Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4194 din 08.06.2015

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25 iunie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 27 martie 2015 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate în anexa prevăzută la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Gigel Paraschiv, secretar de stat
ANEXĂNivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 Judeţul Arad

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară 8/06.03.2015 - Municipiul Arad, str. Lucian Blaga nr. 15, tel./fax: 0257/281547, ind_alimarad2005@yahoo.com Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Industrie alimentară - Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală Română Cu frecvenţă (zi)
Agricultură - Tehnician în agricultură ecologică Română Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Bihor

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller“ 9/19.03.2015 - Municipiul Oradea, str. W. Shakespeare nr. 22, tel. 0359/439711 Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Real (filieră teoretică) - Matematică-Informatică Română, Germană maternă Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Braşov

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Tehnic „Mircea Cristea“ 5/16.02.2015 - Municipiul Braşov, Str. Turnului nr. 3, tel./fax: 0368/7436158, 0368/436159 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Română Cu frecvenţă (zi)
Tehnic Mecanică Tehnician proiectant CAD Română Cu frecvenţă (zi)
Electronică automatizări Tehnician în automatizări Română Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Buzău

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia“ 9/13.03.2015 - Comuna Cochirleanca, satul Boboc, tel. 0238/727674 Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Electronică şi automatizări - Tehnician electronist electronică industrială Română Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Dolj

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Tehnic Energetic 5/16.02.2015 - Municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 59, Tel. 0251/595059, gsi.energetic@yahoo.com Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Electronică şi automatizări - Tehnician electronist echipamente de automatizare Română Cu frecvenţă (zi)
Electric - Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Română Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Gorj

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Tehnic Energetic 5/16.02.2015 - Municipiul Târgu Jiu, str. Componenta Bârseşti nr. 8, gsbirsesti@yahoo.com Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Agricultură - Tehnician protecţia plantelor Română Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Iaşi

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu“ 5/16.02.2015 - Municipiul Iaşi, Str. Oastei nr. 1, tel./fax: 0232/264470 Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Umanist (filieră teoretică) - Ştiinţe sociale Română Cu frecvenţă (zi)

Judeţul Suceava

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Specializarea/ Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu“ 6/20.02.2015 - Localitatea Dumbrăveni, Str. Principală fn, tel./fax: 0230/535014, grupscolardumbraveni@yahoo.com Şcoală profesională/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Mecanică - Lăcătuş mecanic prestări servicii Română Cu frecvenţă (zi)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4194/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4194 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4194/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu