Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5381 din 29.09.2016

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 07 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere că de la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi până în prezent au fost semnalate interpretări diferite ale conflictului de interese, aşa cum a fost definit prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016,ţinând cont de necesitatea respectării termenelor impuse pentru soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, luând în considerare faptul că decizia privind nerespectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat, revine Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)conflict de interese - o situaţie în care o persoană are un interes personal de orice natură cu privire la rezultatul evaluării, este soţ, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia, este sau a fost angajată, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD care propune acordarea titlului de doctor sau a beneficiat în ultimii 5 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea studentului-doctorand sau a conducătorului de doctorat al acestuia; nu se includ în aceste situaţii colaborările ocazionale cu IOSUD în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU; 2. În anexa nr. 1 „Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat", articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Se află în situaţia de conflict de interese în cazul evaluării unui dosar persoana care:a)are un interes personal de orice natură cu privire la rezultatul evaluării, este soţ, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia; b)este sau a fost angajată, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD care propune acordarea titlului de doctor; c)a beneficiat în ultimii 5 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea studentului-doctorand sau a conducătorului de doctorat al acestuia. (2) Nu se includ în aceste situaţii colaborările ocazionale cu IOSUD în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU. 3. În anexa nr. 2 „Soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat", articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11MENCŞ transmite sesizarea în formă anonimizată către instituţia de învăţământ superior sau, după caz, Academia Română şi solicită un punct de vedere cu valoare consultativă, care trebuie formulat şi transmis în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării. 4. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Raportul comun, semnat electronic, cuprinzând ca anexe şi punctele de vedere scrise ale fiecărui membru în parte, este transmis preşedintelui comisiei de specialitate a CNATDCU în termen de maximum 40 de zile de la înregistrarea sesizării. În cazul în care, la expirarea acestui termen, raportul comun nu a fost transmis preşedintelui comisiei de specialitate a CNATDCU, acesta îl va informa de îndată pe preşedintele CNATDCU, care va decide convocarea Consiliului general al CNATDCU, dispoziţiile art. 19 alin. (2) fiind aplicabile. 5. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Consiliul general al CNATDCU aprobă sau respinge prin vot raportul cu propunerea comisiei de lucru. Prin votul de aprobare a raportului comisiei de lucru, Consiliul general al CNATDCU adoptă una dintre următoarele propuneri: a)menţinerea titlului de doctor; b)retragerea titlului de doctor şi propunerea de măsuri care se impun referitor la conducătorul tezei de doctorat şi membrii comisiei de susţinere a tezei de doctorat, în baza prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul în care Consiliul general al CNATDCU respinge raportul comisiei de lucru sau constată depăşirea termenului legal prevăzut la art. 17 alin. (4) pentru transmiterea acestui raport, în temeiul atribuţiilor sale stabilite prin prezentul regulament - art. 13 alin. (1) lit. e) - preşedintele CNATDCU numeşte, după consultarea vicepreşedinţilor şi a secretarului general, o comisie de lucru, formată din 3 experţi care pot fi membri ai CNATDCU şi/sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile sau conflictul de interese, care va analiza sesizarea şi va transmite Consiliului general un raport comun în termen de maximum 15 zile. Acest raport este apoi supus aprobării Consiliului General, cu respectarea prevederilor art. 18. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea DumitruSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5381/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5381 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5381/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu