E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 45 din 17 ianuarie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 31 ianuarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare si al art. 14 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

    1. Obligatiile fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, denumita in continuare ordonanta, se sting cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, determinate in "Situatia centralizatoare a cantitatilor de carburanti utilizati pentru functionarea navelor si a accizelor aferente", denumita in continuare situatia centralizatoare, prevazuta in anexa la prezentele norme metodologice, dupa verificarea acesteia de catre organele fiscale.
    Prin obligatii fata de bugetul de stat se intelege impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat restante si viitoare.
    Cuantumul accizelor cu care se sting obligatiile fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale prevazute la art. 1 din ordonanta se determina prin aplicarea raportului dintre sumele achitate in contul cantitatilor de carburanti aprovizionati si sumele ce reprezinta contravaloarea acestora, asupra cuantumului accizelor aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, dupa urmatoarea formula:

                            Suma achitata in contul
                          cantitatilor de carburanti    Suma accizelor aferente
    Suma accizelor              aprovizionati              cantitatilor de
 care sting obligatiile = -------------------------- x   carburanti utilizati
fata de bugetul de stat     Suma datorata pentru           efectiv pentru
                          cantitatile de carburanti      functionarea navelor
                               aprovizionati

    2. Societatile comerciale prevazute in anexa la ordonanta vor depune in termen de 5 zile de la expirarea lunii, la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in evidenta carora se afla, situatia centralizatoare prevazuta la pct. 1.
    Dupa depunerea situatiei centralizatoare organele fiscale vor proceda lunar la verificarea documentelor care au stat la baza intocmirii acesteia, precum si la stabilirea obligatiilor restante fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale beneficiare ale prevederilor ordonantei. Dupa caz, in actele de control vor fi determinate si sumele declarate si neplatite la scadenta, precum si majorarile de intarziere aferente.
    Situatia centralizatoare aferenta lunii noiembrie 2000, precum si cea corespunzatoare lunii decembrie 2000 se vor depune in termen de 5 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Verificarea documentelor care au stat la baza situatiei centralizatoare aferente lunii noiembrie 2000, stabilirea obligatiilor restante fata de bugetul de stat, precum si nota de compensare se efectueaza distinct fata de luna decembrie.
    3. Pe baza sumelor stabilite in situatia centralizatoare, confirmate potrivit pct. 2, si a celor inscrise in actul de control organele fiscale vor proceda la intocmirea notei de compensare, astfel cum este prevazuta in Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare.
    4. Obligatiile fata de bugetul de stat neachitate la scadenta vor fi supuse compensarii, pe fiecare tip de venit, in urmatoarea ordine:
    a) debitul cel mai vechi, apoi majorarile de intarziere aferente calculate pana la data stingerii acestuia;
    b) debitul cu urmatoarea scadenta, apoi majorarile de intarziere aferente calculate pana la data stingerii acestuia si in continuare urmatoarele debite si majorarile de intarziere aferente in aceeasi ordine.
    In cazul in care dupa stingerea debitului majorarile de intarziere aferente nu sunt stinse in totalitate, ulterior se vor compensa, in conditiile ordonantei, mai intai diferenta de majorari de intarziere aferente acestui debit si apoi debitele cu vechime ulterioara acestora si majorarile de intarziere aferente.
    5. In cazul in care sumele stabilite potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanta sunt mai mari decat obligatiile restante fata de bugetul de stat ale societatilor comerciale, diferenta se va compensa cu obligatiile viitoare fata de bugetul de stat. Compensarea se va face distinct pentru fiecare tip de venit al bugetului de stat, in ordinea scadentei acestora.
    6. Obligatiile fata de bugetul de stat, stinse in conditiile pct. 4, vor fi comunicate in scris societatilor comerciale, de catre organele fiscale, pana la sfarsitul lunii in care a fost depusa situatia centralizatoare.
    In cazul obligatiilor fata de bugetul de stat, stinse potrivit pct. 5, comunicarea adresata societatilor comerciale se va face de organele fiscale in termen de 15 zile de la scadenta obligatiilor supuse compensarii.
    7. In contabilitatea societatilor comerciale prevazute la art. 1 din ordonanta stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor se inregistreaza efectuandu-se articolul contabil:

      %                              = 758 "Alte venituri din exploatare" -
     441 "Impozit pe profit"                     analitic distinct
    4423 "TVA de plata"
     444 "Impozitul pe salarii"
     446 "Alte impozite, taxe si
          varsaminte asimilate"
     448 "Alte datorii si creante
          cu bugetul statului"

    8. La data reluarii navigatiei pe Dunare in zona orasului Novi Sad, notificata prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, situatia centralizatoare va cuprinde numai cantitatile utilizate pana la acea data, stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat realizandu-se la valoarea inscrisa in situatia depusa la aceeasi data in conformitate cu procedura prevazuta la pct. 1 - 7.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
a cantitatilor de carburanti utilizati pentru functionarea navelor si a accizelor aferente pe luna .................../20........

    Denumirea contribuabilului ...................................
    Codul fiscal ........................, localitatea .......................,
    str. ...................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. .....,
    judetul/sectorul .........., codul postal ........., telefon/fax ..........
    Conturi bancare .................... Banca .......................

    I. Obligatiile fata de bugetul de stat de compensat cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000

    a) Contravaloarea cantitatilor de carburanti aprovizionati ............. lei
    b) Sumele achitate pentru carburanti ...................... lei
    c) Procent de determinare [b)/a)] ......................... %
    d) Accize aferente carburantului efectiv consumat ...................... lei
    Totalul sumelor de compensat [c) x d)] .................... lei

    II. Jurnal privind cumpararile de carburanti supuse accizelor
 ____________________________________________________________________________
|    |             |          |    |          |Valoarea  |Valoarea| Valoarea |
|    |             |          |    |          |ramasa de | totala | achitata/|
|Nr. |Felul si data|Furnizorul|U.M.|Cantitatea| achitat  |- lei - |compensata|
|crt.|documentului |          |    |          | din luna |        | - lei -  |
|    |             |          |    |          |precedenta|        |          |
|    |             |          |    |          |  - lei - |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
|  0 |      1      |     2    |  3 |     4    |     5    |    6   |     7    |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 1. | Sold luna   |     x    |  x |     x    |          |    x   |          |
|    | precedenta  |          |    |          |          |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 2. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 3. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 4. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| 5. |             |          |    |          |     x    |        |          |
|____|_____________|__________|____|__________|__________|________|__________|
| TOTAL:                           |          |          |        |          |
|__________________________________|__________|__________|________|__________|

    III. Jurnal privind consumul efectiv de carburanti supus accizelor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Stoc initial - tone -
    B - Accize aferente stocului initial - lei -
    C - Cumparari - kg -
    D - Accize aferente cumpararilor - lei -
    E - Total combustibil - tone -
    F - Din stocul initial - tone -
    G - Din cumparari - tone -
    H - Total consum - tone -
    I - Total accize aferente consumului - lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |           |      INTRARI      |       CONSUM        |    STOC FINAL     |
|    |           |___________________|_____________________|___________________|
|    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          | Accize |
|Nr. |NAVA/UTILAJ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |Cantitatea|aferente|
|crt.|           | A | B | C | D | E | F | B | G | D | H| I| - tone - |stocului|
|    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          |  final |
|    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          | - lei -|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|  0 |     1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11|12|    13    |   14   |
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|
|  TOTAL:        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |          |        |
|________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__________|________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar ca am verificat datele din prezenta situatie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa.

    Numele ................ Prenumele ............ Data ........

                                                            Avizat
         Functia               Semnatura si     Asociatia Armatorilor Fluviali
                                 stampila            Portuari din Romania
(director general sau alta                      (pentru existenta parcului de
   persoana autorizata)                          nave/utilaje in exploatare)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 45/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 45 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu