Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 545 din  3 august 2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 813 din  3 septembrie 2004

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile pct. 69.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul pentru:
    a) "Cerere de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor", prevazuta in anexa nr. 2*);
    b) "Aviz pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor", prevazut in anexa nr. 3*);
------------
    *) Anexele nr. 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor, mentionata la art. 2, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Formularele prevazute la art. 2 se distribuie gratuit, la solicitarea comerciantilor.
    Art. 6
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Neculae Plaiasu

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
de acordare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

    1. Pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, comerciantii completeaza si depun cererea de preschimbare a certificatului de inregistrare, potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor, insotita de avizul organelor fiscale competente.
    2. Avizul se elibereaza, la cererea comerciantilor, de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal.
    3. Solicitarea eliberarii avizului se face prin completarea si depunerea intr-un singur exemplar a "Cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor".
    4. In vederea eliberarii avizului, organul fiscal poate solicita comerciantului informatii suplimentare cu privire la situatia sa fiscala, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de luare in/scoatere din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    5. Cererea de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor se solutioneaza in termen de doua zile de la data inregistrarii acesteia la organul fiscal.
    6. Avizul se intocmeste in doua exemplare. Originalul se va inmana comerciantului in baza cererii depuse la organul fiscal, iar copia se arhiveaza in dosarul fiscal al comerciantului.
    7. Valabilitatea avizului este de 10 zile de la data eliberarii.

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________
|       CERERE DE ELIBERARE A AVIZULUI PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR        |
|   REFERITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE     |
|                    VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR                        |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  Denumire/Nume si prenume                                                    |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|         ________________              ________________              _______  |
|  Judet |________________| Localitate |________________| Cod postal |_______| |
|          _________                ____________________              _______  |
|  Sector |_________|       Strada |____________________| Nr.        |_______| |
|        ____         ____        ____       ___                               |
|  Bloc |____| Scara |____| Etaj |____| Ap. |___|                              |
|           ___________________       ___________________          __________  |
|  Telefon |___________________| Fax |___________________| E-mail |__________| |
|                               _____________________                          |
|  Cod de identificare fiscala |_____________________|                         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Solicit eliberarea unui aviz pentru inregistrarea mentiunii referitoare la: |
|  _                                                                           |
| |_| luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata              |
|     _                                                                        |
|    |_| prin optiune                                                          |
|     _                                                                        |
|    |_| prin depasirea plafonului de scutire prevazut de dispozitiile         |
|        Codului fiscal referitoare la T.V.A.                                  |
|  _                                                                           |
| |_| scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata          |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Nume, prenume ________________________ Functia ____________________________ |
|  Data ____/____/____                    Semnatura si stampila ______________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Unitatea fiscala _____________________   Data prezentarii pentru ridicarea  |
|                   _____________________   avizului ____/____/____            |
|  Inregistrat la unitatea fiscala, cu                                         |
|  Nr. ____________ Data ____/____/____                                        |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|  Se detaseaza si se inmaneaza persoanei care depune cererea.                 |
|                                                                              |
|  Unitatea fiscala _____________________   Data prezentarii pentru ridicarea  |
|                   _____________________   avizului ____/____/____            |
|  Inregistrat la unitatea fiscala, cu                                         |
|  Nr. ____________ Data ____/____/____                                        |
|______________________________________________________________________________|
 Cod: 14.13.04.02/b

    ANEXA 3

 ______________________________________________________________________________
| DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE             Nr. ......../............ |
| a .........................................                                  |
| Administratia Finantelor Publice                                             |
| a .........................................                                  |
| Directia generala de administrare a marilor contribuabili                    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|   AVIZ PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA   |
|    DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR    |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  Se certifica prin prezenta ca:                                              |
|  Denumire/Nume si prenume                                                    |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|         ________________              ________________              _______  |
|  Judet |________________| Localitate |________________| Cod postal |_______| |
|          _________                ____________________              _______  |
|  Sector |_________|       Strada |____________________| Nr.        |_______| |
|        ____         ____        ____       ___                               |
|  Bloc |____| Scara |____| Etaj |____| Ap. |___|                              |
|           ___________________       ___________________          __________  |
|  Telefon |___________________| Fax |___________________| E-mail |__________| |
|                               _____________________                          |
|  Cod de identificare fiscala |_____________________|                         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| Indeplineste conditiile de:                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata              |
|      _                                                                       |
|     |_| prin optiune                                                         |
|      _                                                                       |
|     |_| prin depasirea plafonului de scutire prevazut de dispozitiile        |
|         Codului fiscal referitoare la T.V.A.                                 |
|  _                                                                           |
| |_| scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata          |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|   Acest aviz atesta indeplinirea conditiilor de luare in/scoatere din        |
| evidenta ca platitor de taxa pe valoare adaugata si este valabil 10 zile de  |
| la data eliberarii.                                                          |
|                                                                              |
|   Inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se face prin        |
| completarea si depunerea cererii de preschimbare a certificatului de         |
| inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.         |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
|                        Conducatorul unitatii fiscale,                        |
|                                                                              |
|  Numele si prenumele ......................................                  |
|  Semnatura si stampila unitatii ...........................                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a cererii de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor

    1. Denumire: Cerere de eliberare a avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor
    2. Cod: 14.13.04.02/b
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U.M.: o fila
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la eliberarea avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea in/scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor
    8. Se intocmeste in: un exemplar
                     de: comercianti sau de catre reprezentantul
                         fiscal/imputernicitul/reprezentantul legal
    9. Circula: la organul fiscal
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 545/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 545 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu