Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 491 din 13 iulie 2004

privind legitimatiile de inspectie fiscala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din  6 septembrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 102 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru desfasurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscala personalului cu atributii de inspectie fiscala, conform modelelor din anexa nr. 1.
    Art. 2
    Personalul cu atributii de inspectie fiscala cuprinde functionarii publici din cadrul Directiei generale de inspectie financiar fiscala din Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnati de conducatorul organului fiscal sa efectueze inspectia fiscala.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile de inspectie fiscala prevazute la art. 1 atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul indeplinirii atributiilor ce-i revin, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (2) Legitimatia de inspectie fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala al carui salariat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Organul de inspectie fiscala are dreptul sa inspecteze locurile in care isi desfasoara activitatea contribuabilul, sa constate si sa investigheze fiscal toate actele si faptele rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei fiscale sau a altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale. La cerere, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice au obligatia de a-si da concursul la indeplinirea atributiilor organelor de inspectie fiscala.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de inspectie fiscala au regim special, sunt nominale si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de inspectie financiar fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre Directia generala de inspectie financiar fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere fiecarui judet, conform anexei nr. 2.
    (3) Legitimatiile de inspectie fiscala vor fi semnate de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru inspectorii din Directia generala de inspectie financiar fiscala, iar in unitatile teritoriale vor fi semnate de catre directorul executiv pentru inspectorii din directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    (4) Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face, la propunerea conducatorului organelor de inspectie fiscala in cadrul carora sunt salariate persoanele care au atributii de inspectie fiscala, pe baza unei evidente nominale in care se vor mentiona numarul legitimatiei de inspectie fiscala, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberarii, data anularii si semnatura de primire.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscala se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 48 de ore, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (4) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii activitatii, titularul legitimatiei de inspectie fiscala va depune legitimatia la organul care a eliberat-o, in vederea anularii si consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (4).
    Art. 6
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscala va utiliza legitimatiile emise de catre Ministerul Finantelor Publice si de unitatile sale teritoriale.
    Art. 7
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia economica si administrativa din Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 9
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                             Neculae Plaiasu

    ANEXA 1

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|  DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   | | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A MARILOR CONTRIBUABILI         | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||   Valabila pe teritoriul Romaniei  || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE| | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A MUNICIPIULUI BUCURESTI        | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||      Valabila pe teritoriul        || |                                     |
||      Municipiului Bucuresti        || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE| | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A JUDETULUI _____________       | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||       Valabila pe teritoriul       || |                                     |
||       Judetului ___________        || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|          GUVERNUL ROMANIEI           | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|                                      | | care isi desfasoara activitatea     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | | contribuabilul.                     |
|                FISCALA               | |   La cerere, organele de politie,   |
| ____________________________________ | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
|| ___________                        || | fortei publice au obligatia de a-si |
|||           |                       || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |      LEGITIMATIE      || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || | fiscala.                            |
|||           |       Nr. _______     || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |   _____ _____ _____   || | teritoriul Romaniei.                |
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
||                                    || |   Pierderea legitimatiei se publica |
|| Nume: ___________________          || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Prenume: ________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Functia: ________________          || | 48 ore.                             |
||                                    || |                                     |
|| DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE     || |                                     |
|| FINANCIAR FISCALA                  || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Presedinte       Data: ___________ || |                                     |
|| ANAF,                              || |                                     |
||                                    || |                                     |
||   Valabila pe teritoriul Romaniei  || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|          GUVERNUL ROMANIEI           | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |                                     |
|                                      | |                                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |                                     |
|                FISCALA               | |                                     |
| ____________________________________ | |                                     |
|| ___________                        || |                                     |
|||           |                       || |                                     |
|||           |      LEGITIMATIE      || |                                     |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||           |       Nr. _______     || |   Pierderea legitimatiei se publica |
|||           |   _____ _____ _____   || | in presa si se anunta Directiei     |
|||___________|  |_____|_____|_____|  || | Generale de Inspectie Financiar     |
||                                    || | Fiscala in termen de 48 ore.        |
|| Nume: ___________________          || |                                     |
|| Prenume: ________________          || |                                     |
|| Functia: ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE     || |                                     |
|| FINANCIAR FISCALA                  || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Presedinte       Data: ___________ || |                                     |
|| ANAF,                              || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

    Figura 1, reprezentand legitimatia de inspectie fiscala, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 6 septembrie 2004, la paginile 9 si 10.

    Descriere legitimatie
    Dimensiuni 62 x 51 mm; grosime 2 mm;
    Legitimatie turnata din zamac; slefuite, vibrofinisate, nichelate, aurite, pictate manual o fata.
    Fata A:
    Stema Romaniei
    Inscris:
    Ministerul Finantelor Publice
    A.N.A.F.
    Culori: auriu, rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), albastru deschis (BC 5) si alveola de protectie.
    Fata B:
    Inscris:
    ROMANIA
    Culori: auriu
    Locas pentru inscriere

    Descriere ambalaj
    Ambalare individuala
    Portmoneu din piele, dimensiune 115 x 90 mm
    Cutii de carton duplex cretat alb.
    Ambalare colectiva
    Carton ondulat 5 straturi.

    ANEXA 2

                             REPARTIZAREA
plajei de numere pentru legitimatiile de inspectie fiscala, pe judete

 _________________________________________________________________
|Nr. |         Judet        | Plaja de inceput | Plaja de sfarsit |
|crt.|                      |                  |                  |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  1 | ALBA                 |       O1001      |       O1200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  2 | ARAD                 |       O1201      |       O1400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  3 | ARGES                |       O1401      |       O1600      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  4 | BACAU                |       O1601      |       O1800      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  5 | BIHOR                |       O1801      |       O2000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  6 | BISTRITA-NASAUD      |       O2001      |       O2150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  7 | BOTOSANI             |       O2151      |       O2300      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  8 | BRASOV               |       O2301      |       O2500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  9 | BRAILA               |       O2501      |       O2650      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 10 | BUZAU                |       O2651      |       O2850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 11 | CARAS-SEVERIN        |       O2851      |       O3000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 12 | CALARASI             |       O3001      |       O3150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 13 | CLUJ                 |       O3151      |       O3350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 14 | CONSTANTA            |       O3351      |       O3600      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 15 | COVASNA              |       O3601      |       O3750      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 16 | DAMBOVITA            |       O3751      |       O3950      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 17 | DOLJ                 |       O3951      |       O4150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 18 | GALATI               |       O4151      |       O4350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 19 | GIURGIU              |       O4351      |       O4500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 20 | GORJ                 |       O4501      |       O4700      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 21 | HARGHITA             |       O4701      |       O4850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 22 | HUNEDOARA            |       O4851      |       O5000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 23 | IALOMITA             |       O5001      |       O5150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 24 | IASI                 |       O5151      |       O5350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 25 | ILFOV                |       O5351      |       O5500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 26 | MARAMURES            |       O5501      |       O5700      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 27 | MEHEDINTI            |       O5701      |       O5850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 28 | MURES                |       O5851      |       O6050      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 29 | NEAMT                |       O6051      |       O6200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 30 | OLT                  |       O6201      |       O6400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 31 | PRAHOVA              |       O6401      |       O6650      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 32 | SATU MARE            |       O6651      |       O6850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 33 | SALAJ                |       O6851      |       O7000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 34 | SIBIU                |       O7001      |       O7200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 35 | SUCEAVA              |       O7201      |       O7400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 36 | TELEORMAN            |       O7401      |       O7550      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 37 | TIMIS                |       O7551      |       O7750      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 38 | TULCEA               |       O7751      |       O7950      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 39 | VASLUI               |       O7951      |       O8100      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 40 | VALCEA               |       O8101      |       O8300      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 41 | VRANCEA              |       O8301      |       O8450      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 42 | MUN. BUCURESTI       |       OO551      |       O1000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 43 | D.G.A.M.C.           |       OO301      |       OO550      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 44 | A.N.A.F.   D.G.I.F.F.|       OOOO1      |       OO300      |
|____|______________________|__________________|__________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 491/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 491 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu