Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 491 din 13 iulie 2004

privind legitimatiile de inspectie fiscala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din  6 septembrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 102 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru desfasurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscala personalului cu atributii de inspectie fiscala, conform modelelor din anexa nr. 1.
    Art. 2
    Personalul cu atributii de inspectie fiscala cuprinde functionarii publici din cadrul Directiei generale de inspectie financiar fiscala din Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnati de conducatorul organului fiscal sa efectueze inspectia fiscala.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile de inspectie fiscala prevazute la art. 1 atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul indeplinirii atributiilor ce-i revin, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (2) Legitimatia de inspectie fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala al carui salariat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Organul de inspectie fiscala are dreptul sa inspecteze locurile in care isi desfasoara activitatea contribuabilul, sa constate si sa investigheze fiscal toate actele si faptele rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei fiscale sau a altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale. La cerere, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice au obligatia de a-si da concursul la indeplinirea atributiilor organelor de inspectie fiscala.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de inspectie fiscala au regim special, sunt nominale si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de inspectie financiar fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre Directia generala de inspectie financiar fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere fiecarui judet, conform anexei nr. 2.
    (3) Legitimatiile de inspectie fiscala vor fi semnate de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru inspectorii din Directia generala de inspectie financiar fiscala, iar in unitatile teritoriale vor fi semnate de catre directorul executiv pentru inspectorii din directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    (4) Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face, la propunerea conducatorului organelor de inspectie fiscala in cadrul carora sunt salariate persoanele care au atributii de inspectie fiscala, pe baza unei evidente nominale in care se vor mentiona numarul legitimatiei de inspectie fiscala, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberarii, data anularii si semnatura de primire.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscala se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 48 de ore, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (4) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii activitatii, titularul legitimatiei de inspectie fiscala va depune legitimatia la organul care a eliberat-o, in vederea anularii si consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (4).
    Art. 6
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscala va utiliza legitimatiile emise de catre Ministerul Finantelor Publice si de unitatile sale teritoriale.
    Art. 7
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia economica si administrativa din Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 9
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                             Neculae Plaiasu

    ANEXA 1

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|  DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   | | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A MARILOR CONTRIBUABILI         | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||   Valabila pe teritoriul Romaniei  || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE| | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A MUNICIPIULUI BUCURESTI        | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||      Valabila pe teritoriul        || |                                     |
||      Municipiului Bucuresti        || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE| | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|      A JUDETULUI _____________       | | care isi desfasoara activitatea     |
|                                      | | contribuabilul.                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |   La cerere, organele de politie,   |
|                FISCALA               | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
| ____________________________________ | | fortei publice au obligatia de a-si |
|| ___________                        || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |                       || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |      LEGITIMATIE      || | fiscala.                            |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |       Nr. _______     || | teritoriul Romaniei.                |
|||           |   _____ _____ _____   || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Pierderea legitimatiei se publica |
||                                    || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Nume: ___________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Prenume: ________________          || | 48 ore.                             |
|| Functia: ________________          || |                                     |
|| DIRECTIA ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Director         Data: ___________ || |                                     |
|| Executiv,                          || |                                     |
||                                    || |                                     |
||       Valabila pe teritoriul       || |                                     |
||       Judetului ___________        || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|          GUVERNUL ROMANIEI           | |   Organul de inspectie fiscala are  |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | | dreptul sa inspecteze locurile in   |
|                                      | | care isi desfasoara activitatea     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | | contribuabilul.                     |
|                FISCALA               | |   La cerere, organele de politie,   |
| ____________________________________ | | jandarmerie ori alti agenti ai      |
|| ___________                        || | fortei publice au obligatia de a-si |
|||           |                       || | da concursul la indeplinirea        |
|||           |      LEGITIMATIE      || | atributiilor organelor de inspectie |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || | fiscala.                            |
|||           |       Nr. _______     || |   Legitimatia este valabila pe      |
|||           |   _____ _____ _____   || | teritoriul Romaniei.                |
|||___________|  |_____|_____|_____|  || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
||                                    || |   Pierderea legitimatiei se publica |
|| Nume: ___________________          || | in presa si se anunta Directiei de  |
|| Prenume: ________________          || | Inspectie Fiscala in termen de      |
|| Functia: ________________          || | 48 ore.                             |
||                                    || |                                     |
|| DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE     || |                                     |
|| FINANCIAR FISCALA                  || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Presedinte       Data: ___________ || |                                     |
|| ANAF,                              || |                                     |
||                                    || |                                     |
||   Valabila pe teritoriul Romaniei  || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

 ______________________________________   _____________________________________
|                                      | |                                     |
|          GUVERNUL ROMANIEI           | |                                     |
|    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     | |                                     |
|                                      | |                                     |
|   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  | |                                     |
|                FISCALA               | |                                     |
| ____________________________________ | |                                     |
|| ___________                        || |                                     |
|||           |                       || |                                     |
|||           |      LEGITIMATIE      || |                                     |
|||           |  DE INSPECTIE FISCALA || |   Legitimatia nu este transmisibila.|
|||           |       Nr. _______     || |   Pierderea legitimatiei se publica |
|||           |   _____ _____ _____   || | in presa si se anunta Directiei     |
|||___________|  |_____|_____|_____|  || | Generale de Inspectie Financiar     |
||                                    || | Fiscala in termen de 48 ore.        |
|| Nume: ___________________          || |                                     |
|| Prenume: ________________          || |                                     |
|| Functia: ________________          || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE     || |                                     |
|| FINANCIAR FISCALA                  || |                                     |
||                                    || |                                     |
|| Presedinte       Data: ___________ || |                                     |
|| ANAF,                              || |                                     |
||____________________________________|| |                                     |
|______________________________________| |_____________________________________|

    Figura 1, reprezentand legitimatia de inspectie fiscala, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 6 septembrie 2004, la paginile 9 si 10.

    Descriere legitimatie
    Dimensiuni 62 x 51 mm; grosime 2 mm;
    Legitimatie turnata din zamac; slefuite, vibrofinisate, nichelate, aurite, pictate manual o fata.
    Fata A:
    Stema Romaniei
    Inscris:
    Ministerul Finantelor Publice
    A.N.A.F.
    Culori: auriu, rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), albastru deschis (BC 5) si alveola de protectie.
    Fata B:
    Inscris:
    ROMANIA
    Culori: auriu
    Locas pentru inscriere

    Descriere ambalaj
    Ambalare individuala
    Portmoneu din piele, dimensiune 115 x 90 mm
    Cutii de carton duplex cretat alb.
    Ambalare colectiva
    Carton ondulat 5 straturi.

    ANEXA 2

                             REPARTIZAREA
plajei de numere pentru legitimatiile de inspectie fiscala, pe judete

 _________________________________________________________________
|Nr. |         Judet        | Plaja de inceput | Plaja de sfarsit |
|crt.|                      |                  |                  |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  1 | ALBA                 |       O1001      |       O1200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  2 | ARAD                 |       O1201      |       O1400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  3 | ARGES                |       O1401      |       O1600      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  4 | BACAU                |       O1601      |       O1800      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  5 | BIHOR                |       O1801      |       O2000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  6 | BISTRITA-NASAUD      |       O2001      |       O2150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  7 | BOTOSANI             |       O2151      |       O2300      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  8 | BRASOV               |       O2301      |       O2500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
|  9 | BRAILA               |       O2501      |       O2650      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 10 | BUZAU                |       O2651      |       O2850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 11 | CARAS-SEVERIN        |       O2851      |       O3000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 12 | CALARASI             |       O3001      |       O3150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 13 | CLUJ                 |       O3151      |       O3350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 14 | CONSTANTA            |       O3351      |       O3600      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 15 | COVASNA              |       O3601      |       O3750      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 16 | DAMBOVITA            |       O3751      |       O3950      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 17 | DOLJ                 |       O3951      |       O4150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 18 | GALATI               |       O4151      |       O4350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 19 | GIURGIU              |       O4351      |       O4500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 20 | GORJ                 |       O4501      |       O4700      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 21 | HARGHITA             |       O4701      |       O4850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 22 | HUNEDOARA            |       O4851      |       O5000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 23 | IALOMITA             |       O5001      |       O5150      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 24 | IASI                 |       O5151      |       O5350      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 25 | ILFOV                |       O5351      |       O5500      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 26 | MARAMURES            |       O5501      |       O5700      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 27 | MEHEDINTI            |       O5701      |       O5850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 28 | MURES                |       O5851      |       O6050      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 29 | NEAMT                |       O6051      |       O6200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 30 | OLT                  |       O6201      |       O6400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 31 | PRAHOVA              |       O6401      |       O6650      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 32 | SATU MARE            |       O6651      |       O6850      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 33 | SALAJ                |       O6851      |       O7000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 34 | SIBIU                |       O7001      |       O7200      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 35 | SUCEAVA              |       O7201      |       O7400      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 36 | TELEORMAN            |       O7401      |       O7550      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 37 | TIMIS                |       O7551      |       O7750      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 38 | TULCEA               |       O7751      |       O7950      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 39 | VASLUI               |       O7951      |       O8100      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 40 | VALCEA               |       O8101      |       O8300      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 41 | VRANCEA              |       O8301      |       O8450      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 42 | MUN. BUCURESTI       |       OO551      |       O1000      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 43 | D.G.A.M.C.           |       OO301      |       OO550      |
|____|______________________|__________________|__________________|
| 44 | A.N.A.F.   D.G.I.F.F.|       OOOO1      |       OO300      |
|____|______________________|__________________|__________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 491/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 491 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu