Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 422 din 30 octombrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de pescuit comercial in apele Marii Negre

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 766 din 30 noiembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in temeiul art. 80 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de pescuit comercial in apele Marii Negre, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pana la infiintarea autoritatii publice care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra se imputerniceste, prin delegare de competenta, directorul Directiei pescuit, piscicultura, salmonicultura din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sa atribuie prin autorizare dreptul de pescuit la Marea Neagra.
    Art. 3
    Directia pescuit, piscicultura, salmonicultura din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                              Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
privind conditiile de desfasurare a activitatilor de pescuit comercial in apele Marii Negre

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentului ordin stabilesc conditiile de desfasurare a pescuitului si a activitatilor de acvacultura, in limita apelor teritoriale de 12 mile marine si a zonei economice exclusive a Romaniei la Marea Neagra.
    Art. 2
    In intelesul prezentului ordin, termenii, suplimentari fata de cei prevazuti de Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, au urmatoarea semnificatie:
    - agent - persoana autorizata si imputernicita sa raspunda, in numele armatorului sau personalului acestuia, la orice litigiu;
    - armator - persoana fizica sau juridica care are in proprietate una sau mai multe nave/ambarcatiuni de pescuit;
    - captura complementara - captura formata din alte specii de peste sau vietuitoare acvatice decat cele inscrise in autorizatia de pescuit;
    - punct de descarcare/achizitie - spatii amenajate si autorizate, amplasate pe chei in scopul preluarii cantitatilor de peste si alte vietuitoare acvatice descarcate de la bordul navelor sau al ambarcatiunilor de pescuit;
    - specii anadrome - specii de peste de origine marina care migreaza pentru reproducere in apele dulci;
    - specii catadrome - specii de peste care petrec cea mai mare perioada a ciclului lor vital in apele dulci si migreaza pentru reproducere in apele marine;
    - specii prohibite - specii de pesti si alte organisme marine interzise pescuitului prin lege sau prin alte reglementari emise de autoritatile competente.

    CAP. 2
    Licente, autorizatii de pescuit si procedurile de acordare a acestora

    Art. 3
    Licenta de pescuit este documentul care certifica faptul ca nava/ambarcatiunea de pescuit pentru care se solicita aceasta indeplineste toate conditiile pentru practicarea pescuitului comercial la Marea Neagra.
    Art. 4
    Licenta de pescuit este un document cu regim special, care se acorda fiecarei nave/ambarcatiuni de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, la cererea armatorului, iar modelul si continutul acesteia sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Navele/ambarcatiunile pentru care se solicita licenta de pescuit trebuie sa fie in evidenta fisierului navelor, caracteristicile acestora fiind inscrise in licenta de pescuit.
    Art. 6
    Orice schimbare a caracteristicilor constructive, tehnice, a uneltelor si/sau a echipamentelor de pescuit ale navei/ambarcatiunii impune eliberarea unei noi licente de pescuit.
    Art. 7
    Licenta de pescuit se elibereaza pe o perioada nedeterminata, atat timp cat aceste caracteristici nu se schimba.
    Art. 8
    Licenta de pescuit comercial la Marea Neagra se poate anula fara despagubire daca cel licentiat nu indeplineste cel putin una dintre conditiile stabilite la eliberarea acesteia.
    Art. 9
    Documentul care reglementeaza practicarea pescuitului este autorizatia de pescuit.
    Art. 10
    Autorizatia de pescuit se elibereaza pentru urmatoarele activitati practicate in apele teritoriale sau economice ale Romaniei:
    a) pescuit comercial cu nave/ambarcatiuni de pescuit licentiate, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale;
    b) pescuit comercial cu unelte fixe, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001;
    c) pescuit specializat de sturioni, conform anexei nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001;
    d) pescuit in scop stiintific, conform anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001;
    e) pescuit in scop recreativ/sportiv, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001;
    f) acvacultura marina conform anexei nr. 10 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001.
    Art. 11
    Autorizatia de pescuit se elibereaza anual de catre autoritatea publica care administreaza fondul piscicol la Marea Neagra si este documentul in care se inscriu date referitoare la uneltele de pescuit, cotele de pescuit pe specii, numarul de pescari, iar in cazul pescuitului cu unelte fixe, si locul de amplasare a acestora.
    Art. 12
    Autorizatia de pescuit se atribuie persoanelor juridice si asociatiilor de pescari, luandu-se in calcul capacitatea de pescuit de care dispun.
    Art. 13
    Pescuitul practicat de nave sub pavilion strain in marea teritoriala a Romaniei este interzis. Dincolo de limita marii teritoriale accesul acestor nave este permis in baza acordurilor bilaterale incheiate de statul roman cu statul sub al carui pavilion activeaza navele respective si in urmatoarele conditii:
    - obtinerea licentei de pescuit;
    - obtinerea autorizatiei de pescuit;
    - echipajul sa fie format in proportie de 60% din personal cu cetatenie romana;
    - cheltuielile de intretinere, reparatii si aprovizionare curenta sa fie in proportie de cel putin 60% efectuate intr-un port romanesc;
    - captura realizata sa poata fi descarcata intr-un punct autorizat de debarcare sau in mare libera sub supravegherea unei persoane autorizate.
    Art. 14
    Armatorii romani care inchiriaza nave straine pentru pescuitul comercial la Marea Neagra pot obtine licenta/autorizatie de pescuit in urmatoarele conditii:
    - navele inchiriate sa fie inregistrate sub pavilion romanesc;
    - navele sa fie incluse in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
    - echipajul sa fie format din cetateni romani;
    - cheltuielile de intretinere, reparatii si aprovizionare curenta sa fie efectuate in totalitate intr-un port romanesc;
    - captura realizata sa poata fi descarcata intr-un punct autorizat de debarcare sau in mare libera sub supravegherea unei persoane autorizate.
    Art. 15
    Modelul si continutul cererii pentru acordarea licentei/autorizatiei de pescuit comercial si activitatea de acvacultura sunt prezentate in anexa nr. 11 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001.
    Art. 16
    Cererea si actele necesare obtinerii licentelor de pescuit, autorizatiilor anuale de pescuit si autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor de acvacultura marina se depun la autoritatea publica care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra.
    Art. 17
    Verificarea faptica a documentatiei depuse se va face, in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acesteia, de catre reprezentantii imputerniciti de autoritatea publica care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra. Rezultatul va fi consemnat in procesul-verbal incheiat de acestia cu reprezentantul agentului economic in a carui prezenta s-a facut verificarea.
    Art. 18
    In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie corespund cu realitatea, aceasta se mentioneaza in procesul-verbal in baza caruia se elibereaza licenta/autorizatia de pescuit comercial/acvacultura.
    Art. 19
    In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie nu corespund cu realitatea, in termen de 30 de zile agentul economic poate depune o noua cerere insotita de documentatia necesara obtinerii licentei/autorizatiei de pescuit comercial/acvacultura.
    Art. 20
    Eliberarea licentei/autorizatiei de pescuit comercial/acvacultura agentilor economici care indeplinesc conditiile de obtinere a acesteia se va face in termen de 72 de ore de la data depunerii documentului justificativ de plata a taxei de acordare a acesteia.
    Art. 21
    In cazul in care se constata ca agentul economic incalca in mod repetat conditiile prevazute in autorizatia de pescuit, aceasta poate fi anulata fara dreptul de a mai obtine o alta autorizatie in anul respectiv si nici recuperarea contravalorii autorizatiei de pescuit comercial.
    Art. 22
    Autorizatia de pescuit in scop recreativ/sportiv se elibereaza numai asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, care vor elibera membrilor lor permise de pescuit in scop recreativ/sportiv, conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2001.

    CAP. 3
    Raportari asupra activitatii de pescuit

    Art. 23
    Comandantul fiecarei nave de pescuit licentiate/autorizate sau ofiterul de cart trebuie sa completeze jurnalul de pescuit conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 179/2001 privind inregistrarea si transmiterea datelor referitoare la activitatea de pescuit marin.
    Art. 24
    La ambarcatiunile de pescuit care, prin specificul activitatii lor, nu au ofiter de cart jurnalul de pescuit se completeaza de conducatorul ambarcatiunii imediat dupa incheierea activitatii de descarcare, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 179/2001.
    Art. 25
    Descarcarea pestelui se va face numai in punctele de descarcare/achizitie autorizate, proprii sau detinute de alti agenti economici autorizati, pe baza de contracte de prestari de servicii.
    Art. 26
    Punctele de descarcare/achizitie vor fi autorizate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    Cantitatile de peste descarcate la punctele de descarcare/achizitie autorizate vor fi inregistrate in jurnalul de pescuit si vor fi raportate lunar autoritatii publice care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra.
    Art. 28
    Punctele de descarcare/achizitie autorizate vor raporta lunar autoritatii publice care raspunde de administrarea fondului piscicol din Marea Neagra situatia centralizata a cantitatilor de peste preluate.
    Art. 29
    Raportarea capturilor transbordate se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 179/2001.
    Art. 30
    Pentru fiecare nava/ambarcatiune se va completa fisa de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) in Marea Neagra, al carei model este prezentat in anexa nr. 2. Fisele de semnalare vor fi depuse la autoritatea publica care raspunde de administrarea fondului piscicol din Marea Neagra, aceasta inaintandu-le centralizat Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Grigore Antipa" - Constanta.
    Art. 31
    Pescarii au obligatia sa vanda pestele agentilor economici si numai in punctele de descarcare/achizitie mentionate in autorizatia de pescuit comercial.

    CAP. 4
    Identificarea navelor/ambarcatiunilor si a uneltelor de pescuit

    Art. 32
    Toate navele si ambarcatiunile cu lungimi egale sau mai mari de 12 m vor trebui sa fie inregistrate in Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit.
    Art. 33
    Marcajul navelor si ambarcatiunilor implicate in activitati de pescuit comercial se va face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.
    Art. 34
    Fiecare unealta de pescuit care pe timpul activitatii nu este fizic si continuu legata de vasul de pescuit va trebui sa fie clar marcata cu marcajul din borduri al navei careia ii apartine. In cazul uneltelor pasive de pescuit marcajul va fi fixat pe cel putin unul dintre elementele uneltei, astfel incat sa poata fi observat deasupra apei.

    CAP. 5
    Pescuitul specializat. Alocarea cotelor de pescuit

    Art. 35
    Cotele de pescuit se determina anual pe baza rezultatelor cercetarilor stiintifice, prin calculul capturilor totale admisibile (TAC) pentru principalele specii supuse pescuitului.
    Art. 36
    Cotele de pescuit pe specii se acorda agentilor economici care detin nave si ambarcatiuni de pescuit licentiate sau organizatiilor de producatori si sunt inscrise in autorizatiile de pescuit.
    Art. 37
    Orice activitate de pescuit comercial care conduce la o captura mai mare de 30% in unitati de masa sau numar de exemplare, din orice specie sau grup de specii, va fi considerata pescuit specializat si va fi supusa reglementarilor specifice acestui tip de pescuit.
    Art. 38
    Alocarea anuala a cotelor de pescuit fiecarui agent economic se va face de catre autoritatea publica care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra, in functie de calculul capturilor totale admisibile si al capacitatilor de pescuit.
    Art. 39
    Fiecare beneficiar al unei cote de pescuit va trebui sa informeze autoritatea publica care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra in momentul in care a atins nivelul de 85% pentru fiecare dintre speciile alocate prin sistemul de cote.

    CAP. 6
    Responsabilitatile organizatiilor de producatori

    Art. 40
    Organizatiile de producatori vor colabora cu autoritatea publica care administreaza fondul piscicol din Marea Neagra in vederea:
    - distributiei cotelor de pescuit intre membrii lor;
    - prezentarii informatiilor detaliate asupra nivelului minim si maxim al capturilor ce pot fi realizate de catre membrii lor, precum si a eventualelor schimbari care apar in capacitatea de pescuit a acestora;
    - investigarii eventualelor incalcari ale reglementarilor impuse pescuitului, infaptuite de membrii lor si de ceilalti participanti la activitatea de pescuit comercial.

    CAP. 7
    Taxe pentru autorizatiile de pescuit

    Art. 41
    Se vor supune licentierii navele/ambarcatiunile cu instalatiile aferente pentru pescuit, inscrise in Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit.
    Art. 42
    Taxele pentru obtinerea licentelor se vor calcula in functie de caracteristicile inscrise in Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit.
    Art. 43
    Taxele pentru obtinerea autorizatiilor de pescuit anuale se vor calcula in functie de cotele alocate pe specii, de maximum 5% din valoarea de livrare a pestelui din anul anterior.
    Art. 44
    Pentru speciile care nu sunt inscrise in autorizatia de pescuit taxa se va calcula la sfarsitul sezonului de pescuit in functie de cantitatile pescuite.
    Art. 45
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament
 ______________________________________________________________________________
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                            ROMANIA                                     |  |
|  |                                                                        |  |
|  |         MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR             |  |
|  |                                                                        |  |
|  |           Directia pescuit, piscicultura, salmonicultura               |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                         LICENTA DE PESCUIT                             |  |
|  |                      Nr. ..... din ..........                          |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  I. Elemente de identificare                                           |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  A. Nava/ambarcatiunea                                                 |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                   Numarul intern din Fisier .......                    |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  1. Numele navei/ambarcatiunii ......................................  |  |
|  |  2. Sub pavilion ....................................................  |  |
|  |  3. Portul de inmatriculare .........................................  |  |
|  |  4. Marcajul exterior ...............................................  |  |
|  |  5. Indicativul radio ...............................................  |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  B. Operator                                                           |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  1. Numele proprietarului/proprietarilor sau armatorului ............  |  |
|  |     .................................................................  |  |
|  |     Adresa ..........................................................  |  |
|  |  2. Numele operatorului/operatorilor ................................  |  |
|  |     .................................................................  |  |
|  |     .................................................................  |  |
|  |     Adresa ..........................................................  |  |
|  |  3. Numele reprezentantului (in cazul unei persoane juridice) si/sau   |  |
|  |     numele presedintelui (in cazul unei asociatii profesionale) .....  |  |
|  |     .................................................................  |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  II. Caracteristici tehnice si echipamente                             |  |
|  |                                                                        |  |
|  |  1. Tipul navei/ambarcatiunii .......................................  |  |
|  |  2. Tipul uneltelor si/sau echipamentelor principale de pescuit:       |  |
|  |     a) ..............................................................  |  |
|  |     b) ..............................................................  |  |
|  |     c) ..............................................................  |  |
|  |     d) ..............................................................  |  |
|  |  3. Puterea motorului principal .....................................  |  |
|  |  4. Lungimea totala .................................................  |  |
|  |     sau: - Lungimea intre perpendiculare ............................  |  |
|  |          - Alte norme ...............................................  |  |
|  |  5. Tonajul: - Conventia de la Oslo .................................  |  |
|  |              - Conventia de la Londra ...............................  |  |
|  |              - Alte norme ...........................................  |  |
|  |  6. Segmentul de flota caruia ii apartine nava/ambarcatiunea ........  |  |
|  |                                                                        |  |
|  |             Director,                                                  |  |
|  |     .......................                                            |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la regulament

                               FISA
de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) in Marea Neagra

    1. Data (zi/luna/an) .......................................................
    2. Orele ...................................................................
    3. Pozitia (coordonate D/lambda, izobata, distanta de la tarm, repere
       costiere) ...............................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
    4. Numele navei ................... nr. licentei de pescuit ................
       Portul de inregistrare .......... numele comandantului ..................
       Numele observatorului ...................................................
    5. Specia/speciile identificata/identificate ...............................
       .........................................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
    6. Numar de exemplare ......................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
    7. Descriere (semnalmente) .................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
    8. Observatii (comportamentul, daca au fost remarcate femele cu pui,
       caracterul cardului - temporar, permanent, de hranire, de reproducere, in
       pasaj, exemplare izolate, starea de sanatate, eventuale capturi etc.)
       .........................................................................
       .........................................................................
       .........................................................................
       .........................................................................

                  Semnatura comandantului navei si stampila
                .............................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 422/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 422 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu