Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 54 din 14 februarie 2005

privind procedura acordarii, suspendarii si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 209 din 11 martie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Prezentul ordin se aplica furnizorilor de servicii de certificare calificata, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, care doresc sa isi desfasoare activitatea ca furnizori acreditati, si stabileste procedura privind acordarea, suspendarea si retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
    Art. 2
    In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) autoritate - autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu, conform art. 25 si 26 din Legea nr. 455/2001;
    b) acreditare - calificativul acordat de catre autoritate unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, in urma verificarii documentatiei si a raportului de audit efectuat de o terta parte, in vederea stabilirii concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate si cele existente in realitate;
    c) audit - procesul de verificare a concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate de catre furnizorul care solicita acreditarea si cele existente in realitate;
    d) auditor - persoana juridica numita de catre autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare, in urma evaluarii indeplinirii criteriilor de selectie;
    e) registru - Registrul furnizorilor de servicii de certificare, care este constituit si actualizat de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu si care are rolul de a asigura, prin efectuarea inregistrarilor prevazute de Legea nr. 455/2001, stocarea datelor de identificare si a unor informatii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum si informarea publicului cu privire la datele si informatiile stocate.
    Art. 3
    (1) Verificarea conditiilor de acreditare se face de catre un auditor numit de catre autoritate.
    (2) Numirea auditorului se face in urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de catre autoritate si in urma selectiei acestuia dintre candidatii calificati.
    (3) In acest scop autoritatea va face public anuntul de selectie o data cu punerea la dispozitie oricarei parti interesate, contra cost, a conditiilor de calificare. Anuntul va cuprinde inclusiv data limita de depunere a documentatiei de calificare.
    (4) Orice persoana juridica care a intrat in posesia conditiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.
    (5) In urma primirii documentelor de calificare din partea candidatilor, autoritatea verifica respectarea criteriilor stabilite, intocmeste si comunica furnizorului lista candidatilor calificati.
    (6) Furnizorul care solicita acreditarea selecteaza dintre candidatii calificati auditorul care va fi numit de catre autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare.
    Art. 4
    In urma selectiei efectuate de catre furnizor, autoritatea emite decizia de numire a auditorului. Forma si continutul acestei decizii sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Auditul se realizeaza pe cheltuiala furnizorului.
    Art. 6
    Pe perioada efectuarii auditului, autoritatea poate solicita orice documente referitoare la activitatea furnizorului care solicita acreditarea si poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.
    Art. 7
    (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activitatii furnizorului va fi prezentat la nivel de raport de audit insotit de opinia de audit.
    (2) Autoritatea isi rezerva dreptul de a respinge cererea de acreditare in urma analizei raportului de audit, precum si cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.
    (3) In cazul unor observatii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligatia comunicarii acestora atat furnizorului, cat si auditorului, in termen de 5 zile de la prezentarea raportului.
    Art. 8
    (1) In termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, autoritatea emite decizia de acreditare si inscrie in registru mentiunea privind acreditarea furnizorului.
    (2) In cazul respingerii cererii de acreditare, autoritatea va comunica furnizorului motivele respingerii.
    (3) Forma si continutul deciziei de acreditare sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Semnaturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de catre furnizor pe perioada suspendarii acreditarii sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.
    Art. 10
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                              Zsolt Nagy

    ANEXA 1

    Avand in vedere:
    - Legea nr. 233/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice;
    - Hotararea Guvernului nr. 744/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    - Ordinul nr. 54/2005 privind procedura acordarii, suspendarii si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;
    - Referatul de aprobare al Directiei de reglementari si standarde in tehnologia informatiei, antifrauda si securitatea retelelor,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei numeste ............... pentru a efectua auditul in vederea acreditarii furnizorului de servicii de certificare calificata ..............., in conformitate cu prevederile art. 16 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi comunicat ................ in termen de 5 zile.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile ............ va prezenta autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniu raportul de audit, insotit de opinia de audit, efectuate in vederea acreditarii .................... .

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

    ANEXA 2

    Avand in vedere:
    - Legea nr. 233/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice;
    - Hotararea Guvernului nr. 744/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    - Ordinul nr. 54/2005 privind procedura acordarii, suspendarii si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;
    - Referatul de aprobare al Directiei de reglementari si standarde in tehnologia informatiei, antifrauda si securitatea retelelor,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Incepand cu data prezentului ordin ................ dobandeste calitatea de furnizor acreditat de servicii de certificare calificata, in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale art. 16 - 20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi comunicat ................ in termen de 5 zile, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, semnat digital.
    Art. 3
    Statutul de furnizor acreditat de servicii de certificare calificata este acordat ............... pentru o perioada de 3 ani de la data prezentului ordin, sub incidenta prevederilor mentionate la art. 1.

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 54/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 54 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu