
|          _________                ____________________              _______  |
|  Sector |_________|       Strada |____________________| Nr.        |_______| |
|        ____         ____        ____       ___                               |
|  Bloc |____| Scara |____| Etaj |____| Ap. |___|                              |
|           ___________________       ___________________          __________  |
|  Telefon |___________________| Fax |___________________| E-mail |__________| |
|                               _____________________                          |
|  Cod de identificare fiscala |_____________________|                         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Solicit eliberarea unui aviz pentru inregistrarea mentiunii referitoare la: |
|  _                                                                           |
| |_| luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata              |
|     _                                                                        |
|    |_| prin optiune                                                          |
|     _                                                                        |
|    |_| prin depasirea plafonului de scutire prevazut de dispozitiile         |
|        Codului fiscal referitoare la T.V.A.                                  |
|  _                                                                           |
| |_| scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata          |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Nume, prenume ________________________ Functia ____________________________ |
|  Data ____/____/____                    Semnatura si stampila ______________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Unitatea fiscala _____________________   Data prezentarii pentru ridicarea  |
|                   _____________________   avizului ____/____/____            |
|  Inregistrat la unitatea fiscala, cu                                         |
|  Nr. ____________ Data ____/____/____                                        |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Se detaseaza si se inmaneaza persoanei care depune cererea.                 |
|                                                                              |
|  Unitatea fiscala _____________________   Data prezentarii pentru ridicarea  |
|                   _____________________   avizului ____/____/____            |
|  Inregistrat la unitatea fiscala, cu                                         |
|  Nr. ____________ Data ____/____/____                                        |
|______________________________________________________________________________|
 Cod: 14.13.04.02/b

    ANEXA 3

 ______________________________________________________________________________
| DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE             Nr. ......../............ |
| a .........................................                                  |
| Administratia Finantelor Publice                                             |
| a .........................................                                  |
| Directia generala de administrare a marilor contribuabili                    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|   AVIZ PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA   |
|    DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  Se certifica prin prezenta ca:                                              |
|  Denumire/Nume si prenume                                                    |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|         ________________              ________________              _______  |
|  Judet |________________| Localitate |________________| Cod postal |_______| |
|          _________                ____________________              _______  |
|  Sector |_________|       Strada |____________________| Nr.        |_______| |
|        ____         ____        ____       ___                               |
|  Bloc |____| Scara |____| Etaj |____| Ap. |___|                              |
|           ___________________       ___________________          __________  |
|  Telefon |___________________| Fax |___________________| E-mail |__________| |
|                               _____________________                          |
|  Cod de identificare fiscala |_____________________|                         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| Indeplineste conditiile de:                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata              |
|      _                                                                       |
|     |_| prin optiune                                                         |
|      _                                                                       |
|     |_| prin depasirea plafonului de scutire prevazut de dispozitiile        |
|         Codului fiscal referitoare la T.V.A.                                 |
|  _                                                                           |
| |_| scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata          |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|   Acest aviz atesta indeplinirea conditiilor de luare in/scoatere din        |
| evidenta ca platitor de taxa pe valoare adaugata si este valabil 10 zile de  |
| la data eliberarii.                                                          |
|                                                                              |
|   Inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se face prin        |
| completarea si depunerea cererii de preschimbare a certificatului de         |
| inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|                        Conducatorul unitatii fiscale,                        |
|                                                                              |
|  Numele si prenumele ......................................                  |
|  Semnatura si stampila unitatii ...........................                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

    1. Denumire: Cerere de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor
    2. Cod: 14.13.04.02/b
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U.M.: o fila
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la eliberarea avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor
    8. Se intocmeste in: un exemplar
                     de: comercianti sau de catre reprezentantul
                         fiscal/imputernicitul/reprezentantul legal
    9. Circula: la organul fiscal
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 545/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 545 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu