E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5 din 23 februarie 2010

privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

ACT EMIS DE:                COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 25 februarie 2010In conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 18 februarie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

ANEXĂ

REGULAMENTUL Nr. 3/2010

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

Art. I. - Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Cuantumul contribuţiilor anuale plătite de către membrii Fondului se calculează potrivit procedurilor Fondului.

(2) Nivelul contribuţiilor anuale se determină de către Fond cu luarea în considerare a cel puţin următoarelor elemente:

a) fondurile băneşti şi valoarea instrumentelor financiare încredinţate de investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investiţii financiare în numele clienţilor;

b) valoarea instrumentelor financiare calculată cu luarea în considerare a numărului acestora şi la valoarea de piaţă la termenele de raportare stabilite de Fond în procedurile la care se face referire în art. 16;

c) nivelul plafonului de compensare prevăzut la art. 30.

(3) Contribuţiile anuale datorate de către membrii Fondului într-un an calendaristic trebuie stabilite astfel încât valoarea totală a acestora împreună cu sumele aflate în posesia Fondului să fie cel puţin egală cu valoarea investiţiei medii de compensat, fără însă ca valoarea totală a contribuţiilor anuale aferente unui an calendaristic să fie mai mică de 10% din valoarea investiţiei medii de compensat. Investiţia medie de compensat este raportul dintre suma investiţiilor compensabile raportate de către membrii Fondului şi numărul membrilor acestuia.

(4) C.N.V.M, va solicita Consiliului de administraţie al Fondului modificarea corespunzătoare a cotei procentuale aplicabile bazei de calcul, în condiţiile în care nivelul acesteia a fost stabilit cu încălcarea prevederilor alin. (3)."

2. La articolul 28, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Excluderea, în conformitate cu prevederile alin. (3), a unui membru al Fondului, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4), conduce automat la încetarea prestării oricăror servicii şi, ulterior, după ce membrul respectiv face dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central sau în conturile indicate de clienţi, la retragerea autorizaţiei acordate de C.N.V.M. In cazul în care membrul exclus este o instituţie de credit, C.N.V.M, va notifica imediat BNR în vederea retragerii autorizaţiei de a presta servicii de investiţii financiare."

3. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. -In situaţia în care unui membru al Fondului i se retrage autorizaţia, iar condiţiile prevăzute în art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt la data retragerii autorizaţiei sau, ulterior, îndeplinite, Fondul va trebui să asigure compensarea creanţei în limita plafonului stabilit la art. 30 pentru serviciile de investiţii financiare contractate şi nedecontate până la momentul retragerii autorizaţiei respective."

4. La articolul 301, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) soţi, rude şi afini până la gradul I, precum şi persoane care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. d);".

5. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile numai în cazul în care, prin decizia de instituire a măsurilor de administrare specială sau ulterior, pe parcursul administrării speciale, C.N.V.M, constată că un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5/2010
Regulament 3 2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor Articolul IRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Regulament 3 2006
privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor
Ordin 12 2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu