Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4094 din 20 septembrie 2005

privind aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 867 din 27 septembrie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
    in temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005 sunt cele prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

         Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
                             Jozsef Birtalan

    ANEXA 1

                            CRITERII DE PERFORMANTA
pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005

    I. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Criterii de    |  Definirea      |  Definirea      |  Definirea      |
|crt.|    performanta    |  criteriului    |  criteriului    |  criteriului    |
|    |                   |  pentru         |  pentru         |  pentru         |
|    |                   |  functionarii   |  functionarii   |  functionarii   |
|    |                   |  publici din    |  publici din    |  publici din    |
|    |                   |  clasa I        |  clasa II       |  clasa III      |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 1. |Realizarea         |Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|
|    |obiectivelor       |prin stabilirea  |prin stabilirea  |prin stabilirea  |
|    |                   |gradului de      |gradului de      |gradului de      |
|    |                   |indeplinire a    |indeplinire a    |indeplinire a    |
|    |                   |obiectivelor     |obiectivelor     |obiectivelor     |
|    |                   |individuale      |individuale      |individuale      |
|    |                   |stabilite pentru |stabilite pentru |stabilite pentru |
|    |                   |perioada         |perioada         |perioada         |
|    |                   |evaluata.        |evaluata.        |evaluata.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 2. |Adaptabilitate     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |                   |indeplini        |indeplini        |indeplini        |
|    |                   |activitatile pe  |activitatile pe  |activitatile pe  |
|    |                   |care le presupune|care le presupune|care le presupune|
|    |                   |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |                   |atributiilor     |atributiilor     |atributiilor     |
|    |                   |corespunzatoare  |corespunzatoare  |corespunzatoare  |
|    |                   |functiei publice,|functiei publice,|functiei publice,|
|    |                   |a atributiilor   |a atributiilor   |a atributiilor   |
|    |                   |delegate, precum |delegate,        |delegate,        |
|    |                   |si a             |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |activitatilor sau|desfasura        |desfasura        |
|    |                   |lucrarilor cu    |activitati       |activitati       |
|    |                   |caracter         |intr-un context  |intr-un context  |
|    |                   |neplanificat.    |reglementat.     |reglementat.     |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 3. |Asumarea           |Reprezinta       |Reprezinta       |Reprezinta       |
|    |responsabilitatilor|capacitatea de a |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |accepta erorile  |accepta erorile  |accepta erorile  |
|    |                   |sau, dupa caz,   |sau, dupa caz,   |sau, dupa caz,   |
|    |                   |deficientele     |deficientele     |deficientele     |
|    |                   |propriei         |propriei         |propriei         |
|    |                   |activitati, de a |activitati, de a |activitati, de a |
|    |                   |raspunde pentru  |raspunde pentru  |raspunde pentru  |
|    |                   |acestea;         |acestea;         |acestea;         |
|    |                   |capacitatea de a |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |invata din       |invata din       |invata din       |
|    |                   |greseli si de a  |greseli si de a  |greseli si de a  |
|    |                   |nu le mai repeta.|nu le mai repeta.|nu le mai repeta.|
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 4. |Capacitatea de a   |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |rezolva problemele |depasi           |depasi           |depasi           |
|    |                   |obstacolele sau  |obstacolele sau  |obstacolele sau  |
|    |                   |dificultatile    |dificultatile    |dificultatile    |
|    |                   |intervenite in   |intervenite in   |intervenite in   |
|    |                   |activitatea      |activitatea      |activitatea      |
|    |                   |curenta, prin    |curenta, prin    |curenta, prin    |
|    |                   |identificarea    |identificarea    |solicitarea      |
|    |                   |solutiilor       |solutiilor       |solutiilor       |
|    |                   |adecvate de      |adecvate de      |adecvate de      |
|    |                   |rezolvare si     |rezolvare si     |rezolvare.       |
|    |                   |asumarea         |asumarea         |asumarea         |
|    |                   |riscului.        |riscului.        |riscului.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 5. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |implementare       |pune eficient    |pune eficient    |pune eficient    |
|    |                   |in practica      |in practica      |in practica      |
|    |                   |solutiile proprii|solutiile proprii|solutiile proprii|
|    |                   |si pe cele       |si pe cele       |si pe cele       |
|    |                   |dispuse pentru   |dispuse pentru   |dispuse pentru   |
|    |                   |desfasurarea     |desfasurarea     |desfasurarea     |
|    |                   |activitatilor    |activitatilor    |activitatilor    |
|    |                   |in mod           |in mod           |in mod           |
|    |                   |corespunzator, in|corespunzator, in|corespunzator, in|
|    |                   |scopul realizarii|scopul realizarii|scopul realizarii|
|    |                   |obiectivelor.    |obiectivelor.    |obiectivelor.    |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 6. |Capacitatea de     |Implica          |Implica          |Implica          |
|    |autoperfectionare  |angajament in    |angajament in    |angajament in    |
|    |si de valorificare |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |a experientei      |obiectivelor;    |obiectivelor;    |obiectivelor;    |
|    |dobandite.         |dorinta          |dorinta          |dorinta          |
|    |                   |permanenta de    |permanenta de    |permanenta de    |
|    |                   |perfectionare    |perfectionare    |perfectionare    |
|    |                   |profesionala, de |profesionala, de |profesionala, de |
|    |                   |imbunatatire a   |imbunatatire a   |imbunatatire a   |
|    |                   |activitatii      |activitatii      |activitatii      |
|    |                   |curente;         |curente;         |curente;         |
|    |                   |aptitudinea de a |aptitudinea de a |aptitudinea de a |
|    |                   |pune in practica |pune in practica |pune in practica |
|    |                   |cunostintele si  |cunostintele si  |cunostintele si  |
|    |                   |deprinderile     |deprinderile     |deprinderile     |
|    |                   |dobandite.       |dobandite.       |dobandite.       |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 7. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |                 |
|    |analiza si sinteza |interpreta un    |interpreta un    |                 |
|    |                   |volum mare de    |volum mare de    |                 |
|    |                   |informatii, de a |informatii, de a |                 |
|    |                   |identifica si de |identifica si de |                 |
|    |                   |a valorifica     |a valorifica     |                 |
|    |                   |constantele si   |constantele si   |                 |
|    |                   |elementele noi,  |elementele noi,  |                 |
|    |                   |de a selecta     |de a selecta     |                 |
|    |                   |aspectele        |aspectele        |                 |
|    |                   |esentiale pentru |esentiale pentru |                 |
|    |                   |domeniul         |domeniul         |                 |
|    |                   |analizat.        |analizat.        |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 8. |Creativitate si    |Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|
|    |spirit de          |prin atitudine   |prin atitudine   |prin atitudine   |
|    |initiativa         |activa in        |activa in        |activa in        |
|    |                   |solutionarea     |solutionarea     |solutionarea     |
|    |                   |problemelor si   |problemelor si   |problemelor si   |
|    |                   |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |                   |obiectivelor prin|obiectivelor prin|obiectivelor prin|
|    |                   |crearea unor     |crearea unor     |crearea unor     |
|    |                   |moduri           |moduri           |moduri           |
|    |                   |alternative de   |alternative de   |alternative de   |
|    |                   |rezolvare a      |rezolvare a      |rezolvare a      |
|    |                   |problemelor      |problemelor      |problemelor      |
|    |                   |curente;         |curente;         |curente;         |
|    |                   |atitudine        |atitudine        |atitudine        |
|    |                   |pozitiva fata de |pozitiva fata de |pozitiva fata de |
|    |                   |idei noi;        |idei noi;        |idei noi;        |
|    |                   |inventivitate in |inventivitate in |spirit inventiv. |
|    |                   |gasirea unor cai |gasirea unor cai |                 |
|    |                   |de optimizare a  |de optimizare a  |                 |
|    |                   |activitatii      |activitatii      |                 |
|    |                   |desfasurate.     |desfasurate.     |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 9. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |planificare si de a|previziona       |previziona       |organiza timpul  |
|    |actiona strategic  |cerintele,       |cerintele,       |propriu pentru   |
|    |                   |oportunitatile si|oportunitatile si|indeplinirea     |
|    |                   |posibilele       |posibilele       |eficienta a      |
|    |                   |riscuri si       |riscuri si       |atributiilor de  |
|    |                   |consecintele     |consecintele     |serviciu.        |
|    |                   |acestora;        |acestora;        |                 |
|    |                   |capacitatea de a |capacitatea de a |                 |
|    |                   |anticipa solutii |anticipa solutii |                 |
|    |                   |si de a organiza |si de a organiza |                 |
|    |                   |timpul propriu   |timpul propriu,  |                 |
|    |                   |sau, dupa caz, al|pentru           |                 |
|    |                   |celorlalti,      |indeplinirea     |                 |
|    |                   |pentru           |eficienta a      |                 |
|    |                   |indeplinirea     |atributiilor de  |                 |
|    |                   |eficienta a      |serviciu.        |                 |
|    |                   |atributiilor de  |                 |                 |
|    |                   |serviciu.        |                 |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|10. |Capacitatea de a   |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |
|    |comunica           |transmite si     |transmite si     |transmite si     |
|    |                   |recepta cu       |recepta cu       |recepta cu       |
|    |                   |usurinta         |usurinta         |usurinta         |
|    |                   |informatiile, in |informatiile, in |informatiile, in |
|    |                   |scris si verbal. |scris si verbal. |scris si verbal. |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|11. |Capacitatea de a   |Capacitatea de a |                 |                 |
|    |lucra independent  |desfasura        |                 |                 |
|    |                   |activitati pentru|                 |                 |
|    |                   |indeplinirea     |                 |                 |
|    |                   |atributiilor de  |                 |                 |
|    |                   |serviciu fara a  |                 |                 |
|    |                   |solicita         |                 |                 |
|    |                   |coordonare, cu   |                 |                 |
|    |                   |exceptia         |                 |                 |
|    |                   |cazurilor in     |                 |                 |
|    |                   |care activitatile|                 |                 |
|    |                   |implica luarea   |                 |                 |
|    |                   |unor decizii care|                 |                 |
|    |                   |depasesc limitele|                 |                 |
|    |                   |de competenta.   |                 |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|12. |Capacitatea de a   |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |lucra in echipa    |se integra       |se integra       |se integra       |
|    |                   |intr-o echipa,   |intr-o echipa,   |intr-o echipa,   |
|    |                   |de a-si aduce    |de a-si aduce    |de a-si aduce    |
|    |                   |contributia prin |contributia prin |contributia prin |
|    |                   |participare      |participare      |participare      |
|    |                   |efectiva, de a   |efectiva, de a   |efectiva, de a   |
|    |                   |transmite si de a|transmite si de a|transmite si de a|
|    |                   |influenta idei,  |influenta idei,  |influenta idei,  |
|    |                   |pentru realizarea|pentru realizarea|pentru realizarea|
|    |                   |obiectivelor     |obiectivelor     |obiectivelor     |
|    |                   |acesteia.        |acesteia.        |acesteia.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|13. |Competenta in      |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |redactare          |se exprima in    |se exprima in    |se exprima in    |
|    |                   |scris fluent,    |scris fluent,    |scris fluent,    |
|    |                   |clar si concis,  |clar si concis,  |clar si concis,  |
|    |                   |de a utiliza     |de a utiliza     |de a utiliza     |
|    |                   |corect           |corect           |corect           |
|    |                   |vocabularul si de|vocabularul si de|vocabularul si de|
|    |                   |a folosi limbajul|a folosi limbajul|a folosi limbajul|
|    |                   |corespunzator    |corespunzator    |corespunzator    |
|    |                   |exigentelor care |exigentelor care |exigentelor care |
|    |                   |trebuie sa       |trebuie sa       |trebuie sa       |
|    |                   |caracterizeze    |caracterizeze    |caracterizeze    |
|    |                   |documentele      |documentele      |documentele      |
|    |                   |elaborat.        |elaborat.        |elaborat.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|14. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |                 |                 |
|    |consiliere         |oferi sprijin    |                 |                 |
|    |                   |informational, cu|                 |                 |
|    |                   |argumentare      |                 |                 |
|    |                   |solida,          |                 |                 |
|    |                   |justificata      |                 |                 |
|    |                   |corespunzator si |                 |                 |
|    |                   |prezentata in mod|                 |                 |
|    |                   |adecvat atunci   |                 |                 |
|    |                   |cand este        |                 |                 |
|    |                   |solicitat.       |                 |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|15. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |                 |
|    |indrumare          |oferi informatia |oferi informatia |                 |
|    |                   |adecvata         |adecvata         |                 |
|    |                   |desfasurarii unei|desfasurarii unei|                 |
|    |                   |anumite          |anumite          |                 |
|    |                   |activitati si de |activitati si de |                 |
|    |                   |a oferi sprijin  |a oferi sprijin  |                 |
|    |                   |in valorificarea |in valorificarea |                 |
|    |                   |acesteia.        |acesteia.        |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|16. |Abilitati in       |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |
|    |utilizarea         |utiliza          |utiliza          |utiliza          |
|    |calculatoarelor si |calculatoarele,  |calculatoarele,  |calculatoarele,  |
|    |a altor echipamente|folosind tehnici |folosind tehnici |folosind tehnici |
|    |informatice        |standard de      |standard de      |standard de      |
|    |                   |procesare;       |procesare;       |procesare;       |
|    |                   |capacitatea de a |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |utiliza sisteme  |utiliza sisteme  |utiliza sisteme  |
|    |                   |specifice        |specifice        |specifice        |
|    |                   |postului,        |postului,        |postului,        |
|    |                   |abilitatea de a  |abilitatea de a  |abilitatea de a  |
|    |                   |utiliza alte     |utiliza alte     |utiliza alte     |
|    |                   |tipuri de        |tipuri de        |tipuri de        |
|    |                   |echipament de    |echipament de    |echipament de    |
|    |                   |birou:           |birou:           |birou:           |
|    |                   |copiatoare,      |copiatoare,      |copiatoare,      |
|    |                   |faxuri,          |faxuri,          |faxuri,          |
|    |                   |proiectoare.     |proiectoare.     |proiectoare.     |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|17. |Respectul fata de  |Presupune        |Presupune        |Presupune        |
|    |lege si loialitatea|cunoasterea si   |cunoasterea si   |cunoasterea si   |
|    |fata de interesele |aplicarea        |aplicarea        |aplicarea        |
|    |institutiei        |consecventa a    |consecventa a    |consecventa a    |
|    |                   |regulamentelor   |regulamentelor   |regulamentelor   |
|    |                   |specifice        |specifice        |specifice        |
|    |                   |activitatii      |activitatii      |activitatii      |
|    |                   |curente, precum  |curente, precum  |curente, precum  |
|    |                   |si sustinerea    |si sustinerea    |si sustinerea    |
|    |                   |institutiei si a |institutiei si a |institutiei si a |
|    |                   |obiectivelor ei  |obiectivelor ei  |obiectivelor ei  |
|    |                   |prin promovarea  |prin promovarea  |                 |
|    |                   |politicilor,     |politicilor,     |                 |
|    |                   |strategiilor si a|strategiilor si a|                 |
|    |                   |unei imagini     |unei imagini     |                 |
|    |                   |favorabile.      |favorabile.      |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|18. |Conduita in timpul |Implica          |Implica          |Implica          |
|    |serviciului        |respectarea      |respectarea      |respectarea      |
|    |                   |normelor de      |normelor de      |normelor de      |
|    |                   |disciplina si a  |disciplina si a  |disciplina si a  |
|    |                   |normelor etice in|normelor etice in|normelor etice in|
|    |                   |indeplinirea     |indeplinirea     |indeplinirea     |
|    |                   |atributiilor si  |atributiilor si  |atributiilor si  |
|    |                   |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |                   |obiectivelor, in |obiectivelor, in |obiectivelor, in |
|    |                   |relatiile cu     |relatiile cu     |relatiile cu     |
|    |                   |functionarii     |functionarii     |functionarii     |
|    |                   |publici, cu      |publici, cu      |publici, cu      |
|    |                   |cetatenii, precum|cetatenii, precum|cetatenii, precum|
|    |                   |si cu ceilalti   |si cu ceilalti   |si cu ceilalti   |
|    |                   |beneficiari ai   |beneficiari ai   |beneficiari ai   |
|    |                   |serviciilor      |serviciilor      |serviciilor      |
|    |                   |prestate de      |prestate de      |prestate de      |
|    |                   |functionarii     |functionarii     |functionarii     |
|    |                   |publici.         |publici.         |publici.         |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|

    II. Criterii de performanta pentru functionarii publici de conducere

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Criterii de  |                 Definirea criteriului                   |
|crt.|  performanta  |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  1.| Capacitatea   | Reprezinta capacitatea de a identifica activitatile care|
|    | de a organiza | trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea   |
|    |               | lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a         |
|    |               | obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a  |
|    |               | atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul,   |
|    |               | categoria, clasa si gradul functionarului public.       |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  2.| Capacitatea   | Reprezinta abilitatea de a crea o viziune realista, de  |
|    | de a conduce  | a transpune in practica si de a o sustine; abilitatea   |
|    |               | de a planifica si administra activitatea unei echipe    |
|    |               | formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al |
|    |               | capacitatii de a colabora la indeplinirea unei          |
|    |               | atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere  |
|    |               | la situatii diferite, precum si de a actiona pentru     |
|    |               | gestionarea si rezolvarea conflictelor.                 |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  3.| Capacitatea   | Se caracterizeaza prin armonizarea deciziilor si        |
|    | de coordonare | actiunilor personalului, precum si a activitatilor din  |
|    |               | cadrul unui compartiment, in vederea realizarii         |
|    |               | obiectivelor acestuia.                                  |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  4.| Capacitatea   | Reprezinta capacitatea de supraveghere a modului de     |
|    | de control    | transformare a deciziilor in solutii realiste,          |
|    |               | depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare   |
|    |               | pentru corectarea la timp a acestora.                   |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  5.| Capacitatea   | Capacitatea de a motiva si de a incuraja dezvoltarea    |
|    | de a obtine   | performantelor personalului prin: cunoasterea           |
|    | cele mai bune | aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective  |
|    | rezultate     | de dezvoltare si a unei atitudini de incredere;         |
|    |               | aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare     |
|    |               | diferite opinii, precum si de a oferi sprijin pentru    |
|    |               | obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv;      |
|    |               | recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor.   |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  6.| Competenta    | Reprezinta capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt |
|    | decizionala   | de raspundere si conform competentei legale, cu privire |
|    |               | la desfasurarea activitatii structurii conduse.         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  7.| Capacitatea   | Reprezinta capacitatea de a transfera atributii         |
|    | de a delega   | personalului din subordine care corespunde din punct de |
|    |               | vedere legal si al competentelor proprii, in scopul     |
|    |               | realizarii la timp si in mod corespunzator a            |
|    |               | obiectivelor structurii conduse.                        |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  8.| Abilitati in  | Reprezinta capacitatea de a planifica si de a administra|
|    | gestionarea   | eficient activitatea personalului subordonat, asigurand |
|    | resurselor    | sprijinul si motivarea corespunzatoare.                 |
|    | umane         |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 9. | Capacitatea de| Se caracterizeaza prin cunoasterea aptitudinilor        |
|    | a dezvolta    | personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea   |
|    | abilitatile   | de a crea, de a implementa si de a mentine politici de  |
|    | personalului  | personal eficiente, in scopul motivarii acestuia.       |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 10.| Competenta in | Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale   |
|    | gestionarea   | si financiare alocate.                                  |
|    | resurselor    |                                                         |
|    | locale        |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 11.| Abilitati in  | Reprezinta capacitatea de a identifica nevoile de       |
|    | domeniul      | instruire ale personalului din subordine si de a forma  |
|    | instruirii    | propuneri privind tematica si formele concrete de       |
|    |               | realizare a instruirii.                                 |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 12.| Abilitati de  | Reprezinta capacitatea de a organiza si de a conduce o  |
|    | mediere si    | intalnire, precum si de a o orienta catre o solutie     |
|    | negociere     | comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale |
|    |               | partilor; capacitatea de a planifica si de a desfasura  |
|    |               | interviuri.                                             |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 13.| Obiectivitate | Presupune corectitudine in luarea deciziilor;           |
|    | in apreciere  | impartialitate in evaluarea personalului din subordine  |
|    |               | si in modul de acordare a recompenselor pentru          |
|    |               | rezultatele deosebite in activitate.                    |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 14.|               | Criteriile de performanta pentru functionarii publici de|
|    |               | executie din clasa I, prevazute la pct. 1, 3, 4, 7, 8,  |
|    |               | 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, se aplica si la      |
|    |               | evaluarea performantelor functionarilor publici de      |
|    |               | conducere.                                              |
|____|_______________|_________________________________________________________|

    NOTA:
    1. La notarea criteriului de performanta "1. Realizarea obiectivelor" se vor avea in vedere urmatorii indicatori de performanta:
    a) cantitatea, prin care se masoara volumul lucrarilor exprimate in unitati de masura specifice operatiunilor sau activitatilor desfasurate;
    b) calitatea, prin care se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezentate in activitatile desfasurate pentru realizarea obiectivelor;
    c) costurile, prin care se masoara interesul functionarului public pentru a limita costurile de functionare a institutiei, se raporteaza volumul de activitate la costurile implicate;
    d) timpul, prin care se masoara timpii de executie a lucrarilor, mai ales pentru acele lucrari pentru care se pot stabili norme de timp.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4094/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4094 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4094/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu