Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 491 din 13 iulie 2004

privind legitimatiile de inspectie fiscala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din  6 septembrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 102 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru desfasurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscala personalului cu atributii de inspectie fiscala, conform modelelor din anexa nr. 1.
    Art. 2
    Personalul cu atributii de inspectie fiscala cuprinde functionarii publici din cadrul Directiei generale de inspectie financiar fiscala din Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnati de conducatorul organului fiscal sa efectueze inspectia fiscala.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile de inspectie fiscala prevazute la art. 1 atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul indeplinirii atributiilor ce-i revin, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (2) Legitimatia de inspectie fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala al carui salariat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Organul de inspectie fiscala are dreptul sa inspecteze locurile in care isi desfasoara activitatea contribuabilul, sa constate si sa investigheze fiscal toate actele si faptele rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei fiscale sau a altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale. La cerere, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice au obligatia de a-si da concursul la indeplinirea atributiilor organelor de inspectie fiscala.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de inspectie fiscala au regim special, sunt nominale si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de inspectie financiar fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre Directia generala de inspectie financiar fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere fiecarui judet, conform anexei nr. 2.
    (3) Legitimatiile de inspectie fiscala vor fi semnate de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru inspectorii din Directia generala de inspectie financiar fiscala, iar in unitatile teritoriale vor fi semnate de catre directorul executiv pentru inspectorii din directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    (4) Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face, la propunerea conducatorului organelor de inspectie fiscala in cadrul carora sunt salariate persoanele care au atributii de inspectie fiscala, pe baza unei evidente nominale in care se vor mentiona numarul legitimatiei de inspectie fiscala, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberarii, data anularii si semnatura de primire.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscala se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 48 de ore, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (4) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii activitatii, titularul legitimatiei de inspectie fiscala va depune legitimatia la organul care a eliberat-o, in vederea anularii si consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (4).
    Art. 6
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscala va utiliza legitimatiile emise de catre Ministerul Finantelor Publice si de unitatile sale teritoriale.
    Art. 7
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia economica si administrativa din Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 9
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                             Neculae Plaiasu

    ANEXA 1

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|  DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   | | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A MARILOR CONTRIBUABILI         | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||   Valabila pe teritoriul Romaniei  || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE| | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A MUNICIPIULUI BUCURESTI        | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||      Valabila pe teritoriul        || |                                     |
||      Municipiului Bucuresti        || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE| | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A JUDETULUI _____________       | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||       Valabila pe teritoriul       || |                                     |
||       Judetului ___________        || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|          GUVERNUL ROMANIEI           | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|                                      | | care isi desfasoara activitatea     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | | contribuabilul.                     |
|                FISCALA               | |   La cerere, organele de politie,   |
| ____________________________________ | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
|| ___________                        || | fortei publice au obligatia de a-si |
|||           |                       || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |      LEGITIMATIE      || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || | fiscala.                            |
|||           |       Nr. _______     || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |   _____ _____ _____   || | teritoriul Romaniei.                |
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
||                                    || |   Pierderea legitimatiei se publica |
|| Nume: ___________________          || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Prenume: ________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Functia: ________________          || | 48 ore.                             |
||                                    || |                                     |
|| DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE     || |                                     |
|| FINANCIAR FISCALA                  || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Presedinte       Data: ___________ || |                                     |
|| ANAF,                              || |                                     |
||                                    || |                                     |
||   Valabila pe teritoriul Romaniei  || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|          GUVERNUL ROMANIEI           | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |                                     |
|                                      | |                                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |                                     |
|                FISCALA               | |                                     |
| ____________________________________ | |                                     |
|| ___________                        || |                                     |
|||           |                       || |                                     |
|||           |      LEGITIMATIE      || |                                     |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||           |       Nr. _______     || |   Pierderea legitimatiei se publica |
|||           |   _____ _____ _____   || | in presa si se anunta Directiei     |
|||___________|  |_____|_____|_____|  || | Generale de Inspectie Financiar     |
||                                    || | Fiscala in termen de 48 ore.        |
|| Nume: ___________________          || |                                     |
|| Prenume: ________________          || |                                     |
|| Functia: ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE     || |                                     |
|| FINANCIAR FISCALA                  || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Presedinte       Data: ___________ || |                                     |
|| ANAF,                              || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

    Figura 1, reprezentand legitimatia de inspectie fiscala, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 6 septembrie 2004, la paginile 9 si 10.

    Descriere legitimatie
    Dimensiuni 62 x 51 mm; grosime 2 mm;
    Legitimatie turnata din zamac; slefuite, vibrofinisate, nichelate, aurite, pictate manual o fata.
    Fata A:
    Stema Romaniei
    Inscris:
    Ministerul Finantelor Publice
    A.N.A.F.
    Culori: auriu, rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), albastru deschis (BC 5) si alveola de protectie.
    Fata B:
    Inscris:
    ROMANIA
    Culori: auriu
    Locas pentru inscriere

    Descriere ambalaj
    Ambalare individuala
    Portmoneu din piele, dimensiune 115 x 90 mm
    Cutii de carton duplex cretat alb.
    Ambalare colectiva
    Carton ondulat 5 straturi.

    ANEXA 2

                             REPARTIZAREA
plajei de numere pentru legitimatiile de inspectie fiscala, pe judete

 _________________________________________________________________
|Nr. |         Judet        | Plaja de inceput | Plaja de sfarsit |
|crt.|                      |                  |                  |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  1 | ALBA                 |       O1001      |       O1200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  2 | ARAD                 |       O1201      |       O1400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  3 | ARGES                |       O1401      |       O1600      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  4 | BACAU                |       O1601      |       O1800      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  5 | BIHOR                |       O1801      |       O2000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  6 | BISTRITA-NASAUD      |       O2001      |       O2150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  7 | BOTOSANI             |       O2151      |       O2300      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  8 | BRASOV               |       O2301      |       O2500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  9 | BRAILA               |       O2501      |       O2650      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 10 | BUZAU                |       O2651      |       O2850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 11 | CARAS-SEVERIN        |       O2851      |       O3000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 12 | CALARASI             |       O3001      |       O3150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 13 | CLUJ                 |       O3151      |       O3350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 14 | CONSTANTA            |       O3351      |       O3600      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 15 | COVASNA              |       O3601      |       O3750      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 16 | DAMBOVITA            |       O3751      |       O3950      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 17 | DOLJ                 |       O3951      |       O4150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 18 | GALATI               |       O4151      |       O4350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 19 | GIURGIU              |       O4351      |       O4500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 20 | GORJ                 |       O4501      |       O4700      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 21 | HARGHITA             |       O4701      |       O4850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 22 | HUNEDOARA            |       O4851      |       O5000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 23 | IALOMITA             |       O5001      |       O5150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 24 | IASI                 |       O5151      |       O5350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 25 | ILFOV                |       O5351      |       O5500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 26 | MARAMURES            |       O5501      |       O5700      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 27 | MEHEDINTI            |       O5701      |       O5850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 28 | MURES                |       O5851      |       O6050      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 29 | NEAMT                |       O6051      |       O6200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 30 | OLT                  |       O6201      |       O6400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 31 | PRAHOVA              |       O6401      |       O6650      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 32 | SATU MARE            |       O6651      |       O6850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 33 | SALAJ                |       O6851      |       O7000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 34 | SIBIU                |       O7001      |       O7200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 35 | SUCEAVA              |       O7201      |       O7400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 36 | TELEORMAN            |       O7401      |       O7550      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 37 | TIMIS                |       O7551      |       O7750      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 38 | TULCEA               |       O7751      |       O7950      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 39 | VASLUI               |       O7951      |       O8100      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 40 | VALCEA               |       O8101      |       O8300      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 41 | VRANCEA              |       O8301      |       O8450      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 42 | MUN. BUCURESTI       |       OO551      |       O1000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 43 | D.G.A.M.C.           |       OO301      |       OO550      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 44 | A.N.A.F.   D.G.I.F.F.|       OOOO1      |       OO300      |
|____|______________________|__________________|__________________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 491/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 491 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu