E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 520 din 15 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 292 din 25 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,
    in baza prevederilor art. 4 si, respectiv, ale art. 31 si 32 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare

    In aplicarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 31 si 32 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale care gestioneaza, potrivit legii, veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii drepturilor constatate.
    Drepturile constatate si veniturile incasate reprezentand impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere, astfel cum au fost definite de Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si de alte reglementari in vigoare, se inregistreaza in contabilitate potrivit prezentelor norme metodologice incepand cu data de 1 ianuarie 2003.
    Prin drepturi constatate se intelege veniturile bugetare pentru care exista obligatii declarative sau pentru care s-au emis decizii ori alte documente de stabilire de catre creditorul bugetar sau alte entitati abilitate de lege.
    Daca un venit bugetar urmeaza a fi incasat in transe succesive in cursul exercitiului bugetar curent sau al mai multor executii bugetare, aceasta se inregistreaza in contabilitate in momentul datorarii cu intreaga suma.
    In cazul incasarilor fara debit, dreptul constatat este egal cu suma din documentul de plata.
    Veniturile bugetare se contabilizeaza pentru fiecare buget de urmatoarele autoritati publice centrale si locale, denumite potrivit legii creditori bugetari, dupa cum urmeaza:
    1. Ministerul Finantelor Publice, pentru veniturile bugetului de stat, prin unitatile sale teritoriale unde contribuabilii sunt luati in evidenta ca platitori de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, precum si unitatile vamale pentru obligatiile datorate in vama.
    2. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin:
    - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si casele judetene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
    3. Ministerul Sanatatii si Familiei, prin:
    - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    - Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    - Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    4. Unitatile administrativ-teritoriale, respectiv primariile comunale, orasenesti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru bugetele locale.
    Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si incasarea veniturilor bugetare se organizeaza si se conduce in cadrul compartimentului de contabilitate existent sau in alte compartimente create special pentru evidenta contabila a veniturilor bugetare.
    Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare revine ordonatorului de credite.
    Contabilitatea veniturilor bugetare se conduce pe categorii de venituri, potrivit anexelor la Clasificatia indicatorilor privind finantele publice (partea de venituri), aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si incasarea veniturilor bugetului de stat se organizeaza si se conduce in cadrul unui compartiment distinct subordonat direct conducatorului fiecarei unitati teritoriale a finantelor publice care administreaza venituri ale bugetului de stat.
    Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si incasarea veniturilor bugetului de stat se conduce potrivit prezentelor norme pe structura clasificatiei bugetului de stat, pe baza situatiilor centralizatoare transmise zilnic de catre compartimentele de specialitate care au atributii in prelucrarea documentelor justificative (compartimentul de gestiune a declaratiilor, compartimentul de colectare si executare silita, unitatile de trezorerie si contabilitate publica etc.)
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, compartimentele cu atributii in organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetului de stat vor organiza si vor conduce contabilitatea analitica pe fiecare contribuabil si, in cadrul acestuia, pe categorii de venituri, in structura clasificatiei bugetului de stat.
    Conducatorul fiecarei unitati teritoriale a finantelor publice care administreaza veniturile bugetului de stat va lua masurile ce se impun pentru organizarea si conducerea contabilitatii sintetice a veniturilor bugetului de stat, astfel incat soldul acestora la data de 30 septembrie 2003 sa se raporteze prin sistemul situatiilor financiare la 15 noiembrie 2003. Soldul veniturilor bugetului de stat la data de 31 decembrie 2003 se raporteaza in situatiile financiare cu termen de depunere la data de 15 februarie 2004 si in continuare la termenele de depunere a situatiilor financiare trimestriale si anuale.
    Unitatile teritoriale ale finantelor publice care administreaza veniturile bugetului de stat, care au create conditii, pot conduce contabilitatea analitica pe platitori incepand cu anul 2003.
    Compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat intocmesc lunar balante de verificare sintetice pentru conturile in care se inregistreaza operatiunile privind constatarea si incasarea veniturilor bugetare si transmit trimestrial serviciului de contabilitate proprie a organului fiscal balanta de verificare sintetica pentru a fi cuprinsa in bilantul contabil al institutiei respective.
    Creditorii bugetari care, potrivit legii, administreaza venituri bugetare care nu au fost inregistrate in contabilitate la data de 31 decembrie 2002 au obligatia preluarii datelor din evidenta fiscala pe platitori la data de 31 decembrie 2002 si inregistrarii in contabilitate a veniturilor bugetare potrivit prezentelor norme.
    Primariile comunale care nu au optat pentru conducerea contabilitatii in partida dubla conduc contabilitatea creantelor bugetare in partida simpla si deschid partizi corespunzatoare conturilor contabile prevazute in prezentele norme.
    Veniturile bugetului de stat neincasate la data de 31 decembrie 2002 se vor comunica prin posta electronica si pe suport hartie la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala a contabilitatii publice, pe structura anexei la Clasificatia indicatorilor privind finantele publice specifica fiecarui buget (partea de venituri), respectiv pana la data de 15 mai 2003, creantele marilor contribuabili si pana la data de 15 iulie 2003, creantele celorlalti contribuabili, astfel:
    - veniturile bugetului de stat, prin directiile generale ale finantelor publice judetene (Directia servicii interne);
    - veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat, prin Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
    - veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj, prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
    - veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    - veniturile bugetelor locale, comunicate de unitatile administrativ-teritoriale, prin directiile generale ale finantelor publice judetene (Directia de trezorerie si contabilitate publica - Serviciul bugete-contabilitate).
    In vederea inregistrarii in contabilitate a operatiunilor privind constatarea si incasarea veniturilor bugetare, in Planul de conturi pentru institutiile publice se introduc conturile prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Functiunea conturilor nou-introduse si monografia principalelor operatiuni sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 la prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                 COMPLETARI
              la Planul de conturi pentru institutiile publice

 ______________________________________________________________________________
|                                   |     |Sintetic|Analitic  |        |       |
|        DENUMIREA CONTULUI         |CLASA|   de   |cu functie|ANALITIC|FUNCTIA|
|                                   |     | gradul |de cont   |        |       |
|                                   |     |   II   |sintetic  |        |       |
|                                   |     |        |de gradul |        |       |
|                                   |     |        |    II    |        |       |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Disponibil al bugetului de stat la |     |        |          |        |       |
|trezoreria statului                |  1  |   101  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Disponibil al bugetului local la   |     |        |          |        |       |
|trezoreria statului*)             |  1  |   102  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Disponibil din sume colectate      |     |        |          |        |       |
|pentru bugetele locale             |  1  |   111  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Disponibil din sume incasate in    |     |        |          |        |       |
|cursul procedurii de executare     |     |        |          |        |       |
|silita                             |  1  |   113  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Debitori                           |  2  |   220  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Debitori ai bugetului de stat      |     |        |   220.31 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Debitori ai bugetului local        |     |        |   220.32 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Debitori ai bugetului asigurarilor |     |        |          |        |       |
|sociale de stat                    |     |        |   220.33 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Debitori ai bugetului asigurarilor |     |        |          |        |       |
|pentru somaj                       |     |        |   220.34 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Debitori ai bugetului fondului     |     |        |          |        |       |
|national unic de asigurari sociale |     |        |          |        |       |
|de sanatate                        |     |        |   220.35 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Creditori                          |  2  |   231  |          |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Creditori ai bugetului de stat     |     |        |   231.31 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Creditori ai bugetului local       |     |        |   231.32 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Creditori ai bugetului asigurarilor|     |        |          |        |       |
|sociale de stat                    |     |        |   231.33 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Creditori ai bugetului asigurarilor|     |        |          |        |       |
|pentru somaj                       |     |        |   231.34 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Creditori ai bugetului fondului    |     |        |          |        |       |
|national unic de asigurari sociale |     |        |          |        |       |
|de sanatate                        |     |        |   231.35 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Veniturile bugetului de stat       |  5  |   501  |          |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Venituri de realizat               |  5  |   531  |          |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Venituri de realizat ale bugetului |     |        |          |        |       |
|de stat                            |     |        |   531.31 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Venituri de realizat ale bugetului |     |        |          |        |       |
|local                              |     |        |   531.32 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Venituri de realizat ale bugetului |     |        |          |        |       |
|asigurarilor sociale de stat       |     |        |   531.33 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Venituri de realizat ale bugetului |     |        |          |        |       |
|asigurarilor pentru somaj          |     |        |   531.34 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Venituri de realizat ale bugetului |     |        |          |        |       |
|fondului national unic de asigurari|     |        |          |        |       |
|sociale de sanatate                |     |        |   531.35 |        |    P  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|   Conturi in afara bilantului     |     |        |          |        |       |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Valori materiale supuse            |     |        |          |        |       |
|sechestrului                       |  9  |   931  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Valori materiale supuse            |     |        |          |        |       |
|sechestrului in custodia           |     |        |          |        |       |
|creditorului bugetar               |  9  |        |   931.01 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Valori materiale supuse            |     |        |          |        |       |
|sechestrului in custodia           |     |        |          |        |       |
|debitorului                        |  9  |        |   931.02 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Valori materiale supuse            |     |        |          |        |       |
|sechestrului in custodie la terti  |  9  |        |   931.03 |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Garantii depuse pentru sume        |     |        |          |        |       |
|contestate                         |  9  |   932  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Garantii depuse pentru inlesniri   |     |        |          |        |       |
|acordate                           |  9  |   933  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Inlesniri la plata creantelor      |     |        |          |        |       |
|bugetare                           |  9  |   934  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Cautiuni depuse pentru contestatie |     |        |          |        |       |
|la executarea silita               |  9  |   935  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
|Garantii legale constituite in     |     |        |          |        |       |
|cadrul procedurii de suspendare a  |     |        |          |        |       |
|executarii silite prin decontare   |     |        |          |        |       |
|bancara                            |  9  |   936  |          |        |    A  |
|___________________________________|_____|________|__________|________|_______|
    *) Incepand cu data de 01 ianuarie 2003, contul 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" se inlocuieste in Planul de conturi al institutiilor publice cu contul 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" cu acelasi continut si functie.

    ANEXA 2

                               FUNCTIUNEA
                        conturilor nou-introduse

    Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"
    Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice tin evidenta disponibilului bugetului de stat la trezoreria statului, provenit din venituri bugetare incasate potrivit legii.
    Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza veniturile bugetare incasate din impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, iar in credit, platile efectuate reprezentand restituiri si rambursari de sume, sume incasate necuvenit etc., iar la sfarsitul anului, totalul veniturilor incasate, pentru inchiderea contului de venituri.
    Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului la un moment dat.
    Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele depuse in numerar in contul de venituri deschis la unitatile de trezorerie a statului, pe structura clasificatiei bugetului de stat (dupa efectuarea inregistrarii 13 = 220.31);
    113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite si realizarea veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);
    220.31 "Debitori ai bugetului de stat"
    - cu sumele incasate in cursul anului, provenite din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);
    - cu sumele incasate prin poprire la tert, inclusiv decontare bancara, respectiv incasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);
    - cu sume incasate de la alti creditori bugetari, in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite (concomitent 531.31 = 501).
    Contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" se crediteaza prin debitul conturilor:
    231.31 "Creditori ai bugetului de stat"
    - cu sumele rambursate reprezentand taxa pe valoarea adaugata sau restituite reprezentand accize si impozitul pe venitul global (concomitent 501 = 231.31);
    - cu sumele platite din bugetul de stat, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 501 = 231.31);
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (501 = 531.31);
    501 "Veniturile bugetului de stat"
    - la finele anului, cu totalul veniturilor bugetului de stat incasate pentru inchiderea contului.

    Contul 111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale"
    Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale inregistreaza sumele colectate in contul special deschis la unitatile teritoriale de trezorerie a statului reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone etc.
    In debitul contului se inregistreaza sumele incasate, iar in credit, sumele virate bugetului local si bugetului judetean in cota prevazuta de lege.
    Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitati din sumele colectate pentru bugetele locale la un moment dat.
    Contul 111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" se debiteaza prin creditul contului:
    13 "Casa"
    - cu sumele incasate in numerar depuse in contul de disponibil reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone etc.;
    220.32 "Debitori ai bugetului local"
    - cu sumele incasate direct in contul de disponibil reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone etc.
    Contul 111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" se crediteaza prin debitul contului:
    232 "Decontari cu bugetele locale"
    - cu sumele virate bugetului local si bugetului judetean, in cota prevazuta de lege, reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone etc.

    Contul 113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta sumelor incasate in contul de disponibil deschis la unitatile teritoriale de trezorerie a statului in cursul procedurii de executare silita a creantelor bugetare.
    Contul 113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita" este un cont de activ.
    In debitul acestui cont se inregistreaza sumele incasate din taxa de participare la licitatie depusa de ofertanti in cursul procedurii de executare silita, precum si din vanzarea bunurilor supuse executarii silite, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, iar in credit, platile efectuate, reprezentand taxa de participare la licitatie restituita ofertantilor care au fost declarati necastigatori, taxa de participare la licitatie depusa de adjudecator, care se utilizeaza pentru intregirea pretului bunului adjudecat, taxa pe valoarea adaugata virata bugetului de stat, venituri ale bugetului de stat, ca urmare a stingerii creantei bugetare, sumele distribuite creditorilor bugetari, sumele restituite la cererea debitorilor, in cazul in care sumele obtinute din valorificare depasesc valoarea debitelor etc.
    Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita la un moment dat.
    Contul 113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele in numerar depuse in contul de disponibil, reprezentand taxa de participare la licitatie a ofertantilor in vederea valorificarii bunurilor supuse executarii silite (dupa efectuarea inregistrarii 13 = 231);
    225 "Clienti"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute in urma executarii silite;
    - cu sumele incasate in contul de disponibil deschis la unitatile teritoriale de trezorerie a statului, obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite;
    231 "Creditori"
    - cu sumele incasate in contul de disponibil deschis la unitatile teritoriale de trezorerie a statului, in cursul procedurii de executare silita, reprezentand taxa de participare la licitatie in vederea valorificarii bunurilor supuse executarii silite.
    Contul 113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita" se crediteaza prin debitul conturilor:
    101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite si realizarea veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 50);
    102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite si realizarea veniturilor bugetului local (concomitent 531.32 = 500);
    103 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite si realizarea veniturilor bugetului asigurarilor de stat (concomitent 531.33 = 504);
    116 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite si realizarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj (concomitent 531.34 = 336);
    179 "Disponibil al fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    - cu sumele incasate de la cumparator/adjudecator in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite si realizarea veniturilor Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (concomitent 531.35 = 379);
    231.31 "Creditori ai bugetului de stat";
    231.32 "Creditori ai bugetului local";
    231.33 "Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat";
    231.34 "Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj";
    231.35 "Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    - cu sumele restituite de catre organul de executare ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati in termenul prevazut de lege, reprezentand taxa de participare la licitatie;
    - cu sumele virate in contul de cheltuieli bugetare, reprezentand cheltuieli de executare silita recuperate, taxa de participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie sau taxa a celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si taxa adjudecatorului care nu a platit pretul in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege;
    - cu sumele restituite la cerere care exced creantele bugetare si cheltuielile de executare silita a debitorului;
    - cu sumele virate altor creditori bugetari, obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite, care exced creantele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari inregistreaza stingerea creantelor bugetare si incasarea veniturilor bugetare respective);
    - cu sumele restituite debitorului, dupa acoperirea creantei bugetare si a obligatiilor fata de alti creditori bugetari;
    232 "Decontari cu bugetul statului"
    - cu sumele virate la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege, a taxei pe valoarea adaugata.

    Contul 220 "Debitori"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestioneaza, potrivit legii, veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau bugetelor locale, dupa caz, inregistreaza creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, chirii, redevente, amenzi si alte sume ce reprezinta venituri publice de realizat.
    Contul 220 "Debitori" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, chirii, redevente, amenzi si alte sume ce reprezinta venituri publice de realizat, iar in credit, creantele bugetare stinse prin plata voluntara efectuata de catre contribuabili sau alte persoane, compensare, executare silita, prin procedura de insolvabilitate si cea de reorganizare si faliment, anulare, prescriptia dreptului de a cere executare silita si alte modalitati prevazute de lege.
    Soldul debitor reprezinta creantele bugetare neincasate la un moment dat.
    Contul 220 "Debitori" se desfasoara in conturi sintetice de gradul II astfel:
    - 220.31 "Debitori ai bugetului de stat";
    - 220.32 "Debitori ai bugetului local";
    - 220.33 "Debitori ai bugetului asigurarilor sociale de stat";
    - 220.34 "Debitori ai bugetului asigurarilor pentru somaj";
    - 220.35 "Debitori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".
    Contul 220 "Debitori" se debiteaza prin creditul conturilor:
    231 "Creditori"
    - cu sumele de restituit sau de rambursat la cererea contribuabililor ori din oficiu, reprezentand venituri bugetare achitate in plus;
    531 "Venituri de realizat"
    - cu sumele datorate de contribuabili, reprezentand impozite, taxe, contributii, amenzi, dobanzi, penalitati si alte sume ce reprezinta venituri publice de realizat;
    - stingerea creantelor bugetare ale debitorilor in limita sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza procesului-verbal de adjudecare (in rosu);
    - stingerea creantelor bugetare ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor bugetare, in baza unor acte normative speciale (in rosu). Concomitent se efectueaza inregistrarea 03 = 313;
    - cu valoarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale (in rosu). Concomitent se efectueaza inregistrarea 011, 012, 013 = 306 sau, dupa caz, 011, 012, 013 = 308;
    - cu valoarea creantelor bugetare scutite, reduse, anulate sau supuse prescriptiei in conditiile prevazute de lege (in rosu);
    700 "Finantare de la buget privind anul curent"
    - cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului, avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.
    Contul 220 "Debitori" se crediteaza prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri bugetare, pe structura clasificatiei bugetare (urmeaza inregistrarile 101, 102, 103, 116, 179 = 13 si 531 = 336, 379, 500, 501, 504);
    101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"
    - cu sumele incasate in cursul anului provenite din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);
    - cu sumele incasate prin proprire la tert, inclusiv decontare bancara, respectiv incasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);
    - cu sumele incasate de la alti creditori bugetari, in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite (concomitent 531.31 = 501);
    102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"
    - cu sumele incasate reprezentand veniturile bugetului local pe structura clasificatiei bugetelor locale (concomitent 531.32 = 500);
    - cu sumele incasate de la alti creditori bugetari, in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite;
    103 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"
    - cu sumele incasate reprezentand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe structura clasificatiei bugetului asigurarilor sociale de stat (concomitent 531.33 = 504);
    - cu sumele incasate de la alti creditori bugetari, in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite;
    111 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale"
    - cu sumele incasate direct in contul de disponibil, reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone etc.;
    116 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"
    - cu sumele incasate reprezentand veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj pe structura clasificatiei bugetului asigurarilor pentru somaj (concomitent 531.34 = 336);
    - cu sumele incasate de alti creditori bugetari, in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite;
    179 "Disponibil al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".
    - cu sumele incasate reprezentand veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe structura clasificatiei bugetare a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (concomitent 531.35 = 379);
    - cu sumele incasate de la alti creditori bugetari in urma valorificarii bunurilor supuse executarii silite;
    231 "Creditori"
    - cu sumele compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii.
    700 "Finantare de la buget privind anul curent"
    - cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silita, precum si incasarea taxei de participare la licitatie, nerestituita, retinuta pentru acoperirea cheltuielilor de executare in conditiile prevazute de lege (dupa efectuarea inregistrarii 231 = 113).

    Contul 231 "Creditori"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta veniturilor bugetare ce urmeaza a fi restituite sau rambursate potrivit legii contribuabililor, la cererea acestora sau din oficiu.
    Contul 231 "Creditori" este un cont de pasiv. In creditul acestui cont se inregistreaza sumele de restituit sau rambursat, la cererea contribuabililor ori din oficiu, iar in debit, sumele platite acestora. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor.
    Contul 231 "Creditori" se desfasoara in conturi sintetice de gradul II astfel:
    - 231.31 "Creditori ai bugetului de stat";
    - 231.32 "Creditori ai bugetului local";
    - 231.33 "Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat";
    - 231.34 "Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj";
    - 231.35 "Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate".
    Contul 231 "Creditori" se crediteaza prin debitul contului:
    13 "Casa"
    - cu sumele incasate in numerar, reprezentand taxa de participare la licitatie in vederea valorificarii bunurilor supuse executarii silite (urmeaza inregistrarea 113 = 13);
    113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita"
    - cu sumele incasate in contul de disponibil deschis la unitatile teritoriale de trezorerie a statului in cursul procedurii de executare silita, reprezentand taxa de participare la licitatie in vederea valorificarii bunurilor supuse executarii silite;
    220 "Debitori"
    - cu sumele de restituit sau de rambursat la cererea contribuabililor ori din oficiu, reprezentand venituri bugetare achitate in plus;
    225 "Clienti"
    - cu sumele de incasat in favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silita;
    - cu sumele de restituit contribuabililor, dupa acoperirea obligatiilor fata de creditorii bugetari;
    336 "Fond al bugetului asigurarilor pentru somaj"
    - cu sumele de platit de la bugetul Fondului pentru somaj, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.34 = 116);
    379 "Veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    - cu sumele de platit de la bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.35 = 179);
    500 "Veniturile curente ale bugetului local"
    - cu sumele de platit de la bugetul local, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.32 = 102);
    501 "Veniturile bugetului de stat"
    - cu sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adaugata si de restituit pentru accize si impozit pe venit global (concomitent 231.31 = 101);
    - cu sumele de platit de la bugetul de stat, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (concomitent 231.31 = 101);
    504 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat"
    - cu sumele de platit de la bugetul asigurarilor sociale de stat, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.33 = 103).
    Contul 231 "Creditori" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele restituite prin casierie, reprezentand taxa de participare la licitatie in conditiile prevazute de lege (dupa inregistrarea 13 = 113);
    101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"
    - cu sumele rambursate, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, sau restituite, reprezentand accize si impozitul pe venitul global (concomitent 501 = 231.31);
    - cu sumele platite din bugetul de stat, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 501 = 231.31);
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (501 = 531.31);
    102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 500 = 531.32);
    103 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 504 = 531.33);
    113 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita"
    - cu sumele virate in contul de cheltuieli bugetare, reprezentand cheltuieli de executare silita recuperate, taxa de participare la licitatie ori taxa ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie sau taxa celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si taxa adjudecatorului care nu a platit pretul in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege;
    - cu sumele restituite, la cerere, care exced creantele bugetare si cheltuielile de executare silita ale debitorului;
    - cu sumele virate altor creditori bugetari obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite, care exced creantele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari inregistreaza stingerea creantelor bugetare si incasarea veniturilor bugetare respective);
    - cu sumele restituite de catre organul de executare ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati in termenul prevazut de lege, reprezentand taxa de participare la licitatie;
    - cu sumele restituite debitorului, dupa acoperirea creantei bugetare si a obligatiilor fata de alti creditori bugetari.
    116 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 336 = 531.34);
    179 "Disponibil al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 379 = 531.35);
    220 "Debitori"
    - cu sumele compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii;
    225 "Clienti"
    - cu suma reprezentand taxa de participare la licitatie depusa de adjudecator, care intregeste pretul bunului adjudecat.

    Contul 501 "Veniturile bugetului de stat"
    Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice tin evidenta veniturilor incasate din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, pe structura clasificatiei bugetare.
    Contul 501 "Veniturile bugetului de stat" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele incasate reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, iar in debit, sumele restituite sau rambursate, sume incasate necuvenit, precum si, la sfarsitul anului, totalul veniturilor incasate pentru inchiderea contului.
    Soldul creditor al contului reprezinta veniturile bugetului de stat incasate la un moment dat.
    Contul 501 "Veniturile bugetului de stat" se crediteaza prin debitul contului:
    531 "Venituri de realizat"
    - cu sumele incasate, reprezentand venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 101 = 220.31);
    - cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 231.31 = 220.31).
    Contul 501 "Veniturile bugetului de stat" se debiteaza prin creditul conturilor:
    101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului"
    - la finele anului, cu totalul veniturilor bugetului de stat incasate, pentru inchiderea contului;
    231.31 "Creditori ai bugetului de stat"
    - cu sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adaugata si de restituit pentru accize si impozit pe venit global (urmeaza inregistrarea 231.31 = 101);
    - cu sumele de platit de la bugetul de stat, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (urmeaza inregistrarea 231.31 = 101);
    531 "Venituri de realizat"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabililor sau din oficiu (231.31 = 101).

    Contul 531 "Venituri de realizat"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau bugetelor locale, dupa caz, tin evidenta veniturilor de realizat din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume potrivit legii.
    Contul 531 "Venituri de realizat" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza veniturile de realizat din sume datorate de contribuabili, iar in debit, sumele incasate, respectiv diminuarile in conditiile legii.
    Contul 531 "Venituri de realizat" se desfasoara in conturi analitice cu functiune de conturi sintetice de gradul II astfel:
    - 531.31 "Venituri de realizat ale bugetului de stat";
    - 531.32 "Venituri de realizat ale bugetului local";
    - 531.33 "Venituri de realizat ale bugetului asigurarilor sociale de stat";
    - 531.34 "Venituri de realizat ale bugetului asigurarilor pentru somaj";
    - 531.35 "Venituri de realizat ale bugetului national unic de asigurari sociale de sanatate".
    Contul 531 "Venituri de realizat" se crediteaza prin debitul conturilor:
    220 "Debitori"
    - cu sumele datorate de contribuabili, reprezentand impozite, taxe, contributii, amenzi, dobanzi, penalitati si alte sume ce reprezinta venituri publice de realizat;
    - stingerea creantelor bugetare ale debitorilor in limita sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza procesului-verbal de adjudecare (in rosu);
    - stingerea creantelor bugetare ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor bugetare, in baza unor acte normative speciale (in rosu). Concomitent se efectueaza inregistrarea 03 = 313;
    - cu valoarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale (in rosu). Concomitent se efectueaza inregistrarea 011, 012, 013 = 306 sau dupa caz 011, 012, 013 = 308;
    - cu valoarea creantelor bugetare scutite, reduse, anulate sau supuse prescriptiei in conditiile prevazute de lege (in rosu).
    225 "Clienti"
    - cu sumele cuprinse in facturile emise pentru vanzarea bunurilor supuse executarii silite, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    336 "Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj"
    - cu sumele de restituit, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 231.34 = 116);
    379 "Veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    - cu sumele de restituit, potrivit legii, sau rambursate la cererea contribuabilului ori din oficiu (concomitent 231.35 = 179);
    500 "Veniturile curente ale bugetului local"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, sau rambursate la cererea contribuabilului ori din oficiu (concomitent 231.32 = 102);
    501 "Veniturile bugetului de stat"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabililor sau din oficiu (concomitent 231.31 = 101);
    504 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat"
    - cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 231.33 = 102).
    Contul 531 "Venituri de realizat" se debiteaza prin creditul conturilor:
    336 "Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj"
    - cu sumele incasate, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor pentru somaj, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului (concomitent 116 = 220.34);
    - cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 231.31 = 220.31);
    379 "Veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    - cu sumele incasate, reprezentand venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului (concomitent 179 = 220.35);
    - cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 231.35 = 220.35);
    500 "Veniturile curente ale bugetului local"
    - cu sumele incasate, reprezentand venituri ale bugetului local pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local (concomitent 102 = 220.32);
    - cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 231.32 = 220.32);
    501 "Veniturile bugetului de stat"
    - cu sumele incasate, reprezentand venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 101 = 220.31);
    - cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 231.31 = 220.31);
    504 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat"
    - cu sumele provenite din incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului (concomitent 103 = 220.33);
    - cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu contributii datorate, potrivit legii (dupa efectuarea inregistrarii 231.33 = 220.33).

    Contul 931 "Valori materiale supuse sechestrului"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa, precum si ca modalitate de executare silita, in conditiile legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor, separat pentru bunuri imobile si bunuri mobile supuse sechestrului.
    In debitul contului se inregistreaza bunurile sechestrate, potrivit legii, iar in credit, ridicarea sechestrului, daca obligatia bugetara a fost stinsa prin una dintre modalitatile prevazute de lege, sumele incasate din valorificarea bunurilor sechestrate au fost incasate sau bunurile imobile supuse executarii silite au fost trecute in proprietatea publica a statului.
    Soldul debitor al contului reprezinta bunurile sechestrate de catre creditorul bugetar la un moment dat.

    Contul 932 "Garantii depuse pentru sume contestate"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor constituite de debitorii care solicita suspendarea obligatiei de plata pana la solutionarea contestatiei, potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.
    In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de catre debitori la nivelul sumei contestate, sub forma de scrisoare de garantie bancara, gaj sau ipoteca, precum si orice forma de garantie prevazuta de lege, iar in credit, garantiile restituite sau ridicate, dupa caz, de catre organele competente in cazul in care contestatia a fost admisa.
    Soldul debitor al contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat.

    Contul 933 "Garantii depuse pentru inlesniri acordate"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor constituite de debitori pentru acordarea inlesnirilor la plata a creantelor bugetare.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Garantia poate fi constituita in numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, sub forma unei scrisori de garantie bancara, gaj ori ipoteca, precum si orice forma de garantie prevazuta de lege.
    In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite sau reintregirea celor consumate de catre debitorii care au obtinut inlesnire la plata a obligatiilor bugetare, potrivit legii, iar in credit, garantiile restituite de catre organele competente in cazul in care conventia de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare a fost respectata si creantele bugetare recuperate in intregime, precum si garantiile utilizate pentru stingerea obligatiilor bugetare cuprinse in conventiile incheiate.
    Soldul debitor al contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat.

    Contul 934 "Inlesniri la plata creantelor bugetare"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta inlesnirilor acordate la plata obligatiilor bugetare in baza conventiei incheiate intre debitor si creditorul bugetar, potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.
    In debitul contului se inregistreaza obligatiile bugetare care au fost esalonate sau amanate la plata, precum si reducerile si scutirile acordate, potrivit legii, iar in credit, diminuarea obligatiei bugetare ca urmare a platilor efectuate conform graficului de esalonare sau a stingerii creantelor datorate prin alte cai prevazute de lege.
    Soldul debitor al contului reprezinta obligatiile restante la plata la un moment dat.

    Contul 935 "Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta cautiunilor depuse de debitori, persoane juridice, care solicita suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei, potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.
    In debitul contului se inregistreaza cautiunile depuse in cuantumul prevazut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, iar in credit, cautiunile restituite total sau partial in cazul admiterii totale ori partiale a contestatiei sau nerestituite in situatia respingerii contestatiei la executare silita.
    Soldul debitor al contului reprezinta cautiunile constituite de catre debitori, persoane juridice, la un moment dat.

    Contul 936 "Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara"
    Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor legale constituite in cadrul procedurii de suspendare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin decontare bancara.
    In debitul contului se inregistreaza garantiile constatate, iar in credit, garantiile legale restituite de organele de executare in conditiile legii.
    Soldul debitor al contului reprezinta garantiile legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara, constituite de catre debitori la un moment dat.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                               MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constatarea si incasarea veniturilor bugetare

 ______________________________________________________________________________
|                      BUGETUL DE STAT                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|      Inregistrarea veniturilor bugetului de stat           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea veniturilor bugetului de stat                | 220.31 | 531.31 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii debitelor cu dobanzile si          | 220.31 | 531.31 |
| penalitatile de intarziere                                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii creantelor bugetare pe baza        | 220.31 | 531.31 |
| actelor de control sau alte modalitati legale              |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea in sarcina debitorului a cheltuielilor de    | 220.31 | 700    |
| executare silita, avansate de creditorul bugetar din contul|        |        |
| de cheltuieli bugetare                                     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                 Stingerea creantelor bugetare              |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetului de stat pe structura       | 13     | 220.31 |
| clasificatiei veniturilor bugetului de stat prin casierie  | 101    | 13     |
| sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului         | 101    | 220.31 |
|                                                            | 531.31 | 501    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea la cerere sau din oficiu a creantelor bugetului| 220.31 | 220.31 |
| de stat pe structura clasificatiei bugetare                |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetare prin poprire la tert        | 101    | 220.31 |
| inclusiv, decontare bancara, respectiv realizarea          | 531.31 | 501    |
| veniturilor bugetului de stat pe structura clasificatiei   |        |        |
| bugetare                                                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Taxa de participare la licitatie depusa in cuantumul       | 13     | 231.31 |
| prevazut de lege de ofertanti, in cazul vanzarii la        | 113    | 13     |
| licitatie a bunurilor supuse executarii silite, la casierie| 113    | 231.31 |
| sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Restituirea de catre organul de executare, in termenul     | 231.31 | 113    |
| prevazut de lege, a taxei de participare la licitatie,     |        |        |
| ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de       | 225    |   %    |
| executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata       |        |        |
| - cu sumele de incasat in contul creantelor bugetare ale   |        | 531.31 |
|   debitorului                                              |        |        |
| - cu sumele de incasat in favoarea altor creditori         |        | 231    |
|   bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea             |        |        |
|   cheltuielilor de executare silita                        |        |        |
| - cu sumele de restituit contribuabilului, dupa acoperirea |        | 231.31 |
|   obligatiilor fata de creditorii bugetari                 |        |        |
| - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta                    |        | 232    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea in contul de cheltuieli bugetare a contravalorii   | 231.31 | 113    |
| cheltuielilor de executare silita recuperate, a taxei de   |        |        |
| participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au       |        |        |
| prezentat la licitatie, a celui care a refuzat incheierea  |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatorului |        |        |
| care nu a platit pretul in vederea efectuarii cheltuielilor|        |        |
| prevazute de lege                                          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Intregirea pretului bunului adjudecat cu taxa de           | 231.31 | 225    |
| participare la licitatie depusa de adjudecator             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea in contul de disponibil deschis la unitatile de  | 113    | 225    |
| trezorerie a statului a sumelor obtinute din valorificarea |        |        |
| bunurilor supuse executarii silite                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea cheltuielilor de executare silita din sumele    | 700    | 220.31 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite a debitorilor precum si din taxa de participare la  |        |        |
| licitatie nerestituita, in conditiile prevazute de lege    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege a | 232    | 113    |
| taxei pe valoarea adaugata incasata                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea cu ordin de plata a sumelor incasate din           | 101    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite si        | 531.31 | 501    |
| realizarea veniturilor bugetului de stat                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Stingerea creantei bugetare a debitorului in limita sumelor| 220.31 | 531.31 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza        |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare (in rosu)                  |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea,| 231.31 |   %    |
| la cerere, a sumelor care exced creantele bugetare si      |        | 220.31 |
| cheltuielile de executare silita ale debitorului           |        | 113    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea altor creditori bugetari a sumelor obtinute din    | 231    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite care exced|        |        |
| creantele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari    |        |        |
| inregistreaza stingerea creantelor bugetare si incasarea   |        |        |
| veniturilor bugetare respective)                           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite contribuabililor, dupa acoperirea        | 231.31 | 113    |
| creantei bugetului de stat si a obligatiilor fata de alti  |        |        |
| creditori bugetari                                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume incasate de la alti creditori bugetari, in urma       | 101    | 220.31 |
| valorificarii bunurilor supuse executarii silite           | 531.31 | 501    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Conversia in actiuni a unor creante ale bugetului de stat  | 03     | 313    |
| in baza unor acte normative speciale si stingerea creantei | 220.31 | 531.31 |
| bugetului de stat (in rosu)                                |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a       |   %    | 306    |
| statului si stingerea creantei bugetului de stat (in rosu) | 011,   |        |
|                                                            | 012    |        |
|                                                            | 013    |        |
|                                                            | 220.31 | 531.31 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Scutirea sau reducerea creantelor bugetului de stat prin   | 220.31 | 531.31 |
| acordarea inlesnirilor la plata, potrivit legii            |        |        |
| Anularea creantelor bugetului de stat in conditiile        |        |        |
| prevazute de lege                                          |        |        |
| Constatarea starii de insolvabilitate a debitorului        |        |        |
| Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a        |        |        |
| creantelor bugetului de stat (in rosu)                     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|       Restituirea sumelor incasate in plus si a celor      |        |        |
|      reprezentand taxa pe valoarea adaugata, accize si     |        |        |
|                impozitul pe venitul global                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adaugata si de | 501    | 231.31 |
| restituit pentru accize si impozitul pe venitul global     | 231.31 | 101    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de restituit la cererea contribuabilului sau din    | 220.31 | 231.31 |
| oficiu reprezentand venituri ale bugetului de stat achitate|        |        |
| in plus                                                    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea sumelor de restituit cu alte impozite si taxe  | 231.31 | 220.31 |
| ale bugetului de stat, datorate potrivit legii si          | 531.31 | 501    |
| realizarea veniturilor bugetului de stat                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite, la cererea contribuabililor sau din     | 231.31 | 101    |
| oficiu si concomitent, diminuarea veniturilor bugetului de | 501    | 531.31 |
| stat incasate                                              |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele platite de la bugetul de stat, reprezentand dobanzi | 501    | 231.31 |
| calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere | 231.31 | 101    |
| a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                       BUGETUL LOCAL                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|         Inregistrarea veniturilor bugetului local          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea veniturilor bugetului local                  | 220.32 | 531.32 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii debitelor cu dobanzile si          | 220.32 | 531.32 |
| penalitatile de intarziere                                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii creantelor pe baza actelor de      | 220.32 | 531.32 |
| control sau alte modalitati legale                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea in sarcina debitorului a cheltuielilor de    | 220.32 | 700    |
| executare silita avansate de creditorul bugetar            |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                Stingerea creantelor bugetare               |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetului local pe structura         | 13     | 220.32 |
| clasificatiei veniturilor bugetelor locale prin casierie   | 102    | 13     |
| sau unitatile teritoriale ale trezoreriei statului         | 102    | 220.32 |
|                                                            | 531.32 | 500    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Bonificatia acordata potrivit hotararii consiliului local  | 220.32 | 531.32 |
| pentru plata cu anticipatie a unor impozite datorate pentru|        |        |
| intregul an (in rosu)                                      |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea la cerere sau din oficiu, a creantelor         | 220.32 | 220.32 |
| bugetului local                                            |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu | 13     | 220.32 |
| masa totala maxima autorizata de peste 12 tone si crearea  | 111    | 13     |
| obligatiei de virare la bugetul local si bugetul judetean  | 111    | 220.32 |
|                                                            | 531.32 | 232    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea in cotele prevazute de lege a sumelor incasate     | 232    | 111    |
| reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu |        |        |
| masa totala maxima autorizata de peste 12 tone             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea creantelor bugetare prin poprire la tert,        | 102    | 220.32 |
| inclusiv decontare bancara, respectiv incasarea veniturilor| 531.32 | 500    |
| bugetului local pe structura clasificatiei bugetare        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Taxa de participare la licitatie depusa in cuantumul       | 13     | 231.32 |
| prevazut de lege de ofertanti, in cazul vanzarii la        | 113    | 13     |
| licitatie a bunurilor supuse executarii silite, la casierie| 113    | 231.32 |
| sau la unitatile teritoriale de trezorerie a statului      |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Restituirea de catre organul de executare, in termenul     | 231.32 | 113    |
| prevazut de lege, a taxei de participare la licitatie,     |        |        |
| ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de       | 225    |   %    |
| executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata       |        |        |
| - cu sumele de incasat in contul creantelor bugetare a     |        | 531.32 |
|   debitorului                                              |        |        |
| - cu sumele de incasat in favoarea altor creditori bugetari|        | 231    |
|   inclusiv a celor, pentru acoperirea cheltuielilor de     |        |        |
|   executare silita                                         |        |        |
| - cu sumele de restituit contribuabilului, dupa acoperirea |        | 231.32 |
|   obligatiilor fata de creditorii bugetari                 |        |        |
| - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta                    |        | 232    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea in contul de cheltuieli bugetare, a contravalorii  | 231.32 | 113    |
| cheltuielilor de executare silita recuperate, a taxei de   |        |        |
| participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au       |        |        |
| prezentat la licitatie, a celui care a refuzat incheierea  |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare, precum si a               |        |        |
| adjudecatorului care nu a platit pretul in vederea         |        |        |
| efectuarii cheltuielilor prevazute de lege                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Intregirea pretului bunului adjudecat cu taxa de           | 231.32 | 225    |
| participare la licitatie depusa de adjudecator             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea in contul deschis la unitatile de trezorerie a   | 113    | 225    |
| statului a sumelor obtinute din valorificarea bunurilor    |        |        |
| supuse executarii silite                                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea cheltuielilor de executare silita din sumele    | 700    | 220.32 |
| obtinute din valorificarea bunurilor sechestrate a         |        |        |
| debitorilor, precum si din taxa de participare la licitatie|        |        |
| nerestituita ofertantilor, in conditiile prevazute de lege |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea la bugetul local, in termenul prevazut de lege a   | 232    | 113    |
| taxei pe valoarea adaugata incasata                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea cu ordin de plata a sumelor incasate din           | 102    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite si        | 531.32 | 500    |
| realizarea veniturilor bugetului local                     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Stingerea creantei bugetare a debitorului in limita sumelor| 220.32 | 531.32 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza        |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare (in rosu)                  |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea,| 231.32 |   %    |
| la cerere, a sumelor care exced creantele bugetului local  |        | 220.32 |
| si a cheltuielilor de executare silita a debitorului       |        | 113    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea altor creditori bugetari a sumelor obtinute din    | 231    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite care exced|        |        |
| creantele bugetului local ale debitorului (creditorii      |        |        |
| bugetari inregistreaza stingerea creantelor bugetare si    |        |        |
| incasarea veniturilor bugetare respective)                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite contribuabilului, dupa acoperirea        | 231.32 | 113    |
| creantei bugetului local si a obligatiilor fata de         |        |        |
| creditori bugetari                                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume incasate de la alti creditori bugetari, in urma       | 102    | 202.32 |
| valorificarii bunurilor supuse executarii silite           | 531.32 | 500    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Conversia in actiuni a unor sume datorate bugetului local  | 03     | 313    |
| in baza unor acte normative speciale si stingerea creantei | 220.32 | 531    |
| bugetare (in rosu)                                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a       |   %    |        |
| unitatilor administrativ teritoriale si stingerea creantei | 011,   | 308    |
| bugetului local (in rosu)                                  | 012    |        |
|                                                            | 013    |        |
|                                                            | 220.32 | 531.32 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Scutirea sau reducerea creantelor bugetului local prin     | 220.32 | 531.32 |
| acordarea inlesnirilor la plata, potrivit legii            |        |        |
| Anularea creantelor bugetului local in conditiile prevazute|        |        |
| de lege                                                    |        |        |
| Constatarea starii de insolvabilitate a debitorului        |        |        |
| Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a        |        |        |
| creantelor bugetului local (in rosu)                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|              Restituirea sumelor incasate in plus          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de restituit la cererea contribuabilului sau din    | 220.32 | 231.32 |
| oficiu reprezentand venituri ale bugetului local achitate  |        |        |
| in plus                                                    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea sumelor de restituit cu alte impozite si taxe  | 231.31 | 220.32 |
| ale bugetului local datorate potrivit legii                | 531.32 | 500    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite la cererea contribuabilului sau din      | 231.32 | 102    |
| oficiu si concomitent, diminuarea veniturilor bugetului    | 500    | 531.32 |
| local incasate                                             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de platit de la bugetul local reprezentand dobanzi  | 500    | 231.32 |
| calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere | 231.32 | 102    |
| a sumelor cuvenite debitorilor potrivit legii              |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|            BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT            |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|      Inregistrarea veniturilor bugetului asigurarilor      |        |        |
|                      sociale de stat                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale   | 220.33 | 531.33 |
| de stat                                                    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii debitelor cu dobanzile si          | 220.33 | 531.33 |
| penalitatile de intarziere                                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii creantelor bugetului asigurarilor  | 220.33 | 531.31 |
| sociale de stat pe baza actelor de control sau a altor     |        |        |
| modalitati legale                                          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea in sarcina debitorului a cheltuielilor de    | 220.33 | 700    |
| executare silita, avansate de creditorul bugetar din contul|        |        |
| de cheltuieli bugetare al bugetului asigurarilor sociale de|        |        |
| stat                                                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                Stingerea creantelor bugetare               |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei | 13     | 220.33 |
| veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat prin    | 103    | 13     |
| casierie sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului| 103    | 220.33 |
|                                                            | 531.33 | 504    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea la cerere sau din oficiu, a creantelor         | 220.33 | 220.33 |
| bugetului asigurarilor sociale de stat                     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetare prin poprire la tert,       | 103    | 220.33 |
| inclusiv decontare bancara, respectiv realizarea           | 531.33 | 504    |
| veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe      |        |        |
| structura clasificatiei bugetare                           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Taxa de participare la licitatie depusa in cuantumul       | 13     | 231.33 |
| prevazut de lege de ofertanti, in cazul vanzarii la        | 113    | 13     |
| licitatie a bunurilor supuse executarii silite, la casierie| 113    | 231.33 |
| sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Restituirea de catre organul de executare, in termenul     | 231.33 | 113    |
| prevazut de lege, a taxei de participare la licitatie,     |        |        |
| ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de       | 225    |   %    |
| executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata       |        |        |
| - cu sumele de incasat in contul creantelor bugetare a     |        | 531.33 |
|   debitorului                                              |        |        |
| - cu sumele de incasat in favoarea altor creditori         |        | 231    |
|   bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea             |        |        |
|   cheltuielilor de executare silita                        |        |        |
| - cu sumele de restituit contribuabililor, dupa acoperirea |        | 231.33 |
|   obligatiilor fata de creditorii bugetari                 |        |        |
| - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta                    |        | 232    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea in contul de cheltuieli bugetare a contravalorii   | 231.33 | 113    |
| cheltuielilor de executare silita recuperate, a taxei de   |        |        |
| participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au       |        |        |
| prezentat la licitatie, a celui care a refuzat incheierea  |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatorului |        |        |
| care nu a platit pretul in vederea efectuarii cheltuielilor|        |        |
| prevazute de lege                                          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Intregirea pretului bunului adjudecat cu taxa de           | 231.33 | 225    |
| participare la licitatie depusa de adjudecator             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea in contul de disponibil deschis la unitatile de  | 113    | 225    |
| trezorerie a statului a sumelor obtinute din valorificarea |        |        |
| bunurilor supuse executarii silite                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea cheltuielilor de executare silita din sumele    | 700    | 220.33 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite a debitorilor precum si din taxa de participare la  |        |        |
| licitatie nerestituita, in conditiile prevazute de lege    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege a | 232    | 113    |
| taxei pe valoarea adaugata incasata                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea cu ordin de plata a sumelor incasate din           | 103    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite si        | 531.33 | 504    |
| realizarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de   |        |        |
| stat                                                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Stingerea creantei bugetare a debitorului in limita sumelor| 220.33 | 531.33 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza        |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare (in rosu)                  |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea,| 231.31 |   %    |
| la cerere, a sumelor care exced creantele bugetului        |        | 220.31 |
| asigurarilor sociale de stat si a cheltuielilor de         |        | 113    |
| executare silita a debitorului                             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea altor creditori bugetari a sumelor obtinute din    | 231    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite care exced|        |        |
| creantele bugetului asigurarilor sociale de stat ale       |        |        |
| debitorului (creditorii bugetari inregistreaza stingerea   |        |        |
| creantelor bugetare si incasarea veniturilor bugetare      |        |        |
| respective)                                                |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite contribuabililor, dupa acoperirea        | 231.33 | 113    |
| creantei bugetului asigurarilor sociale de stat si a       |        |        |
| obligatiilor fata de alti creditori bugetari               |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume incasate de la alti creditori bugetari, in urma       | 103    | 220.33 |
| valorificarii bunurilor supuse executarii silite           | 531.33 | 504    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Conversia in actiuni a unor sume datorate bugetului        | 03     | 313    |
| asigurarilor sociale de stat in baza unor acte normative   | 220.33 | 531.33 |
| speciale si stingerea creantei bugetare (in rosu)          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a       |   %    |        |
| statului si stingerea creantei bugetului asigurarilor      | 011,   | 306    |
| sociale de stat (in rosu)                                  | 012    |        |
|                                                            | 013    |        |
|                                                            | 220.33 | 531.33 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Scutirea sau reducerea creantelor bugetului asigurarilor   | 220.33 | 531.33 |
| sociale de stat prin acordarea inlesnirilor la plata,      |        |        |
| potrivit legii                                             |        |        |
| Anularea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat |        |        |
| in conditiile prevazute de lege                            |        |        |
| Constatarea starii de insolvabilitate a debitorului        |        |        |
| Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a        |        |        |
| creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat (in rosu)|        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|           Restituirea sumelor incasate in plus             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de restituit, la cererea contribuabilului sau din   | 220.33 | 231.33 |
| oficiu reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor    |        |        |
| sociale de stat achitate in plus                           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea sumelor de restituit cu contributii ale        | 231.33 | 220.33 |
| bugetului asigurarilor sociale de stat                     | 531.33 | 504    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite la cererea contribuabilului sau din      | 231.33 | 103    |
| oficiu si diminuarea veniturilor bugetului asigurarilor    | 504    | 531.33 |
| sociale de stat incasate                                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea sumelor din contributii ale bugetului          | 231.33 | 220.33 |
| asigurarilor sociale de stat, achitate in plus             | 531.33 | 504    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de platit de la bugetul asigurarilor sociale de stat| 504    | 231.33 |
| reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea sau      | 231.33 | 103    |
| rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite               |        |        |
| contribuabililor potrivit legii                            |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|           BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ                |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|       Incasarea veniturilor bugetului asigurarilor         |        |        |
|                   pentru somaj                             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru    | 220.34 | 531.34 |
| somaj                                                      |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii debitelor cu dobanzile si          | 220.34 | 531.34 |
| penalitatile de intarziere                                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii creantelor bugetare pe baza actelor| 220.34 | 531.34 |
| de control sau a altor modalitati legale                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea in sarcina debitorului a cheltuielilor de    | 220.34 | 116    |
| executare silita, avansate de creditorul bugetar           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|           Stingerea creantelor bugetare                    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei | 13     | 220.34 |
| veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj prin       | 116    | 13     |
| casierie sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului| 116    | 220.34 |
|                                                            | 531.34 | 336    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea la cerere sau din oficiu a creantelor bugetului| 220.34 | 220.34 |
| asigurarilor pentru somaj pe structura clasificatiei       |        |        |
| bugetare                                                   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea creantelor bugetare prin poprire la tert,        | 116    | 220.34 |
| inclusiv decontare bancara, respectiv realizarea           | 531.34 | 336    |
| veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe         |        |        |
| structura clasificatiei bugetare                           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Taxa de participare la licitatie depusa in cuantumul       | 13     | 231.34 |
| prevazut de lege de ofertanti, in cazul vanzarii la        | 113    | 13     |
| licitatie a bunurilor supuse executarii silite, la casierie| 113    | 231.34 |
| sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Restituirea de catre organul de executare, in termenul     | 231.34 | 113    |
| prevazut de lege, a taxei de participare la licitatie,     |        |        |
| ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de       | 225    |   %    |
| executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata       |        |        |
| - cu sumele de incasat in contul creantelor bugetare a     |        | 531.34 |
|   debitorului                                              |        |        |
| - cu sumele de incasat in favoarea altor creditori         |        | 231    |
|   bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea             |        |        |
|   cheltuielilor de executare silita                        |        |        |
| - cu sumele de restituit contribuabililor, dupa acoperirea |        | 231.34 |
|   obligatiilor fata de creditorii bugetari                 |        |        |
| - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta                    |        | 232    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea in contul de cheltuieli bugetare, a contravalorii  | 231.34 | 113    |
| cheltuielilor de executare silita recuperate, a taxei de   |        |        |
| participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au       |        |        |
| prezentat la licitatie, a celui care a refuzat incheierea  |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatorului |        |        |
| care nu a platit pretul in vederea efectuarii cheltuielilor|        |        |
| prevazute de lege                                          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Intregirea pretului bunului adjudecat cu taxa de           | 231.34 | 225    |
| participare la licitatie depusa de adjudecator             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea in contul de disponibil deschis la unitatile de  | 113    | 225    |
| trezorerie a statului a sumelor obtinute din valorificarea |        |        |
| bunurilor supuse executarii silite                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea cheltuielilor de executare silita din sumele    | 116    | 220.34 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite a debitorilor precum si din taxa de participare la  |        |        |
| licitatie nerestituita, in conditiile prevazute de lege    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege a | 232    | 113    |
| taxei pe valoarea adaugata incasata                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea cu ordin de plata a sumelor incasate din           | 116    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite si        | 531.34 | 336    |
| realizarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Stingerea creantei bugetare a debitorului in limita sumelor| 220.34 | 531.34 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza        |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare (in rosu)                  |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea,| 231.34 |   %    |
| la cerere, a sumelor care exced creantele bugetului        |        | 220.34 |
| asigurarilor pentru somaj si a cheltuielilor de executare  |        | 113    |
| silita a debitorului                                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea altor creditori bugetari a sumelor obtinute din    | 231    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite care exced|        |        |
| creantele bugetului asigurarilor pentru somaj ale          |        |        |
| debitorului (creditorii bugetari inregistreaza stingerea   |        |        |
| creantelor bugetare si incasarea veniturilor bugetare      |        |        |
| respective)                                                |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite contribuabilului, dupa acoperirea        | 231.34 | 113    |
| creantei bugetului asigurarilor pentru somaj si a          |        |        |
| obligatiilor fata de alti creditori bugetari               |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume incasate de la alti creditori bugetari, in urma       | 116    | 220.34 |
| valorificarii bunurilor supuse executarii silite           | 531.34 | 336    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Conversia in actiuni a unor creante ale bugetului          | 03     | 313    |
| asigurarilor pentru somaj in baza unor acte normative      | 220.34 | 531.34 |
| speciale si stingerea creantei bugetare (in rosu)          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a       | 011,   | 306    |
| statului si stingerea creantei bugetului asigurarilor      | 012    |        |
| pentru somaj (in rosu)                                     | 013    |        |
|                                                            | 220.34 | 531.34 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Scutirea sau reducerea creantelor bugetului asigurarilor   | 220.34 | 531.34 |
| pentru somaj prin acordarea inlesnirilor la plata,         |        |        |
| potrivit legii                                             |        |        |
| Anularea creantelor bugetului asigurarilor pentru somaj in |        |        |
| conditiile prevazute de lege                               |        |        |
| Constatarea starii de insolvabilitate a debitorului        |        |        |
| Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a        |        |        |
| creantelor bugetului asigurarilor pentru somaj (in rosu)   |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|           Restituirea sumelor incasate in plus             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de restituit, la cererea contribuabilului sau din   | 220.34 | 231.34 |
| oficiu reprezentand veniturile bugetului asigurarilor      |        |        |
| pentru somaj achitate in plus                              |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite la cererea contribuabilului sau din      | 231.34 | 116    |
| oficiu si diminuarea veniturilor incasate                  | 336    | 531.34 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea sumelor din contributii ale bugetului asigurari| 231.34 | 220.34 |
| pentru somaj achitate in plus, potrivit legii              | 531.34 | 336    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de platit de la bugetul fondului asigurarilor pentru| 336    | 231.34 |
| somaj, reprezentand dobanzi calculate pentru restituirea   | 231.34 | 116    |
| sau rambursarea cu intarziere a sumelor cuvenite           |        |        |
| contribuabilului potrivit legii                            |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC              |        |        |
|               DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   Incasarea veniturilor bugetului fondului asigurarilor    |        |        |
|                     sociale de sanatate                    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea veniturilor bugetului fondului national unic | 220.35 | 531.35 |
| de asigurari sociale de sanatate                           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii debitului cu dobanzile si          | 220.35 | 531.35 |
| penalitatile de intarziere                                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea majorarii creantei pe baza actelor de control| 220.35 | 531.35 |
| sau alte modalitati legale                                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Inregistrarea in sarcina debitorului a cheltuielilor de    | 220.35 | 179    |
| executare silita, avansate de creditorul bugetar           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|              Stingerea creantelor bugetare                 |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei | 13     | 220.35 |
| veniturilor bugetului fondului national unic de asigurari  | 179    | 13     |
| sociale de sanatate prin casierie sau unitatile teritoriale| 179    | 220.35 |
| de trezorerie a statului                                   | 531.35 | 379    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea la cerere sau din oficiu a creantelor bugetului| 220.35 | 220.35 |
| fondului national unic de asigurari sociale de sanatate    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea veniturilor bugetare prin poprire la tert        | 179    | 220.35 |
| inclusiv, decontarea bancara, respectiv realizarea         | 531.35 | 379    |
| veniturilor bugetului fondului national unic de asigurari  |        |        |
| sociale de sanatate pe structura clasificatiei bugetului   |        |        |
| fondului national unic de asigurari sociale de sanatate    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Taxa de participare la licitatie depusa in cuantumul       | 13     | 231.35 |
| prevazut de lege de ofertanti, in cazul vanzarii la        | 113    | 13     |
| licitatia a bunurilor supuse executarii silite, la casierie| 113    | 231.35 |
| sau unitatile teritoriale de trezorerie a statului         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Restituirea de catre organul de executare, in termenul     | 231.35 | 113    |
| prevazut de lege, a taxei de participare la licitatie,     |        |        |
| ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de       | 225    |   %    |
| executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata       |        |        |
| - cu sumele de incasat in contul creantelor bugetare a     |        | 531.35 |
| debitorului                                                |        |        |
| - cu sumele de incasat in favoarea altor creditori         |        | 231    |
| bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor |        |        |
| de executare silita                                        |        |        |
| - cu sumele de restituit contribuabililor, dupa acoperirea |        | 231.35 |
| obligatiilor fata de creditorii bugetari                   |        |        |
| - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta                    |        | 232    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea in contul de cheltuieli bugetare, a contravalorii  | 231.35 | 113    |
| cheltuielilor de executare silita recuperate, a taxei de   |        |        |
| participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au       |        |        |
| prezentat la licitatie, a celui care a refuzat incheierea  |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatorului |        |        |
| care nu a platit pretul in vederea efectuarii cheltuielilor|        |        |
| prevazute de lege                                          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Intregirea pretului bunului adjudecat cu taxa de           | 231.35 | 225    |
| participare la licitatie depusa de adjudecator             |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Incasarea in contul de disponibil deschis la unitatile de  | 113    | 225    |
| trezorerie a statului a sumelor obtinute din valorificarea |        |        |
| bunurilor supuse executarii silite                         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea cheltuielilor de executare silita din sumele    | 179    | 220.35 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite a debitorilor precum si din taxa de participare la  |        |        |
| licitatie nerestituita, in conditiile prevazute de lege    |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege a | 232    | 113    |
| taxei pe valoarea adaugata incasata                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea cu ordin de plata a sumelor incasate din           | 179    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite si        | 531.35 | 379    |
| realizarea veniturilor bugetului fondului national unic de |        |        |
| asigurari sociale de sanatate                              |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Stingerea creantei bugetare a debitorului in limita sumelor| 220.35 | 531.35 |
| obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii     |        |        |
| silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe baza        |        |        |
| procesului-verbal de adjudecare (in rosu)                  |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea,| 231.35 |   %    |
| la cerere, a sumelor care exced creantele bugetului        |        | 220.35 |
| fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si |        | 113    |
| a cheltuielilor de executare silita a debitorului          |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Virarea altor creditori bugetari a sumelor obtinute din    | 231    | 113    |
| valorificarea bunurilor supuse executarii silite care exced|        |        |
| creantele bugetului fondului national unic de asigurari    |        |        |
| sociale de sanatate ale debitorului (creditorii bugetari   |        |        |
| inregistreaza stingerea creantelor bugetare si incasarea   |        |        |
| veniturilor bugetare respective)                           |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite contribuabililor, dupa acoperirea        | 231.35 | 113    |
| creantei bugetului asigurarilor sociale de sanatate si a   |        |        |
| obligatiilor fata de alti creditori bugetari               |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume incasate de la alti creditori bugetari, in urma       | 179    | 220.35 |
| valorificarii bunurilor supuse executarii silite           | 531.35 | 379    |
|____________________________________________________________|________|________|
| Conversia in actiuni a creantelor bugetului asigurarilor   | 03     | 313    |
| pentru sanatate in baza unor acte normative speciale si    | 220.35 | 531.35 |
| stingerea creantei bugetare (in rosu)                      |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a       |    %   |        |
| statului si stingerea creantei bugetului asigurarilor      | 011,   | 306    |
| sociale de sanatate (in rosu)                              | 012    |        |
|                                                            | 013    |        |
|                                                            | 220.35 | 531.35 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Scutirea sau reducerea creantelor bugetului asigurarilor   | 220.35 | 531.35 |
| pentru sanatate prin acordarea inlesnirilor la plata,      |        |        |
| potrivit legii                                             |        |        |
| Anularea creantelor bugetului asigurarilor pentru sanatate |        |        |
| in conditiile prevazute de lege                            |        |        |
| Constatarea starii de insolvabilitate a debitorului        |        |        |
| Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a        |        |        |
| creantelor bugetului asigurarilor pentru sanatate (in rosu)|        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|        Restituirea sumelor incasate in plus                |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de restituit la cererea contribuabililor sau din    | 220.35 | 231.35 |
| oficiu reprezentand veniturile bugetului fondului national |        |        |
| unic de asigurari sociale de sanatate achitate in plus     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele restituite la cererea contribuabililor sau din      | 231.35 | 179    |
| oficiu si diminuarea veniturilor incasate                  | 379    | 531.35 |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sumele de platit de la bugetului fondului national unic de | 379    | 231.35 |
| asigurari sociale de sanatate, reprezentand dobanzi        | 231.35 | 179    |
| calculate pentru restituirea sau rambursarea cu intarziere |        |        |
| a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii         |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Compensarea sumelor din contributii ale bugetului fondului | 231.35 | 220.35 |
| national unic de asigurari sociale de sanatate achitate in | 531.35 | 379    |
| plus, potrivit legii                                       |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 520/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 520 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu