Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4094 din 20 septembrie 2005

privind aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 867 din 27 septembrie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
    in temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005 sunt cele prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

         Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
                             Jozsef Birtalan

    ANEXA 1

                            CRITERII DE PERFORMANTA
pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005

    I. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Criterii de    |  Definirea      |  Definirea      |  Definirea      |
|crt.|    performanta    |  criteriului    |  criteriului    |  criteriului    |
|    |                   |  pentru         |  pentru         |  pentru         |
|    |                   |  functionarii   |  functionarii   |  functionarii   |
|    |                   |  publici din    |  publici din    |  publici din    |
|    |                   |  clasa I        |  clasa II       |  clasa III      |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 1. |Realizarea         |Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|
|    |obiectivelor       |prin stabilirea  |prin stabilirea  |prin stabilirea  |
|    |                   |gradului de      |gradului de      |gradului de      |
|    |                   |indeplinire a    |indeplinire a    |indeplinire a    |
|    |                   |obiectivelor     |obiectivelor     |obiectivelor     |
|    |                   |individuale      |individuale      |individuale      |
|    |                   |stabilite pentru |stabilite pentru |stabilite pentru |
|    |                   |perioada         |perioada         |perioada         |
|    |                   |evaluata.        |evaluata.        |evaluata.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 2. |Adaptabilitate     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |                   |indeplini        |indeplini        |indeplini        |
|    |                   |activitatile pe  |activitatile pe  |activitatile pe  |
|    |                   |care le presupune|care le presupune|care le presupune|
|    |                   |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |                   |atributiilor     |atributiilor     |atributiilor     |
|    |                   |corespunzatoare  |corespunzatoare  |corespunzatoare  |
|    |                   |functiei publice,|functiei publice,|functiei publice,|
|    |                   |a atributiilor   |a atributiilor   |a atributiilor   |
|    |                   |delegate, precum |delegate,        |delegate,        |
|    |                   |si a             |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |activitatilor sau|desfasura        |desfasura        |
|    |                   |lucrarilor cu    |activitati       |activitati       |
|    |                   |caracter         |intr-un context  |intr-un context  |
|    |                   |neplanificat.    |reglementat.     |reglementat.     |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 3. |Asumarea           |Reprezinta       |Reprezinta       |Reprezinta       |
|    |responsabilitatilor|capacitatea de a |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |accepta erorile  |accepta erorile  |accepta erorile  |
|    |                   |sau, dupa caz,   |sau, dupa caz,   |sau, dupa caz,   |
|    |                   |deficientele     |deficientele     |deficientele     |
|    |                   |propriei         |propriei         |propriei         |
|    |                   |activitati, de a |activitati, de a |activitati, de a |
|    |                   |raspunde pentru  |raspunde pentru  |raspunde pentru  |
|    |                   |acestea;         |acestea;         |acestea;         |
|    |                   |capacitatea de a |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |invata din       |invata din       |invata din       |
|    |                   |greseli si de a  |greseli si de a  |greseli si de a  |
|    |                   |nu le mai repeta.|nu le mai repeta.|nu le mai repeta.|
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 4. |Capacitatea de a   |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |rezolva problemele |depasi           |depasi           |depasi           |
|    |                   |obstacolele sau  |obstacolele sau  |obstacolele sau  |
|    |                   |dificultatile    |dificultatile    |dificultatile    |
|    |                   |intervenite in   |intervenite in   |intervenite in   |
|    |                   |activitatea      |activitatea      |activitatea      |
|    |                   |curenta, prin    |curenta, prin    |curenta, prin    |
|    |                   |identificarea    |identificarea    |solicitarea      |
|    |                   |solutiilor       |solutiilor       |solutiilor       |
|    |                   |adecvate de      |adecvate de      |adecvate de      |
|    |                   |rezolvare si     |rezolvare si     |rezolvare.       |
|    |                   |asumarea         |asumarea         |asumarea         |
|    |                   |riscului.        |riscului.        |riscului.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 5. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |implementare       |pune eficient    |pune eficient    |pune eficient    |
|    |                   |in practica      |in practica      |in practica      |
|    |                   |solutiile proprii|solutiile proprii|solutiile proprii|
|    |                   |si pe cele       |si pe cele       |si pe cele       |
|    |                   |dispuse pentru   |dispuse pentru   |dispuse pentru   |
|    |                   |desfasurarea     |desfasurarea     |desfasurarea     |
|    |                   |activitatilor    |activitatilor    |activitatilor    |
|    |                   |in mod           |in mod           |in mod           |
|    |                   |corespunzator, in|corespunzator, in|corespunzator, in|
|    |                   |scopul realizarii|scopul realizarii|scopul realizarii|
|    |                   |obiectivelor.    |obiectivelor.    |obiectivelor.    |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 6. |Capacitatea de     |Implica          |Implica          |Implica          |
|    |autoperfectionare  |angajament in    |angajament in    |angajament in    |
|    |si de valorificare |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |a experientei      |obiectivelor;    |obiectivelor;    |obiectivelor;    |
|    |dobandite.         |dorinta          |dorinta          |dorinta          |
|    |                   |permanenta de    |permanenta de    |permanenta de    |
|    |                   |perfectionare    |perfectionare    |perfectionare    |
|    |                   |profesionala, de |profesionala, de |profesionala, de |
|    |                   |imbunatatire a   |imbunatatire a   |imbunatatire a   |
|    |                   |activitatii      |activitatii      |activitatii      |
|    |                   |curente;         |curente;         |curente;         |
|    |                   |aptitudinea de a |aptitudinea de a |aptitudinea de a |
|    |                   |pune in practica |pune in practica |pune in practica |
|    |                   |cunostintele si  |cunostintele si  |cunostintele si  |
|    |                   |deprinderile     |deprinderile     |deprinderile     |
|    |                   |dobandite.       |dobandite.       |dobandite.       |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 7. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |                 |
|    |analiza si sinteza |interpreta un    |interpreta un    |                 |
|    |                   |volum mare de    |volum mare de    |                 |
|    |                   |informatii, de a |informatii, de a |                 |
|    |                   |identifica si de |identifica si de |                 |
|    |                   |a valorifica     |a valorifica     |                 |
|    |                   |constantele si   |constantele si   |                 |
|    |                   |elementele noi,  |elementele noi,  |                 |
|    |                   |de a selecta     |de a selecta     |                 |
|    |                   |aspectele        |aspectele        |                 |
|    |                   |esentiale pentru |esentiale pentru |                 |
|    |                   |domeniul         |domeniul         |                 |
|    |                   |analizat.        |analizat.        |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 8. |Creativitate si    |Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|Se caracterizeaza|
|    |spirit de          |prin atitudine   |prin atitudine   |prin atitudine   |
|    |initiativa         |activa in        |activa in        |activa in        |
|    |                   |solutionarea     |solutionarea     |solutionarea     |
|    |                   |problemelor si   |problemelor si   |problemelor si   |
|    |                   |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |                   |obiectivelor prin|obiectivelor prin|obiectivelor prin|
|    |                   |crearea unor     |crearea unor     |crearea unor     |
|    |                   |moduri           |moduri           |moduri           |
|    |                   |alternative de   |alternative de   |alternative de   |
|    |                   |rezolvare a      |rezolvare a      |rezolvare a      |
|    |                   |problemelor      |problemelor      |problemelor      |
|    |                   |curente;         |curente;         |curente;         |
|    |                   |atitudine        |atitudine        |atitudine        |
|    |                   |pozitiva fata de |pozitiva fata de |pozitiva fata de |
|    |                   |idei noi;        |idei noi;        |idei noi;        |
|    |                   |inventivitate in |inventivitate in |spirit inventiv. |
|    |                   |gasirea unor cai |gasirea unor cai |                 |
|    |                   |de optimizare a  |de optimizare a  |                 |
|    |                   |activitatii      |activitatii      |                 |
|    |                   |desfasurate.     |desfasurate.     |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
| 9. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |planificare si de a|previziona       |previziona       |organiza timpul  |
|    |actiona strategic  |cerintele,       |cerintele,       |propriu pentru   |
|    |                   |oportunitatile si|oportunitatile si|indeplinirea     |
|    |                   |posibilele       |posibilele       |eficienta a      |
|    |                   |riscuri si       |riscuri si       |atributiilor de  |
|    |                   |consecintele     |consecintele     |serviciu.        |
|    |                   |acestora;        |acestora;        |                 |
|    |                   |capacitatea de a |capacitatea de a |                 |
|    |                   |anticipa solutii |anticipa solutii |                 |
|    |                   |si de a organiza |si de a organiza |                 |
|    |                   |timpul propriu   |timpul propriu,  |                 |
|    |                   |sau, dupa caz, al|pentru           |                 |
|    |                   |celorlalti,      |indeplinirea     |                 |
|    |                   |pentru           |eficienta a      |                 |
|    |                   |indeplinirea     |atributiilor de  |                 |
|    |                   |eficienta a      |serviciu.        |                 |
|    |                   |atributiilor de  |                 |                 |
|    |                   |serviciu.        |                 |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|10. |Capacitatea de a   |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |
|    |comunica           |transmite si     |transmite si     |transmite si     |
|    |                   |recepta cu       |recepta cu       |recepta cu       |
|    |                   |usurinta         |usurinta         |usurinta         |
|    |                   |informatiile, in |informatiile, in |informatiile, in |
|    |                   |scris si verbal. |scris si verbal. |scris si verbal. |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|11. |Capacitatea de a   |Capacitatea de a |                 |                 |
|    |lucra independent  |desfasura        |                 |                 |
|    |                   |activitati pentru|                 |                 |
|    |                   |indeplinirea     |                 |                 |
|    |                   |atributiilor de  |                 |                 |
|    |                   |serviciu fara a  |                 |                 |
|    |                   |solicita         |                 |                 |
|    |                   |coordonare, cu   |                 |                 |
|    |                   |exceptia         |                 |                 |
|    |                   |cazurilor in     |                 |                 |
|    |                   |care activitatile|                 |                 |
|    |                   |implica luarea   |                 |                 |
|    |                   |unor decizii care|                 |                 |
|    |                   |depasesc limitele|                 |                 |
|    |                   |de competenta.   |                 |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|12. |Capacitatea de a   |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |lucra in echipa    |se integra       |se integra       |se integra       |
|    |                   |intr-o echipa,   |intr-o echipa,   |intr-o echipa,   |
|    |                   |de a-si aduce    |de a-si aduce    |de a-si aduce    |
|    |                   |contributia prin |contributia prin |contributia prin |
|    |                   |participare      |participare      |participare      |
|    |                   |efectiva, de a   |efectiva, de a   |efectiva, de a   |
|    |                   |transmite si de a|transmite si de a|transmite si de a|
|    |                   |influenta idei,  |influenta idei,  |influenta idei,  |
|    |                   |pentru realizarea|pentru realizarea|pentru realizarea|
|    |                   |obiectivelor     |obiectivelor     |obiectivelor     |
|    |                   |acesteia.        |acesteia.        |acesteia.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|13. |Competenta in      |Capacitatea de a |Capacitatea de a |Capacitatea de a |
|    |redactare          |se exprima in    |se exprima in    |se exprima in    |
|    |                   |scris fluent,    |scris fluent,    |scris fluent,    |
|    |                   |clar si concis,  |clar si concis,  |clar si concis,  |
|    |                   |de a utiliza     |de a utiliza     |de a utiliza     |
|    |                   |corect           |corect           |corect           |
|    |                   |vocabularul si de|vocabularul si de|vocabularul si de|
|    |                   |a folosi limbajul|a folosi limbajul|a folosi limbajul|
|    |                   |corespunzator    |corespunzator    |corespunzator    |
|    |                   |exigentelor care |exigentelor care |exigentelor care |
|    |                   |trebuie sa       |trebuie sa       |trebuie sa       |
|    |                   |caracterizeze    |caracterizeze    |caracterizeze    |
|    |                   |documentele      |documentele      |documentele      |
|    |                   |elaborat.        |elaborat.        |elaborat.        |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|14. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |                 |                 |
|    |consiliere         |oferi sprijin    |                 |                 |
|    |                   |informational, cu|                 |                 |
|    |                   |argumentare      |                 |                 |
|    |                   |solida,          |                 |                 |
|    |                   |justificata      |                 |                 |
|    |                   |corespunzator si |                 |                 |
|    |                   |prezentata in mod|                 |                 |
|    |                   |adecvat atunci   |                 |                 |
|    |                   |cand este        |                 |                 |
|    |                   |solicitat.       |                 |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|15. |Capacitatea de     |Capacitatea de a |Capacitatea de a |                 |
|    |indrumare          |oferi informatia |oferi informatia |                 |
|    |                   |adecvata         |adecvata         |                 |
|    |                   |desfasurarii unei|desfasurarii unei|                 |
|    |                   |anumite          |anumite          |                 |
|    |                   |activitati si de |activitati si de |                 |
|    |                   |a oferi sprijin  |a oferi sprijin  |                 |
|    |                   |in valorificarea |in valorificarea |                 |
|    |                   |acesteia.        |acesteia.        |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|16. |Abilitati in       |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |Aptitudinea de a |
|    |utilizarea         |utiliza          |utiliza          |utiliza          |
|    |calculatoarelor si |calculatoarele,  |calculatoarele,  |calculatoarele,  |
|    |a altor echipamente|folosind tehnici |folosind tehnici |folosind tehnici |
|    |informatice        |standard de      |standard de      |standard de      |
|    |                   |procesare;       |procesare;       |procesare;       |
|    |                   |capacitatea de a |capacitatea de a |capacitatea de a |
|    |                   |utiliza sisteme  |utiliza sisteme  |utiliza sisteme  |
|    |                   |specifice        |specifice        |specifice        |
|    |                   |postului,        |postului,        |postului,        |
|    |                   |abilitatea de a  |abilitatea de a  |abilitatea de a  |
|    |                   |utiliza alte     |utiliza alte     |utiliza alte     |
|    |                   |tipuri de        |tipuri de        |tipuri de        |
|    |                   |echipament de    |echipament de    |echipament de    |
|    |                   |birou:           |birou:           |birou:           |
|    |                   |copiatoare,      |copiatoare,      |copiatoare,      |
|    |                   |faxuri,          |faxuri,          |faxuri,          |
|    |                   |proiectoare.     |proiectoare.     |proiectoare.     |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|17. |Respectul fata de  |Presupune        |Presupune        |Presupune        |
|    |lege si loialitatea|cunoasterea si   |cunoasterea si   |cunoasterea si   |
|    |fata de interesele |aplicarea        |aplicarea        |aplicarea        |
|    |institutiei        |consecventa a    |consecventa a    |consecventa a    |
|    |                   |regulamentelor   |regulamentelor   |regulamentelor   |
|    |                   |specifice        |specifice        |specifice        |
|    |                   |activitatii      |activitatii      |activitatii      |
|    |                   |curente, precum  |curente, precum  |curente, precum  |
|    |                   |si sustinerea    |si sustinerea    |si sustinerea    |
|    |                   |institutiei si a |institutiei si a |institutiei si a |
|    |                   |obiectivelor ei  |obiectivelor ei  |obiectivelor ei  |
|    |                   |prin promovarea  |prin promovarea  |                 |
|    |                   |politicilor,     |politicilor,     |                 |
|    |                   |strategiilor si a|strategiilor si a|                 |
|    |                   |unei imagini     |unei imagini     |                 |
|    |                   |favorabile.      |favorabile.      |                 |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|
|18. |Conduita in timpul |Implica          |Implica          |Implica          |
|    |serviciului        |respectarea      |respectarea      |respectarea      |
|    |                   |normelor de      |normelor de      |normelor de      |
|    |                   |disciplina si a  |disciplina si a  |disciplina si a  |
|    |                   |normelor etice in|normelor etice in|normelor etice in|
|    |                   |indeplinirea     |indeplinirea     |indeplinirea     |
|    |                   |atributiilor si  |atributiilor si  |atributiilor si  |
|    |                   |realizarea       |realizarea       |realizarea       |
|    |                   |obiectivelor, in |obiectivelor, in |obiectivelor, in |
|    |                   |relatiile cu     |relatiile cu     |relatiile cu     |
|    |                   |functionarii     |functionarii     |functionarii     |
|    |                   |publici, cu      |publici, cu      |publici, cu      |
|    |                   |cetatenii, precum|cetatenii, precum|cetatenii, precum|
|    |                   |si cu ceilalti   |si cu ceilalti   |si cu ceilalti   |
|    |                   |beneficiari ai   |beneficiari ai   |beneficiari ai   |
|    |                   |serviciilor      |serviciilor      |serviciilor      |
|    |                   |prestate de      |prestate de      |prestate de      |
|    |                   |functionarii     |functionarii     |functionarii     |
|    |                   |publici.         |publici.         |publici.         |
|____|___________________|_________________|_________________|_________________|

    II. Criterii de performanta pentru functionarii publici de conducere

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Criterii de  |                 Definirea criteriului                   |
|crt.|  performanta  |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  1.| Capacitatea   | Reprezinta capacitatea de a identifica activitatile care|
|    | de a organiza | trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea   |
|    |               | lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a         |
|    |               | obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a  |
|    |               | atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul,   |
|    |               | categoria, clasa si gradul functionarului public.       |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  2.| Capacitatea   | Reprezinta abilitatea de a crea o viziune realista, de  |
|    | de a conduce  | a transpune in practica si de a o sustine; abilitatea   |
|    |               | de a planifica si administra activitatea unei echipe    |
|    |               | formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al |
|    |               | capacitatii de a colabora la indeplinirea unei          |
|    |               | atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere  |
|    |               | la situatii diferite, precum si de a actiona pentru     |
|    |               | gestionarea si rezolvarea conflictelor.                 |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  3.| Capacitatea   | Se caracterizeaza prin armonizarea deciziilor si        |
|    | de coordonare | actiunilor personalului, precum si a activitatilor din  |
|    |               | cadrul unui compartiment, in vederea realizarii         |
|    |               | obiectivelor acestuia.                                  |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  4.| Capacitatea   | Reprezinta capacitatea de supraveghere a modului de     |
|    | de control    | transformare a deciziilor in solutii realiste,          |
|    |               | depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare   |
|    |               | pentru corectarea la timp a acestora.                   |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  5.| Capacitatea   | Capacitatea de a motiva si de a incuraja dezvoltarea    |
|    | de a obtine   | performantelor personalului prin: cunoasterea           |
|    | cele mai bune | aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective  |
|    | rezultate     | de dezvoltare si a unei atitudini de incredere;         |
|    |               | aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare     |
|    |               | diferite opinii, precum si de a oferi sprijin pentru    |
|    |               | obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv;      |
|    |               | recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor.   |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  6.| Competenta    | Reprezinta capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt |
|    | decizionala   | de raspundere si conform competentei legale, cu privire |
|    |               | la desfasurarea activitatii structurii conduse.         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  7.| Capacitatea   | Reprezinta capacitatea de a transfera atributii         |
|    | de a delega   | personalului din subordine care corespunde din punct de |
|    |               | vedere legal si al competentelor proprii, in scopul     |
|    |               | realizarii la timp si in mod corespunzator a            |
|    |               | obiectivelor structurii conduse.                        |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  8.| Abilitati in  | Reprezinta capacitatea de a planifica si de a administra|
|    | gestionarea   | eficient activitatea personalului subordonat, asigurand |
|    | resurselor    | sprijinul si motivarea corespunzatoare.                 |
|    | umane         |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 9. | Capacitatea de| Se caracterizeaza prin cunoasterea aptitudinilor        |
|    | a dezvolta    | personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea   |
|    | abilitatile   | de a crea, de a implementa si de a mentine politici de  |
|    | personalului  | personal eficiente, in scopul motivarii acestuia.       |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 10.| Competenta in | Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale   |
|    | gestionarea   | si financiare alocate.                                  |
|    | resurselor    |                                                         |
|    | locale        |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 11.| Abilitati in  | Reprezinta capacitatea de a identifica nevoile de       |
|    | domeniul      | instruire ale personalului din subordine si de a forma  |
|    | instruirii    | propuneri privind tematica si formele concrete de       |
|    |               | realizare a instruirii.                                 |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 12.| Abilitati de  | Reprezinta capacitatea de a organiza si de a conduce o  |
|    | mediere si    | intalnire, precum si de a o orienta catre o solutie     |
|    | negociere     | comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale |
|    |               | partilor; capacitatea de a planifica si de a desfasura  |
|    |               | interviuri.                                             |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 13.| Obiectivitate | Presupune corectitudine in luarea deciziilor;           |
|    | in apreciere  | impartialitate in evaluarea personalului din subordine  |
|    |               | si in modul de acordare a recompenselor pentru          |
|    |               | rezultatele deosebite in activitate.                    |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| 14.|               | Criteriile de performanta pentru functionarii publici de|
|    |               | executie din clasa I, prevazute la pct. 1, 3, 4, 7, 8,  |
|    |               | 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, se aplica si la      |
|    |               | evaluarea performantelor functionarilor publici de      |
|    |               | conducere.                                              |
|____|_______________|_________________________________________________________|

    NOTA:
    1. La notarea criteriului de performanta "1. Realizarea obiectivelor" se vor avea in vedere urmatorii indicatori de performanta:
    a) cantitatea, prin care se masoara volumul lucrarilor exprimate in unitati de masura specifice operatiunilor sau activitatilor desfasurate;
    b) calitatea, prin care se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezentate in activitatile desfasurate pentru realizarea obiectivelor;
    c) costurile, prin care se masoara interesul functionarului public pentru a limita costurile de functionare a institutiei, se raporteaza volumul de activitate la costurile implicate;
    d) timpul, prin care se masoara timpii de executie a lucrarilor, mai ales pentru acele lucrari pentru care se pot stabili norme de timp.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4094/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4094 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4094/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu